Īsinājumtaustiņi programmā Project 2010

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi atbilst ASV tastatūras izkārtojumam. Taustiņi citos klaviatūru izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbildīs šim izkārtojumam.

Īsinājumtaustiņi, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+) programmā Microsoft Project palīdzība. Tastatūras īsinājumtaustiņiem, kad vienlaikus tiek nospiesti vienu taustiņu tūlīt pēc tam citu taustiņu, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Jūs varat izmantot tastatūru, lai piekļūtu lentes komandām un lai naviģētu un pārvietotos palīdzības logā. Nospiediet taustiņu ALT, lai parādītu taustiņpadomi virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā. Tālāk sniegtajā piemērā ir no programmas Microsoft Office Word.

Piezīme.: Lai drukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu TAB, lai atlasītu Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Tiešsaistes palīdzība

Palīdzības loga izmantošana

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Aizvērt palīdzības logu

ALT+F4

Pārslēgties no palīdzības loga uz aktīvo programmu.

ALT+TAB

Atgriezties Programmas nosaukums sākumlapā

ALT+HOME

Palīdzības logā atlasīt nākamo vienumu

TAB

Palīdzības logā atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+TAB

Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana.

ENTER

Palīdzības loga sadaļas Pārlūkot Programmas nosaukums palīdzību atbilstīgi atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu.

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Palīdzības loga sadaļā Pārlūkot programmas nosaukums palīdzību izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā.

TAB

Atlasīt iepriekšējo slēpto tekstu vai hipersaiti.

SHIFT+TAB

Veikt darbību atlasītajam Rādīt visu, Paslēpt visu, slēpts teksts vai hipersaite.

ENTER

Pāriet atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ).

ALT+KREISĀ BULTIŅA vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Pāriet uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+LABĀ BULTIŅA

Ritināšana nedaudz uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināšana ar lielāku soli uz augšu vai leju pašreiz redzamajā palīdzības tēmā.

PAGE UP vai PAGE DOWN

Mainīt, vai palīdzības logs tiek rādīts pievienots (mozaīkas veidā) aktīvajai programmai vai atsevišķi (bez mozaīkas) no tās.

ALT+U

Parādīt palīdzības loga komandu izvēlni. Nepieciešams, lai palīdzības logam būtu aktīvais fokuss (noklikšķiniet palīdzības logā).

SHIFT+F10

Pārtraukt pēdējo darbību (poga Pārtraukt)

ESC

Atjauniniet logu (pogaAtsvaidzināt ).

F5

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu

Piezīme.: Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli

F6, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Lai lodziņā Ievadīt meklējamos vārdus ierakstītu tekstu.

F6, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārslēgšanās starp palīdzības loga daļām, piemēram, pārslēgšanās starp rīkjoslu, lodziņu Ievadiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēt.

F6

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma atlasīšana satura rādītāja koka skatā.

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma izvēršana vai sakļaušana satura rādītāja koka skatā.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Microsoft Office pamati

Piekļuve Office Fluent lentei, izmantojot tastatūru

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra pašreizējā skatā pieejamā līdzekļa.

 2. Nospiediet burtu, kas parādās virs vajadzīgā līdzekļa esošajos taustiņu padomos.

 3. Atkarībā no tā, kurš burts nospiežat, var parādīties papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilnē Sākums ir aktīva un jūs nospiediet W, cilnes Skats tiks rādīts, kā arī taustiņpadomi cilnes grupu.

 4. Turpiniet nospiest burtus, līdz nospiežat izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms ir jānospiež tās grupas burts, kura satur komandu.

  Piezīme.: Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

  Padoms.: Ja uzrauga logs pēc atlases ar taustiņu padomiem nefokusējas, nospiediet taustiņu ALT un pēc tam taustiņus CTRL+TAB.

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

ALT+TAB

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

ALT+SHIFT+TAB

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Aktīvā loga izmēru atjaunošana pēc tā maksimizēšanas.

CTRL+F5

Pārvietoties uz uzdevumrūti no citas programmas loga rūts (pulksteņrādītāja kustības virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

Piezīme.: Ja, nospiežot taustiņu F6, netiek parādīta vajadzīgā uzdevumrūts, mēģiniet, nospiežot taustiņu ALT, novietot fokusu izvēļņu joslā vai lenti, kas ir daļa no Office Fluent lentes, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + TAB, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

F6

Pārvietošanās programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja atvērts vairāk nekā viens logs, pārslēgt uz nākamo logu.

CTRL+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

CTRL+SHIFT+F6

Lai izpildītu komandu Pārvietot (loga izvēlnē vadīkla ), kad dokumenta logs nav maksimizēts. Spiediet bulttaustiņus, lai pārvietotu logu. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F7

Lai izpildītu komandu mainīt izmērus (loga izvēlnē vadīkla ), kad dokumenta logs nav maksimizēts. Nospiediet bulttaustiņus, lai mainītu loga izmērus. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu ESC.

CTRL+F8

Minimizēt logu par ikonu (darbojas tikai dažās Microsoft Office programmās)

CTRL+F9

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu

CTRL+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Fontu vai to lieluma mainīšana

Veicamā darbība

Taustiņi

Fonta maiņa.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma maiņa.

CTRL+SHIFT+P

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Atkārtot pēdējo darbību Atrast

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TAB

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

TAB pēdējās rindas beigās

Piekļuve darbībām un to izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt darbības izvēlni vai ziņojumu. Ja pastāv vairāk nekā vienu darbību, pārslēgties uz nākamo darbību un parādīt tā izvēlni vai ziņojumu.

ALT+SHIFT+F10

Atlasīt nākamo vienumu izvēlnē darbība.

Lejupvērstā bultiņa

Atlasīt iepriekšējo vienumu izvēlnē darbība.

Augšupvērstā bultiņa

Veikt darbību atlasītajam vienumam izvēlnē darbība.

ENTER

Aizveriet darbību izvēlni vai ziņojumu.

ESC

Padomi

 • Jūs varat uzdot ar skaņu jāpaziņo ikreiz, kad tiek parādīta darbību. Lai dzirdētu audio norādījumus, jābūt skaņas kartei. Jūsu datorā ir jābūt instalētai Microsoft Office Sounds instalēta jūsu datorā.

 • Ja jums ir piekļuve World Wide Web, varat lejupielādēt Microsoft Office Sounds no Microsoft Office.com tīmekļa vietnē.

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TAB

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

CTRL+TAB

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

CTRL+SHIFT+TAB

Pārvietot starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā.

Bulttaustiņi

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Atvērt sarakstu, ja tas ir aizvērts, un pārvietoties uz sarakstā esošo opciju

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

ALT+ opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu.

ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasītā nolaižamā saraksta aizvēršana; komandas atcelšana un dialoglodziņa aizvēršana.

ESC

Dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirtās darbības veikšana.

ENTER

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā ieraksta vai ielīmē ierakstu, piemēram, lietotājvārdu vai ceļu uz mapi.

Lai to izdarītu

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu.

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām.

END

Pārvietošanās attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Pārvietot vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Viena vārda pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Viena vārda pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam.

SHIFT+HOME

Atlasīt no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām.

SHIFT+END

Dialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Lai dotos uz iepriekšējo mapi.

ALT+1

Atveriet mapi, kas atrodas vienu līmeni virs atvērtās mapes.

ALT+2

Aizvērt dialoglodziņu un atvērt Web meklēšanas lapa.

ALT+3

Lai dzēstu atlasīto mapi vai failu.

ALT+3

Izveidot jaunu mapi.

ALT+4

Pārslēgties starp pieejamiem mapes skatiem.

ALT+5

Rādīt izvēlni Rīki .

ALT+L

Atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlnes, parādīšana.

SHIFT+F10

Pārvietot starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā.

TAB

Atveriet sarakstu.

F4 vai ALT+K vai ALT+B

Failu saraksta atjaunināšana.

F5

Microsoft Project 2010

Lietot tīkla diagrammas skatā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietot uz citu tīkla diagrammā lodziņu.

Bulttaustiņi

Atinstalēšana rūtiņas pievienošana atlasei.

SHIFT+bulttaustiņi

Atinstalēšana lodziņu pārvietot.

Piezīme.: Manuāla pozicionēšanas jābūt iestatītai vispirms. Atzīmējiet rūtiņu, kuru vēlaties pārvietot. Cilnes Formatēšana grupā formāts noklikšķiniet uz izkārtojums . Noklikšķiniet uz Atļaut manuālu novietojums.

CTRL + bulttaustiņi

Pārvietoties uz augšējo atinstalēšana lodziņu skatā vai project.

CTRL + HOME vai SHIFT + CTRL + HOME

Pārvietoties uz zemāko tīkla diagrammā lodziņu programmā project.

CTRL + END vai SHIFT + CTRL + END

Pārvietoties uz pēdējo pa kreisi atinstalēšana lodziņu programmā project.

HOME vai SHIFT + HOME

Pārvietoties uz pēdējo pa labi atinstalēšana lodziņu programmā project.

END vai SHIFT + END

Pārvietot uz augšu vienu logu augstums.

PAGE UP vai SHIFT + PAGE UP

Pārvietot uz leju vienā logā augstumu.

PAGE DOWN vai SHIFT + PAGE DOWN

Pārvietošanās pa kreisi vienā logā platumu.

CTRL + PAGE UP vai SHIFT + CTRL + PAGE UP

Pārvietošanās pa labi par vienu logu platums.

CTRL + PAGE DOWN vai SHIFT + CTRL + PAGE DOWN

Lodziņā tīkla diagrammā atlasiet lauku next.

ENTER vai TAB

Atlasiet iepriekšējo lauku lodziņā tīkla diagrammā.

SHIFT+ENTER

Naviģējiet skatus un windows

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Aktivizējiet izvēlni vadīkla .

ALT+atstarpes taustiņš

Aktivizējiet ierakstu joslā, lai rediģētu teksta laukā.

F2

Aktivizētu izvēlnes joslu.

F10 vai ALT

Aktivizējiet projektu vadības izvēlnē.

ALT+DEFISE

Aktivizējiet skaldītājjoslu.

SHIFT+F6

Programmas loga aizvēršana.

ALT+F4

Parādīt visas filtrētās uzdevumi vai visu filtrētā resursi.

F3

Parādīt dialoglodziņu Lauka iestatījumi .

ALT+F3

Atvērt jaunu logu.

SHIFT+F11

Samazināt atlases vienā laukā.

SHIFT+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Atiestatīt kārtošanas secību uz pasūtījuma ID un izslēgtu grupēšanu.

SHIFT+F3

Zīmētā objekta atlase.

F6

Parādīt uzdevumu informācija.

SHIFT+F2

Parādīt resursu informāciju.

SHIFT+F2

Parādītu uzdevuma informāciju.

SHIFT+F2

Ieslēgt vai izslēgt pievienot atlases režīmu.

SHIFT+F8

Ieslēgt vai izslēgt automātisko aprēķināšana.

CTRL+F9

Ieslēgt vai izslēgt paplašināto atlases režīmu.

F8

Pārvietoties pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, lai skatu dažādas lapas drukas priekšskatījuma logā.

ALT + bulttaustiņi

Kontūras pievienošana projektam

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Paslēpt apakšuzdevumiem.

ALT + SHIFT + pārnesumzīme vai ALT + SHIFT + mīnuszīme (cipartastatūrā mīnuszīme)

Atkāpes atlasīto uzdevumu.

ALT+SHIFT+labā bultiņa

Rādīt apakšuzdevumiem.

ALT + SHIFT + = vai ALT + SHIFT + PLUSZĪME (cipartastatūrā pluszīme)

Parādīt visus uzdevumus.

ALT + SHIFT + * (zvaigznīte ciparu tastatūrā)

Pārkaru atlasīto uzdevumu.

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasītu un rediģētu dialoglodziņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietošanās starp laukiem veidlapas apakšdaļā.

Bulttaustiņi

Pārvietojiet uz tabulas, veidlapas apakšdaļā.

ALT + 1 (pa kreisi) vai ALT + 2 (pa labi)

Pārvietoties uz nākamo uzdevumu vai resursu.

ENTER

Pārvietošanās uz iepriekšējo uzdevumu vai resursu.

SHIFT+ENTER

Atlasītu un rediģētu datu lapas skatā

Skata rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atcelt ievadni.

ESC

Notīriet vai atjaunot atlasīto lauku.

CTRL+DELETE

Kopēt atlasītos datus.

CTRL+C

Izgriezt atlasīto datu.

CTRL+X

Dzēst atlasītos datus.

DELETE

Dzēst rindu, kurā ir atlasītās šūnas.

CTRL + mīnuszīme (skaitļu tastatūrā)

Aizpildīt uz leju.

CTRL+D

Parādīt dialoglodziņu atrašana

CTRL + F vai SHIFT + F5

Dialoglodziņā atrašana turpināt nākamo gadījumu meklēšanas rezultātos.

SHIFT+F4

Izmantojiet komandu Doties uz (izvēlneRediģēt ).

F5

Savienojiet uzdevumus.

CTRL+F2

Ielīmējiet kopēto vai izgriezto datus.

CTRL+V

Samazināt atlasi vienu lauku.

SHIFT+ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Atsaukt pēdējo darbību

CTRL+Z

Noņemt saiti uzdevumus.

CTRL+SHIFT+F2

Lai manuāli plānotu uzdevums ir iestatīts

CTRL+SHIFT+M

Iestatīt uzdevumu plānot automātiski

CTRL+SHIFT+A

Pārvietojiet skatā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Lai pārvietotos uz sākumu projekta (laika skala).

ALT+HOME

Pārvietot uz beigām projekta (laika skala).

ALT+END

Pārvietošanās pa kreisi grafiku.

ALT+kreisā bultiņa

Pārvietotu pa labi laika skala.

ALT+labā bultiņa

Pārvietoties uz pirmo rindu lauku.

HOME vai CTRL + kreisā bultiņa

Pārvietoties uz pirmo rindu

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties uz pirmo lauku pirmajā rindā.

CTRL+HOME

Pārvietoties uz pēdējo lauka rindā.

END vai CTRL + labā bultiņa

Pārvietoties uz pēdējo lauku pēdējās rindas.

CTRL+END

Pārvietoties uz pēdējo rindas.

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Pārvietojiet pusē rūtī

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietojiet fokusu starp rūti pusē un skata labajā pusē.

CTRL+TAB vai CTRL+SHIFT+TAB

Sānu rūtī atlasiet atšķirīgas vadīklas, ja fokuss ir pusē rūtī.

Tabulēšanas taustiņš

Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas un opciju pogas, ja fokuss ir pusē rūtī.

Atstarpes taustiņš

Atlasiet skatu

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlases paplašināšana par vienu lapu zemāk.

SHIFT+PAGE DOWN

Atlases paplašināšana par vienu lapu augstāk.

SHIFT+PAGE UP

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju.

SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Atlases paplašināšana par vienu rindu augstāk.

SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Izvērstu atlasi līdz rindas pirmo lauku.

SHIFT+HOME

Izvērstu atlasi līdz pēdējā lauka rindā.

SHIFT+END

Izvērstu atlasi līdz sākuma informāciju.

CTRL+SHIFT+HOME

Izvērstu atlasi līdz beigām informāciju.

CTRL+SHIFT+END

Izvērstu atlasi līdz pirmajai rindai.

CTRL+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Izvērstu atlasi līdz pēdējai rindai.

CTRL+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Atlases paplašināšana līdz pirmajam laukam pirmajā rindā.

CTRL+SHIFT+HOME

Izvērst atlasi līdz pēdējam laukam pēdējās rindas.

CTRL+SHIFT+END

Atlasiet visu rindu un kolonnu.

CTRL+SHIFT+atstarpes taustiņš

Atlasīt kolonnu.

CTRL+atstarpes taustiņš

Atlasiet rindas.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Pārvietoties uz leju viena lauka atlasi.

ENTER

Pārvietoties atlasi uz augšu vienu lauku.

SHIFT+ENTER

Pārvietoties atlases labajā viens lauks.

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietot atlasi pa kreisi vienā laukā.

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Atlasītu un rediģētu ierakstu joslā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pieņemiet ievadni.

ENTER

Atcelt ievadni.

ESC

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Dzēst vienu vārdu pa labi.

CTRL+DELETE

Izvērstu atlasi līdz teksta beigām.

SHIFT+END

Izvērstu atlasi līdz sākuma teksta.

SHIFT+HOME

Ieslēgtu vai izslēgtu pārrakstīšanas režīmu.

INSERT

Izmantojiet laika skala.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties par laika skala kreisajā vienu lapu.

ALT+PAGE UP

Pārvietošanās laika skala ar peles labo pogu vienā lappusē.

ALT+PAGE DOWN

Pārvietot no projekta sākuma laika skala.

ALT+HOME

Pārvietot grafiku, lai beigtu projekta.

ALT+END

Ritiniet pa kreisi laika skala.

ALT+kreisā bultiņa

Ritiniet pa labi laika skala.

ALT+labā bultiņa

Rādīt mazāku laika vienības.

CTRL + / (slīpsvītra cipartastatūrā)

Rādīt lielākus laika vienības.

CTRL + * (zvaigznīte ciparu tastatūrā)

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×