Īsinājumtaustiņi programmā Excel 2010

Šajā rakstā ir aprakstīts, kas ir taustiņpadomi un kā tos izmantot, lai piekļūtu lentei. Tajā ir aprakstītas arī īsinājumtaustiņu kombinācijas ar taustiņu CTRL, funkciju taustiņi, kā arī citi programmā Microsoft Excel bieži izmantoti īsinājumtaustiņi.

Piezīme   Ja lietojat programmu Microsoft Excel Starter 2010, ņemiet vērā, ka daži Excel līdzekļi programmā Excel Starter 2010 netiek atbalstīti.

Šajā rakstā

Piekļūšana lentei, izmantojot tastatūru

Vai iepriekšējie īsinājumtaustiņi joprojām darbosies?

Īsinājumtaustiņu kombinācijas ar taustiņu CTRL

Funkciju taustiņi

Citi noderīgi īsinājumtaustiņi

Piekļūšana lentei, izmantojot tastatūru

Ja vēl neesat izmantojis lenti, šajā sadaļā ietvertā informācija palīdzēs izprast lentes īsinājumtaustiņu lietošanas principus. Lentei ir pieejami jauni īsinājumtaustiņi, kurus dēvē par taustiņpadomiem. Lai parādītu taustiņpadomus, nospiediet taustiņu ALT.

Taustiņpadomu emblēmas lentē

Lai lentē parādītu cilni, nospiediet cilnei atbilstošo taustiņu, piemēram, nospiediet taustiņu N, lai atvērtu cilni Ievietošana, vai taustiņu M, lai atvērtu cilni Formulas. Veicot šo darbību, tiek parādītas visas attiecīgās cilnes taustiņpadomu emblēmas. Pēc tam nospiediet nepieciešamajai pogai atbilstošo taustiņu.

Vai iepriekšējie īsinājumtaustiņi joprojām darbosies?

Īsinājumtaustiņu kombinācijas, kurās izmanto taustiņu CTRL, programmā Excel 2010 joprojām darbojas. Piemēram, izmantojot taustiņu kombināciju CTRL+C, joprojām var starpliktuvē kopēt saturu, bet, izmantojot taustiņu kombināciju CTRL+V, joprojām var ielīmēt starpliktuvē nokopēto saturu.

Joprojām darbojas arī vairākums veco izvēļņu īsinājumtaustiņu ALT+. Taču ir jāzina pilnā īsinājumtaustiņu secība — ekrānā netiks atgādināts, kuri burtu taustiņi jāspiež. Piemēram, mēģiniet nospiest taustiņu ALT un pēc tam nospiediet kādu no vecajiem izvēlnēm paredzētajiem taustiņiem: E (Rediģēt), V (Skats), I (Ievietot) un tamlīdzīgi. Tiek atvērts uznirstošais lodziņš, kurā norādīts, ka izmantojat vecākas Microsoft Office versijas piekļuves taustiņu. Ja zināt visu taustiņu secību, turpiniet darbību un izpildiet komandu. Ja nezināt secību, nospiediet taustiņu ESC un izmantojiet taustiņpadomu emblēmas.

Uz lapas sākumu

Īsinājumtaustiņu kombinācijas ar taustiņu CTRL

Padoms    Lejupielādējiet vai izdrukājiet ātrās uzziņas karti: Īsinājumtaustiņi — Ctrl taustiņi (PDF).

Taustiņš

Apraksts

CTRL+PgUp

Pārslēgšanās starp darblapu cilnēm (no kreisās puses uz labo).

CTRL+PgDn

Pārslēgšanās starp darblapu cilnēm (no labās puses uz kreiso).

CTRL+SHIFT+(

Tiek parādītas visas atlasē paslēptās rindas.

CTRL+SHIFT+&

Atlasītajām šūnām tiek lietota ārējā apmale.

CTRL+SHIFT_

No atlasītajām šūnām tiek noņemta ārējā apmale.

CTRL+SHIFT+~

Tiek lietots vispārīgais skaitļu formāts.

CTRL+SHIFT+$

Tiek lietots formāts Valūta ar divām decimāldaļas vietām (negatīvie skaitļi iekavās).

CTRL+SHIFT+%

Tiek lietots formāts Procenti bez decimāldaļas vietām.

CTRL+SHIFT+^

Tiek lietots skaitļu formāts Zinātnisks ar divām decimāldaļas vietām.

CTRL+SHIFT+#

Tiek lietots formāts Datums ar dienu, mēnesi un gadu.

CTRL+SHIFT+@

Tiek lietots formāts Laiks ar stundām un minūtēm, AM vai PM.

CTRL+SHIFT+!

Tiek lietots formāts Skaitlis ar divām decimāldaļas vietām, tūkstošu atdalītāju un mīnusa zīmi negatīvām vērtībām (-).

CTRL+SHIFT+*

Ap aktīvo šūnu tiek atlasīts pašreizējais apgabals (datu apgabals, ko ieskauj tukšas rindas un tukšas kolonnas).

Rakurstabulā tiek atlasīta visa rakurstabulas atskaite.

CTRL+SHIFT+:

Tiek ievadīts pašreizējais laiks.

CTRL+SHIFT+"

Virs aktīvās šūnas esošās šūnas vērtība tiek kopēta šūnā vai formulu joslā.

CTRL+SHIFT+pluszīme (+)

Tukšu šūnu ievietošanai tiek parādīts dialoglodziņš Ievietot.

CTRL+mīnusa zīme (-)

Atlasīto šūnu dzēšanai tiek parādīts dialoglodziņš Dzēst.

CTRL+;

Tiek ievadīts pašreizējais datums.

CTRL+`

Tiek pārslēgta šūnu vērtību un formulu parādīšana darblapā.

CTRL+'

Virs aktīvās šūnas esošās šūnas formula tiek kopēta šūnā vai formulu joslā.

CTRL+1

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

CTRL+2

Tiek lietots vai noņemts treknraksta formatējums.

CTRL+3

Tiek lietots vai noņemts slīpraksta formatējums.

CTRL+4

Tiek lietots vai noņemts pasvītrojums.

CTRL+5

Tiek lietots vai noņemts pārsvītrojums.

CTRL+6

Pārslēgšanās starp objektu paslēpšanu un parādīšanu.

CTRL+8

Tiek rādīti vai paslēpti strukturējuma simboli.

CTRL+9

Tiek paslēptas atlasītās rindas.

CTRL+0

Tiek paslēptas atlasītās kolonnas.

CTRL+A

Tiek atlasīta visa darblapa.

Ja darblapā ir dati, nospiežot taustiņu taustiņu kombināciju CTRL+A, tiek atlasīts pašreizējais reģions. Nospiediet CTRL+A otrreiz, lai atlasītu visu darbgrāmatu.

Ja formulā ievietošanas punkts ir pa labi no funkcijas nosaukuma, tiek parādīts dialoglodziņš Funkcijas argumenti.

CTRL+SHIFT+A formulā ievieto argumentu nosaukumus un iekavas, ja ievietošanas punkts ir pa labi no funkcijas nosaukuma.

CTRL+B

Tiek lietots vai noņemts treknraksta formatējums.

CTRL+C

Atlasīto šūnu kopēšana.

CTRL+D

Tiek lietota komanda Aizpildīt uz leju, lai atlasītā diapazona augšējās šūnas saturu un formātu kopētu pārējās šūnās.

CTRL+F

Tiek parādīts dialoglodziņš Atrašana un aizstāšana, kurā atlasīta cilne Meklēt.

SHIFT+F5 arī parāda šo cilni, bet SHIFT+F4 atkārto iepriekšējo darbību Meklēt.

CTRL+SHIFT+F atver dialoglodziņu Šūnu formatēšana, kurā atlasīta cilne Fonts.

CTRL+G

Dialoglodziņa Doties uz parādīšana.

F5 arī parāda šo dialoglodziņu.

CTRL+H

Tiek parādīts dialoglodziņš Atrašana un aizstāšana, kurā atlasīta cilne Aizstāt.

CTRL+I

Tiek lietots vai noņemts slīpraksta formatējums.

CTRL+K

Jaunām hipersaitēm tiek parādīts dialoglodziņš Ievietot hipersaiti, bet atlasītām esošām hipersaitēm tiek parādīts dialoglodziņš Rediģēt hipersaiti.

CTRL+L

Tiek parādīts dialoglodziņš Izveidot tabulu.

CTRL+N

Tiek izveidota jauna tukša darbgrāmata.

CTRL+O

Faila atvēršanai vai atrašanai tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt.

CTRL+SHIFT+O atlasa visas šūnas ar komentāriem.

CTRL+P

Tiek parādīta skata Microsoft Office Backstage skats cilne Drukāšana.

CTRL+SHIFT+P atver dialoglodziņu Šūnu formatēšana, kurā atlasīta cilne Fonts.

CTRL+R

Tiek lietota komanda Aizpildīt pa labi, lai atlasītā diapazona saturu un formātu pirmās šūnas kreisajā pusē kopētu šūnās pa labi.

CTRL+S

Tiek saglabāts aktīvais fails ar pašreizējo nosaukumu pašreizējā atrašanās vietā un faila formātā.

CTRL+T

Tiek parādīts dialoglodziņš Tabulas izveidošana.

CTRL+U

Tiek lietots vai noņemts pasvītrojums.

CTRL+SHIFT+U pārslēdzas no formulu joslas izvēršanas uz sakļaušanu un otrādi.

CTRL+V

Starpliktuves saturs tiek ievietots ievietošanas punktā un aizstāts, ja ir veikta atlase. Pieejams, ja ir veikta objekta, teksta vai šūnas satura izgriešana vai kopēšana.

CTRL+ALT+V parāda dialoglodziņu Īpašā ielīmēšana. Pieejams tikai pēc tam, kad esat izgriezis vai nokopējis objektu, tekstu vai šūnas saturu darblapā vai citā programmā.

CTRL+W

Tiek aizvērts atlasītās darbgrāmatas logs.

CTRL+X

Tiek izgrieztas atlasītās šūnas.

CTRL+Y

Tiek atkārtota pēdējā komanda vai darbība, ja tas ir iespējams.

CTRL+Z

Tiek lietota komanda Atsaukt iepriekšējās komandas atsaukšanai vai pēdējā veiktā ieraksta dzēšanai.

Padoms   Pašlaik nav piešķirtas šādas īsinājumtaustiņu kombinācijas ar CTRL: CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M un CTRL+Q.

Uz lapas sākumu

Funkciju taustiņi

Padoms    Lejupielādējiet vai izdrukājiet ātrās uzziņas karti: Īsinājumtaustiņi — funkciju taustiņi (PDF).

Taustiņš

Apraksts

F1

Tiek parādīta uzdevumrūts Excel palīdzība.

CTRL+F1 rāda vai paslēpj lenti.

ALT+F1 izveido pašreizējā datu diapazona iegultu diagrammu.

ALT+SHIFT+F1 ievieto jaunu darblapu.

F2

Tiek rediģēta aktīvā šūna rediģēšana un šūnas satura beigās tiek novietots ievietošanas punkts. Kad rediģēšana šūnā ir izslēgta, ievietošanas punkts tiek pārvietots uz formulu joslu.

SHIFT+F2 pievieno vai rediģē šūnas komentāru.

CTRL+F2 parāda skata Backstage skats cilnes Drukāšana drukas priekšskatījuma apgabalu.

F3

Tiek parādīts dialoglodziņš Nosaukuma ielīmēšana. Opcija ir pieejama tikai tad, ja darbgrāmatā ir esoši nosaukumi.

SHIFT+F3 parāda dialoglodziņu Ievietot funkciju.

F4

Tiek atkārtota pēdējā komanda vai darbība, ja tas ir iespējams.

Ja formulā tiek atlasīta šūnas atsauce vai diapazons, F4 cikliski parāda visas dažādās absolūto un relatīvo atsauču kombinācijas.

CTRL+F4 aizver atlasītās darbgrāmatas logu.

ALT+F4 aizver programmu Excel.

F5

Tiek parādīts dialoglodziņš Doties uz.

CTRL+F5 atjauno atlasītās darbgrāmatas loga izmēru.

F6

Pārslēdz starp darbgrāmatu, lenti, uzdevumrūti un tālummaiņas vadīklām. Sadalītā darblapā (izvēlne Skats, komanda Pārvaldīt šo logu, Sasaldēt rūtis, Sadalīt logu) F6, pārslēdzoties starp rūtīm un lentes apgabalu, ietver sadalītās rūtis.

SHIFT+F6 pārslēdz starp darbgrāmatu, tālummaiņas vadīklām, uzdevumrūti un lenti.

CTRL+F6 pārslēdz uz nākamo darbgrāmatas logu, ja atvērti vairāki darbgrāmatas logi.

F7

Tiek parādīts dialoglodziņš Pareizrakstība pareizrakstības pārbaudei aktīvajā darblapā vai atlasītajā diapazonā.

CTRL+F7 darbgrāmatas logā izpilda komandu Pārvietot, ja logs nav maksimizēts. Lai pārvietotu logu, lietojiet bulttaustiņus un kad pārvietošana pabeigta, nospiediet taustiņu ENTER vai ESC, lai atceltu šo darbību.

F8

Tiek ieslēgts vai izslēgts paplašinājuma režīms. Paplašinājuma režīmā statusa rindā tiek parādīta Paplašinātā atlase, un bulttaustiņi paplašina atlasi.

SHIFT+F8 ļauj ar bulttaustiņu palīdzību atlasītām šūnām pievienot šūnu vai diapazonu, kas neatrodas blakus.

CTRL+F8 izpilda komandu Lielums (darbgrāmatas loga izvēlnē Vadīkla), kad darbgrāmata nav maksimizēta.

ALT+F8 parāda dialoglodziņu Makro, lai izveidotu, palaistu, rediģētu vai dzēstu makro.

F9

Tiek aprēķinātas visas darblapas visās atvērtajās darbgrāmatās.

SHIFT+F9 aprēķina aktīvo darblapu.

CTRL+ALT+F9 aprēķina visu atvērto darbgrāmatu visas darblapas, neraugoties uz to, vai tās kopš pēdējās aprēķināšanas tika mainītas.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 vēlreiz pārbauda atkarīgās formulas un pēc tam aprēķina visu atvērto darbgrāmatu visas šūnas, ieskaitot tās, kuras nav atzīmētas, ka tās ir jāaprēķina.

CTRL+F9 minimizē darbgrāmatu par ikonu.

F10

Tiek ieslēgti vai izslēgti taustiņpadomi. (To pašu darbību var veikt, nospiežot taustiņu ALT.)

SHIFT+F10 parāda atlasītā vienuma īsinājumizvēlni.

ALT+SHIFT+F10 parāda pogas Kļūdu pārbaude izvēlni vai ziņojumu.

CTRL+F10 maksimizē vai atjauno atlasīto darbgrāmatas logu.

F11

Atsevišķā diagrammas šūnā tiek izveidota pašreizējā datu diapazona diagramma.

SHIFT+F11 ievieto jaunu darblapu.

ALT+F11 atver Microsoft Visual Basic For Applications redaktoru, kur, izmantojot valodu Visual Basic for Applications (VBA), var izveidot makro.

F12

Tiek parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā.

Uz lapas sākumu

Citi noderīgi īsinājumtaustiņi

Piezīme    Lejupielādējiet vai izdrukājiet ātrās uzziņas karti: Īsinājumtaustiņi — dažādi (PDF).

Taustiņš

Apraksts

ALT

Lentē parāda taustiņpadomus (jaunās saīsnes).

Piemēram,

ALT, W, P darblapu pārslēdz uz skatu Lapas izkārtojums.

ALT, W, L darblapu pārslēdz uz skatu Parasts.

ALT, W, I darblapu pārslēdz uz skatu Lappuses pārtraukumu priekšskatījums.

BULTTAUSTIŅI

Pārvietošanās darblapā par vienu šūnu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi.

CTRL+BULTTAUSTIŅŠ darblapā pārvieto uz pašreizējā datu reģions malu.

SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ paplašina šūnu atlasi par vienu šūnu.

CTRL+SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ paplašina atlasi līdz pēdējai aizpildītajai šūnai tajā pašā kolonnā vai rindā, kur ir aktīvā šūna, vai arī, ja nākamā šūna ir neaizpildīta, paplašina atlasi līdz nākamajai aizpildītajai šūnai.

KREISĀ vai LABĀ BULTIŅA atlasa cilni pa labi vai pa kreisi, ja ir atlasīta lente. Ja ir atvērta vai atlasīta apakšizvēlne, ar šiem bulttaustiņiem var pārslēgties starp galveno izvēlni un apakšizvēlni. Ja ir atlasīta lentes cilne, ar šiem taustiņiem var pārvietoties pa cilnes pogām.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA atlasa nākamo vai iepriekšējo komandu, ja ir atvērta izvēlne vai apakšizvēlne. Ja ir atlasīta lentes cilne, ar šiem taustiņiem var pārvietoties augšup vai lejup cilnes grupā.

Dialoglodziņā ar bulttaustiņiem var pārvietoties pa opcijām atvērtā nolaižamajā sarakstā vai pa opcijām opciju grupā.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA atver atlasītu nolaižamo sarakstu.

BACKSPACE

Formulu joslā dzēš vienu rakstzīmi pa kreisi.

Arī notīra aktīvās šūnas saturu.

Šūnas rediģēšanas režīmā tas nodzēš rakstzīmi pa kreisi no ievietošanas punkta.

DELETE

Noņem atlasīto šūnu saturu (datus un formulas), neietekmējot šūnu formātu vai komentārus.

Šūnas rediģēšanas režīmā tas nodzēš rakstzīmi pa labi no ievietošanas punkta.

END

END ieslēdz beigu režīmu. Beigu režīmā varat nospiest bulttaustiņu, lai tajā pašā kolonnā vai rindā, kurā ir aktīvā šūna, pārietu uz nākamo šūnu, kas nav tukša. Ja šūnas ir tukšas, nospiežot taustiņu END un pēc tam nospiežot bulttaustiņu, kursors tiek pārvietots uz rindas vai kolonnas pēdējo šūnu.

Taustiņš END atlasa arī pēdējo komandu izvēlnē, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

CTRL+END pārvieto kursoru uz pēdējo šūnu darblapā (pēdējās izmantotās labās puses kolonnas zemākā izmantotā rinda). Ja kursors atrodas formulu joslā, CTRL+END to pārvieto uz teksta beigām.

CTRL+SHIFT+END paplašina šūnu atlasi līdz darblapā pēdējai izmantotajai šūnai (apakšējā labajā stūrī). Ja kursors atrodas formulu joslā, CTRL+SHIFT+END atlasa tekstu formulu joslā no kursora pozīcijas līdz beigām — tas neietekmē formulu joslas augstumu.

ENTER

Pabeidz šūnas ierakstu šūnā vai formulu joslā un atlasa zemāk esošo šūnu (pēc noklusējuma).

Datu veidlapā tas pārvieto uz nākamā ieraksta pirmo lauku.

Atver atlasīto izvēlni (nospiediet F10, lai aktivizētu izvēlnes joslu) vai veic atlasītās komandas darbību.

Dialoglodziņā tas veic noklusētās komandas pogas darbību (poga ar treknraksta kontūru, bieži tā ir poga Labi).

ALT+ENTER sāk jaunu rindu tajā pašā šūnā.

CTRL+ENTER aizpilda atlasīto šūnu diapazonu ar pašreizējo ierakstu.

SHIFT+ENTER pabeidz šūnas ierakstu un atlasa augstāk esošo šūnu.

ESC

Atceļ ierakstu šūnā vai formulu joslā.

Aizver un atver izvēlni vai apakšizvēlni, dialoglodziņu vai ziņojumu logu.

Tas arī aizver pilnekrāna režīmu, ja tika lietots šis režīms, un veic atgriešanos parastajā ekrāna režīmā, lai atkal rādītu lenti un statusa joslu.

HOME

Pārvieto uz rindas sākumu darblapā.

Pārvieto uz šūnu loga augšējā labajā stūrī, ja ir ieslēgts SCROLL LOCK.

Atlasa pirmo komandu izvēlnē, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

CTRL+HOME pārvieto uz darblapas sākumu.

CTRL+SHIFT+HOME paplašina šūnu atlasi līdz darblapas sākumam.

PAGE DOWN

Pārvieto darblapā par vienu ekrānu lejup.

ALT+PAGE DOWN pārvieto darblapā par vienu ekrānu pa labi.

CTRL+PAGE DOWN pārvieto uz nākamo darbgrāmatas lapu.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN atlasa pašreizējo un nākamo darbgrāmatas lapu.

PAGE UP

Pārvieto darblapā par vienu ekrānu augšup.

ALT+PAGE UP pārvieto darblapā par vienu ekrānu pa kreisi.

CTRL+PAGE UP pārvieto uz iepriekšējo darbgrāmatas lapu.

CTRL+SHIFT+PAGE UP atlasa pašreizējo un iepriekšējo darbgrāmatas lapu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Dialoglodziņā tiek veikta atlasītās pogas darbība vai atzīmēta vai notīrīta izvēles rūtiņa.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu kolonnu darbgrāmatā.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu rindu darbgrāmatā.

CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu darbgrāmatu.

  • Ja darblapā ir dati, CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa pašreizējo reģionu. Ja nospiedīsit CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ divreiz, tiks atlasīts pašreizējais reģions un tā kopsavilkuma rindas. Ja nospiedīsit CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ trīs reizes, tiks atlasīta visa darblapa.

  • Ja ir atlasīts objekts, CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visus objektus darblapā.

ALT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ parāda Excel loga izvēlni Vadīkla.

Tabulēšanas taustiņš

Pārvieto darblapā vienu šūnu pa labi.

Aizsargātā darblapā pārvieto starp neaizslēgtām šūnām.

Dialoglodziņā pārvieto uz nākamo opciju vai opciju grupu.

SHIFT+tabulēšanas taustiņš pārvieto uz iepriekšējo šūnu darblapā vai iepriekšējo opciju dialoglodziņā.

CTRL+tabulēšanas taustiņš pārslēdz uz nākamo cilni dialoglodziņā.

CTRL+SHIFT+tabulēšanas taustiņš pārslēdz uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā.

Uz lapas sākumu

Attiecas uz: Excel Starter, Excel 2010Vai šī informācija bija noderīga?

Kā mēs varam to uzlabot?

255 atlikušais rakstzīmju skaits

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, lūdzu, atsauksmēs neiekļaujiet savu kontaktinformāciju. Pārskatīt mūsu konfidencialitātes politika.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Mainīt valodu