Īsinājumtaustiņi programmā Excel Online

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Pārskatu par pieejamību programmā Excel Online skatiet sadaļā Pieejamības līdzekļi programmā Excel Online.

Padomi

  • Excel Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi ir citādi nekā datora programmā Excel. Piemēram, pāriešanai pie un no komandām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 un taustiņu kombinācija Ctrl+P, attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Excel Online.

  • Kā saīsni uz komandām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+' (apostrofs), lai pārlēktu uz Priekšāteikšana, un pēc tam ierakstiet nepieciešamo komandu (pieejams tikai rediģēšanas skatā). Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu komandu, un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai pārietu uz noteiktu šūnu, izmantojiet komandu Doties uz: nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + G, ierakstiet šūnas atsauci (piemēram, B14) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Īsinājumtaustiņi programmā Excel Online ir ļoti līdzīgi īsinājumtaustiņiem programmā Microsoft Excel. Īsinājumtaustiņu programmas Word citās versijās sarakstu skatiet rakstā Papildu īsinājumtaustiņi programmā Excel.

  • Ja izmantojat ekrāna lasītāju, skatiet rakstu Bieži veicamie uzdevumi programmā Excel Online.

Excel Online komandas

Lai

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties starp lenti un darbgrāmatas saturu

Ctrl+F6

Aktivizēt citu lentes cilni

Tabulēšanas taustiņš un pēc tam Enter

Pārvietošanās no vienas lentes komandas uz citu

Tab

Atlasītās lentes komandas izpildīšana

Enter

Darbs ar darblapām

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Meklēšana

Ctrl+F vai Shift+F5

Atkārtot meklēšanu uz leju

Shift+F4

Atkārtot meklēšanu uz augšu

Ctrl+Shift+F4

Pārvietošanās un ritināšana darblapās

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet par vienu šūnu uz augšu

Augšupvērstā bultiņa vai Shift+Enter

Pāriet par vienu šūnu uz leju

Lejupvērstā bultiņa vai Enter

Pāriet par vienu šūnu pa labi

Labā bultiņa vai Tab

Pāriet par vienu šūnu pa kreisi

Kreisā bultiņa vai Shift+Tab

Rindas sākums

Home

Pāriet uz A1

Ctrl+Home

Izmantotā diapazona pēdējā šūna

Ctrl+End

Pārvietoties par vienu ekrānu uz leju

Page Down

Pārvietoties par vienu rindu bloku uz augšu

Page Up

Darbs ar objektiem

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt izvēlni/detalizēt

Alt+lejupvērstā bultiņa

Rādīt vispārīgi

Alt+augšupvērstā bultiņa

Sekot hipersaitei

Ctrl+Enter

Atvērt komentāru rūti

SHIFT+F2

Šūnu, rindu, kolonnu un objektu atlase

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Šūnu diapazons

Shift+bulttaustiņi

Visa kolonna

Ctrl+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Visa rinda

Shift+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Uz rindas sākumu

Shift+Home

Uz augšu par šūnu bloku pašreizējā kolonnā

Shift+Page Up

Uz leju par šūnu bloku pašreizējā kolonnā

Shift+Page Down

Pārvietošanās izvēlētajā diapazonā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

No augšas uz apakšu (vai uz priekšu atlasē)

Enter

No apakšas uz augšu (vai atpakaļ atlasē)

Shift+Enter

Uz priekšu rindā (vai uz leju vienas kolonnas atlasē)

Tab

Atpakaļ rindā (vai uz augšu vienas kolonnas atlasē)

Shift+Tab

Datu aprēķināšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Aprēķināt darbgrāmatu (atsvaidzināt)

F9

Pilns aprēķins

Ctrl+Shift+Alt+F9

Ārējo datu atsvaidzināšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atsvaidzināt

Alt+F5

Atsvaidzināt visu

Ctrl+Alt+F5

Šūnu rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izgriezt

Ctrl+X

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēt

Ctrl+V

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Datu ievade

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt šūnu zemāk

Enter

Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt šūnu augstāk

Shift+Enter

Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt nākamo šūnu rindā

Tab

Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt iepriekšējo šūnu rindā

Shift+Tab

Atcelt šūnu ievadi

Esc

Sākt jaunu rindu tajā pašā šūnā

Alt+Enter

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Ievietot tabulu

Ctrl+L

Datu rediģēšana šūnā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rediģēt atlasīto šūnu

F2

Notīrīt atlasīto šūnu

Delete

Notīrīt atlasīto šūnu un sākt rediģēšanu

Backspace

Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Pārvietoties par vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties par vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Pāriet uz šūnas datu sākumu

Home

Pāriet uz šūnas datu beigām

End

Atlasīt pa labi par rakstzīmi

Shift+labā bultiņa

Atlasīt pa kreisi par rakstzīmi

Shift+kreisā bultiņa

Atlasīt pa labi par vārdu

Shift+Ctrl+labā bultiņa

Atlasīt pa kreisi par vārdu

Shift+Ctrl+kreisā bultiņa

Atlasīt līdz šūnas datu sākumam

Shift+Home

Atlasīt līdz šūnas datu beigām

Shift+End

Kopēt

Ctrl+C

Izgriezt

Ctrl+X

Ielīmēt

Ctrl+V

Šūnu formatēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksts

Ctrl+B

Slīpraksts

Ctrl+I

Pasvītrojums

Ctrl+U

Papildu īsinājumtaustiņi programmā Excel

Excel Online īsinājumtaustiņi ir ļoti līdzīgi programmas Microsoft Excel īsinājumtaustiņiem. Šajā rakstā aprakstītie īsinājumtaustiņi ir paredzēti visvienkāršākajiem uzdevumiem, strādājot ar Excel Online. Programmas Excel datora versijas īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet rakstā

Programmā Excel Online bieži veicami uzdevumi

Lai uzzinātu, kādas darbības ir jāveic konkrētu uzdevumu izpildei programmā Excel Online, skatiet šos rakstus:

Attiecas uz: Excel OnlineVai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu