Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja sistēmas Windows programmā PowerPoint izmanto ārēju tastatūru ar īsinājumtaustiņiem. Lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns un ir svarīga alternatīva pelei. Šajā tēmā ir uzskaitīti sistēmas Windows programmā PowerPoint pieejamie īsinājumtaustiņi.

Mums ir atsevišķs saraksts ar īsinājumtaustiņiem, ko var izmantot prezentācijas izveidē.

Piezīmes.: 

  • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

  • Ja īsinājumtaustiņu kombinācijā ir vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, šajā aprakstā taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Ja taustiņi jānospiež uzreiz viens pēc otra, taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Darbība

Taustiņu kombinācija

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Prezentācijas sākšana no pašreizējā slaida.

Shift+F5

Prezentētāja skata rādīšana.

Alt+F5

vai

Alt+S, B

Šajā tēmā

Slaidrādes vadība prezentācijas laikā

Video un citas multivides vadība prezentācijas laikā

Manevrēšanas prezentētāja skatā prezentācijas laikā

Slaidrādes vadība prezentācijas laikā

Tālāk norādītie īsinājumtaustiņi darbojas, kamēr prezentāciju rādāt slaidrādes (pilnekrāna) režīmā. Lai pārietu slaidrādes režīmā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, B.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

N

Enter

Page Down

Labā bultiņa

Lejupvērstā bultiņa

Atstarpes taustiņš

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

P

Page Up

Kreisā bultiņa

Augšupvērstā bultiņa

Atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana uz slaidu ar norādīto numuru.

numurs+ENTER

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai punkts

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai komats

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Slaida stāstījuma un hronometrāžas atkārtota ierakstīšana

R

Lāzera rādītāja startēšana

Dažas sekundes turiet nospiestu kreiso peles pogu

Rādītāja nomaiņa uz pildspalvu.

Ctrl+P

Rādītāja pārveidošana par bultiņu.

Ctrl+A

Rādītāja pārveidošana par dzēšgumiju

Ctrl+E

Rokraksta atzīmju parādīšana vai paslēpšana

Ctrl+M

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

Ctrl+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

Ctrl+U

Visu slaidu dialoglodziņa skatīšana

Ctrl+S

Datora uzdevumjoslas skatīšana

Ctrl+T

Rādīt īsinājumizvēlni.

Shift+F10

Pāreja pie nākamās hipersaites (vai citas karstvietas) pašreizējā slaidā. (“Karstvietas” ir: hipersaites, animācijas trigeri, audio objekti un video objekti.)

Tabulēšanas taustiņš

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo pašreizējā slaida hipersaiti.

Shift+tabulēšanas taustiņš

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei. (Sekošana atlasītajai hipersaitei)

Enter, kad ir atlasīta hipersaite

Video un citas multivides vadība prezentācijas laikā

Šie īsinājumtaustiņi darbojas ar video failiem, kas ir importēti no jūsu datora vai citas ierīces. Tie nedarbojas ar tiešsaistes video failiem.

Prezentācijas laikā, ja vēlaties skatīt multivides saīšņu sarakstu, nospiediet taustiņu F1. Pēc tam dialoglodziņā Slaidrādes palīdzība atveriet cilni Multivide. Nospiediet bulttaustiņu uz tastatūras, lai pārvietotos no vienas dialoglodziņa cilnes uz nākamo.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Multivides atskaņošanas apturēšana.

Alt+Q

Multivides atskaņošana/pauzēšana.

Ctrl+atstarpes taustiņš

Pārslēgšanās no atskaņošanas uz pauzi un pretēji

Alt+P

Pāriešana uz nākamo grāmatzīmi.

Alt+End

Pāriešana uz iepriekšējo grāmatzīmi.

Alt+Home

Skaļuma palielināšana.

ALT+augšupvērstā bultiņa

Skaļuma samazināšana.

ALT+lejupvērstā bultiņa

Skaņas izslēgšana.

ALT+U

Meklēšana uz priekšu par trim sekundēm.

Alt+Shift+Page Down

Meklēšana atpakaļ par trim sekundēm.

Alt+Shift+Page Up

Meklēšana uz priekšu par 0,25 sekundēm un pauzēšana

Alt+Shift+labā bultiņa

Meklēšana atpakaļ par 0,25 sekundēm un pauzēšana

Alt+Shift+kreisā bultiņa

audio un subtitru izvēlnes rādīšana/paslēpšana (videoklipiem, kuriem ir vairāki audio ieraksti un/vai subtitru ieraksti atbalstītos formātos.)

Alt+J

Manevrēšanas prezentētāja skatā prezentācijas laikā

Tālāk norādītie īsinājumtaustiņi darbojas, kamēr prezentāciju rādāt, izmantojot prezentētāja skatu. Prezentētāja skats ļauj skatīt savu prezentāciju ar runātāja piezīmēm vienā datorā (piemēram, savā klēpjdatorā), kamēr publika redz prezentāciju bez piezīmēm citā monitorā.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Pārvietošanās no viena prezentētāja skata reģiona (virsraksts, rīki zem slaida un piezīmju rūts) uz citu

F6

Pārvietošanās no viena rīka uz citu viena prezentētāja skata reģiona ietvaros

Tabulēšanas taustiņš

Ritināšana piezīmju rūtī vienu rindiņu lejup

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināšana piezīmju rūtī vienu rindiņu augšup

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināšana piezīmju rūtī vienu ekrānu lejup

CTRL+PAGE DOWN

Ritināšana piezīmju rūtī vienu ekrānu augšup

CTRL+PAGE UP

Lai drukātu prezentāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P.

Šajā tēmā

Rādot prezentāciju pilnekrāna režīmā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Slaidrādes īsinājumtaustiņi

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

N

Enter

Page Down

Labā bultiņa

Lejupvērstā bultiņa

Atstarpes taustiņš

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

P

Page Up

Kreisā bultiņa

Augšupvērstā bultiņa

Atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana uz slaidu ar norādīto numuru.

numurs+ENTER

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai punkts (.)

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai komats (,)

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC vai PĀRNESUMZĪME

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana noklikšķinot izmēģinājuma laikā.

M

Slaida stāstījumu un hronometrāžas atkārtota ierakstīšana

R

Atgriešanās pirmajā slaidā.

Divas sekundes nospiest un turēt labo un kreiso peles pogu

Bultiņas rādītāja rādīšana vai paslēpšana

A vai =

Rādītāja nomaiņa uz pildspalvu.

CTRL+P

Rādītāja pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja pārveidošana par dzēšgumiju.

CTRL+E

Rokraksta atzīmju parādīšana vai paslēpšana

CTRL+M

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Visu slaidu dialoglodziņa skatīšana

CTRL+S

Datora uzdevumjoslas skatīšana

CTRL+T

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TAB

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, ja tiek atlasīta hipersaite

Multivides īsinājumtaustiņi prezentācijas rādīšanas laikā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Multivides atskaņošanas apturēšana

ALT+Q

Pārslēgšanās no atskaņošanas uz pauzi un pretēji

ALT+P

Pāriešana uz nākamo grāmatzīmi

ALT+END

Pāriešana uz iepriekšējo grāmatzīmi

ALT+HOME

Skaļuma palielināšana

ALT+augšupvērstā bultiņa

Skaļuma samazināšana

ALT+lejupvērstā bultiņa

Meklēšana uz priekšu

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Meklēšana atpakaļ

ALT+SHIFT+PAGE UP

Skaņas izslēgšana

ALT+U

Lai drukātu prezentāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P.

Padoms.    Lai prezentācijas laikā skatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Rādot prezentāciju pilnekrāna režīmā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

N

Enter

Page Down

Labā bultiņa

Lejupvērstā bultiņa

Atstarpes taustiņš

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

P

Page Up

Kreisā bultiņa

Augšupvērstā bultiņa

Atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana uz slaidu ar norādīto numuru.

numurs+ENTER.

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

B vai punkts (.)

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

W vai komats (,)

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

ESC vai PĀRNESUMZĪME

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Iešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana noklikšķinot izmēģinājuma laikā.

M

Atgriešanās pirmajā slaidā.

1+ENTER

Paslēpta rādītāja parādīšana un/vai rādītāja pārveidošana par zīmuli.

CTRL+P

Paslēpta rādītāja parādīšana un/vai rādītāja pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TAB

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER, kad atlasīta hipersaite

Lai drukātu prezentāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P.

Padoms.    Lai prezentācijas laikā skatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Skatiet arī

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×