Užklausos vykdymas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Užklausos yra nurodymų rinkinys, kurį galite naudoti dirbdami su duomenimis. Norėdami atlikti nurodymus, turite vykdyti užklausą. Be rezultatų, kurie gali būti surūšiuoti, sugrupuoti ar filtruoti , grąžinimo, užklausa taip pat gali kurti, kopijuoti, naikinti arba keisti duomenis.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip paleisti užklausas, ir pateikiami tik trumpi įvairių užklausų tipų aprašymai. Straipsnyje taip pat aptariami galimi vykdant įvairių tipų užklausas klaidų pranešimai ir pateikiami veiksmai, kuriuos atlikus galima tų klaidų išvengti arba jas ištaisyti.

Šiame straipsnyje nepateikiamos nuoseklios užklausų kūrimo instrukcijos.

Svarbu: Veiksmų užklausos negalima paleisti, jei duomenų bazės veikia išjungimo režimu – sumažinto funkcionalumo režimas, "Access" naudoja siekdami apsaugoti jūsų duomenis, esant tam tikroms aplinkybėms. Galite matyti dialogo langas įspėjimas, arba galite matyti pranešimų juostos įspėjimas.

Daugiau informacijos apie išjungimo režimą ir kaip įgalinti veiksmų užklausas, rasite skyriuje vykdyti veiksmo užklausą.

Ką norite daryti?

Vykdyti pasirinkimo arba kryžminę užklausą

Vykdyti veiksmo užklausą

Parametro užklausos vykdymas

Vykdyti specifinė SQL kalbos užklausa

Šalinti triktis klaidos pranešimas

Pasirinkimo arba kryžminės užklausos vykdymas

Galite naudoti išrinkimo užklausų ir kryžminės užklausos gauti ir pateikti duomenis ir pateikti formas ir ataskaitas su duomenimis. Vykdant pasirinkimo arba kryžminę užklausą, Microsoft Office Access 2007 rodomi rezultatai duomenų lapo rodinys.

Paleiskite užklausą.

 1. Suraskite užklausą naršymo srityje.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dukart spustelėkite norimą vykdyti užklausą.

  • Spustelėkite norimą vykdyti užklausą, tada paspauskite klavišą ENTER.

Jei norima vykdyti užklausa yra atidaryta maketo rodinys, ją galite vykdyti ir juostelės, priklausančios „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja, skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėję Vykdyti.

Puslapio viršus

Veiksmo užklausos vykdymas

Yra keturių tipų veiksmų užklausas: papildymo užklausas, panaikinti užklausų, naujinimo užklausų ir lentelės sudarymo užklausos. Lentelės sudarymo užklausos (tai sukurti naujų lentelių), išskyrus veiksmo užklausos pakeitimus duomenų lenteles, atsižvelgdami į. Šie pakeitimai negali būti lengvai atšaukti, pvz., paspausdami CTRL + Z. Jeigu galite atlikti keitimus naudodami veiksmo užklausą ir vėliau nuspręsite ne norite padaryti, kad, paprastai turėsite atkurti duomenis iš atsarginės kopijos. Todėl turite visada įsitikinti, kad turite pagrindinių duomenų atsargines kopijas prieš veiksmo užklausos.

Veiksmo užklausos vykdymo keliamą riziką galite sumažinti pirmiausia peržiūrėję keisimus duomenis. Tai padaryti galite dviem būdais:

 • Prieš vykdydami, veiksmo užklausą peržiūrėję duomenų lapo rodinyje. Norėdami tai padaryti, atidarykite užklausą kaip dizaino rodinį, programos „Access“ būsenos juosta spustelėkite Rodymas, tada laikinajame meniu spustelėkite Duomenų lapo rodinys. Norėdami atgal perjungti dizaino rodinį, vėl spustelėkite Rodymas, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 • Pakeitę užklausą į atrankos užklausą ir tada ją įvykdę.

  Pastaba: Nepamirškite įsidėmėti, koks yra jūsų pradinės užklausos tipas (papildymo, naujinimo, lentelės sudarymo ar naikinimo), kad, peržiūrėję duomenis šiuo metodu, galėtumėte užklausą pakeisti atgal.

  Veiksmo užklausos kaip atrankos užklausos vykdymas

  1. Atidarykite veiksmo užklausą kaip dizaino rodinį.

  2. Skirtuko dizainas grupėje Užklausos tipas spustelėkite pasirinkti.

  3. Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Vykdyti.

Paleiskite užklausą.

Kai būsite pasirengę vykdyti veiksmo užklausą, dukart ją spustelėkite naršymo srityje arba spustelėkite ją ir paspauskite klavišą ENTER.

Svarbu: Pagal numatytuosius nustatymus "Access" išjungs visas veiksmų užklausas duomenų bazės išskyrus atvejus, kai nurodote, kad galite pasitikėti duomenų baze. Galite nurodyti, kad pasitikite duomenų baze, naudojant pranešimų juostą, iškart po juostele.

Pranešimų juosta

Pasitikėjimas duomenų baze

 1. Pranešimų juostoje spustelėkite Parinktys.

  Rodomas dialogo langas Microsoft Office saugos parinktys.

 2. Pasirinkite Įgalinti šį turinį ir spustelėkite Gerai.

Jei nematote pranešimų juostos

 • Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Pranešimų juosta.

Puslapio viršus

Parametro užklausos vykdymas

parametrų užklausa, ją vykdant, paragina pateikti reikšmę. Pateikus reikšmę, parametro užklausa pritaiko ją kaip lauko kriterijų. Laukas, kuriam ji pritaiko kriterijų, nurodomas užklausos kūrimo metu. Jei paraginti nenurodysite reikšmės, parametro užklausa jūsų įvestį interpretuos kaip tuščią eilutę.

Parametro užklausa visada yra ir kito tipo užklausa. Dauguma parametro užklausų yra pasirinkimo arba kryžminės užklausos, tačiau papildymo, lentelės sudarymo ir naujinimo užklausos taip pat gali būti parametro užklausos.

Parametro užklausa vykdoma atsižvelgiant į kitą jos užklausos tipą, tačiau paprastai tai daroma naudojant šią procedūrą:

Paleiskite užklausą.

 1. Suraskite užklausą naršymo srityje.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dukart spustelėkite norimą vykdyti užklausą.

  • Spustelėkite norimą vykdyti užklausą, tada paspauskite klavišą ENTER.

 3. Pasirodžius paraginimui įvesti parametrą, įveskite reikšmę, kuri bus taikoma kaip kriterijus.

Puslapio viršus

SQL būdingos užklausos vykdymas

Yra trys pagrindiniai SQL kalbos užklausatipai: "union" užklausos, tiesioginė užklausų ir duomenų apibrėžimo užklausos.

Sujungimo užklausos sujungia dviejų ar daugiau lentelių duomenis, tačiau ne tokiu pat būdu kaip kitos užklausos. Kai dauguma užklausų duomenis jungia sujungdamos eilutes, sujungimo užklausos jungia duomenis papildydamos eilutes. Sujungimo užklausos skiriasi nuo papildymo užklausų tuo, kad nekeičia jose naudojamų lentelių. Sujungimo užklausos papildo eilutes įrašų rinkinyje, kurio nelieka užklausą uždarius.

Tiesioginės užklausos neapdorojamos duomenų bazės variklio, pateikiamo su programa Access; jos perduodamos tiesiogiai nuotoliniam duomenų bazės serveriui, kuris jas apdoroja ir perduoda rezultatus atgal programai Access.

Duomenų apibrėžimo užklausos yra specialus užklausų tipas, neapdorojantis duomenų; duomenų apibrėžimo užklausos kuria, naikina arba modifikuoja kitus duomenų bazės objektai.

SQL būdingų užklausų negalima atidaryti kaip dizaino rodinio. Jas galima atidaryti tik kaip SQL rodinį arba vykdyti. Išskyrus duomenų apibrėžimo užklausas, vykdant SQL būdingas užklausas, jos atidaromos kaip duomenų lapo rodinys.

Paleiskite užklausą.

 1. Suraskite užklausą naršymo srityje.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dukart spustelėkite norimą vykdyti užklausą.

  • Spustelėkite norimą vykdyti užklausą, tada paspauskite klavišą ENTER.

Puslapio viršus

Trikčių, nurodomų klaidų pranešimuose, šalinimas

Šioje lentelėje patiekiami dažniausiai pasitaikantys klaidų pranešimai, su kuriais galite susidurti. Šios klaidos gali būti pateikiamos kaip pranešimas stulpelyje (vietoje numatomos reikšmės) arba kaip klaidos pranešimas. Sekcijose, esančiose po sąrašo, pateikiamos procedūros, kurias galima naudoti norint išspręsti šias klaidas.

Pastaba: Šios lentelės turinys nėra išsamus. Jei joje nėra jūsų gauto klaidos pranešimo, galite pateikti atsiliepimus naudodami šio straipsnio pabaigoje esančią formą ir pateiktame komentarų lauke pateikdami konkrečią informaciją apie gautą klaidos pranešimą.

Klaidos pranešimas

Problema

Sprendimas

Tipo neatitikimas išraiškoje

Užklausa gali bandyti jungti laukus, kurių duomenų tipai skirtingi.

Patikrinkite užklausos dizainą ir užtikrinti, kad sujungtų laukų tokio pačio tipo duomenis. Instrukcijas rasite skyriuje pažymėkite sujungtų laukų užklausoje.

Įrašas panaikintas

Taip gali atsitikti, jei pažeidžiamas objektas arba duomenų bazė.

Glaudinimas ir atkūrimas duomenų bazę. Instrukcijų ieškokite skyriuje kompaktiškas ir atkurti savo duomenų bazę.

Ciklinė nuoroda, kurią sukėlė pseudonimas

Laukui priskirtas pseudonimas yra toks pat, kaip to lauko išraiškos komponentas.

Pseudonimas yra pavadinimas, suteiktas bet kokiai išraiškai, kuri nėra tikras laukas, užklausos kūrimo tinklelio eilutėje Laukas. Jei to nepadarote patys, programa „Access“ pseudonimą priskiria už jus, pavyzdžiui, EXPR1. Prie pseudonimo automatiškai pridedamas dvitaškis (:), o tada išraiška. Vykdant užklausą, pseudonimas tampa stulpelio pavadinimu duomenų lape.

Pakeiskite pseudonimą. Instrukcijų ieškokite skyriuje lauko pseudonimo keitimas.

#Klaida

Ši klaida gali atsirasti, kai apskaičiavimo lauko reikšmė didesnė už jo ypatybės Lauko dydis (FieldSize) parametro leidžiamą reikšmę. Ji taip pat atsiranda, kai apskaičiavimo lauko vardiklis yra 0 arba rezultate tampa nuliu (0).

Įsitikinkite, kad apskaičiavimo lauko vardiklis nebus nulis (0). Jei galima, pakeiskite ypatybę Lauko dydis (FieldSize).

#Panaikinta

Nurodytas įrašas yra panaikintas.

Jei įrašas buvo panaikintas per klaidą, jį reikia atkurti naudojant atsarginę kopiją. Jei įrašas panaikintas tyčia, galite nepaisyti klaidos pranešimo, paspaudę klavišus SHIFT+F9 ir taip atnaujinę užklausą.

Sujungtų laukų užklausoje tikrinimas

Norėdami patikrinti užklausos laukų duomenų tipus, dizaino rodinyje peržiūrėkite šaltinio lenteles ir patikrinkite norimų laukų ypatybes.

 1. Atidarykite užklausą kaip dizaino rodinį. Sujungimai rodomi kaip linijos, jungiančios šaltinio lentelių laukus. Įsiminkite kiekvieno sujungimo lentelių ir laukų pavadinimus.

 2. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lenteles, kurių vienas ar daugiau laukų įtraukti į užklausą, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

  Sujungti laukai, kurių duomenų tipai skirtingi

  1. Sujungti laukai, kurių duomenų tipai skirtingi

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Patikrinkite kiekvieno sujungimo laukų reikšmes lentelės kūrimo tinklelio stulpelyje Duomenų tipas.

  Lentelės dizaino rodinyje patikrinkite sujungto lauko duomenų tipą

  1. Lentelės dizaino rodinyje patikrinkite sujungtų laukų duomenų tipą

 4. Norėdami perjungti lentelę, kad matytumėte jos laukus, spustelėkite skirtuką su lentelės pavadinimu.

Puslapio viršus

Glaudinkite ir atkurkite duomenų bazę.

Duomenų bazės glaudinimo ir atkūrimo priemonės programoje „Access“ naudojimas gali pagerinti duomenų bazės veikimą. Ši priemonė padaro duomenų bazės failo kopiją ir, jei jis yra fragmentuotas, pakeičia duomenų bazės failo saugojimo diske tvarką. Pasibaigus glaudinimo ir atkūrimo procesui, suglaudinta duomenų bazė atgaus prarastą vietą ir paprastai bus mažesnė nei pradinė. Nuolat glaudindami duomenų bazę, galite užtikrinti optimalų duomenų bazės programos veikimą ir taisyti klaidas, kylančias dėl aparatūros problemų, maitinimo klaidų ar bangavimų ir panašių priežasčių.

Pasibaigus glaudinimo operacijai, padidėja užklausos greitis, kadangi jos naudojami duomenys perrašomi į gretimus puslapius. Gretimų puslapių tikrinimas yra daug greitesnis nei fragmentuotų. Užklausos taip pat optimizuojamos po kiekvieno duomenų bazės glaudinimo.

Glaudinimo operacijos metu suglaudintos duomenų bazės failui įvardyti galite naudoti pradinį duomenų bazės pavadinimą arba kitą pavadinimą, kad būtų sukurtas atskiras failas. Jei naudosite tą patį pavadinimą ir duomenų bazė bus suglaudinta sėkmingai, programa Access automatiškai pakeis pradinį failą suglaudintąja versija.

Parinkties, automatizuojančios šį procesą, nustatymas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , o tada spustelėkite „Access“ parinktys.

 2. Spustelėkite Dabartinė duomenų bazė ir dalyje Programos parinktys pažymėkite žymės langelį Glaudinti uždarant.

  Tada programa Access automatiškai glaudina ir atkuria duomenų bazę kaskart, kai ji uždaroma.

Duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas neautomatiniu būdu

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į valdyti, ir tada dalyje valdyti šią duomenų bazę, spustelėkite glaudinti ir atkurti duomenų bazę.

Pastaba: Norėdami, kad glaudinimo operacija pavyktų, standžiajame diske turite turėti pakankamai vietos ir pradinei, ir suglaudintai duomenų bazei.

Puslapio viršus

Lauko pseudonimo keitimas

 1. Atidarykite užklausą kaip dizaino rodinį.

 2. Užklausos kūrimo tinklelyje suraskite laukus, turinčius pseudonimus. Jų pavadinimų pabaigoje bus dvitaškiai, pavyzdžiui, Pavadinimas:.

 3. Patikrinkite visus laukus, kad įsitikintumėte, jog jų pseudonimai nesutampa su jokiu lauku, kuris yra pseudonimo išraiškos dalis. Jei taip yra, pakeiskite pseudonimą.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×