Īsinājumtaustiņi programmā PowerPoint tīmeklī

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja sistēmas Windows programmā PowerPoint darbam tīmeklī izmanto ārēju tastatūru ar īsinājumtaustiņiem. Lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns un ir svarīga alternatīva pelei. Šajā rakstā ir uzskaitīti sistēmas Windows programmā PowerPoint darbam tīmeklī pieejamie īsinājumtaustiņi.

Piezīmes.: 

 • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem. 

 • Ja īsinājumtaustiņu kombinācijā ir vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, šajā aprakstā taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Ja taustiņi jānospiež uzreiz viens pēc otra, taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Šajā tēmā

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā parādīti īsinājumtaustiņi, kurus bieži lietosit pakalpojumā PowerPoint darbam tīmeklī.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Jauna slaida ievietošana.

Ar fokusu Sīktēlu rūtī nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+M.

Atlasītā teksta, objektu vai slaida dzēšana.

Taustiņš Delete

Formas pārvietošana.

Bulttaustiņi

Pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš Page Down

Došanās uz iepriekšējo slaidu.

Taustiņš Page Up

Iziešana no slaidrādes.

Esc

Darba sākšana

Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

Ja īsinājumtaustiņu kombinācijā ir vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, šajā aprakstā taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Ja taustiņi jānospiež uzreiz viens pēc otra, taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc neizmanto tādus piekļuves taustiņus, kādi tiek izmantoti darbvirsmas programmā PowerPoint. Piemēram, nospiežot taustiņu Alt, fokuss tiek pārvietots uz pārlūkprogrammas izvēļņu joslu, un tādas pazīstamās saīsnes kā Ctrl+P (Drukāt) un F1 (Palīdzība), izpilda pārlūkprogrammas komandas, nevis PowerPoint darbam tīmeklī komandas.

Lai pārvietotu fokusu uz citām PowerPoint darbam tīmeklī interfeisa daļām (piemēram, no lentes uz sīktēlu rūti), nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, lai pārvietotos uz priekšu, vai taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+F6, lai pārvietotos atpakaļ, kā arī lai pārietu uz slaida saturu un izietu no tā. Lai pārvietotos pa PowerPoint darbam tīmeklī komandām, spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu, un taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ, bet atlasīšanai spiediet taustiņu Enter.

Padoms.: Lai ātri piešķirtu komandu rediģēšanas skatā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Q, lai pārvietotu fokusu uz lodziņu Priekšāteikšana, un pēc tam ierakstiet nepieciešamo komandu. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu komandu, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Navigācija, izmantojot tikai tastatūru

Lasīšanas skata ekrāna augšdaļā virs dokumenta ir horizontāls komandu saraksts. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz komandu rindas ir fokusā, un pēc tam, lai pārvietotos pa komandām, spiediet tabulēšanas taustiņu. Lai atlasītu komandu, nospiediet taustiņu Enter.

Lai pārslēgtos uz Rediģēšanas skatu, pārvietojieties uz komandu Rediģēt prezentāciju, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam atlasiet Rediģēt programmā PowerPoint darbam tīmeklī.

Rediģēšanas skatā lente ir josla PowerPoint darbam tīmeklī loga augšdaļā. Lente ir izkārtota pa cilnēm. Katra cilne parāda citu rīku un funkciju kopu, kas ir sadalīta pa grupām, un katrā grupā ir iekļauta viena vai vairākas komandas. Lai izmantotu lenti, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz lente ir fokusā.

Citas saīsnes lentes izmantošanai ir šādas:

 • Lai pārvietotos starp cilnēm, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 • Lai piekļūtu šobrīd atlasītās cilnes lentei, nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai pārvietotos starp lentes komandām, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

Vadīklas tiek aktivizētas dažādi, atkarībā no vadīklas tipa:

 • Ja atlasītā komanda ir poga vai saliktā poga, lai to aktivizētu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 • Ja atlasītā komanda ir saraksts (piemēram, fontu saraksts), lai atvērtu šo sarakstu, nospiediet lejupvērsto bultiņu. Lai pārvietotos starp elementiem, spiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu. Kad esat atlasījis nepieciešamo elementu, nospiediet taustiņu Enter.

 • Ja atlasītā komanda ir galerija, spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz galerijas komandu Vēl, un pēc tam atveriet galeriju, nospiežot taustiņu Enter. Spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa elementiem, un, lai atlasītu elementu, nospiediet taustiņu Enter.

Navigācija lasīšanas skatā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana uz nākamo slaidu.

N

Došanās uz iepriekšējo slaidu.

P

Došanās uz noteiktu slaidu.

G, ierakstiet slaida numuru, nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter

Navigācija slaidrādes skatā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana uz nākamo slaidu.

N

Došanās uz iepriekšējo slaidu.

P

Došanās uz noteiktu slaidu.

G, ierakstiet slaida numuru, nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter

Titru vai subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

J

Iziešana no slaidrādes.

Esc

Navigācija rediģēšanas skatā

Pārvietošanās lentē un rūtīs

Lai pārvietotos cauri taustiņu komandu apgabaliem programmā PowerPoint darbam tīmeklī, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Šādā secībā varat pārvietoties cauri slaidu panelim, uzdevumu rūtīm un joslām:

 1. Slaidu panelis

 2. Komentāru rūts (ja tā ir atvērta)

 3. Piezīmju rūts (ja tā ir atvērta)

 4. Statusa josla

 5. Augšējā josla

 6. Lente

 7. Sīktēlu rūts

  Ctrl+F6 cilpa

Veicamā darbība

Jānospiež

Pārvietošanās no slaidu rūts, komentāru rūts, piezīmju rūts, statusa joslas, virsrakstjoslas, lentes un sīktēlu rūts.

Ctrl+F6

Pārvietošanās apgrieztā secībā no slaidu rūts, sīktēlu rūts, lentes, virsrakstjoslas, statusa joslas, piezīmju rūts un komentāru rūts.

Shift+Ctrl+F6

Došanās uz citu lentes cilni.

Tabulēšanas taustiņš, Enter

Šobrīd atlasītās lentes komandas izpilde.

Enter

Pārvietošanās starp lentes komandām.

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietošanās starp līdzekļu grupām lentē.

Ctrl+kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Slaidu rediģēšana

Darbība

Jānospiež

Jauna slaida izveide aiz šobrīd atlasītā sīktēla.

Ctrl+M

Pārvietošanās no kreisās puses uz labo pusi pa slaidā esošajiem vietturiem.

Tabulēšanas taustiņš

Pašreizējā viettura atlasīšana vai rediģēšana.

Enter vai F2

Teksta rediģēšanas vietturī beigšana.

F2

Vairāku atsevišķu objektu atlase.

CTRL+noklikšķināšana vai Shift+noklikšķināšana

Vairāku objektu atlase.

Noklikšķināšana+vilkšana, Shift+vilkšana vai Ctrl+vilkšana

Visu lapā esošo objektu atlase.

Ctrl+A

Visa aktīvajā tekstlodziņā esošā teksta atlase

Ctrl+A

Kopēt slaidu

Ctrl+C

Ielīmēt slaidu

Ctrl+V

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Pārkārtot sīktēlus, ja ir aktīva sīktēlu rūts:

 • Pārvietot slaidu par vienu pozīciju uz augšu

 • Pārvietot slaidu par vienu pozīciju uz leju

 • Pārvietot slaidu uz 1. pozīciju

 • Pārvietot slaidu uz pēdējo pozīciju

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Fonta lieluma samazināšana

Ctrl+[

Fonta lieluma palielināšana

Ctrl+]

Ievietošanas punkta pārvietošana vietturos un piezīmēs

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietošanās par vienu rakstzīmi pa labi.

Labā bultiņa

Pārvietošanās par vienu rakstzīmi pa kreisi.

Kreisā bultiņa

Pārvietošanās par vienu vārdu pa labi.

Ctrl+labā bultiņa

Pārvietošanās par vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+kreisā bultiņa

Pārvietošanās par vienu rindiņu uz augšu.

Bultiņa uz augšu

Pārvietošanās par vienu rindiņu uz leju.

Bultiņa uz leju

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Pārvietošanās uz rindiņas sākumu.

Taustiņš Home

Pārvietotos uz rindiņas beigām.

End

Pārvietošanās uz viettura vai piezīmju sākumu.

Ctrl+Home

Pārvietošanās uz viettura vai piezīmju beigām.

Ctrl+End

Satura atlase: atlases izvēršana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana.

Shift+labā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi.

Shift+kreisā bultiņa

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi.

Shift+Ctrl+labā bultiņa

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

Shift+Ctrl+kreisā bultiņa

Atlasīšana vienu rindiņu augšup.

Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīšana vienu rindiņu lejup.

Shift+lejupvērstā bultiņa

Atlasīšana vienu rindkopu augšup.

Shift+Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Atlasīšana vienu rindkopu lejup.

Shift+Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Atlasīšana līdz rindkopas sākumam.

Shift+Home

Atlasīšana līdz rindkopas beigām.

Shift+End

Atlasīšana līdz viettura vai piezīmju sākumam.

Shift+Ctrl+Home

Atlasīšana līdz viettura vai piezīmju beigām.

Shift+Ctrl+End

Visa satura atlasīšana vietturī vai piezīmēs.

Ctrl+A

Teksta rediģēšana

Veicamā darbība

Jānospiež

Izmaiņu saglabāšana.

PowerPoint darbam tīmeklī automātiski saglabā veiktās izmaiņas.

Izgriezt atlasīto tekstu.

Ctrl+X

Kopēt atlasīto tekstu.

Ctrl+C

Izgrieztā vai kopētā teksta ielīmēšana.

Ctrl+V

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Pēdējās darbības atsaukšana.

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana.

Ctrl+Y

Taisnošana pa kreisi (līdzināšana pa kreisi) atlasītajai rindkopai.

Ctrl+J

Atlasītās formas pārvietošana

Veicamā darbība

Jānospiež

Formas pavirzīšana pa labi.

Labā bultiņa

Formas pavirzīšana pa kreisi.

Kreisā bultiņa

Formas pavirzīšana uz augšu.

Bultiņa uz augšu

Formas pavirzīšana uz leju.

Bultiņa uz leju

Atlasītās formas sakārtošana

Formas novietošana aizmugurē.

Ctrl+Shift+atverošā kvadrātiekava ([)

Formas pārvietošana uz aizmuguri.

Ctrl+atverošā kvadrātiekava ([)

Formas novietošana priekšpusē.

Ctrl+Shift+aizverošā kvadrātiekava (])

Formas pārvietošana uz priekšpusi.

Ctrl+aizverošā kvadrātiekava (])

Teksta formatēšana

Darbība

Taustiņu kombinācija

Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā

Ctrl+B

Atlasītā teksta pārveidošana slīprakstā.

Ctrl+I

Atlasītā teksta pasvītrošana.

Ctrl+U

Atlasītā teksta līdzināšana pa kreisi.

Ctrl+L

Atlasītā teksta līdzināšana pa labi.

Ctrl+R

Atlasītā teksta centrēšana.

Ctrl+E

Darbs ar komentāriem

Izņemot jauna komentāra pievienošanas saīsni, zemāk norādītie līdzekļa Komentāri īsinājumtaustiņi darbojas tikai tad, ja komentāru rūts ir atjaunināta un fokusā.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Jauna komentāra pievienošana.

Ctrl+Alt+M 

(vai Mac datorā Attēls ar MAC komandpogas ikonu +Shift+M)

Pāriet pie nākamā komentāru pavediena (dokumenta, lapas, slaida)  

Lejupvērstā bultiņa 

Pāriet pie iepriekšējā komentāru pavediena (dokumenta, lapas, slaida)  

Augšupvērstā bultiņa 

Izvērst komentāru pavedienu, ja fokuss ir vērsts uz to  

Labā bultiņa 

Sakļaut komentāru pavedienu  

Kreisā bultiņa 

Pāriet pie nākamās atbildes komentāru pavedienā  

Lejupvērstā bultiņa 

Pāriet pie iepriekšējās atbildes pavedienā vai pie vecākkomentāra 

Augšupvērstā bultiņa 

Aizvērt rūti  

Tabulēšanas taustiņš 

Atbildes lodziņš 

Tabulēšanas taustiņš  

Rediģēt vecākkomentāru/atbildi

Tabulēšanas taustiņš, kad fokuss ir vērsts uz vecākkomentāru/atbildi

Komentāra/atbildes publicēšana vai rediģējuma saglabāšana 

Ctrl+Enter 

Komentāra/atbildes vai rediģējuma melnraksta atmešana 

Esc 

Komentāru pavediena izvēršana, izmantojot pavediena pogu "Skatīt papildu atbildes"  

Tabulēšanas taustiņš 

Skatiet arī

Uzziniet, kā pārvietoties programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×