Access datu bāzes izveide un publicēšana vidē SharePoint

Varat izmantot Access 2010 un Access pakalpojumus vidē SharePoint, lai izveidotu tīmekļa datu bāzes lietojumprogrammas. Tas palīdz:

 • nodrošināt un pārvaldīt piekļuvi datiem;

 • koplietot datus visā organizācijā vai internetā.

  Piezīme.:  Lai lietotu tīmekļa datu bāzi, nepieciešams lietotāja konts. Anonīma piekļuve netiek atbalstīta.

 • izveidot datu bāzu lietojumprogrammas, kuru lietošanai nav jāizmanto programma Access.

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par Access tīmekļa datu bāzes noformēšanu. Sadaļā Skatiet arī iekļautas saites uz rakstiem, kuros sniegts ievads par datora datu bāzes noformēšanu.

Piezīmes.: 

Šajā rakstā

Pārskats

Kā tas darbojas

Formu palaišana pārlūkprogrammā

Par atskaitēm pakalpojumā Office 365

Dati tiek saglabāti SharePoint sarakstos

Pakalpojumā darbinātie vaicājumi un datu makro

Tīmekļa datu bāzes izveide

Pārskats

Access 2010 un Access pakalpojumi nodrošina platformu, lai izveidotu datu bāzes, kuras varat izmantot SharePoint vietnē. Varat noformēt un publicēt tīmekļa datu bāzi, izmantojot Access 2010 un Access pakalpojumus, un lietotāji, kuriem ir konti SharePoint vietnē, izmanto tīmekļa datu bāzi tīmekļa pārlūkprogrammā.

Kā tas darbojas

Publicējot tīmekļa datu bāzi, Access pakalpojumos tiek izveidota SharePoint vietne, kurā ir ietverta šī datu bāze. Visi datu bāzes objekti un dati tiek pārvietoti uz šīs vietnes SharePoint sarakstiem. Šis process attēlots šajā videoklipā.

Jauns uzdevums

Pēc publicēšanas SharePoint apmeklētāji atkarībā no savām SharePoint vietnes atļaujām var izmantot jūsu datu bāzi.

 • Pilnīga kontrole     Drīkst veikt datu un noformējuma izmaiņas.

 • Līdzdalība     Drīkst veikt datu izmaiņas, taču ne noformējuma izmaiņas.

 • Lasīšana     Drīkst lasīt datus, taču nedrīkst veikt nekādas izmaiņas.

Varat atvērt tīmekļa datu bāzi programmā Access, pārskatīt noformējumu un pēc tam — efektīvi sinhronizēt veiktās izmaiņas; saglabājiet tās SharePoint vietnē. Šajā videoklipā attēlots, kā veikt noformējuma izmaiņas pēc tīmekļa datu bāzes publicēšanas.

Jauns uzdevums

Varat arī ar tīmekļa datu bāzi rīkoties bezsaistē, izmantot bezsaistes versiju un pēc tam, kad atkal strādāsit tiešsaistē, sinhronizēt datu un noformējuma izmaiņas.

Piezīme.:  Lai izveidotu tīmekļa datu bāzi, jums jābūt pilnīgas kontroles atļaujām SharePoint vietnē, kur vēlaties to publicēt. Papildinformāciju par SharePoint atļaujām skatiet sadaļā Skatiet arī.

Formu palaišana pārlūkprogrammā

Formas un lielākā daļa makro darbojas pārlūkprogrammā. Līdz ar to Access atsvaidzina datus ekrānā, neatceļot visas lapas atsaukšanu.

Varat izveidot formu, lai palīdzētu lietotājiem naviģēt savā lietojumprogrammā. Šim nolūkam ar jaunu vadīklu — navigācijas vadīklu — formai varat ērti pievienot standarta tīmekļa stila navigācijas pogas.

Piezīme.:  Navigācijas rūts (līdzeklis, kas tiek izmantots programmā Access, lai pārlūkotu datu bāzes objektus) nav pieejama tīmekļa pārlūkprogrammā.

Par atskaitēm pakalpojumā Office 365

Lai gan Access 2010 atskaites var sekmīgi publicēt Access pakalpojumos vidē SharePoint, tie nedarbosies pārlūkprogrammā, publicējot tos pakalpojumā Office 365. Ieteicams atvērt datu bāzi programmā Access, lai skatītu atskaites, un izmantot formas vai datu lapas, lai formatētu datus drukāšanai Office 365 vidē.

Dati tiek saglabāti SharePoint sarakstos

Visas jūsu tabulas kļūst par SharePoint sarakstiem, savukārt ieraksti kļūst par sarakstu vienumiem. Līdz ar to varat izmantot SharePoint atļaujas, lai kontrolētu piekļuvi tīmekļa datu bāzei, kā arī izmantotu citas SharePoint iespējas.

Pakalpojumā darbinātie vaicājumi un datu makro

Visa SQL apstrāde tiek veikta SharePoint pakalpojumā. Šādi tiek uzlabota tīkla veiktspēja, ierobežojot datplūsmu uz rezultātu kopām.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa datu bāzes izveide

Šajā sadaļā aprakstīti galvenie jaunie līdzekļi un norādītas darbības pamata noformēšanas uzdevumu izpildei, lai izveidotu tīmekļa datu bāzi.

Šajā sadaļā

Pirms darba sākšanas

Noformējuma atšķirības datora un tīmekļa datu bāzēs

Tikai datoram paredzētie līdzekļi bez Access pakalpojumu dublikāta

Veidnes izmantošanas apsvēršana

Darba sākšana ar tukšu tīmekļa datu bāzi

Tīmekļa tabulas noformēšana

Jaunas tīmekļa tabulas izveide

Lauka pievienošana no lauku galerijas

Lauka pievienošana, noklikšķinot uz datu lapas

Lauka rekvizītu maiņa

Aprēķinātā lauka pievienošana

Datu validācijas kārtulu iestatīšana

Lauka validācijas kārtulas un ziņojuma iestatīšana

Ieraksta validācijas kārtulas un ziņojuma iestatīšana

Divu tīmekļa tabulu relācijas izveide

Uzmeklēšanas lauka izveide datu lapas skatā

Uzmeklēšanas lauka modificēšana datu lapas skatā

Datu integritātes saglabāšana, izmantojot datu makro

Tīmekļa vaicājuma izveide

Tīmekļa formas izveide

Atskaites izveide

Navigācijas formas izveide un tās kā noklusējuma formas iestatīšana rādīšanai startēšanas laikā

Tīmekļa datu bāzes publicēšana

Tīmekļa datu bāzes sinhronizēšana

Pirms darba sākšanas

Pirms tīmekļa datu bāzes noformēšanas sākšanas ir jāizpilda daži uzdevumi. Turklāt tīmekļa datu bāzēs un darbvirsmas datu bāzēs pastāv noformēšanas atšķirības, par kurām ir jāzina, it īpaši, ja esat pieredzējis Access izstrādātājs.

 • Nosakiet datu bāzes mērķi     Izveidojiet plānu, lai varētu pieņemt labus lēmumus, izstrādājot noformējuma detaļas.

 • Atrodiet un organizējiet nepieciešamo informāciju     Tīmekļa datu bāzē nevar izmantot saistītas tabulas. Visi izmantojamie dati, kas netiks izveidoti datu bāzē, pirms publicēšanas ir jāimportē. Ja dati tiek atlasīti pirms noformēšanas sākšanas, varat izvairīties no noformējuma atkārtotas pielāgošanas, lai izvietotu negaidīti radušos datu izsaukumiem.

 • Identificējiet publicēšanai izmantojamo SharePoint vietni     Ja nav SharePoint, publicēšana nav iespējama. Ja vēlaties pārbaudīt noformējumu pārlūkprogrammā tā izveides laikā (laba ideja), tas vispirms ir jāpublicē.

 • Plānojiet drošību     Varat izmantot SharePoint drošības priekšrocības, lai kontrolētu piekļuvi savai tīmekļa datu bāzei. Plānojiet drošību laicīgi, lai varat to iebūvēt noformējumā.

Noformējuma atšķirības datora un tīmekļa datu bāzēs

Daži datu bāzes līdzekļi, ko varat izmantot datora datu bāzē, nav pieejami Access pakalpojumos. Tomēr tagad ir pieejami jauni līdzekļi, kas atbalsta daudzus tādus pašus scenārijus, kā šie datora līdzekļi.

Tālāk esošajā tabulā ir norādīti tikai datoram paredzētie līdzekļi, kā arī jaunais līdzeklis, ar kuru tiek nodrošināts atbalsts tādam pašam scenārijam.

Scenārijs

Tikai datoram paredzēts līdzeklis

Jauns līdzeklis

Datu bāzes objektu noformēšana

Noformējuma skats

Uzlabots datu lapas skats; izkārtojuma skats

Tādu apkopoto datu pārskatīšana kā summas, vidējie rādītāji un grupas

Grupu funkcijas

Datu makro; grupas funkcijas atskaitēs

Programmēšanas notikumi

VBA

Makro un datu makro; jauna makro noformējuma pieredze ar IntelliSense

Pāriešana uz datu bāzes objektu

Navigācijas rūts; vadības pultis

Navigācijas vadīkla vai cits formas elements

Svarīgi!:  Varat izveidot daudzus klienta objektus tīmekļa datu bāzē, taču nevarat tos izmantot pārlūkprogrammā. Taču tie ir daļa no tīmekļa datu bāzes un tos var izmantot datora programmā Access 2010. Lietotāji var atvērt tīmekļa datu bāzi programmā Access un pēc tam izmantot klienta objektus. Tas ir efektīvs paņēmiens, kā kopīgot datu bāzi, un nodrošina jaunas iespējas kopīgam darbam tīmeklī. SharePoint tiek novērstas jebkādas laiksakritības problēmas.

Tikai datoram paredzētie līdzekļi bez Access pakalpojumu dublikāta

Piezīme.:  Šis saraksts nav ekskluzīvs.

 • Apvienošanas vaicājumi

 • Krustvaicājumi

 • Vadīklas, kas formās pārklājas

 • Tabulu relācijas

 • Nosacījumformatēšana

 • Dažādas makro darbības un izteiksmes

Veidnes izmantošanas apsvēršana

Kad esat izlēmis, kas jāveic lietojumprogrammai, apsveriet, vai datu bāzes veidne būs piemērota šīs darbības veikšanai. Datu bāzu veidnes ir iepriekš iebūvētas lietojumprogrammas, ko varat izmantot tādas, kādas tās ir, vai arī modificēt, lai pielāgotu savām vajadzībām.

Pieejamās veidnes varat pārskatīt Backstage skatā cilnē Jauns.

Darba sākšana ar tukšu tīmekļa datu bāzi

 • Cilnē Fails noklikšķiniet uz Jauns.

  Cilne Jauns Backstage skatā

Cilnē Fails tiek atvērts Backstage skats, jauna Access interfeisa daļa, kurā pieejamas komandas, kas tiek lietotas visā datu bāzē, piemēram, Publicēt vidē SharePoint.

Backstage skatā cilnē Jauns ir iekļautas komandas datu bāzes izveidei.

Cilnes Jauns līdzekļi Backstage skatā

1. Sadaļā Pieejamās veidnes noklikšķiniet uz Tukša tīmekļa datu bāze.

2. Pārskatiet piedāvāto faila nosaukumu lodziņā Faila nosaukums un datu bāzes faila ceļu, kas norādīts tieši apakšā. Varat mainīt faila nosaukumu, ierakstot lodziņā Faila nosaukums.

3. Lai mainītu ceļu, noklikšķiniet uz mapes ikonas blakus lodziņam Faila nosaukums, lai pārlūkotu līdz atrašanās vietai, kurā novietot datu bāzes failu.

4. Noklikšķiniet uz Izveidot. Tiek atvērta jūsu jaunā tīmekļa datu bāze, un tiek attēlota jauna tukša tabula.

Tīmekļa tabulas noformēšana

Piezīme.:  Lai noformētu tīmekļa tabulu, jūs izmantojat datu lapas skatu.

Pirmo reizi izveidojot tukšu tīmekļa datu bāzi, Access izveido jaunu tabulu un to atver datu lapas skatā. Varat izmantot cilnē Lauki un cilnē Tabula pieejamās komandas, lai pievienotu laukus, indeksus, validācijas kārtulas un datu makro — jaunu līdzekli, kas sniedz iespēju mainīt datus, pamatojoties uz notikumiem.

Pēc jaunās tabulas rediģēšanas un izmantošanas visdrīzāk vēlēsities izveidot citas tabulas.

Jaunas tīmekļa tabulas izveide

Kad tīmekļa datu bāze ir atvērta:

 • Cilnē Izveide grupā Tabulas noklikšķiniet uz Tabula.

Kad tabula tiek izveidota pirmo reizi, tajā ir viens lauks: lauks datu tips AutoNumber ID. Varat pievienot jaunus laukus, kuros saglabāt informācijas vienumus, kas nepieciešami tabulas tēmai. Piemēram, iespējams, vēlēsities pievienot lauku, kurā tiek saglabāts datums, kurā sākat kaut ko izsekot.

Lauka pievienošana no lauku galerijas

Varat izvēlēties no plaša iepriekš formatētu lauku klāsta un tos pievienot savai tabulai, izmantojot lauku galeriju.

 • Cilnes Lauki grupā Pievienošana un dzēšana noklikšķiniet uz vajadzīgā lauka tipa.

Lauka pievienošana, noklikšķinot uz datu lapas

 1. Kad tabula ir atvērta, noklikšķiniet uz Noklikšķiniet, lai pievienotu un pēc tam atlasiet lauka tipu.

 2. Piešķiriet laukam nosaukumu, kas atspoguļo tā saturu.

  Padoms.:  Lai mainītu esoša lauka nosaukumu, veiciet dubultklikšķi uz lauka nosaukuma.

 3. Atkārtojiet katram laukam, ko vēlaties izveidot.

Lauka rekvizītu maiņa

Ar formatējumu un rekvizītiem tiek noteikta lauka uzvedība, piemēram, kāda veida datus tajā var saglabāt. Varat šos iestatījumus mainīt, lai pielāgotu lauka uzvedību jūsu vajadzībām.

 1. Atlasiet lauku, kura formatējumu un rekvizītus vēlaties mainīt.

 2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Lauki.

 3. Izmantojiet grupas Formatēšana un Rekvizīti komandas, lai mainītu iestatījumus.

Aprēķinātā lauka pievienošana

Varat pievienot lauku, kurā tiek parādīta no citiem tajā pašā tabulā esošajiem datiem aprēķinātā vērtība. Datus no citām tabulām nevar izmantot kā avotu aprēķinātajiem datiem. Dažas izteiksmes aprēķinātajos laukos netiek atbalstītas.

 1. Kad tabula ir atvērta, noklikšķiniet uz Noklikšķiniet, lai pievienotu.

 2. Norādiet uz Aprēķinātais lauks un pēc tam noklikšķiniet uz tā datu tipa, kas ir vajadzīgs laukam.

  Tiek atvērts izteiksmju veidotājs.

 3. Izmantojiet izteiksmju veidotāju, lai izveidotu lauka aprēķinu. Atcerieties, ka varat izmantot citus laukus no tās pašas tabulas tikai kā datu avotus aprēķināšanai. Sadaļā Skatiet arī iekļautas saites uz rakstiem, kuros sniegta informācija par izteiksmju veidotāja izmantošanu.

Datu validācijas kārtulu iestatīšana

Varat izmantot izteiksmi, lai validētu ievadi lielākajā daļā lauku. Varat arī izmantot izteiksmi, lai validētu ievadi tabulai, tas var būt noderīgi, ja vēlaties validēt ievadi laukam, kurā validācija netiek atbalstīta, vai ja vēlaties validēt lauka ievadi, pamatojoties uz citu tabulā esošu lauku vērtību.

Varat arī norādīt ziņojumu, kas tiks parādīts, ja validācijas kārtula neļauj veikt ievadi; šis ziņojums tiek dēvēts par validācijas ziņojumu.

Lauka validācijas kārtulas un ziņojuma iestatīšana

 1. Atlasiet lauku, kuram vēlaties pievienot validācijas kārtulu.

 2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Lauki.

 3. Grupā Lauka validācija noklikšķiniet uz Validācija un pēc tam uz Lauka validācijas kārtula.

  Tiek atvērts izteiksmju veidotājs.

 4. Izmantojiet izteiksmju veidotāju, lai izveidotu validācijas kārtulu.

 5. Grupā Lauka validācija noklikšķiniet uz Validācija un pēc tam uz Lauka validācijas ziņojums.

 6. Ierakstiet ziņojumu, kas tiks rādīts, ja ievades dati nav derīgi, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Ieraksta validācijas kārtulas un ziņojuma iestatīšana

Varat izmantot ieraksta validācijas kārtulu, lai novērstu ierakstu dublikātus, vai pieprasīt, lai noteikta faktu kombinācija par ierakstu būtu patiesa, piemēram, [Sākuma datums] būtu lielāks par 2010. gada 1. janvāri un mazāks par [Beigu datums].

 1. Atveriet tabulu, kurā vēlaties pievienot validācijas kārtulu.

 2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Lauki.

 3. Grupā Lauka validācija noklikšķiniet uz Validācija un pēc tam uz Ieraksta validācijas kārtula.

  Tiek atvērts izteiksmju veidotājs.

 4. Izmantojiet izteiksmju veidotāju, lai izveidotu validācijas kārtulu.

 5. Grupā Lauka validācija noklikšķiniet uz Validācija un pēc tam uz Ieraksta validācijas ziņojums.

 6. Ierakstiet ziņojumu, kas tiks rādīts, ja ievades dati nav derīgi, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Divu tīmekļa tabulu relācijas izveide

Lai izveidotu relāciju tīmekļa datu bāzē, izmantojiet uzmeklēšanas vedni, lai izveidotu uzmeklēšanas lauku. Uzmeklēšanas lauks tiks ievietots tabulā, kas atrodas relācijas abās (vai vairākās) pusēs, un norādīs uz tabulu, kas atrodas relācijas vienā pusē.

Uzmeklēšanas lauka izveide datu lapas skatā

 1. Atveriet tabulu, ko vēlaties novietot relācijas abās (vai vairākās) pusēs.

 2. Noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas blakus Noklikšķiniet, lai pievienotu, un pēc tam noklikšķiniet uz Uzmeklēšana un relācija.

 3. Lai izveidotu uzmeklēšanas lauku, izpildiet uzmeklēšanas vednī norādītās darbības.

Uzmeklēšanas lauka modificēšana datu lapas skatā

 1. Atveriet tabulu, kurā ir modificējamais uzmeklēšanas lauks.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām::

  • cilnes Lauki grupā Rekvizīti noklikšķiniet uz Modificēt uzmeklēšanas;

  • ar peles labo pogu noklikšķiniet uz uzmeklēšanas lauka un pēc tam noklikšķiniet uz Modificēt uzmeklēšanas.

 3. Izpildiet uzmeklēšanas vednī norādītās darbības.

Datu integritātes saglabāšana, izmantojot datu makro

Varat ieviest kaskadēto atjaunināšanu un dzēšanu, izmantojot datu makro. Varat izmantot cilnē Tabula esošās komandas, lai izveidotu iegultus makro, kas modificē datus. Pamatprincipi attēloti šajā videoklipā.

Jauns uzdevums

Sadaļā Skatiet arī iekļautas saites uz rakstiem, kuros sniegta papildinformācija par datu makro izveidi.

Tīmekļa vaicājuma izveide

Varat izmantot vaicājumu kā formu un atskaišu datu avotu. Vaicājumi darbojas pakalpojumā, palīdzot minimizēt tīkla trafiku.

Piemēram, iespējams, vēlēsities izmantot tīmekļa datu bāzi, lai izsekotu labdarības ziedojumus. Jūs vēlaties skatīt, kas ir ziedojis naudu pasākuma laikā. Varat izmantot vaicājumu, lai atlasītu datus un sagatavotu tos izmantošanai formās un atskaitēs.

Piezīme.:  Šajā procesā kā piemērs tiek izmantota labdarības ziedojumu veidne. Varat turpināt, ja izveidojat jaunu datu bāzi, izmantojot labdarības ziedojumu datu bāzes veidni.

 1. Cilnes Izveidot grupā Vaicājumi noklikšķiniet uz Vaicājums.

 2. Dialoglodziņā Tabulas rādīšana veiciet dubultklikšķi uz katras ietveramās tabulas un pēc tam noklikšķiniet uz Aizvērt.

  Šajā piemērā veiciet dubultklikšķi uz Sastāvdaļas, Ziedojumi, Pasākumi un Pasākuma apmeklētāji.

 3. Izveidojiet jebkurus vajadzīgos savienojumus, vaicājuma noformējuma logā velkot laukus no viena objekta uz citu.

  Šajā piemērā tabulā Ziedojumi velciet lauku ID no lauka Sastāvdaļas uz lauku DonorConstituentID un pēc tam velciet lauku DonorConstituentID no tabulas Ziedojumi uz lauku ConstituentID tabulā Pasākuma apmeklētāji.

 4. Pievienojiet izmantojamos laukus. Varat vilkt laukus uz režģi vai veikt dubultklikšķi uz lauka, lai to pievienotu.

  Šajā piemērā pievienojiet Pasākums no tabulas Pasākumi, Ziedojuma datums no tabulas Ziedojumi un Sveiciens, Vārds un Uzvārds no tabulas Sastāvdaļas.

 5. Pievienojiet jebkādus piemērojamos kritērijus.

  Šajā piemērā jūs vēlaties ierobežot Ziedojuma datumu, lai tas būtu laika posmā no pasākuma StartDate līdz EndDate. Vaicājuma noformējuma režģa rindas Kritēriji sadaļā Ziedojuma datums ierakstiet >=[StartDate] un <=[EndDate].

Tīmekļa formas izveide

Formas ir galvenais datu ievades un rediģēšanas veids tīmekļa datu bāzē, kā arī ir noderīgas datu pārskatīšanai. Formas tiek darbinātas pārlūkprogrammā, palīdzot optimizēt veiktspēju. Atverot formu, jūsu pārlūkprogramma izgūst nepieciešamos datus no SharePoint. Varat filtrēt un kārtot datus formā bez nepieciešamības atkārtoti izgūt datus.

Padoms.:  Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, ierobežojiet ierakstu skaitu, kas tiek izgūti galvenajās formās un atskaitēs.

 1. Atlasiet tabulu vai vaicājumu, kas tiks izmantots kā datu avots.

  Piezīme.:  Ja vēlaties izveidot nesaistītu formu, izlaidiet šo darbību.

 2. Cilnes Izveidot grupā Formas noklikšķiniet uz vienas no tālāk norādītajām pogām.

  • Forma     Izveidojiet vienkāršu formu, kurā vienlaikus tiek rādīts viens ieraksts, kas tika atlasīts kā datu avots.

   Piezīme.:  Ja veidojat nesaistītu formu, šī poga nav pieejama.

  • Vairāki vienumi     Izveidojiet formu, kurā vienlaikus tiek rādīti vairāki ieraksti, izmantojot objektu, kas tika atlasīts kā datu avots.

   Piezīme.:  Ja veidojat nesaistītu formu, šī poga nav pieejama.

  • Tukša forma     Izveidojiet formu, kurā nekas nav ietverts.

  • Datu lapa     Izveidojiet formu, kas izskatās un darbojas kā datu lapa, izmantojot objektu, kas tika atlasīts kā datu avots.

   Piezīme.:  Ja veidojat nesaistītu formu, šī poga nav pieejama.

Atskaites izveide

Piezīme.:  Lai gan Access 2010 atskaites var sekmīgi publicēt Access pakalpojumos SharePoint serverī, tie nedarbosies pārlūkprogrammā, publicējot tos pakalpojumā Office 365. Ieteicams atvērt datu bāzi programmā Access, lai skatītu atskaites, un izmantot formas vai datu lapas, lai formatētu datus drukāšanai Office 365 vidē.

Atskaites ir galvenais līdzeklis, ar ko varat pārskatīt tīmekļa datu bāzes datus vai izdrukāt tos. Pakalpojuma Office 365 vidē jums jāatver datu bāze programmā Access, pirms varat skatīt atskaiti. Kad atverat atskaiti, Access izgūst nepieciešamos datus no SharePoint servera. Varat filtrēt un kārtot datus atskaitē bez nepieciešamības vēlreiz izgūt datus servera.

Padoms.:  Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, ierobežojiet ierakstu skaitu, kas tiek izgūti galvenajās formās un atskaitēs.

 1. Atlasiet tabulu vai vaicājumu, kas tiks izmantots kā datu avots.

 2. Cilnes Izveidot grupā Atskaites noklikšķiniet uz vienas no tālāk norādītajām pogām.

  • Atskaite     Izveidojiet pamata atskaiti, izmantojot objektu, kas tika atlasīts kā datu avots.

  • Tukša atskaite     Izveidojiet atskaiti, kurā nekas nav ietverts.

Navigācijas formas izveide un tās kā noklusējuma formas iestatīšana rādīšanai startēšanas laikā

Lietotājiem ir nepieciešams veids, kā pārvietoties lietojumprogrammā. Ņemiet vērā: navigācijas rūts tīmekļa pārlūkprogrammā nav pieejama. Lai lietotāji varētu izmantot jūsu datu bāzes objektus, jums ir jāsniedz vajadzīgie līdzekļi. Varat izveidot navigācijas formu un norādīt, ka tā ir jārāda katru reizi, kad jūsu lietojumprogramma tiek atvērta tīmekļa pārlūkprogrammā. Turklāt, ja nenorādīsit formu, kas jārāda lietojumprogrammas startēšanas laikā, neviena forma netiks atvērta, apgrūtinot jūsu lietojumprogrammas izmantošanu.

Padoms.:  Iespējams, vēlēsities nogaidīt līdz pēdējam brīdim, lai izveidotu navigācijas formu un varētu pievienot visus objektus formai tās izveides laikā.

 1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Izveidot.

 2. Grupā Formas noklikšķiniet uz Navigācija un pēc tam sarakstā atlasiet navigācijas izkārtojumu.

 3. Lai pievienotu vienumu, velciet to no Navigācijas rūts uz navigācijas vadīklu.

  Piezīme.:  Navigācijas vadīklā var pievienot tikai formas un atskaites.

 4. Pievienojiet jebkuru citu vadīklu, kuru vēlaties navigācijas formā. Piemēram, iespējams, vēlēsities nodrošināt meklēšanas funkcionalitāti visās formās, pievienojot dažas vadīklas navigācijas formai.

Navigācijas formas kā noklusējuma tīmekļa rādīšanas formas iestatīšana

 1. Cilnes Fails sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Dialoglodziņā Access opcijas noklikšķiniet uz Pašreizējā datu bāze.

 3. Sadaļā Lietojumprogrammas opcijas noklikšķiniet uz Tīmekļa rādīšanas forma un pēc tam sarakstā atlasiet vajadzīgo formu.

  Piezīme.:  Navigācijas forma nav jāatlasa kā tīmekļa rādīšanas forma. Varat norādīt jebkuru tīmekļa formu.

Izmaiņu publicēšana un sinhronizēšana lietojumprogrammā

Tīmekļa datu bāzes publicēšana

Piezīme.:  Varat noskatīties šī procesa videoklipu sadaļā Pārskats .

 1. Cilnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt un publicēt un pēc tam noklikšķiniet uz Publicēt Access pakalpojumos.

 2. Noklikšķiniet uz Palaist saderības pārbaudītāju.
  Poga Palaist saderības pārbaudītāju programmas Access Backstage skatā
  Saderības pārbaudītājs palīdz pārliecināties, vai datu bāze tiks publicēta pareizi. Ja tas atklāj problēmas, tās jānovērš pirms publicēšanas.

  Piezīme.: Ja tiek atklātas problēmas, programma Access tās saglabā tabulā Saderības ar tīmekli problēmas. Katrā tabulas rindā ir saite uz informāciju par problēmu novēršanu.

 3. Sadaļā Publicēt Access pakalpojumos norādiet šādu informāciju:

  • Lodziņā Servera vietrādis URL ierakstiet tās SharePoint vietnes adresi, kur vēlaties publicēties datu bāzi.

   Piezīme.:  Pakalpojumam Office 365 izmantojiet sharepoint.com adresi (piemēram, http://Contoso.sharepoint.com).

  • Lodziņā Vietnes nosaukums ierakstiet savas tīmekļa datu bāzes nosaukumu. Šis nosaukums tiks pievienots servera vietrādim URL, izveidotu vietrādi URL jūsu lietojumprogrammai. Piemēram, ja servera vietrādis URL ir http://Contoso.com un vietnes nosaukums ir CustomerService, beigu vietrādis URL ir http://contoso.com/customerservice?lc=lv-lv.

 4. Noklikšķiniet uz Publicēt Access pakalpojumos.

Tīmekļa datu bāzes sinhronizēšana

Kad ir veiktas noformējuma izmaiņas vai datu bāze atrodas bezsaistē, jūs beidzot vēlēsities sinhronizēt. Sinhronizēšanas laikā tiek atrisinātas atšķirības starp datu bāzes failu datorā un SharePoint vietnē.

Piezīme.:  Varat noskatīties šī procesa videoklipu sadaļā Pārskats .

 1. Atveriet tīmekļa datu bāzi programmā Access un veiciet noformējuma izmaiņas.

 2. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam uz Sinhronizēt visu.
  Poga Sinhronizēt visu programmas Access Backstage skatā

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×