Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja sistēmas Windows programmā PowerPoint izmanto ārēju tastatūru ar īsinājumtaustiņiem. Lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns un ir svarīga alternatīva pelei. Šajā tēmā ir uzskaitīti sistēmas Windows programmā PowerPoint pieejamie īsinājumtaustiņi.

Mums ir atsevišķs saraksts ar īsinājumtaustiņiem, ko var izmantot prezentācijas rādīšanas laikā.

Piezīmes.: 

 • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

 • Ja īsinājumtaustiņu kombinācijā ir vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, šajā aprakstā taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Ja taustiņi jānospiež uzreiz viens pēc otra, taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Iegūstiet šos īsinājumtaustiņus Word dokumentā, izmantojot šo saiti: PowerPoint darbam ar Windows īsinājumtaustiņi.

Ātrās saites

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Navigācija lentē, izmantojot tikai tastatūru

Fokusa maiņa, izmantojot tastatūru

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Darbs struktūrskatā

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Teksta un objektu atlasīšana un rediģēšana

Teksta formatēšana

Komentāru ievietošana un atbildēšana uz tiem

Slaidu vai slaidu komplektu sadaļu secības maiņa

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Pielāgoti īsinājumtaustiņi

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā uzskaita bieži lietotie PowerPoint īsinājumtaustiņi.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Izveidot jaunu prezentāciju

Ctrl+N

Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā

Ctrl+B

Atlasītā teksta fonta lieluma maiņa

ALT + H, F, S

Atvērt dialoglodziņu Tālummaiņa

Alt+W, Q

Izgriešana atlasīto tekstu, objektu vai slaidu

Ctrl+X

Kopēt atlasīto tekstu, objektu vai slaidu

Ctrl+C

Izgriezto vai kopēto tekstu, objektu vai slaidu

Ctrl+V

Atsauktu pēdējo darbību

Ctrl+Z

Prezentācijas saglabāšana

Ctrl+S

Ievietojiet attēlu

Alt+N, P

Formas ievietošana

ALT + H, S, H

Dizaina atlase

Alt+G, H

Slaida izkārtojuma atlase

Alt+H, L

Došanās uz nākamo slaidu

Page Down

Pāriet uz iepriekšējo slaidu

Page Up

Došanās uz cilni Sākums

Alt+H

Došanās uz cilni ievietošana

ALT+N

Slaidrādes sākšana

F5

Slaidrādes beigšana

Esc

PowerPoint aizvēršana

Ctrl+Q

Navigācija lentē, izmantojot tikai tastatūru

Lente ir sloksne PowerPoint augšdaļā, kas sakārto komandas cilnēs. Katrā cilnē tiek parādīta atšķirīga lente, kas sastāv no grupām, un katrā grupā ir viena vai vairākas komandas.

Lentē varat pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Piekļuves taustiņi ir īpašas saīsnes, kas ļauj ātri izmantot lentes komandu, nospiežot dažus taustiņus neatkarīgi no tā, kur atrodaties PowerPoint. Katrai PowerPoint komandai var piekļūt, izmantojot piekļuves taustiņu.

Pastāv divi veidi, kā veikt navigāciju lentes cilnēs:

 • Lai nokļūtu lentē, nospiediet taustiņu ALT un pēc tam, lai pārvietotos starp cilnēm, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu.

 • Lai pārietu uzreiz uz noteiktu lentes cilni, nospiediet vienu no šiem piekļuves taustiņiem:

  Veicamā darbība

  Īsinājumtaustiņi

  Atvērt lapu Fails

  Alt+F

  Atvērt cilni Sākums

  Alt+H

  Atvērt cilni ievietošana

  ALT+N

  Cilnes Noformējums atvēršana

  Alt+G

  Atvērt cilni pārejas

  Alt+K

  Atvērt cilni animācijas

  Alt+A

  Atvērt cilni slaidrāde

  Alt+S

  Atvērt cilni Pārskatīšana

  Alt+R

  Atvērt cilni Skats

  Alt+W

  Atvērt meklēšanas lodziņu un meklēt komandu

  ALT+Q, pēc tam ievadiet meklējamo vārdu

Piezīme.: Pievienojumprogrammas un citas programmas var pievienot jaunas cilnes lentē un nodrošināt piekļuves taustiņus šīm cilnēm.

Darbs ar lentes cilnēm, izmantojot tastatūru

 • Lai pārietu uz lentes ciļņu sarakstu, nospiediet taustiņu ALT. Lai pārietu tieši uz cilni, nospiediet īsinājumtaustiņus.

 • Lai pārvietotos starp komandām, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Varat pārvietoties uz priekšu vai atpakaļ pa komandām secībā. Varat arī pārvietoties, izmantojot bulttaustiņus.

 • Vadīklas tiek aktivizētas dažādi, atkarībā no vadīklas tipa:

  • Ja atlasītā komanda ir poga, lai to aktivizētu, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir salikta poga (tas ir, poga, kas atver papildu opciju izvēlni), lai to aktivizētu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + lejupvērstā bultiņa. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa opcijām. Lai atlasītu pašreizējo opciju, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir saraksts (piemēram, fontu saraksts), lai atvērtu sarakstu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Pēc tam, lai pārvietotos starp vienumiem, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu. Kad esat atlasījis nepieciešamo elementu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir galerija, lai atlasītu komandu, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa vienumiem.

Padoms.: Galerijās ar vairāk nekā vienu vienumu rindu ar tabulēšanas taustiņu fokuss tiek pārvietots no pašreizējās rindas sākuma līdz beigām, un, kad tā sasniedz rindas beigām, nākamā perioda sākumā. Nospiežot labo bulttaustiņu pašreizējās rindas beigās, tiek pārvietoti atpakaļ uz pašreizējās rindas sākumu.

Fokusa maiņa, izmantojot tastatūru

Šajā tabulā norādīti daži paņēmieni, kā pārvietot fokusu, izmantojot tastatūru.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus

Alt vai F10. Lai pārietu uz citu cilni, izmantojiet piekļuves taustiņus vai bulttaustiņus.

Pārvietot fokusu uz lentes komandām

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties pa lentes vienumiem uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi

Bulttaustiņi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi

Izvērst vai sakļaut lenti

Ctrl+F1

Rādīt atlasītā vienuma kontekstizvēlni

Shift+F10

Fokusa pārvietošana uz citu rūti

F6

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo komandu lentē

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt atlasīto sarakstu lentē, piemēram, fontu sarakstu

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties starp vienumiem atvērtā izvēlnē vai galerijā

Tabulēšanas taustiņš

Vadīklas vērtības maiņas pabeigšana lentē un fokusa pārvietošana atpakaļ dokumentā

Enter

Piekļuves taustiņu izmantošana, ja redzami taustiņpadomi

Varat izmantot tastatūras padomus, lai piekļūtu lentes komandām. Varat parādīt taustiņpadomus, kas ir burti, ko izmanto, lai piekļūtu komandām, un pēc tam tos izmantot, lai pārvietotos lentē.

taustiņpadomi PowerPoint lentē

 1. Nospiediet taustiņu Alt. Pie katras lentes komandas tiek parādīts kvadrātiņā iekļauts taustiņpadoms.

 2. Lai atlasītu komandu, nospiediet burtu, kas parādīts taustiņu padomu laukumā, kas tiek parādīts. Piemēram, nospiediet taustiņu F, lai atvērtu cilni Fails , H, lai atvērtu cilni Sākums , N, lai atvērtu cilni ievietošana , un tā tālāk.

  Taustiņpadomu tuvināšana PowerPoint lentē

Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+F, Backstage skatā tiek atvērta informācijas lapa, kurā ir dažādas taustiņpadomu kopas.

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā

F6

Pārvietošanās pa priekšu pa rūtīm normālskatā

Shift+F6

Pārslēgšanās starp sīktēlu rūti un struktūrskata rūti

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš

Darbs struktūrskatā

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Rindkopas paaugstināšana

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Rindkopas pazemināšana

Alt+Shift+labā bultiņa

Atlasīto rindkopu pārvietošana uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīto rindkopu pārvietošana uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Rādīt 1. līmeņa virsrakstus

Alt+Shift+1

Teksta zem virsraksta izvēršana

Alt+Shift+pluszīme (+)

Teksta zem virsraksta sakļaušana

Alt+Shift+mīnuszīme (-)

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Lai ievietotu formu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N, S, H.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu pieejamās formas, līdz sasniedzat vēlamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu ENTER, lai ievietotu formu.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Lai ievietotu tekstlodziņu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N, X.

 2. Ierakstiet tekstu.

 3. Kad esat gatavs, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotu fokusu prom no tekstlodziņa.

Objekta ievietošana

 1. Lai iegultu dokumentu vai izklājlapu ievietotu kā objektu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N, J.

 2. Dialoglodziņā Objekta ievietošana , lai fokusu pārvietotu uz objekta tipu sarakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 3. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu ievietojamā objekta tipu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai to ievietotu.

WordArt ievietošana

 1. Lai ievietotu WordArt, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N, W.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet tekstu.

 4. Kad esat gatavs, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotu fokusu prom no tekstlodziņa.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu Esc, pirms izmantot šo kombināciju.

 • Lai ātri pārvietotu fokusu uz pirmo peldošo formu, piemēram, attēlu vai tekstlodziņu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + ALT + 5. Pēc tam, spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa peldošajām formām. Lai atgrieztos parastajā navigācijā, nospiediet taustiņu Esc.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti vajadzīgā objekta izmēru maiņas turi.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasiet grupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Piezīme.: Ja atlasāt formu ar tekstu, papildus formas atribūtiem kopējiet teksta izskatu un stilu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš.

 4. Lai ielīmētu atribūtus atlasītajā objektā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + V.

Teksta un objektu atlasīšana un rediģēšana

Tekstu un objektu atlasīšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi

SHIFT + labā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi

SHIFT + kreisā bultiņa

Atlasīšana līdz vārda beigām

CTRL + SHIFT + labā bultiņa

Atlasīšana līdz vārda sākumam

CTRL + SHIFT + kreisā bultiņa

Atlasīt vienu rindiņu uz augšu (kursors atrodas rindiņas sākumā)

SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Atlasīt vienu rindiņu uz leju (kursors atrodas rindiņas sākumā)

Shift+lejupvērstā bultiņa

Objekta atlasīšana (Ja objektā esošais teksts ir atlasīts)

Esc

Atlasīt citu objektu (ja ir atlasīts viens objekts)

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT + TAB, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Objekta pārvietošana atpakaļ par vienu pozīcijas

CTRL + kreisā kvadrātiekava ([)

Objekta pārvietošana uz priekšu par vienu pozīcijas

CTRL + labā kvadrātiekava (])

Novietot objektu aizmugurē

CTRL + SHIFT + kreisā kvadrātiekava ([)

Novietot objektu priekšā

CTRL + SHIFT + labā kvadrātiekava (])

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu)

Enter

Visu objektu atlasīšana

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Multivides atskaņošana vai pauzēšana

Ctrl+atstarpes taustiņš

Visu slaidu atlasīšana

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Visa teksta atlasīšana

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienas rakstzīmes pa kreisi dzēšana

Atpakaļatkāpes taustiņš

Viena vārda pa kreisi dzēšana

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Vienas rakstzīmes pa labi dzēšana

Taustiņš Delete

Viena vārda pa labi dzēšana

Piezīme.: Kursoram ir jāatrodas starp vārdiem, lai veiktu šo darbību.

Ctrl+Delete

Atlasītā objekta vai teksta izgriešana

Ctrl+X

Atlasītā objekta vai teksta kopēšana

Ctrl+C

Izgrieztā vai kopētā objekta vai teksta ielīmēšana

Ctrl+V

Objekta dublēšana

Ctrl+D

CTRL + vilkšana

Atsauktu pēdējo darbību

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana

Ctrl+Y

Tikai formatējuma kopēšana

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt tikai formatējumu

Ctrl+Shift+V

Kopēt animācijas kopētāju

Alt+Shift+C

Ielīmēt animācijas kopētāju

Alt+Shift+V

Dialoglodziņa Īpašā ielīmēšana atvēršana

Ctrl+Alt+V

Pārvietošanās tekstā

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Pārvietoties par vienu rindu uz augšu

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Pārvietoties uz rindas beigām

End

Pārvietoties uz rindas sākumu

Sākums

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

Ctrl+End

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

Ctrl+Home

Pāriet pie nākamā virsraksta vai pamatteksta viettura. Ja tas ir pēdējais slaida vietturis, šī darbība ievieto jaunu slaidu ar tādu pašu slaida izkārtojumu kā sākotnējam slaidam

Ctrl+Enter

Pārvietoties, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt

Shift+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo šūnu

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz nākamo rindu

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

Augšupvērstā bultiņa

Ievietot tabulatoru šūnā

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Sākt jaunu rindkopu

Enter

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš apakšējā labajā tabulas šūnā

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Lai atlasītu objektu, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek sasniegts vajadzīgais objekts.

 2. Lai atvērtu īsinājumizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Lai rediģētu objektu, nospiediet taustiņu O, ENTER un pēc tam nospiediet taustiņu E.

Teksta formatēšana

Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, atlasiet tekstu, kuru vēlaties formatēt.

Fonta vai tā lieluma mainīšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts , lai mainītu fontu

Ctrl+Shift+F

Fonta lieluma palielināšana

CTRL + SHIFT + labā leņķa iekava (>)

Fonta lieluma samazināšana

CTRL + SHIFT + kreisās puses leņķiekavas (<)

Rakstzīmju formatējuma lietošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts , lai mainītu rakstzīmju formatējumu

Ctrl+L

Pārslēgšanās starp teikuma burtu reģistru, mazajiem burtiem vai lielajiem burtiem

Shift+F3

Treknraksta lietošana

Ctrl+B

Pasvītrojuma lietošana

Ctrl+U

Slīpraksta formatējuma lietošana

Ctrl+I

Apakšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe)

Ctrl+vienādības zīme (=)

Augšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe)

Ctrl+Shift+pluszīme (+)

Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana

Ctrl+atstarpes taustiņš

Hipersaites ievietošana

Ctrl+K

Teksta formatējuma kopēšana

Lai to paveiktu

Īsinājumtaustiņi

Formatējuma kopēšana

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt formatējumu

Ctrl+Shift+V

Rindkopu līdzināšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Centrēt rindkopu

Ctrl+E

Rindkopas taisnošana

Ctrl+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi

Ctrl+L

Rindkopas līdzināšana pa labi

Ctrl+R

Komentāru ievietošana un atbildēšana uz tiem

Pirms šo īsinājumtaustiņu lietošanas izmantojiet komandu ievietot komentāru (ALT + N, L), lai atvērtu komentāru rūti.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Ievietot jaunu komentāru

Ctrl+N

Atbildēt uz atlasītu komentāru

Ctrl+R

Slaidu vai slaidu komplektu sadaļu secības maiņa

Lai slaidu komplektā mainītu slaidu vai sadaļu secību:

Darbība

Nospiediet šos taustiņus

Pārvietot atlasīto slaidu vai sadaļu uz augšu secībā

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto slaidu vai sadaļu uz leju secībā

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto slaidu vai sadaļu uz sākumu

CTRL + SHIFT + augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto slaidu vai sadaļu uz beigām

CTRL + SHIFT + lejupvērstā bultiņa

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā.

F6

(Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.)

Kad ir fokuss uz uzdevumrūti, pārvietoties uz nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Rādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē

Ctrl+atstarpes taustiņš

Pārvietoties uz nākamo komandu uzdevumrūts izvēlnē

Augšupvērstā bultiņa, lejupvērstā bultiņa

Atlasiet iezīmēto opciju uzdevumrūts izvēlnē.

Enter

Aizvērt uzdevumrūti

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai atvērtu uzdevumrūts izvēlni.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet Enter.

Pārvietot uzdevumrūti

(Dažas uzdevumu rūtis, piemēram, Formatēt fonu, var pārvietot, bet citas — piemēram, noformējuma idejas — nevar būt.) 

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai atvērtu uzdevumrūts izvēlni.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Ja uzdevums ir fiksēts PowerPoint logā, nospiediet taustiņu CTRL un pēc tam turpiniet ar 4. darbību.

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu uzdevumrūti vajadzīgajā vietā, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. 

Lai atkārtotu peldošu uzdevumrūti, izmantojiet labo vai kreiso bultiņu, lai pārvietotu peldošo rūti uzPowerPoint loga labo vai kreiso malu, līdz tas tiek fiksēts. 

Mainīt uzdevumrūts izmērus

(Dažas uzdevumu rūtis, piemēram, Formatēt fonu, var mainīt lielumu, bet citas — piemēram, noformējuma idejas — nevar būt.)  

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai atvērtu uzdevumrūts izvēlni.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Lielums, un pēc tam nospiediet Enter.

 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus, un pēc tam nospiediet Enter.

  Izmantojiet šos taustiņus, ja uzdevumrūts ir fiksēta PowerPoint logā:

  Darbība

  Īsinājumtaustiņi

  Uzdevumrūts paplašināšana

  Kreisā bultiņa

  Uzdevumrūts sašaurināšana

  Labā bultiņa

  Izmantojiet šos taustiņus, ja uzdevumrūts ir peldošs logs:

  Darbība

  Īsinājumtaustiņi

  Uzdevumrūts paplašināšana

  Labā bultiņa

  Uzdevumrūts sašaurināšana

  Kreisā bultiņa

  Pagarināt uzdevumrūti

  Lejupvērstā bultiņa

  Saīsināt uzdevumrūti

  Augšupvērstā bultiņa

Pielāgoti īsinājumtaustiņi

Lai piešķirtu pielāgotus īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) kodam programmā PowerPoint, jāizmanto trešās puses pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne pievienojumprogrammas programmai PowerPoint.

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, atlasiet Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Ātrās saites

Tiešsaistes palīdzība

Office pamati

Navigācija lentē

Programmā PowerPoint bieži veicami uzdevumi

Tiešsaistes palīdzība

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Aizvērt palīdzības logu.

ALT+F4

Pārslēgšanās no palīdzības loga uz aktīvo programmu un pretēji.

ALT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pāriet atpakaļ pie PowerPoint palīdzības un pamācību satura rādītāja.

ALT+HOME

Palīdzības logā atlasīt nākamo vienumu

TAB

Palīdzības logā atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Veikt atlasītajam vienumam paredzēto darbību

ENTER

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot PowerPoint palīdzību atbilstīgi atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ VAI SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot PowerPoint palīdzību atbilstīgi izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Iepriekšējā paslēptā teksta vai saites atlasīšana.

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Darbību veikšana atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriešanās iepriekšējā palīdzības tēmā (poga Atpakaļ).

ALT+kreisā bultiņa vai atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+labā bultiņa

Ritināt nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

PAGE UP, PAGE DOWN

Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pēdējās darbības pārtraukšana (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Pašreizējās palīdzības tēmas drukāšana.

Piezīme.: Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6 (līdz brīdim, kad fokuss ir lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus), TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ierakstiet tekstu lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus. Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6

Pārslēgties starp apgabaliem palīdzības logā; piemēram, pārslēgties starp rīkjoslu, lodziņu Ierakstiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēšana.

F6

Satura rādītāja koka skatā atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Satura rādītāja koka skatā izvērst vai sakļaut nākamo vai iepriekšējo vienumu

KREISĀ BULTIŅA, LABĀ BULTIŅA

Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Apraidīt atvērto prezentāciju attāliem skatītājiem, izmantojot PowerPoint tīmekļa lietojumprogrammu.

CTRL+F5

Pārvietoties uz nākamo uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāju kustības virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

Piezīme.: Ja, spiežot taustiņu F6, netiek parādīta nepieciešamā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai fokusu novietotu lentē, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz uzdevumrūti.

F6

Pārvietoties programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja ir atvērti vairāki PowerPoint logi, pārslēgties uz nākamo PowerPoint logu.

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo PowerPoint logu.

CTRL+SHIFT+F6

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē.

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Fontu vai to lieluma mainīšana

Piezīme.: Lai šos īsinājumtaustiņus lietotu, kursoram jāatrodas tekstlodziņā.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Fonta maiņa.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma maiņa.

CTRL+SHIFT+P

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Darbība

Nospiediet

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pārvietoties līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Atkārtot pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Atrašana un aizstāšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Atrašana atvēršana.

CTRL+F

Dialoglodziņa Aizstāšana atvēršana.

CTRL+H

Pēdējās darbības Atrast atkārtošana

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietot tabulatoru šūnā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz uzdevumrūts no citas rūts programmas logā (Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.)

F6

Nākamās vai iepriekšējās opcijas atlasīšana, ja uzdevumrūts ir aktīva.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu komandu kopas parādīšana uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietoties starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā

Lejupvērstā bultiņa vai augšupvērstā bultiņa

Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Atvērt īsinājumizvēlni; atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

SHIFT+F10

Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME, END

Atlasītā galerijas saraksta ritināšana attiecīgi uz augšu vai uz leju.

PAGE UP, PAGE DOWN

Pārvietošanās attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām.

HOME, END

Uzdevumrūts aizvēršana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C

Starpliktuves atvēršana.

ALT+H, F, O

Aizvērt uzdevumrūti

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai atvērtu uzdevumrūts izvēlni.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet Enter.

Pārvietot uzdevumrūti

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai atvērtu uzdevumrūts izvēlni.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Ja uzdevums ir fiksēts PowerPoint logā, nospiediet taustiņu CTRL un pēc tam turpiniet ar 4. darbību.

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu uzdevumrūti vajadzīgajā vietā, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. 

Lai atkārtotu peldošu uzdevumrūti, izmantojiet labo vai kreiso bultiņu, lai pārvietotu peldošo rūti uzPowerPoint loga labo vai kreiso malu, līdz tas tiek fiksēts. 

Uzdevumrūts izmēru maiņa

 1. Rūtī uzdevumrūts nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā (Cilnei jau jābūt atlasītai dialoglodziņā Atvērt)

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Jāpārslēdzas uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā. (Cilnei jau jābūt atlasītai dialoglodziņā Atvērt)

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atvērt atlasīto nolaižamo sarakstu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, pārvietoties sarakstā uz atbilstošo opciju.

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Pārvietoties no vienas opcijas uz citu atvērtā nolaižamajā sarakstā vai opciju grupā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību, atzīmēt vai notīrīt atlasīto izvēles rūtiņu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atlasīt opciju, atzīmēt vai notīrīt atlasīto izvēles rūtiņu.

Opcijā pasvītrotais burts

Veikt dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirto darbību.

ENTER

Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstu; atcelt komandu un aizvērt dialoglodziņu.

ESC

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā var ievadīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, savu lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pāriet uz ieraksta sākumu

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām

END

Pārvietoties attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi vai atcelt atlasi

SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi vai atcelt atlasi

SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa labi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt no kursora līdz ievadnes sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīt no kursora līdz ievadnes beigām

SHIFT+END

Izmantot dialoglodziņus Atvērt un Saglabāt kā

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Atvēršana

ALT+F, pēc tam O

Atvērt dialoglodziņu Saglabāt kā

ALT+F, pēc tam A

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Parādīt atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10.

Pārvietoties starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atvērt faila ceļa nolaižamo izvēlni

F4 vai ALT+I

Failu saraksta atsvaidzināšana.

F5

Navigācija lentē

Piekļuve komandām, izmantojot taustiņus un to kombinācijas

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra pašreizējā skatā pieejamā līdzekļa.

  Cilnes Fails īsinājumtaustiņi

 2. Nospiediet taustiņu, kas redzams taustiņu padomā, virs vajadzīgā līdzekļa.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietošana kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest vajadzīgo komandu vai vadīklu pogas. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva, nospiežot taustiņu kombināciju ALT+H, F, S grupā Fonti nonāksit pie sarakstlodziņa Lielums.

  Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

Tastatūras fokusa maiņa, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus.

ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietoties pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Paslēpt vai rādīt lenti.

CTRL+F1

Rādīt atlasītās komandas īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai logā atlasītu šādas daļas:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Jūsu dokuments

F6

Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ VAI SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ VAI ENTER

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ VAI ENTER

Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību

ENTER

Pabeigt modificēt lentes vadīklas vērtību un pārvietot fokusu atpakaļ dokumentā.

ENTER

Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Programmā PowerPoint bieži veicami uzdevumi

Izveidot jaunu prezentāciju Ctrl+N

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgšanās starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi.

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Darbs struktūrā

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas paaugstināšana.

ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Rindkopas pazemināšana.

ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīto rindkopu pārvietošana lejup.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Virsraksta 1. līmeņa parādīšana.

ALT+SHIFT+1

Teksta zem virsraksta izvēršana.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Teksta zem virsraksta sakļaušana.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam N un X.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasiet grupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Režģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Tekstu un objektu atlasīšana

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana.

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi.

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Visu rakstzīmju līdz vārda beigām atlasīšana.

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Visu rakstzīmju līdz vārda sākumam atlasīšana.

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rindiņu uz augšu (kursors atrodas rindiņas sākumā).

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rindiņu uz leju (kursors atrodas rindiņas sākumā).

SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīt objektu (ja objektā esošais teksts ir atlasīts).

ESC

Atlasīt citu objektu (ja ir atlasīts viens objekts).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Visu slaidu atlasīšana.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Visa teksta atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa labi.

Piezīme.: Kursoram ir jāatrodas starp vārdiem, lai veiktu šo darbību.

CTRL+DELETE

Izgriezt atlasīto objektu vai tekstu.

CTRL+X

Kopēt atlasīto objektu vai tekstu.

CTRL+C

Ielīmēt izgriezto vai nokopēto objektu vai tekstu.

CTRL+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Atvērt dialoglodziņu Īpašā ielīmēšana.

CTRL+ALT+V

Pārvietošanās tekstā

Darbība

Nospiediet

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pāriešana pie nākamā virsraksta vai pamatteksta viettura. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pārvietoties, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietot tabulatoru šūnā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai kombināciju SHIFT+tabulēšanas taustiņš, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Spiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, līdz tiek atlasīts darblapas objekts, nospiediet LABO BULTIŅU, lai atlasītu Rediģēt, un nospiediet taustiņu ENTER.

  Piezīme.: Komandas nosaukums, kas tiek rādīts īsinājumizvēlnē, ir atkarīgs no iegultā vai saistītā objekta veida. Piemēram, iegultai Microsoft Office Excel darblapai ir komanda Darblapas objekts, savukārt iegultam Microsoft Office Visio zīmējumam ir komanda Visio objekts.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fontu vai to lieluma mainīšana

Piezīme.: Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, vispirms ir jāatlasa maināmais teksts.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Palielināt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+>

Fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+T

Teikuma burtu reģistra maiņa starp lielajiem un mazajiem burtiem.

SHIFT+F3

Treknraksta lietošana.

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana.

CTRL+U

Slīpraksta lietošana.

CTRL+I

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Augšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+SHIFT+PLUSZĪME

Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Hipersaites ievietošana.

CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Formātu kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formātu ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas centrēšana.

CTRL+E

Rindkopas līdzināšana.

CTRL+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Rindkopas līdzināšana pa labi.

CTRL+R

Prezentācijas rādīšana

Rādot prezentāciju slaidrādes režīmā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Slaidrādes īsinājumtaustiņi

Darbība

Taustiņu kombinācija

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, LABĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

Taustiņš P, PAGE UP, KREISĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ.

Pāriešana uz slaidu ar norādīto numuru.

numurs+ENTER

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai punkts (.)

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai komats (,)

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC vai PĀRNESUMZĪME

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana noklikšķinot izmēģinājuma laikā.

M

Slaida stāstījumu un hronometrāžas atkārtota ierakstīšana

R

Atgriešanās pirmajā slaidā.

Divas sekundes nospiest un turēt labo un kreiso peles pogu

Bultiņas rādītāja rādīšana vai paslēpšana

A vai =

Rādītāja nomaiņa uz pildspalvu.

CTRL+P

Rādītāja pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja pārveidošana par dzēšgumiju.

CTRL+E

Rokraksta atzīmju parādīšana vai paslēpšana

CTRL+M

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Visu slaidu dialoglodziņa skatīšana

CTRL+S

Datora uzdevumjoslas skatīšana

CTRL+T

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TAB

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

Multivides īsinājumtaustiņi prezentācijas rādīšanas laikā

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Multivides atskaņošanas apturēšana

ALT+Q

Pārslēgšanās no atskaņošanas uz pauzi un pretēji

ALT+P

Pāriešana uz nākamo grāmatzīmi

ALT+END

Pāriešana uz iepriekšējo grāmatzīmi

ALT+HOME

Skaļuma palielināšana

ALT+augšupvērstā bultiņa

Skaļuma samazināšana

ALT+lejupvērstā bultiņa

Meklēšana uz priekšu

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Meklēšana atpakaļ

ALT+SHIFT+PAGE UP

Skaņas izslēgšana

ALT+U

Lai prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Tīmekļa prezentāciju pārlūkošana

Šos taustiņus var izmantot tīmekļa prezentāciju apskatei pārlūkprogrammā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā versijā.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm tīmekļa prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm tīmekļa prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER

Pāriešana uz nākamo slaidu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Līdzekļa Atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos īsinājumtaustiņus atlases rūtī.

Lai palaistu atlases rūti, nospiediet ALT, pēc tam H, pēc tam S, pēc tam L un pēc tam P.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu grupu sakļaušana.

Piezīme.: Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, fokusam jāatrodas atlases rūts koka skatā.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Lai piešķirtu pielāgotus īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) kodam programmā Office PowerPoint 2007, jāizmanto trešās puses pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne pievienojumprogrammas programmai PowerPoint.

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, atlasiet Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Ātrās saites

Tiešsaistes palīdzība

Office pamati

Navigācija lentē

Programmā PowerPoint bieži veicami uzdevumi

Tiešsaistes palīdzība

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Aizvērt palīdzības logu.

ALT+F4

Pārslēgšanās no palīdzības loga uz aktīvo programmu un pretēji.

ALT+tabulēšanas taustiņš

Pāriet atpakaļ uz PowerPoint sākumu

ALT+HOME

Palīdzības logā atlasīt nākamo vienumu

TAB

Palīdzības logā atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Veikt atlasītajam vienumam paredzēto darbību

ENTER

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot PowerPoint palīdzību atbilstīgi atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ VAI SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot PowerPoint palīdzību atbilstīgi izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Iepriekšējā paslēptā teksta vai saites atlasīšana.

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Darbību veikšana atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriešanās iepriekšējā palīdzības tēmā (poga Atpakaļ).

ALT+kreisā bultiņa vai atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+labā bultiņa

Ritināt nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

PAGE UP, PAGE DOWN

Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pēdējās darbības pārtraukšana (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Pašreizējās palīdzības tēmas drukāšana.

Piezīme.: Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6 (līdz brīdim, kad fokuss ir lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus), TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ierakstiet tekstu lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus. Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

F6

Pārslēgties starp apgabaliem palīdzības logā; piemēram, pārslēgties starp rīkjoslu, lodziņu Ierakstiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēšana.

F6

Satura rādītāja koka skatā atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Satura rādītāja koka skatā izvērst vai sakļaut nākamo vai iepriekšējo vienumu

KREISĀ BULTIŅA, LABĀ BULTIŅA

Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas

CTRL+F5

Pārvietoties uz uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāju kustības virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

Piezīme.: Ja, spiežot taustiņu F6, netiek parādīta nepieciešamā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai fokusu novietotu lentē, kas ir daļa no Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārietu uz uzdevumrūti. Lente ir daļa no jaunās Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss. Tā apvieno vairākas izvēlnes un rīkjoslas vienuviet, un tajā var atrast visas nepieciešamās komandas.

F6

Pārvietoties programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja atvērti vairāki logi, pārslēgties uz nākamo logu

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Ja dokumenta logs nav maksimizēts, izpildīt komandu Pārvietot (loga izvēlnē Vadīkla). Spiediet bulttaustiņus, lai pārvietotu logu, un beigās nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F7

Ja dokumenta logs nav maksimizēts, izpildīt komandu Izmēri (loga izvēlnē Vadīkla). Spiediet bulttaustiņus, lai mainītu loga izmērus, un beigās nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F8

Minimizēt logu par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās)

CTRL+F9

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Fontu vai to lieluma mainīšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Fonta maiņa.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma maiņa.

CTRL+SHIFT+P

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Darbība

Nospiediet

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pārvietoties līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Atkārtot pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Atrašana un aizstāšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Atrašana atvēršana.

CTRL+F

Dialoglodziņa Aizstāšana atvēršana.

CTRL+H

Pēdējās darbības Atrast atkārtošana

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietot tabulatoru šūnā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz uzdevumrūts no citas rūts programmas logā (Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.)

F6

Nākamās vai iepriekšējās opcijas atlasīšana, ja uzdevumrūts ir aktīva.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu komandu kopas parādīšana uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietoties starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā

Lejupvērstā bultiņa vai augšupvērstā bultiņa

Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Atvērt īsinājumizvēlni; atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

SHIFT+F10

Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME, END

Atlasītā galerijas saraksta ritināšana attiecīgi uz augšu vai uz leju.

PAGE UP, PAGE DOWN

Pārvietošanās attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām.

HOME, END

Uzdevumrūts aizvēršana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C

Starpliktuves atvēršana.

ALT+H, F, O

Aizvērt uzdevumrūti

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai atvērtu uzdevumrūts izvēlni.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet Enter.

Pārvietot uzdevumrūti

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai atvērtu uzdevumrūts izvēlni.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Ja uzdevums ir fiksēts PowerPoint logā, nospiediet taustiņu CTRL un pēc tam turpiniet ar 4. darbību.

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu uzdevumrūti vajadzīgajā vietā, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. 

Lai atkārtotu peldošu uzdevumrūti, izmantojiet labo vai kreiso bultiņu, lai pārvietotu peldošo rūti uzPowerPoint loga labo vai kreiso malu, līdz tas tiek fiksēts. 

Mainīt uzdevumrūts izmērus

(Dažas uzdevumu rūtis, piemēram, Formatēt fonu, var mainīt lielumu, bet citas — piemēram, noformējuma idejas — nevar būt.)  

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš, lai atvērtu uzdevumrūts izvēlni.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Lielums, un pēc tam nospiediet Enter.

 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus, un pēc tam nospiediet Enter.

  Izmantojiet šos taustiņus, ja uzdevumrūts ir fiksēta PowerPoint logā:

  Darbība

  Īsinājumtaustiņi

  Uzdevumrūts paplašināšana

  Kreisā bultiņa

  Uzdevumrūts sašaurināšana

  Labā bultiņa

  Izmantojiet šos taustiņus, ja uzdevumrūts ir peldošs logs:

  Darbība

  Īsinājumtaustiņi

  Uzdevumrūts paplašināšana

  Labā bultiņa

  Uzdevumrūts sašaurināšana

  Kreisā bultiņa

  Pagarināt uzdevumrūti

  Lejupvērstā bultiņa

  Saīsināt uzdevumrūti

  Augšupvērstā bultiņa

Piekļuve viedtagiem un to izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt viedtaga izvēlni vai ziņojumu Ja ir vairāk par vienu viedtagu, pārslēdzieties uz nākamo viedtagu un parādiet tā izvēlni vai ziņojumu.

ALT+SHIFT+F10

Atlasīt nākamo vienumu viedtagu izvēlnē

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīt iepriekšējo vienumu viedtagu izvēlnē

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Veikt atlasītajam vienumam paredzēto darbību viedtagu izvēlnē

ENTER

Aizvērt viedtagu izvēlni vai ziņojumu

ESC

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu ikreiz, kad parādās viedtags. Lai dzirdētu audio norādes, nepieciešama skaņas karte. Datorā ir jābūt instalētām arī Microsoft Office skaņām.

 • Ja jums ir piekļuve internetam, varat lejupielādēt Microsoft Office skaņas no Microsoft Office Online tīmekļa vietnes. Pēc skaņas failu instalēšanas rīkojieties šādi programmā Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 vai Microsoft Office Word 2007:

  1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + F, lai Office pogas attēls Microsoft Office pogu , un pēc tam nospiediet burtu I, lai iegūtu programmas opcijas.

  2. Nospiediet A, lai pārietu uz sadaļu Papildu, vai izmantojiet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu, lai to atrastu.

  3. Tēmā Vispārīgi kategorijā Papildu nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz nonākat pie pogas Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

   Piezīme.: Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kas atbalsta skaņu.

Uzdevumrūts izmēru maiņa

 1. Rūtī uzdevumrūts nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

Piezīme.: Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu

ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, pārvietoties sarakstā uz atbilstošo opciju.

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu

ESC

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

ALT+opcijā pasvītrotais burts

Veikt dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirto darbību

ENTER

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pāriet uz ieraksta sākumu

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām

END

Pārvietoties attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi vai atcelt atlasi

SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi vai atcelt atlasi

SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa labi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt no kursora līdz ievadnes sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīt no kursora līdz ievadnes beigām

SHIFT+END

Izmantot dialoglodziņus Atvērt un Saglabāt kā

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo mapi. Pogas attēls

ALT+1

Poga vienu līmeni augstāk Pogas attēls : atveriet mapi vienu līmeni augstāk virs atvērtās mapes.

ALT+2

Poga dzēst Pogas attēls : dzēst atlasīto mapi vai failu.

ALT+3 vai DELETE

Poga izveidot jaunu mapi Pogas attēls : jaunas mapes izveide.

ALT+4

Skata Pogas attēls poga: pārslēgties starp pieejamajiem mapes skatiem.

ALT+5

Poga Rīki: atvērt izvēlni Rīki.

ALT+L

Parādīt atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10.

Pārvietoties starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atvērt sarakstu Skatīt

F4 vai ALT+I

Failu saraksta atsvaidzināšana.

F5

Navigācija lentē

Piekļuve komandām, izmantojot taustiņus un to kombinācijas

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā. Tālāk sniegtais piemērs ir no programmas Microsoft Office Word.

  Lente ar redzamajiem taustiņu padomiem

 2. Nospiediet taustiņu, kas redzams taustiņu padomā, virs vajadzīgā līdzekļa.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietošana kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest vajadzīgo komandu vai vadīklu pogas. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, nospiežot taustiņu kombināciju ALT+H, F, S grupā Fonti nonāksit pie sarakstlodziņa Lielums.

  Piezīme.: Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

Tastatūras fokusa maiņa, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus.

ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietoties pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Paslēpt vai rādīt lenti.

CTRL+F1

Rādīt atlasītās komandas īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai logā atlasītu šādas daļas:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Jūsu dokuments

F6

Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ VAI SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ VAI ENTER

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ VAI ENTER

Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību

ENTER

Pabeigt modificēt lentes vadīklas vērtību un pārvietot fokusu atpakaļ dokumentā.

ENTER

Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Programmā PowerPoint bieži veicami uzdevumi

Izveidot jaunu prezentāciju Ctrl+N

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgšanās starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi.

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Darbs struktūrā

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Rindkopas paaugstināšana.

ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Rindkopas pazemināšana.

ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīto rindkopu pārvietošana lejup.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Virsraksta 1. līmeņa parādīšana.

ALT+SHIFT+1

Teksta zem virsraksta izvēršana.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Teksta zem virsraksta sakļaušana.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

Lodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT un pēc tam nospiediet N.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz tekstlodziņu, kas atrodas cilnes Ievietošana grupā Teksts.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasiet grupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Režģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Tekstu un objektu atlasīšana

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana.

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi.

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Visu rakstzīmju līdz vārda beigām atlasīšana.

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Visu rakstzīmju līdz vārda sākumam atlasīšana.

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīšana vienu rindu augstāk

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīšana vienu rindu zemāk

SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Visu slaidu atlasīšana.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Visa teksta atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa labi.

CTRL+DELETE

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Pārvietošanās tekstā

Darbība

Nospiediet

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pāriešana pie nākamā virsraksta vai pamatteksta viettura. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pārvietoties, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietot tabulatoru šūnā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Lai atlasītu darblapas objektu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fontu vai to lieluma mainīšana

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu lielumu.

CTRL+SHIFT+P

Fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+T

Teikuma burtu reģistra maiņa starp lielajiem un mazajiem burtiem.

SHIFT+F3

Treknraksta lietošana.

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana.

CTRL+U

Slīpraksta lietošana.

CTRL+I

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Augšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+SHIFT+PLUSZĪME

Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Hipersaites ievietošana.

CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Formātu kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formātu ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Darbība

Nospiediet

Rindkopas centrēšana.

CTRL+E

Rindkopas līdzināšana.

CTRL+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Rindkopas līdzināšana pa labi.

CTRL+R

Prezentācijas rādīšana

Rādot prezentāciju pilnekrāna režīmā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, LABĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

Taustiņš P, PAGE UP, KREISĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ.

Pāriešana uz slaidu ar norādīto numuru.

numurs+ENTER

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai punkts (.)

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai komats (,)

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC vai PĀRNESUMZĪME

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana noklikšķinot izmēģinājuma laikā.

M

Atgriešanās pirmajā slaidā.

1+ENTER

Paslēpta rādītāja parādīšana vai rādītāja pārveidošana par zīmuli.

CTRL+P

Paslēpta rādītāja parādīšana vai rādītāja pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TAB

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

Padoms.: Lai prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Tīmekļa prezentāciju pārlūkošana

Šos taustiņus var izmantot tīmekļa prezentāciju apskatei pārlūkprogrammā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā versijā.

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm tīmekļa prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm tīmekļa prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER

Pāriešana uz nākamo slaidu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Pāriešana uz iepriekšējo slaidu

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Līdzekļa Atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos īsinājumtaustiņus atlases rūtī.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlases rūts atvēršana.

ALT, J, D, A un pēc tam P

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu grupu sakļaušana.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Lai piešķirtu pielāgotus īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) kodam programmā Office PowerPoint 2007, jāizmanto trešās puses pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne pievienojumprogrammas programmai PowerPoint.

Skatiet arī

Pieejamu PowerPoint prezentāciju izveide

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×