Īsinājumtaustiņi programmā Word Online

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Pārskatu par pieejamību programmā Word Online skatiet sadaļā Pieejamības līdzekļi programmā Word Online.

Padomi.

  • Kā saīsni uz komandām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+' (apostrofs), lai pārlēktu uz Priekšāteikšana, un pēc tam ierakstiet nepieciešamo komandu (pieejams tikai rediģēšanas skatā). Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu komandu, un nospiediet taustiņu Enter.

  • Word Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi ir citādi nekā datora programmā Word. Piemēram, pāriešanai pie un no komandām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+P (atvērt) attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Word Online.

  • Īsinājumtaustiņi programmā Word Online ir ļoti līdzīgi īsinājumtaustiņiem programmā Microsoft Word. Īsinājumtaustiņu sarakstu programmas Word citās versijās sarakstu skatiet rakstā Papildu īsinājumtaustiņi programmā Word.

  • Ja izmantojat ekrāna lasītāju, skatiet rakstu Bieži veicamie uzdevumi programmā Word Online.

Lasīšanas skats

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Došanās uz skatu, kas ir pieejams ekrāna lasīšanas programmatūrai un satura atlasei ar tastatūru (nepieciešams PDF lasītājs)

Tab, lai pārietu uz komandu Ģenerēt pieejamāku skatu (jauns logs), pēc tam Enter

Teksta atrašana

Ctrl+F vai F3

Meklēšanas rūts paslēpšana

ESC

Pārslēgšanās uz Tālummaiņas vadīklu

Ctrl+Z

Pārslēgšanās uz lapu numuru vadīklu

Ctrl+G

Došanās uz noteiktu lapu

Lapu numuru vadīklā ievadiet lapas numuru

Drukāšana

Ctrl+P

Rediģēšanas skats

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietošanās starp lenti un dokumenta saturu

Ctrl+F6

Pārvietošanās no dokumentu rediģēšanas uz cilni Sākums

Ctrl+[

Pārvietošanās no dokumenta rediģēšanas uz pēdējo lietoto lentes komandu

Ctrl+]

Citas lentes cilnes aktivizēšana

Tab, Enter

Pārvietošanās no vienas lentes komandas uz citu

Tab

Atlasītās lentes komandas izpildīšana

Enter

Lentes sakļaušana vai izvēršana

Ctrl+F3

Ievietošanas punkta pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Uz rindas sākumu

Home

Uz rindas beigām

End

Uz lapas sākumu

Ctrl+Home

Uz lapas beigām

Ctrl+End

Satura atlase: atlases izvēršana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

Shift+labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Shift+Ctrl+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Shift+Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu rindu augstāk

Shift+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Shift+lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Shift+Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Shift+Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Līdz rindiņas sākumam

Shift+Home

Līdz rindiņas beigām

Shift+End

Līdz dokumenta sākumam

Shift+Ctrl+Home

Līdz dokumenta beigām

Shift+Ctrl+End

Viss dokuments

Ctrl+A

Satura rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izgriezt

Ctrl+X

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēt

Ctrl+V

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Pārvietoties no kļūdainā vārda uz nākamo

Alt+F7

Palielināt fonta lielumu

Ctrl+Shift+>

Samazināt fonta lielumu

Ctrl+Shift+<

Formatētu tekstu

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksts

Ctrl+B

Slīpraksts

Ctrl+I

Pasvītrojums

Ctrl+U

Saraksts ar aizzīmēm

Ctrl+punkts

Numurēts saraksts

Ctrl+/

Līdzināt pa kreisi

Ctrl+L

Līdzināt pa labi

Ctrl+R

Līdzināt uz centru

Ctrl+E

Windows un Mac tastatūras ekvivalenti

Taustiņš

Modifikators

Windows

Mac

Backspace

Alt

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

End

Alt

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Enter

Alt

Programmā Internet Explorer — parādīt lapas rekvizītus

Tab

Ctrl-Alt

Pārslēgt uzdevumus

Home

Alt

Doties uz sākumlapu

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma sākumu

Pa kreisi

Alt

Programmā Internet Explorer — doties atpakaļ

Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi

PageDn

Alt

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta beigām

PageUp

Alt

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta sākumu

Pa labi

Alt

Programmā Internet Explorer — doties uz priekšu

Pārvietoties par vienu vārdu pa labi

Tab

Alt

Pārslēgties starp lietojumprogrammām

Pārslēgt fokusu starp pārlūkprogrammu un lapu elementiem (pieejamības cilpa)

Uz leju

Alt-Shift

Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz rindkopas beigām

Enter

Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — pārslēgties uz pilnekrāna režīmu

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Pārslēgt uzdevumus

Pa kreisi

Alt-Shift

Noņemt vienu atkāpes līmeni

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

Pa labi

Alt-Shift

Veidot atkāpi

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

Tab

Alt-Shift

Pārslēgties starp lietojumprogrammām

Pārslēgt fokusu starp pārlūkprogrammu un lapu elementiem (pieejamības cilpa)

Uz augšu

Alt-Shift

Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz rindkopas beigām

Backspace

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Delete

Izdzēst pa vienam vārdam

Uz leju

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu lejup

End

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Home

Doties uz dokumenta vai strukturējuma sākumu (programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindas sākumu (programmā Firefox — doties uz iepriekšējo lapu)

Pa labi

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām (programmā Firefox — doties uz priekšu)

Tab

Pārslēgt uzdevumu (līdzīgi kā Windows taustiņu kombinācija Alt-Tab)

Uz augšu

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu augšup

ESC

⌘-Alt

Atvērt programmu Task Manager (uzspiest iziešanu no programmām)

Home

⌘-Alt

Programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu

Pa kreisi

⌘-Alt

Programmā Chrome — pārslēgties starp pārlūkprogrammas cilnēm

Delete

⌘-Shift

Programmā Firefox — notīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu

Uz leju

⌘-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju

End

⌘-Shift

Atlasīt saturu līdz dokumenta vai lapas beigām

Home

⌘-Shift

Atlasīt saturu līdz dokumenta vai lapas sākumam (programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

⌘-Shift

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa labi

⌘-Shift

Atlasīt līdz rindiņas beigām

Tab

⌘-Shift

Pārslēgt uzdevumu (līdzīgi kā Windows taustiņu kombinācija Alt-Tab)

Uz augšu

⌘-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

ESC

Ctrl-Shift

Atvērt programmu Task Manager

Pa labi

Ctrl-Shift

Atlasīt vienu vārdu pa labi

Uz leju

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Pa kreisi

Ctrl-Shift

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

ESC

Ctrl

Atvērt izvēlni Start vai ekrānu Start

Delete

Ctrl-Alt

Atvērt izvēlni Lock Screen

Pa kreisi

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu vārdu pa kreisi

Parādīt logrīku informācijas paneli

PageDn

Ctrl

Programmā Firefox un Chrome — pārslēgties starp atvērtajām cilnēm

PageUp

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Programmā Firefox un Chrome — pārslēgties starp atvērtajām cilnēm

End

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Tab

Ctrl

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas sākumu

Backspace

Ctrl-Alt

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Home

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma sākumu

Uz leju

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt lapu lejup

End

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas apakšai

Home

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas augšai

PageDn

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt lejup

PageUp

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt augšup

Pa labi

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu vārdu pa kreisi

Uz augšu

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt lapu lejup

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

End

Ctrl-Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas apakšai

Home

Ctrl-Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas augšai

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — ritināt lejup

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — ritināt augšup

ESC

Alt

Minimizēt logu

Uz leju

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

ESC

Alt-Shift

Minimizēt logu

Home

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Insert

Nav

Sākt pārrakstīšanas režīmu

Tab

Ctrl-Shift

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Backspace

Nav

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Delete

Nav

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Uz leju

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu lejup

End

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Enter

Nav

Ievietot jaunu rindu

Ievietot jaunu rindu

Backspace

Ctrl

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Home

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas sākumu

Programmā Safari un Chrome — pārvietot ievietošanas punktu uz rindkopas sākumu

Pa kreisi

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa kreisi

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa kreisi

PageDn

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu lejup

PageUp

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu augšup

Pa labi

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa labi

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa labi

Tab

Nav

Veidot atkāpi vai doties uz nākamo tabulas šūnu

Veidot atkāpi, doties uz nākamo tabulas šūnu vai ievietot tabulu

Uz augšu

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu augšup

Backspace

Shift

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Uz leju

Shift

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju

End

Shift

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

Enter

Shift

Ievietot nestingro rindiņas pārtraukumu

Ievietot nestingro rindiņas pārtraukumu

Home

Shift

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa kreisi

Shift

Atlasīt vienu burtu pa kreisi

Atlasīt vienu burtu pa kreisi

Pa labi

Shift

Atlasīt vienu burtu pa labi

Atlasīt vienu burtu pa labi

Tab

Shift

Noņemt vienu atkāpes līmeni, doties uz iepriekšējo tabulas šūnu

Noņemt vienu atkāpes līmeni, doties uz iepriekšējo tabulas šūnu

Uz augšu

Shift

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu

Papildu īsinājumtaustiņi programmā Word

Word Online īsinājumtaustiņi ir ļoti līdzīgi programmas Microsoft Word īsinājumtaustiņiem. Šajā rakstā norādītie īsinājumtaustiņi ir paredzēti visbiežāk veicamajiem uzdevumiem, strādājot ar Word Online. Datora programmas Word īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet:

Programmā Word Online bieži veicami uzdevumi

Lai uzzinātu, kādas darbības ir jāveic konkrētu uzdevumu izpildei programmā Word Online, skatiet šos rakstus:

Attiecas uz: Word OnlineVai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Atbalsta resursi

Mainīt valodu