Īsinājumtaustiņi programmā Outlook tīmeklī

Šajā rakstā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Citu tastatūru taustiņu izkārtojums var precīzi neatbilst taustiņiem ASV veida tastatūrā.

Programmas Outlook tīmeklī iestatījumos var izvēlēties tādu īsinājumtaustiņu versiju, kuru jau pazīstat. Šajā rakstā ir iekļauta informācija par īsinājumtaustiņiem, kas ir pieejami, ja izvēlaties lietot Outlook versijas īsinājumtaustiņus.

Piezīmes.: 

  • Lai skatītu pilnu sarakstu ar īsinājumtaustiņiem, kas ir pieejami jūsu izvēlētajai versijai, Outlook tīmeklī lietošanas laikā nospiediet tastatūras jautājuma zīmes taustiņu (?).

  • Programmai Outlook tīmeklī pieejamie īsinājumtaustiņi ir tādi paši kā Outlook.com īsinājumtaustiņi.

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Tālāk norādītos īsinājumtaustiņus biežāk izmanto personas, kuras programmā Outlook tīmeklī izvēlas Outlook versijas īsinājumtaustiņus.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Izveidot jaunu e-pasta ziņojumu vai vienumu

Ctrl+N vai N

Izdzēst ziņojumu vai vienumu

Delete

Pārsūtīt ziņojumu

Ctrl+Shift+F  vai Shift+F

Atvērt kalendāru

Ctrl+Shift+2

Atbildēt visiem uz e-pasta ziņojumu

Ctrl+Shift+R vai Shift+R

Atbildēt uz e-pasta ziņojumu

Ctrl+R vai R

Meklēt

Alt+Q

Sūtīt e-pasta ziņojumu

Ctrl+Enter

Piekļūt pastam, kalendāram, personām un uzdevumiem

Varat piekļūt dažādiem Outlook tīmeklī līdzekļiem un funkcijām, izmantojot standarta komandas un pogas navigācijas joslās, vai arī izmantot plašo īsinājumtaustiņu klāstu. Esam iedalījuši īsinājumtaustiņus pēc funkcijas jūsu ērtībām.

Dažādi īsinājumtaustiņi

Varat izmantot taustiņu kombinācijas, lai pārvietotos pa vienumiem, kas atrodas Outlook tīmeklī loga augšpusē.

  • Izmantojiet labo vai kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotos starp pastu, kalendāru, personām un uzdevumiem.

  • Izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz informāciju, meklēšanu, opcijām un palīdzību.

  • Nospiediet taustiņu Enter, lai pārietu uz apgabalu, ko esat iezīmējis, to atlasot.

Lai aizvērtu jebkuru veidlapu vai dialoglodziņu, nospiediet taustiņu Esc. Taču, ja veiksit šo darbību, veidlapai vai dialoglodziņam pievienotā informācija, iespējams, netiks saglabāta.

Vispārīgi īsinājumtaustiņi

Tagad, kad esat apguvis īsinājumtaustiņus, kas ļauj pārvietoties programmā Outlook tīmeklī, tālāk norādīti īsinājumtaustiņi, kas var palīdzēt izpildīt pamatdarbības.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Ctrl+N vai N

Izveidot jaunu vienumu, kam ir tāds pats tips kā pašreizējam modulim. Piemēram, jaunu sapulci kalendārā.

E

Pārvietot e-pastu uz arhīva mapi.

Alt+Q

Doties uz lodziņu Meklēt.

Ctrl+F6

Pārvietoties no viena apgabala uz citu; tā ir augstākā līmeņa navigācija.

Piezīmes.: 

  • Kad sasniedzat vajadzīgo apgabalu, izmantojiet tabulēšanas taustiņu un bulttaustiņus, lai pārietu uz nepieciešamo vienumu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai veiktu darbības ar šo vienumu.

  • Programmā Pasts taustiņu kombinācija Ctrl+F6 ļauj pārvietoties pa augšējo navigācijas joslu, personisko statusu, jauniem vienumiem, mapēm un lasīšanas rūti.

Kontekstizvēlnes taustiņš (vai Shift+F10)

Peles labās pogas ekvivalents opcijas atlasīšanai. Tastatūrās, kas ir saderīgas ar Windows, kontekstizvēlnes taustiņš atrodas pa labi no atstarpes taustiņa.

Enter

Atlasīt ziņojumu, kalendāra vienumu, kontaktpersonu vai uzdevumu un atvērt iezīmētu opciju jaunā logā.

Teksta rediģēšanas īsinājumtaustiņi

Teksta rediģēšanas īsinājumtaustiņi, kas ir pieejami programmā Outlook tīmeklī, ir tādi paši kā citos Microsoft produktos.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Ctrl+C

Kopēt atlasi starpliktuvē.

Ctrl+X

Izgriezt atlasīto tekstu.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst atlasītu tekstu vai rakstzīmes pa kreisi no kursora.

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vārdu pa labi no kursora, taču netiek dzēsta atstarpe pirms vārda.

Ctrl+K

Parādīt hipersaites ievietošanas lodziņu.

Ctrl+V

Ielīmēt starpliktuves saturu pašreizējā atrašanās vietā.

Ctrl+Y

Atkārtot pēdējo darbību.

Ctrl+Z

Atsaukt pēdējo darbību.

Insert

Pārslēgt no teksta ievietošanas uz pārrakstīšanu.

Teksta formatēšanas īsinājumtaustiņi

Iespējams, jūs pazīstat teksta formatēšanas īsinājumtaustiņus, ko varat izmantot programmā Outlook tīmeklī. Korporācija Microsoft ir standartizējusi teksta formatēšanas īsinājumtaustiņus daudzos Microsoft produktos.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Ctrl+B

Lietot treknraksta formatējumu.

Ctrl+I

Lietot slīpraksta formatējumu.

Ctrl+U

Lietot pasvītrojumu.

Pasts

Īsinājumtaustiņi mapju sarakstam

Šeit ir biežāk izmantotie īsinājumtaustiņi, kas tiek izmantoti mapju sarakstā.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Kreisā bultiņa

Sakļaut atlasīto mapi.

Labā bultiņa

Izvērst atlasīto mapi.

F2

Pārdēvēt atlasīto mapi.

Ziņojumu un lasīšanas saraksta īsinājumtaustiņi

Šeit sniegti īsinājumtaustiņi, ko iespējams izmantot, lai veiktu to pašu darbību neatkarīgi no tā, vai strādājat ziņojumu sarakstā vai lasīšanas sarakstā.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Insert

Lietot noklusējuma karodziņu atlasītajai sarunai vai ziņojumam, neatverot karodziņu izvēlni.

Piezīme.: Ja saruna vai ziņojums jau ir ar karodziņu, taustiņš Insert atzīmēs sarunu vai ziņojumu kā pabeigtu. Tas darbojas arī, ja ir atlasītas vairākas sarunas vai ziņojumi.

Esc

Atcelt meklēšanu.

Piezīme.: Ja ir atvērta kontekstizvēlne, taustiņš Esc aizver kontekstizvēlni, taču neatceļ meklēšanu.

Delete

Izdzēst atlasīto ziņojumu vai vienumu.

Ctrl+Q vai Q

Atzīmēt atlasīto sarunu vai ziņojumu kā izlasītu.

Ctrl+U vai U

Atzīmēt atlasīto sarunu vai ziņojumu kā nelasītu.

Shift+Delete

Neatgriezeniski izdzēst atlasīto ziņojumu vai vienumu.

Īsinājumtaustiņi ziņojumu sarakstam

Īsinājumtaustiņiem bieži tiek izmantoti tie paši taustiņi vai taustiņu kombinācijas. Taču darbību izpilde var atšķirties atkarībā no apgabala, kurā veicat darbības. Tālāk sniegti īsinājumtaustiņi tiek izmantoti ar ziņojumu sarakstu.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Esc

Atcelt meklēšanu.

Piezīme.: Ja ir atvērta kontekstizvēlne, taustiņš Esc aizver kontekstizvēlni, taču neatceļ meklēšanu.

Shift+lejupvērstā bultiņa

Atlasīt pašreizējo un nākamo saraksta ziņojumu. Izmantojiet, lai atlasītu vairākus blakus esošus ziņojumus.

Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīt pašreizējos un iepriekšējos saraksta ziņojumus. Izmantojiet, lai atlasītu vairākus blakus esošus ziņojumus.

Home vai Ctrl+Home

Atlasīt mapes pirmo ziņojumu.

Page down

Atlasīt pirmo ziņojumu nākamajā lapā ziņojumu sarakstā, kurā ir divas vai vairāk lapas.

Page up

Atlasīt pirmo ziņojumu iepriekšējā lapā ziņojumu sarakstā, kurā ir divas vai vairāk lapas.

End vai Ctrl+End

Atlasīt mapes pēdējo ziņojumu.

Īsinājumtaustiņi lasīšanas sarakstam

Īsinājumtaustiņa veiktā darbība var būt unikāla konkrētajā apgabalā, lai arī taustiņi un taustiņu kombinācijas ir līdzīgas. Tālāk norādīti īsinājumtaustiņi, kas tiek izmantoti lasīšanas sarakstā.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Esc

Aizvērt jaunu ziņojumu

Ctrl+N vai N

Izveidot jaunu ziņojumu.

Ctrl+Shift+F vai Shift+F

Pārsūtīt atlasīto ziņojumu.

End vai Ctrl+End

Pāriet uz sarunas vai ziņojuma apakšdaļu.

Home vai Ctrl+Home

Pāriet uz sarunas vai ziņojuma augšdaļu.

Page down

Pāriet vienu lappusi uz leju sarunās vai ziņojumos, kas sastāv no divām vai vairākām lappusēm.

Page up

Pāriet vienu lappusi uz augšu sarunās vai ziņojumos, kas sastāv no divām vai vairākām lappusēm.

Ctrl+R vai R

Atbildēt uz atlasīto ziņojumu.

Ctrl+Shift+R vai Shift+R

Atbildēt sūtītājam un visiem atlasītā ziņojuma adresātiem.

Ctrl+Enter

Nosūtīt ziņojumu.

Kalendārs

Tālāk norādītie īsinājumtaustiņi ir pieejami, strādājot kalendāra skatā.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Ctrl+N

Izveidot jaunu kalendāra vienumu.

Delete

Izdzēst atlasīto vienumu.

Ctrl+Shift+2

Pāriet uz kalendāru.

Shift+labā bultiņa

Pāriet uz nākamo laika periodu. Piemēram, ja esat mēneša skatā, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+labā bultiņa, jūs nokļūsit nākamajā mēnesī.

Shift+kreisā bultiņa

Pāriet uz iepriekšējo laika periodu. Piemēram, ja esat mēneša skatā, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+kreisā bultiņa, jūs nokļūsit iepriekšējā mēnesī.

Shift+Alt+Y

Pāriet uz šodienu.

Ctrl+F6

Pāriet uz citu kalendāra apgabalu.

Tabulēšanas taustiņš

Pāriet uz nākamo notikumu vai apgabalu pašreizējā skatā.

Shift+tabulēšanas taustiņš

Pāriet uz iepriekšējo notikumu vai apgabalu pašreizējā skatā.

Enter

Atvērt atlasīto vienumu.

Shift+Alt+1

Pārslēgt uz dienas skatu.

Shift+Alt+3

Pārslēgt uz pilnas nedēļas skatu.

Shift+Alt+4

Pārslēgt uz mēnešu skatu.

Shift+Alt+2

Pārslēgt uz darba nedēļas skatu.

Kalendāra veidlapas

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Ctrl+S

Saglabāt tikšanos.

Ctrl+Enter vai Alt+S

Nosūtīt sapulci.

Uzdevumi

Strādājiet ar uzdevumiem, izmantojot dažus pamata īsinājumtaustiņus.

Tastatūras īsinājumtaustiņš

Darbība

Ctrl+N

Izveidot jaunu uzdevumu.

Delete

Izdzēst atlasīto vienumu.

Page down

Sarakstā, kas sastāv no vairāk nekā divām lappusēm, atlasīt nākamās lappuses pirmo vienumu.

Page up

Sarakstā, kas sastāv no vairāk nekā divām lappusēm, atlasīt iepriekšējās lappuses pirmo vienumu.

Home

Atlasīt pirmo saraksta vienumu.

End

Atlasīt pēdējo saraksta vienumu.

Lejupvērstā bultiņa

Atlasīt nākamo saraksta vienumu.

Augšupvērstā bultiņa

Atlasīt iepriekšējo saraksta vienumu.

Saistītās tēmas

Īsinājumtaustiņi pakalpojumā Outlook.com

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×