Rindas un kolonnas

Šūnas satura atlasīšana programmā Excel

Šūnu, diapazonu, rindu vai kolonnu atlasīšana darblapā

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Par darblapa, varat atlasīt šūnas, diapazonus, rindas vai kolonnas, piemēram, lai formatētu datus atlasi vai ievietot citu šūnu, rindu vai kolonnu. Varat arī atlasīt visu vai daļu šūnu saturu un rediģēšanas režīma ieslēgšana, lai var modificēt datus.

Microsoft Excel tabulas šūnas un diapazonus var atlasīt tieši tāpat, kā to darītu darblapā, tomēr tabulas rindu un kolonnu atlasīšana atšķiras no rindu un kolonnu atlasīšanas darblapā.

Piezīme.: Ja darblapa ir aizsargāta, tās šūnas un šūnu saturu, iespējams, nevar atlasīt.

Šūnu, diapazonu, rindu un kolonnu atlasīšana

Jāatlasa

Veiciet šo darbību

Vienu šūnu

Noklikšķiniet uz šūnas vai pārvietojieties uz to, spiežot bulttaustiņus.

Šūnu diapazonu

Noklikšķiniet uz pirmās šūnas diapazonā un velciet līdz pēdējai šūnai vai arī, turot nospiestu taustiņu SHIFT, spiediet bulttaustiņus, lai paplašinātu atlasi.

Varat arī atlasīt pirmo šūnu diapazonā un pēc tam nospiest taustiņu F8, lai paplašinātu atlasi, izmantojot bulttaustiņus. Lai pārtrauktu atlases paplašināšanu, vēlreiz nospiediet taustiņu F8.

Plašs šūnu diapazons

Noklikšķiniet uz pirmās šūnas diapazonā un turiet nospiestu taustiņu SHIFT, līdz noklikšķināt uz pēdējās šūnas diapazonā. Lai pēdējā šūna būtu redzama, var ritināt.

Plašs šūnu neritinot diapazons

Noklikšķiniet uz pirmās šūnas diapazonā, lai to atlasītu, un pēc tam noklikšķiniet uz lodziņa nosaukumsformulu joslakreisajā malā.

Lodziņš Nosaukums

lodziņš nosaukums

Ierakstiet šūnas atsauci pēdējo šūnu diapazonam, ko vēlaties atlasīt un pēc tam turiet nospiestu taustiņu SHIFT, kamēr tiek nospiests taustiņš ENTER.

Visas šūnas darblapā

Noklikšķiniet uz pogas Atlasīt visu .

Poga Atlasīt visu

Lai atlasītu visu darblapu, var arī nospiest taustiņu kombināciju CTRL+A.

Ja veidlapā ir dati, CTRL+A atlasa pašreizējo apgabalu. Nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+A otru reizi, tiek atlasīta visa darblapa.

Piezīme.: Lai atlasītu visas šūnas aktīvajā diapazonā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + *.

Blakus neesošas šūnas vai šūnu diapazoni

Atlasiet pirmo šūnu vai šūnu diapazonu un turiet nospiestu taustiņu CTRL, kad atlasāt citas šūnas vai apgabalus.

Var arī atlasīt pirmo šūnu vai šūnu apgabalu un nospiest taustiņu kombināciju SHIFT+F8, lai atlasei pievienotu citu blakus neesošu šūnu vai šūnu diapazonu. Lai pārtrauktu šūnu vai diapazonu pievienošanu atlasei, vēlreiz nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F8.

Note Šūnas vai šūnu diapazona atlasi blakus neesošā atlasē nevar atcelt, neatceļot visu atlasi.

Visa rinda vai kolonna

Noklikšķiniet uz rindas vai kolonnas virsraksta.

Darblapa, kurā redzami rindas un kolonnas virsraksti

Rindas virsraksts.

Kolonnas virsraksts

Var arī atlasīt šūnas rindā vai kolonnā, atlasot pirmo šūnu un pēc tam nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+bulttaustiņi (labais vai kreisais bulttaustiņš rindām, augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš kolonnām).

Ņemiet vērā, ja rinda vai kolonna satur datus, taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + BULTTAUSTIŅŠ atlasa rindu vai kolonnu līdz pēdējai izmantotajai šūnai. Nospiežot taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + bultiņa taustiņu otrreiz, lai atlasītu visu rindu vai kolonnu.

Blakus esošas rindas vai kolonnas

Velciet pa rindu vai kolonnu virsrakstiem. Var arī atlasīt pirmo rindu vai kolonnu un turēt nospiestu taustiņu SHIFT, līdz atlasīta pēdējā rinda vai kolonna.

Blakus neesošas rindas vai kolonnas

Noklikšķiniet uz tās kolonnas vai rindas virsraksta, kas būs pirmā kolonna vai rinda atlasē, pēc tam turiet nospiestu taustiņu CTRL, kamēr noklikšķināt uz citu kolonnu vai rindu virsrakstiem, kas jāpievieno atlasei.

Pirmā vai pēdējā šūna rindā vai kolonnā

Rindā vai kolonnā atlasiet šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš (labais vai kreisais bulttaustiņš rindām, augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš kolonnām).

Pirmā un pēdējā šūna darblapā vai Microsoft Office Excel tabulā

Lai atlasītu pirmo šūnu darblapā vai Excel sarakstā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+HOME.

Lai atlasītu darblapas vai Excel saraksta pēdējo šūnu, kurā ir dati vai formatējums, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+END.

Šūnas līdz pēdējai darblapā izmantotajai šūnai (apakšējā labajā stūrī)

Atlasiet pirmo šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+END, lai paplašinātu šūnu atlasi līdz pēdējai darblapā izmantotajai šūnai (apakšējā labajā stūrī).

Šūnas līdz darblapas sākumam

Atlasiet pirmo šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+HOME, lai šūnu atlasi paplašinātu līdz darblapas sākumam.

Vairāk vai mazāk šūnu nekā aktīvajā atlasē

Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pēdējās šūnas, kuru vēlaties iekļaut jaunajā atlasē. Taisnstūra diapazons starp aktīvo šūnu un šūnu, uz kuras noklikšķināt, kļūst par jauno atlasi.

Piezīmes.: 

  • Lai šūnu atlasi atceltu, noklikšķiniet uz jebkuras šūnas darblapā.

  • Excel atzīmē atlasītās šūnas vai diapazonus, iezīmējot tos, tomēr šie iezīmējumi izdrukās nav redzami. Ja vēlaties iezīmējumus redzēt darblapas izdrukās, varat izmantot formatēšanas līdzekļus, lai šūnām piešķirtu ēnojumu.

  • Ja ir ieslēgts Scroll Lock, statusa joslā tiek rādīts Scroll Lock. Nospiežot bulttaustiņu, kamēr Scroll Lock ir ieslēgts, rindas tiks ritinātas par vienu uz augšu vai uz leju un kolonnas — par vienu pa labi vai pa kreisi. Lai pārvietotos pa šūnām, izmantojot bulttaustiņus, izslēdziet Scroll Lock.

  • Ja atlase netiek pagarināts, kad noklikšķināt uz šūnas vai nospiediet taustiņus, lai pārvietotos darblapā, iespējams, ir nospiests F8 vai taustiņu kombināciju Shift + F8, lai paplašinātu vai pievienot atlasei. Šajā gadījumā Atlasi paplašinātu vai pievienot atlases tiek parādīts statusa joslā. Lai pārtrauktu atlases paplašināšanu vai pievienošanu, atkārtoti nospiediet taustiņu F8 vai taustiņu kombināciju Shift + F8.

Uz lapas sākumu

Šūnas satura atlasīšana

Šūnas satura atlasīšana

Rīkojieties šādi

Šūnā

Šūnā veiciet dubultklikšķi un pēc tam velciet pār to šūnas saturu, kas jāatlasa.

Sadaļā formulu josla Pogas attēls

Noklikšķiniet uz šūnas un pēc tam velciet pār to šūnas saturu, kas jāatlasa formulu joslā.

Tastatūras izmantošana

Nospiediet taustiņu F2, lai rediģētu šūnu, izmantojiet bulttaustiņus, lai norādītu ievietošanas punktu, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Shift+bulttaustiņš, lai atlasītu saturu.

Uz lapas sākumu

Rindu un kolonnu atlasīšana Excel tabulā

Tabulā var atlasīt šūnas un diapazonus tāpat kā darblapā, taču rindu un kolonnu atlasīšana tabulā atšķiras no rindu un kolonnu atlasīšanas darblapā.

Lai atlasītu

Veiciet šo darbību

Tabulas kolonna ar tabulas galveni vai bez tās

Noklikšķiniet kolonnas galvenes vai tabulas kolonnas augšmalā. Tiek parādīta atlases bultiņa un norāda, ka noklikšķinot atlasīta kolonna.

Tabulas kolonnas atlases bultiņa

Piezīme.    Vienreiz noklikšķinot kolonnas augšmalā, tiek atlasīti tabulas kolonnas dati, savukārt, noklikšķinot divreiz, — visa tabulas kolonna.

Varat noklikšķināt arī jebkurā tabulas kolonnas vietā un pēc tam nospiest taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai varat noklikšķināt tabulas kolonnas pirmajā šūnā un pēc tam nospiest taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Piezīme.    Vienreiz nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, tiek atlasīti tabulas kolonnas dati, savukārt, nospiežot to divreiz, — visa tabulas kolonna.

Tabulas rinda

Noklikšķiniet uz tabulas rindas kreisās apmales. Tiek parādīta atlases bultiņa un norāda, ka noklikšķinot atlasīta rinda.

Tabulas rindas atlases bultiņa

Tabulas rindā var noklikšķināt uz pirmās šūnas un pēc tam piespiest taustiņu kombināciju CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA.

Visas tabulas rindas un kolonnas

Noklikšķiniet kreisajā augšējā tabulas stūrī. Tiek parādīta atlases bultiņa un norāda, ka noklikšķinot tiek atlasīti dati visā tabulā.

Tabulas stūra atlases bultiņa

Divreiz noklikšķiniet uz tabulas kreisā augšējā stūra, lai atlasītu visu tabulu, ieskaitot galvenes.

Varat arī noklikšķināt jebkurā tabulas vietā un pēc tam nospiest taustiņu kombināciju CTRL+A, lai atlasītu visus tabulas datus, vai arī noklikšķināt kreisajā augšējā tabulas šūnā un pēc tam nospiest taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+END.

Divreiz nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A, lai atlasītu visu tabulu, ieskaitot galvenes.

Uz lapas sākumu

Uzzināt vairāk

Piezīme.: Dažos gadījumos šūnas atlase var izraisīt vairākas blakus esošas šūnas, kā arī atlasi. Padomus par to, kā, lai atrisinātu šo problēmu, skatiet šo ziņu kā pārtraukt Excel no iezīmēšanas divās šūnās uzreiz? Kopienā.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×