Apkopojumi pievienojumprogrammā Power Pivot

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Izmantojot apkopojumus, iespējams sakļaut, apkopot vai grupēt datus. Sākot izmantot neapstrādātus datus no tabulām vai citiem datu avotiem, dati bieži ir atsevišķā veidā, ar daudz detaļām, un tie nav nekādā veidā organizēti vai grupēti. Apkopojuma vai struktūras trūkums var traucēt noteikt shēmas datos. Svarīga datu modelēšanas sastāvdaļa ir definēt apkopojumus, kas vienkāršo, rezumē vai apkopo shēmas, lai atbildētu uz noteiktu biznesa jautājumu.

Visbiežākie apkopojumi, piemēram, izmantojot vidējais, skaits, DISTINCTCOUNT, MAX, MIN, vai summa var izveidot izmēru automātiski, izmantojot līdzekli Automātiskā summa. Citu veidu apkopojumi, piemēram, AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSvai SUMXatgriež tabulu, un pieprasīt formula, kas izveidota, izmantojot Data Analysis Expressions (DAX).

Par apkopojumiem pievienojumprogrammā Power Pivot

Apkopojuma grupu izvēle

Apkopojot datus, tie tiek grupēti pa tādiem atribūtiem kā prece, cena, reģions vai datums, un tad tiek definēta formula, kas apstrādā visus datus grupā. Piemēram, izveidojot gada kopsummu, tiek izveidots apkopojums. Ja pēc tam tiek izveidots šī gada koeficients pēc pagājušā un pašreizējā gada attiecības procentos, tas ir cita tipa apkopojums.

Lēmumu par datu grupēšanu nosaka biznesa jautājums. Piemēram, apkopojumi var atbildēt uz šādiem jautājumiem:

Apkopojums Counts   Cik darījumu tika veikts mēnesī?

Apkopojums Averages    Kādi bija vidējie pārdošanas apjomi šomēnes pa pārdevējiem?

Apkopojums Minimum and maximum values    Kuri pieci pārdošanas apgabali pārdeva visvairāk vienību?

Lai izveidotu aprēķinu, kas atbild uz šiem jautājumiem, jābūt detalizētiem datiem, kas satur skaitāmus skaitļus vai summu, un šiem skaitliskajiem datiem kādā veidā ir jābūt saistītiem ar grupām, kuras tiks izmantotas rezultātu organizēšanai.

Ja dati jau nav iekļautas vērtības, kuras varat izmantot grupēšanai, piemēram, preču kategoriju vai ģeogrāfiskajam reģionam, kurā atrodas veikala nosaukumu, iespējams, vēlēsities iepazīstināt ar grupas datus, pievienojot kategorijas. Kad veidojat grupas programmā Excel, ir manuāli ierakstiet vai atlasiet grupas, kuras vēlaties izmantot kādu no jūsu darblapas kolonnās. Tomēr relāciju sistēmā hierarhijas, piemēram, produktu kategorijas bieži glabāšanas citu faktu tabulu vai vērtību tabulā. Parasti kategoriju tabula ir saistīta ar datu fact, kāda veida atslēgu. Piemēram, pieņemsim, ka esat atradis datos ir ietvertas produkta ID, bet nav produktu vai to kategoriju nosaukumus. Lai pievienotu kategoriju atsevišķu Excel darblapā, jums būtu kopējiet kolonnā, kurā konstatēta kategoriju nosaukumus. Ar Power Pivot, var importēt produktu kategorijas tabulu datu modelim, izveidojiet relāciju starp tabulu ar numuru datiem un produkta kategoriju saraksta un pēc tam izmantojiet kategorijas, lai grupētu datus. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu izveidot relācijas starp tabulām.

Apkopojuma funkcijas izvēle

Pēc izmantojamo grupu identificēšanas un pievienošanas, jums ir jāizlemj, kuras matemātiskās funkcijas izmantot apkopojumam. Parasti vārds apkopojums tiek lietots kā sinonīms apkopojumos izmantotajām matemātiskajām vai statistiskajām darbībām, piemēram, summām, vidējām vērtībām, minimālajām vērtībām vai skaitiem. Toties pievienojumprogramma Power Pivot papildus standarta Power Pivot un Excel apkopojumiem sniedz iespēju izveidot pielāgotas formulas apkopošanai.

Piemēram, ar tādu pašu vērtību kopu un grupējumiem, kas tika izmantoti iepriekš sniegtajos piemēros, jūs varētu izveidot pielāgotus apkopojumus, kas atbild uz šādiem jautājumiem:

Apkopojums Filtered counts   Cik darījumu tika veikti mēnesī, neiekļaujot mēneša beigu uzturēšanas periodu?

Apkopojums Ratios using averages over time    Kāds bija pārdošanas apjomu pieaugums vai samazinājums procentos, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā?

Apkopojums Grouped minimum and maximum values    Kuri pārdošanas apgabali tika ierindoti visaugstāk katrā preču kategorijā vai pārdošanas kampaņā?

Apkopojumu pievienošana formulām un rakurstabulām

Kad esat izlēmis, kā būtu jāgrupē dati, lai tie būtu jēgpilni, kā arī vērtības, kuras vēlaties apstrādāt, varat izvēlēties veidot rakurstabulu vai izveidot aprēķinus tabulā. Pievienojumprogramma Power Pivot paplašina un uzlabo programmas Excel vietējo spēju izveidot tādus apkopojumus kā summas, skaitus vai vidējās vērtības. Jūs varat izveidot pielāgotus apkopojumus pievienojumprogrammā Power Pivot vai nu Power Pivot logā, vai arī programmas Excel rakurstabulas apgabalā.

  • Aprēķinātajā kolonnā varat izveidot apkopojumus, kuros tiek ņemts vērā pašreizējās rindas konteksts, lai izgūtu saistītās rindas no citas tabulas, un pēc tam šīs vērtības tiek summētas, skaitītas vai aprēķināta to vidējā vērtība saistītajās rindās.

  • Mērs, varat izveidot dinamiskas apkopojumus, kas izmantot gan definēts formulā filtri un filtri noteiktos rakurstabulas noformējums un datu griezumi, kolonnu virsrakstus un rindu virsraksti atlasi. Mērījumus, izmantojot standarta apkopojumi Power Pivot var izveidot, izmantojot līdzekli Automātiskā summa vai, izveidojot formulu. Varat arī izveidot netiešos mērījumus, izmantojot standarta apkopojumi rakurstabulā programmā Excel.

Grupu pievienošana rakurstabulai

Noformējot rakurstabulu, velciet laukus, kas attēlo grupējumus, kategorijas vai hierarhijas uz rakurstabulas kolonnu un rindu sadaļu, lai grupētu datus. Tad velciet laukus, kas satur skaitliskas vērtības, vērtību apgabalā, lai tos varētu skaitīt, summēt vai aprēķināt to vidējo vērtību.

Ja pievienojat kategorijas rakurstabulai, bet kategoriju dati nav saistīti ar faktu datiem, iespējams, tiks parādīts kļūdas ziņojums vai dīvaini rezultāti. Parasti pievienojumprogramma Power Pivot mēģinās labot problēmu, automātiski nosakot un iesakot relācijas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Relāciju izmantošana rakurstabulās.

Jūs varat arī vilkt laukus datu griezumos, lai skatīšanai atlasītu noteiktas datu grupas. Datu griezumi sniedz iespēju interaktīvi grupēt, kārtot un filtrēt rezultātus rakurstabulā.

Grupu lietošana formulā

Varat arī izmantot grupējumus un kategorijas, lai apkopotu datus, kas tiek glabāti tabulās, izveidojot relācijas starp tabulām, tad izveidojot formulas šo relāciju iegūšanai, lai uzmeklētu saistītās vērtības.

Tātad, ja vēlaties izveidot formulas, kas grupē vērtības pa kategorijām, vispirms izmantojiet relāciju, lai savienotu tabulu, kas satur detalizētus datus, ar tabulām, kas satur kategorijas, un tad izveidojiet formulu.

Papildinformāciju par formulu, kas izmanto uzmeklējumus, izveidi, skatiet sadaļā Uzmeklēšana PowerPivot formulās.

Filtru izmantošana apkopojumos

Jauna funkcija Power Pivot ir iespēja lietot filtrus, lai kolonnas un tabulas datus, ne tikai lietotāja interfeisa un rakurstabulas PivotTable vai diagrammu, bet arī ļoti formulās, kas jāizmanto, lai aprēķinātu apkopojumi. Filtri var izmantot formulās, gan s aprēķinātajās kolonnās.

Piemēram, jaunajās valodas DAX apkopojuma funkcijās varat nevis norādīt vērtības, pa kurām summēt vai skaitīt, bet gan norādīt visu tabulu kā argumentu. Ja tabulā netika lietoti nekādi filtri, apkopojuma funkcija darbosies atbilstoši visām vērtībām norādītajā tabulas kolonnā. Taču valodā DAX varat izveidot dinamisku vai statisku filtru tabulai, lai apkopošana darbotos pa atšķirīgu datu apakškopu, atbilstoši filtra nosacījumam un attiecīgajam kontekstam.

Apvienojot nosacījumus un filtrus formulās, jūs varat izveidot apkopojumus, kas mainās atbilstoši formulās norādītajām vērtībām vai kas mainās atbilstoši rindu un kolonnu virsrakstu atlasei rakurstabulā.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Datu filtrēšana formulās.

Excel apkopojuma funkciju un DAX apkopojuma funkciju salīdzinājums

Tālāk sniegtajā tabulā ir uzskaitītas dažas no programmas Excel standarta apkopojuma funkcijām un sniegtas saites uz šo funkciju ieviešanu pievienojumprogrammā Power Pivot. Šo funkciju versija valodā DAX ir ļoti līdzīga to pašu funkciju versijai programmā Excel, ar nelielām atšķirībām sintaksē un noteiktu datu tipu apstrādē.

Standarta apkopojuma funkcijas

Funkcija

Lietojums

AVERAGE

Tiek atgriezta visu kolonnas skaitlisko vērtību vidējā (vidējā aritmētiskā) vērtība.

AVERAGEA

Tiek atgriezta visu kolonnas vērtību vidējā (vidējā aritmētiskā) vērtība. Tiek apstrādāts teksts un vērtības, kas nav skaitļi.

COUNT

Tiek skaitītas kolonnas skaitliskās vērtības.

COUNTA

Tiek skaitītas kolonnas vērtības, kas nav tukšas.

MAX

Tiek atgriezta kolonnas lielākā skaitliskā vērtība.

MAXX

Tiek atgriezta tabulai novērtētu izteiksmju kopas rezultātu lielākā vērtība.

MIN

Tiek atgriezta kolonnas mazākā skaitliskā vērtība.

MINX

Tiek atgriezta tabulai novērtētu izteiksmju kopas rezultātu mazākā vērtība.

SUM

Tiek summētas visas kolonnas skaitliskās vērtības.

DAX apkopojuma funkcijas

Valodā DAX ietvertas apkopojuma funkcijas, kas ļauj norādīt tabulu, kurā ir jāveic apkopošana. Tādējādi šīs funkcijas ļauj izveidot izteiksmi, kas dinamiski definē apkopojamos datus, nevis tikai pievieno vai aprēķina vidējās vērtības kolonnā.

Nākamajā tabulā ir uzskaitītas valodā DAX pieejamās apkopojuma funkcijas.

Funkcija

Lietojums

AVERAGEX

Tiek aprēķināta tabulai novērtētu izteiksmju kopas rezultātu vidējā vērtība.

COUNTAX

Tiek skaitīti tabulai novērtētu izteiksmju kopas rezultāti.

COUNTBLANK

Tiek skaitītas kolonnas tukšās vērtības.

COUNTX

Tiek skaitīts kopējais tabulas rindu skaits.

COUNTROWS

Tiek skaitīts rindu skaits, ko atgriezusi ligzdota tabulas funkcija, piemēram, filtra funkcija.

SUMX

Tiek atgriezta tabulai novērtētu izteiksmju kopas rezultātu summa.

DAX un Excel apkopojuma funkciju atšķirības

Lai gan šīs funkcijas ir tādi paši nosaukumi kā Excel kolēģiem, tās izmantot Power Pivotatmiņā veiktas analītikas programma un pārrakstīti strādāt ar tabulām un kolonnām. DAX formulu nevar izmantot Excel darbgrāmatas un otrādi. Viņi var izmantot tikai logā Power Pivot un rakurstabulās, kas balstās uz Power Pivot datiem. Turklāt, lai gan funkcijas ir vienādiem nosaukumiem, darbību var nedaudz atšķirties. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu atsevišķu funkciju atsauces tēmas.

Atšķiras arī veids, kā apkopojumā tiek novērtētas kolonnas un kā programmā Excel tiek apstrādāti apkopojumi. Noderīgs piemērs.

Pieņemsim, ka vēlaties iegūt tabulas Sales kolonnas Amount vērtību summu, tādēļ izveidojat šādu formulu:

=SUM('Sales'[Amount])

Vienkāršākajā gadījumā funkcija iegūst vērtības no atsevišķas nefiltrētas kolonnas un rezultāts ir tāds pats kā programmā Excel, kur vienmēr tiek summētas kolonnas Amount vērtības. Turpretim pievienojumprogrammā Power Pivot formula tiek interpretēta kā Iegūt kolonnas Amount vērtību katrai tabulas Sales rindai un tad summēt šīs atsevišķās vērtības. Pievienojumprogrammā Power Pivot tiek novērtēta katra rinda, kurā tiek veikta apkopošana, un tiek aprēķināta viena skalāra vērtība katrai rindai, pēc tam tiek veikts šo vērtību apkopojums. Tādēļ formulas rezultāts var atšķirties, ja tabulai ir piemēroti filtri, vai, ja vērtības ir aprēķinātas, balstoties uz citiem apkopojumiem, kas varētu būt filtrēti. Papildinformāciju skatiet sadaļā DAX formulās lietotais konteksts.

DAX laika informācijas funkcijas

Papildus iepriekšējā sadaļā aprakstītajām tabulas apkopojuma funkcijām valodā DAX ir pieejamas funkcijas, kas apstrādā jūsu norādītos datumus un laikus, lai nodrošinātu iebūvēto laika informāciju. Šajās funkcijās tiek izmantoti datumu diapazoni, lai iegūtu saistītās vērtības un apkopotu vērtības. Varat arī salīdzināt vērtības datumu diapazonos.

Nākamajā tabulā ir uzskaitītas laika informācijas funkcijas, kas var tikt izmantotas apkopošanai.

Funkcija

Lietojums

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Aprēķina norādītā perioda kalendāra beigu vērtību.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Aprēķina perioda, kas atrodas pirms norādītā perioda, kalendāra beigu vērtību.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Aprēķina intervāla, kas sākas perioda pirmajā dienā un beidzas pēdējā datumā, vērtību norādītajā datuma kolonnā.

Citas funkcijas laika informācijas funkciju sadaļā (Laika informācijas funkcijas) ir funkcijas, kuras var izmantot, lai izgūtu apkopojumā izmantojamus datumus vai pielāgotus datumu diapazonus. Piemēram, varat izmantot funkciju DATESINPERIOD, lai atgrieztu datumu diapazonu un izmantotu šo datumu kopu kā argumentu citai funkcijai, lai aprēķinātu pielāgotu apkopojumu tikai šiem datumiem.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×