Užklausų naudojimas vienam arba daugiau duomenų bazės įrašų naikinti

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip naikinti duomenis iš programos Microsoft Office Access 2007 duomenų bazės naudojant naujinimo ir naikinimo užklausas. Naujinimo užklausa naudojama atskiriems duomenų bazės įrašų laukams naikinti, o naikinimo užklausa naudojama norint šalinti visą duomenų bazės įrašą, įskaitant pagrindinę reikšmę, dėl kurios įrašas yra unikalus. Prieš tęsdami darbą, atsiminkite, kad programoje Access taip pat pateikiami keli būdai, kaip naikinti dalį arba visą įrašą neautomatiniu būdu.

Daugiau informacijos apie įrašų naikinimo rankiniu būdu, ieškokite straipsnyje panaikinti vieną ar daugiau įrašų iš duomenų bazės.

Šiame straipsnyje

Naudojant užklausas, kad panaikintumėte duomenų supratimas

Planavimas naikinimą

Draudimas blokuoti užklausą veikiant išjungimo režimu

Naikinti įrašų dalies (vieną arba daugiau laukų)

Viso įrašų naikinimas

Atrankos užklausų kriterijų pavyzdžiai

Kaip užklausos naudojamos duomenims naikinti

Galima naudoti dviejų tipų užklausas norint naikinti duomenis iš programos Access duomenų bazės. Naudokite užklausą atsižvelgdami į norimo atlikti naikinimo tipą.

 • Norint panaikinti vienos arba daugiau lentelių įrašų atskirus laukus, naudojama naujinimo užklausa, kuri pakeičia esamas reikšmes į neapibrėžtas reikšmes (t. y. be duomenų) arba į nulinio ilgio eilutes (dvigubų kabučių porą be tarpo).

  Naujinimo užklausą galima naudoti atskiruose laukuose esantiems duomenims naikinti, nes numatyta, kad naikinimo užklausos šalina tik visas eilutes. Norėdami naudoti naujinimo užklausą duomenims naikinti, atlikite šiuos bendruosius veiksmus: sukurkite atrankos užklausą ir užtikrinkite, kad ji grąžina tik tuos duomenis, kuriuos norite naikinti. Tada konvertuokite užklausą į naujinimo užklausą naudodami NULL (neapibrėžtą reikšmę) arba nulinio ilgio eilutę kaip naujinimo reikšmę ir vykdykite užklausą, kad atnaujintumėte esamus duomenis.

 • Norint pašalinti visą įrašą (eilutę) naudojama naikinimo užklausa.

  Numatyta, kad naikinimo užklausos pašalina visus kiekviename lauke esančius duomenis ir pagrindinę reikšmę, dėl kurios įrašas yra unikalus. Vykdant užklausą, ji visada pašalina visą lentelės eilutę. Norėdami vykdyti procesą, atlikite šiuos šiuos bendruosius veiksmus: sukurkite atrankos užklausą, užtikrinkite, kad ji grąžina tik tuos įrašus, kuriuos norite naikinti, tada konvertuokite užklausą į naikinimo užklausą ir vykdykite ją, kad pašalintumėte duomenis.

Prieš tęsdami Atminkite, jei įrašai, kuriuos norite panaikinti yra ryšio dalyje "vienas" vienas su daugeliu ryšį, pirma turite pakeisti ryšio ypatybės prieš vykdant užklausą. Pasirengimas susijusių duomenų, šiame straipsnyje aiškinama, kaip atlikti šią užduotį. Turite būti papildomus keitimus, nes pagal numatytuosius parametrus programa Access neleidžia panaikinti duomenų "vienas" vienas su daugeliu ryšį pusėje.

Jei reikia daugiau informacijos apie vienas su daugeliu ryšius, ieškokite straipsniuose duomenų bazės kūrimo pagrindai ir kurti, redaguoti ar naikinti ryšį.

Taip pat nepamirškite, kad atnaujinti arba naikinti visą įrašą, veiksmo anuliuoti negalima, pakeitimus, todėl visada reikėtų kurti atsargines savo duomenų prieš paleisdami naikinimo užklausą. Šiame straipsnyje, daugiau informacijos rasite savo duomenų bazės atsarginės kopijos.

Tolesniuose skyriuose aprašomos procedūros paaiškina, kaip kurti naujinimo užklausas, kurios šalina duomenis iš atskirų laukų, ir kaip kurti naikinimo užklausas, kurios naikina visus įrašus.

Pastaba: Paprastai naujinimo ir naikinimo užklausos naudojamos tik norint greitai keisti arba šalinti didelės apimties duomenis. Jei norite šalinti tik kelis įrašus (tiek, kiek jums patogu naikinti neautomatiniu būdu), galite atidaryti lentelę kaip duomenų lapo rodinį, pažymėti norimus naikinti laukus arba eilutes ir paspausti DELETE.

Daugiau informacijos apie kitus būdus, kaip panaikinti duomenis, ieškokite straipsnyje panaikinti vieną ar daugiau įrašų iš duomenų bazės.

Puslapio viršus

Naikinimo planavimas

Užklausos naudojimo įrašams naikinti procesas vyksta atliekant šiuos bendruosius veiksmus:

 • Suplanuokite naikinimą. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises naikinti duomenis, užtikrinkite, kad vartotojai uždarė visus objektus, kurie naudoja paveiktas lenteles, ir sukurkite atsarginę duomenų bazės kopiją.

 • Įsitikinkite, kad duomenų bazė yra patikimoje vietoje arba pasirašytas skaitmeniniu parašu. Jei nė viena iš šių sąlygų taikyti, galite pasitikėti duomenų baze tik šio seanso metu. Atminkite, kad pagal numatytuosius nustatymus "Access" užblokuoja visas veiksmų užklausas (naikinimo, naujinimo ir lentelės sudarymo užklausas), nebent jūs pirmiausia pasitikėti duomenų baze. Informacijos apie pasitikėti duomenų baze, šiame straipsnyje rasite Sustabdyti išjungimo režimui blokuoti užklausą.

 • Jei norite panaikinti duomenis iš daugiau nei vienos lentelės, o tos lentelės yra susijusios, įgalinkite kiekvieno ryšio parinktis Nuorodų vientisumas ir Susijusius įrašus naikinti pakopomis. Taip jūsų užklausa galės naikinti duomenis iš lentelių, kurios yra ryšio dalyse „vienas“ ir „daugelis“.

 • Sukurkite atrankos užklausą, tada, jei reikia, įtraukite kriterijus, kol užklausa grąžins tinkamą įrašų rinkinį.

 • Jei norite panaikinti atskirus lentelės laukus, konvertuokite atrankos užklausą į naujinimo užklausą, įveskite NULL (neapibrėžtą reikšmę) arba nulinio ilgio eilutę ("") kaip naujinimo kriterijų ir vykdykite užklausą.

 • Jei norite panaikinti visus įrašus, konvertuokite savo atrankos užklausą į naikinimo užklausą, tada ją vykdykite.

Bendrasis pasiruošimas

Prieš naikindami bet kokius dalinius arba visus duomenų bazės įrašus, atlikite šias užduotis:

 • Užtikrinkite, kad duomenų bazė nėra skirta tik skaityti. Norėdami tai padaryti, sistemos Windows naršyklėje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite duomenų bazės failą (.accdb arba .mdb failą), tada laikinajame meniu spustelėkite Ypatybės. Dialogo lange Ypatybės užtikrinkite, kad išvalytas žymės langelis Tik skaityti.

 • Patikrinkite, ar turite reikiamas teises naikinti įrašus iš duomenų bazės. Jei nesate tikri, susisiekite su savo sistemos administratoriumi arba duomenų bazės kūrėju.

 • Patikrinkite, ar naikinimas nepakenks kitiems duomenų bazės vartotojams.

 • Paprašykite visų duomenų bazės vartotojų uždaryti visas lenteles, formas, užklausas ir ataskaitas, kuriose naudojami jūsų norimi naikinti duomenys. Tai padės išvengti užrakinimo pažeidimų.

  Patarimas: Jei prie duomenų prisijungę daug vartotojų, jums gali tekti uždaryti duomenų bazę ir vėl ją atidaryti naudojant išskirtinių teisių režimą. Norėdami tai padaryti:

  1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

  2. Raskite ir pažymėkite duomenų bazę, spustelėkite šalia mygtuko Atidaryti esančią rodyklę, tada spustelėkite Atidaryti išskirtinėmis teisėmis.

   Failo atidarymas išskirtinėmis teisėmis

 • Prieš redaguodami arba naikindami įrašus, sukurkite atsarginę savo duomenų bazės kopiją. Kai kurias naikinimo operacijas galima atšaukti, bet atsarginė kopija užtikrina, kad galėsite visada atšaukti savo keitimus.

  Atsarginės duomenų bazės kopijos kūrimas

  1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Valdyti, tada dalyje Valdyti šią duomenų bazę spustelėkite Kurti atsarginę duomenų bazės kopiją.

  2. Dialogo lange Įrašyti kaip nurodykite atsarginės kopijos pavadinimą ir vietą, tada spustelėkite Įrašyti.

   Programa Access uždaro pradinį failą, sukuria atsarginę kopiją ir iš naujo atidaro pradinį failą.

   Norėdami atšaukti atsarginės kopijos kūrimą, uždarykite ir pervardykite pradinį failą, kad atsarginė kopija galėtų naudoti pradinės versijos pavadinimą. Priskirkite pradinės versijos pavadinimą atsarginei kopijai ir atidarykite pervardytą atsarginę kopiją naudodami programą Access.

Pasiruošimas naikinti susijusius duomenis

Jei norite panaikinti susijusiose lentelėse esančius duomenis, atsiminkite šią taisyklę: jei duomenys yra ryšio „vienas su daugeliu“ dalyje „daugelis“, galite panaikinti duomenis nepakeitę ryšio. Tačiau jei duomenys yra ryšio „vienas su daugeliu“ dalyje „vienas“, pirma turite pakeisti ryšius, kitaip programa Access užblokuos naikinimą.

Susijusių duomenų naikinimo procesas vyksta atliekant šiuos bendruosius veiksmus:

 • Nustatykite, kurie įrašai yra ryšio dalyje „vienas“, o kurie – ryšio dalyje „daugelis“.

 • Jei norite panaikinti įrašus, esančius ryšio dalyje „vienas“, ir susijusius įrašus, esančius ryšio dalyje „daugelis“, įgalinkite taisyklių rinkinį, vadinamą nuorodų vientisumu, ir naikinimą pakopomis. Šiame skyriuje aprašyti veiksmai paaiškina, kas yra Nuorodų vientisumas ir kaip atlikti abi užduotis.

 • Jei norite panaikinti įrašus, esančius ryšio dalyje „vienas“, pirma turite panaikinti tą ryšį, tada – duomenis.

  Arba

  Jei norite pašalinti tik duomenis, esančius ryšio dalyje „daugelis“, galite sukurti ir vykdyti naikinimo užklausą nepakeitę ryšio.

Tolesniuose skyriuose aprašyti veiksmai paaiškina, kaip paruošti susijusius duomenis naikinti.

Nustatymas, kurie įrašai yra ryšio dalyje „vienas“, o kurie – ryšio dalyje „daugelis“

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

  Rodomas skirtukas Ryšiai, kuriame rodomos visos jūsų duomenų bazės lentelės ir ryšiai tarp visų lentelių. Kiekvienas ryšys vaizduojamas kaip linija, jungianti lenteles tarp laukų.

  Tolesnė iliustracija vaizduoja tipinį ryšį. Daugelis (jei ne visi) duomenų bazės ryšių turi dalį „vienas“ ir dalį „daugelis“. Ryšių diagrama dalį „vienas“ žymi skaitmenim 1, o dalį „daugelis“ – begalybės simboliu ().

  Ryšys tarp dviejų lentelių

  Naikinant įrašus, esančius ryšio dalyje „vienas“, taip pat turi būti naikinami visi susiję įrašai, esantys ryšio dalyje „daugelis“. Tačiau naikinant įrašus, esančius ryšio dalyje „daugelis“, paprastai nenaikinami įrašai, esantys ryšio dalyje „vienas“.

  Taip pat numatyta, kad programa Access taiko taisyklių rinkinį, vadinamą nuorodų vientisumu. Šios taisyklės užtikrina, kad duomenų bazėje esančiuose išoriniuose raktuose yra teisingos reikšmės. Išorinis raktas yra stulpelis, kurio reikšmės sutampa su reikšmėmis, esančiomis kitos lentelės pirminio rakto stulpelyje.

  Daugiau apie nuorodų vientisumo taisykles

  • 1 taisyklė: reikšmės negalima įvesti į išorinio rakto lauką arba susijusią lentelę, nebent ta reikšmė jau yra pirminės lentelės pirminiame rakte. Tačiau išorinio rakto lauke galima įvesti neapibrėžtą reikšmę.

  • 2 taisyklė: negalima naikinti viso įrašo iš pirminės lentelės, jei susijusioje lentelėje yra sutampančių įrašų.

   Atminkite, kad galite išspręsti šią taisyklę įgalindami ryšį tarp pirminių ir antrinių lentelių ypatybę. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite kitą procedūrą, Redaguoti ryšį.

  • 3 taisyklė: negalima keisti pirminio rakto reikšmės pirminėje lentelėje, jei su tuo įrašu yra susiję kitų įrašų.

   Tačiau šios taisyklės taip pat galima išvengti įgalinant ryšio tarp pirminių ir antrinių lentelių ypatybę.

   Nebent nurodytumėte kitaip, programa Access taikys šias taisykles kas kartą, kai įtrauksite, redaguosite arba naikinsite duomenų bazėje esančius duomenis. Veiksmui pažeidus taisyklę, programa Access rodys pranešimą, panašų į rodomą tolesnėje iliustracijoje, ir atšauks veiksmą.

   Pranešimas: įrašo negalima naikinti arba keisti

  Tęsdami darbą atsiminkite, kad nors dauguma atvejų numatyta, jog programa Access įgalina nuorodų vientisumą, duomenų bazė pirma turi atitikti šias sąlygas:

  • Atitinkantis pirminės lentelės laukas turi būti pagrindinis raktas arba turi turėti unikaliąją rodyklę.

  • Pirminėje ir susijusioje lentelėse esančių susijusių laukų duomenų tipas turi būti toks pat.

   Pastaba: Programa Access pateikia dvi šios taisyklės išimtis. Laukas Automatinis numeravimas gali būti susijęs su lauku Skaičius, jei lauko Skaičius ypatybės Lauko dydis (FieldSize) parametras yra Ilgasis sveikasis skaičius. Taip pat laukas Automatinis numeravimas, kurio ypatybės Lauko dydis (FieldSize) parametras yra Replikavimo ID, gali būti susijęs su lauku Skaičius, kurio ypatybės Lauko dydis (FieldSize) parametras yra Replikavimo ID.

  • Abi lentelės turi būti toje pačioje programos Access duomenų bazėje.

   Pastaba: Jei lentelės susietos, jų formatas turi būti programos Access formatas. Taip pat turite atidaryti duomenų bazę, kurioje yra susietos lentelės, ir įgalinti nuorodų vientisumą. Negalima taikyti nuorodų vientisumo taisyklių kitų formatų duomenų bazių, pvz., programos Microsoft Office Excel 2007 darbaknygių, susietoms lentelėms. Daugiau informacijos apie nuorodų vientisumo įgalinimą rasite tolesnio skyriaus veiksmų aprašyme.

 2. Atsiminkite kiekvienoje ryšio pusėje esančių lentelės laukų pavadinimus.

 3. Atidarykite kiekvieną lentelę ir peržiūrėkite kiekviename lauke esančius duomenis, kad užtikrintumėte, jog laukuose yra duomenys, kuriuos norite naikinti.

 4. Palikite sritį Ryšiai atidarytą ir pereikite prie tolesniame skyriuje aprašytų veiksmų.

Ryšio redagavimas

Vykdykite šiuos veiksmus tik tada, kai norite naikinti duomenis, esančius ryšio dalyje „vienas“ ir ryšio dalyje „daugelis“.

 1. Atidarykite sritį Ryšiai, jei to dar nepadarėte.

  Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ryšį (eilutę), jungiantį lenteles, įtrauktas į naikinimo operaciją, ir laikinajame meniu spustelėkite Redaguoti ryšį

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 3. Užtikrinkite, kad pažymėtas žymės langelis Įgalinti nuorodų vientisumą.

 4. Pažymėkite žymės langelį Susijusius įrašus naikinti pakopomis.

  Pastaba: Kol neišjungsite šios ypatybės, panaikinant įrašus, esančius ryšio dalyje „vienas“, bus panaikinami visi įrašai, esantys ryšio dalyje „daugelis“.

 5. Spustelėkite Gerai, uždarykite sritį Ryšiai ir pereikite prie kito veiksmų rinkinio.

Ryšio naikinimas

 1. Atidarykite sritį Ryšiai, jei to dar nepadarėte.

  Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

 2. Atsiminkite, kurie laukai įtraukti į ryšį, kad panaikinę duomenis galėtumėte jį atkurti.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ryšį (eilutę), jungiantį lenteles, įtrauktas į naikinimo operaciją, ir laikinajame meniu spustelėkite Naikinti.

  Arba

  Pažymėkite ryšį ir paspauskite DELETE.

Pastaba: Norėdami atkurti ryšį, atlikite anksčiau aprašytus veiksmus, kad atidarytumėte sritį Ryšiai, ir vilkite pirminio rakto lauką iš ryšio dalies „vienas“ lentelės į ryšio dalies „daugelis“ lentelės išorinio rakto lauką. Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas. Jei senajam ryšiui taikomas nuorodų vientisumas, pasirinkite Įgalinti nuorodų vientisumą ir spustelėkite Kurti. Kitu atveju tiesiog spustelėkite Kurti.

Puslapio viršus

Draudimas blokuoti užklausą veikiant išjungimo režimu

Numatyta, kad atidarius duomenų bazę, kurios nepasirinkote pasitikėti arba kuri nėra patikimoje vietoje, programa Access draudžia vykdyti visas veiksmų užklausas.

Jei bandant vykdyti veiksmo užklausą atrodo, kad nieko nevyksta, patikrinkite, ar programos Access būsenos juostoje nėra tokio pranešimo:

Veiksmas ar įvykis užblokuotas išjungimo režimu.

Kai rodomas toks pranešimas, atlikite šiuos veiksmus:

Užblokuoto turinio įgalinimas

 • Pranešimų juostoje spustelėkite Parinktys.

  Atsidarys dialogo langas „Microsoft Office“ saugos parinktys.

 • Spustelėkite Įgalinti šį turinį ir spustelėkite Gerai.

 • Vykdykite užklausą dar kartą.

Jei nematote pranešimų juostos

 • Spustelėkite skirtuką Duomenų bazės įrankiai, tada grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Pranešimų juosta.

Daugiau informacijos apie išjungimo režimą ir prieigos saugą, ieškokite straipsnyje programos Access 2007 duomenų bazėje apsaugota.

Įrašų dalies (vieno arba kelių laukų) naikinimas

Šiame skyriuje aprašyti veiksmai paaiškina, kaip naudoti naujinimo užklausos panaikinti įrašų dalies (atskirus laukus) iš lentelės pusėje "daug" vienas su daugeliu ryšį. Taip pat galite atlikti šiuos veiksmus, Norėdami panaikinti duomenis iš lentelių, nesusijusių su kitais duomenimis. Atminkite, kad vykdant naujinimo užklausą duomenims naikinti pasikeis jūsų esamos reikšmės kaip TUŠČIĄ arba nulinio ilgio eilutę (dvigubų kabučių ženklų pora be tarpo tarp pora), atsižvelgiant į jūsų nurodytą kriterijų. Daugiau informacijos apie naujinimo užklausų naudojimą ieškokite straipsnyje pavadinimu kurti ir vykdyti naujinimo užklausą.

Atrankos užklausos kūrimas

 1. Skirtuko Kūrimas grupėje Kita spustelėkite Užklausos dizainas.

  Atidaromas užklausos dizaineris, rodomas skirtukas Dizainas ir dialogo langas Lentelės rodymas.

 2. Pažymėkite lentelę, kurioje yra norimi naikinti duomenys, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Uždaryti.

  Lentelė rodoma kaip langas viršutinėje užklausos dizaino tinklelio dalyje. Lange išvardyti visi lentelėje esantys laukai. Šioje iliustracijoje parodyta įprasta dizainerio lentelė.

  Lentelė užklausų dizaineryje

 3. Į dizainerį įtraukite laukus, kurių eilutėje Laukas norite nustatyti NULL (neapibrėžtą reikšmę). Kiekvieną lauką galite spustelėti du kartus arba vilkti.

 4. Pasirinktinai įveskite vieno ar daugiau laukų kriterijus į dizainerio eilutę Kriterijai.

  Kriterijaus naudojimas norint pateikti tik tuos įrašus, kuriuos norite panaikinti. Kitu atveju naujinimo užklausos nustato NULL kiekvieno įrašo kiekvieno jūsų užklausos laukus. Daugiau informacijos apie kriterijų naudojimą rasite pavyzdys kriterijai pasirinkite užklausas, šiame straipsnyje.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Vykdyti.

  Patikrinkite, ar užklausa grąžina įrašus, kuriuos norite nustatyti kaip NULL (neapibrėžtą reikšmę) arba nulinio ilgio eilutę. Jei reikia, kartokite 3–5 veiksmus ir keiskite savo laukus arba kriterijus, kol užklausa grąžins tik tuos duomenis, kuriuos norite keisti.

 6. Palikite užklausą atidarytą ir pereikite prie tolesnių veiksmų.

Atrankos užklausos konvertavimas į naujinimo užklausą

 1. Spustelėkite Dizaino rodinys, kad perjungtumėte duomenų lapą į užklausos dizainerį.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Užklausos tipas spustelėkite Naujinimas.

  Programa Access pakeičia atrankos užklausą į naujinimo užklausą, paslepia apatinėje dizaino tinklelio dalyje esančią eilutę Rodyti ir įtraukia eilutę Naujinti į.

  Eilutėje Naujinti į kiekvieno lauko, įveskite NULL arba nulinio ilgio eilutę – dvigubų kabučių ženklų pora be tarpo tarp jų ("").

 3. Spustelėkite paleisti Mygtuko paveikslėlis .

  Programa Access paragins patvirtinti keitimus.

  Įsitikinkite, ar tikrai norite keisti reikšmes, ir spustelėkite Taip, kad pakeistumėte duomenis.

Puslapio viršus

Viso įrašo naikinimas

Šiame skyriuje aprašyti veiksmai paaiškina, kaip naudoti naikinimo užklausą norint iš lentelės panaikinti visą įrašą.

Atrankos užklausos kūrimas

 1. Skirtuko Kūrimas grupėje Kita spustelėkite Užklausos dizainas.

  Atidaromas užklausos dizaineris, rodomas skirtukas Dizainas ir dialogo langas Lentelės rodymas.

 2. Pažymėkite lentelę, esančią ryšio dalyje „vienas“, spustelėkite Pridėti, tada – Uždaryti.

  Lentelė rodoma kaip langas viršutinėje užklausos dizaino tinklelio dalyje. Lange išvardyti visi lentelėje esantys laukai. Šioje iliustracijoje parodyta įprasta dizainerio lentelė.

  Lentelė užklausų dizaineryje

 3. Du kartus spustelėkite žvaigždutę (*), kad įtrauktumėte visus lentelėje esančius laukus į dizaino tinklelį.

  Įtraukus visus lentelės laukus, naikinimo užklausa iš lentelės šalina visus įrašus (eilutes).

 4. Pasirinktinai įtraukite lentelės lauką, kuriame galima įvesti kriterijus.

  Pavyzdžiui, klientas nutraukia verslo veiklą, todėl jums reikia pašalinti visus laukiančius to kliento užsakymus. Norėdami rasti tik šiuos įrašus, į dizaino tinklelį įtraukite laukus Kliento ID ir Užsakymo data.

 5. Jei atlikote ankstesnį veiksmą, įveskite savo kriterijus į dizainerio tinklelio eilutę Kriterijai.

  Kriterijai naudojami norint grąžinti tik tuos įrašus, kuriuos norima naikinti. Kitu atveju naikinimo užklausa šalina visus lentelėje esančius įrašus. Norėdami tęsti pavyzdį nuo ankstesnio veiksmo, įveskite verslo veiklą nutraukusio kliento ID numerį ir datą, nuo kurios kliento užsakymai tapo neleistini.

  Daugiau informacijos apie kriterijų naudojimą rasite pavyzdys kriterijai pasirinkite užklausas, šiame straipsnyje.

 6. Jei atlikote ankstesnį veiksmą, išvalykite kiekvieno kriterijaus lauko žymės langelį Rodyti.

 7. Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Vykdyti.

  Patikrinkite, ar užklausa grąžina įrašus, kuriuos norite naikinti.

 8. Palikite užklausą atidarytą ir pereikite prie tolesnių veiksmų.

Atrankos užklausos konvertavimas į naikinimo užklausą ir duomenų naikinimas

 1. Spustelėkite Dizaino rodinys, kad perjungtumėte duomenų lapą į užklausos dizainerį.

 2. Skirtuko dizainas grupėje Užklausos tipas spustelėkite Naikinti.

  Programa Access pakeičia atrankos užklausą į naikinimo užklausą, paslepia dizaino tinklelio apatinės dalies eilutę Rodyti ir prideda eilutę Naikinti.

  Užtikrinkite, kad stulpelyje * (visuose laukuose) esančioje eilutėje Naikinti rodoma . Visuose stulpeliuose, kuriuos naudojate kaip kriterijus, turėtų būti rodomas žodis Kur.

 3. Įsitikinkite, kad norite panaikinti duomenis, o tada spustelėkite paleisti Mygtuko paveikslėlis .

  Programa Access paragins patvirtinti, kad tikrai norite naikinti.

  Jei norite duomenis naikinti, spustelėkite Taip.

Puslapio viršus

Atrankos užklausų kriterijų pavyzdžiai

Šioje lentelėje išvardijami kai kurių kriterijų, kuriuos galima naudoti atrankos kriterijuose norint užtikrinti, kad naikinami tik tinkami duomenys, pavyzdžiai. Šiuos pavyzdžius galite taikyti dirbdami su savo duomenimis. Kai kuriuose iš šių pavyzdžių naudojami pakaitos simboliai.

Daugiau informacijos apie pakaitos simbolių naudojimą ieškokite straipsnyje Access pakaitos simbolių sąrašas.

Kriterijai

Poveikis

> 234

Grąžina visus skaičius, didesnius nei 234. Norėdami rasti visus mažesnius nei 234 skaičius, naudokite < 234.

>= "Musteikis"

Grąžina visus Musteikis įrašus iki abėcėlės pabaigos

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#

Grąžina datas nuo 2007-Vas-2 iki 2007-Grd-1 (ANSI-89). Jei jūsų duomenų bazėje naudojami ANSI-92 pakaitos simboliai, vietoj ženklo # naudokite viengubas kabutes ('). Pavyzdys: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'

Not "Vokietija"

Randa visus įrašus, kuriuose tikslus lauko turinys nelygus Vokietija. Pagal kriterijų bus grąžinti įrašai, kuriuose yra simboliai kartu su Vokietija, pvz., Vokietija (euras) arba Europa (Vokietija).

Not "T*"

Randa visus įrašus, išskyrus tuos, kurie prasideda raide T. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės (*) naudokite procento ženklą (%).

Not "*t"

Randa visus įrašus, kurie nesibaigia raide t. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės (*)naudokite procento ženklą (%).

In(Kanada, JK)

Sąraše randa visus įrašus, kuriuose yra Kanada arba JK.

Like "[A-D]*"

Lauke Tekstas randa visus įrašus, kurie prasideda raidėmis nuo A iki D. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės (*) naudokite procento ženklą (%).

Like "*ar*"

Randa visus įrašus, kuriuose yra raidžių seka „ar“. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės (*) naudokite procento ženklą (%).

Like "Maison Dewe?"

Randa visus įrašus, kurie pradedami žodžiu Maison ir kuriuose yra 5 raidžių antroji eilutė, kurios 4 pirmosios raidės yra Dewe, o paskutinė raidė nežinoma. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj klaustuko (?) naudokite apatinį brūkšnį (_).

#2/2/2007#

Randa visus 2007 m. vasario 2 d. įrašus. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, nenaudokite ženklų #, o įtraukite datą į viengubas kabutes ('2/2/2007').

< Date() - 30

Naudoja funkciją Date, kad grąžintų visas vėlesnes nei 30 dienų datas.

Date()

Naudoja funkciją Date, kad grąžintų visus įrašus, kuriuose yra šiandienos data.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Naudoja funkcijas Date ir DateAdd, kad grąžintų visus įrašus, esančius tarp šiandienos datos ir trijų mėnesių nuo šiandienos datos.

Is Null

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra neapibrėžta (tuščia arba neapibrėžta) reikšmė.

Is Not Null

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra bet kokia reikšmė (ne neapibrėžta).

""

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra nulinio ilgio eilutė. Nulinio ilgio eilutė naudojama, kai reikia įtraukti reikšmę į būtiną lauką, bet dar nežinoma, kokia yra faktinė reikšmė. Pavyzdžiui, į lauką gali reikėti įrašyti fakso numerį, bet kai kurie iš jūsų klientų neturi fakso aparatų. Tokiu atveju užuot įvedę numerį, įveskite dvigubų kabučių be tarpo tarp jų porą ("").

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×