XML peržiūros programos puslapio dalies naudojimas struktūruotiems duomenims ir XML pagrindu veikiantiems dokumentams bei formoms rodyti

Pastaba: Šiame straipsnyje pateikta informacija panaudota pagal paskirtį, jis netrukus bus panaikintas Siekiant išvengti pranešimo „Puslapis nerastas“, pašalinsime žinomus saitus. Jei sukūrėte saitus su šiuo puslapiu, pašalinkite juos, o kartu būsime nuolat prisijungę internete.

XML peržiūros programos puslapio dalį galite naudoti norėdami peržiūrėti išplėstinę dokumentų aprašų kalbą (XML) ir taikyti išplėstinės stilių aprašų kalbos transformacijas (XSLT) XML prieš rodant turinį.

Svarbu:  Turinyje, kuris rodomas XML puslapio dalyje, negali būti HTML FORM elemento. Jei jums reikia naudoti HTML FORM elementą, apsvarstykite galimybę naudoti puslapių peržiūros programos puslapio dalį arba formos puslapio dalį.

Šiame straipsnyje:

Puslapio dalies naudojimo būdai

Būdai, kaip įtraukti turinį į puslapio dalį

Redaguoto ir susieto XML turinio sujungimas

Puslapio dalies įtraukimas į puslapį

Puslapio dalies ypatybių redagavimas

Puslapio dalies bendrųjų ypatybių konfigūravimas

Puslapio dalies naudojimo būdai

XML puslapio dalį galite naudoti norėdami rodyti:

 • Struktūruotus duomenis iš duomenų bazių lentelių arba užklausų.

 • XML pagrindu veikiančius dokumentus.

 • XML formas, jungiančias struktūruotus ir nestruktūruotus duomenis, pvz., savaitines būsenos ataskaitas arba kelionės išlaidų ataskaitas.

Puslapio viršus

Būdai, kaip įtraukti turinį į puslapio dalį

Turinį į XML peržiūros programos puslapio dalį galima įtraukti dviem būdais:

 • XML ir XSL rengyklės    Šias rengykles galite naudoti norėdami įvesti arba modifikuoti XML ir XSLT šaltinio kodą. XML ir XSL šaltinio rengyklės yra paprastojo teksto rengyklės, skirtos vartotojams, išmanantiems XML ir XSLT sintaksę.

 • XML ir XSL saitai    Užuot redagavę XML ir XSLT, galite įvesti hipersaitą į tekstinį failą, kuriame yra XML ir XSLT šaltinio kodas. Yra du tinkami hipersaitų protokolai, kuriuos galite naudoti:

  • Hiperteksto perdavimo protokolas (http://)

  • Hiperteksto perdavimo protokolas su privatumu, kuris naudoja saugiųjų jungčių lygmens (SSL) šifravimą (https://)

   Galite naudoti ir absoliutųjį URL arba santykinį URL. Tačiau negalite naudoti failo kelio.

Puslapio viršus

Redaguoto ir susieto XML turinio derinimas

Galite derinti redaguotą ir susietą XML turinį, kad pateiktumėte pirminės ir antrinės informacijos. Pavyzdžiui, jei susietas XML turinys arba pirminė informacija nepasiekiama, klaidos pranešimą galite pateikti kaip antrinę informaciją redaguotame XML turinyje. Kai derinate redaguotą ir susietą XML turinį, pirmiausia visada naudojamas susietas XML turinys. Jei susietas XML turinys nėra pasiekiamas, naudojamas redaguotas XML turinys.

Pastaba:  Redaguoto ir susieto XSL turinio derinimas tokiu būdu nepalaikomas.

Puslapio viršus

Puslapio dalies įtraukimas į puslapį

Norėdami redaguoti puslapį, turite turėti bent teisės, kurios suteikiamos įtraukiant į numatytąją svetainės <Svetainės pavadinimas> narių „SharePoint“ grupę.

 • Puslapyje esančioje juostelėje spustelėkite skirtuką Puslapis ir spustelėkite komandą Redaguoti.

  Redaguoti skirtuko Redaguoti komandą

  Pastaba: Jei komanda Redaguoti išjungta, tikriausiai neturite teisių redaguoti puslapį. Kreipkitės į administratorių.

 • Puslapyje spustelėkite vietą, kurioje norite įtraukti puslapio dalį, spustelėkite skirtuką Įterpimas ir spustelėkite Puslapio dalis.

  Komanda Puslapio dalis

 • Dalyje Kategorijos pažymėkite kategoriją, pvz., Sąrašai ir bibliotekos, pažymėkite puslapio dalį, kurią norite įtraukti į puslapį, pvz., Skelbimai, ir spustelėkite Įtraukti.

  Puslapio dalies parinkiklis

  Pažymėjus puslapio dalį, dalyje Apie puslapio dalį bus rodoma informacija apie puslapio dalį.

 • Baigę redaguoti puslapį, spustelėkite skirtuką Puslapis, tada – Įrašyti.

Pastaba:  XML peržiūros programos puslapio dalis yra kategorijoje Turinio rinkinys.

XML peržiūros programos puslapio dalis įtraukiama į jūsų puslapį, kur pasirenkate jos vietą.

Puslapio dalies ypatybių redagavimas

 1. Norėdami redaguoti puslapio dalies ypatybes, nukreipkite žymiklį į puslapio dalį ir spustelėkite rodyklę žemyn.
  Nukreipkite žymiklį į žiniatinklio dalį

 2. Spustelėkite Redaguoti puslapio dalį.
  Spustelėkite redaguoti žiniatinklio dalį

Puslapio dalies ypatybės rodomos įrankių srityje.

Puslapio viršus

Puslapio dalies pasirinktinių ypatybių konfigūravimas

Toliau nurodytos unikalios XML puslapio dalies ypatybės:

Ypatybė

Aprašas

XML rengyklė

Naudokite norėdami į paprastojo teksto rengyklę įvesti XML šaltinio kodą. Norint naudoti šią rengyklę, reikia išmanyti XML sintaksę.

XML saitas

Naudokite norėdami įvesti hipersaitą, nukreipiantį į teksto failą, kuriame yra XML šaltinio kodas. Galima naudoti šiuos du hipersaitų protokolus:

 • Hiperteksto perdavimo protokolas (http://)

 • Hiperteksto perdavimo protokolas su privatumu, kuris naudoja saugiųjų jungčių lygmens (SSL) šifravimą (https://)

Galite naudoti ir absoliutųjį URL arba santykinį URL. Tačiau negalite naudoti failo kelio.

XSL rengyklė

Naudokite norėdami į paprastojo teksto rengyklę įvesti XSLT šaltinio kodą. Norint naudoti šią rengyklę, reikia išmanyti XSLT sintaksę.

XSL saitas

Naudokite norėdami įvesti hipersaitą, nukreipiantį į teksto failą, kuriame yra XSLT šaltinio kodas. Galima naudoti šiuos du hipersaitų protokolus:

 • Hiperteksto perdavimo protokolas (http://)

 • Hiperteksto perdavimo protokolas su privatumu, kuris naudoja saugiųjų jungčių lygmens (SSL) šifravimą (https://)

Galite naudoti ir absoliutųjį URL arba santykinį URL. Tačiau negalite naudoti failo kelio.

Puslapio viršus

Puslapio dalies bendrųjų ypatybių konfigūravimas

Puslapio dalys turi bendrą ypatybių rinkinį, kontroliuojantį jų išvaizdą, maketą ir išplėstines charakteristikas. Puslapio dalies ypatybės keičiamos įrankių srityje.

Pastaba:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonos.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išsamiau

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo ekrano patarimą, pateikiamą pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatytoji.

Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba: Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „SharePoint“ žinyno temos atidaromos tik atskirame naršyklės lange.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×