XML duomenų importavimas

Jei anksčiau sukūrėte XML schemą, galite importuoti XML duomenis į langelius, kurie yra susieti, tačiau taip pat yra keli būdai bei komandos XML duomenims importuoti be XML schemos.

Jei jau turite XML schemą, atlikite šiuos veiksmus, kad importuotumėte XML duomenis į susietuosius langelius:

 1. XML schemoje pasirinkite vieną iš susietų langelių.

 2. Spustelėkite Programų kūrėjas > Importuoti.

  Jei nematote skirtuko Programų kūrėjas, žr. Skirtuko Programų kūrėjas rodymas.

 3. Dialogo lange Importuoti XML raskite ir pažymėkite XML duomenų failą (.xml), kurį norite importuoti, tada spustelėkite Importuoti.

Kiti būdai XML duomenų importuoti

Daugiau informacijos apie problemas ieškokite Bendros XML duomenų importavimo problemos šio straipsnio pabaigoje.

XML duomenų failo XML lentelės importavimas

 1. Spustelėkite Programų kūrėjas > Importuoti.

  Jei nematote skirtuko Programų kūrėjas, žr. Skirtuko Programų kūrėjas rodymas.

 2. Dialogo lange Importuoti XML raskite ir pažymėkite XML duomenų failą (.xml), kurį norite importuoti, tada spustelėkite Importuoti.

  Jei XML duomenų failas nenurodo schemos, „Excel“ nustato schemą pagal XML duomenų failą.

 3. Dialogo lange Importuoti duomenis atlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. XML lentelės žymėjimas esamame darbalapyje Norėdami importuoti XML duomenų failo turinį į jūsų darbalapio XML lentelę, nurodytą langelio vietą.

  2. XML lentelės žymėjimas naujame darbalapyje Norėdami importuoti failo turinį į XML lentelę naujame darbalapyje, kuris prasideda langelyje a1. XML duomenų failo schema rodoma užduočių srityje XML šaltinis.

 4. Jei XML duomenų failas nenurodo schemos, „Excel“ nustato schemą pagal XML duomenų failą.

 5. Norėdami valdyti XML duomenų veikimą (pvz., duomenų susiejimą, formatavimą ir maketą), spustelėkite parinktį Ypatybės, kuri atidaro dialogo langą XML schemos ypatybės. Pvz., esami susietojo diapazono duomenys bus perrašyti importuojant duomenis pagal numatytuosius nustatymus, bet tai galima pakeisti.

Kelių XML duomenų failų importavimas

 1. Pažymėkite susietąjį langelį, kad importuotumėte kelis XML failus į vieną susietųjų langelių rinkinį.

  Jei norite importuoti kelis XML failus į kelis susietųjų langelių rinkinius, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį, kuris nėra susietas.

 2. Spustelėkite Programų kūrėjas > Importuoti.

  Jei nematote skirtuko Programų kūrėjas, žr. Skirtuko Programų kūrėjas rodymas.

 3. Dialogo lange Importuoti XML raskite ir pažymėkite XML duomenų failą (.xml), kurį norite importuoti.

  • Jei failai yra susiję, nuspauskite Shift ir spustelėkite pirmąjį ir paskutinį sąrašo failus. Visi XML duomenų failai bus importuoti ir susieti sus susietaisiais langeliais.

  • Jei failai nėra susiję, nuspauskite Ctrl ir spustelėkite norimus importuoti sąrašo failus.

 4. Spustelėkite Importuoti.

  Jei pasirinkote nesusijusius failus, pasirodo dialogo langas Importuojant <failovardas>.xml. Pasirinkite XML schemą, kuri atitinka kiekvieną importuojamą XML duomenų failą.

  Norėdami naudoti vieną schemą visiems pasirinktiems dar neimportuotiems failams, pasirinkite Naudoti šią XML schemą visiems pasirinktiems šios schemos failams.

Kelių XML duomenų failų kaip išorinių duomenų importavimas

Norėdami importuoti kelis XML failus, kurie naudoja tą pačią vardų sritį, bet skirtingas XML schemas, galite naudoti komandą Iš XML duomenų importavimo. „Excel“ sukuria unikalią XML schemą kiekvienam importuojama XML duomenų failui.

Pastaba: Jei importuojate kelis XML failų, kurių nesieja vardų sritis, šie XML failai apdorojami kaip naudojantys tą pačią vardų sritį.

 1. Jei naudojate "Excel" su Office 365 prenumerata, spustelėkite duomenų > gauti duomenų > iš failo > iš XML.

  Jei naudojate „Excel 2016“ arba ankstesnę programos versiją, spustelėkite Duomenys > Iš kitų šaltinių > Iš XML duomenų importavimo.

 2. Eikite į diską, aplanką arba interneto vietą, kurioje yra norimi importuoti XML duomenų failai (.xml).

 3. Pažymėkite failą ir spustelėkite Atidaryti.

 4. Dialogo lange Importuoti duomenis atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • XML lentelė esamame darbalapyje    Failo turinys bus importuoti į naują XML lentelę naujame darbalapyje. Jei XML duomenų failas nenurodo schemos, „Excel“ nustato schemą pagal XML duomenų failą.

  • Esamame darbalapyje    XML duomenys importuojami į dvimatę lentelę, kurios stulpelių antraštės nurodo XML žymes, o eilutėse pateikiami duomenys. Pirmasis elementas (šakninis mazgas) naudojamas kaip pavadinimas ir rodomas nurodyto langelio vietoje. Likusios žymės rūšiuojamos abėcėline tvarka antrojoje eilutėje. Šiuo atveju „Excel“ nenustato schemos ir negalima naudoti XML schemos.

  • Naujas darbalapis    "Excel" įtraukia naują darbalapį į jūsų darbaknygę ir automatiškai perkelia XML duomenis viršutiniame kairiajame naujo darbalapio kampe. Jei XML duomenų failas nenurodo schemos, „Excel“ nustato schemą pagal XML duomenų failą.

 5. Norėdami valdyti XML duomenų veikimą pvz., duomenų susiejimą, formatavimą ir maketą, spustelėkite parinktį Ypatybės, kuri atidaro dialogo langą XML schemos ypatybės. Pvz., esami susietojo diapazono duomenys perrašomi importuojant duomenis pagal numatytuosius nustatymus, bet tai galima pakeisti.

XML duomenų failo atidarymas jo duomenims importuoti

 1. Spustelėkite Failas > Atidaryti.

  Jei naudojate „Excel 2007“, spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ Mygtuko paveikslėlis > Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti spustelėkite diską, aplanką arba interneto vietą, kurioje yra norimas atidaryti failas.  

 3. Pažymėkite failą ir spustelėkite Atidaryti.

 4. Jei rodomas dialogo langas importuoti XML , jūsų atidarytas failas reiškia vieną ar daugiau išplėstinės stilių lapų kalbos transformacijos (XSLT) stiliaus lapų, todėl galite spustelėti vieną iš šių parinkčių:

  • Failo atidarymas netaikant stiliaus aprašo    XML duomenys importuojami į dvimatę lentelę, kurios stulpelių antraštės nurodo XML žymes, o eilutėse pateikiami duomenys. Pirmasis elementas (šakninis mazgas) naudojamas kaip pavadinimas ir rodomas nurodyto langelio vietoje. Likusios žymės rūšiuojamos abėcėline tvarka antrojoje eilutėje. Šiuo atveju „Excel“ nenustato schemos ir negalima naudoti XML schemos.

  • Atidaryti failą taikant šį stiliaus lapą (pasirinkti)    Pasirinkite stiliaus lapą, kurį norite taikyti, tada spustelėkite Gerai. XML duomenys suformatuojami atsižvelgiant į pasirinktą stiliaus lapą.

   Pastaba: XML duomenų atidaromi tik skaityti programoje „Excel“, kad netyčia neįrašytumėte pradinio šaltinio failo „Excel“ makrokomandų darbaknygės failo formatu (.xlsm). Šiuo atveju „Excel“ nenustato schemos ir negalima naudoti XML schemos.

 5. Jei pasirodo dialogo langas Atidaryti XML, XML faile nėra jokių XSLT stiliaus lapo nuorodų. Norėdami atidaryti failą, spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Spustelėkite Kaip XML lentelę, kad sukurtumėte XML lentelę naujoje darbaknygėje.

   Failo turinys importuojamas į XML lentelę. Jei XML duomenų failas nenurodo schemos, „Excel“ nustato schemą pagal XML duomenų failą.

  • Spustelėkite Kaip tik skaityti skirtą darbaknygę.

   XML duomenys importuojami į dvimatę lentelę, kurios stulpelių antraštės nurodo XML žymes, o eilutėse pateikiami duomenys. Pirmasis elementas (šakninis mazgas) naudojamas kaip pavadinimas ir rodomas nurodyto langelio vietoje. Likusios žymės rūšiuojamos abėcėline tvarka antrojoje eilutėje. Šiuo atveju „Excel“ nenustato schemos ir negalima naudoti XML schemos.

   XML duomenų atidaromi tik skaityti programoje „Excel“, kad netyčia neįrašytumėte pradinio šaltinio failo „Excel“ makrokomandų darbaknygės failo formatu (.xlsm). Šiuo atveju „Excel“ nenustato schemos ir negalima naudoti XML schemos.

  • Spustelėkite Naudoti XML šaltinio užduočių sritį.

   XML duomenų failo schema rodoma užduočių srityje XML šaltinis. Galite nuvilkti schemos elementus į darbaknygę, kad juos susietumėte su darbaknyge.

   Jei XML duomenų failas nenurodo schemos, „Excel“ nustato schemą pagal XML duomenų failą.

Dažniausios XML duomenų importavimo problemos

„Excel“ rodo dialogo langą XML importavimo klaida, kai negalima patikrinti duomenų pagal XML schemą. Šiame dialogo lange spustelėkite Išsami informacija, kad gautumėte papildomos informacijos apie visas klaidas. Šioje lentelėje pateikiamos dažniausios importavimo klaidos:

Klaida

Kas nutiko?

Nepavyko patikrinti schemos

Jei spustelėjote Importuojant ir eksportuojant tikrinti duomenis pagal schemą dialogo lange XML schemos ypatybės, duomenys importuoti, bet duomenys nepatikrinti pagal nurodytą XML schemą.

Kai kurie duomenys buvo importuoti kaip tekstas

Kai kurie arba visi importuoti duomenys konvertuoti iš nurodyto duomenų tipo į tekstą. Norėdami naudoti šiuos duomenis skaičiavimams, turėsite konvertuoti duomenis iš teksto į skaičius arba datas. Pvz., datos reikšmė, konvertuota į tekstą neveiks kaip numatyta funkcijoje YEAR, kol ji nebus konvertuota į datos duomenų tipą. „Excel“ konvertuoja duomenis į tekstą kai:

 • „Excel“ nepalaiko duomenų formato.

 • Duomenys nesuderinami su „Excel“ vidiniu XSD duomenų tipo pateikimu. Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite kiekvieno duomenų tipo deklaraciją, kad įsitikintumėte, jog XML duomenys atitinka XML schemą.

XML analizės klaida

XML analizatorius negali atidaryti nurodyto XML failo. Įsitikinkite, kad XML faile nėra sintaksės klaidų, ir kad XML suformuluotas gerai.

Nepavyksta rasti duomenų, atitinkančių XML schemą

Ši problema gali pasitaikyti, kai pasirenkate importuoti daugiau nei vieną XML duomenų failą, o „Excel“ negali bent vienam failui rasti tinkamos XML schemos. Dialogo lango pavadinimo juostoje nurodytam failui pirmiausiai importuokite atitinkamą schemą, tada bandykite importuoti dar kartą.

Negalima pakeisti XML lentelės dydžio, kad tilptų visi duomenys

Bandote įtraukti eilutes importuodami arba susiedami duomenis su XML lentele, bet lentelei nebėra vietos plėstis. XML lentelė gali plėstis tik į viršų ir į apačią. Pavyzdžiui, gali būti objektas, pvz., paveikslėlis ar kita lentelė, iš karto po XML lentele, kuris neleidžia XML lentelei plėstis. Arba, kad XML lentelė galėtų plėstis, ji viršija leidžiamas 1 048 576 „Excel“ eilučių ribas. Norėdami išspręsti šią problemą, pertvarkykite darbalapio lenteles ir objektus darbalapio, kad XML lentelei atsirastų vietos plėstis žemyn.

Nurodytas XML failas nenurodo schemos

XML failas, kurį bandote atidaryti, nenurodo XML schemos. Norint naudoti XML duomenis, esančius faile, "Excel" reikia pagal XML failo turinį pagrįstos schemos. Jei ši schema neteisinga arba nepakankama, pašalinkite ją iš savo darbaknygės. Tada sukurkite XML schemos failą ir redaguokite XML duomenų failą, kad XML duomenų failas būtų nurodytas schemoje. Daugiau informacijos ieškokite XML elementų susiejimas su langeliais XML schemoje.

Pastaba: Negalite eksportuoti „Excel“ nurodomos schemos kaip atskiros schemos duomenų failo (.xsd). Nors yra XML schemų rengyklių ir kitų būdų XML schemų failams sukurti, jums jie gali būtų nepasiekiami arba galite nežinoti, kaip juos naudoti.

Atlikite šiuos veiksmus, kad pašalintumėte schemą, kurią „Excel“ sukūrė pagal jūsų darbaknygę:

 1. Spustelėkite Programų kūrėjas > Šaltinis.

  Skirtuko Programų kūrėjas XML komandos

  Jei nematote skirtuko Programų kūrėjas, žr. Skirtuko Programų kūrėjas rodymas.

 2. Užduočių srityje XML šaltinis spustelėkite XML schemos.

 3. Dialogo lange XML schemos, spustelėkite „Excel“ sukurtą XML schemą ir spustelėkite Naikinti.

Importuojant XML failus, kurie naudoja tą pačią vardų sritį, bet skirtingas schemas, kyla nesklandumų

Kai dirbate su keliais XML duomenų failais ir XML schemomis, paprastai galite sukurti XML schemą kiekvienai schemai, susieti norimus elementus ir importuoti kiekvieną XML duomenų failą į atitinkamą XML schemą. Naudodami komandą Importuoti, kad atidarytumėte kelis XML failus, naudojančius tą pačią vardų sritį, galite naudoti tik vieną XML schemą. Naudodami šią komandą atidaryti keliems XML failams, naudojantiems tą pačią vardų sritį, bet skirtingas schemas, galite susidurti su nesklandumais. Pvz., duomenys gali perrašomi arba failai gali būti neatidaromi.

Norėdami importuoti kelis XML failus, kurie naudoja tą pačią vardų sritį, bet skirtingas XML schemas, pabandykite naudoti komandą Iš XML duomenų importavimo (spustelėkite Duomenys > Iš kitų šaltinių). Ši komanda leidžia keliems XML failams su ta pačia vardų sritimi, naudoti skirtingas XML schemas. „Excel“ sukuria unikalią XML schemą kiekvienam norimam importuoti XML duomenų failui.

Pastaba: Jei importuojate kelis XML failų, kurių nesieja vardų sritis, šie XML failai apdorojami kaip naudojantys tą pačią vardų sritį.

Skirtuko Programų kūrėjas rodymas

Jei nematote skirtuko Programų kūrėjas, atlikite šiuos veiksmus, kad jis būtų rodomas:

 • Programoje „Excel 2013“ ir „Excel 2010“:

  1. Spustelėkite Failas > Parinktys.

  2. Spustelėkite kategoriją Tinkinti juostelę.

  3. Dalyje Pagrindiniai skirtukai pažymėkite žymės langelį Programų kūrėjas, tada spustelėkite Gerai.

 • Programoje „Excel 2007“:

  1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis > „Excel“ parinktys.

  2. Spustelėkite kategoriją Populiaru.

  3. Dalyje Svarbiausios darbo su „Excel“ parinktys pažymėkite žymės langelį Juostelėje rodyti skirtuką Programų kūrėjas ir spustelėkite Gerai.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Taip pat žr.

XML programoje „Excel“ apžvalga

XML elementų susiejimas su langeliais XML schemoje

XML duomenų eksportavimas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×