Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Web App

Piezīme.: Šis raksts ir novecojis, un tas drīzumā tiks izņemts. Lai novērstu kļūdu “Lapa nav atrasta”, mēs noņemat mums zināmās saites. Ja esat izveidojis saites uz šo lapu, lūdzu, noņemiet tās, un kopā mēs uzturēsim tīmekli savienotu.

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Īsinājumtaustiņu kombinācijās, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Rakstot par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet CTRL+P.

Lai meklētu šajā tēmā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F, lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Microsoft OneNote Online īsinājumtaustiņi

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote Online ir ļoti līdzīgi tastatūras īsinājumtaustiņiem programmā Microsoft OneNote. Šajā rakstā norādītie īsinājumtaustiņi ir paredzēti biežāk veicamajiem uzdevumiem programmā OneNote Online. Microsoft OneNote 2010 īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet rakstā īsinājumtaustiņi programmā OneNote 2010.

Lasīšanas skats

Pārvietošanās lentē un rūtīs

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārlēkt no navigācijas piezīmju grāmatiņā uz pārlūkprogrammas laukiem

F6

Aktivizēt citu lentes cilni

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, ENTER

Pārvietoties no vienas lentes komandas uz citu

Tabulēšanas taustiņš

Izpildīt atlasītās lentes komandu

ENTER

Ritināt lapā uz augšu un uz leju

PGUP vai PGDN

Navigācijas rūts

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Lapas uz priekšu pa piezīmju grāmatiņu

CTRL + PGDN

Lapas atpakaļ piezīmju grāmatiņā

CTRL + PGUP

Doties uz sadaļas pirmo lapu

ALT + PGUP

Doties uz sadaļas pēdējo lapu

ALT + PGDN

Sadaļas sakļaušana vai izvēršana

Atlasītajā sadaļā ENTER

Rediģēšanas skats

Pārvietošanās lentē un rūtīs

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Aktivizēt citu lentes cilni

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, ENTER

Pārvietoties no vienas lentes komandas uz citu

Tabulēšanas taustiņš

Izpildīt atlasītās lentes komandu

ENTER

Pārvietoties no piezīmju grāmatiņas satura uz lenti un pēc tam pārvietoties no vienas komandas uz citu

CTRL + F6, ENTER, TAB

Navigācijas rūts

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Lapas uz priekšu pa piezīmju grāmatiņu

CTRL + PGDN

Lapas atpakaļ piezīmju grāmatiņā

CTRL + PGUP

Doties uz sadaļas pirmo lapu

ALT + PGUP

Doties uz sadaļas pēdējo lapu

ALT + PGDN

Jauna sadaļa

Spiediet TABULĒŠANAS taustiņu, lai nokļūtu līdz sadaļai, SHIFT + F10, LEJUPVĒRSTā bultiņa (trīs reizes, komanda jauna sadaļa ), ENTER

Pārvietot pašreizējo lapu uz augšu vai uz leju

ALT + SHIFT + AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, ALT + SHIFT + LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Dzēst lapu

Tabulēšanas taustiņš uz lapu, SHIFT + F10, ENTER

Dzēst sadaļu

Tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz sadaļu, SHIFT + F10, LEJUPVĒRSTā bultiņa (komanda Dzēst ), ENTER

Ievietošanas punkta pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

No virsraksta apgabala uz lapu

TAB vai ENTER

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Vienu rindiņu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindiņu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Uz rindas sākumu

HOME

Uz rindas beigām

END

Lapas sākums (neieskaitot virsraksta apgabalu)

CTRL+HOME

Uz lapas beigām

CTRL+END

Virsraksta apgabals

PGUP vai CTRL + A, CTRL + A, tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atlasīts virsraksts

Satura atlase: atlases izvēršana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

SHIFT+labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

SHIFT+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

SHIFT + CTRL + LABĀ BULTIŅA

Vienu vārdu pa kreisi

SHIFT + CTRL + KREISĀ BULTIŅA

Vienu rindiņu augstāk

SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindiņu zemāk

SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

SHIFT + CTRL + AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Vienu rindkopu zemāk

SHIFT + CTRL + LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Uz rindkopas sākumu

SHIFT+HOME

Uz rindkopas beigām

SHIFT+END

Uz struktūras sākumu

SHIFT + CTRL + HOME

Uz struktūras beigām

SHIFT + CTRL + END

Visu rindkopu, pēc tam struktūru, pēc tam lapu

CTRL + A katram paplašinājuma līmenim

Satura rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izgriezt

CTRL+X

Kopēt

CTRL+C

Ielīmēt

CTRL+V

Ievietot hipersaiti

CTRL+K

Atsaukt

CTRL+Z

Atcelt atsaukšanu

ALT+F7

Pārvietoties no kļūdainā vārda uz nākamo

ALT+F7

Jauna struktūra

CTRL+SHIFT+Q

Pārvietoties no vienas struktūras uz citu

CTRL + A, CTRL + A, TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Saglabāt izmaiņas

Piezīme.: Programmas OneNote Online darbības laikā piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Piezīmes nav jāsaglabā manuāli.

.

CTRL+S

Tabulas

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu šūnu, kad kursors ir novietots tabulas pēdējā šūnā

Tabulēšanas taustiņš

Ievietot rindu zemāk

CTRL+ENTER

Piezīme.: Ja ir atlasīta šūna, kolonna vai rinda, līdzinājums attiecas uz atlasīto šūnu saturu. Ja ir atlasīta tabula, līdzinājums attiecas uz tabulu, bet tas neietekmē šūnās izmantoto līdzinājumu.

Teksta formatēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksts

CTRL+B

Slīpraksts

CTRL+I

Pasvītrojums

CTRL+U

Saraksts ar aizzīmēm

CTRL+punkts

Numurēts saraksts

CTRL + SLĪPSVĪTRa vai CTRL + SHIFT + O

Līdzināt pa kreisi

CTRL+L

Līdzināt pa labi

CTRL+R

Līdzināt uz centru

CTRL+E

Palielināt atkāpi

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Samazināt atkāpi

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Piezīmju atzīmēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Veicamie darbi

CTRL+1

Svarīgi.

CTRL+2

Jautājums

CTRL+3

Atcerēties, lai izmantotu vēlāk

CTRL+4

Definīcija

CTRL+5

Marķieris

CTRL+6

Contact

CTRL+7

Address

CTRL+8

Tālruņa numurs

CTRL+9

Windows un Mac tastatūras ekvivalenti

Taustiņš

Modifikators

Windows

Mac

Atpakaļatkāpes taustiņš

ALT

Atpakaļatkāpes taustiņš

End

ALT

Pārvietot IP uz dokumentu/strukturējuma beigām

ENTER

ALT

Lapas Rekvizīti IE

Tabulēšanas taustiņš

CTRL + ALT

Uzdevumu pārslēdzējs

Home

ALT

Pāriet uz sākumlapu

Pārvietot IP uz dokumentu/strukturējuma sākumu

Pa kreisi

ALT

Pārvietošanās atpakaļ IE

Pārvietošanās pa kreisi, izmantojot Word

PageDn

ALT

Pāriet uz nākamo lapu

Pāriet uz nākamo lapu

PageUp

ALT

Pāriet uz iepriekšējo lapu

Pāriet uz iepriekšējo lapu

Pa labi

ALT

Pāriet uz priekšu IE

Pārvietošanās pa labi pa vārdam

Tabulēšanas taustiņš

ALT

Pārslēgšanās starp programmām

Pieejamības cilpa (fokuss tiek pārvietots starp pārlūkprogrammas UI un lapas elementiem)

Uz leju

ALT-SHIFT

Pārvietot pašreizējo lapu uz leju par vienu vietu navigācijas rūtī

Atlasa no IP līdz rindkopas beigām.

End

ALT-SHIFT

pāriet uz sadaļas pēdējo lapu

pāriet uz sadaļas pēdējo lapu

ENTER

ALT-SHIFT

Pilnekrāna režīmā IE

Tabulēšanas taustiņš

CTRL + ALT-SHIFT

Uzdevumu pārslēdzējs

Home

ALT-SHIFT

pāriet uz sadaļas pirmo lapu

pāriet uz sadaļas pirmo lapu

Pa kreisi

ALT-SHIFT

Pārkaru atkāpi

Atlasiet left by Word

Pa labi

ALT-SHIFT

Veidot atkāpi

Atlasiet left by Word

Tabulēšanas taustiņš

ALT-SHIFT

Pārslēgšanās starp programmām

Pieejamības cilpa (fokuss tiek pārvietots starp pārlūkprogrammas UI un lapas elementiem)

Uz augšu

ALT-SHIFT

Pārvietot pašreizējo lapu uz leju par vienu vietu navigācijas rūtī

Atlasa no IP līdz rindkopas beigām.

Atpakaļatkāpes taustiņš

CMD

Atpakaļatkāpes taustiņš

DELETE

CMD

Dzēšana, izmantojot Word

Uz leju

CMD

Pārvietot IP uz leju pa rindkopām

End

CMD

Pārvietot IP uz dokumentu/strukturējuma beigām

Home

CMD

Pārvietošanās uz dokumenta/strukturējuma sākumu (pārlūkprogrammā Safari Mac tas pāriet uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

CMD

Pārvietot IP uz rindas sākumu (pārlūkprogrammā Firefox Mac šī darbība pārlūko pārlūkprogrammu atpakaļ uz iepriekšējo lapu)

Pa labi

CMD

Pārvietot IP uz rindas beigām (pārlūkprogrammā Firefox Mac tas pārlūko pārlūkprogrammu uz priekšu)

Tabulēšanas taustiņš

CMD

Uzdevumu pārslēdzējs (piemēram, Windows Alt-Tab)

Uz augšu

CMD

Pārvietot IP uz augšu pa rindkopai

ESC

CMD-ALT

Uzdevumu pārvaldnieks (force Quit Apps)

Home

CMD-ALT

Pārlūkprogrammā Safari Mac datorā šis navgiates uz pārlūkprogrammas sākumlapu

Pa kreisi

CMD-ALT

Pārlūkprogrammā Chrome Mac datorā tas pārvietojas starp pārlūkprogrammas cilnēm

DELETE

CMD — SHIFT

Llai paaugstinātu Firefox Mac datorā tas notīra pārlūkprogrammas kešatmiņu

Uz leju

CMD — SHIFT

Atlasiet uz leju pa rindkopai

End

CMD — SHIFT

Atlasīt līdz dokumenta/lapas apakšai

Home

CMD — SHIFT

Atlasīt līdz dokumenta/lapas sākumam (programmā Safari Mac tas pāriet uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

CMD — SHIFT

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa labi

CMD — SHIFT

Atlasīt līdz rindiņas beigām

Tabulēšanas taustiņš

CMD — SHIFT

Uzdevumu pārslēdzējs (piemēram, Windows Alt-Tab)

Uz augšu

CMD — SHIFT

Atlasīt pa rindkopai

ESC

CTRL-SHIFT

Uzdevumu pārvaldnieks

Pa labi

CTRL-SHIFT

Atlasīt pa labi pa vārdam

Uz leju

CTRL

Pārvietot IP uz leju pa rindkopām

Pārvietot IP uz rindiņas beigām

Pa kreisi

CTRL-SHIFT

Atlasiet left by Word

ESC

CTRL

Atvērt sākuma izvēlni/sākuma ekrānu

DELETE

CTRL + ALT

Atvērt bloķēšanas ekrāna izvēlni

Pa kreisi

CTRL

Pārvietot IP pa kreisi, izmantojot Word

Parāda logrīku informācijas paneli

PageDn

CTRL

programmā Firefox un Chrome Mac datorā tas pārslēdzas starp atvērtajām cilnēm

PageUp

CTRL

programmā Firefox un Chrome Mac datorā tas pārslēdzas starp atvērtajām cilnēm

End

CTRL

Pārvietot IP uz dokumentu/strukturējuma beigām

Tabulēšanas taustiņš

CTRL

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

CTRL

Pārvietot IP uz augšu pa rindkopai

Pārvietot IP uz rindiņas sākumu

Atpakaļatkāpes taustiņš

CTRL + ALT

Atpakaļatkāpes taustiņš

Atpakaļatkāpes taustiņš ar burtu

Home

CTRL

Pārvietot IP uz dokumenta sākumu/strukturējumu

Uz leju

CTRL + ALT

IE tas ritina lapu uz leju

End

CTRL + ALT

IE ritināt līdz lapas apakšai

Home

CTRL + ALT

IE tas ritina uz lapas sākumu

PageDn

CTRL + ALT

IE, kas tiek ritināts uz leju

PageUp

CTRL + ALT

IE ritiniet uz augšu

Pa labi

CTRL

Pārvietot IP pa kreisi, izmantojot Word

Uz augšu

CTRL + ALT

IE tas ritina lapu uz leju

Atpakaļatkāpes taustiņš

CTRL + ALT-SHIFT

Atpakaļatkāpes taustiņš

Atpakaļatkāpes taustiņš ar burtu

End

CTRL + ALT-SHIFT

IE ritināt līdz lapas apakšai

Home

CTRL + ALT-SHIFT

IE tas ritina uz lapas sākumu

PageDn

CTRL + ALT-SHIFT

IE, kas tiek ritināts uz leju

PageUp

CTRL + ALT-SHIFT

IE ritiniet uz augšu

ESC

ALT

Minimizēt logu

Uz leju

CTRL-SHIFT

Atlasiet uz leju pa rindkopai

Atlasīt līdz rindiņas beigām

ESC

ALT-SHIFT

Minimizēt logu

Home

CTRL-SHIFT

Atlasīt pa rindkopai

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Insert

Nav

Pārrakstīšanas režīma ievadīšana

PageDn

CTRL-SHIFT

Pārslēgties uz nākamo lapu

PageUp

CTRL-SHIFT

Pārslēgties uz iepriekšējo lapu

Tabulēšanas taustiņš

CTRL-SHIFT

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

CTRL-SHIFT

Atlasīt pa rindkopai

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atpakaļatkāpes taustiņš

Nav

Atpakaļatkāpes taustiņš ar burtu

Atpakaļatkāpes taustiņš ar burtu

DELETE

Nav

Dzēst pēc vēstules

Dzēst pēc vēstules

Uz leju

Nav

Pārvietot IP uz leju pa rindiņām

Pārvietot IP uz leju pa rindiņām

End

Nav

Pārvietot IP uz rindiņas beigām

Pārvietot IP uz rindiņas beigām

ENTER

Nav

Ievietot jaunu rindiņu

Ievietot jaunu rindiņu

Atpakaļatkāpes taustiņš

CTRL

Atpakaļatkāpes taustiņš

Home

Nav

Pārvietot IP uz rindiņas sākumu

Pārlūkprogrammā Safari un Chrome šādi IP tiek pārvietoti uz rindkopas sākumu

Pa kreisi

Nav

Pārvietot IP pa kreisi pa burtiem

Pārvietot IP pa kreisi pa burtiem

PageDn

Nav

Pārvietot IP uz leju par vienu ekrānu

Pārvietot IP uz leju par vienu ekrānu

PageUp

Nav

Pārvietot IP par vienu ekrānu uz augšu

Pārvietot IP par vienu ekrānu uz augšu

Pa labi

Nav

Pārvietot IP pa labi pa burtiem

Pārvietot IP pa labi pa burtiem

Tabulēšanas taustiņš

Nav

Atkāpe vai pāriet uz nākamo tabulas šūnu

Atkāpe, pārvietošanās uz nākamo tabulas šūnu vai tabulas ievietošana

Uz augšu

Nav

Pārvietot IP par vienu rindiņu uz augšu

Pārvietot IP par vienu rindiņu uz augšu

Atpakaļatkāpes taustiņš

SHIFT

Atpakaļatkāpes taustiņš ar burtu

Atpakaļatkāpes taustiņš ar burtu

Uz leju

SHIFT

Atlasiet uz leju pēc rindiņas

Atlasiet uz leju pēc rindiņas

End

SHIFT

Atlasīt līdz rindiņas beigām

Atlasīt līdz rindiņas beigām

ENTER

SHIFT

Nepārtrauktas līnijas pārtraukuma ievietošana

Nepārtrauktas līnijas pārtraukuma ievietošana

Home

SHIFT

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa kreisi

SHIFT

Atlasiet pa kreisi pa burtiem

Atlasiet pa kreisi pa burtiem

Pa labi

SHIFT

Atlasīt pa labi pa burtiem

Atlasīt pa labi pa burtiem

Tabulēšanas taustiņš

SHIFT

Pārkaru atkāpe, pārvietošanās uz iepriekšējo tabulas šūnu

Pārkaru atkāpe, pārvietošanās uz iepriekšējo tabulas šūnu

Uz augšu

SHIFT

Atlasīt pa rindiņām

Atlasīt pa rindiņām

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×