Īsinājumtaustiņi, kas izmantojami, veidojot prezentāciju programmā PowerPoint 2010

Tastatūras īsinājumtaustiņu ceļvedis

Šajā palīdzības rakstā aprakstītie tastatūras īsinājumtaustiņi atbilst ASV tastatūras izkārtojumam. Citu izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst šim izkārtojumam.

Palīdzībā rakstot par īsinājumtaustiņiem, kuros vienlaikus jānospiež divi vai vairāk taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar plusa zīmi (+). Rakstot par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Piezīme : Lai izdrukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu TAB, lai atlasītu Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Tiešsaistes palīdzība

Tastatūras īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Palīdzības loga atvēršana.

F1

Palīdzības loga aizvēršana.

ALT+F4

Pārslēgšanās no palīdzības loga uz aktīvo lietojumprogrammu un pretēji.

ALT+TAB

Pāriešana atpakaļ pie PowerPoint palīdzības un pamācību satura rādītāja.

ALT+HOME

Palīdzības logā tiek atlasīts nākamais vienums.

TAB

Palīdzības logā tiek atlasīts iepriekšējais vienums.

SHIFT+TAB

Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana.

ENTER

Attiecīgi iepriekšējā vai nākamā vienuma atlasīšana palīdzības loga sadaļā Pārlūkot programmas PowerPoint palīdzību.

TAB vai SHIFT+TAB

Atlasītā vienuma izvēršana vai sakļaušana palīdzības loga sadaļā Browse PowerPoint Help.

ENTER

Nākamā paslēptā teksta vai hipersaites atlasīšana, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas augšā.

TAB

Iepriekšējā paslēptā teksta vai saites atlasīšana.

SHIFT+TAB

Darbību veikšana atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriešanās uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ).

ALT+KREISAS BULTTAUSTIŅŠ vai BACKSPACE

Pāriešana uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Ritināšana nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Ritināšana ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā.

PAGE UP, PAGE DOWN

Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pēdējās darbības pārtraukšana (poga Pārtraukt).

ESC

Loga atsvaidzināšana (poga Atsvaidzināt).

F5

Pašreizējās palīdzības tēmas drukāšana.

Piezīme : Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Savienojuma stāvokļa maiņa. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

F6 (kamēr fokuss atrodas lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus), TAB, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Teksta ievadīšana lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus.. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

F6

Pārslēgšanās starp palīdzības loga daļām, piemēram, pārslēgšanās starp rīkjoslu, lodziņu Ievadiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēt.

F6

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma atlasīšana satura rādītāja koka skatā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma izvēršana vai sakļaušana satura rādītāja koka skatā.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Microsoft Office pamati

Logu lietošana un parādīšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārslēgšanās uz nākamo logu.

ALT+TAB, TAB

Pārslēgšanās uz iepriekšējo logu.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Aktīvā loga aizvēršana.

CTRL+W vai CTRL+F4

Atvērtās prezentācijas apraide attāliem skatītājiem, izmantojot PowerPoint tīmekļa lietojumprogrammu.

CTRL+F5

Pārvietošanās uz nākamo uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāju kustības virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

Piezīme : Ja, spiežot taustiņu F6, netiek parādīta nepieciešamā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai fokusu novietotu lentē, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārietu uz uzdevumrūti.

F6

Pārvietošanās programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja ir atvērti vairāki PowerPoint logi, pārslēgšanās uz nākamo PowerPoint logu.

CTRL+F6

Pārslēgšanās uz iepriekšējo PowerPoint logu.

CTRL+SHIFT+F6

Ekrāna attēla kopēšana starpliktuvē.

PRINT SCREEN

Atlasītā loga attēla kopēšana starpliktuvē.

ALT+PRINT SCREEN

Fontu vai to lieluma mainīšana

Piezīme : Lai šos īsinājumtaustiņus lietotu, kursoram jāatrodas tekstlodziņā.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Fonta maiņa.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma maiņa.

CTRL+SHIFT+P

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi.

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu uz augstāk.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām.

CTRL+END

Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu.

CTRL+HOME

Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pēdējās darbības Meklēt atkārtošana.

SHIFT+F4

Atrašana un aizstāšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Atrašana atvēršana.

CTRL+F

Dialoglodziņa Aizstāšana atvēršana.

CTRL+H

Pēdējās darbības Atrast atkārtošana

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz nākamo šūnu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu.

SHIFT+TAB

Pārvietošanās uz nākamo rindu.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākšana jaunā rindkopā.

ENTER

Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā.

TAB pēdējās rindas beigās

Piekļūšana rūtīm un to lietošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes).

F6

Nākamās vai iepriekšējās opcijas atlasīšana, ja uzdevumrūts ir aktīva.

TAB, SHIFT+TAB

Visu komandu kopas parādīšana uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietošanās starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītās izvēlnes atvēršana vai atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Īsinājumizvēlnes vai atlasītā galerijas vienuma nolaižamās izvēlnes atvēršana.

SHIFT+F10

Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME, END

Atlasītā galerijas saraksta ritināšana attiecīgi uz augšu vai uz leju.

PAGE UP, PAGE DOWN

Pārvietošanās attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām.

HOME, END

Uzdevumrūts aizvēršana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C

Starpliktuves atvēršana.

ALT+H, F, O

Uzdevumrūts izmēru maiņa

 1. uzdevumrūts nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

Piezīme : Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz nākamo opciju vai opciju grupu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu.

SHIFT+TAB

Pārslēgšanās uz nākamo dialoglodziņa cilni (atvērtā dialoglodziņā ir jābūt kādai atlasītai cilnei)

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārslēgšanās uz iepriekšējo dialoglodziņa cilni (atvērtā dialoglodziņā ir jābūt kādai atlasītai cilnei)

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītā nolaižamā saraksta atvēršana.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Saraksta atvēršana, ja tas ir aizvērts, pārvietošanās sarakstā uz atbilstošo opciju.

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Pārvietošanās no vienas opcijas uz citu atvērtā nolaižamajā sarakstā vai opciju grupā.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Opcijas atlasīšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana.

Opcijā pasvītrotais burts

Dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirtās darbības veikšana.

ENTER

Atlasītā nolaižamā saraksta aizvēršana, komandas atcelšana un dialoglodziņa aizvēršana.

ESC

Dialoglodziņu rediģēšanas lodziņu izmantošana

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā var ievadīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, savu lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz ievadnes sākumu.

HOME

Pārvietošanās uz ievadnes beigām.

END

Pārvietošanās attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi.

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Viena vārda pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Viena vārda pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīšana no kursora līdz ievadnes sākumam.

SHIFT+HOME

Atlasīšana no kursora līdz ievadnes beigām.

SHIFT+END

Dialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Atvēršana atvēršana.

ALT+F, pēc tam O

Dialoglodziņa Saglabāt kā atvēršana

ALT+F, pēc tam A

Pārvietošanās no opcijas uz opciju atvērtā nolaižamā sarakstā vai no vienas opcijas uz citu opciju grupā

Bulttaustiņi

Atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlnes, parādīšana.

SHIFT+F10.

Pārvietošanās no vienas opcijas vai dialoglodziņa apgabala uz citu.

TAB

Failu ceļu nolaižamās izvēlnes atvēršana

F4 vai ALT+I

Failu saraksta atsvaidzināšana.

F5

Navigācija lentē

Piekļuve komandām, izmantojot taustiņus un to kombinācijas

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra pašreizējā skatā pieejamā līdzekļa.

  Cilnes Fails īsinājumtaustiņi

 2. Nospiediet taustiņu, kas redzams taustiņu padomā, virs vajadzīgā līdzekļa.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest vajadzīgo komandu vai vadīklu pogas. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva, nospiežot taustiņu kombināciju ALT+H, F, S grupā Fonti nonāksit pie sarakstlodziņa Lielums.

  Piezīme : Lai atceltu uzsākto darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet taustiņu ALT.

Tastatūras fokusa maiņa, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Aktīvās cilnes atlasīšana lentē un piekļuves taustiņš aktivizēšana.

ALT vai F10. Nospiediet vienu no šīm pogām atkārtoti, lai dotos atpakaļ uz dokumentu vai atceltu piekļuves pogas.

Pārvietošanās attiecīgi pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Lentes paslēpšana vai rādīšana.

CTRL+F1

Atlasītās komandas īsinājumizvēlnes rādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana, lai logā atlasītu šādas daļas:

 • Lentes aktīvā cilne;

 • Jebkura atvērta uzdevumrūts;

 • Dokuments.

F6

Fokusa pārvietošana uz katru lentes komandu, attiecīgi uz priekšu vai atpakaļ.

TAB, SHIFT+TAB

Pārvietošanās pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītās lentes komandas vai vadīklas aktivizēšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Atlasītās lentes izvēlnes vai galerijas aktivizēšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Komandas vai vadīklas aktivizēšana lentē, lai mainītu tās vērtību.

ENTER

Vadīklas vērtības maiņas beigšana lentē un fokusa pārvietošana atpakaļ dokumentā.

ENTER

Palīdzība par atlasīto lentes komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīts neviens palīdzības raksts, tiek parādīts vispārīgs programma palīdzības raksts.)

F1

Bieži lietoti uzdevumi programmā Microsoft Office PowerPoint

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgšanās starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi.

CTRL+SHIFT+TAB

Darbs struktūrā

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas paaugstināšana.

ALT+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Rindkopas pazemināšana.

ALT+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīto rindkopu pārvietošana lejup.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Virsraksta 1. līmeņa parādīšana.

ALT+SHIFT+1

Teksta zem virsraksta izvēršana.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Teksta zem virsraksta sakļaušana.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam N un X.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

WordArt objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme : Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet taustiņu TAB, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana.

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasietgrupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Režģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Piezīme : Ja tiek atlasīta forma ar tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet taustiņu TAB vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Tekstu un objektu atlasīšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana.

SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana.

SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Visu rakstzīmju līdz vārda beigām atlasīšana.

CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Visu rakstzīmju līdz vārda sākumam atlasīšana.

CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rindiņas uz augšu atlasīšana (kursors atrodas rindiņas sākumā).

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rindiņas uz leju atlasīšana (kursors atrodas rindiņas sākumā).

SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Objekta atlasīšana (ja objektā esošais teksts ir atlasīts).

ESC

Cita objekta atlasīšana (ja ir atlasīts viens objekts).

TAB vai SHIFT+TAB, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Visu slaidu atlasīšana.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Visa teksta atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa kreisi dzēšana.

BACKSPACE

Viena vārda pa kreisi dzēšana.

CTRL+BACKSPACE

Vienas rakstzīmes pa labi dzēšana.

DELETE

Viena vārda pa labi dzēšana.

Piezīme : Kursoram ir jāatrodas starp vārdiem, lai veiktu šo darbību.

CTRL+DELETE

Atlasītā objekta vai teksta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta vai teksta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta vai teksta ielīmēšana.

CTRL+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Pēdējās darbības atsaukšanas atcelšana.

CTRL+Y

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Dialoglodziņa Īpašā ielīmēšana atvēršana.

CTRL+ALT+V

Pārvietošanās tekstā

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi.

CTRL+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz tekstlodziņa beigām.

CTRL+END

Pārvietošanās uz tekstlodziņa sākumu.

CTRL+HOME

Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pārvietošanās, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz nākamo šūnu.

TAB

Pārvietošanās uz iepriekšējo šūnu.

SHIFT+TAB

Pārvietošanās uz nākamo rindu.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās uz iepriekšējo rindu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākšana jaunā rindkopā.

ENTER

Jaunas rindas pievienošana tabulas apakšā.

TAB pēdējās rindas beigās

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu TAB vai kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Spiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, līdz tiek atlasīts darblapas objekts, nospiediet LABO BULTIŅU, lai atlasītu Rediģēt, un nospiediet taustiņu ENTER.

  Piezīme : Komandas nosaukums, kas tiek rādīts īsinājumizvēlnē, ir atkarīgs no iegultā vai saistītā objekta veida. Piemēram, iegultai Microsoft Office Excel darblapai ir komanda Darblapas objekts, savukārt iegultam Microsoft Office Visio zīmējumam ir komanda Visio objekts.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fontu vai to lieluma mainīšana

Piezīme : Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, vispirms ir jāatlasa maināmais teksts.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+T

Teikuma burtu reģistra maiņa starp lielajiem un mazajiem burtiem.

SHIFT+F3

Treknraksta lietošana.

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana.

CTRL+U

Slīpraksta lietošana.

CTRL+I

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Augšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+SHIFT+PLUS ZĪME

Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Hipersaites ievietošana.

CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Formātu kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formātu ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas centrēšana.

CTRL+E

Rindkopas līdzināšana.

CTRL+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Rindkopas līdzināšana pa labi.

CTRL+R

Prezentācijas rādīšana

Rādot prezentāciju slaidrādes skatā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Slaidrādes īsinājumtaustiņi

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

Taustiņš P, PAGE UP, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai BACKSPACE.

Iešana uz slaidu Nr. numurs.

Numurs+ENTER.

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai PUNKTS

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai KOMATS

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC vai PĀRNESUMZĪME

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana noklikšķinot izmēģinājuma laikā.

M

Slaida stāstījumu un hronometrāžas atkārtota ierakstīšana

R

Atgriešanās pirmajā slaidā.

Divas sekundes nospiest un turēt labo un kreiso peles pogu

Bultiņas rādītāja parādīšana vai paslēpšana

A vai =

Rādītāja pārveidošana par zīmuli.

CTRL+P

Rādītāja pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja pārveidošana par dzēšgumiju.

CTRL+E

Rokraksta atzīmju parādīšana vai paslēpšana

CTRL+M

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Dialoglodziņa Visi slaidi skatīšana

CTRL+S

Datora uzdevumjoslas skatīšana

CTRL+T

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TAB

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

Multivides īsinājumtaustiņi prezentācijas rādīšanas laikā

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Multivides atskaņošanas apturēšana

ALT+Q

Pārslēgšanās no atskaņošanas uz pauzi un pretēji

ALT+P

Pāriešana uz nākamo grāmatzīmi

ALT+END

Pāriešana uz iepriekšējo grāmatzīmi

ALT+HOME

Skaļuma palielināšana

ALT+augšupvērstā bultiņa

Skaļuma samazināšana

ALT+lejupvērstā bultiņa

Meklēšana uz priekšu

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Meklēšana atpakaļ

ALT+SHIFT+PAGE UP

Skaņas izslēgšana

ALT+U

Padoms : Lai savas prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Web prezentāciju pārlūkošana

Ar šiem taustiņiem var veikt Web prezentācijas apskati programmā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā tās versijā.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

TAB

Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER

Pāriešana uz nākamo slaidu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Līdzekļa Atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos īsinājumtaustiņus rūtī Atlase.

Lai palaistu atlases rūti, nospiediet ALT, pēc tam H, pēc tam S, pēc tam L un pēc tam P.

Darbība

Nospiediet

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TAB vai SHIFT+TAB

Visu grupu sakļaušana.

Piezīme : Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, fokusam jāatrodas atlases rūts koka skatā.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Lai piešķirtu pielāgotus īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) kodam programmā Office PowerPoint 2007, jāizmanto trešās puses pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×