Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja sistēmas Windows programmā OneNote izmanto ārēju tastatūru ar īsinājumtaustiņiem. Iespējams, ka lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņus ir vieglāk lietot nekā skārienekrānu, un tie ir svarīga alternatīva pelei. Šajā rakstā ir uzskaitīti sistēmas Windows programmā OneNote pieejamie īsinājumtaustiņi.

Piezīmes.: 

 • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

 • Komandas, kuru izpildei nepieciešams nospiest un atlaist vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar pluszīmi (+). Komandas, kuru izpildei nepieciešams secīgi nospiest vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar komatu (,).

Šajā tēmā

Piezīmju veikšana un formatēšana

Piezīmju rakstīšana un rediģēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt jaunu OneNote logu.

Ctrl+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

Ctrl+Shift+M vai Windows+Alt+N

Dokot OneNote logu.

Ctrl+Alt+D

Atsaukt pēdējo darbību

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana.

Ctrl+Y

Visu pašreizējās lapas vienumu atlase.

Piezīme.: Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Ctrl+A

Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu.

Ctrl+X

Kopēt atlasīto tekstu vai vienumu starpliktuvē.

Ctrl+C

Ielīmēt starpliktuves saturu.

Ctrl+V

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

Home

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

End

Pārvietot par vienu rakstzīmi pa kreisi.

Kreisā bultiņa

Pārvietot par vienu rakstzīmi pa labi.

Labā bultiņa

Pārvietot par vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+kreisā bultiņa

Pārvietot par vienu vārdu pa labi.

Ctrl+labā bultiņa

Izdzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vienu rakstzīmi pa labi.

Delete

Izdzēst vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vienu vārdu pa labi.

Ctrl+Delete

Iespraust rindiņas pārtraukumu, nesākot jaunu rindkopu.

Shift+Enter

Pārbaudīt pareizrakstību.

F7

Atvērt pašlaik atlasītā vārda tēzauru.

Shift+F7

Izsaukt kontekstizvēlni jebkurai piezīmei, cilnei vai jebkuram citam objektam, kas pašlaik atrodas fokusā.

Shift+F10

Ja lappuses augšā tiek parādīta informācijas josla, izpildīt tajā ieteikto darbību.

Ctrl+Shift+W

Uz lapas sākumu

Piezīmju formatēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izcelt atlasīto tekstu.

Ctrl+Shift+H vai Ctrl+Alt+H

Ievietot saiti.

Ctrl+K

Kopēt atlasītā teksta formatējumu (Formāta kopētājs).

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt formatējumu atlasītajam tekstam (Formāta kopētājs).

Ctrl+Shift+V

Atvērt saiti.

Piezīme.: Kursors ir jānovieto jebkurā formatētā saites teksta vietā.

Enter

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt treknraksta formatējumu.

Ctrl+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

Ctrl+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

Ctrl+U

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pārsvītrojuma formatējumu.

Ctrl+pārnesumzīme (-)

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt augšraksta formatējumu.

Ctrl+Shift+=

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt apakšraksta formatējumu.

Ctrl+=

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt aizzīmētu saraksta formatējumu.

Ctrl+punkts

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt numurēta saraksta formatējumu.

Ctrl+slīpsvītra

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 1.

Ctrl+Alt+1

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 2.

Ctrl+Alt+2

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 3.

Ctrl+Alt+3

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 4.

Ctrl+Alt+4

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 5.

Ctrl+Alt+5

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 6.

Ctrl+Alt+6

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Parastais.

Ctrl+Shift+N

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses

Alt+Shift+labā bultiņa

Noņemt kreisās puses rindkopas atkāpi

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Atlasīto rindkopu līdzināt pa labi.

Ctrl+R

Atlasīto rindkopu līdzināt pa kreisi.

Ctrl+L

Palielināt atlasītā teksta fonta lielumu.

Ctrl+Shift+>

Samazināt atlasītā teksta fonta lielumu.

Ctrl+Shift+<

Notīrīt visu atlasītajam tekstam lietoto formatējumu.

Ctrl+Shift+N

Rādīt vai slēpt pašreizējās lapas mērjoslas līnijas.

Ctrl+Shift+R

Uz lapas sākumu

Vienumu pievienošana lapai

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pašreizējā lapā ievietot dokumentu vai failu.

Alt+N, F

Pašreizējā lapā kā izdruku ievietot dokumentu vai failu.

Alt+N, O

Pašreizējā lapā parādīt vai paslēpt dokumentu izdrukas (programmu OneNote izmantojot režīmā Augsts kontrasts).

Alt+Shift+P

Ievietot attēlu no faila.

Alt+N, P

Ievietot attēlu no skenera vai kameras.

Alt+N, S

Ievietot ekrāna izgriezumu.

Piezīme.: Paziņojumu apgabalā, sistēmas Windows uzdevumjoslas labajā malā, ir jābūt aktīvai OneNote ikonai.

Windows logotipa taustiņš+Shift+S

Ievietot pašreizējo datumu.

Alt+Shift+D

Ievietot pašreizējo datumu un laiku.

Alt+Shift+F

Ievietot pašreizējo laiku.

Alt+Shift+T

Ievietot rindiņas pārtraukumu.

Shift+Enter

Sākt matemātisko vienādojumu vai atlasīto tekstu konvertēt par matemātisko vienādojumu.

Alt+=

Ievietot eiro (€) simbolu.

Ctrl+Alt+E

Izveidot tabulu, pievienojot jau uzrakstītajam tekstam otru kolonnu.

Tabulēšanas taustiņš

Tabulā ar vienu rindu izveidot jaunu kolonnu.

Tabulēšanas taustiņš

Esot tabulas pēdējā šūnā, izveidot jaunu rindu.

Piezīme.: Lai pabeigtu tabulu, otro reizi nospiediet taustiņu Enter.

Enter

Izveidot tabulā rindu zem pašreizējās rindas.

Ctrl+Enter

Izveidot jaunu rindkopu tajā pašā tabulas šūnā.

Alt+Enter

Izveidot tabulā kolonnu pa labi no pašreizējās kolonnas.

Ctrl+Alt+R

Izveidot tabulā rindu virs pašreizējās (ja kursors atrodas jebkuras rindas sākumā).

Enter

Dzēst tabulā pašreizējo tukšo rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā).

DEL (nospiediet divreiz)

Uz lapas sākumu

Piezīmju un objektu atlasīšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Ctrl+A

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

Shift+End

Atlasīt visu rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā).

Shift+lejupvērstā bultiņa

Pāriet uz lapas virsrakstu un atlasīt to.

Ctrl+Shift+T

Atcelt atlasīto strukturējumu vai lapu.

Esc

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz augšu.

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz leju.

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa kreisi (atkāpes samazināšana).

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa labi (atkāpes palielināšana).

Alt+Shift+labā bultiņa

Atlasīt pašreizējo rindkopu un visas tai pakārtotās rindkopas.

Ctrl+Shift+pārnesumzīme (-)

Dzēst atlasīto piezīmi vai objektu.

Dzēstu

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

Home

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

End

Pārvietot par vienu rakstzīmi pa kreisi.

Kreisā bultiņa

Pārvietot par vienu rakstzīmi pa labi.

Labā bultiņa

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

Alt+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

Alt+bultiņa pa labi

Sākt atlasītā audio vai video ieraksta atskaņošanu.

Ctrl+Alt+P vai Ctrl+Alt+S

Attīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm atpakaļ.

Ctrl+Alt+Y

Patīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm uz priekšu.

Ctrl+Alt+U

Uz lapas sākumu

Atzīmju pievienošana piezīmēm

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Lietot, atzīmēt vai notīrīt atzīmi Veicamie darbi.

Ctrl+1

Lietot vai notīrīt atzīmi Svarīgs.

Ctrl+2

Lietot vai notīrīt atzīmi Jautājums.

Ctrl+3

Lietot vai notīrīt atzīmi Atcerēties vēlākam laikam.

Ctrl+4

Lietot vai notīrīt atzīmi Definīcija.

Ctrl+5

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

Ctrl+6

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

Ctrl+7

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

Ctrl+8

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

Ctrl+9

Atlasītajās piezīmēs noņemt visas piezīmju atzīmes.

Ctrl+0

Strukturējumu izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt līdz 1. līmenim.

Alt+Shift+1

Izvērst līdz 2. līmenim.

Alt+Shift+2

Izvērst līdz 3. līmenim.

Alt+Shift+3

Izvērst līdz 4. līmenim.

Alt+Shift+4

Izvērst līdz 5. līmenim.

Alt+Shift+5

Izvērst līdz 6. līmenim.

Alt+Shift+6

Izvērst līdz 7. līmenim.

Alt+Shift+7

Izvērst līdz 8. līmenim.

Alt+Shift+8

Izvērst līdz 9. līmenim.

Alt+Shift+9

Izvērst visus līmeņus.

Alt+Shift+0

Palielināt atkāpi par vienu līmeni.

Tabulēšanas taustiņš

Samazināt atkāpi par vienu līmeni.

Shift+tabulēšanas taustiņš

Izvērst savērsto strukturējumu.

Alt+Shift+pluszīme (+)

Savērst izvērsto strukturējumu.

Alt+Shift+mīnuszīme (-)

Uz lapas sākumu

Valodas iestatījumu norādīšana

Piezīme.: Lai mainītu piezīmju rakstīšanas virzienu, vispirms rīkā Microsoft Office valodu preferences ir jāiespējo valodas ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Iestatīt rakstīšanas virzienu no kreisās puses uz labo.

Ctrl+kreisais Shift

Iestatīt rakstīšanas virzienu no labās puses uz kreiso.

Ctrl+labais Shift

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso palielināt atkāpi par vienu līmeni.

Tabulēšanas taustiņš

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi samazināt atkāpi par vienu līmeni.

Shift+tabulēšanas taustiņš

Savas piezīmju grāmatiņas organizēšana un pārraudzīšana

Darbs ar lapām un sānpiezīmēm

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Iespējot vai atspējot pilnas lapas skatu.

F11

Atvērt jaunu OneNote logu.

Ctrl+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

Ctrl+Shift+M

Izvērst vai savērst lapu grupas cilnes.

Ctrl+Shift+*

Drukāt pašreizējo lapu.

Ctrl+P

Atlasītās sadaļas beigās pievienot jaunu lapu.

Ctrl+N

Palielināt lapu ciļņu joslas platumu.

Ctrl+Shift+[

Samazināt lapu ciļņu joslas platumu.

Ctrl+Shift+]

Zem pašreizējās lapas cilnes izveidot jaunu lapu tajā pašā līmenī.

Ctrl+Alt+N

Samazināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni.

Ctrl+Alt+[

Palielināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni.

Ctrl+Alt+]

Zem pašreizējās lapas izveidot jaunu apakšlapu.

Ctrl+Shift+Alt+N

Visu vienumu atlase

Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Ctrl+A

Atlasīt pašreizējo lapu.

Ctrl+Shift+A
Ja atlasītā lapa ir iekļauta grupā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A, lai atlasītu visas šīs grupas lapas.

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz augšu.

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz leju.

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Ievietošanas punktu pārvietot uz lapas virsrakstu.

Ctrl+Shift+T

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

Alt+PAGE Up

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

Alt+PAGE Down

Ritināt pašreizējā lapā uz augšu.

PAGE Up

Ritināt pašreizējā lapā uz leju.

PAGE Down

Ritināt uz pašreizējās lapas sākumu.

Ctrl+Home

Ritināt uz pašreizējās lapas beigām.

Ctrl+End

Doties uz nākamo rindkopu.

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Doties uz iepriekšējo rindkopu.

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Doties uz nākamo piezīmju konteineri.

Alt+lejupvērstā bultiņa

Doties uz rindiņas sākumu.

Home

Doties uz rindiņas beigām.

End

Pārvietot par vienu rakstzīmi pa kreisi.

Kreisā bultiņa

Pārvietot par vienu rakstzīmi pa labi.

Labā bultiņa

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

Alt+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

Alt+bultiņa pa labi

Tuvināt.

Alt+Ctrl++pluszīme (cipartastatūrā) vai Alt+Ctrl+Shift+pluszīme

Tālināt.

Alt+Ctrl+mīnuszīme (cipartastatūrā) vai Alt+Ctrl+Shift+pārnesumzīme

Saglabāt izmaiņas.

Piezīme.: Kamēr programma OneNote darbojas, jūsu piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Piezīmes nav jāsaglabā manuāli.

Ctrl+S

Uz lapas sākumu

Darbs ar piezīmju grāmatiņām un sadaļām

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt OneNote.

Windows+Shift+N

Atvērt piezīmju grāmatiņu.

Ctrl+O

Rīks Sūtīšana uz OneNote

Windows+N

Izveidot jaunu sadaļu.

Ctrl+T

Atvērt sadaļu.

Ctrl+Alt+Shift+O

Doties uz nākamo sadaļu.

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Doties uz iepriekšējo sadaļu.

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš

Doties uz sadaļas nākamo lapu.

Ctrl+PAGE Down

Doties uz sadaļas iepriekšējo lapu.

Ctrl+PAGE Up

Doties uz sadaļas pirmo lapu.

Alt+Home

Doties uz sadaļas pēdējo lapu.

Alt+End

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

Alt+PAGE Up

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

Alt+PAGE Down

Pārvietot vai kopēt pašreizējo lapu.

Ctrl+Alt+M

Fokusēt pašreizējo lapas cilni.

Ctrl+Alt+G

Atlasīt pašreizējo lapas cilni.

Ctrl+SHFT+A

Fokusēt pašreizējo sadaļas cilni.

Ctrl+Shift+G

Pārvietot pašreizējo sadaļu.

Ctrl+Shift+G un pēc tam Shift+F10, M

Pārslēgt navigācijas joslā uz citu piezīmju grāmatiņu.

Ctrl+G, tad nospiediet lejupvērsto bultiņu vai augšupvērsto bultiņu, lai atlasītu citu piezīmju grāmatiņu, un nospiediet Enter

Uz lapas sākumu

Meklēšana piezīmēs

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietot ievietošanas punktu uz lodziņu Meklēt, lai meklētu visās piezīmju grāmatiņās.

Ctrl+E

Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, priekšskatīt nākamo rezultātu.

Lejupvērstā bultiņa

Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, pāriet uz atlasīto rezultātu un pārtraukt meklēšanu.

Enter

Mainīt meklēšanas tvērumu.

Ctrl+E, tabulēšanas taustiņš, atstarpe

Atvērt rūti Meklēšanas rezultāti.

Alt+O pēc meklēšanas

Meklēt tikai pašreizējā lapā.

Piezīme.: Jebkurā laikā var pārslēgt no meklēšanas visur uz meklēšanu tikai pašreizējā lapā un otrādi, nospiežot Ctrl+E vai Ctrl+F.

Ctrl+F

Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz nākamo rezultātu.

Enter vai F3

Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz iepriekšējo rezultātu.

Shift+F3

Pārtraukt meklēšanu un atgriezties lapā.

Esc

Uz lapas sākumu

piezīmju koplietošana

Piezīmju koplietošana ar citiem lietotājiem

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

Ctrl+Shift+E

Piezīmju koplietošana ar citām programmām

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

Ctrl+Shift+E

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šodien.

Ctrl+Shift+1

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Rīt.

Ctrl+Shift+2

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šonedēļ.

Ctrl+Shift+3

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Nākamnedēļ.

Ctrl+Shift+4

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Bez datuma.

Ctrl+Shift+5

Atvērt atlasīto Outlook uzdevumu.

Ctrl+Shift+K

Atlasīto Outlook uzdevumu atzīmēt kā pabeigtu.

Ctrl+Shift+9

Dzēst atlasīto Outlook uzdevumu.

Ctrl+Shift+0

Sinhronizēt pašlaik koplietojamajā piezīmju grāmatiņā veiktās izmaiņas.

Shift+F9

Sinhronizēt visās koplietojamās piezīmju grāmatiņās veiktās izmaiņas.

F9

Atzīmēt pašreizējo lapu kā Nelasīts.

Ctrl+Q

Piezīmju aizsardzība

Ar paroli aizsargātas sadaļas

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Slēgt visas ar paroli aizsargātās sadaļas.

Ctrl+Alt+L

Šajā rakstā ir uzskaitīti programmas Microsoft OneNote 2013 bieži veicamo uzdevumu īsinājumtaustiņi. Šie īsinājumtaustiņi ir norādīti ASV tastatūras izkārtojumam. Citu tastatūras izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

Norādot īsinājumtaustiņus, kur vienlaikus ir jānospiež vismaz divi taustiņi, tie tiek atdalīti ar pluszīmi (+). Norādot īsinājumtaustiņus, kur taustiņi jāspiež cits pēc cita, tie tiek atdalīti ar komatu ( , ). 

Šajā tēmā

Piezīmju veikšana un formatēšana

Piezīmju rakstīšana un rediģēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt jaunu OneNote logu.

CTRL+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

CTRL+SHIFT+M vai Windows+ALT+N

Dokot OneNote logu.

CTRL+ALT+D

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

Piezīme.: Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu.

CTRL+X

Kopēt atlasīto tekstu vai vienumu starpliktuvē.

CTRL+C

Ielīmēt starpliktuves saturu.

CTRL+V

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu vārdu pa labi.

CTRL+DELETE

Iespraust rindiņas pārtraukumu, nesākot jaunu rindkopu.

SHIFT+ENTER

Pārbaudīt pareizrakstību.

F7

Atvērt pašlaik atlasītā vārda tēzauru.

SHIFT+F7

Izsaukt kontekstizvēlni jebkurai piezīmei, cilnei vai jebkuram citam objektam, kas pašlaik atrodas fokusā.

SHIFT+F10

Ja lappuses augšā tiek parādīta informācijas josla, izpildīt tajā ieteikto darbību.

CTRL+SHIFT+W

Uz lapas sākumu

Piezīmju formatēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Izcelt atlasīto tekstu.

CTRL+SHIFT+H vai CTRL+ALT+H

Ievietot saiti.

CTRL+K

Kopēt atlasītā teksta formatējumu (Formāta kopētājs).

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formatējumu atlasītajam tekstam (Formāta kopētājs).

CTRL+SHIFT+V

Atvērt saiti.

Piezīme.: Kursors ir jānovieto jebkurā formatētā saites teksta vietā.

ENTER

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt treknraksta formatējumu.

CTRL+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

CTRL+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

CTRL+U

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pārsvītrojuma formatējumu.

CTRL+pārnesumzīme

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt augšraksta formatējumu.

CTRL+SHIFT+=

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt apakšraksta formatējumu.

CTRL+=

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt aizzīmētu saraksta formatējumu.

CTRL+punkts

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt numurēta saraksta formatējumu.

CTRL+slīpsvītra

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 1.

CTRL+ALT+1

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 2.

CTRL+ALT+2

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 3.

CTRL+ALT+3

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 4.

CTRL+ALT+4

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 5.

CTRL+ALT+5

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 6.

CTRL+ALT+6

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Parastais.

CTRL+SHIFT+N

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses.

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses.

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīto rindkopu līdzināt pa labi.

CTRL+R

Atlasīto rindkopu līdzināt pa kreisi.

CTRL+L

Palielināt atlasītā teksta fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt atlasītā teksta fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+<

Notīrīt visu atlasītajam tekstam lietoto formatējumu.

CTRL+SHIFT+N

Rādīt vai slēpt pašreizējās lapas mērjoslas līnijas.

CTRL+SHIFT+R

Uz lapas sākumu

Vienumu pievienošana lapai

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pašreizējā lapā ievietot dokumentu vai failu.

ALT+E, B

Pašreizējā lapā kā izdruku ievietot dokumentu vai failu.

ALT+E, F

Pašreizējā lapā parādīt vai paslēpt dokumentu izdrukas (programmu OneNote izmantojot režīmā Augsts kontrasts).

ALT+SHIFT+P

Ievietot attēlu no faila.

ALT+N, P

Ievietot attēlu no skenera vai kameras.

ALT+N, S

Ievietot ekrāna izgriezumu.

Piezīme.: Paziņojumu apgabalā, sistēmas Windows uzdevumjoslas labajā malā, ir jābūt aktīvai OneNote ikonai.

Windows logotipa taustiņš+S (ja izmantojat programmu OneNote 2013 ar visjaunākajiem atjauninājumiem, nospiediet Windows logotipa taustiņu+SHIFT+S)

Ievietot pašreizējo datumu.

ALT+SHIFT+D

Ievietot pašreizējo datumu un laiku.

ALT+SHIFT+F

Ievietot pašreizējo laiku.

ALT+SHIFT+T

Ievietot rindiņas pārtraukumu.

SHIFT+ENTER

Sākt matemātisko vienādojumu vai atlasīto tekstu konvertēt par matemātisko vienādojumu.

ALT+=

Ievietot eiro (€) simbolu.

CTRL+ALT+E

Izveidot tabulu, pievienojot jau uzrakstītajam tekstam otru kolonnu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Tabulā ar vienu rindu izveidot jaunu kolonnu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Esot tabulas pēdējā šūnā, izveidot jaunu rindu.

Piezīme.: Lai pabeigtu tabulu, otro reizi nospiediet taustiņu ENTER.

ENTER

Izveidot tabulā rindu zem pašreizējās rindas.

CTRL+ENTER

Izveidot jaunu rindkopu tajā pašā tabulas šūnā.

ALT+ENTER

Izveidot tabulā kolonnu pa labi no pašreizējās kolonnas.

CTRL+ALT+R

Izveidot tabulā rindu virs pašreizējās (ja kursors atrodas jebkuras rindas sākumā).

ENTER

Dzēst tabulā pašreizējo tukšo rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā).

DEL (nospiediet divreiz)

Uz lapas sākumu

Piezīmju un objektu atlasīšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

Piezīme.: Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

SHIFT+END

Atlasīt visu rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā).

SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Pāriet uz lapas virsrakstu un atlasīt to.

CTRL+SHIFT+T

Atcelt atlasīto strukturējumu vai lapu.

ESC

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz augšu.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz leju.

ALT+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa kreisi (atkāpes samazināšana).

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa labi (atkāpes palielināšana).

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt pašreizējo rindkopu un visas tai pakārtotās rindkopas.

CTRL+SHIFT+pārnesumzīme

Dzēst atlasīto piezīmi vai objektu.

DELETE

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

ALT+labā bultiņa

Sākt atlasītā audio vai video ieraksta atskaņošanu.

CTRL+ALT+P vai CTRL+ALT+S

Attīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm atpakaļ.

CTRL+ALT+Y

Patīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm uz priekšu.

CTRL+ALT+U

Uz lapas sākumu

Atzīmju pievienošana piezīmēm

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Lietot, atzīmēt vai notīrīt atzīmi Veicamie darbi.

CTRL+1

Lietot vai notīrīt atzīmi Svarīgs.

CTRL+2

Lietot vai notīrīt atzīmi Jautājums.

CTRL+3

Lietot vai notīrīt atzīmi Atcerēties vēlākam laikam.

CTRL+4

Lietot vai notīrīt atzīmi Definīcija.

CTRL+5

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+6

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+7

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+8

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+9

Atlasītajās piezīmēs noņemt visas piezīmju atzīmes.

CTRL+0

Strukturējumu izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt līdz 1. līmenim.

ALT+SHIFT+1

Izvērst līdz 2. līmenim.

ALT+SHIFT+2

Izvērst līdz 3. līmenim.

ALT+SHIFT+3

Izvērst līdz 4. līmenim.

ALT+SHIFT+4

Izvērst līdz 5. līmenim.

ALT+SHIFT+5

Izvērst līdz 6. līmenim.

ALT+SHIFT+6

Izvērst līdz 7. līmenim.

ALT+SHIFT+7

Izvērst līdz 8. līmenim.

ALT+SHIFT+8

Izvērst līdz 9. līmenim.

ALT+SHIFT+9

Izvērst visus līmeņus.

ALT+SHIFT+0

Palielināt atkāpi par vienu līmeni.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Samazināt atkāpi par vienu līmeni.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Izvērst savērsto strukturējumu.

ALT+SHIFT+pluszīme

Savērst izvērsto strukturējumu.

ALT+SHIFT+mīnuszīme

Uz lapas sākumu

Valodas iestatījumu norādīšana

Piezīme.: Lai mainītu piezīmju rakstīšanas virzienu, vispirms rīkā Microsoft Office valodu preferences ir jāiespējo valodas ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Iestatīt rakstīšanas virzienu no kreisās puses uz labo.

CTRL+kreisais SHIFT

Iestatīt rakstīšanas virzienu no labās puses uz kreiso.

CTRL+labais SHIFT

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso palielināt atkāpi par vienu līmeni.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi samazināt atkāpi par vienu līmeni.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Savas piezīmju grāmatiņas organizēšana un pārraudzīšana

Darbs ar lapām un sānpiezīmēm

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Iespējot vai atspējot pilnas lapas skatu.

F11

Atvērt jaunu OneNote logu.

CTRL+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

CTRL+SHIFT+M

Izvērst vai savērst lapu grupas cilnes.

CTRL+SHIFT+*

Drukāt pašreizējo lapu.

CTRL+P

Atlasītās sadaļas beigās pievienot jaunu lapu.

CTRL+N

Palielināt lapu ciļņu joslas platumu.

CTRL+SHIFT+[

Samazināt lapu ciļņu joslas platumu.

CTRL+SHIFT+]

Zem pašreizējās lapas cilnes izveidot jaunu lapu tajā pašā līmenī.

CTRL+ALT+N

Samazināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni.

CTRL+ALT+[

Palielināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni.

CTRL+ALT+]

Zem pašreizējās lapas izveidot jaunu apakšlapu.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Atlasīt visus vienumus.

Piezīme.: Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Atlasīt pašreizējo lapu.

CTRL+SHIFT+A
Ja atlasītā lapa ir iekļauta grupā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A, lai atlasītu visas šīs grupas lapas.

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz augšu.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz leju.

ALT+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Ievietošanas punktu pārvietot uz lapas virsrakstu.

CTRL+SHIFT+T

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

ALT+PAGE UP

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

ALT+PAGE DOWN

Ritināt pašreizējā lapā uz augšu.

PAGE UP

Ritināt pašreizējā lapā uz leju.

PAGE DOWN

Ritināt uz pašreizējās lapas sākumu.

CTRL+HOME

Ritināt uz pašreizējās lapas beigām.

CTRL+END

Doties uz nākamo rindkopu.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Doties uz iepriekšējo rindkopu.

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Doties uz nākamo piezīmju konteineri.

ALT+lejupvērstā bultiņa

Doties uz rindiņas sākumu.

HOME

Doties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

ALT+labā bultiņa

Tuvināt.

ALT+CTRL+pluszīme (cipartastatūrā) vai ALT+CTRL+SHIFT+pluszīme

Tālināt.

ALT+CTRL+mīnuszīme (cipartastatūrā) vai ALT+CTRL+SHIFT+pārnesumzīme

Saglabāt izmaiņas.

Piezīme.: Kamēr programma OneNote darbojas, jūsu piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Piezīmes nav jāsaglabā manuāli.

CTRL+S

Uz lapas sākumu

Darbs ar piezīmju grāmatiņām un sadaļām

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt OneNote.

Windows+SHIFT+N

Atvērt piezīmju grāmatiņu.

CTRL+O

Rīks Sūtīšana uz OneNote

Windows+N

Izveidot jaunu sadaļu.

CTRL+T

Atvērt sadaļu.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Doties uz nākamo sadaļu.

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Doties uz iepriekšējo sadaļu.

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Doties uz sadaļas nākamo lapu.

CTRL+PAGE DOWN

Doties uz sadaļas iepriekšējo lapu.

CTRL+PAGE UP

Doties uz sadaļas pirmo lapu.

ALT+HOME

Doties uz sadaļas pēdējo lapu.

ALT+END

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

ALT+PAGE UP

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

ALT+PAGE DOWN

Pārvietot vai kopēt pašreizējo lapu.

CTRL+ALT+M

Fokusēt pašreizējo lapas cilni.

CTRL+ALT+G

Atlasīt pašreizējo lapas cilni.

CTRL+SHFT+A

Fokusēt pašreizējo sadaļas cilni.

CTRL+SHIFT+G

Pārvietot pašreizējo sadaļu.

CTRL+SHIFT+G un pēc tam SHIFT+F10, M

Pārslēgt navigācijas joslā uz citu piezīmju grāmatiņu.

CTRL+G, tad nospiediet lejupvērsto bultiņu vai augšupvērsto bultiņu, lai atlasītu citu piezīmju grāmatiņu, un nospiediet ENTER

Uz lapas sākumu

Meklēšana piezīmēs

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietot ievietošanas punktu uz lodziņu Meklēt, lai meklētu visās piezīmju grāmatiņās.

CTRL+E

Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, priekšskatīt nākamo rezultātu.

Lejupvērstā bultiņa

Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, pāriet uz atlasīto rezultātu un pārtraukt meklēšanu.

ENTER

Mainīt meklēšanas tvērumu.

CTRL+E, tabulēšanas taustiņš, atstarpe

Atvērt rūti Meklēšanas rezultāti.

ALT+O pēc meklēšanas

Meklēt tikai pašreizējā lapā.

Piezīme.: Jebkurā laikā var pārslēgt no meklēšanas visur uz meklēšanu tikai pašreizējā lapā un otrādi, nospiežot CRTL+E vai CTRL+F.

CTRL+F

Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz nākamo rezultātu.

ENTER vai F3

Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz iepriekšējo rezultātu.

SHFT+F3

Pārtraukt meklēšanu un atgriezties lapā.

ESC

Uz lapas sākumu

piezīmju koplietošana

Piezīmju koplietošana ar citiem lietotājiem

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

CTRL+SHIFT+E

Piezīmju koplietošana ar citām programmām

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

CTRL+SHIFT+E

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šodien.

CTRL+SHIFT+1

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Rīt.

CTRL+SHIFT+2

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šonedēļ.

CTRL+SHIFT+3

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Nākamnedēļ.

CTRL+SHIFT+4

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Bez datuma.

CTRL+SHIFT+5

Atvērt atlasīto Outlook uzdevumu.

CTRL+SHIFT+K

Atlasīto Outlook uzdevumu atzīmēt kā pabeigtu.

CTRL+SHIFT+9

Dzēst atlasīto Outlook uzdevumu.

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizēt pašlaik koplietojamajā piezīmju grāmatiņā veiktās izmaiņas.

SHIFT+F9

Sinhronizēt visās koplietojamās piezīmju grāmatiņās veiktās izmaiņas.

F9

Atzīmēt pašreizējo lapu kā Nelasīts.

CTRL+Q

Piezīmju aizsardzība

Ar paroli aizsargātas sadaļas

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Slēgt visas ar paroli aizsargātās sadaļas.

CTRL+ALT+L

Uz lapas sākumu

Šajā palīdzības rakstā ir uzskaitīti programmas Microsoft OneNote 2010 bieži veicamo uzdevumu īsinājumtaustiņi. Šie īsinājumtaustiņi ir norādīti ASV tastatūras izkārtojumam. Citu tastatūras izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

Norādot īsinājumtaustiņus, kur vienlaikus ir jānospiež vismaz divi taustiņi, tie tiek atdalīti ar pluszīmi (+). Norādot īsinājumtaustiņus, kur taustiņi jāspiež cits pēc cita, tie tiek atdalīti ar komatu ( , ). 

Piezīme.: Iespējams, neredzat raksta jaunāko versiju. Ja šī loga apakšā esošajā statusa joslā ir rakstīts Bezsaistē, izveidojiet savienojumu ar internetu, palīdzības skatītājā noklikšķiniet uz pogas Bezsaistē un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Rādīt saturu no vietnes Office.com . Vai arī apmeklējiet vietni Office.com un atrodiet Microsoft OneNote 2010 palīdzības lapu, lai iegūtu jaunāko dokumentāciju.

Šajā tēmā

Piezīmju veikšana un formatēšana

Piezīmju rakstīšana un rediģēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt jaunu OneNote logu.

CTRL+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

CTRL+SHIFT+M

Dokot OneNote logu.

CTRL+ALT+D

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

Piezīme.: Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu.

CTRL+X

Kopēt atlasīto tekstu vai vienumu starpliktuvē.

CTRL+C

Ielīmēt starpliktuves saturu.

CTRL+V

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu vārdu pa labi.

CTRL+DELETE

Iespraust rindiņas pārtraukumu, nesākot jaunu rindkopu.

SHIFT+ENTER

Pārbaudīt pareizrakstību.

F7

Atvērt pašlaik atlasītā vārda tēzauru.

SHIFT+F7

Izsaukt kontekstizvēlni jebkurai piezīmei, cilnei vai jebkuram citam objektam, kas pašlaik atrodas fokusā.

SHIFT+F10

Ja lappuses augšā tiek parādīta informācijas josla, izpildīt tajā ieteikto darbību.

CTRL+SHIFT+W

Piezīmju formatēšana

Darbība

Nospiediet

Izcelt atlasīto tekstu dzeltenā krāsā.

CTRL+SHIFT+H
vai CTRL+ALT+H

Ievietot hipersaiti

CTRL+K

Kopēt atlasītā teksta formatējumu (Formāta kopētājs).

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formatējumu atlasītajam tekstam (Formāta kopētājs).

CTRL+SHIFT+V

Atvērt hipersaiti.

Piezīme.: Kursors ir jānovieto jebkurā formatētā hipersaites teksta vietā.

ENTER

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt treknraksta formatējumu.

CTRL+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

CTRL+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

CTRL+U

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pārsvītrojuma formatējumu.

CTRL+pārnesumzīme

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt augšraksta formatējumu.

CTRL+SHIFT+=

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt apakšraksta formatējumu.

CTRL+=

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt aizzīmētu saraksta formatējumu.

CTRL+punkts

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt numurēta saraksta formatējumu.

CTRL+slīpsvītra

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 1.

CTRL+ALT+1

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 2.

CTRL+ALT+2

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 3.

CTRL+ALT+3

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 4.

CTRL+ALT+4

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 5.

CTRL+ALT+5

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Virsraksts 6.

CTRL+ALT+6

Pašreizējai piezīmei lietot stilu Parastais.

CTRL+SHIFT+N

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses.

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses.

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīto rindkopu līdzināt pa labi.

CTRL+R

Atlasīto rindkopu līdzināt pa kreisi.

CTRL+L

Palielināt atlasītā teksta fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt atlasītā teksta fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+<

Notīrīt visu atlasītajam tekstam lietoto formatējumu.

CTRL+SHIFT+N

Rādīt vai slēpt pašreizējās lapas mērjoslas līnijas.

CTRL+SHIFT+R

Vienumu pievienošana lapai

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pašreizējā lapā ievietot dokumentu vai failu.

ALT+E, B

Pašreizējā lapā kā izdruku ievietot dokumentu vai failu.

ALT+E, F

Pašreizējā lapā parādīt vai paslēpt dokumentu izdrukas (programmu OneNote izmantojot režīmā Augsts kontrasts).

ALT+SHIFT+P

Ievietot attēlu no faila.

ALT+N, P

Ievietot attēlu no skenera vai kameras.

ALT+N, S

Ievietot ekrāna izgriezumu.

Piezīme.: Paziņojumu apgabalā, sistēmas Windows uzdevumjoslas labajā malā, ir jābūt aktīvai OneNote ikonai.

Windows logotipa taustiņš+S

Ievietot pašreizējo datumu.

ALT+SHIFT+D

Ievietot pašreizējo datumu un laiku.

ALT+SHIFT+F

Ievietot pašreizējo laiku.

ALT+SHIFT+T

Ievietot rindiņas pārtraukumu.

SHIFT+ENTER

Sākt matemātisko vienādojumu vai atlasīto tekstu konvertēt par matemātisko vienādojumu.

ALT+=

Izveidot tabulu, pievienojot jau uzrakstītajam tekstam otru kolonnu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Tabulā ar vienu rindu izveidot jaunu kolonnu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Esot tabulas pēdējā šūnā, izveidot jaunu rindu.

Piezīme.: Lai pabeigtu tabulu, otro reizi nospiediet taustiņu ENTER.

ENTER

Izveidot tabulā rindu zem pašreizējās rindas.

CTRL+ENTER

Izveidot jaunu rindkopu tajā pašā tabulas šūnā.

ALT+ENTER

Izveidot tabulā kolonnu pa labi no pašreizējās kolonnas.

CTRL+ALT+R

Izveidot tabulā kolonnu pa kreisi no pašreizējās kolonnas.

CTRL+ALT+E

Izveidot tabulā rindu virs pašreizējās (ja kursors atrodas jebkuras rindas sākumā).

ENTER

Dzēst tabulā pašreizējo tukšo rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā).

DEL (nospiediet divreiz)

Piezīmju un objektu atlasīšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

Piezīme.: Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Atlasīt līdz rindiņas beigām.

SHIFT+END

Atlasīt visu rindu (ja kursors atrodas rindas sākumā).

SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Pāriet uz lapas virsrakstu un atlasīt to.

CTRL+SHIFT+T

Atcelt atlasīto strukturējumu vai lapu.

ESC

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz augšu.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas uz leju.

ALT+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa kreisi (atkāpes samazināšana).

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Pārvietot pašreizējo rindkopu vai vairākas atlasītās rindkopas pa labi (atkāpes palielināšana).

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt pašreizējo rindkopu un visas tai pakārtotās rindkopas.

CTRL+SHIFT+pārnesumzīme

Dzēst atlasīto piezīmi vai objektu.

DELETE

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

ALT+labā bultiņa

Sākt atlasītā audio vai video ieraksta atskaņošanu.

CTRL+ALT+P

Sākt atlasītā audio vai video ieraksta atskaņošanu.

CTRL+ALT+S

Attīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm atpakaļ.

CTRL+ALT+Y

Patīt pašreizējo audio vai video ierakstu par dažām sekundēm uz priekšu.

CTRL+ALT+U

Atzīmju pievienošana piezīmēm

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Lietot, atzīmēt vai notīrīt atzīmi Veicamie darbi.

CTRL+1

Lietot vai notīrīt atzīmi Svarīgs.

CTRL+2

Lietot vai notīrīt atzīmi Jautājums.

CTRL+3

Lietot vai notīrīt atzīmi Atcerēties vēlākam laikam.

CTRL+4

Lietot vai notīrīt atzīmi Definīcija.

CTRL+5

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+6

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+7

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+8

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+9

Atlasītajās piezīmēs noņemt visas piezīmju atzīmes.

CTRL+0

Strukturējumu izmantošana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt līdz 1. līmenim.

ALT+SHIFT+1

Izvērst līdz 2. līmenim.

ALT+SHIFT+2

Izvērst līdz 3. līmenim.

ALT+SHIFT+3

Izvērst līdz 4. līmenim.

ALT+SHIFT+4

Izvērst līdz 5. līmenim.

ALT+SHIFT+5

Izvērst līdz 6. līmenim.

ALT+SHIFT+6

Izvērst līdz 7. līmenim.

ALT+SHIFT+7

Izvērst līdz 8. līmenim.

ALT+SHIFT+8

Izvērst līdz 9. līmenim.

ALT+SHIFT+9

Izvērst visus līmeņus.

ALT+SHIFT+0

Palielināt atkāpi par vienu līmeni.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Samazināt atkāpi par vienu līmeni.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Izvērst savērsto strukturējumu.

ALT+SHIFT+pluszīme

Savērst izvērsto strukturējumu.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Valodas iestatījumu norādīšana

Piezīme.: Lai mainītu piezīmju rakstīšanas virzienu, vispirms rīkā Microsoft Office 2010 valodu preferences ir jāiespējo valodas ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Iestatīt rakstīšanas virzienu no kreisās puses uz labo.

CTRL+kreisais SHIFT

Iestatīt rakstīšanas virzienu no labās puses uz kreiso.

CTRL+labais SHIFT

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso palielināt atkāpi par vienu līmeni.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi samazināt atkāpi par vienu līmeni.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Uz lapas sākumu

Savas piezīmju grāmatiņas organizēšana un pārraudzīšana

Darbs ar lapām un sānpiezīmēm

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Iespējot vai atspējot pilnas lapas skatu.

F11

Atvērt jaunu OneNote logu.

CTRL+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

CTRL+SHIFT+M

Izvērst vai savērst lapu grupas cilnes.

CTRL+SHIFT+*

Drukāt pašreizējo lapu.

CTRL+P

Atlasītās sadaļas beigās pievienot jaunu lapu.

CTRL+N

Palielināt lapu ciļņu joslas platumu.

CTRL+SHIFT+[

Samazināt lapu ciļņu joslas platumu.

CTRL+SHIFT+]

Zem pašreizējās lapas cilnes izveidot jaunu lapu tajā pašā līmenī.

CTRL+ALT+N

Samazināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni.

CTRL+ALT+[

Palielināt pašreizējās lapas cilnes etiķetes atkāpes līmeni.

CTRL+ALT+]

Zem pašreizējās lapas izveidot jaunu apakšlapu.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Atlasīt visus vienumus.

Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Atlasīt pašreizējo lapu.

CTRL+SHIFT+A
Ja atlasītā lapa ir iekļauta grupā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A, lai atlasītu visas šīs grupas lapas.

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz augšu.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz leju.

ALT+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Ievietošanas punktu pārvietot uz lapas virsrakstu.

CTRL+SHIFT+T

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

ALT+PAGE UP

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

ALT+PAGE DOWN

Ritināt pašreizējā lapā uz augšu.

PAGE UP

Ritināt pašreizējā lapā uz leju.

PAGE DOWN

Ritināt uz pašreizējās lapas sākumu.

CTRL+HOME

Ritināt uz pašreizējās lapas beigām.

CTRL+END

Doties uz nākamo rindkopu.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Doties uz iepriekšējo rindkopu.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā augšup vai paplašināt lapu augšup.

CTRL+ALT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā lejup vai paplašināt lapu lejup.

CTRL+ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā pa kreisi vai paplašināt lapu pa kreisi.

CTRL+ALT+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā pa labi vai paplašināt lapu pa labi.

CTRL+ALT+LABĀ BULTIŅA

Doties uz nākamo piezīmju konteineri.

ALT+lejupvērstā bultiņa

Doties uz rindiņas sākumu.

HOME

Doties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

ALT+labā bultiņa

Tuvināt.

ALT+CTRL+PLUSZĪME (cipartastatūrā)
–VAI–
ALT+CTRL+SHIFT+PLUSZĪME

Tālināt.

ALT+CTRL+MĪNUSZĪME (cipartastatūrā)
–VAI–
ALT+CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME

Saglabāt izmaiņas.

Kamēr programma OneNote darbojas, jūsu piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Piezīmes nav jāsaglabā manuāli.

CTRL+S

Darbs ar piezīmju grāmatiņām un sadaļām

Darbība

Nospiediet

Izveidot jaunu sadaļu.

CTRL+T

Atvērt piezīmju grāmatiņu.

CTRL+O

Atvērt sadaļu.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Doties uz nākamo sadaļu.

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Doties uz iepriekšējo sadaļu.

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Doties uz sadaļas nākamo lapu.

CTRL+PAGE DOWN

Doties uz sadaļas iepriekšējo lapu.

CTRL+PAGE UP

Doties uz sadaļas pirmo lapu.

ALT+HOME

Doties uz sadaļas pēdējo lapu.

ALT+END

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

ALT+PAGE UP

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

ALT+PAGE DOWN

Pārvietot vai kopēt pašreizējo lapu.

CTRL+ALT+M

Fokusēt pašreizējo lapas cilni.

CTRL+ALT+G

Atlasīt pašreizējo lapas cilni.

CTRL+SHFT+A

Fokusēt pašreizējo sadaļas cilni.

CTRL+SHIFT+G

Pārvietot pašreizējo sadaļu.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Pārslēgt navigācijas joslā uz citu piezīmju grāmatiņu.

CTRL+G, tad nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU vai AUGŠUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu citu piezīmju grāmatiņu, un nospiediet ENTER

Meklēšana piezīmēs

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietot ievietošanas punktu uz lodziņu Meklēt, lai meklētu visās piezīmju grāmatiņās.

CTRL+E

Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, priekšskatīt nākamo rezultātu.

Lejupvērstā bultiņa

Meklējot visās piezīmju grāmatiņās, pāriet uz atlasīto rezultātu un pārtraukt meklēšanu.

ENTER

Mainīt meklēšanas tvērumu.

CTRL+E, tabulēšanas taustiņš, atstarpe

Atvērt rūti Meklēšanas rezultāti.

ALT+O pēc meklēšanas

Meklēt tikai pašreizējā lapā.

Piezīme.: Jebkurā laikā var pārslēgt no meklēšanas visur uz meklēšanu tikai pašreizējā lapā un otrādi, nospiežot CRTL+E vai CTRL+F.

CTRL+F

Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz nākamo rezultātu.

ENTER vai F3

Meklējot pašreizējā lapā, pāriet uz iepriekšējo rezultātu.

SHFT+F3

Pārtraukt meklēšanu un atgriezties lapā.

ESC

Uz lapas sākumu

piezīmju koplietošana

Piezīmju koplietošana ar citiem lietotājiem

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

CTRL+SHIFT+E

Piezīmju koplietošana ar citām programmām

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

CTRL+SHIFT+E

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šodien.

CTRL+SHIFT+1

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Rīt.

CTRL+SHIFT+2

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šonedēļ.

CTRL+SHIFT+3

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Nākamnedēļ.

CTRL+SHIFT+4

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Bez datuma.

CTRL+SHIFT+5

Atvērt atlasīto Outlook uzdevumu.

CTRL+SHIFT+K

Atlasīto Outlook uzdevumu atzīmēt kā pabeigtu.

CTRL+SHIFT+9

Dzēst atlasīto Outlook uzdevumu.

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizēt pašlaik koplietojamajā piezīmju grāmatiņā veiktās izmaiņas.

SHIFT+F9

Sinhronizēt visās koplietojamās piezīmju grāmatiņās veiktās izmaiņas.

F9

Atzīmēt pašreizējo lapu kā Nelasīts.

CTRL+Q

Uz lapas sākumu

Piezīmju aizsardzība

Ar paroli aizsargātas sadaļas

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Slēgt visas ar paroli aizsargātās sadaļas.

CTRL+ALT+L

Uz lapas sākumu

Šajā palīdzības tēmā ir aprakstīti Microsoft Office OneNote 2007 bieži veicamo uzdevumu īsinājumtaustiņi. Īsinājumtaustiņi attiecas uz tastatūrām, kuru izkārtojums ir izvietots pēc ASV standartiem. Pēc citiem standartiem izvietotie tastatūru taustiņi var neatbilst šiem īsinājumtaustiņiem.

Norādot īsinājumtaustiņus, kur vienlaikus ir jānospiež vismaz divi taustiņi, tie tiek atdalīti ar pluszīmi (+). Norādot īsinājumtaustiņus, kur taustiņi jāspiež cits pēc cita, tie tiek atdalīti ar komatu ( , ). 

Padoms.: Lai šajā tēmā atrastu vārdu vai frāzi, noklikšķiniet uz Rādīt visu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F, ierakstiet vārdu vai frāzi un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Tiešsaistes palīdzība

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Aizvērt palīdzības logu.

ALT+F4

Pārslēgšanās no palīdzības loga uz aktīvo programmu un pretēji.

ALT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atgriezties OneNote palīdzības sākumlapā.

ALT+HOME

Palīdzības logā atlasīt nākamo vienumu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Palīdzības logā atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Veikt atlasītajam vienumam paredzēto darbību

ENTER

Palīdzības loga sadaļā Pārlūkot OneNote palīdzību atbilstīgi atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Palīdzības loga sadaļā Pārlūkot OneNote palīdzību atbilstīgi izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Iepriekšējā paslēptā teksta vai saites atlasīšana.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Darbību veikšana atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriešanās iepriekšējā palīdzības tēmā (poga Atpakaļ).

ALT+kreisā bultiņa vai atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+labā bultiņa

Ritināt nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā.

PAGE UP vai PAGE DOWN

Mainiet, vai palīdzības logs ir pievienots (mozaīkotā izkārtojumā) vai atdalīts (nav mozaīkotā izkārtojumā) no aktīvās programmas.

ALT+U

Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pēdējās darbības pārtraukšana (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Pašreizējās palīdzības tēmas drukāšana.

Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli

F6 un pēc tam nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU

Ierakstiet tekstu lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus.

F6 un pēc tam nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU

Pārslēgties starp apgabaliem palīdzības logā; piemēram, pārslēgties starp rīkjoslu, lodziņu Ierakstiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēšana.

F6

Satura rādītāja koka skatā atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Satura rādītāja koka skatā izvērst vai sakļaut nākamo vai iepriekšējo vienumu.

KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Microsoft Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Pārvietoties programmas logā no rūts uz uzdevumrūti pulksteņrādītāja kustības virzienā. Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, mēģiniet, nospiežot taustiņu ALT, novietot fokusu izvēļņu joslā un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

F6

Pārvietoties programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja atvērti vairāki logi, pārslēgties uz nākamo logu

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Ja dokumenta logs nav maksimizēts, izpildīt komandu Izmēri (loga izvēlnē Vadīkla). Spiediet bulttaustiņus, lai mainītu loga izmērus, un beigās nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F8

Minimizēt logu par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās)

CTRL+F9

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Fontu vai to lieluma mainīšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Mainīt fontu

CTRL+SHIFT+F

Mainīt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+P

Palielināt atlasītā teksta fonta lielumu

CTRL+SHIFT+>

Samazināt atlasītā teksta fonta lielumu

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Atkārtot pēdējo darbību Atrast

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā. (Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.)

Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, mēģiniet, nospiežot taustiņu ALT, novietot fokusu izvēļņu joslā un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

F6

Ja izvēlne ir aktīva, pāriet pie uzdevumrūts. (Iespējams, taustiņu kombinācija CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ būs jānospiež vairākas reizes.)

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Rādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietoties starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā

Lejupvērstā bultiņa vai augšupvērstā bultiņa

Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Atvērt īsinājumizvēlni; atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

SHIFT+F10

Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME vai END

Ritināt uz augšu un uz leju atlasītajā galerijas sarakstā.

PAGE UP vai PAGE DOWN

Pārvietoties uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām

CTRL+HOME vai CTRL+END

Atvērt uzdevumrūti Izpēte.

ALT+klikšķis

Rīkjoslu, izvēlņu un uzdevumrūšu izmēra maiņa un pārvietošana

 1. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēļņu joslu.

 2. Atkārtoti nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu vajadzīgo rīkjoslu vai uzdevumrūti.

 3. Izpildiet kādu no šīm darbībām:

  Mainīt rīkjoslas izmēru

  1. Rīkjoslā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.

  2. Noklikšķiniet uz komandas Izmērs un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Spiediet bulttaustiņus, lai mainītu rīkjoslas izmērus. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

  Pārvietot rīkjoslu

  1. Rīkjoslā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.

  2. Noklikšķiniet uz komandas Pārvietot un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Spiediet bulttaustiņus, lai novietotu rīkjoslu. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + bulttaustiņš, lai pārvietotu rīkjoslu vienam pikselim. Lai atdokotu rīkjoslu, atkārtoti nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU. Lai rīkjoslu dokotu vertikāli pa labi vai pa kreisi, attiecīgi nospiediet KREISO vai LABO BULTIŅU, kad rīkjosla ir kreisajā vai labajā pusē.

  Mainīt uzdevumrūts izmērus

  1. Uzdevumrūtī nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

  2. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu komandu Izmēri, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Spiediet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

  Pārvietot uzdevumrūti

  1. Uzdevumrūtī nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

  2. Nospiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, lai atlasītu komandu Pārvietot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  3. Spiediet bulttaustiņus, lai novietotu uzdevumrūti. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai mainītu novietojumu pa vienam pikselim.

 4. Pēc pārvietošanas vai izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu

Atstarpes taustiņš

Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, un pārvietoties uz sarakstā esošo opciju

Pirmais nolaižamā saraksta opcijas burts

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

ALT+opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu

ALT+lejupvērstā bultiņa

Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu

ESC

Veikt dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirto darbību

ENTER

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana uz ieraksta sākumu

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām

END

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi vai atcelt atlasi

SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi vai atcelt atlasi

SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa labi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīšana no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīšana no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām

SHIFT+END

Izmantot dialoglodziņus Atvērt un Saglabāt kā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo mapi. Pogas attēls

ALT+1

Poga Uz augšu par vienu līmeni Pogas attēls : atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atvērtā mape.

ALT+2

Poga Meklēt tīmeklī Pogas attēls : aizvērt dialoglodziņu un atvērt tīmekļa meklēšanas lapu

ALT+3

Poga Dzēst Pogas attēls : dzēst atlasīto mapi vai failu.

ALT+3

Poga Izveidot jaunu mapi Pogas attēls : izveidot jaunu mapi.

ALT+4

Poga Skati Poga Mapju saraksts navigācijas rūtī : pārslēgties starp pieejamajiem mapes skatiem.

ALT+5

Poga Rīki: atvērt izvēlni Rīki.

ALT+L

Rādīt īsinājumizvēlni atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam.

SHIFT+F10

Pārvietoties starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atvērt sarakstu Skatīt

F4 vai ALT+I

Failu saraksta atsvaidzināšana.

F5

Piezīmju veikšana un formatēšana

Piezīmju rakstīšana un rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt jaunu OneNote logu.

CTRL+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

CTRL+SHIFT+M

Atsaukt pēdējo darbību

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu.

CTRL+X

Kopēt atlasīto tekstu vai vienumu starpliktuvē.

CTRL+C

Ielīmēt starpliktuves saturu.

CTRL+V

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu vārdu pa labi.

CTRL+DELETE

Ievietot rindiņas pārtraukumu.

SHIFT+ENTER

Pārbaudīt pareizrakstību.

F7

Piezīmju formatēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izcelt atlasīto tekstu.

CTRL+SHIFT+H

Ievietot hipersaiti

CTRL+K

Atvērt hipersaiti.

Piezīme.: Kursors ir jānovieto jebkurā formatētā hipersaites teksta vietā.

ENTER

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt treknraksta formatējumu.

CTRL+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

CTRL+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

CTRL+U

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pārsvītrojuma formatējumu.

CTRL+pārnesumzīme

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt augšraksta formatējumu.

CTRL+SHIFT+=

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt apakšraksta formatējumu.

CTRL+=

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt aizzīmētu saraksta formatējumu.

CTRL+punkts

Atlasītajai rindkopai lietot vai noņemt numurēta saraksta formatējumu.

CTRL+SLĪPSVĪTRA

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses.

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses.

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīto rindkopu līdzināt pa labi.

CTRL+R

Centrēt atlasīto rindkopu

CTRL+E

Atlasīto rindkopu līdzināt pa kreisi.

CTRL+L

Atlasītajā tekstā lietot fontu.

CTRL+SHIFT+F, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasītajā tekstā lietot fonta izmēru.

CTRL+SHIFT+P, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt uzdevumrūti Fonts.

CTRL+D

Vienumu pievienošana lapai

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pašreizējā lapā ievietot dokumentu vai failu.

ALT+I, F

Pašreizējā lapā kā izdruku ievietot dokumentu vai failu.

ALT+I, O

Pašreizējā lapā parādīt vai paslēpt dokumentu izdrukas (programmu OneNote izmantojot režīmā Augsts kontrasts)

ALT+SHIFT+P

Ievietot attēlu no faila.

ALT+I, P, F

Ievietot attēlu no skenera vai kameras.

ALT+I, P, S

Ievietot ekrāna izgriezumu.

Piezīme.: Paziņojumu apgabalā, sistēmas Windows uzdevumjoslas labajā malā, ir jābūt aktīvai OneNote ikonai.

Windows logotipa taustiņš+S

Ievietot pašreizējo datumu.

ALT+SHIFT+D

Ievietot pašreizējo datumu un laiku.

ALT+SHIFT+F

Ievietot pašreizējo laiku.

ALT+SHIFT+T

Ievietot rindiņas pārtraukumu.

SHIFT+ENTER

Piezīmju un objektu atlasīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt visus vienumus pašreizējā lapā.

Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Atcelt atlasīto strukturējumu vai lapu.

ESC

Atlasīto piezīmi vai objektu pārvietot uz augšu.

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīto piezīmi vai objektu pārvietot uz leju.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīto piezīmi vai objektu pārvietot pa kreisi.

ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīto piezīmi vai objektu pārvietot pa labi.

ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt pašreizējo rindkopu un visas tai pakārtotās rindkopas.

CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME

Pievienot vai noņemt atstarpi lapā.

ALT+I, N, nospiediet AUGŠUP vai LEJUP VĒRSTO BULTIŅU un pēc tam nospiediet ENTER.

Dzēst atlasīto piezīmi vai objektu.

DELETE

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

ALT+LABĀ BULTIŅA

Atzīmju pievienošana piezīmēm

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Lietot, atzīmēt vai notīrīt atzīmi Veicamie darbi.

CTRL+1

Lietot vai notīrīt atzīmi Svarīgs.

CTRL+2

Lietot vai notīrīt atzīmi Jautājums.

CTRL+3

Lietot vai notīrīt atzīmi Atcerēties vēlākam laikam.

CTRL+4

Lietot vai notīrīt atzīmi Definīcija.

CTRL+5

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+6

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+7

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+8

Lietot vai notīrīt pielāgotu atzīmi.

CTRL+9

Atlasītajās piezīmēs noņemt visas piezīmju atzīmes.

CTRL+0

Strukturējumu izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt līdz 1. līmenim.

ALT+SHIFT+1

Izvērst līdz 2. līmenim.

ALT+SHIFT+2

Izvērst līdz 3. līmenim.

ALT+SHIFT+3

Izvērst līdz 4. līmenim.

ALT+SHIFT+4

Izvērst līdz 5. līmenim.

ALT+SHIFT+5

Izvērst līdz 6. līmenim.

ALT+SHIFT+6

Izvērst līdz 7. līmenim.

ALT+SHIFT+7

Izvērst līdz 8. līmenim.

ALT+SHIFT+8

Izvērst līdz 9. līmenim.

ALT+SHIFT+9

Izvērst visus līmeņus.

ALT+SHIFT+0

Rādīt atlasītā virsraksta pamattekstu.

ALT+SHIFT+=

Paslēpt atlasītā virsraksta pamattekstu.

ALT+SHIFT+PĀRNESUMZĪME

Palielināt atkāpi par vienu līmeni.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Samazināt atkāpi par vienu līmeni.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Valodas iestatījumu norādīšana

Piezīme.: Lai mainītu piezīmju rakstīšanas virzienu, vispirms dialoglodziņā Microsoft Office 2007 valodu iestatījumi ir jāiespējo valodas ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Iestatīt rakstīšanas virzienu no kreisās puses uz labo.

CTRL+kreisais SHIFT

Iestatīt rakstīšanas virzienu no labās puses uz kreiso.

CTRL+labais SHIFT

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso palielināt atkāpi par vienu līmeni.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi samazināt atkāpi par vienu līmeni.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Savas piezīmju grāmatiņas organizēšana un pārraudzīšana

Darbs ar lapām un sānpiezīmēm

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Iespējot vai atspējot pilnas lapas skatu.

F11

Atvērt jaunu OneNote logu.

CTRL+M

Atvērt nelielu OneNote logu, lai izveidotu sānpiezīmi.

CTRL+SHIFT+M

Drukāt pašreizējo lapu.

CTRL+P

Atlasītās sadaļas beigās pievienot jaunu lapu.

CTRL+N

Pievienot jaunu apakšlapu pašreizējai lapu grupai.

CTRL+SHIFT+N

Atlasīt visus vienumus.

Lai palielinātu atlases tvērumu, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

CTRL+A

Atlasīt pašreizējo lapu.

CTRL+SHIFT+A
Ja atlasītā lapa ir iekļauta grupā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A, lai atlasītu visas šīs grupas lapas.

Palielināt lapas cilnes izmēru.

CTRL+SHIFT+KREISĀ IEKAVA

Samazināt lapas cilnes izmēru.

CTRL+SHIFT+LABĀ IEKAVA

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz augšu.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto lapas cilni uz leju.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu uz lapas galveni.

CTRL+T

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

ALT+PAGE UP

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

ALT+PAGE DOWN

Ritināt pašreizējā lapā uz augšu.

PAGE UP

Ritināt pašreizējā lapā uz leju.

PAGE DOWN

Ritināt uz pašreizējās lapas sākumu.

CTRL+HOME

Ritināt uz pašreizējās lapas beigām.

CTRL+END

Doties uz nākamo rindkopu.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Doties uz iepriekšējo rindkopu.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā augšup vai paplašināt lapu augšup.

CTRL+ALT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā lejup vai paplašināt lapu lejup.

CTRL+ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā pa kreisi vai paplašināt lapu pa kreisi.

CTRL+ALT+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietot ievietošanas punktu pašreizējā lapā pa labi vai paplašināt lapu pa labi.

CTRL+ALT+LABĀ BULTIŅA

Doties uz nākamo piezīmju konteineri.

ALT+lejupvērstā bultiņa

Doties uz rindiņas sākumu.

HOME

Doties uz rindiņas beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Atgriezties pēdējā apmeklētajā lapā.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietoties uz nākamo apmeklēto lapu.

ALT+labā bultiņa

Tuvināt.

ALT+CTRL+PLUSZĪME (cipartastatūrā)
–VAI–
ALT+CTRL+SHIFT+PLUSZĪME

Tālināt.

ALT+CTRL+MĪNUSZĪME (cipartastatūrā)
–VAI–
ALT+CTRL+SHIFT+PĀRNESUMZĪME

Saglabāt izmaiņas.

Piezīme.: Kamēr programma OneNote darbojas, jūsu piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Piezīmes nav jāsaglabā manuāli.

CTRL+S

Darbs ar piezīmju grāmatiņām un sadaļām

Veicamā darbība

Nospiediet

Izveidot jaunu piezīmju grāmatiņu.

ALT+N, N

Izveidot jaunu sadaļu.

ALT+N, S

Atvērt sadaļu.

CTRL+O

Doties uz nākamo sadaļu.

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Doties uz iepriekšējo sadaļu.

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Doties uz sadaļas nākamo lapu.

CTRL+PAGE DOWN

Doties uz sadaļas iepriekšējo lapu.

CTRL+PAGE UP

Doties uz sadaļas pirmo lapu.

ALT+HOME

Doties uz sadaļas pēdējo lapu.

ALT+END

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pirmo lapu.

ALT+PAGE UP

Doties uz pašlaik redzamās lapu ciļņu kopas pēdējo lapu.

ALT+PAGE DOWN

Pārvietot pašreizējo sadaļu.

ALT+F, R, V

Meklēšana piezīmēs

Veicamā darbība

Nospiediet

Ievietošanas punktu pārvietot uz lodziņu Atrast.

CTRL+F

Mainīt meklēšanas tvērumu.

CTRL+F, TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Meklējot, pāriet uz nākamo meklēšanas rezultātu.

ENTER

Piezīmju koplietošana

Piezīmju koplietošana ar citiem lietotājiem

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

CTRL+SHIFT+E

Sākt tiešo koplietošanas sesiju.

ALT+S, L, S

Pievienoties koplietošanas sesijai.

ALT+S, L, J

Pamest koplietošanas sesiju.

ALT+S, L, L

Piezīmju koplietošana ar citām programmām

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Nosūtīt atlasītās lapas e-pasta ziņojumā.

CTRL+SHIFT+E

Nosūtīt atlasīto lapu uz Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Izveidot tikšanos Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

Izveidot kontaktpersonu programmā Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SHIFT+C

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šodien.

CTRL+SHIFT+1

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Rīt.

CTRL+SHIFT+2

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Šonedēļ.

CTRL+SHIFT+3

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Nākamnedēļ.

CTRL+SHIFT+4

No pašlaik atlasītās piezīmes izveidot Outlook uzdevumu Bez datuma.

CTRL+SHIFT+5

Atvērt izvēlni Outlook uzdevumi.

ALT+K

Atvērt atlasīto Outlook uzdevumu.

CTRL+SHIFT+K

Atlasīto Outlook uzdevumu atzīmēt kā pabeigtu.

CTRL+SHIFT+9

Dzēst atlasīto Outlook uzdevumu.

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizēt pašlaik koplietojamajā piezīmju grāmatiņā veiktās izmaiņas.

SHIFT+F9

Sinhronizēt visās koplietojamās piezīmju grāmatiņās veiktās izmaiņas.

F9

Piezīmju aizsardzība

Ar paroli aizsargātas sadaļas

Veicamā darbība

Nospiediet

Noteikt paroles aizsardzības opcijas.

ALT+F, S

Slēgt visas ar paroli aizsargātās sadaļas.

CTRL+ALT+L

Dialoglodziņā Paroles aizsardzība atlasiet lodziņu Ievadiet paroli.

ALT+P

Dialoglodziņā Paroles aizsardzība atlasiet lodziņu Apstiprināt paroli.

ALT+C

Skatiet arī

Kā naviģēt programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote veiktu pamatuzdevumus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×