Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja sistēmas Windows programmā PowerPoint izmanto ārēju tastatūru ar īsinājumtaustiņiem. Lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns un ir svarīga alternatīva pelei. Šajā tēmā ir uzskaitīti sistēmas Windows programmā PowerPoint pieejamie īsinājumtaustiņi.

Mums ir atsevišķs saraksts ar īsinājumtaustiņiem, ko var izmantot prezentācijas rādīšanas laikā.

Piezīmes.: 

 • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

 • Ja īsinājumtaustiņu kombinācijā ir vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, šajā aprakstā taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Ja taustiņi jānospiež uzreiz viens pēc otra, taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Iegūstiet šos īsinājumtaustiņus Word dokumentā, izmantojot šo saiti: Īsinājumtaustiņi programmā PowerPoint darbam ar Windows

Ātrās saites

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Navigācija lentē, izmantojot tikai tastatūru

Fokusa maiņa, izmantojot tastatūru

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Darbs struktūrā

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Teksta un objektu atlasīšana un rediģēšana

Teksta formatēšana

Komentāru ievietošana un atbildēšana uz tiem

Slaidu vai slaidu komplektu sadaļu secības maiņa

Pielāgoti īsinājumtaustiņi

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti bieži lietotie īsinājumtaustiņi programmā PowerPoint.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Izveidot jaunu prezentāciju

Ctrl+N

Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā

Ctrl+B

Mainīt atlasītā teksta fonta lielumu.

Alt+H, F un pēc tam S

Mainīt slaida tālummaiņu.

Alt+W, Q

Izgriezt atlasīto tekstu, objektu vai slaidu

Ctrl+X

Kopēt atlasīto tekstu, objektu vai slaidu

Ctrl+C

Ielīmēt izgriezto vai kopēto tekstu, objektu vai slaidu

Ctrl+V

Atsaukt pēdējo darbību.

Ctrl+Z

Saglabāt prezentāciju

Ctrl+S

Ievietot attēlu

Alt+N, P

Ievietot formu

Alt+H, S un pēc tam H

Atlasīt dizainu

Alt+G, H

Atlasīt slaida izkārtojumu

Alt+H, L

Pāriet uz nākamo slaidu

Page Down

Pāriet uz iepriekšējo slaidu

Page Up

Pāriet uz cilni Sākums

Alt+H

Pāriet uz cilni Ievietošana

ALT+N

Sākt slaidrādi

Alt+S, B

Beigt slaidrādi

Esc

Aizvērt programmu PowerPoint

Alt+F, X

Navigācija lentē, izmantojot tikai tastatūru

Lente ir rinda PowerPoint augšdaļā, kas organizēta cilnēs. Katra cilne parāda citu lenti. Lentes ir veidotas no grupām, un katrā grupā ir iekļauta viena vai vairākas komandas.

Lentē varat pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Piekļuves taustiņi ir īpaši īsinājumtaustiņi — nospiežot dažus taustiņus, varat ātri izmantot lentes komandas neatkarīgi no atrašanās vietas programmā PowerPoint. Katrai komandai programmā PowerPoint var piekļūt, izmantojot piekļuves taustiņu.

Pastāv divi veidi, kā veikt navigāciju lentes cilnēs:

 • Lai pārietu uz lenti, nospiediet taustiņu Alt, pēc tam, lai pārvietotos no vienas cilnes uz citu, izmantojiet labo vai kreiso bultiņu.

 • Lai pārietu uzreiz uz noteiktu lentes cilni, nospiediet vienu no šiem piekļuves taustiņiem:

  Veicamā darbība

  Taustiņu kombinācija

  Atvērt lapu Fails

  Alt+F

  Atvērt cilni Sākums

  Alt+H

  Atvērt cilni Ievietošana

  ALT+N

  Atvērt cilni Noformējums

  Alt+G

  Atvērt cilni Pārejas

  Alt+T

  Atvērt cilni Animācijas

  Alt+A

  Atvērt cilni Slaidrāde

  Alt+S

  Atvērt cilni Pārskatīšana

  Alt+R

  Atvērt cilni Skats

  Alt+W

  Atvērt lodziņu Priekšāteikšana

  ALT+Q, pēc tam ievadiet meklējamo vārdu

Piezīme.: Pievienojumprogrammas un citas programmas var pievienot jaunas cilnes lentē un nodrošināt piekļuves taustiņus šīm cilnēm.

Darbs ar lentes cilnēm, izmantojot tastatūru

 • Lai pārietu uz lentes ciļņu sarakstu, nospiediet Alt; lai pārietu tieši uz cilni, nospiediet īsinājumtaustiņus.

 • Lai pārvietotos starp komandām, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Varat pārvietoties uz priekšu vai atpakaļ pa komandām secībā. Varat arī spiest bulttaustiņus.

 • Vadīklas tiek aktivizētas dažādi, atkarībā no vadīklas tipa:

  • Ja atlasītā komanda ir poga, lai to aktivizētu, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir dalīta poga (poga, kas atver papildopciju izvēlni), lai to aktivizētu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa opcijām. Lai atlasītu pašreizējo opciju, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir saraksts (piemēram, fontu saraksts), lai atvērtu sarakstu, nospiediet lejupvērsto bultiņu. Lai pārvietotos starp elementiem, spiediet bulttaustiņus. Kad esat atlasījis nepieciešamo elementu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir galerija, lai atlasītu komandu, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter. Pēc tam izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa vienumiem.

Padoms.: Galerijās ar vairākām vienumu rindām tabulēšanas taustiņš sāk kustību no pašreizējas rindas sākuma līdz beigām, un, kad tas sasniedz rindas beigas, tas pārvietojas uz nākamās rindas sākumu. Nospiediet labo bultiņu pašreizējās rindas beigās, lai atgrieztos atpakaļ pašreizējās rindas sākumā.

Fokusa maiņa, izmantojot tastatūru

Šajā tabulā norādīti daži paņēmieni, kā pārvietot fokusu, izmantojot tastatūru.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus

Alt vai F10. Lai pārietu uz citu cilni, izmantojiet piekļuves taustiņus vai bulttaustiņus.

Pārvietot fokusu uz lentes komandām

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi

Lejupvērstā bultiņa, augšupvērstā bultiņa, kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Izvērst vai sakļaut lenti

Ctrl+F1

Rādīt atlasītā elementa kontekstizvēlni

Shift+F10

Pārvietot fokusu uz citu rūti

F6

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo komandu lentē

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt atlasīto sarakstu lentē, piemēram, fontu sarakstu

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties starp vienumiem atvērtā izvēlnē vai galerijā

Tabulēšanas taustiņš

Pabeigt vadīklas vērtības maiņu un pārvietot fokusu atpakaļ dokumentā.

Enter

Piekļuves taustiņu izmantošana, ja redzami taustiņpadomi

Programmā PowerPoint 2013 un jaunākās versijās varat izmantot taustiņpadomus, lai veiktu darbības lentē. Varat parādīt taustiņpadomus, kas ir burti, ko izmanto, lai piekļūtu komandām, un pēc tam tos izmantot, lai pārvietotos lentē.

taustiņpadomi PowerPoint lentē

 1. Nospiediet taustiņu Alt. Pie katras lentes komandas tiek parādīts kvadrātiņā iekļauts taustiņpadoms.

 2. Lai atlasītu komandu, nospiediet burtu, kas parādīts pie tās taustiņpadoma kvadrātiņā. Piemēram, nospiediet F, lai atvērtu cilni Fails, H, lai atvērtu cilni Sākums, un E, lai atvērtu cilni Ievietošana utt.

  Taustiņpadomu tuvināšana PowerPoint lentē

Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+F, Backstage skatā tiek atvērta informācijas lapa, kurā ir dažādas taustiņpadomu kopas.

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Darbība

Taustiņu kombinācija

Pārvietoties pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietoties pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Shift+F6

Pārslēgties starp sīktēlu rūti un struktūrskata rūti.

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš

Darbs struktūrā

Darbība

Taustiņu kombinācija

Paaugstināt rindkopu.

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Pazemināt rindkopu.

Alt+Shift+labā bultiņa

Pārvietot atlasītās rindkopas uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Parādīt virsraksta 1. līmeni

Alt+Shift+1

Izvērst tekstu zem virsraksta

Alt+Shift+pluszīme (+)

Sakļaut tekstu zem virsraksta

Alt+Shift+mīnuszīme (-)

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Lai atlasītu Formas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, S, un pēc tam H.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter, lai ievietotu formu.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, X.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Lai atlasītu Objekts, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N un J.

 2. Lai fokusu pārvietotu uz objekta tipu sarakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu objektu.

WordArt ievietošana

 1. Lai atlasītu WordArt, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, W.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu Esc, pirms izmantot šo kombināciju.

 • Lai ātri pārvietotu fokusu uz pirmo peldošo formu, piemēram, attēlu vai tekstlodziņu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+5. Pēc tam, lai pārvietotos starp peldošajām formām, spiediet tabulēšanas taustiņu. Lai atgrieztos parastajā navigācijā, nospiediet taustiņu Esc.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti vajadzīgā objekta izmēru maiņas turi.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasiet grupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Piezīme.: Ja tiek atlasīta forma ar tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Lai ielīmētu formas atribūtus atlasītajā objektā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+V.

Teksta un objektu atlasīšana un rediģēšana

Tekstu un objektu atlasīšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi.

Shift+labā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi.

Shift+kreisā bultiņa

Atlasīt visas rakstzīmes līdz vārda beigām.

Ctrl+Shift+labā bultiņa

Atlasīt visas rakstzīmes līdz vārda sākumam.

Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu rindiņu uz augšu (kursors atrodas rindiņas sākumā).

Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīt vienu rindiņu uz leju (kursors atrodas rindiņas sākumā).

Shift+lejupvērstā bultiņa

Atlasīt objektu (ja objektā esošais teksts ir atlasīts).

ESC

Atlasīt citu objektu (ja ir atlasīts viens objekts).

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atlasīts vēlamais objekts.

Pārvietot objektu atpakaļ par vienu pozīciju.

Ctrl+[

Pārvietot objekta uz priekšu par vienu pozīciju.

Ctrl+]

Novietot objektu aizmugurē

Ctrl+Shift+[

Novietot objektu priekšā

Ctrl+Shift+]

Atlasīt tekstu objektā (ar atlasītu objektu).

Enter

Atlasīt visus objektus.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Atskaņot vai pauzēt multividi.

Ctrl+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atlasīt visus slaidus.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Atlasīt visu tekstu.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Izdzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vienu rakstzīmi pa labi.

Delete

Izdzēst vienu vārdu pa labi.

Piezīme.: Kursoram ir jāatrodas starp vārdiem, lai veiktu šo darbību.

Ctrl+Delete

Izgriezt atlasīto objektu vai tekstu.

Ctrl+X

Kopēt atlasīto objektu vai tekstu.

Ctrl+C

Ielīmēt izgriezto vai nokopēto objektu vai tekstu.

Ctrl+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

Ctrl+Z

Atcelt pēdējās darbības atsaukšanu.

Ctrl+Y

Kopēt formatējumu.

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt tikai formatējumu.

Ctrl+Shift+V

Kopēt animācijas kopētāju

Alt+Shift+C

Ielīmēt animācijas kopētāju

Alt+Shift+V

Atvērt dialoglodziņu Īpašā ielīmēšana.

Ctrl+Alt+V

Pārvietošanās tekstā

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi.

Labā bultiņa

Pārvietoties vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties par vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+kreisā bultiņa

Pārvietoties par vienu vārdu pa labi.

Ctrl+labā bultiņa

Pārvietoties uz rindiņas beigām.

End

Pārvietoties uz rindiņas sākumu.

Sākums

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām.

Ctrl+End

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu.

Ctrl+Home

Pāriet pie nākamā virsraksta vai pamatteksta viettura. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

Ctrl+Enter

Pārvietoties, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

Shift+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz nākamo rindu

Lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

Augšupvērstā bultiņa

Ievietot tabulatoru šūnā

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Sākt jaunu rindkopu

Enter

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņa nospiešana, atrodoties tabulas labajā apakšējā šūnā.

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai atvērtu īsinājumizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Lai atlasītu darblapas objektu, spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tas ir atlasīts.

 4. Lai atlasītu Rediģēt, nospiediet labo bulttaustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Komandas nosaukums, kas tiek rādīts īsinājumizvēlnē, ir atkarīgs no iegultā vai saistītā objekta veida. Piemēram, iegultai Microsoft Office Excel darblapai ir komanda Darblapas objekts, savukārt iegultam Microsoft Office Visio zīmējumam ir komanda Visio objekts.

Teksta formatēšana

Piezīme.:  Atlasiet tekstu, kuru vēlaties mainīt, pirms šo īsinājumtaustiņu lietošanas.

Fonta vai tā lieluma mainīšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Fonti, lai mainītu fontu.

Ctrl+Shift+F

Palielināt fonta lielumu.

Ctrl+Shift+labā leņķiekava (>)

Samazināt fonta lielumu.

Ctrl+Shift+kreisā leņķiekava (>)

Rakstzīmju formatējuma lietošana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Fonti, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

Ctrl+T

Mainīt teikuma reģistru, mazie burti vai lielie burti

Shift+F3

Lietot treknraksta formatējumu.

Ctrl+B

Lietot pasvītrojumu.

Ctrl+U

Lietot slīpraksta formatējumu.

Ctrl+I

Lietot apakšraksta formatējumu (automātiska atstarpe).

Ctrl+vienādības zīme (=)

Lietot augšraksta formatējumu (automātiskā atstarpe).

Ctrl+Shift+pluszīme (+)

Noņemt manuālo rakstzīmju formatējumu, piemēram, apakšrakstu un augšrakstu.

Ctrl+atstarpes taustiņš

Ievietot hipersaiti.

Ctrl+K

Teksta formatējuma kopēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Kopēt formatējumu

Ctrl+Shift+C

Ielīmēt formatējumu

Ctrl+Shift+V

Rindkopu līdzināšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Centrēt rindkopu.

Ctrl+E

Taisnot rindkopu.

Ctrl+J

Līdzināt rindkopu pa kreisi.

Ctrl+L

Līdzināt rindkopu pa labi.

Ctrl+R

Komentāru ievietošana un atbildēšana uz tiem

Izmantojiet komandu Ievietot komentāru (Alt+N, L), lai atvērtu rūti Komentāri pirms šo īsinājumtaustiņu lietošanas.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Ievietot jaunu komentāru

Ctrl+N

Atbildēt uz atlasītu komentāru

Ctrl+R

Slaidu vai slaidu komplektu sadaļu secības maiņa

Lai mainītu slaidu secību slaidu komplektā:

Darbība

Nospiediet šos taustiņus

Pārvietot slaidu uz augšu secībā

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot slaidu uz leju secībā

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Pārvietot slaidu uz sākumu

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot slaidu uz beigām

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Lai pārkārtotu slaidu sadaļas slaidu komplektā:

Darbība

Nospiediet šos taustiņus

Pārvietot sadaļu uz augšu secībā

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot sadaļu uz leju secībā

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Pārvietot sadaļu uz sākumu

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot sadaļu uz beigām

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Pielāgoti īsinājumtaustiņi

Lai piešķirtu pielāgotus īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) kodam programmā PowerPoint, jāizmanto trešās puses pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne pievienojumprogrammas programmai PowerPoint.

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, atlasiet Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Ātrās saites

Tiešsaistes palīdzība

Office pamati

Navigācija lentē

Programmā PowerPoint bieži veicami uzdevumi

Tiešsaistes palīdzība

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Aizvērt palīdzības logu.

ALT+F4

Pārslēgties no palīdzības loga uz aktīvo programmu un pretēji.

ALT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pāriet atpakaļ pie PowerPoint palīdzības un pamācību satura rādītāja.

ALT+HOME

Palīdzības logā atlasīt nākamo vienumu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Palīdzības logā atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Veikt atlasītajam vienumam paredzēto darbību

ENTER

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot PowerPoint palīdzību atbilstīgi atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ VAI SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot PowerPoint palīdzību atbilstīgi izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atlasīt iepriekšējo paslēpto tekstu vai hipersaiti.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Izpildīt darbību atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriezties iepriekšējā palīdzības tēmā (poga Atpakaļ).

ALT+KREISĀ BULTIŅA VAI ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Pāriet uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+LABĀ BULTIŅA

Ritināt nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

PAGE UP, PAGE DOWN

Parādīt palīdzības loga komandu izvēlni. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pārtraukt pēdējo darbību (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu.

Piezīme.: Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

F6 (līdz brīdim, kad fokuss ir lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus), tabulēšanas taustiņš, lejupvērstā bultiņa

Ierakstīt tekstu lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus. Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

F6

Pārslēgties starp apgabaliem palīdzības logā; piemēram, pārslēgties starp rīkjoslu, lodziņu Ierakstiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēšana.

F6

Satura rādītāja koka skatā atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Satura rādītāja koka skatā izvērst vai sakļaut nākamo vai iepriekšējo vienumu

KREISĀ BULTIŅA, LABĀ BULTIŅA

Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Apraidīt atvērto prezentāciju attāliem skatītājiem, izmantojot PowerPoint tīmekļa lietojumprogrammu.

CTRL+F5

Pārvietoties uz nākamo uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāju kustības virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

Piezīme.: Ja, spiežot taustiņu F6, netiek parādīta nepieciešamā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai fokusu novietotu lentē, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+tabulēšanas taustiņš, lai pārietu uz uzdevumrūti.

F6

Pārvietoties programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja ir atvērti vairāki PowerPoint logi, pārslēgties uz nākamo PowerPoint logu.

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo PowerPoint logu.

CTRL+SHIFT+F6

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē.

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Fontu vai to lieluma mainīšana

Piezīme.: Lai šos īsinājumtaustiņus lietotu, kursoram jāatrodas tekstlodziņā.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Mainīt fontu.

CTRL+SHIFT+F

Mainīt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+P

Palielināt atlasītā teksta fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt atlasītā teksta fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pārvietoties līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Atkārtot pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Atrašana un aizstāšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Atrašana.

CTRL+F

Atvērt dialoglodziņu Aizstāšana.

CTRL+H

Atkārtot pēdējo darbību Atrast.

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietot tabulatoru šūnā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietotie uz uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes).

F6

Atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju, ja uzdevumrūts ir aktīva.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Parādīt visu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietoties starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Atvērt īsinājumizvēlni; atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

SHIFT+F10

Atlasīt pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandu, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME, END

Ritināt atlasīto galerijas sarakstu attiecīgi uz augšu vai uz leju.

PAGE UP, PAGE DOWN

Pārvietoties attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām.

HOME, END

Aizvērt uzdevumrūti.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C

Aizvērt starpliktuvi.

ALT+H, F, O

Uzdevumrūts izmēru maiņa

 1. uzdevumrūts nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz nākamo dialoglodziņa cilni (atvērtā dialoglodziņā ir jābūt kādai atlasītai cilnei)

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz iepriekšējo dialoglodziņa cilni (atvērtā dialoglodziņā ir jābūt kādai atlasītai cilnei)

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atvērt atlasīto nolaižamo sarakstu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, pārvietoties sarakstā uz atbilstošo opciju.

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Pārvietoties no vienas opcijas uz citu atvērtā nolaižamajā sarakstā vai opciju grupā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību, atzīmēt vai notīrīt atlasīto izvēles rūtiņu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atlasīt opciju, atzīmēt vai notīrīt atlasīto izvēles rūtiņu.

Opcijā pasvītrotais burts

Veikt dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirto darbību.

ENTER

Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstu; atcelt komandu un aizvērt dialoglodziņu.

ESC

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā var ievadīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, savu lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām

END

Pārvietoties attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi vai atcelt atlasi

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi vai atcelt atlasi

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu vārdu pa labi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt no kursora līdz ievadnes sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīt no kursora līdz ievadnes beigām

SHIFT+END

Izmantot dialoglodziņus Atvērt un Saglabāt kā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Atvēršana

ALT+F, pēc tam O

Atvērt dialoglodziņu Saglabāt kā

ALT+F, pēc tam A

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Parādīt atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10.

Pārvietoties starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atvērt faila ceļa nolaižamo izvēlni

F4 vai ALT+I

Atsvaidzināt failu sarakstu.

F5

Navigācija lentē

Piekļuve komandām, izmantojot taustiņus un to kombinācijas

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra pašreizējā skatā pieejamā līdzekļa.

  Cilnes Fails īsinājumtaustiņi

 2. Nospiediet taustiņu, kas redzams taustiņu padomā, virs vajadzīgā līdzekļa.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietošana kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest vajadzīgo komandu vai vadīklu pogas. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva, nospiežot taustiņu kombināciju ALT+H, F, S grupā Fonti nonāksit pie sarakstlodziņa Lielums.

  Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

Tastatūras fokusa maiņa, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus.

ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietoties pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISĀ BULTIŅA, LABĀ BULTIŅA

Paslēpt vai rādīt lenti.

CTRL+F1

Rādīt atlasītās komandas īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai logā atlasītu šādas daļas:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Jūsu dokuments

F6

Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ VAI SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību

ENTER

Pabeigt mainīt lentes vadīklas vērtību un pārvietot fokusu atpakaļ dokumentā.

ENTER

Palīdzība par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Programmā PowerPoint bieži veicami uzdevumi

Izveidot jaunu prezentāciju Ctrl+N

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietoties pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgties starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi.

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Darbs struktūrā

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Paaugstināt rindkopu.

ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Pazemināt rindkopu.

ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīto rindkopu pārvietot augšup.

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīto rindkopu pārvietot lejup.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Parādīt virsraksta 1. līmeni.

ALT+SHIFT+1

Izvērst tekstu zem virsraksta.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Sakļaut tekstu zem virsraksta.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam N un X.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasiet grupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Režģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Parādīt vai paslēpt režģi.

SHIFT+F9

Parādīt vai paslēpt palīglīnijas.

ALT+F9

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Tekstu un objektu atlasīšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi.

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi.

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt visas rakstzīmes līdz vārda beigām.

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt visas rakstzīmes līdz vārda sākumam.

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rindiņu uz augšu (kursors atrodas rindiņas sākumā).

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rindiņu uz leju (kursors atrodas rindiņas sākumā).

SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīt objektu (ja objektā esošais teksts ir atlasīts).

ESC

Atlasīt citu objektu (ja ir atlasīts viens objekts).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Atlasīt tekstu objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Atlasīt visus objektus.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Atlasīt visus slaidus.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Atlasīt visu tekstu.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa labi.

Piezīme.: Kursoram ir jāatrodas starp vārdiem, lai veiktu šo darbību.

CTRL+DELETE

Izgriezt atlasīto objektu vai tekstu.

CTRL+X

Kopēt atlasīto objektu vai tekstu.

CTRL+C

Ielīmēt izgriezto vai nokopēto objektu vai tekstu.

CTRL+V

Atsaukt pēdējo darbību.

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Kopēt tikai formatējumu.

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt tikai formatējumu.

CTRL+SHIFT+V

Atvērt dialoglodziņu Īpašā ielīmēšana.

CTRL+ALT+V

Pārvietošanās tekstā

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pāriet pie nākamā virsraksta vai pamatteksta viettura. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pārvietoties, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietot tabulatoru šūnā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai kombināciju SHIFT+tabulēšanas taustiņš, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Spiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, līdz tiek atlasīts darblapas objekts, nospiediet LABO BULTIŅU, lai atlasītu Rediģēt, un nospiediet taustiņu ENTER.

  Piezīme.: Komandas nosaukums, kas tiek rādīts īsinājumizvēlnē, ir atkarīgs no iegultā vai saistītā objekta veida. Piemēram, iegultai Microsoft Office Excel darblapai ir komanda Darblapas objekts, savukārt iegultam Microsoft Office Visio zīmējumam ir komanda Visio objekts.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fontu vai to lieluma mainīšana

Piezīme.: Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, vispirms ir jāatlasa maināmais teksts.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Fonti, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Palielināt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Fonti, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+T

Mainīt teikuma burtu reģistru starp lielajiem un mazajiem burtiem.

SHIFT+F3

Lietot treknrakstu.

CTRL+B

Lietot pasvītrojumu.

CTRL+U

Lietot slīprakstu.

CTRL+I

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Lietot augšrakstu (automātiskās atstarpes).

CTRL+SHIFT+PLUSZĪME

Noņemt manuālo rakstzīmju formatējumu, piemēram, apakšrakstu un augšrakstu.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Ievietot hipersaiti.

CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Kopēt formātus.

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formātus.

CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas centrēšana.

CTRL+E

Rindkopas līdzināšana.

CTRL+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Rindkopas līdzināšana pa labi.

CTRL+R

Prezentācijas rādīšana

Rādot prezentāciju slaidrādes režīmā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Slaidrādes īsinājumtaustiņi

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, labā bultiņa, lejupvērstā bultiņa vai atstarpes taustiņš.

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

Taustiņš P, PAGE UP, kreisā bultiņa, augšupvērstā bultiņa vai atpakaļatkāpes taustiņš.

Pāriešana uz slaidu ar norādīto numuru.

numurs+ENTER

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai punkts (.)

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai komats (,)

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC vai PĀRNESUMZĪME

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana noklikšķinot izmēģinājuma laikā.

M

Slaida stāstījumu un hronometrāžas atkārtota ierakstīšana

R

Atgriešanās pirmajā slaidā.

Divas sekundes nospiest un turēt labo un kreiso peles pogu

Bultiņas rādītāja rādīšana vai paslēpšana

A vai =

Rādītāja nomaiņa uz pildspalvu.

CTRL+P

Rādītāja pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja pārveidošana par dzēšgumiju.

CTRL+E

Rokraksta atzīmju parādīšana vai paslēpšana

CTRL+M

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Visu slaidu dialoglodziņa skatīšana

CTRL+S

Datora uzdevumjoslas skatīšana

CTRL+T

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

Multivides īsinājumtaustiņi prezentācijas rādīšanas laikā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Multivides atskaņošanas apturēšana

ALT+Q

Pārslēgšanās no atskaņošanas uz pauzi un pretēji

ALT+P

Pāriešana uz nākamo grāmatzīmi

ALT+END

Pāriešana uz iepriekšējo grāmatzīmi

ALT+HOME

Skaļuma palielināšana

ALT+augšupvērstā bultiņa

Skaļuma samazināšana

ALT+lejupvērstā bultiņa

Meklēšana uz priekšu

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Meklēšana atpakaļ

ALT+SHIFT+PAGE UP

Skaņas izslēgšana

ALT+U

Lai prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Tīmekļa prezentāciju pārlūkošana

Šos taustiņus var izmantot tīmekļa prezentāciju apskatei programmā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā versijā.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm tīmekļa prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm tīmekļa prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER

Pāriešana uz nākamo slaidu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Līdzekļa Atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos īsinājumtaustiņus atlases rūtī.

Lai palaistu atlases rūti, nospiediet ALT, pēc tam H, pēc tam S, pēc tam L un pēc tam P.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISĀ BULTIŅA

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu grupu sakļaušana.

Piezīme.: Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, fokusam jāatrodas atlases rūts koka skatā.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Lai piešķirtu pielāgotus īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) kodam programmā Office PowerPoint 2007, jāizmanto trešās puses pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne pievienojumprogrammas programmai PowerPoint.

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, atlasiet Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Ātrās saites

Tiešsaistes palīdzība

Office pamati

Navigācija lentē

Programmā PowerPoint bieži veicami uzdevumi

Tiešsaistes palīdzība

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Aizvērt palīdzības logu.

ALT+F4

Pārslēgties no palīdzības loga uz aktīvo programmu un pretēji.

ALT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pāriet atpakaļ uz PowerPoint sākumu

ALT+HOME

Palīdzības logā atlasīt nākamo vienumu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Palīdzības logā atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Veikt atlasītajam vienumam paredzēto darbību

ENTER

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot PowerPoint palīdzību atbilstīgi atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ VAI SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot PowerPoint palīdzību atbilstīgi izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atlasīt iepriekšējo paslēpto tekstu vai hipersaiti.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Veikt darbības atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriezties iepriekšējā palīdzības tēmā (poga Atpakaļ).

ALT+KREISĀ BULTIŅA VAI ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Pāriet uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+LABĀ BULTIŅA

Ritināt nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā

PAGE UP, PAGE DOWN

Parādīt palīdzības loga komandu izvēlni. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pārtraukt pēdējo darbību (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Drukāt pašreiz atvērto palīdzības tēmu.

Piezīme.: Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

F6 (līdz brīdim, kad fokuss ir lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus), TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ierakstiet tekstu lodziņā Ierakstiet meklējamos vārdus. Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

F6

Pārslēgties starp apgabaliem palīdzības logā; piemēram, pārslēgties starp rīkjoslu, lodziņu Ierakstiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēšana.

F6

Satura rādītāja koka skatā atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Satura rādītāja koka skatā izvērst vai sakļaut nākamo vai iepriekšējo vienumu

KREISĀ BULTIŅA, LABĀ BULTIŅA

Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas

CTRL+F5

Pārvietoties uz uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāju kustības virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

Piezīme.: Ja, spiežot taustiņu F6, netiek parādīta nepieciešamā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai fokusu novietotu lentē, kas ir daļa no Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārietu uz uzdevumrūti. Lente ir daļa no jaunās Microsoft Office Fluent lietotāja interfeiss. Tā apvieno vairākas izvēlnes un rīkjoslas vienuviet, un tajā var atrast visas nepieciešamās komandas.

F6

Pārvietoties programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja atvērti vairāki logi, pārslēgties uz nākamo logu

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Ja dokumenta logs nav maksimizēts, izpildīt komandu Pārvietot (loga izvēlnē Vadīkla). Spiediet bulttaustiņus, lai pārvietotu logu, un beigās nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F7

Ja dokumenta logs nav maksimizēts, izpildīt komandu Izmēri (loga izvēlnē Vadīkla). Spiediet bulttaustiņus, lai mainītu loga izmērus, un beigās nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F8

Minimizēt logu par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās)

CTRL+F9

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Fontu vai to lieluma mainīšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Fonta maiņa.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma maiņa.

CTRL+SHIFT+P

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pārvietoties līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Atkārtot pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Atrašana un aizstāšana

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Atrašana atvēršana.

CTRL+F

Dialoglodziņa Aizstāšana atvēršana.

CTRL+H

Pēdējās darbības Atrast atkārtošana

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietot tabulatoru šūnā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Piekļūšana uzdevumrūtīm un to lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietošanās uz uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes).

F6

Nākamās vai iepriekšējās opcijas atlasīšana, ja uzdevumrūts ir aktīva.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu komandu kopas parādīšana uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietošanās starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasītās izvēlnes atvēršana vai atlasītajai pogai piešķirtās darbības izpilde.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ VAI ENTER

Īsinājumizvēlnes atvēršana; atlasītajā galerijas vienuma nolaižamās izvēlnes atvēršana.

SHIFT+F10

Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME, END

Atlasītā galerijas saraksta ritināšana attiecīgi uz augšu vai uz leju.

PAGE UP, PAGE DOWN

Pārvietošanās attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām.

HOME, END

Uzdevumrūts aizvēršana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C

Starpliktuves atvēršana.

ALT+H, F, O

Piekļuve viedtagiem un to izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt viedtaga izvēlni vai ziņojumu Ja pieejami vairāki viedtagi, notiek pārslēgšanās uz nākamo viedtagu un parādīta tā izvēlne vai ziņojums.

ALT+SHIFT+F10

Atlasīt nākamo vienumu viedtagu izvēlnē

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīt iepriekšējo vienumu viedtagu izvēlnē

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Veikt atlasītajam vienumam paredzēto darbību viedtagu izvēlnē

ENTER

Aizvērt viedtagu izvēlni vai ziņojumu

ESC

Padomi

 • Varat pieprasīt brīdinājumu ar skaņu ikreiz, kad parādās viedtags. Lai dzirdētu audio norādes, nepieciešama skaņas karte. Datorā ir jābūt instalētām arī Microsoft Office skaņām.

 • Ja jums ir piekļuve internetam, varat lejupielādēt Microsoft Office skaņas no Microsoft Office Online tīmekļa vietnes. Pēc skaņas failu instalēšanas rīkojieties šādi programmā Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 vai Microsoft Office Word 2007:

  1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + F, lai atvērtu Microsoft Office pogu Office pogas attēls , un pēc tam nospiediet burtu I, lai atvērtu programmas opcijas.

  2. Nospiediet A, lai pārietu uz sadaļu Papildu, vai izmantojiet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu, lai to atrastu.

  3. Tēmā Vispārīgi kategorijā Papildu nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Reaģēt ar skaņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz nonākat pie pogas Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

   Piezīme.: Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kas atbalsta skaņu.

Uzdevumrūts izmēru maiņa

 1. Rūtī uzdevumrūts nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

Piezīme.: Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu

ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, pārvietoties sarakstā uz atbilstošo opciju.

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu

ESC

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

ALT+opcijā pasvītrotais burts

Veikt dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirto darbību

ENTER

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām

END

Pārvietoties attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi vai atcelt atlasi

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi vai atcelt atlasi

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vienu vārdu pa labi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt no kursora līdz ievadnes sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīt no kursora līdz ievadnes beigām

SHIFT+END

Izmantot dialoglodziņus Atvērt un Saglabāt kā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo mapi. Pogas attēls

ALT+1

Poga Uz augšu par vienu līmeni Pogas attēls : atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atvērtā mape.

ALT+2

Poga Dzēst Pogas attēls : dzēst atlasīto mapi vai failu.

ALT+3 vai DELETE

Poga Izveidot jaunu mapi Pogas attēls : izveidot jaunu mapi.

ALT+4

Poga Skati Pogas attēls : pārslēgties starp pieejamajiem mapes skatiem.

ALT+5

Poga Rīki: atvērt izvēlni Rīki.

ALT+L

Parādīt atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10.

Pārvietoties starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Atvērt sarakstu Skatīt

F4 vai ALT+I

Atsvaidzināt failu sarakstu.

F5

Navigācija lentē

Piekļuve komandām, izmantojot taustiņus un to kombinācijas

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā. Tālāk sniegtais piemērs ir no programmas Microsoft Office Word.

  Lente ar redzamajiem taustiņu padomiem

 2. Nospiediet taustiņu, kas redzams taustiņu padomā, virs vajadzīgā līdzekļa.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietošana kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest vajadzīgo komandu vai vadīklu pogas. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, nospiežot taustiņu kombināciju ALT+H, F, S grupā Fonti nonāksit pie sarakstlodziņa Lielums.

  Piezīme.: Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

Tastatūras fokusa maiņa, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus.

ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietoties pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Paslēpt vai rādīt lenti.

CTRL+F1

Rādīt atlasītās komandas īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai logā atlasītu šādas daļas:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Jūsu dokuments

F6

Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ VAI SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Aktivizēt lentē atlasīto komandu vai vadīklu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ VAI ENTER

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ VAI ENTER

Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību

ENTER

Pabeigt modificēt lentes vadīklas vērtību un pārvietot fokusu atpakaļ dokumentā.

ENTER

Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Programmā PowerPoint bieži veicami uzdevumi

Izveidot jaunu prezentāciju Ctrl+N

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgšanās starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi.

CTRL+SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Darbs struktūrā

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas paaugstināšana.

ALT+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Rindkopas pazemināšana.

ALT+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

ALT+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīto rindkopu pārvietošana lejup.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Virsraksta 1. līmeņa parādīšana.

ALT+SHIFT+1

Teksta zem virsraksta izvēršana.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Teksta zem virsraksta sakļaušana.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

Lodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT un pēc tam nospiediet N.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz tekstlodziņu, kas atrodas cilnes Ievietošana grupā Teksts.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Piezīme.: Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasiet grupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Režģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar pievienotu tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Tekstu un objektu atlasīšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana.

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana.

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Visu rakstzīmju līdz vārda beigām atlasīšana.

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Visu rakstzīmju līdz vārda sākumam atlasīšana.

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīšana vienu rindu augstāk

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasīšana vienu rindu zemāk

SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Objekta atlasīšana (ar objektā atlasītu tekstu).

ESC

Objekta atlasīšana (ar atlasītu objektu).

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Visu slaidu atlasīšana.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Visa teksta atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa kreisi dzēšana.

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Viena vārda pa kreisi dzēšana.

CTRL+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa labi dzēšana.

DELETE

Viena vārda pa labi dzēšana.

CTRL+DELETE

Atlasītā objekta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta ielīmēšana.

CTRL+V

Pēdējās darbības atsaukšana.

CTRL+Z

Pēdējās darbības atkārtošana.

CTRL+Y

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Īpašā ielīmēšana

CTRL+ALT+V

Pārvietošanās tekstā

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu augstāk

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindu zemāk

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz rindas beigām

END

Pārvietoties uz rindas sākumu

HOME

Pārvietoties vienu rindkopu augstāk

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu rindkopu zemāk

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pāriešana pie nākamā virsraksta vai pamatteksta viettura. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pārvietoties, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ievietot tabulatoru šūnā

CTRL+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

Tabulēšanas taustiņš pēdējās rindas beigās

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Lai atlasītu darblapas objektu, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, un pēc tam atlasiet Rediģēt.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fontu vai to lieluma mainīšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu lielumu.

CTRL+SHIFT+P

Fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+T

Teikuma burtu reģistra maiņa starp lielajiem un mazajiem burtiem.

SHIFT+F3

Treknraksta lietošana.

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana.

CTRL+U

Slīpraksta lietošana.

CTRL+I

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Augšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+SHIFT+PLUSZĪME

Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Hipersaites ievietošana.

CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Formātu kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formātu ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas centrēšana.

CTRL+E

Rindkopas līdzināšana.

CTRL+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Rindkopas līdzināšana pa labi.

CTRL+R

Prezentācijas rādīšana

Rādot prezentāciju pilnekrāna režīmā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, LABĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

Taustiņš P, PAGE UP, KREISĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ.

Pāriešana uz slaidu ar norādīto numuru.

numurs+ENTER

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai punkts (.)

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai komats (,)

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC vai PĀRNESUMZĪME

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana noklikšķinot izmēģinājuma laikā.

M

Atgriešanās pirmajā slaidā.

1+ENTER

Paslēpta rādītāja parādīšana vai rādītāja pārveidošana par zīmuli.

CTRL+P

Paslēpta rādītāja parādīšana vai rādītāja pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

Padoms.: Lai prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Tīmekļa prezentāciju pārlūkošana

Šos taustiņus var izmantot tīmekļa prezentāciju apskatei pārlūkprogrammā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā versijā.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm tīmekļa prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm tīmekļa prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER

Pāriešana uz nākamo slaidu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Pāriešana uz iepriekšējo slaidu

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Līdzekļa Atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos īsinājumtaustiņus atlases rūtī.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlases rūts atvēršana.

ALT, J, D, A un pēc tam P

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ vai SHIFT+TABULĒŠANAS TAUSTIŅŠ

Visu grupu sakļaušana.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Lai piešķirtu pielāgotus īsinājumtaustiņus izvēlnes vienumiem, ierakstītiem makro un Visual Basic for Applications (VBA) kodam programmā Office PowerPoint 2007, jāizmanto trešās puses pievienojumprogramma, piemēram, Shortcut Manager for PowerPoint, kas ir pieejama vietnē OfficeOne pievienojumprogrammas programmai PowerPoint.

Skatiet arī

Pieejamu PowerPoint prezentāciju izveide

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×