Valdykite, su kuo bendrinate failus
Bendradarbiavimas
Bendras dokumento kūrimas
Bendradarbiavimas
Susitikite internetu „Teams“ kartu kurdami failą
Bendradarbiavimas