Īsinājumtaustiņi, kas izmantojami, veidojot prezentāciju programmā PowerPoint 2010

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Tastatūras īsinājumtaustiņu ceļvedis

Šajā palīdzības rakstā aprakstītie tastatūras īsinājumtaustiņi atbilst ASV tastatūras izkārtojumam. Citu izkārtojumu taustiņi var precīzi neatbilst šim izkārtojumam.

Palīdzībā rakstot par īsinājumtaustiņiem, kuros vienlaikus jānospiež divi vai vairāk taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar plusa zīmi (+). Rakstot par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Lai izdrukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu TAB, lai atlasītu Rādīt visu, nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

Tiešsaistes palīdzība

Īsinājumtaustiņi palīdzības loga izmantošanai

Palīdzības logā var piekļūt Office palīdzības saturam. Palīdzības logā redzamas rakstu tēmas un cits palīdzības saturs.

Palīdzības logā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt palīdzības logu.

F1

Aizvērt palīdzības logu

ALT+F4

Pārslēgties no palīdzības loga uz aktīvo programmu.

ALT+TAB

Pāriešana atpakaļ pie PowerPoint palīdzības un pamācību satura rādītāja.

ALT+HOME

Palīdzības logā atlasīt nākamo vienumu

TAB

Palīdzības logā atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+TAB

Atlasītajam vienumam paredzētās darbības veikšana.

ENTER

Attiecīgi iepriekšējā vai nākamā vienuma atlasīšana palīdzības loga sadaļā Pārlūkot programmas PowerPoint palīdzību.

TAB vai SHIFT+TAB

Atlasītā vienuma izvēršana vai sakļaušana palīdzības loga sadaļā Browse PowerPoint Help.

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, ieskaitot Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā.

TAB

Atlasīt iepriekšējo slēpto tekstu vai hipersaiti.

SHIFT+TAB

Veikt darbību atlasītajam Rādīt visu, Paslēpt visu, slēpts teksts vai hipersaite.

ENTER

Pāriet atpakaļ uz iepriekšējo palīdzības tēmu (poga Atpakaļ).

ALT+KREISĀ BULTIŅA vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Pāriet uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+LABĀ BULTIŅA

Ritināt nelielu apjomu augšup vai lejup pašreiz rādītajā palīdzības tēmā.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt lielāku apjomu augšup vai lejup pašreiz rādītajā palīdzības tēmā.

PAGE UP, PAGE DOWN

Palīdzības loga komandu izvēlnes parādīšana. Palīdzības logā jābūt aktīvam fokusam (noklikšķiniet palīdzības logā uz kāda vienuma).

SHIFT+F10

Pārtraukt pēdējo darbību (poga Pārtraukt)

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu

Piezīme : Ja kursors neatrodas pašreiz atvērtajā palīdzības tēmā, nospiediet taustiņu F6 un pēc tam taustiņu kombināciju CTRL+P.

CTRL+P

Savienojuma stāvokļa maiņa. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

F6 (kamēr fokuss atrodas lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus), TAB, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Teksta ievadīšana lodziņā Ievadiet meklējamos vārdus.. Iespējams, taustiņu F6 vajadzēs nospiest vairākas reizes.

F6

Pārslēgšanās starp palīdzības loga daļām, piemēram, pārslēgšanās starp rīkjoslu, lodziņu Ievadiet meklējamos vārdus un sarakstu Meklēt.

F6

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma atlasīšana satura rādītāja koka skatā.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Attiecīgi nākamā vai iepriekšējā vienuma izvēršana vai sakļaušana satura rādītāja koka skatā.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Programmas Microsoft Office pamati

Logu rādīšana un lietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgšanās uz nākamo logu.

ALT+TAB, TAB

Pārslēgšanās uz iepriekšējo logu.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Aizvērt aktīvo logu

CTRL+W vai CTRL+F4

Atvērtās prezentācijas apraide attāliem skatītājiem, izmantojot PowerPoint tīmekļa lietojumprogrammu.

CTRL+F5

Pārvietošanās uz nākamo uzdevumrūts no citas šīs programmas loga rūts (pulksteņrādītāju kustības virzienā). Iespējams, ka taustiņš F6 jānospiež vairākas reizes.

Piezīme : Ja, spiežot taustiņu F6, netiek parādīta nepieciešamā uzdevumrūts, nospiediet taustiņu ALT, lai fokusu novietotu lentē, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+TAB, lai pārietu uz uzdevumrūti.

F6

Pārvietošanās programmas logā no rūts uz rūti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Ja ir atvērti vairāki PowerPoint logi, pārslēgšanās uz nākamo PowerPoint logu.

CTRL+F6

Pārslēgšanās uz iepriekšējo PowerPoint logu.

CTRL+SHIFT+F6

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

PRINT SCREEN

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

ALT+PRINT SCREEN

Fonta mainīšana vai tā lieluma mainīšana

Piezīme : Lai šos īsinājumtaustiņus lietotu, kursoram jāatrodas tekstlodziņā.

Vēlamais rezultāts

Taustiņi

Fonta maiņa.

CTRL+SHIFT+F

Fonta lieluma maiņa.

CTRL+SHIFT+P

Atlasītā teksta fonta lieluma palielināšana.

CTRL+SHIFT+>

Atlasītā teksta fonta lieluma samazināšana.

CTRL+SHIFT+<

Pārvietošanās tekstā vai šūnās

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim programmā Microsoft Office PowerPoint. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Atkārtot pēdējo darbību Atrast

SHIFT+F4

Atrašana un aizstāšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Atrašana atvēršana.

CTRL+F

Dialoglodziņa Aizstāšana atvēršana.

CTRL+H

Pēdējās darbības Atrast atkārtošana

SHIFT+F4

Pārvietošanās un darbs tabulās

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TAB

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

TAB pēdējās rindas beigās

Piekļūšana rūtīm un to lietošana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās programmas logā no vienas uzdevumrūts uz citu. Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6

Nākamās vai iepriekšējās opcijas atlasīšana, ja uzdevumrūts ir aktīva.

TAB, SHIFT+TAB

Visu komandu kopas parādīšana uzdevumrūts izvēlnē.

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās pa atlasītās apakšizvēlnes izvēlēm; pārvietošanās starp noteiktām opciju grupas opcijām dialoglodziņā.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA vai AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt atlasīto izvēlni vai veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Atvērt īsinājumizvēlni; atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

SHIFT+F10

Pirmās vai pēdējās izvēlnes vai apakšizvēlnes komandas atlasīšana, ja ir redzama izvēlne vai apakšizvēlne.

HOME, END

Atlasītā galerijas saraksta ritināšana attiecīgi uz augšu vai uz leju.

PAGE UP, PAGE DOWN

Pārvietošanās attiecīgi uz atlasītā galerijas saraksta sākumu vai beigām.

HOME, END

Uzdevumrūts aizvēršana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, C

Starpliktuves atvēršana.

ALT+H, F, O

Uzdevumrūts izmēru maiņa

 1. uzdevumrūts nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ, lai parādītu papildu komandu izvēlni.

 2. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai atlasītu komandu Mainīt izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus. Izmantojiet taustiņu kombināciju CTRL+bulttaustiņš, lai izmēru mainītu pa vienam pikselim.

Pēc izmēru maiņas pabeigšanas nospiediet taustiņu ESC.

Dialoglodziņu izmantošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

SHIFT+TAB

Pārslēgšanās uz nākamo dialoglodziņa cilni (atvērtā dialoglodziņā ir jābūt kādai atlasītai cilnei)

LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārslēgšanās uz iepriekšējo dialoglodziņa cilni (atvērtā dialoglodziņā ir jābūt kādai atlasītai cilnei)

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasītā nolaižamā saraksta atvēršana.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Saraksta atvēršana, ja tas ir aizvērts, pārvietošanās sarakstā uz atbilstošo opciju.

Nolaižamā saraksta opcijas pirmais burts

Pārvietošanās no vienas opcijas uz citu atvērtā nolaižamajā sarakstā vai opciju grupā.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atlasītajai pogai piešķirtās darbības veikšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Opcijas atlasīšana, atlasītās izvēles rūtiņas atzīmēšana vai notīrīšana.

Opcijā pasvītrotais burts

Dialoglodziņa noklusējuma pogai piešķirtās darbības veikšana.

ENTER

Atlasītā nolaižamā saraksta aizvēršana, komandas atcelšana un dialoglodziņa aizvēršana.

ESC

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā var ievadīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, savu lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Vēlamais rezultāts

Īsinājumtaustiņi

Pāriet uz ieraksta sākumu.

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām.

END

Pārvietošanās attiecīgi par vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi.

KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Pārvietošanās vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Viena vārda pa kreisi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+KREISĀ BULTIŅA

Viena vārda pa labi atlasīšana vai atlases atcelšana.

CTRL+SHIFT+LABĀ BULTIŅA

Atlasīšana no kursora līdz ievadnes sākumam.

SHIFT+HOME

Atlasīšana no kursora līdz ievadnes beigām.

SHIFT+END

Dialoglodziņu Atvēršana un Saglabāšana kā izmantošana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Atvēršana atvēršana.

ALT+F, pēc tam O

Dialoglodziņa Saglabāt kā atvēršana

ALT+F, pēc tam A

Pārvietošanās no opcijas uz opciju atvērtā nolaižamā sarakstā vai no vienas opcijas uz citu opciju grupā

Bulttaustiņi

Atlasītā vienuma, piemēram, mapes vai faila, īsinājumizvēlnes, parādīšana.

SHIFT+F10

Pārvietot starp opcijām vai apgabaliem dialoglodziņā.

TAB

Failu ceļu nolaižamās izvēlnes atvēršana

F4 vai ALT+I

Failu saraksta atsvaidzināšana.

F5

Navigācija lentē

Piekļuve jebkurai komandai ar dažu taustiņu nospiešanu

 1. Nospiediet taustiņu ALT.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra pašreizējā skatā pieejamā līdzekļa.

  Cilnes Fails īsinājumtaustiņi

 2. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņa padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.

 3. Atkarībā no nospiestā burta, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietot kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Turpiniet spiest burtus, līdz tiek nospiests vajadzīgais komandas vai vadīklas burts. Dažreiz vispirms jānospiež komandu saturošās grupas burts. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva, nospiežot taustiņu kombināciju ALT+H, F, S grupā Fonti nonāksit pie sarakstlodziņa Lielums.

  Lai atceltu veicamo darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet ALT.

Tastatūras fokusa mainīšana, neizmantojot peli

Cits veids, kā darbā ar lenti izmantot tastatūru, ir pārvietot fokusu pa cilnēm un komandām, kamēr atrodat vajadzīgo līdzekli. Tabulā redzami dažādi vaidi, kā pārvietot tastatūras fokusu, neizmantojot peli.

Vēlamais rezultāts

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus.

ALT vai F10. Nospiest vēlreiz kādu no šiem taustiņiem, lai pārvietotos atpakaļ dokumentā un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietošanās attiecīgi pa kreisi vai pa labi uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni un pēc tam KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Lentes paslēpšana vai rādīšana.

CTRL+F1

Parādīt atlasītās komandas īsinājumizvēlni.

SHIFT+F10

Pārvietot fokusu, lai atlasītu katru no šiem loga apgabaliem:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Jūsu dokuments

F6

Fokusa pārvietošana uz katru lentes komandu, attiecīgi uz priekšu vai atpakaļ.

TAB vai SHIFT+TAB

Pārvietošanās pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA, AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA, KREISĀ BULTIŅA vai LABĀ BULTIŅA

Lentē atlasītās komandas vai vadīklas aktivizēšana.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Lentē atlasītās izvēlnes vai galerijas atvēršana.

Atstarpes taustiņš vai ENTER

Lentes komandas vai vadīklas aktivizēšana, lai varētu modificēt vērtību.

ENTER

Vadīklas vērtības modificēšanas pabeigšana lentē un fokusa pārvietošana atpakaļ uz dokumentu.

ENTER

Saņemt palīdzību par lentē atlasīto komandu vai vadīklu. (Ja ar atlasīto komandu nav saistīta palīdzības tēma, tiek rādīta vispārīga palīdzības tēma par programmu.)

F1

Bieži lietoti uzdevumi programmā Microsoft Office PowerPoint

Pārvietošanās no rūts uz rūti

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pulksteņrādītāja virzienā.

F6

Pārvietošanās pa normālskata rūtīm pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SHIFT+F6

Pārslēgšanās starp cilnēm Slaidi un Struktūra normālskata rūtī Struktūra un Slaidi.

CTRL+SHIFT+TAB

Darbs struktūrā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rindkopas paaugstināšana.

ALT+SHIFT+kreisā bultiņa

Rindkopas pazemināšana.

ALT+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

ALT+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasītās rindkopas uz leju.

ALT+SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Virsraksta 1. līmeņa parādīšana.

ALT+SHIFT+1

Teksta zem virsraksta izvēršana.

ALT+SHIFT+PLUSZĪME

Teksta zem virsraksta sakļaušana.

ALT+SHIFT+MĪNUSZĪME

Darbs ar formām, attēliem, lodziņiem, objektiem un WordArt

Formas ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, nospiediet taustiņu N, taustiņu S un pēc tam taustiņu H, lai atlasītu Formas.

 2. Ar bulttaustiņu palīdzību pārvietojieties pa formām un atlasiet nepieciešamo formu.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu atlasīto formu.

Tekstlodziņa ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam N un X.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu tekstlodziņu.

Objekta ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu J, lai atlasītu Objekts.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa objektiem.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+ENTER, lai ievietotu vajadzīgo objektu.

WordArt ievietošana

 1. Nospiediet un atlaidiet taustiņu ALT, pēc tam nospiediet taustiņu N un taustiņu W, lai atlasītu WordArt.

 2. Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet nepieciešamo WordArt stilu un nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

Formas atlasīšana

Ja kursors atrodas tekstā, nospiediet taustiņu ESC.

 • Lai atlasītu vienu formu, nospiediet taustiņu TAB, lai pārvietotos uz priekšu (vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai pārvietotos atpakaļ) pa objektiem, līdz tiek parādīti atlasāmā objekta izmēru maiņas turi.

 • Lai atlasītu vairākus vienumus, izmantojiet atlases rūti.

Formu, attēlu un WordArt objektu grupēšana vai atgrupēšana.

 • Lai grupētu formas, attēlus vai WordArt objektus, atlasiet grupējamos vienumus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+G.

 • Lai atgrupētu grupu, atlasietgrupu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+G.

Režģa vai palīglīniju parādīšana vai paslēpšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Režģa parādīšana vai paslēpšana

SHIFT+F9

Palīglīniju parādīšana vai paslēpšana.

ALT+F9

Formas atribūtu kopēšana

 1. Atlasiet formu ar atribūtiem, kurus vēlaties kopēt.

  Ja tiek atlasīta forma ar tekstu, tie nokopēti gan formas atribūti, gan teksta izskats un stils.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+C, lai kopētu objekta atribūtus.

 3. Nospiediet taustiņu TAB vai taustiņu kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu objektu, kura atribūtus vēlaties kopēt.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+V.

Tekstu un objektu atlasīšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa labi atlasīšana.

SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rakstzīmes pa kreisi atlasīšana.

SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Visu rakstzīmju līdz vārda beigām atlasīšana.

CTRL+SHIFT+LABAIS BULTTAUSTIŅŠ

Visu rakstzīmju līdz vārda sākumam atlasīšana.

CTRL+SHIFT+KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rindiņas uz augšu atlasīšana (kursors atrodas rindiņas sākumā).

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Vienas rindiņas uz leju atlasīšana (kursors atrodas rindiņas sākumā).

SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Objekta atlasīšana (ja objektā esošais teksts ir atlasīts).

ESC

Cita objekta atlasīšana (ja ir atlasīts viens objekts).

TAB vai SHIFT+TAB, līdz atlasīts vajadzīgais objekts.

Teksta atlasīšana objektā (ar atlasītu objektu).

ENTER

Visu objektu atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Slaidi)

Visu slaidu atlasīšana.

CTRL+A (slaidu kārtotāja skatā)

Visa teksta atlasīšana.

CTRL+A (cilnē Struktūra)

Teksta un objektu dzēšana un kopēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Dzēst vienu rakstzīmi pa kreisi.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu vārdu pa kreisi.

CTRL+atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst vienu rakstzīmi pa labi.

DELETE

Viena vārda pa labi dzēšana.

Piezīme : Kursoram ir jāatrodas starp vārdiem, lai veiktu šo darbību.

CTRL+DELETE

Atlasītā objekta vai teksta izgriešana.

CTRL+X

Atlasītā objekta vai teksta kopēšana.

CTRL+C

Izgrieztā vai kopētā objekta vai teksta ielīmēšana.

CTRL+V

Atsaukt pēdējo darbību

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību.

CTRL+Y

Formatējuma kopēšana.

CTRL+SHIFT+C

Formatējuma ielīmēšana.

CTRL+SHIFT+V

Dialoglodziņa Īpašā ielīmēšana atvēršana.

CTRL+ALT+V

Pārvietošanās tekstā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

KREISĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa labi.

LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu augstāk.

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindu zemāk.

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pārvietošanās uz rindas beigām.

END

Pārvietošanās uz rindas sākumu.

HOME

Pārvietošanās vienu rindkopu augstāk.

CTRL+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietošanās vienu rindkopu zemāk.

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz tekstlodziņa beigām

CTRL+END

Pārvietoties uz tekstlodziņa sākumu

CTRL+HOME

Pārvietošanās līdz nākamā virsraksta vai pamatteksta vietturim. Ja tas ir pēdējais vietturis slaidā, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu.

CTRL+ENTER

Pārvietošanās, lai atkārtotu pēdējo darbību Meklēt.

SHIFT+F4

Darbs un pārvietošanās tabulās

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo šūnu

TAB

Pārvietoties uz iepriekšējo šūnu

SHIFT+TAB

Pārvietoties uz nākamo rindu

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties uz iepriekšējo rindu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Tabulatora ievietošana šūnā.

CTRL+TAB

Sākt jaunu rindkopu

ENTER

Pievienot jaunu rindu tabulas beigās

TAB pēdējās rindas beigās

Saistīta vai iegulta objekta rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu TAB vai kombināciju SHIFT+TAB, lai atlasītu vajadzīgo objektu.

 2. Lai tiktu parādīta īsinājumizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F10.

 3. Spiediet LEJUPVĒRSTO BULTIŅU, līdz tiek atlasīts darblapas objekts, nospiediet LABO BULTIŅU, lai atlasītu Rediģēt, un nospiediet taustiņu ENTER.

  Piezīme : Komandas nosaukums, kas tiek rādīts īsinājumizvēlnē, ir atkarīgs no iegultā vai saistītā objekta veida. Piemēram, iegultai Microsoft Office Excel darblapai ir komanda Darblapas objekts, savukārt iegultam Microsoft Office Visio zīmējumam ir komanda Visio objekts.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana un līdzināšana

Fontu vai to lieluma mainīšana

Piezīme : Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, vispirms ir jāatlasa maināmais teksts.

Vēlamais rezultāts

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņu Fonts, lai mainītu fontu.

CTRL+SHIFT+F

Palielināt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+>

Samazināt fonta lielumu.

CTRL+SHIFT+<

Rakstzīmju formatējumu lietošana

Lai to izdarītu

Īsinājumtaustiņi

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

CTRL+T

Teikuma burtu reģistra maiņa starp lielajiem un mazajiem burtiem.

SHIFT+F3

Treknraksta lietošana.

CTRL+B

Pasvītrojuma lietošana.

CTRL+U

Slīpraksta lietošana.

CTRL+I

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

CTRL+VIENĀDĪBAS ZĪME

Augšraksta formatējuma lietošana (automātiska atstarpe).

CTRL+SHIFT+PLUSZĪME

Manuālā rakstzīmju formatējuma, piemēram, apakšraksta un augšraksta, noņemšana.

CTRL+ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Ievietot hipersaiti.

CTRL+K

Tekstu formātu kopēšana

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Kopēt formatējumu

CTRL+SHIFT+C

Ielīmēt formatējumu.

CTRL+SHIFT+V

Rindkopu līdzināšana

Lai to izdarītu

Nospiest

Centrēt rindkopu.

CTRL+E

Taisnot rindkopu.

CTRL+J

Rindkopas līdzināšana pa kreisi.

CTRL+L

Līdzināt rindkopu pa labi.

CTRL+R

Prezentācijas rādīšana

Rādot prezentāciju slaidrādes skatā, var izmantot šādus īsinājumtaustiņus.

Slaidrādes īsinājumtaustiņi

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Prezentācijas sākšana no sākuma.

F5

Nākamās animācijas veikšana vai pāriešana uz nākamo slaidu.

Taustiņš N, ENTER, PAGE DOWN, LABAIS BULTTAUSTIŅŠ, LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai ATSTARPES TAUSTIŅŠ.

Iepriekšējās animācijas veikšana vai atgriešanās iepriekšējā slaidā.

Taustiņš P, PAGE UP, KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai BACKSPACE.

Pāriešana uz slaidu Nr. numurs.

Taustiņu kombinācija numurs+ENTER.

Melna ekrāna rādīšana vai atgriešanās no melnā ekrāna slaidrādē.

Taustiņš B vai PUNKTS.

Balta ekrāna rādīšana vai atgriešanās no baltā ekrāna slaidrādē.

Taustiņš W vai KOMATS.

Automātiskās slaidrādes apturēšana vai atsākšana.

S

Slaidrādes beigšana.

Taustiņš ESC, taustiņu kombinācija CTRL+BREAK vai PĀRNESUMZĪME.

Ekrāna anotāciju dzēšana.

E

Pāriešana uz nākamo slaidu, ja tas ir paslēpts.

H

Jaunas hronometrāžas iestatīšana izmēģinājuma laikā.

T

Sākotnējās hronometrāžas izmantošana izmēģinājuma laikā.

O

Pāriešana ar peles klikšķi izmēģinājuma laikā.

M

Slaida stāstījumu un hronometrāžas atkārtota ierakstīšana

R

Atgriešanās pirmajā slaidā.

Divas sekundes nospiest un turēt labo un kreiso peles pogu

Bultiņas rādītāja parādīšana vai paslēpšana

A vai =

Rādītāja pārveidošana par zīmuli.

CTRL+P

Rādītāja pārveidošana par bultiņu.

CTRL+A

Rādītāja pārveidošana par dzēšgumiju.

CTRL+E

Rokraksta atzīmju parādīšana vai paslēpšana

CTRL+M

Rādītāja un navigācijas pogas tūlītēja paslēpšana.

CTRL+H

Rādītāja un navigācijas pogas paslēpšana 15 sekunžu laikā.

CTRL+U

Dialoglodziņa Visi slaidi skatīšana

CTRL+S

Datora uzdevumjoslas skatīšana

CTRL+T

Īsinājumizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Pāriešana uz pirmo vai nākamo slaida hipersaiti.

TAB

Pāriešana uz pēdējo vai iepriekšējo slaida hipersaiti.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

Taustiņš ENTER, atlasot hipersaiti.

Multivides īsinājumtaustiņi prezentācijas rādīšanas laikā

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Multivides atskaņošanas apturēšana

ALT+Q

Pārslēgšanās no atskaņošanas uz pauzi un pretēji

ALT+P

Pāriešana uz nākamo grāmatzīmi

ALT+END

Pāriešana uz iepriekšējo grāmatzīmi

ALT+HOME

Skaļuma palielināšana

ALT + AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Skaļuma samazināšana

ALT+lejupvērstā bultiņa

Meklēšana uz priekšu

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Meklēšana atpakaļ

ALT+SHIFT+PAGE UP

Skaņas izslēgšana

ALT+U

Lai prezentācijas laikā apskatītu vadīklu sarakstu, nospiediet taustiņu F1.

Web prezentāciju pārlūkošana

Ar šiem taustiņiem var veikt Web prezentācijas apskati programmā Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunākā tās versijā.

Vēlamais rezultāts

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārvietošanās uz priekšu pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

TAB

Pārvietošanās atpakaļ pa hipersaitēm Web prezentācijā, adrešu joslā un saišu joslā.

SHIFT+TAB

Peles klikšķa darbības veikšana atlasītajai hipersaitei.

ENTER

Pāriešana uz nākamo slaidu.

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Līdzekļa Atlases rūts izmantošana

Izmantojiet šos īsinājumtaustiņus rūtī Atlase.

Lai palaistu atlases rūti, nospiediet ALT, pēc tam H, pēc tam S, pēc tam L un pēc tam P.

Darbība

Nospiediet

Fokusa pārvietošana pa rūtīm.

F6

Kontekstizvēlnes parādīšana.

SHIFT+F10

Fokusa pārvietošana uz kādu vienumu vai grupu.

AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pašu grupu.

KREISĀ BULTIŅA

Fokusa pārvietošana no grupas vienuma uz pirmo grupas vienumu.

LABĀ BULTIŅA

Fokusētas grupas un tās apakšgrupu izvēršana.

* (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas izvēršana.

+ (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusētās grupas sakļaušana.

- (tikai ciparu tastatūrā)

Fokusa pārvietošana uz vienumu un tā atlasīšana.

SHIFT+AUGŠUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ vai SHIFT+LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ

Fokusa vienuma atlasīšana.

ATSTARPE vai ENTER

Fokusa vienuma atlases atcelšana.

SHIFT+ATSTARPES TAUSTIŅŠ vai SHIFT+ENTER

Atlasītā vienuma pārvietošana uz priekšu.

CTRL+SHIFT+F

Atlasītā vienuma pārvietošana atpakaļ.

CTRL+SHIFT+B

Fokusēta vienuma parādīšana vai paslēpšana.

CTRL+SHIFT+S

Fokusa vienuma pārdēvēšana.

F2

Tastatūras fokusa pārslēgšana starp koka skatu un pogām Rādīt visu un Paslēpt visu.

TAB vai SHIFT+TAB

Visu grupu sakļaušana.

Piezīme : Lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus, fokusam jāatrodas atlases rūts koka skatā.

ALT+SHIFT+1

Visu grupu izvēršana.

ALT+SHIFT+9

Lai pielāgotu īsinājumtaustiņu piešķiršana izvēlnes elementus, ierakstīto makro un Visual Basic for Applications (VBA) kods Office PowerPoint 2007, ir jāizmanto trešās puses pievienojumprogrammu, piemēram, saīsne Manager PowerPoint, kas ir pieejams OfficeOne pievienojumprogrammas programmai PowerPoint.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×