Īsinājumtaustiņi programmā Excel darbam tīmeklī

Īsinājumtaustiņi programmā Excel darbam tīmeklī

Daudzi lietotāji uzskata, ka darbs ir efektīvāks, ja sistēmas Windows programmā Excel tīmeklim izmanto ārēju tastatūru ar īsinājumtaustiņiem. Lietotājiem ar mobilitātes un redzes traucējumiem īsinājumtaustiņi var būt vieglāk lietojami nekā skārienekrāns un ir svarīga alternatīva pelei. Šajā rakstā ir uzskaitīti sistēmas Windows programmā Excel tīmeklim pieejamie īsinājumtaustiņi.

Piezīmes.: 

 • Īsinājumtaustiņi šajā tēmā attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

 • Ja īsinājumtaustiņu kombinācijā ir vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, šajā aprakstā taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Ja taustiņi jānospiež uzreiz viens pēc otra, taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Šajā rakstā

Ātrie padomi darbam ar Excel tīmeklim, izmantojot īsinājumtaustiņus

 • Excel tīmeklim darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora darbvirsmas programmas Excel īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6.

  Varat izmantot bieži lietotos pārlūkprogrammas īsinājumtaustiņus, piemēram, F1 un Ctrl+

 • Varat ātri atrast jebkuru komandu, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+Win Q, lai pārietu uz priekšāteikšanu. Līdzeklī“Priekšāteikšanā vienkārši ierakstiet vārdu vai vajadzīgās komandas nosaukumu (pieejams tikai rediģēšanas skatā). Priekšāteikšanas līdzeklis sameklē saistītās opcijas un sagatavo sarakstu. Izmantojiet augšup un lejup vērsto bultiņu, lai atlasītu komandu, un nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai pārietu uz noteiktu šūnu darbgrāmatā, izmantojiet komandu Doties uz: nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, ierakstiet šūnas atsauci (piemēram, B14) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 • Ja izmantojat ekrāna lasītāju, skatiet rakstu Bieži veicamie uzdevumi programmā Excel Online.

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā norādīti bieži lietojamie īsinājumtaustiņi darbam ar Excel tīmeklim.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Doties uz noteiktu šūnu

Ctrl+G

Pāriet lejup

Page Down vai lejupvērstā bultiņa

Pāriet augšup

Page Up vai augšupvērstā bultiņa

Drukāt

Ctrl+P

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēt

Ctrl+V

Izgriezt

Ctrl+X

Atsaukt

Ctrl+Z

Atvērt darbgrāmatu

Ctrl+O

Aizvērt darbgrāmatu

Ctrl+W

Saglabāt kā

ALT+F2

Atrast

Ctrl+F

Treknraksts

Ctrl+B

Atvērt kontekstizvēlni

 • Windows tastatūra: Windows konteksta taustiņš+F10 Windows konteksta taustiņš atrodas starp kreiso taustiņu Alt un kreiso taustiņu Ctrl.

 • Cita tastatūra: Shift+F10

Priekšāteikšana

Alt+Q

Atrast

Ctrl+F vai Shift+F3

Atkārtot meklēšanu uz leju

Shift+F4

Atkārtot meklēšanu uz augšu

Ctrl+Shift+F4

Ievietot diagrammu

Alt+F1

Piekļuves taustiņi. Īsinājumtaustiņi lentes izmantošanai

Programmā Excel tīmeklim tagad var pārvietoties lentē, izmantojot piekļuves taustiņus un īsinājumtaustiņus. Ja iepriekš laika taupīšanas nolūkos esat lietojis piekļuves taustiņus datora darbvirsmas programmā Excel, arī Excel tīmeklim piekļuves taustiņi liksies līdzīgi.

Programmā Excel 2016 darbam ar Windows piekļuves taustiņi sākas ar taustiņu Alt. Programmā Excel tīmeklim piekļuves taustiņi sākas ar taustiņu kombināciju Alt+Win, kurai seko lentes cilnes burts. Piemēram, lai pārietu uz cilni Pārskatīšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Win+R.

Ja izmantojat programmu Excel tīmeklim Mac datorā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+OPT, lai sāktu.

Excel Online lente, kurā redzama cilne Sākums un padomi visās cilnēs
 • Lai pārietu uz lenti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Win vai spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz nonākat cilnē Sākums

 • Lai pārvietotos pa lentes cilnēm, spiediet tabulēšanas taustiņu.

 • Lai paslēptu lenti un iegūtu vairāk vietas darbam, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F1. Lai lenti atkal rādītu, atkārtojiet.

Lai pārietu uzreiz uz noteiktu lentes cilni, nospiediet kādu no tālāk norādītajiem piekļuves taustiņiem.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Lentē atvērt priekšāteikšanas lodziņu un ierakstīt meklējamo vārdu

Alt+Win, Q

Atvērt cilni Fails un izmantot Backstage skatu

Alt+Win, F

Atvērt cilni Sākums un formatēt tekstu un skaitļus vai izmantot citus rīkus, piemēram, meklēšanu

Alt+Win, H

Atvērt cilni Ievietošana un ievietot funkciju, tabulu, diagrammu, hipersaiti vai komentāru

Alt+Win, N

Atvērt cilni Dati un atsvaidzināt savienojumus vai izmantot datu rīkus

Alt+Win, A

Atvērt cilni Pārskatīšana un izmantot pieejamības pārbaudītāju vai strādāt pie komentāriem

Alt+Win, R

Atvērt cilni Skats, lai izvēlētos skatu, sasaldētu darblapas rindas vai kolonnas vai parādītu režģlīnijas un galvenes

Alt+Win, W

Šīs tabulas īsinājumtaustiņi var palīdzēt ietaupīt laiku darbā ar lentes cilnēm un izvēlnēm

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus

Alt +Win. Lai pārietu uz citu cilni, izmantojiet piekļuves taustiņus vai tabulēšanas taustiņu

Pārvietot fokusu uz lentes komandām

Enter un pēc tam tabulēšanas taustiņš vai taustiņu kombinācija Shift+tabulēšanas taustiņš

Aktivizēt atlasīto pogu

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt atlasītās komandas sarakstu

Atstarpes taustiņš vai taustiņš Enter

Atvērt atlasītās pogas izvēlni

Alt+lejupvērstā bultiņa

Pāriet uz nākamo komandu, ja ir atvērta izvēlne vai apakšizvēlne

Esc

Programmas Excel tīmeklim īsinājumtaustiņi

Piezīme.: Ja izklājlapa tiek atvērta Excel tīmeklim Lasīšanas skatā, rediģēšanas komandas nedarbosies. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas skatu, pārvietojiet fokusu no darblapas, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+F6 un pēc tam spiežot tabulēšanas taustiņu, līdz nonākat darbgrāmatas rediģēšanas sarakstā. Nospiediet atstarpes taustiņu, lejupvērsto bultiņu un pēc tam atlasiet Rediģēt programmā Excel Online.

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievieto rindu virs pašreizējās rindas

Alt+Win+H, I, R

Ievietot kolonnu pa kreisi no pašreizējās kolonnas

Alt+Win+H, I, C

Izgriezt

Ctrl+X

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēt

Ctrl+V

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Sākt jaunu rindu tajā pašā šūnā

Alt+Enter

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Ievietot tabulu

Ctrl+L

Ievietot funkciju

Shift+F3

Palielināt fonta lielumu

Ctrl+Shift+>

Samazināt fonta lielumu

Ctrl+Shift+<

Lietot filtru

Alt+Win+A, T

Atkārtoti lietot filtru

Ctrl+Alt+L

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt šūnu zemāk

Enter

Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt šūnu augstāk

Shift+Enter

Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt nākamo šūnu rindā

Tab

Pabeigt šūnu ievadi un atlasīt iepriekšējo šūnu rindā

Shift+Tab

Atcelt šūnu ievadi

Esc

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Rediģēt atlasīto šūnu

F2

Ja formulā ir atlasīta šūnas atsauce vai diapazons, tiek izpildīts visu absolūto un relatīvo atsauču kombināciju cikls.

F4

Notīrīt atlasīto šūnu

Delete

Notīrīt atlasīto šūnu un sākt rediģēšanu

Atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriet uz šūnas rindiņas sākumu

Home

Pāriet uz šūnas rindiņas beigām

End

Atlasīt pa labi par rakstzīmi

Shift+labā bultiņa

Atlasīt līdz šūnas datu sākumam

Shift+Home

Atlasīt līdz šūnas datu beigām

Shift+End

Atlasīt pa kreisi par rakstzīmi

Shift+kreisā bultiņa

Paplašināt atlasi līdz pēdējai aizpildītajai šūnai tajā pašā kolonnā vai rindā, kur ir aktīvā šūna, vai, ja nākamā šūna ir neaizpildīta, līdz nākamajai aizpildītajai šūnai.

Ctrl+Shift+labā bultiņa vai Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksts

Ctrl+B

Slīpraksts

Ctrl+I

Pasvītrojums

Ctrl+U

Ielīmēt formatējumu

Shift+Ctrl+V

Ctrl+Shift+&

Lietot ārējo apmali atlasītajām šūnām

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriet par vienu šūnu uz augšu

Augšupvērstā bultiņa vai Shift+Enter

Pāriet par vienu šūnu uz leju

Lejupvērstā bultiņa vai Enter

Pārvietoties par vienu šūnu pa labi

Labā bultiņa vai tabulēšanas taustiņš

Doties uz rindas sākumu

Home

Doties uz šūnu A1

Ctrl+taustiņš Home

Doties uz izmantotā diapazona pēdējo šūnu

Ctrl+End

Pārvietoties par vienu ekrānu uz leju (28 rindas)

Page Down

Pārvietoties par vienu ekrānu uz augšu (28 rindas)

Page Up

Pārvietoties uz pašreizējā datu apgabala malu

Ctrl+labā bultiņa vai Ctrl+kreisā bultiņa

Pārvietoties starp lenti un darbgrāmatas saturu

Ctrl+F6

Doties uz citu lentes cilni

Tabulēšanas taustiņš

Nospiediet taustiņu Enter, lai pārietu uz attiecīgās cilnes lenti.

Ievietot jaunu lapu

Shift+F11

Pāriet uz nākamo lapu

Alt+Control+Page Down

Pāriet uz iepriekšējo lapu

Alt+Control+Page Up

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt izvēlni/detalizēt

Alt+lejupvērstā bultiņa

Rādīt vispārīgi

Alt+augšupvērstā bultiņa

Sekot hipersaitei

Ctrl+Enter

Rediģēšanas laikā atvērt komentāru rūti

Shift+F2

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt šūnu diapazonu

Shift+bulttaustiņi

Atlasīt visu tabulu

Ctrl+atstarpes taustiņš

Atlasīt visu rindu

Shift+atstarpes taustiņš

Paplašināt atlasi līdz pēdējai aizpildītajai šūnai tajā pašā kolonnā vai rindā, kur ir aktīvā šūna, vai, ja nākamā šūna ir neaizpildīta, līdz nākamajai aizpildītajai šūnai.

Ctrl+Shift+labā bultiņa vai Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

No augšas uz apakšu (vai uz priekšu atlasē)

Enter

No apakšas uz augšu (vai atpakaļ atlasē)

Shift+Enter

Uz priekšu rindā (vai uz leju vienas kolonnas atlasē)

Tab

Atpakaļ rindā (vai uz augšu vienas kolonnas atlasē)

Shift+Tab

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Aprēķināt darbgrāmatu (atsvaidzināt)

F9

Pilns aprēķins

Ctrl+Shift+Alt+F9

Atsvaidzināt ārējos datus

Alt+F5

Atsvaidzināt visus ārējos datus

Ctrl+Alt+F5

Auto Sum

Alt+Equals (=)

Excel tīmeklim Pieejamības saīšņu izvēlne (Alt+Shift+A)

Ērti piekļūstiet bieži lietojamiem līdzekļiem, izmantojot šīs saīsnes:

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietoties starp orientieru reģioniem

Ctrl+F6 vai Ctrl+Shift+F6

Pārvietoties orientieru reģionos

Tabulēšanas taustiņš vai Shift+tabulēšanas taustiņš

Dodieties uz Priekšāteikšanas lodziņu, lai izpildītu komandas

Alt+Q

Parādīt vai paslēpt taustiņpadomus

Alt+Windows

Rediģēt atlasīto šūnu

F2

Doties uz noteiktu šūnu

Ctrl+G

Pārvietot uz citu darbgrāmatas darblapu

Ctrl+Alt+Page Up vai Ctrl+Alt+Page Down

Atvērt kontekstizvēlni

Shift+F10

Lasīt rindas galveni

Ctrl+Alt+Shift+T

Lasīt rindu līdz aktīvajai šūnai

Ctrl+Alt+Shift+Home

Lasīt rindu no aktīvās šūnas

Ctrl+Alt+Shift+End

Lasīt kolonnas galveni

Ctrl+Alt+Shift+H

Lasīt kolonnu līdz aktīvajai šūnai

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Lasīt kolonnu no aktīvās šūnas

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Dialogu pārvietošanas opcija

Ctrl+Alt+Space

Skatiet arī

Navigācija programmā Excel, izmantojot pieejamības līdzekļus

Ekrāna lasītāja izmantošana Excel pamatuzdevumu izpildei

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×