Īsinājumtaustiņi programmā OneNote tīmeklī

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote tīmeklī

Izmantojiet īsinājumtaustiņus, lai strādātu efektīvāk arī bez peles. Šajā rakstā norādīti OneNote tīmeklim īsinājumtaustiņi.

Padomi.: 

  • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

  • Komandas, kuru izpildei nepieciešams nospiest un atlaist vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar pluszīmi (+). Komandas, kuru izpildei nepieciešams secīgi nospiest vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar komatu (,).

  • Kā saīsni uz komandām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+' (apostrofs), lai pārlēktu uz Priekšāteikšana, un pēc tam ierakstiet nepieciešamo komandu (pieejams tikai rediģēšanas skatā). Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu komandu, un nospiediet taustiņu Enter.

Šajā tēmā

Taustiņu komandas lasīšanas skatā

Taustiņu komandas rediģēšanas skatā

Lasīšanas skats

Pārvietošanās lentē un rūtīs

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārlēkt no navigācijas piezīmju grāmatiņā uz pārlūkprogrammas laukiem

Shift+F6

Pārvietoties no vienas lentes komandas uz citu

Tabulēšanas taustiņš

Izpildīt atlasītās lentes komandu

Enter

Ritināt lapā uz augšu un uz leju

PgUp vai PgDn

Uz lapas sākumu

Navigācijas rūts

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Par vienu piezīmju grāmatiņas lapu uz priekšu (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Par vienu piezīmju grāmatiņas lapu atpakaļ (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Doties uz sadaļas pirmo lapu

Alt+PgUp

Doties uz sadaļas pēdējo lapu

Alt+PgDn

Izvērst sadaļu

Atlasītajā sadaļā taustiņš Enter

Uz lapas sākumu

Rediģēšanas skats

Pārvietošanās lentē un rūtīs

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties no pašreizējās lapas uz lenti un pēc tam pārvietoties no vienas komandas uz citu.

CTRL+F6, lai atvērtu lapu sarakstu. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, lai novietotu fokusu dažādās lapās. Nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu lapu.

Aktivizēt citu lentes cilni

CTRL+F6, pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, lai novietotu fokusu dažādās lentes cilnēs, taustiņš Enter.

Pārvietoties no vienas lentes komandas uz citu

Tabulēšanas taustiņš

Izpildīt atlasītās lentes komandu

Enter

Uz lapas sākumu

Navigācijas rūts

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Par vienu piezīmju grāmatiņas lapu uz priekšu (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Par vienu piezīmju grāmatiņas lapu atpakaļ (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Doties uz sadaļas pirmo lapu

Alt+PgUp

Doties uz sadaļas pēdējo lapu

Alt+PgDn

Jauna sadaļa

Ctrl+F6, pēc tam tabulējiet līdz sadaļai, Shift+F10, lejupvērstā bultiņa līdz komandai Jauna sadaļa, taustiņš Enter

Pārvietot pašreizējo lapu uz augšu vai uz leju

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa, Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Dzēst lapu

Tabulējiet līdz lapai, Shift+F10, lejupvērstā bultiņa līdz komandai Dzēst, taustiņš Enter

Dzēst sadaļu

Tabulējiet līdz sadaļai, Shift+F10, lejupvērstā bultiņa līdz komandai Dzēst, taustiņš Enter

Uz lapas sākumu

Ievietošanas punkta pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

No virsraksta apgabala uz lapu

Tabulēšanas taustiņš vai Enter

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Uz rindas sākumu

Home

Uz rindas beigām

End

Lapas sākums (neieskaitot virsraksta apgabalu)

Ctrl+Home

Uz lapas beigām

Ctrl+End

Virsraksta apgabals

PgUp vai Ctrl+A, Ctrl+A, tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atlasīts virsraksts

Uz lapas sākumu

Satura atlase: atlases izvēršana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

Shift+labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Shift+Ctrl+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Shift+Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu rindu augstāk

Shift+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Shift+lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Shift+Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Shift+Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Uz rindkopas sākumu

Shift+Home

Uz rindkopas beigām

Shift+End

Uz struktūras sākumu

Shift+Ctrl+Home

Uz struktūras beigām

Shift+Ctrl+End

Visu rindkopu, pēc tam struktūru, pēc tam lapu

Ctrl+A katrā izvēršanas līmenī

Uz lapas sākumu

Satura rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izgriezt

Ctrl+X

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēt

Ctrl+V

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Pārvietoties no kļūdainā vārda uz nākamo

Alt+F7

Jauna struktūra

Ctrl+Shift+F

Pārvietoties no vienas struktūras uz citu

Ctrl+A, Ctrl+A, tabulēšanas taustiņš

Saglabāt izmaiņas

Piezīme.: Programmas OneNote tīmeklim darbības laikā piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Piezīmes nav jāsaglabā manuāli.

Ctrl+S

Uz lapas sākumu

Tabulas

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu šūnu, kad kursors ir novietots tabulas pēdējā šūnā

Tabulēšanas taustiņš

Ievietot rindu zemāk

Ctrl+Enter

Piezīme.: Ja ir atlasīta šūna, kolonna vai rinda, līdzinājums attiecas uz atlasīto šūnu saturu. Ja ir atlasīta tabula, līdzinājums attiecas uz tabulu, bet tas neietekmē šūnās izmantoto līdzinājumu.

Uz lapas sākumu

Teksta formatēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksts

Ctrl+B

Slīpraksts

Ctrl+I

Pasvītrojums

Ctrl+U

Saraksts ar aizzīmēm

Ctrl+punkts

Numurēts saraksts

Ctrl+slīpsvītra vai Ctrl+Shift+O

Līdzināt pa kreisi

Ctrl+L

Līdzināt pa labi

Ctrl+R

Līdzināt uz centru

Ctrl+E

Palielināt atkāpi

Alt+Shift+labā bultiņa

Samazināt atkāpi

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Uz lapas sākumu

Piezīmju atzīmēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Veicamie darbi

Ctrl+1

Svarīgi!

Ctrl+2

Jautājums

Ctrl+3

Atcerēties, lai izmantotu vēlāk

Ctrl+4

Definīcija

Ctrl+5

Marķieris

Ctrl+6

Kontaktpersona

Ctrl+7

Adrese

Ctrl+8

Tālruņa numurs

Ctrl+9

Uz lapas sākumu

Windows un Mac tastatūras ekvivalenti

Taustiņš

Modifikators

Windows

Mac

Atpakaļatkāpes taustiņš

Alt

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

End

Alt

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Enter

Alt

Pārlūkā Internet Explorer — parādīt lapas rekvizītus

Tabulēšanas taustiņš

Ctrl-Alt

Pārslēgt uzdevumus

Home

Alt

Doties uz sākumlapu

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma sākumu

Pa kreisi

Alt

Pārlūkā Internet Explorer — doties atpakaļ

Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi

PageDn

Alt

Doties uz nākamo lappusi

Doties uz nākamo lappusi

PageUp

Alt

Doties uz iepriekšējo lappusi

Doties uz iepriekšējo lappusi

Pa labi

Alt

Pārlūkā Internet Explorer — doties uz priekšu

Pārvietoties par vienu vārdu pa labi

Tabulēšanas taustiņš

Alt

Pārslēgties starp lietojumprogrammām

Pārslēgt fokusu starp pārlūkprogrammu un lapu elementiem (pieejamības cilpa)

Uz leju

Alt-Shift

Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz rindkopas beigām

End

Alt-Shift

Pāriet uz sadaļas pēdējo lapu.

Pāriet uz sadaļas pēdējo lapu.

Enter

Alt-Shift

Pārlūkā Internet Explorer — pārslēgties uz pilnekrāna režīmu

Tabulēšanas taustiņš

Ctrl-Alt-Shift

Pārslēgt uzdevumus

Home

Alt-Shift

Pāriet uz sadaļas pirmo lapu.

Pāriet uz sadaļas pirmo lapu.

Pa kreisi

Alt-Shift

Noņemt vienu atkāpes līmeni

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

Pa labi

Alt-Shift

Veidot atkāpi

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

Tabulēšanas taustiņš

Alt-Shift

Pārslēgties starp lietojumprogrammām

Pārslēgt fokusu starp pārlūkprogrammu un lapu elementiem (pieejamības cilpa)

Uz augšu

Alt-Shift

Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz rindkopas beigām

Atpakaļatkāpes taustiņš

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Delete

Izdzēst pa vienam vārdam

Uz leju

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu lejup

End

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Home

Doties uz dokumenta vai strukturējuma sākumu (pārlūkā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindas sākumu (pārlūkā Firefox — doties uz iepriekšējo lapu)

Pa labi

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām (pārlūkā Firefox — doties uz priekšu)

Tabulēšanas taustiņš

Pārslēgt uzdevumu (līdzīgi kā Windows taustiņu kombinācija Alt-tabulēšanas taustiņš)

Uz augšu

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu augšup

ESC

⌘-Alt

Atvērt Task Manager (uzspiest iziešanu no programmām)

Home

⌘-Alt

Pārlūkā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu

Pa kreisi

⌘-Alt

Pārlūkā Chrome — pārslēgties starp pārlūkprogrammas cilnēm

Delete

⌘-Shift

Pārlūkā Firefox — notīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu

Uz leju

⌘-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju

End

⌘-Shift

Atlasīt saturu līdz dokumenta vai lapas beigām

Home

⌘-Shift

Atlasīt saturu līdz dokumenta vai lapas sākumam (Pārlūkā Safari — doties uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

⌘-Shift

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa labi

⌘-Shift

Atlasīt līdz rindiņas beigām

Tabulēšanas taustiņš

⌘-Shift

Pārslēgt uzdevumu (līdzīgi kā Windows taustiņu kombinācija Alt-tabulēšanas taustiņš)

Uz augšu

⌘-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

ESC

Ctrl-Shift

Atvērt Task Manager

Pa labi

Ctrl-Shift

Atlasīt vienu vārdu pa labi

Uz leju

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Pa kreisi

Ctrl-Shift

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi

ESC

Ctrl

Atvērt izvēlni Start vai ekrānu Start

Delete

Ctrl-Alt

Atvērt izvēlni Lock Screen

Pa kreisi

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu vārdu pa kreisi

Parādīt logrīku informācijas paneli

PageDn

Ctrl

Pārlūkā Firefox un Chrome — pārslēgties starp atvērtajām cilnēm

PageUp

Ctrl

Pārlūkā Firefox un Chrome — pārslēgties starp atvērtajām cilnēm

End

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma beigām

Tabulēšanas taustiņš

Ctrl

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindkopu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas sākumu

Atpakaļatkāpes taustiņš

Ctrl-Alt

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Home

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu uz dokumenta vai strukturējuma sākumu

Uz leju

Ctrl-Alt

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt lapu lejup

End

Ctrl-Alt

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt līdz lapas apakšai

Home

Ctrl-Alt

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt līdz lapas augšai

PageDn

Ctrl-Alt

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt lejup

PageUp

Ctrl-Alt

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt augšup

Pa labi

Ctrl

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu vārdu pa kreisi

Uz augšu

Ctrl-Alt

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt lapu lejup

Atpakaļatkāpes taustiņš

Ctrl-Alt-Shift

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

End

Ctrl-Alt-Shift

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt līdz lapas apakšai

Home

Ctrl-Alt-Shift

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt līdz lapas augšai

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt lejup

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Pārlūkā Internet Explorer — ritināt augšup

ESC

Alt

Minimizēt logu

Uz leju

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz leju

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

ESC

Alt-Shift

Minimizēt logu

Home

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Insert

Nav

Sākt pārrakstīšanas režīmu

PageDn

Ctrl-Shift

Pārslēgties uz nākamo lapu

PageUp

Ctrl-Shift

Pārslēgties uz iepriekšējo lapu

Tabulēšanas taustiņš

Ctrl-Shift

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

Ctrl-Shift

Atlasīt par vienu rindkopu tālāk uz augšu

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atpakaļatkāpes taustiņš

Nav

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Delete

Nav

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Uz leju

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu lejup

End

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas beigām

Enter

Nav

Ievietot jaunu rindu

Ievietot jaunu rindu

Atpakaļatkāpes taustiņš

Ctrl

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam vārdam

Home

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu uz rindiņas sākumu

Pārlūkā Safari un Chrome — pārvietot ievietošanas punktu uz rindkopas sākumu

Pa kreisi

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa kreisi

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa kreisi

PageDn

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu lejup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu lejup

PageUp

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu ekrānu augšup

Pa labi

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa labi

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu burtu pa labi

Tabulēšanas taustiņš

Nav

Veidot atkāpi vai doties uz nākamo tabulas šūnu

Veidot atkāpi, doties uz nākamo tabulas šūnu vai ievietot tabulu

Uz augšu

Nav

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu augšup

Pārvietot ievietošanas punktu par vienu rindiņu augšup

Atpakaļatkāpes taustiņš

Shift

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Ar atpakaļatkāpi izdzēst pa vienam burtam

Uz leju

Shift

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz leju

End

Shift

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

Enter

Shift

Ievietot nestingro rindiņas pārtraukumu

Ievietot nestingro rindiņas pārtraukumu

Home

Shift

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa kreisi

Shift

Atlasīt vienu burtu pa kreisi

Atlasīt vienu burtu pa kreisi

Pa labi

Shift

Atlasīt vienu burtu pa labi

Atlasīt vienu burtu pa labi

Tabulēšanas taustiņš

Shift

Noņemt vienu atkāpes līmeni, doties uz iepriekšējo tabulas šūnu

Noņemt vienu atkāpes līmeni, doties uz iepriekšējo tabulas šūnu

Uz augšu

Shift

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu

Atlasīt par vienu rindiņu tālāk uz augšu

Uz lapas sākumu

Papildu īsinājumtaustiņi programmā OneNote

OneNote Online īsinājumtaustiņi ir ļoti līdzīgi datora programmas OneNote īsinājumtaustiņiem. Šajā rakstā norādītie īsinājumtaustiņi ir paredzēti biežāk veicamajiem uzdevumiem programmā OneNote Online. Datora programmas OneNote īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet:

Skatiet arī

Kā pārvietoties programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote veiktu pamatuzdevumus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×