Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Ja vēlaties, lai ietaupītu laiku un ārējas tastatūras izmantošana, lai naviģētu un strādāt programmā OneNote Online, varat izmantot tastatūras īsinājumtaustiņus. Tastatūras īsinājumtaustiņi, kas norādīti tālāk ir veicamajiem uzdevumiem, izmantojot ASV tastatūras izkārtojumu. Ja izmantojat citu tastatūras, var tikt rādīts atšķirīgi rezultāti.

Pārskatu par pieejamību programmā OneNote Onlineskatiet sadaļā pieejamības līdzekļi programmā OneNote Online.

Padomi : 

  • Kā saīsni uz komandām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+' (apostrofs), lai pārlēktu uz Priekšāteikšana, un pēc tam ierakstiet nepieciešamo komandu (pieejams tikai rediģēšanas skatā). Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu komandu, un nospiediet taustiņu Enter.

  • OneNote Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi ir citādi nekā datora programmā. Piemēram, pāriešanai pie un no komandām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (atvēršana) attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis OneNote Online.

  • Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online ir ļoti līdzīgas īsinājumtaustiņi programmā OneNote. Tastatūras īsinājumtaustiņi citām OneNote versijām sarakstu skatiet rakstā papildu īsinājumtaustiņi programmā OneNote.

Taustiņu komandas lasīšanas skatā

Taustiņu komandas rediģēšanas skatā

Lasīšanas skats

Pārvietošanās lentē un rūtīs

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārlēkt no navigācijas piezīmju grāmatiņā uz pārlūkprogrammas laukiem

Shift+F6

Pārvietošanās no vienas lentes komandas uz citu

Tabulēšanas taustiņš

Atlasītās lentes komandas izpildīšana

Ikonas attēls

Ritināt lapā uz augšup un uz leju

PgUp vai PgDn

Uz lapas sākumu

Navigācijas rūts

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Piezīmju grāmatiņas (Internet Explorer) lapu uz priekšu

Ctrl+PgDn

(Internet Explorer) piezīmju grāmatiņas lapu atpakaļ

Ctrl+PgUp

Doties uz sadaļas pirmo lapu

Alt+PgUp

Doties uz sadaļas pēdējo lapu

Alt+PgDn

Sadaļas izvēršana

Atlasītajā sadaļā taustiņš Enter

Uz lapas sākumu

Rediģēšanas skats

Pārvietošanās lentē un rūtīs

Veicamā darbība

Nospiediet

Pārvietoties no pašreizējās lapas uz lenti un pēc tam pārvietoties no vienas komandas uz citu.

CTRL + F6, lai nokļūtu lapu sarakstā. Vienreiz, ar taustiņu tab līdz fokusēt dažādās lappusēs. Nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu lapu.

Aktivizēt citu lentes cilni

CTRL + F6 un pēc tam cilnes fokusēšanos uz citu lentes cilnēm, Enter.

Pārvietošanās no vienas lentes komandas uz citu

Tabulēšanas taustiņš

Atlasītās lentes komandas izpildīšana

Ikonas attēls

Uz lapas sākumu

Navigācijas rūts

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Piezīmju grāmatiņas (Internet Explorer) lapu uz priekšu

Ctrl+PgDn

(Internet Explorer) piezīmju grāmatiņas lapu atpakaļ

Ctrl+PgUp

Doties uz sadaļas pirmo lapu

Alt+PgUp

Doties uz sadaļas pēdējo lapu

Alt+PgDn

Jauna sadaļa

CTRL + F6 un pēc tam tab līdz sadaļai, Shift + F10, lejupvērstā bultiņa līdz komandai Jauna sadaļa , Enter

Pārvietot pašreizējo lapu uz augšu vai uz laju

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa, Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Dzēst lapu

Ar taustiņu TAB līdz lapai, Shift + F10, lejupvērstā bultiņa līdz komandai Dzēst Enter

Dzēst sadaļu

Cilne sadaļai, Shift + F10, lejupvērstā bultiņa līdz komandai Dzēst Enter

Uz lapas sākumu

Ievietošanas punkta pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

No virsraksta apgabala uz lapu

Tab vai Enter

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Uz rindas sākumu

Sākums

Uz rindas beigām

End

Lapas sākums (neieskaitot virsraksta apgabalu)

Ctrl+Home

Uz lapas beigām

Ctrl+End

Virsraksta apgabals

PgUp vai Ctrl+A, Ctrl+A, ar taustiņu Tab, līdz lapa ir atlasīta

Uz lapas sākumu

Satura atlase: atlases izvēršana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

Shift+labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Shift+Ctrl+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Shift+Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu rindu augstāk

Shift+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Shift+lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Shift+Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Shift+Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Uz rindkopas sākumu

Shift+Home

Uz rindkopas beigām

Shift+End

Uz struktūras sākumu

Shift+Ctrl+Home

Uz struktūras beigām

Shift+Ctrl+End

Visu rindkopu, pēc tam struktūru, pēc tam lapu

Ctrl+A katrā izvēršanas līmenī

Uz lapas sākumu

Satura rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izgriezt

Ctrl+X

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēt

Ctrl+V

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Pārvietoties no kļūdainā vārda uz nākamo

Alt+F7

Jauna struktūra

Ctrl+Shift+F

Pārvietoties no vienas struktūras uz citu

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Izmaiņu saglabāšana

Piezīme : Kamēr OneNote Online darbojas, jūsu piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Manuāla piezīmju saglabāšana vairs nav nepieciešama.

Ctrl+S

Uz lapas sākumu

Tabulas

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu šūnu, kad kursors ir novietots tabulas pēdējā šūnā

Tabulēšanas taustiņš

Ievietot rindu zemāk

Ctrl+Enter

Piezīme : Ja ir atlasīta šūnas, kolonna vai rinda, līdzinājums attiecas uz atlasīto šūnu saturu. Ja ir atlasīta tabula, līdzinājums attiecas uz tabulu, bet tas neietekmē šūnās izmantoto līdzinājumu.

Uz lapas sākumu

Formatētu tekstu

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksts

Ctrl+B

Slīpraksts

Ctrl+I

Pasvītrojums

Ctrl+U

Saraksts ar aizzīmēm

Ctrl+punkts

Numurēts saraksts

Ctrl+slīpsvītra vai Ctrl+Shift+O

Līdzināt pa kreisi

Ctrl+L

Līdzināt pa labi

Ctrl+R

Līdzināt uz centru

Ctrl+E

Palielināt atkāpi

Alt+Shift+labā bultiņa

Samazināt atkāpi

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Uz lapas sākumu

Piezīmju atzīmēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Veicamie darbi

Ctrl+1

Svarīgi!

Ctrl+2

Jautājums

Ctrl+3

Atcerēties, lai izmantotu vēlāk

Ctrl+4

Definīcija

Ctrl+5

Marķieris

Ctrl+6

Kontaktpersona

Ctrl+7

Adrese

Ctrl+8

Tālruņa numurs

Ctrl+9

Uz lapas sākumu

Windows un Mac tastatūras ekvivalenti

Taustiņš

Modifikators

Windows

Mac

Atpakaļatkāpes taustiņš

Alt

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

End

Alt

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Ikonas attēls

Alt

Programmā Internet Explorer — parādīt lapas rekvizītus

Tabulēšanas taustiņš

Ctrl-Alt

Pārslēgt uzdevumus

Sākums

Alt

Doties uz sākumlapu

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma sākumu

Pa kreisi

Alt

Programmā Internet Explorer — doties atpakaļ

Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi

PageDn

Alt

Doties uz nākamo lappusi

Doties uz nākamo lappusi

PageUp

Alt

Doties uz iepriekšējo lappusi

Doties uz iepriekšējo lappusi

Pa labi

Alt

Programmā Internet Explorer — doties uz priekšu

Pārvietoties par vienu vārdu pa labi

Tabulēšanas taustiņš

Alt

Pārslēgties starp lietojumprogrammām

Pārslēgt fokusu starp pārlūkprogrammu un lapu elementiem (pieejamības cilpa)

Uz leju

Alt-Shift

Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz rindkopas beigām

End

Alt-Shift

Pāriet uz sadaļas pēdējo lapu.

Pāriet uz sadaļas pēdējo lapu.

Ikonas attēls

Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — pārslēgties uz pilnekrāna režīmu

Tabulēšanas taustiņš

Ctrl-Alt-Shift

Pārslēgt uzdevumus

Sākums

Alt-Shift

Pāriet uz sadaļas pirmo lapu.

Pāriet uz sadaļas pirmo lapu.

Pa kreisi

Alt-Shift

Noņemt vienu atkāpes līmeni

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

Pa labi

Alt-Shift

Veidot atkāpi

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

Tabulēšanas taustiņš

Alt-Shift

Pārslēgties starp lietojumprogrammām

Pārslēgt fokusu starp pārlūkprogrammu un lapu elementiem (pieejamības cilpa)

Uz augšu

Alt-Shift

Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz rindkopas beigām

Atpakaļatkāpes taustiņš

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Dzēst

Izdzēst pa vienam vārdam

Uz leju

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu lejup

End

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Sākums

Doties uz dokumenta vai strukturējuma sākumu (programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindas sākumu (programmā Firefox — doties uz iepriekšējo lapu)

Pa labi

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām (programmā Firefox — doties uz priekšu)

Tabulēšanas taustiņš

Pārslēgt uzdevumu (līdzīgi kā Windows taustiņu kombinācija Alt-Tab)

Uz augšu

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu augšup

ESC

⌘-Alt

Atvērt programmu Task Manager (uzspiest iziešanu no programmām)

Sākums

⌘-Alt

Programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu

Pa kreisi

⌘-Alt

Programmā Chrome — pārslēgties starp pārlūkprogrammas cilnēm

Dzēst

⌘-Shift

Programmā Firefox — notīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu

Uz leju

⌘-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju

End

⌘-Shift

Atlasīt saturu līdz dokumenta vai lapas beigām

Sākums

⌘-Shift

Atlasīt saturu līdz dokumenta vai lapas sākumam (programmā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

⌘-Shift

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa labi

⌘-Shift

Atlasīt līdz rindiņas beigām

Tabulēšanas taustiņš

⌘-Shift

Pārslēgt uzdevumu (līdzīgi kā Windows taustiņu kombinācija Alt-Tab)

Uz augšu

⌘-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

ESC

Ctrl-Shift

Atvērt programmu Task Manager

Pa labi

Ctrl-Shift

Atlasīt vienu vārdu pa labi

Uz leju

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Pa kreisi

Ctrl-Shift

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

ESC

Ctrl

Atvērt izvēlni Start vai ekrānu Start

Dzēst

Ctrl-Alt

Atvērt izvēlni Lock Screen

Pa kreisi

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu vārdu pa kreisi

Parādīt logrīku informācijas paneli

PageDn

Ctrl

Programmā Firefox un Chrome — pārslēgties starp atvērtajām cilnēm

PageUp

Ctrl

Programmā Firefox un Chrome — pārslēgties starp atvērtajām cilnēm

End

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Tabulēšanas taustiņš

Ctrl

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas sākumu

Atpakaļatkāpes taustiņš

Ctrl-Alt

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Sākums

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma sākumu

Uz leju

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt lapu lejup

End

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas apakšai

Sākums

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas augšai

PageDn

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt lejup

PageUp

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt augšup

Pa labi

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu vārdu pa kreisi

Uz augšu

Ctrl-Alt

Programmā Internet Explorer — ritināt lapu lejup

Atpakaļatkāpes taustiņš

Ctrl-Alt-Shift

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

End

Ctrl-Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas apakšai

Home

Ctrl-Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — ritināt līdz lapas augšai

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — ritināt lejup

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Programmā Internet Explorer — ritināt augšup

ESC

Alt

Minimizēt logu

Uz leju

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

ESC

Alt-Shift

Minimizēt logu

Sākums

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Ievietošana

Nav

Sākt pārrakstīšanas režīmu

PageDn

Ctrl-Shift

Pārslēgties uz nākamo lapu

PageUp

Ctrl-Shift

Pārslēgties uz iepriekšējo lapu

Tabulēšanas taustiņš

Ctrl-Shift

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atpakaļatkāpes taustiņš

Nav

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Dzēst

Nav

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Uz leju

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu lejup

End

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Ikonas attēls

Nav

Ievietot jaunu rindu

Ievietot jaunu rindu

Atpakaļatkāpes taustiņš

Ctrl

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Sākums

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas sākumu

Programmā Safari un Chrome — pārvietot ievietošanas punktu uz rindkopas sākumu

Pa kreisi

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa kreisi

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa kreisi

PageDn

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu lejup

PageUp

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu augšup

Pa labi

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa labi

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa labi

Tabulēšanas taustiņš

Nav

Veidot atkāpi vai doties uz nākamo tabulas šūnu

Veidot atkāpi, doties uz nākamo tabulas šūnu vai ievietot tabulu

Uz augšu

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu augšup

Atpakaļatkāpes taustiņš

SHIFT +

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Uz leju

SHIFT +

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju

End

SHIFT +

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

Ikonas attēls

SHIFT +

Ievietot nestingro rindiņas pārtraukumu

Ievietot nestingro rindiņas pārtraukumu

Sākums

SHIFT +

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa kreisi

SHIFT +

Atlasīt vienu burtu pa kreisi

Atlasīt vienu burtu pa kreisi

Pa labi

SHIFT +

Atlasīt vienu burtu pa labi

Atlasīt vienu burtu pa labi

Tabulēšanas taustiņš

SHIFT +

Noņemt vienu atkāpes līmeni, doties uz iepriekšējo tabulas šūnu

Noņemt vienu atkāpes līmeni, doties uz iepriekšējo tabulas šūnu

Uz augšu

SHIFT +

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu

Uz lapas sākumu

Papildu īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online ir ļoti līdzīgas īsinājumtaustiņi programmā OneNote datora lietojumprogrammā. Īsinājumtaustiņi, šajā rakstā ir visbiežāk veicamajiem uzdevumiem tīmekļa programmā OneNote Online. Īsinājumtaustiņi programmā OneNote datora lietojumprogrammu sarakstu skatiet rakstā:

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×