Īsinājumtaustiņi programmā Excel 2007 operētājsistēmai Windows

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā rakstā paskaidrota īsinājumtaustiņi, funkciju taustiņi un citi bieži lietoti īsinājumtaustiņi programmai Excel 2007. Tas attiecas arī uz īsinājumtaustiņiem, ko varat izmantot, lai piekļūtu lentei.

Padoms : Lai strādājot šī atsauce būtu pieejama, šo tēmu var izdrukāt. Lai drukātu šo tēmu, nospiediet CTRL+P.

Piezīme : Ja kādai bieži veiktai darbībai nav īsinājumtaustiņa, var ierakstīt makro tā izveidošanai.

Tēmas šajā rakstā

Īsinājumtaustiņu kombinācijas ar taustiņu CTRL

Funkcijas taustiņi

Citi noderīgi īsinājumtaustiņi

Taustiņš

Apraksts

CTRL + PgUp

Pārslēgšanās starp darblapu cilnēm (no kreisās puses uz labo).

CTRL + PgDn

Pārslēgšanās starp darblapu cilnēm (no labās puses uz kreiso).

CTRL+SHIFT+(

Tiek parādītas visas atlasē paslēptās rindas.

CTRL+SHIFT+)

Tiek parādītas visas atlasē paslēptās kolonnas.

CTRL+SHIFT+&

Atlasītajām šūnām tiek lietota ārējā apmale.

CTRL+SHIFT_

No atlasītajām šūnām tiek noņemta ārējā apmale.

CTRL+SHIFT+~

Tiek lietots vispārīgais skaitļu formāts.

CTRL+SHIFT+$

Tiek lietots formāts Valūta ar divām decimāldaļas vietām (negatīvie skaitļi iekavās).

CTRL+SHIFT+%

Tiek lietots formāts Procenti bez decimāldaļas vietām.

CTRL+SHIFT+^

Tiek lietots skaitļu formāts Eksponenciāls ar divām decimāldaļas vietām.

CTRL+SHIFT+#

Tiek lietots formāts Datums ar dienu, mēnesi un gadu.

CTRL+SHIFT+@

Tiek lietots formāts Laiks ar stundām un minūtēm, AM vai PM.

CTRL+SHIFT+!

Tiek lietots numuru formāts ar divām decimāldaļas vietām, tūkstošu atdalītāju un mīnuszīmes (-) negatīvām vērtībām.

CTRL+SHIFT+*

Ap aktīvo šūnu tiek atlasīts pašreizējais apgabals (datu apgabals, ko ieskauj tukšas rindas un tukšas kolonnas).

Rakurstabulā tiek atlasīta visa rakurstabulas atskaite.

CTRL+SHIFT+:

Tiek ievadīts pašreizējais laiks.

CTRL+SHIFT+"

Virs aktīvās šūnas esošās šūnas vērtība tiek kopēta šūnā vai formulu joslā.

CTRL+SHIFT+pluszīme (+)

Tukšu šūnu ievietošanai tiek parādīts dialoglodziņš Ievietot.

CTRL+mīnusa zīme (-)

Atlasīto šūnu dzēšanai tiek parādīts dialoglodziņš Dzēst.

CTRL+;

Tiek ievadīts pašreizējais datums.

CTRL+`

Tiek pārslēgta šūnu vērtību un formulu parādīšana darblapā.

CTRL+'

Virs aktīvās šūnas esošās šūnas formula tiek kopēta šūnā vai formulu joslā.

CTRL+1

Tiek parādīts dialoglodziņš Šūnu formatēšana.

CTRL+2

Tiek lietots vai noņemts treknraksta formatējums.

CTRL+3

Tiek lietots vai noņemts slīpraksta formatējums.

CTRL+4

Tiek lietots vai noņemts pasvītrojums.

CTRL+5

Tiek lietots vai noņemts pārsvītrojums.

CTRL+6

Notiek pārslēgšanās starp objektu paslēpšanu, objektu parādīšanu un objektu vietturu parādīšanu.

CTRL+8

Tiek rādīti vai paslēpti strukturējuma simboli.

CTRL+9

Tiek paslēptas atlasītās rindas.

CTRL+0

Tiek paslēptas atlasītās kolonnas.

CTRL+A

Tiek atlasīta visa darblapa.

Ja darblapā ir dati, CTRL + A atlasa pašreizējo reģionu. Ja nospiedīsit taustiņu kombināciju CTRL + A atlasa pašreizējo reģionu un tā kopsavilkuma rindas. Nospiežot taustiņu kombināciju CTRL + A trešo reizi tiek atlasīta visa darblapa.

Ja formulā ievietošanas punkts ir pa labi no funkcijas nosaukuma, tiek parādīts dialoglodziņš Funkcijas argumenti.

CTRL+SHIFT+A formulā ievieto argumentu nosaukumus un iekavas, ja ievietošanas punkts ir pa labi no funkcijas nosaukuma.

CTRL+B

Tiek lietots vai noņemts treknraksta formatējums.

CTRL+C

Atlasīto šūnu kopēšana.

CTRL + C, seko citu taustiņu kombināciju CTRL + C, tiek parādīta Starpliktuve.

CTRL+D

Tiek lietota komanda Aizpildīt uz leju, lai atlasītā diapazona augšējās šūnas saturu un formātu kopētu pārējās šūnās.

CTRL+F

Tiek parādīts dialoglodziņš Atrašana un aizstāšana, kurā atlasīta cilne Meklēt.

SHIFT+F5 arī parāda šo cilni, bet SHIFT+F4 atkārto iepriekšējo darbību Meklēt.

CTRL+SHIFT+F atver dialoglodziņu Šūnu formatēšana, kurā atlasīta cilne Fonts.

CTRL+G

Dialoglodziņa Doties uz parādīšana.

F5 arī parāda šo dialoglodziņu.

CTRL+H

Tiek parādīts dialoglodziņš Atrašana un aizstāšana, kurā atlasīta cilne Aizstāt.

CTRL+I

Tiek lietots vai noņemts slīpraksta formatējums.

CTRL+K

Hipersaites ievietošana jaunām hipersaitēm tiek parādīts dialoglodziņš tiek parādīts dialoglodziņš Rediģēt hipersaiti atlasītām esošām hipersaitēm.

CTRL+N

Tiek izveidota jauna tukša darbgrāmata.

CTRL+O

Faila atvēršanai vai atrašanai tiek parādīts dialoglodziņš Atvērt.

CTRL+SHIFT+O atlasa visas šūnas ar komentāriem.

CTRL+P

Tiek parādīts dialoglodziņš Drukāt.

CTRL+SHIFT+P atver dialoglodziņu Šūnu formatēšana, kurā atlasīta cilne Fonts.

CTRL+R

Tiek lietota komanda Aizpildīt pa labi, lai atlasītā diapazona saturu un formātu pirmās šūnas kreisajā pusē kopētu šūnās pa labi.

CTRL+S

Tiek saglabāts aktīvais fails ar pašreizējo nosaukumu pašreizējā atrašanās vietā un faila formātā.

CTRL+T

Tiek parādīts dialoglodziņš Izveidot tabulu.

CTRL+U

Tiek lietots vai noņemts pasvītrojums.

CTRL+SHIFT+U pārslēdzas no formulu joslas izvēršanas uz sakļaušanu un otrādi.

CTRL+V

Starpliktuves saturs tiek ievietots ievietošanas punktā un aizstāts, ja ir veikta atlase. Pieejams, ja ir veikta objekta, teksta vai šūnas satura izgriešana vai kopēšana.

CTRL+ALT+V parāda dialoglodziņu Īpašā ielīmēšana. Pieejams tikai pēc tam, kad esat izgriezis vai nokopējis objektu, tekstu vai šūnas saturu darblapā vai citā programmā.

CTRL+W

Tiek aizvērts atlasītās darbgrāmatas logs.

CTRL+X

Tiek izgrieztas atlasītās šūnas.

CTRL+Y

Tiek atkārtota pēdējā komanda vai darbība, ja tas ir iespējams.

CTRL+Z

Tiek lietota komanda Atsaukt iepriekšējās komandas atsaukšanai vai pēdējā veiktā ieraksta dzēšanai.

CTRL+SHIFT+Z lieto komandas Atsaukt vai Atcelt atsaukšanu, lai atsauktu vai atjaunotu pēdējo automātisko labojumu, rādot automātiskās koriģēšanas viedtagus.

Uz lapas sākumu

Taustiņš

Apraksts

F1

Tiek parādīta uzdevumrūts Microsoft Office Excel palīdzība.

CTRL+F1 rāda vai paslēpj lenti, kas ir Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss komponents.

ALT+F1 izveido pašreizējā datu diapazona diagrammu.

ALT+SHIFT+F1 ievieto jaunu darblapu.

F2

Tiek rediģēta aktīvā šūna rediģēšana un šūnas satura beigās tiek novietots ievietošanas punkts. Kad rediģēšana šūnā ir izslēgta, ievietošanas punkts tiek pārvietots uz formulu joslu.

SHIFT+F2 pievieno vai rediģē šūnas komentāru.

CTRL+F2 rāda drukas priekšskatījuma logu.

F3

Tiek parādīts dialoglodziņš Ielīmēt nosaukumu.

SHIFT+F3 parāda dialoglodziņu Ievietot funkciju.

F4

Tiek atkārtota pēdējā komanda vai darbība, ja tas ir iespējams.

Ja formulā ir atlasīta šūnas atsauce vai diapazons, F4 tiek izpildīts absolūto un relatīvo atsauču kombināciju.

CTRL+F4 aizver atlasītās darbgrāmatas logu.

F5

Tiek parādīts dialoglodziņš Doties uz.

CTRL+F5 atjauno atlasītās darbgrāmatas loga izmēru.

F6

Pārslēdz darbgrāmatu, lenti, uzdevumrūti un tālummaiņas vadīklas. Sadalītā darblapā (izvēlne Skats, komandas Pārvaldīt šo logu, Sasaldēt rūtis, Sadalīt logu) F6, pārslēdzoties starp rūtīm un lentes apgabalu, ietver sadalītās rūtis.

SHIFT+F6 pārslēdz darbgrāmatu, tālummaiņas vadīklas, uzdevumrūti un lenti.

CTRL+F6 pārslēdz uz nākamo darbgrāmatas logu, ja atvērti vairāki darbgrāmatas logi.

F7

Tiek parādīts dialoglodziņš Pareizrakstība pareizrakstības pārbaudei aktīvajā darblapā vai atlasītajā diapazonā.

CTRL+F7 darbgrāmatas logā izpilda komandu Pārvietot, ja logs nav maksimizēts. Lai pārvietotu logu, lietojiet bulttaustiņus un kad pārvietošana pabeigta, nospiediet taustiņu ENTER vai ESC, lai atceltu šo darbību.

F8

Tiek ieslēgts vai izslēgts paplašinājuma režīms. Paplašinājuma režīmā statusa rindā tiek parādīta Paplašinātā atlase, un bulttaustiņi paplašina atlasi.

SHIFT+F8 ļauj ar bulttaustiņu palīdzību atlasītām šūnām pievienot šūnu vai diapazonu, kas neatrodas blakus.

CTRL+F8 izpilda komandu Lielums (darbgrāmatas loga izvēlnē Vadīkla), kad darbgrāmata nav maksimizēta.

ALT+F8 parāda dialoglodziņu Makro, lai izveidotu, palaistu, rediģētu vai dzēstu makro.

F9

Tiek aprēķinātas visas darblapas visās atvērtajās darbgrāmatās.

SHIFT+F9 aprēķina aktīvo darblapu.

CTRL+ALT+F9 aprēķina visu atvērto darbgrāmatu visas darblapas, neraugoties uz to, vai tās kopš pēdējās aprēķināšanas tika mainītas.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 vēlreiz pārbauda atkarīgās formulas un pēc tam aprēķina visu atvērto darbgrāmatu visas šūnas, ieskaitot tās, kuras nav atzīmētas, ka tās ir jāaprēķina.

CTRL+F9 minimizē darbgrāmatu par ikonu.

F10

Tiek ieslēgti vai izslēgti taustiņu padomi.

SHIFT+F10 parāda atlasītā vienuma īsinājumizvēlni.

ALT+SHIFT+F10 parāda viedtaga izvēlni vai ziņojumu. Ja ir vairāk nekā viens viedtags, tas pārslēdzas uz nākamo viedtagu un parāda tā izvēlni vai ziņojumu.

CTRL+F10 maksimizē vai atjauno atlasīto darbgrāmatas logu.

F11

Tiek izveidota pašreizējā datu diapazona diagramma.

SHIFT+F11 ievieto jaunu darblapu.

ALT+F11 atver Microsoft Visual Basic redaktoru, kurā var izveidot makro programmā Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Tiek parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā.

Uz lapas sākumu

Taustiņš

Apraksts

BULTTAUSTIŅI

Pārvietošanās darblapā par vienu šūnu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi.

CTRL+BULTTAUSTIŅŠ darblapā pārvieto uz pašreizējā datu reģions malu.

SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ paplašina šūnu atlasi par vienu šūnu.

CTRL+SHIFT+BULTTAUSTIŅŠ paplašina atlasi līdz pēdējai aizpildītajai šūnai tajā pašā kolonnā vai rindā, kur ir aktīvā šūna, vai arī, ja nākamā šūna ir neaizpildīta, paplašina atlasi līdz nākamajai aizpildītajai šūnai.

KREISĀ bultiņa vai labā bultiņa atlasa cilni pa kreisi vai pa labi, ja ir atlasīta lente. Kad ir apakšizvēlne atvērtajā vai atlasītajā, šie bulttaustiņus pārslēgties starp galveno izvēlni un apakšizvēlni. Ja ir atlasīta lentes cilne, šos taustiņus pārvietoties pa cilnes pogām.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA atlasa nākamo vai iepriekšējo komandu, ja ir atvērta apakšizvēlne. Ja ir atlasīta lentes cilne, ar šiem taustiņiem var pārvietoties augšup vai lejup cilnes grupā.

Dialoglodziņā ar bulttaustiņiem var pārvietoties pa opcijām atvērtā nolaižamajā sarakstā vai pa opcijām opciju grupā.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA atver atlasītu nolaižamo sarakstu.

BACKSPACE

Formulu joslā dzēš vienu rakstzīmi pa kreisi.

Arī notīra aktīvās šūnas saturu.

Šūnas rediģēšanas režīmā tas nodzēš rakstzīmi pa kreisi no ievietošanas punkta.

DELETE

Noņem atlasīto šūnu saturu (datus un formulas), neietekmējot šūnu formātu vai komentārus.

Šūnas rediģēšanas režīmā tas nodzēš rakstzīmi pa labi no ievietošanas punkta.

END

Pārvieto uz loga apakšējā labajā stūrī esošo šūnu, ja ir ieslēgts SCROLL LOCK.

Arī atlasa pēdējo komandu izvēlnē, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

CTRL + END pārvieto uz pēdējo šūnu darblapā zemākais lietoto vistālāk pa labi izmantotās kolonnas rindā. Ja kursors atrodas formulu joslā, CTRL + END kursors tiek pārvietots uz teksta beigām.

CTRL+SHIFT+END paplašina šūnu atlasi līdz darblapā pēdējai izmantotajai šūnai (apakšējā labajā stūrī). Ja kursors atrodas formulu joslā, CTRL+SHIFT+END atlasa tekstu formulu joslā no kursora pozīcijas līdz beigām — tas neietekmē formulu joslas augstumu.

ENTER

Pabeidz šūnas ierakstu šūnā vai formulu joslā un atlasa zemāk esošo šūnu (pēc noklusējuma).

Datu veidlapā tas pārvieto uz nākamā ieraksta pirmo lauku.

Atver atlasīto izvēlni (nospiediet F10, lai aktivizētu izvēlnes joslu) vai veic atlasītās komandas darbību.

Dialoglodziņā tas veic noklusētās komandas pogas darbību (poga ar treknraksta kontūru, bieži tā ir poga Labi).

ALT+ENTER sāk jaunu rindu tajā pašā šūnā.

CTRL+ENTER aizpilda atlasīto šūnu diapazonu ar pašreizējo ierakstu.

SHIFT+ENTER pabeidz šūnas ierakstu un atlasa augstāk esošo šūnu.

ESC

Atceļ ierakstu šūnā vai formulu joslā.

Aizver un atver izvēlni vai apakšizvēlni, dialoglodziņu vai ziņojumu logu.

Tas arī aizver pilnekrāna režīmu, ja šis režīms ir lietots, un atgriežas parastā ekrāna režīmā, lai atkal rādītu lenti un statusa joslu.

HOME

Pārvieto uz rindas sākumu darblapā.

Pārvieto uz šūnu loga augšējā labajā stūrī, ja ir ieslēgts SCROLL LOCK.

Atlasa pirmo komandu izvēlnē, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

CTRL+HOME pārvieto uz darblapas sākumu.

CTRL+SHIFT+HOME paplašina šūnu atlasi līdz darblapas sākumam.

PAGE DOWN

Pārvieto darblapā par vienu ekrānu lejup.

ALT+PAGE DOWN pārvieto darblapā par vienu ekrānu pa labi.

CTRL+PAGE DOWN pārvieto uz nākamo darbgrāmatas lapu.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN atlasa pašreizējo un nākamo darbgrāmatas lapu.

PAGE UP

Pārvieto darblapā par vienu ekrānu augšup.

ALT+PAGE UP pārvieto darblapā par vienu ekrānu pa kreisi.

CTRL+PAGE UP pārvieto uz iepriekšējo darbgrāmatas lapu.

CTRL+SHIFT+PAGE UP atlasa pašreizējo un iepriekšējo darbgrāmatas lapu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Dialoglodziņā tiek veikta atlasītās pogas darbība vai atlasīta vai notīrīta izvēles rūtiņa.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu kolonnu darbgrāmatā.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu rindu darbgrāmatā.

CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visu darbgrāmatu.

  • Ja darblapā ir dati, CTRL + SHIFT + atstarpes taustiņš atlasa pašreizējo reģionu. Ja nospiedīsit taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + atstarpes taustiņš atlasa pašreizējo reģionu un tā kopsavilkuma rindas. Nospiežot taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + atstarpes taustiņš trešo reizi tiek atlasīta visa darblapa.

  • Ja ir atlasīts objekts, CTRL+SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ atlasa visus objektus darblapā.

ALT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ parāda Microsoft Office Excel loga izvēlni Vadīkla.

Tabulēšanas taustiņš

Pārvieto darblapā vienu šūnu pa labi.

Aizsargātā darblapā pārvieto starp neaizslēgtām šūnām.

Dialoglodziņā pārvieto uz nākamo opciju vai opciju grupu.

SHIFT+tabulēšanas taustiņš pārvieto uz iepriekšējo šūnu darblapā vai iepriekšējo opciju dialoglodziņā.

CTRL+tabulēšanas taustiņš pārslēdz uz nākamo cilni dialoglodziņā.

CTRL+SHIFT+tabulēšanas taustiņš pārslēdz uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā.

Uz lapas sākumu

Vai jums ir jautājums par kādu konkrētu funkciju?

Izlieciet jautājumu Excel kopienas forumā

Palīdzība Excel uzlabošanā

Vai jums ir ieteikumi par to, kā mēs varam uzlabot Excel nākamo versiju? Ja tā ir, lūdzu, skatiet tēmas pie Excel lietotāja balss

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Skatiet arī

Īsinājumtaustiņi programmā Excel 2016 sistēmai Windows

Īsinājumtaustiņi programmā Excel 2013 operētājsistēmai Windows

Īsinājumtaustiņi programmā Excel 2010 operētājsistēmai Windows

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×