Īsinājumtaustiņi programmā Word tīklam

Īsinājumtaustiņi programmā Word tīklam

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja sistēmas Windows programmā Word darbam tīmeklī izmanto ārēju tastatūru ar īsinājumtaustiņiem. Lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns un ir svarīga alternatīva pelei. Šajā rakstā ir uzskaitīti sistēmas Windows programmā Word darbam tīmeklī pieejamie īsinājumtaustiņi.

Piezīmes.: 

  • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

  • Komandas, kuru izpildei nepieciešams nospiest un atlaist vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar pluszīmi (+). Komandas, kuru izpildei nepieciešams secīgi nospiest vairākus taustiņus vienlaikus, ir norādītas ar komatu (,).

Šajā tēmā

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā norādīti bieži lietojamie īsinājumtaustiņi programmā Word darbam tīmeklī:

Darbība

Taustiņu kombinācija

Lasīšanas skatā atvērt PDF skatu, kas atzīmēts darbam ar ekrāna lasītājiem

Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Pieejamības režīms, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter

Atrast tekstu lasīšanas skatā

Ctrl+F vai F3

Atrast tekstu rediģēšanas skatā

Ctrl+F vai Ctrl+H

Paslēpt navigācijas rūti

Esc

Pārslēgties uz vadīklu Tālummaiņa

Windows tastatūrā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Win+W un pēc tam nospiediet Q

Atvērt meklēšanas lodziņu navigācijas rūtī

Ctrl+G

Drukāšana

Ctrl+P

Pāriet uz nākamo orientiera reģionu

Ctrl+F6

Doties uz lodziņuPriekšāteikšana

Alt+Q

Piekļuves taustiņi. Īsinājumtaustiņi lentes izmantošanai

Programmā Word darbam tīmeklī var pārvietoties lentē, izmantojot piekļuves taustiņus un īsinājumtaustiņus. Ja iepriekš laika taupīšanas nolūkos esat lietojis piekļuves taustiņus datora programmā Word, arī Word darbam tīmeklī piekļuves taustiņi liksies līdzīgi.

Programmā Word darbam tīmeklī piekļuves taustiņi sākas ar taustiņu kombināciju Alt+Win, kurai seko lentes cilnes burts. Piemēram, lai pārietu uz cilni Pārskatīšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Win+R.

Lente programmas Word Online rediģēšanas skatā, kurā attēloti piekļuves taustiņi

Lai pārietu uzreiz uz noteiktu lentes cilni, nospiediet kādu no tālāk norādītajiem piekļuves taustiņiem.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Lentē atvērt lodziņu Priekšāteikšana un ierakstīt meklējamo vārdu.

Alt+Win, Q

Atvērt izvēlni Fails, lai piekļūtu sadaļām Jauns, Atvērt, Saglabāt kā un Drukāt. Te var arī atvērt sadaļu Par, lai iegūtu informāciju, vai Palīdzība, lai saņemtu palīdzību.

Alt+Win, F

Atvērt cilni Sākums, lai formatētu tekstu un skaitļus vai izmantotu citus rīkus, piemēram, Atrast.

Alt+Win, H

Atvērt cilni Ievietošana un ievietot attēlu, saiti, komentāru, galveni vai kājeni, lappuses numuru vai vēri. Var piekļūt arī simbolu galerijai.

Alt+Win, N

Atvērt cilni Lappuses izkārtojums un iestatīt piemales, orientāciju, izmērus un atstarpes.

Alt+Win, A

Atvērt cilni Pārskatīšana, lai pārbaudītu pareizrakstību, pieejamību, strādātu ar komentāriem vai rādītu rediģēšanas darbību.

Alt+Win, R

Atvērt cilni Skats, lai izvēlētos skatu, atvērtu navigācijas rūti, skatītu galvenes un kājenes un veiktu tālummaiņu.

Alt+Win, W

Šīs tabulas īsinājumtaustiņi var palīdzēt ietaupīt laiku darbā ar lentes cilnēm un izvēlnēm

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus

Alt +Win. Lai pārietu uz citu cilni, izmantojiet piekļuves taustiņus vai tabulēšanas taustiņu

Pārvietot fokusu uz lentes komandām

Enter un pēc tam tabulēšanas taustiņš vai taustiņu kombinācija Shift+tabulēšanas taustiņš

Aktivizēt atlasīto pogu

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt atlasītās komandas sarakstu

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Atvērt atlasītās pogas izvēlni

Alt+lejupvērstā bultiņa

Pāriet uz nākamo komandu, ja ir atvērta izvēlne vai apakšizvēlne

Esc

Darbs ar saturu rediģēšanas skatā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izgriezt

Ctrl+X

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēt

Ctrl+V

Ielīmēt tekstu, neformatētu

Ctrl+Shift+V

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Pārvietošanās starp lenti un dokumenta saturu

Ctrl+F6

Fonta lieluma samazināšana

Ctrl+[

Fonta lieluma palielināšana

Ctrl+]

Citas lentes cilnes aktivizēšana

Tab, Enter

Pārvietošanās no vienas lentes komandas uz citu

Tab

Izpildīt atlasītās lentes komandu

Enter

Lentes sakļaušana vai izvēršana

Ctrl+F3

Darbs ar komentāriem

Komentāru īsinājumtaustiņi darbojas tikai tad, ja komentāru rūts ir atvērta un atlasīta (vai "fokusā", ja izmantojat ekrāna lasītāju).

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pievienot jaunu komentāru

Ctrl+Alt+M

Pāriet pie nākamā komentāru pavediena

Lejupvērstā bultiņa

Pāriet pie iepriekšējā komentāru pavediena

Augšupvērstā bultiņa

Izvērst komentāru pavedienu, ja fokuss ir vērsts uz to 

Labā bultiņa 

Sakļaut komentāru pavedienu

Kreisā bultiņa 

Pāriet pie nākamās atbildes komentāru pavedienā 

Lejupvērstā bultiņa

Pāriet pie iepriekšējās atbildes pavedienā vai pie vecākkomentāra 

Augšupvērstā bultiņa

Aizvērt rūti  

Tabulēšanas taustiņš 

Atbildes lodziņš 

Tabulēšanas taustiņš

Rediģēt vecākkomentāru/atbildi

Tabulēšanas taustiņš, kad fokuss ir vērsts uz vecākkomentāru/atbildi

Komentāra/atbildes publicēšana vai rediģējuma saglabāšana 

Ctrl+Enter

Komentāra/atbildes vai rediģējuma melnraksta atmešana 

Esc

Komentāru pavediena izvēršana, izmantojot pavediena pogu "Skatīt papildu atbildes" 

Tabulēšanas taustiņš 

Izmaiņu izsekošana un pārskatīšana

Darbība

Nospiediet šos taustiņus

Ieslēgt vai izslēgt izmaiņu reģistrēšanu

Ctrl+Shift+E

Akceptēt izmaiņu

Ctrl+Al+= (vienādības zīme)

Noraidīt izmaiņu

Ctrl+Alt+- (pārnesumzīme)

Pāriet uz iepriekšējo izmaiņu

Ctrl+Alt+9

Pāriet uz nākamo izmaiņu

Ctrl+Alt+0 (nulle)

Ievietošanas punkta pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Uz rindas sākumu

Home

Uz rindas beigām

End

Uz lapas sākumu

Ctrl+Home

Uz lapas beigām

Ctrl+End

Teksta formatēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksts

Ctrl+B

Slīpraksts

Ctrl+I

Pasvītrojums

Ctrl+U

Saraksts ar aizzīmēm

Ctrl+punkts

Numurēts saraksts

Ctrl+/

Līdzināt pa kreisi

Ctrl+L

Līdzināt pa labi

Ctrl+R

Līdzināt uz centru

Ctrl+E

Satura atlase vai atlases izvēršana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

Shift+labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Shift+Ctrl+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Shift+Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu rindu augstāk

Shift+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Shift+lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Shift+Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Shift+Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Līdz rindiņas sākumam

Shift+Home

Līdz rindiņas beigām

Shift+End

Līdz dokumenta sākumam

Shift+Ctrl+Home

Līdz dokumenta beigām

Shift+Ctrl+End

Viss dokuments

Ctrl+A

Skatiet arī

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×