Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja programmā OneNote darbam ar Windows 10 izmanto ārēju tastatūru ar īsinājumtaustiņiem. Lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns un ir svarīga alternatīva pelei. Šajā tēmā ir uzskaitīti programmā OneNote darbam ar Windows 10 pieejamie īsinājumtaustiņi.

Piezīmes.: 

  • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

  • Komandas, kuru izpildei nepieciešams nospiest un atlaist vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar pluszīmi (+). Komandas, kuru izpildei nepieciešams secīgi nospiest vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar komatu (,).

Šajā tēmā

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Tabulā ir norādīti bieži lietojamie īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Fokusa novietošana uz saraksta pašreizējo sadaļu

Ctrl+Shift+G

Kontekstizvēlnes atvēršana

Shift+F10

Jaunas lapas pievienošanas atlasītās sadaļas beigās

Ctrl+N

Piezīmju grāmatiņas atvēršana

Ctrl+O

Pārslēgšanās navigācijas joslā uz citu piezīmju grāmatiņu

Ctrl+G, tad nospiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu, lai atlasītu citu piezīmju grāmatiņu, un nospiediet taustiņu Enter

Jaunas sadaļas izveide

Ctrl+T

Jaunas lapas izveide zem pašreizējās lapas cilnes tajā pašā līmenī

Ctrl+Alt+N

Jaunas apakšlapas izveide zem pašreizējās lapas

Ctrl+Alt+Shift+N

Pilnas lapas skata iespējošana vai atspējošana

F11

Fokusa novietošana uz pašreizējo lapas cilni

Ctrl+Alt+G

Pašreizējās lapas pārvietošana vai kopēšana

Ctrl+Alt+M

Pašreizējās lapas atlase

Ctrl+Shift+A

Pāriešana uz lapas virsrakstu un tā atlase

Ctrl+Shift+T

Meklēšanas lodziņa atvēršana, lai meklētu visas pašlaik atvērtās piezīmju grāmatiņas

Ctrl+E

Navigācija programmā OneNote darbam ar Windows 10, izmantojot tikai tastatūru

Tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi, ko varat izmantot, lai pārvietotos programmā OneNote darbam ar Windows 10.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās pa ciļņu joslu, navigācijas rūti un lapas pamatni

F6

Pārvietošanās uz cilnes lenti

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietošanās pa lentes opcijām

Kreisā vai labā bultiņa

Pašlaik atlasītās opcijas izpildīšana

Enter

Pārvietošanās starp cilnēm

Kreisā vai labā bultiņa

Pārvietošanās pa galvenās izvēļņu joslas vienumiem

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Lentes atvēršana

Alt

Cilnes Sākums atvēršana

Alt+H

Cilnes Ievietošana atvēršana

Alt+N

Cilnes Zīmēšana atvēršana

Alt+D

Cilnes Skats atvēršana

Alt+W

Ekrāna lasītāja Diktors aktivizēšana un lietošana

Lai aktivizētu Diktoru, operētājsistēmā Windows nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotips+Enter. Tiek atskaņots “Narrator settings window” (Diktora iestatījumu logs).

Papildinformāciju par Diktora īsinājumtaustiņiem un komandām skatiet rakstā Diktora tastatūras komandas un skārienžesti.

Lai izietu no Diktora, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Esc.

Piezīmju veidošana un formatēšana

Piezīmju rakstīšana un rediģēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Jauna OneNote loga atvēršana

Ctrl+M

Pēdējās darbības atsaukšana

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana

Ctrl+Y

Visu pašreizējās lapas vienumu atlase. Lai atlasi izvērstu, atkārtoti spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Ctrl+A

Atlasītā teksta vai vienuma izgriešana starpliktuvē

Ctrl+X

Atlasītā teksta vai vienuma kopēšana starpliktuvē

Ctrl+C

Starpliktuves satura ielīmēšana

Ctrl+V

Pārvietošanās uz rindiņas sākumu

Taustiņš Home

Pārvietošanās uz rindiņas beigām

Taustiņš End

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Pārvietošanās vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienas rakstzīmes pa kreisi dzēšana

Atpakaļatkāpes taustiņš

Vienas rakstzīmes pa labi dzēšana

Taustiņš Delete

Viena vārda pa kreisi dzēšana

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Viena vārda pa labi dzēšana

Ctrl+Delete

Rindiņas pārtraukuma ievietošana, nesākot jaunu rindkopu

Shift+Enter

Kontekstizvēlnes atvēršana fokusā esošam objektam

Shift+F10 vai izvēlnes taustiņš

Ja lappuses augšā tiek parādīta informācijas josla, izpildīt tajā ieteikto darbību

Ctrl+Shift+W

Autora vārds un pēdējās modificēšanas laika spiedogu ievietošana

Ctrl+Shift+M

Piezīmju formatēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atlasītā teksta iezīmēšana

Ctrl+Shift+H vai Ctrl+Alt+H

Hipersaites ievietošana

Ctrl+K

Atlasītā teksta formatējuma kopēšana (formāta kopētājs)

Ctrl+Shift+C

Atlasītā teksta formatējuma ielīmēšana (formāta kopētājs)

Ctrl+Shift+V

Hipersaites atvēršana, kad kursors atrodas saites tekstā Spiediet bultiņas, lai pārvietotu kursoru uz saites tekstu

Taustiņš Enter

Treknraksta lietošana vai noņemšana atlasītajam tekstam

Ctrl+B

Slīpraksta lietošana vai noņemšana atlasītajam tekstam

Ctrl+I

Pasvītrojuma lietošana vai noņemšana atlasītajam tekstam

Ctrl+U

Pārsvītrojuma lietošana vai noņemšana atlasītajam tekstam

Ctrl+pārnesumzīme (-)

Augšraksta lietošana vai noņemšana atlasītajam tekstam

Ctrl+Shift+=

Apakšraksta lietošana vai noņemšana atlasītajam tekstam

Ctrl+=

Aizzīmēta saraksta formatējuma lietošana vai noņemšana atlasītajai rindkopai

Ctrl+punkts (.)

Numurēta saraksta formatējuma lietošana vai noņemšana atlasītajai rindkopai

Ctrl+slīpsvītra

Stila Virsraksts 1 lietošana pašreizējai piezīmei

Ctrl+Alt+1

Stila Virsraksts 2 lietošana pašreizējai piezīmei

Ctrl+Alt+2

Stila Virsraksts 3 lietošana pašreizējai piezīmei

Ctrl+Alt+3

Stila Virsraksts 4 lietošana pašreizējai piezīmei

Ctrl+Alt+4

Stila Virsraksts 5 lietošana pašreizējai piezīmei

Ctrl+Alt+5

Stila Virsraksts 6 lietošana pašreizējai piezīmei

Ctrl+Alt+6

Parastā stila lietošana pašreizējai piezīmei, notīrot visu formatējumu

Ctrl+Shift+N

Rindkopas atstarpes palielināšana

Alt+Shift+labā bultiņa vai tabulēšanas taustiņš (rindiņas sākumā)

Rindkopas atstarpes samazināšana

Alt+Shift+kreisā bultiņa vai Shift+tabulēšanas taustiņš (rindiņas sākumā)

Atlasītās rindkopas līdzināšana pa labi

Ctrl+R

Atlasītās rindkopas līdzināšana pa kreisi

Ctrl+L

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana

Ctrl+Shift+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana

Ctrl+Shift+<

Pašreizējās lapas mērjoslas līnijas rādīšana vai slēpšana

Ctrl+Shift+R

Vienumu pievienošana lapai

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ekrāna izgriezuma kopēšana starpliktuvē (nepieciešams Windows 10 atjauninājums jaunradei)

Windows logotipa taustiņš+Shift+S

Pašreizējā datuma ievietošana

Alt+Shift+D

Pašreizējā datuma un laika ievietošana

Alt+Shift+F

Pašreizējā laika ievietošana

Alt+Shift+T

Rindiņas pārtraukuma ievietošana

Shift+Enter

Matemātiskā vienādojuma sākšana vai atlasītā teksta pārvēšana par matemātisko vienādojumu

Alt+=

Tabulas izveide, pievienojot jau uzrakstītam tekstam otru kolonnu

Tabulēšanas taustiņš

Jaunas kolonnas izveide tabulā ar vienu rindu

Tabulēšanas taustiņš

Jaunas rindas izveide, atrodoties tabulas pēdējā šūnā

Taustiņš Enter

Rindas izveide tabulā zem pašreizējās rindas

Ctrl+Enter

Jaunas rindkopas izveide tajā pašā tabulas šūnā

Alt+Enter

Kolonnas izveide tabulā pa labi no pašreizējās kolonnas

Ctrl+Alt+R

Rindas izveide tabulā virs pašreizējas rindas (ja kursors atrodas jebkuras rindas (izņemot pirmo) sākumā)

Taustiņš Enter

Pašreizējās tukšās tabulas rindas dzēšana (ja kursors atrodas rindas sākumā)

Taustiņš Delete (nospiest divreiz)

Piezīmju un objektu atlasīšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Visu pašreizējās lapas vienumu atlase. Lai atlasi izvērstu, atkārtoti spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Ctrl+A

Atlase, sākot no pašreizējās kursora pozīcijas līdz rindiņas beigām

Shift+End

Visas rindiņas atlase (ja kursors atrodas rindiņas sākumā)

Shift+lejupvērstā bultiņa

Pāriešana uz lapas virsrakstu un tā atlase

Ctrl+Shift+T

Atlasītās struktūras vai lapas atcelšana

Taustiņš Esc

Pašreizējas rindkopas vai vairāku atlasītu rindkopu pārvietošana uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pašreizējas rindkopas vai vairāku atlasītu rindkopu pārvietošana uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Pašreizējas rindkopas vai vairāku atlasītu rindkopu pārvietošana pa labi (atkāpes palielināšana)

Alt+Shift+labā bultiņa

Pašreizējas rindkopas vai vairāku atlasītu rindkopu pārvietošana pa kreisi (atkāpes samazināšana)

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Pašreizējās rindkopas un tai pakārtoto rindkopu atlase

Ctrl+Shift+pārnesumzīme (-)

Atlasītās piezīmes vai objekta dzēšana

Taustiņš Delete

Pārvietošanās uz rindiņas sākumu

Taustiņš Home

Pārvietošanās uz rindiņas beigām

Taustiņš End

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Atgriešanās pēdējā apmeklētajā lapā

Alt+kreisā bultiņa

Pārvietošanās uz nākamo apmeklēto lapu

Alt+labā bultiņa

Atlasīta audio ieraksta atskaņošana

Ctrl+Alt+P

Atlasīta audio ieraksta atskaņošanas pārtraukšana

Ctrl+Alt+S

Jauna audio ieraksta sākšana

Ctrl+Alt+A

Pašreizējā audio ieraksta attīšana par 10 sekundēm

Ctrl+Alt+Y

Pašreizējā audio ieraksta attīšana par 5 sekundēm

Ctrl+Alt+T

Pašreizējā audio vai video ieraksta patīšana par 10 sekundēm uz priekšu

Ctrl+Alt+U

Pašreizējā audio vai video ieraksta patīšana par 5 sekundēm uz priekšu

Ctrl+Alt+I

Piezīmju atzīmēšana

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Uzdevuma atzīmes lietošana, atzīmēšana vai notīrīšana

Ctrl+1

Atzīmes Svarīgi lietošana vai notīrīšana

Ctrl+2

Atzīmes Jautājums lietošana vai notīrīšana

Ctrl+3

Atzīmes Atcerēties vēlākam laikam lietošana vai notīrīšana

Ctrl+4

Atzīmes Definīcija lietošana vai notīrīšana

Ctrl+5

Atzīmes Marķējums lietošana vai notīrīšana

Ctrl+6

Atzīmes Kontaktpersona lietošana vai notīrīšana

Ctrl+7

Atzīmes Adrese lietošana vai notīrīšana

Ctrl+8

Atzīmes Tālruņa numurs lietošana vai notīrīšana

Ctrl+9

Visu atlasīto piezīmju noņemšana atlasītajās piezīmēs

Ctrl+0

Struktūru izmantošana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rādīšana līdz 1. līmenim

Alt+Shift+1

Izvēršana līdz 2. līmenim

Alt+Shift+2

Izvēršana līdz 3. līmenim

Alt+Shift+3

Izvēršana līdz 4. līmenim

Alt+Shift+4

Izvēršana līdz 5. līmenim

Alt+Shift+5

Izvēršana līdz 6. līmenim

Alt+Shift+6

Izvēršana līdz 7. līmenim

Alt+Shift+7

Izvēršana līdz 8. līmenim

Alt+Shift+8

Izvēršana līdz 9. līmenim

Alt+Shift+9

Visu līmeņu izvēršana

Alt+Shift+0

Atkāpes palielināšana par vienu līmeni

Tabulēšanas taustiņš

Atkāpes samazināšana par vienu līmeni

Shift+tabulēšanas taustiņš

Sakļautas struktūras izvēršana

Alt+Shift+pluszīme (+)

Izvērstas struktūras sakļaušana

Alt+Shift+mīnuszīme (-)

Valodas iestatījumu norādīšana

Piezīme.: Lai mainītu piezīmju rakstīšanas virzienu, vispirms rīkā Microsoft Office valodu preferences ir jāiespējo valodas ar rakstību no labās puses uz kreiso pusi.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rakstīšanas virziena iestatīšana no kreisās puses uz labo

Ctrl+kreisais Shift

Rakstīšanas virziena iestatīšana no labās puses uz kreiso

Ctrl+labais Shift

Atkāpes palielināšana par vienu līmeni tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso

Tabulēšanas taustiņš

Atkāpes samazināšana par vienu līmeni tekstā ar rakstību no labās puses uz kreiso

Shift+tabulēšanas taustiņš

Piezīmju grāmatiņu organizēšana un pārvaldība

Darbs ar lapām un ātrajām piezīmēm

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pilna lapas skata iespējošana vai atspējošana

F11

Jauna OneNote loga atvēršana

Ctrl+M

Lapu grupas ciļņu izvēršana vai sakļaušana

Ctrl+Shift+*

Pārslēgtos uz Pieejamības pārbaudītājs skatu

Ctrl+Shift+F

Pašreizējās lapas drukāšana

Ctrl+P

Jaunas lapas pievienošanas atlasītās sadaļas beigās

Ctrl+N

Lapu ciļņu joslas platuma palielināšana

Ctrl+Shift+[

Lapu ciļņu joslas platuma samazināšana

Ctrl+Shift+]

Jaunas lapas izveide zem pašreizējās lapas cilnes tajā pašā līmenī

Ctrl+Alt+N

Jaunas apakšlapas izveide zem pašreizējās lapas

Ctrl+Alt+Shift+N

Visu vienumu atlase Lai atlasi izvērstu, atkārtoti spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

Ctrl+A

Pašreizējās lapas atlase

Ctrl+Alt+G

Atlasītās lapas cilnes pārvietošana uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasītās lapas cilnes pārvietošana uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Kursora pārvietošana uz lapas virsrakstu

Ctrl+Shift+T

Ritināšana pašreizējā lapā uz augšu

Page Up

Ritināšana pašreizējā lapā uz leju

Page Down

Ritināšana uz pašreizējās lapas sākumu

Ctrl+taustiņš Home

Ritināšana uz pašreizējās lapas beigām

Ctrl+End

Pāriešana uz nākamo rindkopu

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Pāriešana uz iepriekšējo rindkopu

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Došanās uz nākamo piezīmju konteineri

Alt+lejupvērstā bultiņa

Došanās uz rindiņas sākumu

Taustiņš Home

Došanās uz rindiņas beigām

Taustiņš End

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Atgriešanās pēdējā apmeklētajā lapā

Alt+kreisā bultiņa

Pārvietošanās uz nākamo apmeklēto lapu

Alt+labā bultiņa

Tuvināšana

Ctrl+Alt+pluszīme (cipartastatūrā) vai Ctrl+Alt+Shift+pluszīme

Tālināšana

Ctrl+Alt+mīnuszīme (cipartastatūrā) vai Ctrl+Alt+Shift+pārnesumzīme (-)

Izmaiņu saglabāšana un piezīmju grāmatiņas sinhronizēšana

Piezīme.: Programmas OneNote darbības laikā piezīmes tiek automātiski saglabātas ikreiz, kad tās maināt. Piezīmes nav jāsaglabā manuāli.

Ctrl+S

Darbs ar piezīmju grāmatiņām un sadaļām

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

OneNote atvēršana

Nospiediet Windows logotipa taustiņu un pēc tam ierakstiet OneNote. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu “OneNote, Microsoft Store programma”, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Piezīmju grāmatiņas atvēršana

Ctrl+O

Jaunas sadaļas izveide

Ctrl+T

Došanās uz nākamo sadaļu

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Došanās uz iepriekšējo sadaļu

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš

Došanās uz sadaļas nākamo lapu

Ctrl+taustiņš Page Down

Došanās uz sadaļas iepriekšējo lapu

Ctrl+Page Up

Došanās uz sadaļas pirmo lapu

Alt+Home

Došanās uz sadaļas pēdējo lapu

Alt+End

Pašreizējās lapas pārvietošana vai kopēšana

Ctrl+Alt+M

Fokusa novietošana uz pašreizējās lapas cilni

Ctrl+Alt+G

Fokusa novietošana uz pašreizējās sadaļas cilni

Ctrl+Shift+G

Pārslēgšanās navigācijas joslā uz citu piezīmju grāmatiņu

Ctrl+G, tad nospiediet lejup vai augšup vērsto bultiņu, lai atlasītu citu piezīmju grāmatiņu, un nospiediet Enter

Pašreizējās sadaļas kontekstizvēlnes atvēršana

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Piezīmju meklēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Meklēšanas lodziņa atvēršana, lai meklētu visas pašlaik atvērtās piezīmju grāmatiņas

Ctrl+E vai Ctrl+F

Nākamā rezultāta priekšskatīšana, meklējot visās piezīmju grāmatiņās

Lejupvērstā bultiņa

Pāriešana uz atlasīto rezultātu, meklējot visās piezīmju grāmatiņās

Taustiņš Enter

Meklēšanas tvēruma maiņa

Ctrl+E, tabulēšanas taustiņš, tabulēšanas taustiņš, lejupvērstā bultiņa

Meklēšanas pārtraukšana un atgriešanās lapā

Taustiņš Esc

Piezīmju koplietošana

Piezīmju koplietošana ar citām personām

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Koplietošanas rūts atvēršana

Ctrl+Shift+E

Koplietošanas saites izveide pašreizējai lapai

Ctrl+Shift+E, tabulēšanas taustiņš, tabulēšanas taustiņš, Enter

Pašreizējās piezīmju grāmatiņas kopīgošana

Ctrl+Shift+E, tabulēšanas taustiņš, lejupvērstā bultiņa, lejupvērstā bultiņa

Lapas kopijas nosūtīšana, izmantojot citu lietojumprogrammu

Ctrl+Shift+E, Enter

Piezīmju koplietošana citās programmās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pašreizējās lapas kopijas nosūtīšana, izmantojot citu programmu

Ctrl+Shift+E, Enter

Pašreizējās piezīmju grāmatiņas sinhronizēšana

Ctrl+S vai Shift+F9

Visu piezīmju grāmatiņu sinhronizēšana

F9

Pašreizējās lapas atzīmēšana ar atzīmi Lasīts vai Nelasīts

Ctrl+Q

Piezīmju aizsardzība

Ar paroli aizsargātas sadaļas

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Visu ar paroli aizsargāto sadaļu aizslēgšana

Ctrl+Alt+L

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

Navigācija programmā OneNote, izmantojot pieejamības līdzekļus

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×