Vadovavimas susitikimui kaip pranešėjui

Naudokite „Lync Online“ dalyvių ir turinio valdymo parinktis, kad susitikimas būtų produktyvus ir sklandus.

Svarbu:  Jei nesate susitikimo organizatorius arba pagrindinis pranešėjas, žinokite, kad daugelis šių parinkčių lemia, ką kiti matys, girdės ir galės veikti susitikime. Pranešėjas turi būti apdairus.

Ką norėtumėte daryti?

Dalyvių valdymas

Dalyvių sąrašo rodymas arba slėpimas

Dalyvių nutildymas arba nutildymo atšaukimas

Pranešėjo arba dalyvio teisių keitimas sutikimo metu

Žmonių iš laukiamojo priėmimas arba prieigos draudimas

Atskiro pokalbio su vienu ar daugiau dalyvių pradžia

Kitų kvietimas į susitikimą

Darbas su susitikimo turiniu

Turinio nusiuntimas arba parengimas prieš susitikimą

Jau nusiųsto susitikimo turinio rodymas

Programos arba darbalaukio bendrinimas

Pateikties „PowerPoint“ failo nusiuntimas

Priedų nusiuntimas dalyviams peržiūrėti ir įrašyti

„PowerPoint“ pateikties arba interaktyviosios lentos komentavimas

Interaktyviosios lentos arba apklausos įtraukimas į susitikimą

Etapo rodymas arba slėpimas

Turinio teisių modifikavimas

Keitimas, kas gali komentuoti „PowerPoint“ pateiktis

Kontroliavimas, kas gali matyti susitikimų turinį privačiai

Keitimas, kas turi prieigą prie susitikimo turinio

Keitimas, kas gali peržiūrėti ir įrašyti priedus

Vaizdo įtraukimas į susitikimą

Susitikimo baigimas arba išėjimas iš jo

Išėjimas ir susitikimo baigimas

Išeiti iš susitikimo, bet leisti jam vykti

Dalyvių valdymas

Galite atlikti daugumą susitikimo valdymo užduočių dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami vieną ar daugiau žmonių dalyvių sąraše arba naudodami meniu Žmonių parinktys „Lync“ žmonių parinkčių mygtukas .

Dalyvių sąrašo rodymas arba slėpimas

 • Pokalbio lange spustelėkite meniu Žmonių parinktys ir Rodyti dalyvių sąrašą.

Susitikimo metu geriausia stebėti dalyvių sąrašą, kad žinotumėte, kas dalyvauja, kalba, susidūrė su garso ar bendrinimo problemomis. Tačiau jums gali tekti slėpti dalyvių sąrašą, pvz., kad galėtumėte peržiūrėti ilgą tiesioginių pranešimų (IM) pokalbį.

Dalyvių nutildymas arba nutildymo atšaukimas

 • Norėdami valdyti vieno arba kelių asmenų garsą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vardą arba vardus dalyvių sąraše, tada spustelėkite Nutildyti arba Atšaukti nutildymą.

  Svarbu:  Galite nutildyti dalyvius, kurie naudoja „Lync“ garsui transliuoti, arba atšaukti jų nutildymą. Negalite nutildyti arba atšaukti nutildymo, jei dalyviai prisijungė prie susitikimo garso telefonu, t. y. naudoja „Lync“ skambinimo mano numeriu funkciją, kad „Lync“ susitikimas paskambintų jų telefono numeriu, arba patys paskambino. (Telefonu prisijungę žmonės gali paspausti *1 telefono klaviatūroje, kad pasiektų garso funkcijų, įskaitant nutildymą ir nutildymo atšaukimą, mygtukines komandas.)

Pranešėjo arba dalyvio teisių keitimas sutikimo metu

 • Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dalyvių sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną ar daugiau dalyvių, tada spustelėkite Padaryti pranešėju arba Padaryti dalyviu.

  • Spustelėkite meniu Žmonių parinktys ir Kiekvieną padaryti dalyviu.

   Patarimas:  Pasirinkite šią parinktį, kai yra tiek daug pranešėjų, kad sutrinka susitikimo eiga.

Žmonių iš laukiamojo priėmimas arba prieigos draudimas

Susitikimo laukiamuoju gali naudotis tik dalyviai, kurie prisijungė prie susitikimo naudodami „VoIP“. Dalyviai, kurie prisijungė prie susitikimo telefonu, nepaklius į susitikimo laukiamąjį.

 • Norėdami priimti žmones iš laukiamojo priėmimas arba uždrausti jų prieigą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dalyvių sąrašo dalyje Laukiamasis spustelėkite Priimti visus arba Neleisti niekam.

  • Dalyvių sąraše šalia kiekvieno asmens vardo spustelėkite Priimti arba Uždrausti.

Atskiro pokalbio su vienu ar daugiau dalyvių pradžia

 • Dalyvių sąraše pasirinkite vieną ar kelis asmenis, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktus vardus, tada spustelėkite norimą kontakto parinktį.

Kitų kvietimas į susitikimą

Jei norite pakviesti kitus naudodami „Lync Online“, atlikite šiuos veiksmus.

 1. (Pasirinktinai) Norėdami keisti kviečiamų žmonių prieigos arba pranešėjo parinktis, atlikite šiuos veiksmus:

  • „Lync Online“ susitikimo arba grupės pokalbio lange spustelėkite Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys.

  • Dialogo lange Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys spustelėkite mygtuką Susitikimo parinktys.

  • Pakeiskite susitikimo parinktis norimu būdu. Išsamiau žr. Susitikimo parinkčių keitimas susitikimo metu.

 2. Spustelėkite meniu Žmonių parinktys ir Kviesti pagal vardą arba telefono numerį.

Norėdami pakviesti kitus el. laišku, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite meniu Žmonių parinktys ir Kviesti pagal el. paštą.

 2. (Pasirinktinai) Norėdami keisti kviečiamų žmonių prieigos arba pranešėjo parinktis, kvietime į susitikimą spustelėkite Susitikimo parinktys. Išsamiau žr. Susitikimo tinkle parinkčių nustatymas.

Puslapio viršus

Darbas su susitikimo turiniu

„Lync Online“ susitikimo turinys rodomas dešiniau dalyvių sąrašo esančioje srityje, kuri vadinama etapu. Jei esate aktyvus pranešėjas, šioje srityje dirbate su „Microsoft PowerPoint“ pateiktimis, interaktyviosiomis lentos ir susitikimo apklausomis. Kai bendrinate programą arba darbalaukį, visi kiti susitikimo dalyviai taip pat mato, ką bendrinate etape.

Turinio nusiuntimas arba parengimas prieš susitikimą

Prieš pradėdami susitikimą atlikite šiuos veiksmus:

 1. „Microsoft Office Outlook“ pranešimų ir bendradarbiavimo kliente Kalendorius atidarykite kvietimą į planuojamą susitikimą ir spustelėkite Prisijungti prie susitikimo internetu.

 2. Pokalbio lange atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  • Spustelėkite meniu Bendrinimas, kad bendrintumėte darbalaukį arba programą, nusiųskite „PowerPoint“ pateiktį, įtraukite interaktyviąją lentą arba sukurkite naują apklausą.

  • Spustelėkite mygtuką Įtraukti arba peržiūrėti priedus, kad nusiųstumėte failą.

Išsamiau žr. atitinkamose šios temos procedūrose.

Jau nusiųsto susitikimo turinio rodymas

 • Susitikimo lange spustelėkite Bendrinti, nukreipkite pelės žymiklį į Vėliausias turinys, tada spustelėkite norimą rodyti turinį.

Programos arba darbalaukio bendrinimas

Pateikties „PowerPoint“ failo nusiuntimas

 1. Susitikimo lange spustelėkite Bendrinti ir „PowerPoint“ pateiktis.

 2. Pasirinkite norimą įtraukti failą ir spustelėkite Nusiųsti. Išsamiau žr. „PowerPoint“ pateikties davimas.

Priedų nusiuntimas dalyviams peržiūrėti ir įrašyti

Norėdami nusiųsti dokumentą, kad dalyviai galėtų įrašyti kopiją kompiuteryje, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pokalbio lange spustelėkite mygtuką Įtraukti arba peržiūrėti priedus.

 2. Dialogo lange Priedai spustelėkite Įtraukti priedus.

 3. Pasirinkite norimą įtraukti failą ir spustelėkite Nusiųsti.

„PowerPoint“ pateikties arba interaktyviosios lentos komentavimas

 • Susitikimo etapo komentavimo įrankių juostos apatiniame kairiajame kampe spustelėkite norimą komentavimo įrankį.

Jūs ar kitas susitikimo dalyvis galite komentuoti interaktyviojoje lentoje ar „PowerPoint“ skaidrėje vienu iš šių būdų:

 • Naudoti Lazerinį žymiklį, spalvotą tašką su jūsų vardu

 • Įterpti linijų arba figūrų

 • Įtraukti teksto

 • Piešti arba pažymėti Rašikliu

 • Įtraukti į rodyklės žymą, žymėjimo žymą arba X žymą

 • Įterpti grafinį failą

Pastaba:  Komentavimo įrankiai neveikia bendrinamame turinyje. Jei bendrinate darbalaukį arba programą, kiti turi gauti leidimą keisti jūsų bendrinamą turinį.

Interaktyviosios lentos arba apklausos įtraukimas į susitikimą

 • Susitikimo lange spustelėkite Bendrinti ir Nauja interaktyvioji lenta arba Nauja apklausa.

Išsamiau žr. Apklausos atlikimas.

Etapo rodymas arba slėpimas

 • Pokalbio lange spustelėkite Bendrinti ir Rodyti etapą.

Puslapio viršus

Turinio teisių modifikavimas

Galite keisti, kas ir ką gali daryti su bendrinamu turiniu.

Keitimas, kas gali komentuoti „PowerPoint“ pateiktis

 1. Pokalbio lange spustelėkite Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys.

 2. Dialogo lange Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys spustelėkite mygtuką Susitikimo parinktys.

 3. Dialogo lango Susitikimo internetu parinktys dalyje Teisės pakeiskite Pateikčių komentavimas į Tik pranešėjai, Visi arba Niekas.

Kontroliavimas, kas gali matyti susitikimų turinį privačiai

Pagal numatytuosius nustatymus kiti pranešėjai gali peržiūrėti susitikimo turinį privačiai, nekeisdami kitų dalyvių matomo vaizdo. Kiti pranešėjai gali vartyti rodomas „PowerPoint“ skaidres savo tempu arba įjungti kitą elementą Turinio sąraše.

Norėdami pakeisti susitikimo turinio privačios peržiūros parinktis, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pokalbio lange spustelėkite Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys.

 2. Dialogo lange Prisijungimo informacija ir susitikimo parinktys spustelėkite mygtuką Susitikimo parinktys.

 3. Dialogo lango Susitikimo internetu parinktys dalyje Teisės pakeiskite Peržiūrėti privačiai į Tik pranešėjai, Visi arba Niekas.

Pastaba:  Bendrinamų darbalaukių arba programų negalima peržiūrėti privačiai.

Keitimas, kas turi prieigą prie susitikimo turinio

Pagal numatytuosius nustatymus tik pranešėjai turi išplėstinę prieigą prie susitikimo turinio. Norėdami tai pakeisti, atlikite šiuos veiksmus:

 • Dalyje Turinio sąrašas spustelėkite rodyklę šalia norimo keisti elemento, nukreipkite pelės žymiklį į Nustatyti, kas gali pasiekti ir spustelėkite Organizatoriai, pranešėjai arba Visi.

Pasirinkus Pranešėjai arba Visi, tos kategorijos žmonės gali kontroliuoti „PowerPoint“ pateiktis, interaktyviąsias lentas ir apklausas šiais būdais:

 • Įrašyti vietinę kopiją su komentarais arba be jų

 • Keisti, kas peržiūrima susitikimo etape

 • Pervardyti arba pašalinti turinį

 • Visiems suteikti išplėstinę prieigą prie susitikimo turinio

Keitimas, kas gali peržiūrėti ir įrašyti priedus

Pagal numatytuosius nustatymus visi susitikimo dalyviai gali įrašyti ir peržiūrėti susitikimo priedus. Norėdami tai pakeisti, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pokalbio lange spustelėkite mygtuką Įtraukti arba peržiūrėti priedus.

 2. Spustelėkite rodyklę dešiniau norimo keisti turinio, nukreipkite pelės žymiklį į Nustatyti, kas gali pasiekti ir spustelėkite Organizatoriai, Pranešėjai arba Visi.

Puslapio viršus

Vaizdo įtraukimas į susitikimą

Norėdami įtraukti vaizdą į susitikimą, atlikite šiuos veiksmus:

 • Pokalbio lange spustelėkite Vaizdas.

Puslapio viršus

Susitikimo baigimas arba išėjimas iš jo

Galite baigti susitikimą ir visus atjungti arba tiesiog uždaryti langą ir leisti kitiems tęsti susitikimą.

Išėjimas ir susitikimo baigimas

 • Susitikimo lange spustelėkite Žmonių parinktys, tada – Pašalinti visus ir užbaigti susitikimą. Bus uždarytas langas ir visi atjungti nuo susitikimo, įskaitant ir tuos, kurie jį pradėjo.

Mygtuko Baigti susitikimą ekrano kopija

Išeiti iš susitikimo, bet leisti jam vykti

 • Tiesiog uždarykite pokalbio arba susitikimo langą. Kiti gali palaikyti ryšį ir tęsti susitikimą.

  Svarbu:  Rekomenduojame naudoti parinktį Pašalinti visus ir užbaigti susitikimą , kad išvengtumėte balso konferencijų teikėjo mokesčių, jei žmonės užmirštų išjungti garsą. Vienintelė išimtis – jei norite leisti dalyviams tęsti „Lync“ susitikimą be jūsų.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×