Vadovėlis: puikių "Power View" ataskaitų kūrimas

Santrauka:    Šiame mokyme sužinosite, kaip kurti interaktyvias "Power View" ataskaitas: sudėtiniai elementai diagramas, interaktyvias ataskaitas ir sklaidos diagramas bei rutulines diagramas su laiku pagrįstomis vizualizacijomis.

Pastaba taip pat, kai publikuojate šias ataskaitas ir jas galima naudoti "SharePoint", šios vizualizacijos yra tokios pat interaktyvios, kokios yra šiame vadovėlyje, kad ir kas jas galėtų peržiūrėti.

Šio mokymo skyriai:

Sudėtinių elementų diagramų kūrimas

Interaktyvių ataskaitų kūrimas naudojant korteles ir išklotines

Sklaidos diagramų ir rutulinės diagramos su laiku pagrįstomis vizualizacijomis kūrimas

Kontrolinis taškas ir apklausa

Šio mokymo pabaigoje pateikiama apklausa, kurią atlikę galėsite pasitikrinti savo žinias. Taip pat galite matyti vaizdo įrašų, kuriuose yra daug veiksmų "Power View" koncepcijų ir galimybių, sąrašą.

Šioje sekoje naudojami duomenys, kurie apibūdina olimpinius medalius, žaidynes rengiančias šalis ir įvairius Olimpinių žaidynių sporto renginius. Šios sekos mokymai:

 1. Duomenų importavimas į „Excel 2013“ ir duomenų modelio kūrimas

 2. Duomenų modelio ryšių išplėtimas, naudojant „Excel 2013“, „Power Pivot“ ir DAX

 3. Susiejimu pagrįstų „Power View“ ataskaitų kūrimas

 4. Interneto duomenų įtraukimas ir numatytųjų „Power View“ ataskaitos parametrų nustatymas

 5. Nuostabių "Power View" ataskaitų kūrimas

Siūlome peržiūrėti juos nuosekliai.

Šiuose mokymuose naudojama „Excel“ 2013 su įgalintu „Power Pivot“. Daugiau informacijos apie „Excel 2013“ ieškokite „Excel 2013“ greito pasirengimo darbui vadovas. Patarimų, kaip įgalinti Power Pivot, ieškokite skyrelyje „Power Pivot“ papildinys.

Sudėtinių elementų diagramų kūrimas

Šiame skyriuje galite ir toliau sukurti interaktyvias vizualizacijas su "Power View". Šiame skyriuje aprašomi kelių skirtingų tipų sudėtinių elementų diagramų kūrimas. Sudėtiniai elementai kartais vadinami ir "trellis" diagramomis.

Interaktyvių vertikalių sudėtinių elementų diagramų kūrimas

Norėdami kurti sudėtinių elementų diagramas, pradedate naudoti kitą diagramą, pvz., skritulinę diagramą arba linijinę diagramą.

 1. Programoje "Excel" pasirinkite juostos ir stulpelio darbalapį. Sukurkite naują „Power View“ ataskaitą juostelėje pasirinkdami POWER VIEW > Įterpti > „Power View“. Sukuriamas tuščias „Power View“ ataskaitos lapas. Pervardykite ataskaitos elementus, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami skirtuką apačioje ir pasirodžiusiame meniu pasirinkdami Pervardyti . Taip pat galite dukart spustelėti skirtuką, kad jį pervardytumėte.

 2. Išplėskite lentelę medaliai , esančią " Power View" laukuose , ir pasirinkite lytį, tada – įvykių laukus. Srityje laukai pasirinkite rodyklės mygtuką šalia įvykis ir pasirinkite kiekis (ne tuščias). „Power View“ sukurta lentelė atrodys panašiai kaip pavaizduota šiame ekrane.

  „Power View“ lentelės vizualizacija

 3. Juostelėje pasirinkite dizaino > perjungti vizualizaciją > kitos diagramos > skritulinę diagramą. Dabar ataskaita atrodo kaip toliau pateiktas ekranas.

  „Power View“ skritulinė diagrama
   

 4. Nusprendžiate, kad būtų įdomu peržiūrėti įvykių skaičių pagal lytį. Vienas būdas peržiūrėti šią informaciją – naudoti multiples. Iš lentelės medalis vilkite metus į lauką vertikalus multiples. Norėdami peržiūrėti daugiau sudėtinių elementų, pašalinkite legendą iš ataskaitos pažymėdami maketas > legenda > nėra juostelėje.

 5. Pakeiskite maketą, kad sudėtinių dalių tinklelis rodo šešias diagramas, apimančias šešias diagramas. Pažymėję pasirinktą schemą, pasirinkite maketas > tinklelio aukštis > 6 , tada Maketas > tinklelio plotis > 6. Ekranas dabar atrodo kaip toliau pateiktas ekranas.

  Sudėtinių elementų skritulinė diagrama papildinyje „Power View“

 6. Sudėtinių dalių diagramų tipas taip pat yra interaktyvus. Laikykite žymiklį virš bet kurios skritulinės diagramos ir rodoma informacija apie tą segmentą. Tinklelyje spustelėkite bet kurį skritulio segmentą ir pažymėta, kad pažymėta kiekviena diagrama. Ekrane po geltona išpjova (moterys), skirta "1952", pažymėta, o visos kitos geltonos skiltelės paryškintos. Kai "Power View" gali Rodyti daugiau diagramų viename ekrane, šalia dešiniojo vizualizacijos krašto rodoma Vertikali slinkties juosta.

  „Power View“ sudėtinių elementų diagramų sąveika

Interaktyvių horizontaliųjų sudėtinių elementų diagramų kūrimas

Horizontalios diagramos veikia panašiai kaip vertikaliosios kelios diagramos.

 1. Norite pakeisti vertikalių sudėtinių dalių diagramas į horizontalius segmentus. Norėdami tai padaryti, nuvilkite lauką year iš VERTIKALAUS sudėtinių dalių srities į HORIZONTALŲ sudėtinių dalių sritį, kaip parodyta toliau pateiktame ekrane.


  „Power View“ vizualizacijos keitimas dalyje „Power View“ laukai

 2. "Power View" ataskaitos vizualizacijos keitimas į horizontalią sudėtinių dalių schemą. Pranešimas slinkties juosta, esanti vizualizacijos apačioje, rodoma šiame ekrane.

  horizontali sudėtinių elementų diagrama papildinyje „Power View“

Sudėtinių dalių linijinės diagramos kūrimas

Linijinių diagramų kūrimas kaip sudėtiniai. Toliau aprašyti veiksmai, kaip kurti kelias linijinės diagramos, atsižvelgiant į kiekvienų metų medalių skaičių.

 1. Sukurkite naują "Power View" lapą ir pervardykite jį iš kelių dalių. " Power View" laukuosepasirinkite medalių skaičių ir metus iš medalių lentelės. Keiskite vizualizavimą linijinėje schemoje, pasirinkę dizainas > kitos > linijos. Dabar vilkite metus į ašies sritį. Jūsų grafika atrodo taip, kaip rodoma šiame ekrane.
  „Power View“ linijinė diagrama

 2. Sutelkkime dėmesį į žiemos medalius. Srityje filtrai pasirinkite lentelė, tada vilkite sezoną iš medalių lentelės į filtrų sritį. Pasirinkite žiema, kaip parodyta toliau pateiktame ekrane.

  diagramos filtravimas papildinyje „Power View“

 3. Norėdami sukurti sudėtiniai elementai linijines diagramas, vilkite NOC_CountryRegion iš medalių lentelės į vertikaliosios sudėtinės dalyje esančią sritį. Jūsų ataskaita dabar atrodo kaip toliau pateiktas ekranas.
  linijiniai sudėtiniai elementai papildinyje „Power View“

 4. Galite pasirinkti tvarkyti kelias diagramas, pagrįstas skirtingais laukais ir didėjimo arba mažėjimo tvarka, spustelėdami pasirinkimus viršutiniame kairiajame vizualizacijos kampe.

Interaktyvių ataskaitų kūrimas naudojant korteles ir išklotines

Plytelės ir kortelės konvertuoja lenteles į momentines kopijas, kurios vizualizuoti duomenis, išdėstytus kortelės formatu, panašiai kaip indekso kortelės. Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, naudokite korteles, kad būtų galima vizualizuoti medalių, sudarytų įvairių sporto šakų, skaičių, ir patobulinti šį vizualizavimą, naudojant pagal leidimą gautus rezultatus.

Kortelių vizualizacijų kūrimas

 1. Sukurkite naują "Power View" ataskaitą ir pervardykite ją. " Power View" laukuose, esančioje lentelėje disciplinos , pasirinkite drausmė. Lentelėje medaliai pasirinkite skirtingas leidimas, medalių skaičius ir NOC_CountryRegion. " Power View" laukųsrityje laukai spustelėkite rodyklę, esančią šalia "NOC_CountryRegion", ir pasirinkite skaičius (DISTINCT).

 2. Juostelėje pasirinkite dizaino > perjunkite vizualizacijos > lentelės > kortelę. Jūsų lentelė atrodo kaip toliau pateiktas ekranas.
  kortelės vizualizacija papildinyje „Power View“

 3. Pažymėję kortelės vizualizavimą, lentelėje Discimage pasirinkite DiscImage ( Discimage ). Galite gauti saugos įspėjimą, raginantį spustelėti mygtuką, kad įgalintumėte turinį, kad būtų rodomi vaizdai, kaip parodyta toliau pateiktame ekrane.

  Išorinių duomenų ryšių perspėjimas programoje „Excel“

 4. LAUKŲ srityje suskirstykite laukus tokia tvarka: DiscImage, disciplina, medalių skaičius, skaičius NOC_CountryRegion ir paskutinis, išskirtinis leidimo skaičius. Jūsų kortelės dabar panašios į toliau pateiktą ekraną.
  Kortelių vizualizacija su pakartotinai išdėstytais laukais
   

Išklotinių dalių naudojimas su kortelių vizualizacijomis

 1. Peržiūrėti šias korteles pagal metus, kuriais buvo apdovanota medaliais, paprasta. " Power View" laukuose, iš lentelės medalius nuvilkite lauką Year į plytelę pagal sritį. Vizualizacija dabar atrodo kaip toliau pateiktas ekranas.
  funkcijos IŠKLOTINĖS DALIS PAGAL naudojimas papildinyje „Power View“

 2. Dabar kortelės išklotos pagal metus, bet kažkas nutiko taip pat. Laukas IŠKLOTINĖS dalis tapo konteineriu, kuriame šiame taške yra tik kortelės, kurias sukūrėte atlikdami ankstesnius veiksmus. Tačiau galime įtraukti į šį konteinerį ir matyti, kaip naudojant PLYTELĘ galima kurti interaktyvias ataskaitas, kurios koordinuoja jūsų duomenų rodinį.

 3. Spustelėkite sritis šalia kortelių vizualizacijos, bet vis tiek į PLYTELĘ pagal talpą. Srities Power View laukai pokyčiai atspindi, kad jūs vis dar esate plytelėje pagal talpyklą, bet nesate kortelių vizualizacija. Toliau pateiktame ekrane rodoma, kaip tai rodoma srityje "Power View" laukai.
  „Power View“ ataskaitos konteineris IŠKLOTINĖS DALIS PAGAL

 4. " Power View" laukuosepasirinkite Visi, kad būtų rodomos visos galimos lentelės. Lentelėje hosts pasirinkite miestas, sezonas, NOC_CountryRegion ir flagurl. Tada juostelėje pasirinkite dizaino > perjungti vizualizacijos > lentelės > kortelę. Norite, kad jūsų ką tik sukurta lentelė užpildytų daugiau turimų ataskaitų vietos, todėl nuspręstumėte pakeisti kortelės vizualizacijos tipą. Pasirinkite dizaino > parinktys > kortelės stilių > paaiškinimas. Taip geriau. Jūsų ataskaita dabar atrodo kaip toliau pateiktas ekranas.
  kitos vizualizacijos įtraukimas į konteinerį IŠKLOTINĖS DALIS PAGAL papildinyje „Power View“

 5. Atkreipkite dėmesį, kaip, pasirinkus kitus metus plytelėje šalia plytelių viršaus pagal talpą, jūsų ką tik sukurtą paaiškinimą taip pat sinchronizuojama su jūsų pasirinkimu. Taip yra todėl, kad abi kortelės vizualizacijas sukuria PLYTELĖJE, kurią sukūrėte. Kai slenkate PLYTELĘ pagal žymėjimą ir pasirenkate 2002, pvz., jūsų ataskaita atrodys taip, kaip parodyta šiame ekrane.

  sąveika su IŠKLOTINIŲ DALIMIS papildinyje „Power View“

 6. Taip pat galite pakeisti "Power View" išklotinių dalių informaciją. Juostelėje pasirinkite dizaino > išklotinių > plytelių tipas > plytelių srautas. Plytelių Vizualizavimai keičiami ir "Power View" perkelia išklotines į plytelių konteinerio apačią, kaip parodyta toliau pateiktame ekrane.
  IŠKLOTINIŲ DALIŲ SRAUTO naudojimas papildinyje „Power View“

Kaip minėta anksčiau, publikuodami šias ataskaitas ir padarydami jas "SharePoint", šios vizualizacijos yra tokios pat interaktyvios visiems, kurie juos peržiūri.

Sklaidos diagramų ir rutulinės diagramos su laiku pagrįstomis vizualizacijomis kūrimas

Taip pat galite kurti interaktyvias diagramas, rodančias pokyčius per tam tikrą laiką. Šiame skyriuje galite sukurti sklaidos diagramas ir Rutulines diagramas ir vizualizuoti olimpinių žaidynių duomenis taip, kad visi galėtų peržiūrėti jūsų "Power View" ataskaitas, kad galėtų sąveikauti su jais įdomiais ir puikiais būdais.

Sklaidos ir rutulinės diagramų kūrimas

 1. Sukurkite naują „Power View“ ataskaitą juostelėje pasirinkdami POWER VIEW > Įterpti > „Power View“. Pervardyti ataskaitos burbulus. Lentelėje medaliai pasirinkite Medal COUNTA ir NOC šalis Region. Srityje laukai spustelėkite rodyklę šalia NOC_CountryRegion ir pasirinkite skaičius (DISTINCT), kad jis pateiktų šalies arba regiono kodų skaičių, o ne pačius kodus. Tada lentelėje įvykiai pasirinkite sportas.

 2. Pasirinkite dizaino > perjunkite vizualizavimą > kitą diagramas > sklaida , kad pakeistumėte vizualizavimą į sklaidos diagrama. Jūsų ataskaita turėtų atrodyti kaip pavaizduota šiame ekrane.

  sklaidos diagrama papildinyje „Power View“

 3. Toliau vilkite įvykį iš lentelės įvykiai į " Power View" laukųdydžio sritį. Jūsų ataskaita tampa daug įdomesnė ir dabar atrodo kaip toliau pateiktas ekranas.

  srities DYDIS naudojimas „Power View“ rutulinėje diagramoje

 4. Sklaidos diagrama dabar yra Rutulinė diagrama, o rutulio dydis pagrįstas kiekvienoje sporte apdovanojamų medalių skaičiumi.

 5. Jūsų Rutulinė diagrama taip pat yra interaktyvi. Laikant pelės žymiklį virš irklavimo burbulas, "Power View" pateikia papildomų duomenų apie tą sportą, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

  palaikykite pelės žymiklį virš „Power View“ rutulinių diagramų, kad gautumėte daugiau informacijos

Laiku pagrįstų vizualizacijų kūrimas

Daugelis jūsų sukurtų vizualizacijų pagrįstos įvykiais, kurie vyksta per tam tikrą laiką. Olimpinių žaidynių duomenų rinkinyje įdomu sužinoti, kaip medaliai buvo suteiktas per metus. Toliau aprašyti veiksmai, kaip kurti vizualizacijas, kurias leidžiate arba Animuoti pagal laiku pagrįstus duomenis.

 1. Sklaidos schemoje, kurią sukūrėte atlikdami ankstesnius veiksmus, Atkreipkite dėmesį į "Power View" laukų paleidimo ašies sritį, kaip parodyta toliau pateiktame ekrane.

  „Power View“ PALEIDIMO ašis

 2. Lentelėje medaliai vilkite metus į paleidimo ašies sritį. Čia ateina smagi dalių. Ašyje sukuriamas ašis, esanti šalia taškinės diagrama vizualizacijos, ir šalia jos rodoma paleidimo piktograma, kaip parodyta toliau pateiktame ekrane. Paspauskite Play.

  mygtukas Paleisti „Power View“ ataskaitoje

 3. Stebėkite, kaip burbuliukai juda, auga ir sutartis, kaip metai juda palei grojimo ašį. Taip pat galite paryškinti tam tikrą debesėlį, kuris šiuo atveju yra konkretus Sportas, ir aiškiai matyti, kaip tai kinta kaip grojimo ašis. Linija seka pagal kursą, vizualiai paryškinant ir stebint jos duomenų taškus kaip ašis perkeliama į priekį.

 4. Pasirinkite Aquatics, tada spustelėkite leisti. "Aquatics" yra paryškinta, o viršutiniame dešiniajame kampe esančioje vandenženklio dalyje rodomi metai (GROJIMO ašis), nes paleidimo ašis pereina į priekį. Tuo pat metu yra paryškintas vizualizacijos kelias, o kitos sporto šakos yra neryškios. Šiame ekrane rodoma ataskaita, kai bus baigta leisti ašis.

  laiku pagrįstos rutulinių diagramų vizualizacijos papildinyje „Power View“

 5. Galite pasirinkti daugiau nei vieną sportą laikydami nuspaudę klavišą "CTRL" ir atlikdami kelis pasirinkimus. Išbandykite patys. Šiame ekrane pažymėti trys sporto šakos: imtynės, lengvosios atletikos ir akvariumais.

  kelių rutulių žymėjimas „Power View“ PALEIDIMO ataskaitose

 6. Galiausiai galite filtruoti sklaidos diagramas kaip ir bet kurią kitą vizualizavimą. Yra daug spalvų, nes duomenų rinkinyje yra daug sporto šakų. Lentelėje " medaliai " nuvilkite sezoną į " Power View" laukųspalvų sritį. Dabar naudojamos tik dvi spalvos: po vieną kiekvienam sezonui (vasarą arba žiemą). Šiame ekrane rodomas šis, tačiau norėdami pamatyti, kaip tai atrodo gerai, peržiūrėkite vaizdo įrašą šio mokymo kurso pabaigoje.

  duomenų filtrų naudojimas „Power View“ PALEIDIMO ataskaitose

Yra įvairių nuostabių, įtikinamų ataskaitų, kurias galite sukurti naudodami "Power View". Kiekviena vizualizacija suteikia tam tikrą ir aiškų vaizdą į jūsų duomenis. Norėdami pateikti dar daugiau įtikinamų ataskaitų, galite sujungti skirtingas vizualizacijas viename ataskaitos puslapyje ir padaryti jūsų duomenis gyvus.

Kontrolinis taškas ir apklausa

Peržiūrėkite, ką išmokote

Šiame mokyme sužinojote, kaip kurti sudėtinių dalių diagramas, linijines diagramas, rutulines diagramas ir sklaidos diagramas. Taip pat sužinojote, kaip iškloti ataskaitą ir kaip sukurti konteinerį, į kurį galima įtraukti daug ataskaitų.

Šis vadovėlis pateikia seriją apie "Power View" ataskaitų kūrimą.

Vaizdo įrašai iš olimpinių žaidynių duomenų rinkinio

Kartais malonu matyti šias užduotis atliekant veiksmus. Šiame skyriuje rasite saitus su vaizdo įrašais, kurie buvo sukurti naudojant olimpinių žaidynių duomenų rinkinį. Šie vaizdo įrašai yra panašūs į mokomąją medžiagą, tačiau kai kurios darbaknygės, Power Pivot atvaizdai arba "Power View" lapai gali šiek tiek skirtis.

"Power Pivot" vaizdo įrašai:

 • Numatytųjų laukų nustatymas

 • Stulpelių ir lentelių slėpimas

 • Pridėti aprašus stulpeliams ir lentelėms

 • Ryšiai

 • Apibendrinimas pagal

"Power View" vaizdo įrašas:

 • Darbo su "Power View" "Excel" 2013 Pradžia

Dėkojame! Tikiuosi, kad jums patiko Ši mokomoji serija, ir buvo naudinga suprasti, kaip sukurti savo "Power View" ataskaitas. Galite kurti nuostabias, įtraukias ir interaktyvias ataskaitas naudodami "Power View" ir bendrinti jas naudodami "SharePoint" verslo įžvalgų portalą.

Šios sekos vadovėliai

Šiame sąraše pateikiami saitai su visomis šios sekos mokomąja medžiaga:

 1. Duomenų importavimas į „Excel 2013“ ir duomenų modelio kūrimas

 2. Duomenų modelio ryšių išplėtimas, naudojant „Excel 2013“, „Power Pivot“ ir DAX

 3. Susiejimu pagrįstų „Power View“ ataskaitų kūrimas

 4. Interneto duomenų įtraukimas ir numatytųjų „Power View“ ataskaitos parametrų nustatymas

 5. Nuostabių "Power View" ataskaitų kūrimas

APKLAUSA

Norite patikrinti, ar gerai atsimenate išmoktus dalykus? Štai galimybė tai padaryti. Šioje apklausoje pabrėžiamos funkcijos, galimybės arba reikalavimai, apie kuriuos sužinojote šio mokymo metu. Atsakymus rasite puslapio apačioje. Sėkmės!

1 klausimas: Kas yra kitas sudėtinių dalių tipo diagramų pavadinimas?

A: slinkties diagramos.

B: "Tuples" diagramos.

C: "trellis" diagramos.

D: puslapių diagramos

2 klausimas: Kuri sritis " Power View" laukuose leidžia kurti konteinerį, į kurį galėtumėte perkelti kelias vizualizacijas?

A: stulpelių sritis.

B: apibendrinimo sritis.

C: IŠKLOTINĖS dalis pagal plotą.

D: konteinerio sritis.

3 klausimas: Norėdami sukurti animuotą vizualizavimą pagal lauką, pvz., datos lauką, kurį turėtų naudoti "Power View" laukų sritis?

A: paleidimo ašies sritis.

B: HORIZONTALI sudėtinė sritis.

C: animacijos sritis.

D: jūs negalite kurti atvėsti vizualizacijų, kurias galite?

4 klausimas: Kas nutinka "Multiples" diagramoms, jei yra daugiau skritulinės diagramos, nei telpa viename ekrane?

A: "Power View" automatiškai pradeda slinkti per skritulines diagramas.

B: "Power View" teikia slinkties juostą, leidžiančią slinkti per kitas skritulines diagramas.

C: "Power View" sukuria ataskaitą tik tiek daug skritulinės diagramos, kurią galima matyti ekrane vienu metu.

D: "Power View" automatiškai perkelia visas skritulines diagramas į vieną ekraną, neatsižvelgiant į tai, kiek skritulinės diagramos yra reikalingos.

Apklausos atsakymai

 1. Teisingas atsakymas: C

 2. Teisingas atsakymas: C

 3. Teisingas atsakymas: A

 4. Teisingas atsakymas: B

Pastabos: Šios mokymų sekos duomenys ir atvaizdai pagrįsti:

 • „Olympics Dataset“ © „Guardian News & Media Ltd.“

 • Vėliavų vaizdai iš „CIA Factbook“ (cia.gov)

 • Populiacijos duomenys iš „The World Bank“ (worldbank.org)

 • Olimpinių žaidynių sporto šakų piktogramas sukūrė Thadius856 ir Parutakupiu

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×