Īsinājumtaustiņi programmā Microsoft Word darbam ar Windows

Īsinājumtaustiņi programmā Microsoft Word darbam ar Windows

Šajā rakstā ir norādīti visi programmas Microsoft Word īsinājumtaustiņi. Lietotājiem, kuriem ir mobilitātes un redzes traucējumi, īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns, un tie ir svarīga alternatīva datorpeles lietošanai. Šajā rakstā ir uzskaitīti programmas Word īsinājumtaustiņi darbam ar sistēmu Windows.

Iegūstiet šos īsinājumtaustiņus Word dokumentā, izmantojot šo saiti: Īsinājumtaustiņi programmā Word 2016 darbam ar Windows.

Piezīmes.: 

 • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

 • Komandas, kuru izpildei nepieciešams nospiest un atlaist vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar pluszīmi (+). Komandas, kuru izpildei nepieciešams secīgi nospiest vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar komatu (,).

Šajā tēmā

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Tastatūras izmantošana, lai pārvietotos lentē

Uzziņas par īsinājumtaustiņiem programmā Microsoft Word

Funkciju taustiņu atsauce

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā norādīti bieži lietojamie īsinājumtaustiņi programmā Microsoft Word.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pāriet uz "Pastāstiet, ko vēlaties darīt"

Alt+Q

Atvērt

Ctrl+O

Saglabāt

Ctrl+S

Aizvērt

Ctrl+W

Izgriezt

Ctrl+X

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēšana

Ctrl+V

Atlasīt visu

Ctrl+A

Treknraksts

Ctrl+B

Slīpraksts

Ctrl+I

Pasvītrojums

Ctrl+U

Samazināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+[

Palielināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+]

Centrēt tekstu

Ctrl+E

Līdzināt tekstu pa kreisi

Ctrl+L

Līdzināt tekstu pa labi

Ctrl+R

Atcelt

Esc

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Tālummaiņa

ALT+W, Q, pēc tam ar tabulēšanas taustiņu dialoglodziņā Tālummaiņa pārejiet pie nepieciešamās vērtības.

Tastatūras izmantošana, lai pārvietotos lentē

Lente ir rinda programmas Word augšdaļā, kas organizēta cilnēs. Katra cilne parāda citu lenti. Lentes ir veidotas no grupām, un katrā grupā ir iekļauta viena vai vairākas komandas. Katrai komandai programmā Word iespējams piekļūt, izmantojot īsinājumtaustiņus.

Piezīme.: Pievienojumprogrammas un citas programmas var pievienot jaunas cilnes lentē un nodrošināt piekļuves taustiņus šīm cilnēm.

Pastāv divi veidi, kā veikt navigāciju lentes cilnēs:

 • Lai pārietu uz lenti, nospiediet taustiņu Alt, pēc tam, lai pārvietotos starp cilnēm, izmantojiet labo vai kreiso bultiņu.

 • Lai pārietu uz noteiktu lentes cilni, izmantojiet piekļuves taustiņu.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Lai izmantotu skatu Backstage, atveriet lapu Fails.

Alt+F

Lai izmantotu dizainus, krāsas un efektus, piemēram, lappušu apmales, atveriet cilni Noformējums.

Alt+G

Lai izmantotu bieži lietotas formatēšanas komandas, rindkopu stilus vai izmantotu meklēšanas rīku, atveriet cilni Sākums.

Alt+H

Lai pārvaldītu pasta sapludināšanas uzdevumus vai strādātu ar aploksnēm un etiķetēm, atveriet cilni Sūtījumi.

Alt+M

Lai ievietotu tabulas, attēlus un formas, galvenes vai tekstlodziņus, atveriet cilni Ievietošana.

Alt+N

Lai strādātu ar lappušu piemalēm, lappušu orientāciju, atkāpēm un atstarpēm, atveriet cilni Izkārtojums.

Alt+P

Lai ierakstīto meklējamo vārdu palīdzības saturā, lentē atveriet lodziņu "Priekšāteikšana".

ALT+Q, pēc tam ievadiet meklējamo vārdu.

Lai izmantotu pareizrakstības pārbaudi, iestatītu koriģēšanas valodas vai reģistrētu un pārskatītu dokumentā veiktās izmaiņas, atveriet cilni Pārskatīšana.

Alt+R

Lai pievienotu satura rādītāju, vēres vai citātu tabulu, atveriet cilni Atsauces.

Alt+S

Lai izvēlētos dokumenta skatu vai režīmu, piemēram, lasīšanas režīmu vai izkārtojuma skatu, atveriet cilni Skats. Varat arī iestatīt tālummaiņas palielinājumu un pārvaldīt vairākus dokumentu logus.

Alt+W

 • Lai pārietu uz lentes ciļņu sarakstu, nospiediet Alt; lai pārietu tieši uz cilni, nospiediet īsinājumtaustiņus.

 • Lai pārietu uz lenti, nospiediet lejupvērsto taustiņu. (JAWS attiecas uz šo darbību, lai pārietu uz apakšējo lenti.)

 • Lai pārvietotos starp komandām, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 • Lai pārvietotos pašreiz atlasītajā grupā, nospiediet lejupvērsto taustiņu.

 • Lai pārvietotos starp lentes grupām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+labā bultiņa vai Ctrl+kreisā bultiņa.

 • Lentes vadīklas tiek aktivizētas dažādi, atkarībā no vadīklas tipa:

  • Ja atlasītā komanda ir poga, lai to aktivizētu, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir dalīta poga (poga, kas atver papildopciju izvēlni), lai to aktivizētu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa opcijām. Lai atlasītu pašreizējo opciju, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir saraksts (piemēram, fontu saraksts), lai atvērtu sarakstu, nospiediet lejupvērsto bultiņu. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos starp vienumiem.

  • Ja atlasītā komanda ir galerija, lai atlasītu komandu, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter. Pēc tam izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa vienumiem.

Padoms.: Galerijās ar vairākām vienumu rindām tabulēšanas taustiņš sāk kustību no pašreizējas rindas sākuma līdz beigām, un, kad tas sasniedz rindas beigas, tas pārvietojas uz nākamās rindas sākumu. Nospiediet labo bultiņu pašreizējās rindas beigās, lai atgrieztos atpakaļ pašreizējās rindas sākumā.

Lai izmantotu piekļuves taustiņus:

 1. Nospiediet taustiņu Alt.

 2. Nospiediet burtu, kas redzams kvadrātveida taustiņpadomā, kas parādās virs nepieciešamās lentes komandas.

Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+F, Office Backstage skatā tiek atvērta informācijas lapa, kurā ir dažādas taustiņpadomu kopas. Ja pēc tam vēlreiz nospiežat taustiņu Alt, parādās taustiņpadomi.

Šajā tabulā norādīti daži paņēmieni, kā pārvietot tastatūras fokusu, izmantojot tikai tastatūru.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus

Alt vai F10. Izmantojiet piekļuves taustiņus vai bulttaustiņus, lai pārietu uz citu cilni.

Pārvietot fokusu uz lentes komandām.

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi

Lejupvērstā bultiņa, augšupvērstā bultiņa, kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Izvērst vai sakļaut lenti

Ctrl+F1

Parādīt atlasītā vienuma īsinājumizvēlni

Shift+F10

Pārvietot fokusu uz citu loga rūti, piemēram, uz attēla formāta, gramatikas vai atlases rūti

F6

Aktivizēt lentē atlasītu komandu vai vadīklu

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju

Atstarpe vai taustiņš Enter

Pabeigt lentes vērtības modificēšanu vadīklā un pārvietot fokusu atpakaļ uz dokumentu

Taustiņš Enter

Pārvietojieties starp peldošām formām, piemēram, tekstlodziņiem vai attēliem.

Ctrl+Alt+5 un pēc tam vairākkārt tabulēšanas taustiņš

Izejiet no peldošo formu navigācijas un atgriezieties parastajā navigācijā.

Esc

Uzziņas par īsinājumtaustiņiem programmā Microsoft Word

Dokumentu izveide un rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu dokumentu

Ctrl+N

Atvērt dokumentu

Ctrl+O

Aizvērt dokumentu

Ctrl+W

Sadalīt dokumenta logu

Alt+Ctrl+S

Noņemt dokumenta loga sadalījumu

Alt+Shift+C vai Alt+Ctrl+S

Saglabāt dokumentu

Ctrl+S

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Atgriezties iepriekšējā lapā

Alt+kreisā bultiņa

Dodieties uz nākamo lapu.

Alt+labā bultiņa

Atsvaidzināt

F9

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Drukāt dokumentu

Ctrl+P

Pārslēgties uz drukas priekšskatījumu

Alt+Ctrl+I

Tuvinot lappusi, pārvietoties priekšskatījuma lappusē

Bulttaustiņi

Tālinot lappusi, pārvietoties par vienu priekšskatījuma lappusi

Page Up vai Page Down

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pirmo priekšskatījuma lappusi

Ctrl+Home

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pēdējo priekšskatījuma lappusi

Ctrl+End

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot komentāru (pārskatīšanas uzdevumrūtī).

Alt+R, C

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ctrl+Shift+E

Pārskatīšanas rūts aizvēršana, ja tā ir atvērta

Alt+Shift+C

Atlasīt lentē cilni Pārskatīšana

Alt+R, pēc tam lejupvērstā bultiņa, lai pārvietotos pa šīs cilnes komandām.

Atlasīt rūti Pareizrakstība un gramatika

Alt+R, S

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt meklēšanas lodziņu uzdevumrūtī Navigācija

Ctrl+F

Aizstāt tekstu, specifisku formatējumu un īpašus vienumus

Ctrl+H

Doties uz lappusi, grāmatzīmi, vēri, tabulu, komentāru, grafiku vai citu vietu

Ctrl+G

Pārslēgties starp pēdējām četrām rediģētajām vietām

Alt+Ctrl+Z

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Vienu šūnu pa kreisi (tabulā)

Shift+tabulēšanas taustiņš

Vienu šūnu pa labi (tabulā)

Tabulēšanas taustiņš

Vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Uz rindiņas beigām

Taustiņš End

Uz rindiņas sākumu

Taustiņš Home

Uz loga sākumu

Alt+Ctrl+Page Up

Uz loga beigām

Alt+Ctrl+Page Down

Vienu ekrānu augstāk (ritināt)

Page Up

Vienu ekrānu zemāk (ritināt)

Page Down

Uz nākamās lappuses sākumu

Ctrl+Page Down

Uz iepriekšējās lappuses sākumu

Ctrl+Page Up

Uz dokumenta beigām

Ctrl+End

Uz dokumenta sākumu

Ctrl+Home

Uz iepriekšējo pārskatījumu

Shift+F5

Pēc dokumenta atvēršanas uz atrašanās vietu, kur strādājāt, kad dokuments pēdējo reizi tika aizvērts

Shift+F5

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Satura rādītāja ievadnes iezīmēšana

Alt+Shift+O

Izmantotās literatūras saraksta ievadnes (atsauces) iezīmēšana

Alt+Shift+I

Izvēlieties norādes opcijas

Alt + Shift + F12, atstarpes taustiņš

Alfabētiskā rādītāja ievadnes iezīmēšana

Alt+Shift+X

Ievietot vēri

Alt+Ctrl+F

Ievietot beigu vēri

Alt+Ctrl+D

Pārejiet uz nākamo vēri.

Alt+Shift+>

Pārejiet uz iepriekšējo vēri.

Alt+Shift+<

Pārejiet uz "Pastāstiet, ko vēlaties darīt" un viedo uzmeklēšanu.

Alt+Q

Darbs ar dokumentiem dažādos skatos

Programmā Word pieejami vairāki atšķirīgi dokumenta skati. Katrā skatā ir vieglāk paveikt noteiktus uzdevumus. Piemēram, lasīšanas režīmā varat attēlot divas dokumenta lappuses blakus un izmantot navigāciju ar bulttaustiņiem, lai pārietu uz nākamo lappusi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz lasīšanas režīma skatu

Alt+W, F

Pārslēgties uz drukas izkārtojuma skatu

Alt+Ctrl+P

Pārslēgties uz struktūrskatu

Alt+Ctrl+O

Pārslēgties uz melnraksta skatu

Alt+Ctrl+N

Šīs saīsnes darbojas tikai tad, ja dokuments ir struktūrskatā.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rindkopas paaugstināšana.

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Pazemināt rindkopu.

Alt+Shift+labā bultiņa

Pamatteksta pazemināšana

Ctrl+Shift+N

Pārvietot atlasītās rindkopas uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst tekstu zem virsraksta

Alt+Shift+pluszīme (+)

Sakļaut tekstu zem virsraksta

Alt+Shift+mīnuszīme (-)

Izvērst vai sakļaut visu tekstu vai virsrakstus

Alt+Shift+A

Paslēpt vai parādīt rakstzīmju formatējumu

Slīpsvītras (/) taustiņš cipartastatūrā

Rādīt teksta pirmo rindiņu vai visu tekstu

Alt+Shift+L

Rādīt visus virsrakstus ar 1. virsraksta stilu

Alt+Shift+1

Rādīt visus virsrakstus līdz n virsrakstam

Alt+Shift+N

Ievietot tabulācijas rakstzīmi

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz dokumenta sākumu

Taustiņš Home

Doties uz dokumenta beigām

Taustiņš End

Doties uz n. lappusi

n (n ir lappuses numurs, uz kuru vēlaties doties), Enter

Iziet no lasīšanas režīma

Taustiņš Esc

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu Shift un izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ieslēgt izvēršanas režīmu

F8

Atlasīt tuvāko rakstzīmi

F8 un pēc tam nospiediet kreiso bultiņu vai labo bultiņu

Palielināt atlases lielumu

F8 (nospiediet vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, utt.)

Samazināt atlases lielumu

Shift+F8

Izslēgt izvēršanas režīmu

Taustiņš Esc

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa labi

Shift+labā bultiņa

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda beigām

Ctrl+Shift+labā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda sākumam

Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindiņas beigām

Shift+End

Izvērst atlasi līdz rindiņas sākumam

Shift+Home

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju

Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz augšu

Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas beigām

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas sākumam

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju

Shift+Page Down

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz augšu

Shift+Page Up

Izvērst atlasi līdz dokumenta sākumam

Ctrl+Shift+Home

Izvērst atlasi līdz dokumenta beigām

Ctrl+Shift+End

Izvērst atlasi līdz loga beigām

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Izvērst atlasi, lai iekļautu visu dokumentu

Ctrl+A

Atlasīt vertikālu teksta bloku

Ctrl+Shift+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Izvērst atlasi līdz noteiktai vietai dokumentā

F8+bulttaustiņi; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izdzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vienu rakstzīmi pa labi.

Delete

Izdzēst vienu vārdu pa labi.

Ctrl+Delete

Izgriezt atlasīto tekstu un novietot to Office starpliktuvē

Ctrl+X

Atsaukt pēdējo darbību

Ctrl+Z

Izgriezt un novietot savāktuvē (Savāktuve ir līdzeklis, kas ļauj apkopot teksta grupas no dažādām atrašanās vietām un ielīmēt tās citā atrašanās vietā).

Ctrl+F3

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt Office starpliktuvi

Nospiediet Alt+H, lai pārvietotos uz cilni Sākums, un pēc tam nospiediet F, O.

Kopēt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

Ctrl+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

Ctrl+X

Ielīmēt jaunāko papildinājumu vai pēdējo ielīmēto vienumu no Office starpliktuves

Ctrl+V

Vienreiz pārvietot tekstu vai grafiku

F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu Enter)

Vienreiz kopēt tekstu vai grafiku

Shift+F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu Enter)

Ja atlasīts teksts vai objekts, atvērt dialoglodziņu Jauna veidošanas bloka izveide

Alt+F3

Ja atlasīts veidošanas bloks, piemēram, SmartArt grafika, rādīt ar to saistīto īsinājumizvēlni

Shift+F10

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Ielīmēt savāktuves saturu

Ctrl+Shift+F3

Kopēt dokumenta iepriekšējā sadaļā izmantoto galveni vai kājeni

Alt+Shift+R

Rediģēšana un pārvietošanās pa tabulām

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt nākamās šūnas saturu

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējās šūnas saturu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Izvērst atlasi līdz blakus esošajām šūnām

Turiet nospiestu taustiņu Shift un atkārtoti spiediet bulttaustiņu

Atlasīt kolonnu

Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz kolonnas augšējo vai apakšējo šūnu, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Nospiediet Shift+Alt+Page Down, lai atlasītu kolonnu no augšas līdz lejai.

 • Nospiediet Shift+Alt+Page Up, lai atlasītu kolonnu no apakšas līdz augšai.

Atlasīt visu tabulu

Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārietu uz rindas beigām, vai nu uz pirmo šūnu rindā (kreisajā malā), vai arī uz pēdējo šūnu (labajā malā) rindā.

 • Kad fokuss ir rindas pirmajā šūnā, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+End, lai atlasītu rindu no kreisās uz labo pusi.

 • Kad fokuss ir rindas pēdējā šūnā, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+Home, lai atlasītu rindu no labās uz kreiso pusi.

Izvērst atlasi (vai bloku)

Ctrl+Shift+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Atlasīt visu tabulu

Alt+5 cipartastatūrā (ar izslēgtu taustiņu Num Lock)

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Uz nākamo rindas šūnu

Tabulēšanas taustiņš

Uz iepriekšējo rindas šūnu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Uz pirmo rindas šūnu

Alt+Home

Uz pēdējo rindas šūnu

Alt+End

Uz pirmo šūnu kolonnā

Alt+Page Up

Uz pēdējo šūnu kolonnā

Alt+Page Down

Uz iepriekšējo rindu

Augšupvērstā bultiņa

Uz nākamo rindu

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Lai ievietotu

Īsinājumtaustiņi

Jaunas rindkopas šūnā

Taustiņš Enter

Tabulēt starp rakstzīmēm šūnā

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

Ctrl+D

Mainīt burtu reģistru

Shift+F3

Visu burtu formatēšana par lielajiem burtiem

Ctrl+Shift+A

Treknraksta formatējuma lietošana

Ctrl+B

Lietot pasvītrojumu.

Ctrl+U

Vārdu, nevis atstarpju pasvītrošana

Ctrl+Shift+W

Teksts ar dubulto pasvītrojumu

Ctrl+Shift+D

Paslēpta teksta formatējuma lietošana

Ctrl+Shift+H

Slīpraksta formatējuma lietošana

Ctrl+I

Formatētu burtus kā mazos burtus.

Ctrl+Shift+K

Apakšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe)

Ctrl+vienādības zīme

Augšraksta formatējuma (automātiskās atstarpes) lietošana

Ctrl+Shift+pluszīme

Noņemt manuālu rakstzīmju formatējumu

Ctrl+atstarpes taustiņš

Mainīt atlasi uz simbolu fontu

Ctrl+Shift+Q

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

Ctrl+Shift+F

Fonta lieluma palielināšana

Ctrl+Shift+>

Fonta lieluma samazināšana

Ctrl+Shift+<

Palielināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+]

Samazināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+[

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Formatējuma kopēšana no teksta

Ctrl+Shift+C

Lietot tekstam kopēto formatējumu

Ctrl+Shift+V

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgt rindkopu no centrētas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+E

Pārslēgt rindkopu no taisnotas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+J

Pārslēgt rindkopu no līdzinātas pa labi uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+R

Līdzinātu paragrāfu pa kreisi.

Ctrl+L

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses

Ctrl+M

Noņemt kreisās puses rindkopas atkāpi

Ctrl+Shift+M

Izveidotu atkāpi pirmai rindai.

Ctrl+T

Samazinātu pirmās rindas atkāpi pa kreisi.

Ctrl+Shift+T

Noņemtu paragrāfa formatējumu.

Ctrl+Q

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt nedrukājamās rakstzīmes

Ctrl+Shift+* (cipartastatūras zvaigznīte nedarbojas)

Pārskatīt teksta formatējumu

Shift+F1 (pēc tam noklikšķiniet uz teksta ar formatējumu, kuru vēlaties pārskatīt)

Kopēt formatējumu

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt formatējumu

Ctrl+Shift+V

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienas rindiņas atstarpes

Ctrl+1

Divu rindiņu atstarpes

Ctrl+2

1,5 rindiņu atstarpju iestatīšana

Ctrl+5

Vienas rindiņas atstarpes pievienošana vai noņemšana pirms rindkopas

Ctrl+0 (nulle)

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Lietot stilus

Ctrl+Shift+S

Atvērt uzdevumrūti Stili

Alt+Ctrl+Shift+S

Startēt automātiskā formāta līdzekli

Alt+Ctrl+K

Lietot parasto stilu

Ctrl+Shift+N

Lietot stilu Virsraksts 1

Alt+Ctrl+1

Lietot stilu Virsraksts 2

Alt+Ctrl+2

Lietot stilu Virsraksts 3

Alt+Ctrl+3

Lai aizvērtu uzdevumrūti Stili

 1. Ja uzdevumrūts Stili nav atlasīta, nospiediet F6, lai to atlasītu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet Enter.

Lai ievietotu šo

Īsinājumtaustiņi

Lauks

Ctrl+F9

Rindiņas pārtraukums

Shift+Enter

Lappuses pārtraukums

Ctrl+Enter

Slejas pārtraukums

Ctrl+Shift+Enter

Domuzīme

Alt+Ctrl+mīnuszīme (cipartastatūrā)

Defise

Ctrl+mīnuszīme (cipartastatūrā)

Neobligātā pārnesumzīme

Ctrl+pārnesumzīme (-)

Nedalāmā pārnesumzīme

Ctrl+Shift+pārnesumzīme (-)

Nedalāmā atstarpe

Ctrl+Shift+atstarpes taustiņš

Autortiesību simbols

Alt+Ctrl+C

Reģistrētas preču zīmes simbols

Alt+Ctrl+R

Preču zīmes simbols

Alt+Ctrl+T

Daudzpunkte

Alt+Ctrl+punkts

Atverošā vienpēdiņa

Ctrl+`(vienpēdiņa), `(vienpēdiņa)

Noslēdzošā vienpēdiņa

Ctrl+`(vienpēdiņa), `(vienpēdiņa)

Atverošās dubultpēdiņas

Ctrl+` (vienpēdiņa), Shift+' (vienpēdiņa)

Noslēdzošās dubultpēdiņas

Ctrl+` (vienpēdiņa), Shift+' (vienpēdiņa)

Automātiska teksta ievadne

Enter (pēc dažu pirmo automātiskā teksta ievadnes nosaukuma rakstzīmju ierakstīšanas un kad parādās ekrāna padoms)

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot unikoda rakstzīmi noteiktam unikoda (heksadecimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu ( eiro valūtas simbols ), ierakstiet 20AC un pēc tam turiet nospiestu taustiņu Alt un nospiediet X.

Rakstzīmes kods, Alt+X

Atrast atlasītās rakstzīmes unikoda rakstzīmes kodu

Alt+X

Ievietot ANSI rakstzīmi noteiktam ANSI (decimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu taustiņu Alt un cipartastatūrā nospiediet 0128.

Alt+ rakstzīmes kods (cipartastatūrā)

Objektu ievietošana un rediģēšana

 1. Nospiediet Alt, N, J un pēc tam J, lai atvērtu dialoglodziņu Objekts.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet Enter, lai izveidotu objektu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+tabulēšanas taustiņš, lai pārslēgtos uz cilni Izveide no faila, nospiediet tabulēšanas taustiņu un ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojot atrodiet failu.

 1. Ar kursoru, kas novietots pa kreisi no objekta dokumentā, atlasiet objektu, nospiežot Shift+labā bultiņa.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz nonākat pie opcijas Objekta nosaukums, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet un atlaidiet Alt, N un pēc tam M, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo grafikas tipu.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu grafiku, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet un atlaidiet Alt, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet taustiņu Esc, lai atlasītu WordArt objektu, un izmantojiet bulttaustiņus, lai to pārvietotu.

 5. Vēlreiz nospiediet taustiņu Esc, lai atgrieztos dokumentā.

Pasta sapludināšana un lauki

Piezīme.: Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M vai noklikšķiniet uz Pasta sūtījumi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Priekšskatīt pasta sapludināšanu

Alt+Shift+K

Sapludināt dokumentu

Alt+Shift+N

Drukāt sapludinātu dokumentu

Alt+Shift+M

Rediģēt pasta sapludinātu datu dokumentu

Alt+Shift+E

Ievietot sapludinātu lauku

Alt+Shift+F

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot lauku DATE

Alt+Shift+D

Ievietot lauku LISTNUM

Alt+Ctrl+L

Ievietot lauku PAGE

Alt+Shift+P

Ievietot lauku TIME

Alt+Shift+T

Ievietot tukšu lauku

Ctrl+F9

Atjaunināt saistītu informāciju Microsoft Word avota dokumentā

Ctrl+Shift+F7

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Noņemt lauka saiti

Ctrl+Shift+F9

Pārslēgties starp atlasītā lauka kodu un tā rezultātu

Shift+F9

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem

Alt+F9

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

Alt+Shift+F9

Doties uz nākamo lauku

F11

Doties uz iepriekšējo lauku

Shift+F11

Aizslēgt lauku

Ctrl+F11

Atslēgt lauku

Ctrl+Shift+F11

Valodu josla

Katram dokumentam ir noklusējuma valoda, parasti tā pati noklusējuma valoda, kas ir jūsu datora operētājsistēmā. Taču, ja jūsu dokuments satur arī vārdus vai frāzes citā valodā, ieteicams iestatīt šiem vārdiem koriģēšanas valodu. Tādējādi varat šīm frāzēm pārbaudīt pareizrakstību un gramatiku, kā arī izmantot palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītājus.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Koriģēšanas valodas iestatīšana

Alt+R, U, L

Pārskatīt koriģēšanas valodu sarakstu

Lejupvērstā bultiņa

Iestatīt noklusējuma valodas

Alt+R, L

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Ieslēgt vai izslēgt japāņu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

Alt+~

Ieslēgt vai izslēgt korejiešu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

Labais taustiņš Alt

Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

Ctrl+atstarpes taustiņš

Funkciju taustiņu atsauce

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Saņemt palīdzību vai apmeklēt Office.com

F1

Pārvietot tekstu vai grafiku

F2

Atkārtot pēdējo darbību

F4

Izvēlēties komandu Doties uz (cilne Sākums)

F5

Doties uz nākamo rūti vai rāmi

F6

Izvēlēties komandu Pareizrakstība (cilne Pārskatīšana)

F7

Izvērst atlasi

F8

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Rādīt taustiņu padomus

F10

Doties uz nākamo lauku

F11

Izvēlēties komandu Saglabāt kā

F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Sākt kontekstam atbilstošu palīdzību vai atklāt formatējumu

Shift+F1

Kopēt tekstu

Shift+F2

Mainīt burtu reģistru

Shift+F3

Atkārtot darbību Meklēt vai Doties uz

Shift+F4

Pāriet pie pēdējām izmaiņām

Shift+F5

Doties uz iepriekšējo rūti vai rāmi (pēc F6 nospiešanas)

Shift+F6

Izvēlēties komandu Tēzaurs (cilnes Pārskatīšana grupa Koriģēšana)

Shift+F7

Samazināt atlases lielumu

Shift+F8

Pārslēgties starp lauka kodu un tā rezultātu

Shift+F9

Parādīt īsinājumizvēlni

Shift+F10

Doties uz iepriekšējo lauku

Shift+F11

Izvēlēties komandu Saglabāt

Shift+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izvērst vai sakļaut lenti

Ctrl+F1

Izvēlēties komandu Drukas priekšskatījums

Ctrl+F2

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Aizvērt logu

Ctrl+F4

Doties uz nākamo logu

Ctrl+F6

Ievietot tukšu lauku

Ctrl+F9

Maksimizēt dokumenta logu

Ctrl+F10

Aizslēgt lauku

Ctrl+F11

Izvēlēties komandu Atvērt

Ctrl+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot savāktuves saturu

Ctrl+Shift+F3

Rediģēt grāmatzīmi

Ctrl+Shift+F5

Doties uz iepriekšējo logu

Ctrl+Shift+F6

Atjaunināt saistītu informāciju Word avota dokumentā

Ctrl+Shift+F7

Izvērst atlasi vai bloku

Ctrl+Shift+F8 un pēc tam nospiediet bulttaustiņu

Noņemt lauka saiti

Ctrl+Shift+F9

Atslēgt lauku

Ctrl+Shift+F11

Izvēlēties komandu Drukāt

Ctrl+Shift+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz nākamo lauku

Alt+F1

Izveidot jaunu veidošanas bloku

Alt+F3

Iziet no programmas Word

Alt+F4

Atjaunot programmas loga izmērus

Alt+F5

Pārvietoties no atvērta dialoglodziņa atpakaļ dokumentā (dialoglodziņiem, kas atbalsta šo darbību)

Alt+F6

Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu

Alt+F7

Palaist makro

Alt+F8

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem

Alt+F9

Parādīt atlases uzdevumrūti

Alt+F10

Parādīt Microsoft Visual Basic kodu

Alt+F11

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo lauku

Alt+Shift+F1

Izvēlēties komandu Saglabāt

Alt+Shift+F2

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

Alt+Shift+F9

Parādīt pieejamās darbības izvēlni vai ziņojumu

Alt+Shift+F10

Satura rādītāja konteinerā izvēlēties pogu Satura rādītājs, ja konteiners ir aktīvs

Alt+Shift+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt Microsoft System Information

Ctrl+Alt+F1

Izvēlēties komandu Atvērt

Ctrl+Alt+F2

Šajā rakstā nav izklāstīta ne īsinājumtaustiņu pielāgošana, ne īsinājumtaustiņu izveide makro vajadzībām un automātiskais teksts.

Lietojot programmu Microsoft Word Starter, ņemiet vērā, ka daži programmai Word norādītie līdzekļi netiek atbalstīti. Papildinformāciju par programmā Word Starter pieejamajiem līdzekļiem skatiet rakstā Word Starter līdzekļu atbalsts.

Šajā rakstā

Īsinājumtaustiņu atrašana un lietošana

Microsoft Office pamati

Pārvietošanās lentē

Microsoft Word: ātrā uzziņa

Funkciju taustiņu atsauce

Īsinājumtaustiņu atrašana un lietošana

Microsoft Word 2010 palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāk taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

 • Lai izvērstu visas raksta sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lai visas sadaļas sakļautu, atkal nospiediet Enter.

 • Lai izvērstu tikai vienu raksta sadaļu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz ir atlasīts šīs sadaļas virsraksts un plusa zīme, pēc tam nospiediet Enter. Lai sadaļu sakļautu, atkal nospiediet Enter.

Svarīgi!: Lai sāktu meklēšanu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Meklēšana ar kursoru vietā, kur sākt rakstīt.

 2. Lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu.

 3. Nospiediet taustiņu Enter.

Lai drukātu šo tēmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atlasīts Rādīt visu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter un pēc tam taustiņu kombināciju Ctrl+P.

Microsoft Office pamati

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

Alt+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

Alt+Shift+tabulēšanas taustiņš

Aizvērt aktīvo logu

Ctrl+W vai Ctrl+F4

Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas

Alt+F5

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pulksteņrādītāja kustības virzienā). Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam)

Shift+F6

Ja atvērti vairāki logi, pārslēgties uz nākamo logu

Ctrl+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

Ctrl+Shift+F6

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu

Ctrl+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

Print Screen

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

Alt+Print Screen

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Jāpārslēdzas uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā.

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu

Atstarpes taustiņš

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

Alt+opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu

Alt+lejupvērstā bultiņa

Opcijas atlasīšana nolaižamajā sarakstā

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu

Taustiņš Esc

Izpildīt atlasīto komandu

Taustiņš Enter

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā var ievadīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, savu lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana uz ieraksta sākumu

Taustiņš Home

Pāriet uz ieraksta beigām

Taustiņš End

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Pārvietot par vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+kreisā bultiņa

Pārvietot par vienu vārdu pa labi.

Ctrl+labā bultiņa

Atlasīšana vai atlases noņemšana vienu rakstzīmi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Atlasīšana vai atlases noņemšana vienu rakstzīmi pa labi

Shift+labā bultiņa

Atlasīšana vai atlases noņemšana vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Atlasīšana vai atlases noņemšana vienu vārdu pa labi

Ctrl+Shift+labā bultiņa

Atlasīšana no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam

Shift+Home

Atlasīšana no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām

Shift+End

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt dialoglodziņu Atvēršana

Ctrl+F12 vai Ctrl+O

Parādīt dialoglodziņu Saglabāšana kā

F12

Atvērt atlasīto mapi vai failu.

Taustiņš Enter

Atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atlasītā mape.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst atlasīto mapi vai failu.

DELETE

Rādīt īsinājumizvēlni atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam.

Shift+F10

Pārvietoties uz nākamo opciju

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju

Shift+tabulēšanas taustiņš

Atvērt sarakstu Skatīt

F4 vai Alt+I

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atcelt darbību

Taustiņš Esc

Atsaukt darbību

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu vai atkārtot darbību

Ctrl+Y

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā. (Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.)

F6

Ja izvēlne ir aktīva, pāriet pie uzdevumrūts. (Iespējams, taustiņu kombinācija Ctrl+tabulēšanas taustiņš būs jānospiež vairākas reizes.)

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Rādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē

Ctrl+atstarpes taustiņš

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

Shift+F10

Atlasīt pirmo vai pēdējo galerijas vienumu

Home vai End

Ritināt uz augšu un uz leju atlasītajā galerijas sarakstā

Page Up vai Page Down

Aizvērt uzdevumrūti

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet Enter.

Pārvietot uzdevumrūti

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu uzdevumrūti, un pēc tam nospiediet Enter.

Mainīt uzdevumrūts izmērus

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Lielums, un pēc tam nospiediet Enter.

 4. Lietojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus, un pēc tam nospiediet Enter.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni

Shift+F10

Parādiet izvēlni vai ziņojumu pieejamajai darbībai vai pogai Automātiskās koriģēšanas opcijas hipersaites noņemšanas poga or the Paste options button hipersaites noņemšanas poga . Ja ir pieejamas vairākas darbības, pārslēdzieties uz nākamo darbību un parādiet tās izvēlni vai ziņojumu.

Alt+Shift+F10

Pieejamo darbību izvēlnē pārvietoties starp opcijām

Bulttaustiņi

Veikt pieejamo darbību izvēlnē atlasītā elementa darbību

Taustiņš Enter

Aizvērt pieejamo darbību izvēlni vai ziņojumu

Taustiņš Esc

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu ikreiz, kad ir pieejama kāda darbība (nav pieejams programmā Word Starter). Lai dzirdētu audio norādes, nepieciešama skaņas karte. Datorā ir jābūt instalētām arī Microsoft Office skaņām.

 • Ja ir piekļuve internetam, Microsoft Office skaņas var lejupielādēt no Office.com. Pēc skaņas failu instalēšanas rīkojieties šādi:

  1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, T, lai atvērtu Word opcijas.

  2. Nospiediet A, lai atlasītu Papildu, un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz Papildu opcijas darbam ar programmu Word.

  3. Divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, kas atrodas sadaļā Vispārīgi, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

  4. Atkārtoti nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai atlasītu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Piezīme.: Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kas atbalsta skaņu.

Pārvietošanās lentē

Piekļuves taustiņi ļauj jebkurā programmas vietā ātri lietot komandu, nospiežot dažus taustiņus. Katrai komandai programmā Word 2010 var piekļūt, izmantojot piekļuves taustiņu. Lielāko daļu komandu var izpildīt ar diviem līdz pieciem taustiņsitieniem. Lai izmantotu piekļuves taustiņu:

 1. Nospiediet taustiņu Alt.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā.

 2. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņa padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietošana kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Spiediet attiecīgos burtus, līdz nospiedīsit izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms būs jānospiež tās grupas burts, kurā ietilpst vajadzīgā komanda.

  Piezīme.: Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet Alt.

Cits veids, kā izmantot tastatūru darbā ar programmām, kurās ir Office lente, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, līdz atrodat vajadzīgo līdzekli. Nākamajā tabulā uzskaitīti dažādi veidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Jāatlasa lentes aktīvā cilne un jāaktivizē piekļuves taustiņi.

Alt vai F10. Nospiediet vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietoties uz citu lentes cilni

F10, lai atlasītu aktīvo cilni, un pēc tam kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Izvērst vai sakļaut lenti

Ctrl+F1

Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni

Shift+F10

Fokusa pārvietošana, lai logā atlasītu šādas daļas:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Statusa josla loga lejasdaļā

 • Jūsu dokuments

F6

Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi

Lejupvērstā bultiņa, augšupvērstā bultiņa, kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju

Atstarpe vai taustiņš Enter

Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību

Taustiņš Enter

Pabeigt lentes vērtības modificēšanu vadīklā un pārvietot fokusu atpakaļ uz dokumentu

Taustiņš Enter

Palīdzība par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Microsoft Word: ātrā uzziņa

Darbs ar dokumentiem un tīmekļa lapām

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot nedalāmo atstarpi

Ctrl+Shift+atstarpes taustiņš

Izveidot nedalāmo pārnesumzīmi

Ctrl+Shift+pārnesumzīme (-)

Pārveidotu burtus treknrakstā.

Ctrl+B

Pārveidotu burtus slīprakstā.

Ctrl+I

Pasvītrot burtus

Ctrl+U

Samazināt fonta lielumu par vienu vērtību

Ctrl+Shift+<

Palielināt fonta lielumu par vienu vērtību

Ctrl+Shift+>

Samazināt fonta lielumu par vienu punktu

Ctrl+[

Palielināt fonta lielumu par vienu punktu

Ctrl+]

Noņemt rindkopas vai rakstzīmju formatējumu

Ctrl+atstarpes taustiņš

Kopēt atlasīto tekstu vai objektu

Ctrl+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai objektu

Ctrl+X

Ielīmēt tekstu vai objektu

Ctrl+V

Īpašā ielīmēšana

Ctrl+Alt+V

Ielīmēt tikai formatējumu

Ctrl+Shift+V

Atsaukt pēdējo darbību

Ctrl+Z

Pēdējās darbības atkārtošana.

Ctrl+Y

Atvērt dialoglodziņu Vārdu skaits

Ctrl+Shift+G

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu dokumentu

Ctrl+N

Atvērt dokumentu

Ctrl+O

Aizvērt dokumentu

Ctrl+W

Sadalīt dokumenta logu

Alt+Ctrl+S

Noņemt dokumenta loga sadalījumu

Alt+Shift+C vai Alt+Ctrl+S

Saglabāt dokumentu

Ctrl+S

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Navigācija (lai meklētu dokumentā)

Ctrl+F

Atkārtoti meklēt (pēc loga Meklēt un aizstāt aizvēršanas)

Alt+Ctrl+Y

Aizstāt tekstu, specifisku formatējumu un īpašus vienumus

Ctrl+H

Doties uz lappusi, grāmatzīmi, vēri, tabulu, komentāru, grafiku vai citu vietu

Ctrl+G

Pārslēgties starp pēdējām četrām rediģētajām vietām

Alt+Ctrl+Z

Atvērt pārlūkošanas opciju sarakstu. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai pārlūkotu dokumentu, izmantojot atlasīto opciju.

Alt+Ctrl+Home

Pārvietoties uz iepriekšējo pārlūkošanas objektu (iestatīts pārlūkošanas opcijās)

Ctrl+Page Up

Pārvietoties uz nākamo pārlūkošanas objektu (iestatīts pārlūkošanas opcijās)

Ctrl+Page Down

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz drukas izkārtojuma skatu

Alt+Ctrl+P

Pārslēgties uz struktūrskatu

Alt+Ctrl+O

Pārslēgties uz melnraksta skatu

Alt+Ctrl+N

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rindkopas paaugstināšana.

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Pazemināt rindkopu.

Alt+Shift+labā bultiņa

Pamatteksta pazemināšana

Ctrl+Shift+N

Pārvietot atlasītās rindkopas uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst tekstu zem virsraksta

Alt+Shift+pluszīme (+)

Sakļaut tekstu zem virsraksta

Alt+Shift+mīnuszīme (-)

Izvērst vai sakļaut visu tekstu vai virsrakstus

Alt+Shift+A

Paslēpt vai parādīt rakstzīmju formatējumu

Slīpsvītras (/) taustiņš cipartastatūrā

Rādīt pamatteksta pirmo rindu vai visu pamattekstu

Alt+Shift+L

Rādīt visus virsrakstus ar 1. virsraksta stilu

Alt+Shift+1

Rādīt visus virsrakstus līdz n virsrakstam

Alt+Shift+N

Ievietot tabulācijas rakstzīmi

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Drukāt dokumentu

Ctrl+P

Pārslēgties uz drukas priekšskatījumu

Alt+Ctrl+I

Tuvinot lappusi, pārvietoties priekšskatījuma lappusē

Bulttaustiņi

Tālinot lappusi, pārvietoties par vienu priekšskatījuma lappusi

Page Up vai Page Down

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pirmo priekšskatījuma lappusi

Ctrl+taustiņš Home

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pēdējo priekšskatījuma lappusi

Ctrl+End

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Komentāra ievietošana

Alt+Ctrl+M

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ctrl+Shift+E

Pārskatīšanas rūts aizvēršana, ja tā ir atvērta

Alt+Shift+C

Piezīme.: Daži ekrāna lasītāji, iespējams, nav saderīgi ar pilnekrāna lasīšanas skatu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz dokumenta sākumu

Taustiņš Home

Doties uz dokumenta beigām

Taustiņš End

Doties uz n. lappusi

n, Enter

Iziet no lasīšanas izkārtojuma skata

Taustiņš Esc

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Satura rādītāja ievadnes iezīmēšana

Alt+Shift+O

Izmantotās literatūras saraksta ievadnes (atsauces) iezīmēšana

Alt+Shift+I

Izvēlieties norādes opcijas

Alt + Shift + F12, atstarpes taustiņš

Alfabētiskā rādītāja ievadnes iezīmēšana

Alt+Shift+X

Ievietot vēri

Alt+Ctrl+F

Ievietot beigu vēri

Alt+Ctrl+D

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Atgriezties iepriekšējā lapā

Alt+kreisā bultiņa

Dodieties uz nākamo lapu.

Alt+labā bultiņa

Atsvaidzināt

F9

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Viena vārda pa kreisi dzēšana.

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Vienas rakstzīmes pa labi dzēšana.

DELETE

Viena vārda pa labi dzēšana.

Ctrl+Delete

Izgriezt atlasīto tekstu un novietot to Office starpliktuvē

Ctrl+X

Atsaukt pēdējo darbību

Ctrl+Z

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt Office starpliktuvi

Nospiediet Alt+H, lai pārvietotos uz cilni Sākums, un pēc tam nospiediet F, O.

Kopēt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

Ctrl+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

Ctrl+X

Ielīmēt jaunāko papildinājumu vai pēdējo ielīmēto vienumu no Office starpliktuves

Ctrl+V

Vienreiz pārvietot tekstu vai grafiku

F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu Enter)

Vienreiz kopēt tekstu vai grafiku

Shift+F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu Enter)

Ja atlasīts teksts vai objekts, atvērt dialoglodziņu Jauna veidošanas bloka izveide

Alt+F3

Ja atlasīts veidošanas bloks, piemēram, SmartArt grafika, rādīt ar to saistīto īsinājumizvēlni

Shift+F10

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Ielīmēt savāktuves saturu

Ctrl+Shift+F3

Kopēt dokumenta iepriekšējā sadaļā izmantoto galveni vai kājeni

Alt+Shift+R

Lai ievietotu šo

Īsinājumtaustiņi

Lauks

Ctrl+F9

Rindiņas pārtraukums

Shift+Enter

Lappuses pārtraukums

Ctrl+Enter

Slejas pārtraukums

Ctrl+Shift+Enter

Domuzīme

Alt+Ctrl+mīnuszīme

Defise

Ctrl+mīnuszīme

Neobligātā pārnesumzīme

Ctrl+pārnesumzīme (-)

Nedalāmā pārnesumzīme

Ctrl+Shift+pārnesumzīme (-)

Nedalāmā atstarpe

Ctrl+Shift+atstarpes taustiņš

Autortiesību simbols

Alt+Ctrl+C

Reģistrētas preču zīmes simbols

Alt+Ctrl+R

Preču zīmes simbols

Alt+Ctrl+T

Daudzpunkte

Alt+Ctrl+punkts

Atverošā vienpēdiņa

Ctrl+`(vienpēdiņa), `(vienpēdiņa)

Noslēdzošā vienpēdiņa

Ctrl+`(vienpēdiņa), `(vienpēdiņa)

Atverošās dubultpēdiņas

Ctrl+` (vienpēdiņa), Shift+' (vienpēdiņa)

Noslēdzošās dubultpēdiņas

Ctrl+` (vienpēdiņa), Shift+' (vienpēdiņa)

Automātiska teksta ievadne

Enter (pēc dažu pirmo automātiskā teksta ievadnes nosaukuma rakstzīmju ierakstīšanas un kad parādās ekrāna padoms)

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot unikoda rakstzīmi noteiktam unikoda (heksadecimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu ( eiro valūtas simbols ), ierakstiet 20AC un pēc tam turiet nospiestu taustiņu Alt un nospiediet X.

Rakstzīmes kods, Alt+X

Atrast atlasītās rakstzīmes unikoda rakstzīmes kodu

Alt+X

Ievietot ANSI rakstzīmi noteiktam ANSI (decimālajam) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu taustiņu Alt un cipartastatūrā nospiediet 0128.

Alt+ rakstzīmes kods (cipartastatūrā)

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu Shift un izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ieslēgt izvēršanas režīmu

F8

Atlasīt tuvāko rakstzīmi

F8 un pēc tam nospiediet kreiso bultiņu vai labo bultiņu

Palielināt atlases lielumu

F8 (nospiediet vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, utt.)

Samazināt atlases lielumu

Shift+F8

Izslēgt izvēršanas režīmu

Taustiņš Esc

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa labi

Shift+labā bultiņa

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda beigām

Ctrl+Shift+labā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda sākumam

Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindiņas beigām

Shift+End

Izvērst atlasi līdz rindiņas sākumam

Shift+Home

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju

Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz augšu

Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas beigām

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas sākumam

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju

Shift+Page Down

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz augšu

Shift+Page Up

Izvērst atlasi līdz dokumenta sākumam

Ctrl+Shift+Home

Izvērst atlasi līdz dokumenta beigām

Ctrl+Shift+End

Izvērst atlasi līdz loga beigām

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Izvērst atlasi, lai iekļautu visu dokumentu

Ctrl+A

Atlasīt vertikālu teksta bloku

Ctrl+Shift+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Izvērst atlasi līdz noteiktai vietai dokumentā

F8+bulttaustiņi; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt nākamās šūnas saturu

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējās šūnas saturu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Izvērst atlasi līdz blakus esošajām šūnām

Turiet nospiestu taustiņu Shift un atkārtoti spiediet bulttaustiņu

Atlasīt kolonnu

Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz kolonnas augšējo vai apakšējo šūnu, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Nospiediet Shift+Alt+Page Down, lai atlasītu kolonnu no augšas līdz lejai.

 • Nospiediet Shift+Alt+Page Up, lai atlasītu kolonnu no apakšas līdz augšai.

Izvērst atlasi (vai bloku)

Ctrl+Shift+F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu ESC, lai atceltu atlases režīmu

Atlasīt visu tabulu

Alt+5 cipartastatūrā (ar izslēgtu taustiņu NUM LOCK)

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Vienu šūnu pa kreisi (tabulā)

Shift+tabulēšanas taustiņš

Vienu šūnu pa labi (tabulā)

Tabulēšanas taustiņš

Vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Uz rindiņas beigām

Taustiņš End

Uz rindiņas sākumu

Taustiņš Home

Uz loga sākumu

Alt+Ctrl+Page Up

Uz loga beigām

Alt+Ctrl+Page Down

Vienu ekrānu augstāk (ritināt)

Page Up

Vienu ekrānu zemāk (ritināt)

Page Down

Uz nākamās lappuses sākumu

Ctrl+Page Down

Uz iepriekšējās lappuses sākumu

Ctrl+Page Up

Uz dokumenta beigām

Ctrl+End

Uz dokumenta sākumu

Ctrl+Home

Uz iepriekšējo pārskatījumu

Shift+F5

Pēc dokumenta atvēršanas uz atrašanās vietu, kur strādājāt, kad dokuments pēdējo reizi tika aizvērts

Shift+F5

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Uz nākamo rindas šūnu

Tabulēšanas taustiņš

Uz iepriekšējo rindas šūnu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Uz pirmo rindas šūnu

Alt+Home

Uz pēdējo rindas šūnu

Alt+End

Uz pirmo šūnu kolonnā

Alt+Page Up

Uz pēdējo šūnu kolonnā

Alt+Page Down

Uz iepriekšējo rindu

Augšupvērstā bultiņa

Uz nākamo rindu

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Lai ievietotu

Īsinājumtaustiņi

Jaunas rindkopas šūnā

Taustiņš Enter

Tabulēt starp rakstzīmēm šūnā

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Lai mainītu pārrakstīšanas iestatījumus tā, lai pārrakstīšanas režīmam varētu piekļūt, nospiežot taustiņu INSERT, rīkojieties šādi:

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, T, lai atvērtu Word opcijas.

 2. Nospiediet taustiņu A, lai izvēlētos PAPILDU, un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu Pārrakstīšanas režīma kontrolei izmantot taustiņu Insert.

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu izvēles rūtiņu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pārrakstīšanas režīmu, nospiediet taustiņu INSERT.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Formatējuma kopēšana no teksta

Ctrl+Shift+C

Lietot tekstam kopēto formatējumu

Ctrl+Shift+V

Piezīme.: Šie īsinājumtaustiņi pilnekrāna lasīšanas režīmā nedarbojas.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

Ctrl+Shift+F

Fonta lieluma palielināšana

Ctrl+Shift+>

Fonta lieluma samazināšana

Ctrl+Shift+<

Palielināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+]

Samazināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+[

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

Ctrl+D

Mainīt burtu reģistru

Shift+F3

Visu burtu formatēšana par lielajiem burtiem

Ctrl+Shift+A

Treknraksta formatējuma lietošana

Ctrl+B

Lietot pasvītrojumu.

Ctrl+U

Vārdu, nevis atstarpju pasvītrošana

Ctrl+Shift+W

Teksts ar dubulto pasvītrojumu

Ctrl+Shift+D

Paslēpta teksta formatējuma lietošana

Ctrl+Shift+H

Slīpraksta formatējuma lietošana

Ctrl+I

Formatētu burtus kā mazos burtus.

Ctrl+Shift+K

Apakšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe)

Ctrl+vienādības zīme

Augšraksta formatējuma (automātiskās atstarpes) lietošana

Ctrl+Shift+pluszīme

Noņemt manuālu rakstzīmju formatējumu

Ctrl+atstarpes taustiņš

Mainīt atlasi uz simbolu fontu

Ctrl+Shift+Q

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt nedrukājamās rakstzīmes

Ctrl+Shift+* (cipartastatūras zvaigznīte nedarbojas)

Pārskatīt teksta formatējumu

Shift+F1 (pēc tam noklikšķiniet uz teksta ar formatējumu, kuru vēlaties pārskatīt)

Kopēt formatējumu

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt formatējumu

Ctrl+Shift+V

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienas rindiņas atstarpes

Ctrl+1

Divu rindiņu atstarpes

Ctrl+2

1,5 rindiņu atstarpju iestatīšana

Ctrl+5

Vienas rindiņas atstarpes pievienošana vai noņemšana pirms rindkopas

Ctrl+0 (nulle)

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgt rindkopu no centrētas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+E

Pārslēgt rindkopu no taisnotas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+J

Pārslēgt rindkopu no līdzinātas pa labi uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+R

Līdzinātu paragrāfu pa kreisi.

Ctrl+L

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses

Ctrl+M

Noņemt kreisās puses rindkopas atkāpi

Ctrl+Shift+M

Izveidotu atkāpi pirmai rindai.

Ctrl+T

Samazinātu pirmās rindas atkāpi pa kreisi.

Ctrl+Shift+T

Noņemtu paragrāfa formatējumu.

Ctrl+Q

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Lietot stilus

Ctrl+Shift+S

Atvērt uzdevumrūti Stili

Alt+Ctrl+Shift+S

Startēt automātiskā formāta līdzekli

Alt+Ctrl+K

Lietot parasto stilu

Ctrl+Shift+N

Lietot stilu Virsraksts 1

Alt+Ctrl+1

Lietot stilu Virsraksts 2

Alt+Ctrl+2

Lietot stilu Virsraksts 3

Alt+Ctrl+3

Uzdevumrūts Stili aizvēršana

 1. Ja uzdevumrūts Stili nav atlasīta, nospiediet F6, lai to atlasītu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērt, un pēc tam nospiediet Enter.

Objektu ievietošana un rediģēšana

 1. Nospiediet Alt, N, J un pēc tam J, lai atvērtu dialoglodziņu Objekts.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet Enter, lai izveidotu objektu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+tabulēšanas taustiņš, lai pārslēgtos uz cilni Izveide no faila, nospiediet tabulēšanas taustiņu un ierakstiet tā objekta faila nosaukumu, kuru vēlaties ievietot, vai pārlūkojot atrodiet failu.

 1. Ar kursoru, kas novietots pa kreisi no objekta dokumentā, atlasiet objektu, nospiežot Shift+labā bultiņa.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz nonākat pie opcijas Objekta nosaukums, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet un atlaidiet Alt, N un pēc tam M, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo grafikas tipu.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu grafiku, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet un atlaidiet Alt, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet taustiņu Esc, lai atlasītu WordArt objektu, un izmantojiet bulttaustiņus, lai to pārvietotu.

 5. Vēlreiz nospiediet taustiņu Esc, lai atgrieztos dokumentā.

Pasta sapludināšana un lauki

Piezīme.: Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, atveriet cilni Pasta sūtījumi.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Priekšskatīt pasta sapludināšanu

Alt+Shift+K

Sapludināt dokumentu

Alt+Shift+N

Drukāt sapludinātu dokumentu

Alt+Shift+M

Rediģēt pasta sapludinātu datu dokumentu

Alt+Shift+E

Ievietot sapludinātu lauku

Alt+Shift+F

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot lauku DATE

Alt+Shift+D

Ievietot lauku LISTNUM

Alt+Ctrl+L

Ievietot lauku PAGE

Alt+Shift+P

Ievietot lauku TIME

Alt+Shift+T

Ievietot tukšu lauku

Ctrl+F9

Atjaunināt saistītu informāciju Microsoft Word avota dokumentā

Ctrl+Shift+F7

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Noņemt lauka saiti

Ctrl+Shift+F9

Pārslēgties starp atlasītā lauka kodu un tā rezultātu

Shift+F9

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem

Alt+F9

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

Alt+Shift+F9

Doties uz nākamo lauku

F11

Doties uz iepriekšējo lauku

Shift+F11

Aizslēgt lauku

Ctrl+F11

Atslēgt lauku

Ctrl+Shift+F11

Valodu josla

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem

Kreisais Alt+Shift

Parādīt korekciju alternatīvu sarakstu

Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu +C

Ieslēdziet vai izslēdziet rokrakstu.

Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu +H

Ieslēgt vai izslēgt japāņu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

Alt+~

Ieslēgt vai izslēgt korejiešu valodas IME 101 tastatūrā

Labais taustiņš Alt

Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas IME 101 tastatūrā

Ctrl+atstarpes taustiņš

Padomi

 • Dialoglodziņā Papildu taustiņu iestatījumi var izvēlēties taustiņu kombināciju, kuru izmantot, lai pārslēgtos starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem. Lai atvērtu dialoglodziņu Papildu taustiņu iestatījumi, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz valodu joslas un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi. Sadaļā Preferences noklikšķiniet uz Taustiņu iestatījumi.

 • Windows logotipa taustiņš Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu vairākumā tastatūru atrodas apakšējā taustiņu rindā.

Funkciju taustiņu atsauce

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Saņemt palīdzību vai apmeklēt Microsoft Office.com

F1

Pārvietot tekstu vai grafiku

F2

Atkārtot pēdējo darbību

F4

Izvēlēties komandu Doties uz (cilne Sākums)

F5

Doties uz nākamo rūti vai rāmi

F6

Izvēlēties komandu Pareizrakstība (cilne Pārskatīšana)

F7

Izvērst atlasi

F8

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Rādīt taustiņu padomus

F10

Doties uz nākamo lauku

F11

Izvēlēties komandu Saglabāt kā

F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Sākt kontekstam atbilstošu palīdzību vai atklāt formatējumu

Shift+F1

Kopēt tekstu

Shift+F2

Mainīt burtu reģistru

Shift+F3

Atkārtot darbību Meklēt vai Doties uz

Shift+F4

Pāriet pie pēdējām izmaiņām

Shift+F5

Doties uz iepriekšējo rūti vai rāmi (pēc F6 nospiešanas)

Shift+F6

Izvēlēties komandu Tēzaurs (cilnes Pārskatīšana grupa Koriģēšana)

Shift+F7

Samazināt atlases lielumu

Shift+F8

Pārslēgties starp lauka kodu un tā rezultātu

Shift+F9

Parādīt īsinājumizvēlni

Shift+F10

Doties uz iepriekšējo lauku

Shift+F11

Izvēlēties komandu Saglabāt

Shift+F12

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Izvērst vai sakļaut lenti

Ctrl+F1

Izvēlēties komandu Drukas priekšskatījums

Ctrl+F2

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Aizvērt logu

Ctrl+F4

Doties uz nākamo logu

Ctrl+F6

Ievietot tukšu lauku

Ctrl+F9

Maksimizēt dokumenta logu

Ctrl+F10

Aizslēgt lauku

Ctrl+F11

Izvēlēties komandu Atvērt

Ctrl+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot savāktuves saturu

Ctrl+Shift+F3

Rediģēt grāmatzīmi

Ctrl+Shift+F5

Doties uz iepriekšējo logu

Ctrl+Shift+F6

Atjaunināt saistītu informāciju Word 2010 avota dokumentā

Ctrl+Shift+F7

Izvērst atlasi vai bloku

Ctrl+Shift+F8 un pēc tam nospiediet bulttaustiņu

Noņemt lauka saiti

Ctrl+Shift+F9

Atslēgt lauku

Ctrl+Shift+F11

Izvēlēties komandu Drukāt

Ctrl+Shift+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz nākamo lauku

Alt+F1

Izveidot jaunu veidošanas bloku

Alt+F3

Iziet no Word 2010

Alt+F4

Atjaunot programmas loga izmērus

Alt+F5

Pārvietoties no atvērta dialoglodziņa atpakaļ dokumentā (dialoglodziņiem, kas atbalsta šo darbību)

Alt+F6

Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu

Alt+F7

Palaist makro

Alt+F8

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem

Alt+F9

Parādīt uzdevumrūti Atlasīšana un redzamība

Alt+F10

Parādīt Microsoft Visual Basic kodu

Alt+F11

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo lauku

Alt+Shift+F1

Izvēlēties komandu Saglabāt

Alt+Shift+F2

Parādīt uzdevumrūti Izpēte

Alt+Shift+F7

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

Alt+Shift+F9

Parādīt pieejamās darbības izvēlni vai ziņojumu

Alt+Shift+F10

Satura rādītāja konteinerā izvēlēties pogu Satura rādītājs, ja konteiners ir aktīvs

Alt+Shift+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt Microsoft System Information

Ctrl+Alt+F1

Izvēlēties komandu Atvērt

Ctrl+Alt+F2

Skatiet arī

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×