Īsinājumtaustiņi programmai Microsoft Office InfoPath

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā palīdzības tēmā ir aprakstīti īsinājumtaustiņi programmas Microsoft Office InfoPath 2007 bieži veicamajiem uzdevumiem, piemēram, veidlapas izveidei. Īsinājumtaustiņi attiecas uz tastatūrām, kuru izkārtojums ir izvietots pēc ASV standartiem. Pēc citiem standartiem izvietotie tastatūru taustiņi var neatbilst šiem īsinājumtaustiņiem.

Īsinājumtaustiņi, kuru darbībai vienlaicīgi jānospiež divi vai vairāki taustiņi, tiek atdalīti ar pluszīmi (+), savukārt tādi īsinājumtaustiņi, kuru darbībai aiz viena taustiņa nospiediena uzreiz seko nākamais, tiek atdalīti ar komatu (,).

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet tabulācijas taustiņu, atlasiet Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Šajā rakstā

Veidlapas veidnes noformēšana

Palīdzības saņemšana

Palīdzības logā

Izmantojot izvēlnes, rīkjoslas un uzdevumrūtīm

Izmantojot dialoglodziņu

Microsoft Office pamati

Veidlapu veidņu noformēšana

Veidlapu veidņu izstrādi

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai noformētu jaunu veidlapas veidni.

CTRL+SHIFT+D

Piezīme : Ja ir atvērts dialoglodziņš Darba sākšana, spiediet taustiņu TAB, līdz esat izvēlējies opciju Noformēt veidlapas veidni, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Lai atvērtu dialoglodziņu Atvēršana noformēšanas režīmā.

CTRL+O vai CTRL+F12

Lai parādītu uzdevumrūti Noformējuma uzdevumi.

ALT+N

Lai priekšskatītu pašreizējo veidlapas veidni.

CTRL+SHIFT+B

Lai atrastu vārdu vai frāzi.

CTRL+F

Lai aizstātu vārdu vai frāzi.

CTRL+H

Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu.

CTRL+X

Lai kopētu atlasīto tekstu vai vienumu.

CTRL+C

Ielīmēt tekstu vai vienumu.

CTRL+V

Lai drukātu pašreizējo veidlapas veidni.

CTRL+P

Lai parādītu atlasītās vadīklas rekvizītus.

ALT+ENTER

Lai ievietotu vadīklu.

ALT+I, C

Lai atlasītu iepriekšējo vadīklu.

CTRL+< (zīme mazāks nekā) vai SHIFT+TAB

Lai atlasītu nākamo vadīklu.

CTRL+> (zīme lielāks nekā) vai TAB

Lai atvērtu programmu Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Lai Web pārlūkprogrammā atvērtu vietni Microsoft Office Developer Center.

ALT+H, I

Lai ievietotu hipersaiti.

CTRL+K

Lai atlasītu līdz rindkopas sākumam.

CTRL+SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai atlasītu līdz rindkopas beigām.

CTRL+SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai atlasītu tekstu, grafiku vai lauku, kas atrodas vienu rindiņu augstāk vai vienu rindiņu zemāk.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai ievietotu rindiņas pārtraukumu.

SHIFT+ENTER

Lai ievietotu eiro simbolu.

CTRL+ALT+E

Teksta formatēšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai noņemtu visu formatējumu.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt treknraksta formatējumu.

CTRL+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

CTRL+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

CTRL+U

Lai atlasītajā tekstā lietotu vai noņemtu pasvītrojumu.

ALT+SHIFT+K

Lai atlasītajā tekstā lietotu vai noņemtu augšraksta formatējumu.

CTRL+SHIFT+VIENĀDĪBAS ZĪME

Lai atlasītajā tekstā lietotu vai noņemtu apakšraksta formatējumu.

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Lai atlasītajā tekstā lietotu vai noņemtu stilu Parasts.

CTRL+SHIFT+N

Lietot vai noņemt no atlasītā teksta Virsraksta 1 stilu.

ALT+CTRL+1

Lai atlasītajā tekstā lietotu vai noņemtu stilu Virsraksts 2.

ALT+CTRL+2

Lietot vai noņemt no atlasītā teksta Virsraksta 3 stilu.

ALT+CTRL+3

Lietot vai noņemt no atlasītās rindkopas aizzīmētā saraksta formatējumu.

CTRL+SHIFT+L

Izveidot rindkopas atkāpi pa kreisi.

CTRL+M

Noņemt rindkopas atkāpi no kreisās puses.

CTRL+SHIFT+M

Taisnot atlasīto rindkopu.

CTRL+J

Līdzināt pa labi atlasīto rindkopu.

CTRL+R

Centrēt atlasīto rindkopu.

CTRL+E

Līdzināt pa kreisi atlasīto rindkopu.

CTRL+L

Lai atlasītajā tekstā palielinātu fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+KOMATS

Lai atlasītajā tekstā samazinātu fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+PUNKTS

Lai atvērtu uzdevumrūti Fonts.

CTRL+D

Darbs ar tabulām

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai ievietotu periodisku tabulu.

ALT+I, G

Lai kolonnas platumu mainītu pa kreisi no apmales, nemainot citu kolonnu platumu.

Turiet nospiestu taustiņu SHIFT, kamēr tiek vilkta kolonnas apmale.

Lai mainītu tās rindas augstumu, kas atrodas virs vai zem apmales, nemainot citu rindu augstumu.

Piezīme : Rindām, kurās ir iestatīts minimālais augstums, šis īsinājumtaustiņš maina to rindu augstumu, kas atrodas virs apmales. Rindas minimālo augstumu nosaka vairāki nosacījumi, arī tas, vai rindā ir teksts vai vadīklas.

Turiet nospiestu taustiņu SHIFT, kamēr tiek vilkta rindas apmale.

Lai visām atlasītajām rindām un kolonnām mainītu vienādu augstumu un platumu.

Turiet nospiestu taustiņu ALT, kamēr tiek vilkta rindas vai kolonnas apmale

Lai tabulā pārvietotos no iepriekšējās šūnas uz nākamo.

TAB vai SHIFT+TAB
Nospiežot taustiņu TAB, tabulai tiek pievienota jauna rinda, ja kursors ir novietots pēdējās rindas pēdējā šūnā.

Lai atlasītu tabulas šūnu vai atceltu atlasi.

F2

Korekciju veikšana un izmaiņu saglabāšana

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai atrastu nākamo nepareizi uzrakstīto vārdu vai gramatikas kļūdu.

Piezīme : Jāatzīmē izvēles rūtiņa Pārbaudīt pareizrakstību rakstīšanas laikā (nospiediet ALT+T un pēc tam O).

ALT+F7

Lai saglabātu vai publicētu pašreizējo veidlapas veidni.

Piezīme : Nospiežot šo saīsni, tiek atvērts dialoglodziņš, kurā tiek piedāvāts saglabāt vai publicēt veidlapas veidni. Ja vēlaties šo dialoglodziņu paslēpt, nospiežot ALT+SHIFT+F2, tiks parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā.

ALT+SHIFT+F2

Atsaukt pēdējo darbību

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Lai saglabātu pašreizējo veidlapas veidni.

SHIFT+F12

Priekšskatīšana pirms drukāšanas pievienošana veidlapas veidnei

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai parādītu dialoglodziņu Drukas priekšskatījums.

ALT+F, V

Lai pārvietotos uz nākamo lapu.

ALT+BULTIŅA PA LABI

Lai pārvietotos uz iepriekšējo lapu.

ALT+BULTIŅA PA KREISI

Lai tuvinātu un iegūtu tuvu veidlapas veidnes skatu.

ALT+VIENĀDĪBAS ZĪME

Lai tālinātu un iegūtu plašāku veidlapas veidnes skatu samazinātā lielumā.

ALT+DEFISE

Uz lapas sākumu

Palīdzības saņemšana

Palīdzības loga izmantošana

Palīdzības logā var piekļūt Microsoft Office palīdzības saturam. Tajā ir parādītas tēmas, kā arī cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Aizvērt palīdzības logu

ALT+F4

Pārslēgties no palīdzības loga uz aktīvo programmu.

ALT+TAB

Lai dotos uz sākumlapu InfoPath 2007 palīdzība un praktiski padomi.

ALT+HOME

Lai atlasītu nākamo vienumu.

TAB

Lai atlasītu iepriekšējo vienumu.

SHIFT+TAB

Lai atlasītajam vienumam veiktu noklusējuma darbību.

ENTER

Sadaļā Pārlūkot programmas nosaukums palīdzību atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Sadaļā Pārlūkot programmas nosaukums palīdzību izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā.

TAB

Atlasīt iepriekšējo slēpto tekstu vai hipersaiti.

SHIFT+TAB

Veikt darbību atlasītajam Rādīt visu, Paslēpt visu, slēpts teksts vai hipersaite.

ENTER

Pāriet atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ).

ALT+KREISĀ BULTIŅA vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Pāriet uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+LABĀ BULTIŅA

Ritināt nelielu apjomu augšup vai lejup pašreiz rādītajā palīdzības tēmā.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt lielāku apjomu augšup vai lejup pašreiz rādītajā palīdzības tēmā.

PAGE UP, PAGE DOWN

Lai parādītu palīdzības loga komandu izvēlni. (Palīdzības logam jābūt aktīvam fokusam. Nospiediet F1.)

SHIFT+F10

Pārtraukt pēdējo darbību (poga Pārtraukt)

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu.

Piezīme : Ja pašreizējā palīdzības tēma nav aktīvajā logā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli

F6, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai lodziņā Ievadīt meklējamos vārdus ierakstītu tekstu.

F6, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA (nospiediet atkārtoti)

Lai pārslēgtos no viena palīdzības tēmas apgabala uz citu, piemēram, starp rīkjoslu, lodziņu Ievadīt meklējamos vārdus un sarakstu Meklēt.

F6

Lai koka skata satura rādītājā atlasītu nākamo vai iepriekšējo vienumu.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai koka skata satura rādītājā izvērstu vai sakļautu atlasīto vienumu.

BULTIŅA PA KREISI vai BULTIŅA PA LABI

Lai atlasītu nākamo hipersaiti vai Rādīt visus vai Paslēpt visus, kas atrodas tēmas augšdaļā.

TAB

Lai atlasītu iepriekšējo hipersaiti.

SHIFT+TAB

Lai veiktu atlasītās hipersaites, saites Rādīt visus vai Paslēpt visus darbības.

ENTER

Lai drukātu pašreizējo palīdzības tēmu.

CTRL+P

Rakstīt meklēšanas jautājumu

Pirms meklējamā jautājuma ierakstīšanas jāatzīmē lodziņš Palīdzība: ieraksti jaut.

 1. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēlnes joslu.

 2. Atkārtoti spiediet taustiņu TAB, līdz kursors tiek parādīts lodziņā Palīdzība: ieraksti jaut.

 3. Ierakstiet jautājumu.

 • Lai iesniegtu meklējamo terminu, kurš ir ierakstīts lodziņā Palīdzība: ieraksti jaut., nospiediet taustiņu ENTER.

Uz lapas sākumu

Izvēļņu, rīkjoslu un uzdevumrūšu izmantošana

Atvēršana un izmantošana izvēlņu joslas un rīkjoslas

Lai pārvietotu rīkjoslu vai mainītu tās izmērus, vispirms tā jāatlasa.

 1. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēlnes joslu.

 2. Atkārtoti nospiediet CTRL+TAB, lai atlasītu rīkjoslu.

 3. Nospiediet CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu izvēlni Rīkjoslas opcijas.

 4. Nospiediet S vai M, lai atlasītu komandu Pārvietot vai Mainīt izmērus.

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai pārvietotu rīkjoslu.

CTRL+bulttaustiņi

Lai atdokotu rīkjoslu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA (nospiediet atkārtoti)

Lai rīkjoslu dokotu vertikāli uz ekrāna kreiso vai labo malu.

BULTIŅA PA KREISI vai BULTIŅA PA LABI (nospiediet atkārtoti)

Lai atlasītu izvēlnes joslu un vienlaicīgi aizvērtu atvērtu izvēlni un apakšizvēlni.

ALT vai F10

Lai atlasītu uzdevumrūti vai rīkjoslu, kad ir nospiests taustiņš F10 vai ALT, lai atlasītu izvēlnes joslu. Atkārtoti nospiediet taustiņu, lai pārvietotos pa atvērtām rīkjoslām, izvēļņu joslām un uzdevumrūtīm.

CTRL+TAB vai CTRL+SHIFT+TAB

Lai atlasītu nākamo pogu vai rīkjoslas izvēlni, kad ir atlasīta rīkjosla vai izvēļņu josla.

TAB vai BULTIŅA PA LABI

Lai atlasītu iepriekšējo pogu vai rīkjoslas izvēlni, kad ir atlasīta rīkjosla vai izvēļņu josla.

SHIFT+TAB vai BULTIŅA PA KREISI

Lai atvērtu atlasīto izvēlni vai veiktu atlasītās pogas vai komandas darbību.

ENTER

Lai parādītu atlasītā vienuma īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Lai parādītu virsrakstjoslas īsinājumizvēlni.

ALT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Lai atlasītu nākamo komandu, kad ir atvērta izvēlne vai apakšizvēlne.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai atlasītu iepriekšējo komandu, kad ir atvērta izvēlne vai apakšizvēlne.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai atlasītu izvēlni pa kreisi un atvērtā apakšizvēlnē pārslēgtos starp galveno izvēlni un apakšizvēlni.

BULTIŅA PA KREISI

Lai atlasītu izvēlni pa labi un atvērtā apakšizvēlnē pārslēgtos starp galveno izvēlni un apakšizvēlni.

BULTIŅA PA LABI

Lai atlasītu pirmo izvēlnes vai apakšizvēlnes komandu.

HOME

Lai atlasītu pēdējo izvēlnes vai apakšizvēlnes komandu.

END

Lai aizvērtu atvērtu izvēlni un, kad ir atvērta apakšizvēlne, aizvērtu tikai apakšizvēlni.

ESC

Lai atvērtu atlasīto izvēlni.

SHIFT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai atvērtā saīsinātajā izvēlnē parādītu pilnu komandu kopu.

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai pārslēgtos starp uzdevumrūti un aktīvo veidlapas veidni.

F6

Lai uzdevumrūtī atlasītu nākamo vienumu.

TAB

Lai uzdevumrūtī atlasīto iepriekšējo vienumu.

SHIFT+TAB

Piezīme : Tastatūru var izmantot, lai izvēļņu joslā atlasītu jebkuru izvēlnes komandu. Nospiediet taustiņu ALT, lai atlasītu izvēļņu joslu. Izvēlnes elementa nosaukumā, kur atrodas vēlamā komanda, noklikšķiniet uz pasvītrotā burta.

Atvēršana un izmantošana uzdevumrūtīm

Lai varētu strādāt ar uzdevumrūti, tā vispirms ir jāatver un jāatlasa.

 1. Nospiediet CTRL+F1, lai atvērtu uzdevumrūti.

 2. Nospiediet F6, lai atlasītu izvēļņu joslu.

 3. Nospiediet CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu uzdevumrūts opciju izvēlni.

 4. Nospiediet M vai S, lai atlasītu komandu Pārvietot vai Mainīt izmērus.

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai parādītu uzdevumrūti Noformējuma uzdevumi.

ALT+N

Lai programmu logā pārvietotos uz citas rūts uzdevumrūti (pulksteņrādītāja virzienā). Iespējams, taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

Piezīme : Ja, spiežot taustiņu F6, netiek parādīta vēlamā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai aktivizētu izvēļņu joslu, un pēc tam CTRL+TAB, lai pārietu uz uzdevumrūti.

F6

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam).

SHIFT+F6

Lai mainītu uzdevumrūts izmērus (kad ir atlasīta komanda Mainīt izmērus).

Bulttaustiņus

Lai pārvietotu uzdevumrūti (kad ir atlasīta komanda Pārvietot).

Bulttaustiņus

Lai atvērtu uzdevumrūti vai paslēptu pašreizējo uzdevumrūti.

CTRL+F1

Lai no aktīvā programmas loga pārvietotos uz uzdevumrūti. (Iespējams, taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes).

F6

Ja izvēlne vai rīkjosla ir aktīva, pārvietojieties uz uzdevumrūti. (Iespējams, ka taustiņi CTRL+TAB būs jānospiež vairākas reizes.)

CTRL+TAB

Lai atvērtu uzdevumrūts opciju izvēlni.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Lai aizvērtu atvērtu izvēlni vai atgrieztos veidlapas veidnē.

ESC

Lai aktīvā uzdevumrūtī atlasītu nākamo uzdevumrūts opciju.

TAB

Lai aktīvā uzdevumrūtī atlasītu iepriekšējo uzdevumrūts opciju.

SHIFT+TAB

Lai atlasītā apakšizvēlnē pārvietots starp izvēlēm vai opciju grupā pārvietotos starp opcijām virzienā uz augšu.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai atlasītā apakšizvēlnē pārvietots starp izvēlēm vai opciju grupā pārvietotos starp opcijām virzienā uz leju.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai atvērtu atlasīto izvēlni vai veiktu atlasītās pogas darbību.

ENTER

Lai atvērtu veidlapas veidnē atvērtu īsinājumizvēlni vai lai atlasītajam uzdevumrūts vienumam atvērtu nolaižamo izvēlni.

SHIFT+F10

Lai redzamā izvēlnē vai apakšizvēlnē atlasītu pirmo komandu.

HOME

Lai redzamā izvēlnē vai apakšizvēlnē atlasītu pēdējo komandu.

END

Lai pārvietotos uz atlasītā uzdevumrūts saraksta augšdaļu.

CTRL+HOME

Lai pārvietotos uz atlasītā uzdevumrūts saraksta lejasdaļu.

CTRL+END

Uz lapas sākumu

Dialoglodziņu izmantošana

Piekļuve un izvēloties opciju dialoglodziņos

Veicamā darbība

Nospiediet

Lai atvērtu dialoglodziņu Atvērt noformējuma režīmā.

CTRL+O vai CTRL+F12

Lai no atvērta dialoglodziņa pārvietotos atpakaļ uz veidlapas veidni (dialoglodziņiem, kas atbalsta šo darbību).

ALT+F6

Lai pārvietotos uz nākamo opciju.

TAB

Lai pārvietotos uz iepriekšējo opciju.

SHIFT+TAB

Lai pārslēgtos uz nākamo cilni.

CTRL+TAB

Lai pārslēgtos uz iepriekšējo cilni.

CTRL+SHIFT+TAB

Lai pārslēgtos uz nākamo kategoriju.

TAB

Piezīme : Kad ir atlasīta kategorija, izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz vēlamo kategorijas nosaukumu.

Lai pārslēgtos uz iepriekšējo kategoriju.

SHIFT+TAB

Piezīme : Kad ir atlasīta kategorija, izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz vēlamo kategorijas nosaukumu.

Lai sarakstā vai opciju grupā pārvietotos starp opcijām.

Bulttaustiņus

Lai veiktu atlasītās pogas darbību vai atzīmētu izvēles rūtiņu vai notīrītu to.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Lai atvērtu aizvērtu sarakstu un pārvietotos uz noteiktām saraksta opcijām.

Pirms opcijas burtu nolaižamajā sarakstā.

Lai atlasītu opciju vai atzīmētu izvēles rūtiņu vai notīrītu to.

ALT+ opcijā pasvītroto burtu

Lai atvērtu atlasīto nolaižamo sarakstu.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai aizvērtu atlasīto nolaižamo sarakstu vai atceltu komandu un pēc tam aizvērtu dialoglodziņu.

ESC

Palaist atlasīto komandu.

ENTER

Lai dotos uz iepriekšējo mapi.

ALT+1

Lai atvērtu mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atlasītā mape.

ALT+2

Lai dzēstu atlasīto mapi vai failu.

ALT+3

Lai atvērtā mapē izveidotu jaunu apakšmapi.

ALT+4

Lai pārslēgtos starp skatiem Sīktēli, Mozaīka, Ikonas, Saraksts, Detaļas, Rekvizīti un Priekšskatījums.

ALT+5

Lai parādītu atlasītās mapes vai faila īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Lai atvērtu sarakstu Skatīt vai Kur saglabāt (sistēmā Windows Vista sauktu par adrešu joslu).

F4

Lai dialoglodziņā Atvēršana, Atvērt noformējuma režīmā vai Saglabāt kā atjauninātu mapi vai faila sarakstu.

F5

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir lauks, kurā var ierakstīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Lai izdarītu

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu.

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām.

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietot vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+BULTIŅA PA LABI

Lai atlasītu vienu rakstzīmi pa kreisi vai atceltu atlasi.

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vai atcelt vienas rakstzīmes atlasi pa labi.

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt vai atcelt viena vārda atlasi pa kreisi.

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Atlasīt vai atcelt viena vārda atlasi pa labi.

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam.

SHIFT+HOME

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām.

SHIFT+END

Uz lapas sākumu

Programmas Microsoft Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+TAB

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+TAB

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Lai atjaunotu aktīvā loga izmērus, kad tas ir minimizēts vai maksimizēts.

CTRL+F5

Lai pārslēgtos uz nākamo logu, kad ir atvērti vairāki logi.

CTRL+F6

Lai pārslēgtos uz iepriekšējo logu, kad ir atvērti vairāki logi.

CTRL+SHIFT+F6

Lai izpildītu komandu Pārvietot (loga izvēlnē Vadīkla), kad dokumenta logs nav maksimizēts. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu logu, un, kad pārvietošana ir pabeigta, nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F7

Lai izpildītu komandu Mainīt izmērus (loga izvēlnē Vadīkla), kad dokumenta logs nav maksimizēts. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu loga izmērus, un, kad izmēru maiņa ir pabeigta, nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F8

Minimizēt logu par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās)

CTRL+F9

Lai maksimizētu vai atjaunotu atlasīto logu, kuram ir mainīti izmēri.

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Pārvietošanās tekstā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+BULTIŅA PA LABI

Lai pārvietotos uz rindiņas beigām.

END

Lai pārvietotos uz rindiņas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×