Užduočių naudojimas „Outlook.com“

Užduotis – tai elementas, kurį sukūrėte, kurį norite sekti, kol nebus baigtas. Naudokite funkciją Užduotys, esančią Outlook.com, kad kurtumėte, redaguotumėte ir valdytumėte užduotis.

Pasirinkite savo instrukcijų versiją

Instrukcijos šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar naudojate naują, ar „Outlook.com“ klasikinę versiją. Pasirinkite, kurią versiją naudojate, kad peržiūrėtumėte jums taikomas instrukcijas.

JEI JŪSŲ PAŠTO DĖŽUTĖ ATRODO TAIP...

„Outlook.com“ beta versijos pašto dėžutės viršutiniojo kairio kampo ekrano nuotrauka

Žr. Naujosios „Outlook.com“ versijos instrukcijos.

JEI JŪSŲ PAŠTO DĖŽUTĖ ATRODO TAIP...

Klasikinės „Outlook.com“ pašto dėžutės viršutiniojo kairio kampo ekrano nuotrauka

Žr. „Outlook.com“ klasikinės versijos instrukcijos.

Naujosios „Outlook.com“ versijos instrukcijos versijos

„Outlook.com“ yra naujas užduotims skirtas įrankis. Naujas įrankis leidžia greitai tvarkyti užduotis įtraukiant jas į Mano diena, pažymint kaip svarbias arba įtraukiant jas į jūsų kuriamus naujus sąrašus. Yra net užduočių sąrašas, kurias priskyrėte ateities datai. Norėdami pradėti, </link>prisijunkite prie „Outlook.com“.

Naujas įrankis Užduotys šiek tiek skiriasi nuo klasikinės versijos užduočių įrankio „Outlook.com“. Kai kurios funkcijos skiriasi, išleidus naują užduočių versiją bus pridėta kitų.

Pastaba: Jei naudojate naująją „Outlook.com“, galite peržiūrėti ir tvarkyti savo užduotis keliaudami, tereikia įdiegti programą Užduotys.

Pasirinkite Užduočių piktograma Užduotys „Outlook.com“ įrankių juostoje, kad atidarytumėte užduočių sritį. Užduočių srityje galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Peržiūrėti užduočių sąrašą numatytajame užduočių aplanke.

 • Įtraukti naują užduotį.

 • Žymėti užduotį kaip baigtą.

 • Pažymėti užduotį kaip svarbią šalia jos pasirinkdami žvaigždutės piktogramą.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užduotį, kad pažymėtumėte ją kaip baigtą arba svarbią, redaguotumėte pavadinimą, nustatytumėte priminimą arba jį panaikintumėte.

 • Peržiūrėkite ir tvarkykite visas užduotis jų lange, pasirinkdami Valdyti visas užduotis užduočių srities apačioje.

Yra du būdai, kaip atidaryti naujas užduotis.

 • Įrankių juostoje pasirinkite Užduočių piktograma Užduotis, tada užduočių srities apačioje pasirinkite Valdyti visas užduotis.

 • Naršymo srities apačioje pasirinkite Užduočių piktograma Užduotys.

Puslapyje Užduotys yra keturių numatytųjų užduočių sąrašai.

 • Mano diena. Tai yra virtualus sąrašas, kuris kiekvienos dienos pradžioje pagal numatytuosius parametrus yra tuščias. Galite į jį įtraukti esamas užduotis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami užduotį ir pasirinkdami Įtraukti į „Mano diena“ arba vilkdami užduotį iš kito užduočių sąrašo į sąrašą „Mano diena“. „Mano diena“ ekrano viršuje rasite parinktį Pasiūlymai. Pasiūlymai – tai užduotys, kurių terminas pasibaigęs, arba kurios anksčiau buvo perkeltos į sąrašą „Mano diena“, bet dar neatliktos. Pasirinkite Šviečiančios lemputės piktograma Pasiūlymai, esantį puslapio viršuje, kad pamatytumėte užduočių, siūlomų įtraukti į „Mano diena“, sąrašą. Pasirinkite pliuso ženklą (+) šalia užduoties, kurią norite įtraukti į sąrašą „Mano diena“. Pasirinkite Atlikta, kai baigsite, kad uždarytumėte pasiūlymų sąrašą ir grįžtumėte į „Mano diena“.

  Pastaba: „Mano diena“ yra virtualus sąrašas, išvalomas kiekvieną vidurnaktį. Užduotys, rodomos sąraše „Mano diena“, laikomos ir kituose užduočių sąrašuose, taigi jos nepanaikinamos išvalius sąrašą „Mano diena“.

 • Pasiūlymai yra kitas virtualus sąrašas. „Pasiūlymai“ apima užduotis, kurių terminas yra šiandien arba vėliau, kurių terminas jau praėjo, kurios buvo perkeltos į „Mano diena“, bet nebaigtos.

 • Svarbu yra virtualus užduočių, kurias pažymėjote kaip svarbias, sąrašas. Galite pažymėti užduotį kaip svarbią spustelėdami dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkdami Pažymėti kaip svarbią, arba šalia užduotie pasirinkdami žvaigždutės piktogramą.

 • Planuojama yra virtualus sąrašas, į kurį įtrauktos užduotys, kurios turi ateities priminimą arba atlikimo terminą. Užduotys, kurias kuriate su priminimu arba atlikimo terminu, bus automatiškai rodomos šiame sąraše.

 • Užduotys. Šiame sąraše atsiranda visi elementai, esantys numatytųjų užduočių aplanke.

Galite pridėti užduočių sąrašą naršymo srityje pasirinkdami Naujas sąrašas.

Galite įtraukti naujų užduočių, pasirinkdami bet kurį užduočių sąrašą, tada pasirinkdami pliuso ženklą šalia Įtraukti užduotį ir įvesdami užduoties aprašą. Jei įtraukiate užduotį į virtualius sąrašus „Mano diena“, „Svarbu“ arba „Planuojama“, užduotis bus įrašoma dalyje Užduotys ir susieta su sukurtu virtualiu sąrašu.

Jei norite pamatyti visas galimas užduoties parinktis, bet kuriame sąraše pasirinkite užduotį. Galite įtraukti papildomų veiksmų, įtraukti jas į „Mano diena“, padaryti jas besikartojančias, įtraukti atlikimo terminą arba priminimą ir įtraukti pastabą.

Naudokite užduočių sritį, kad sukurtumėte užduotį pagal laišką.

 1. Eikite į Paštas, esantį „Outlook.com“.

 2. Pasirinkite Užduočių piktograma Užduotys įrankių juostoje, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 3. El. laiškų sąraše raskite laišką, pagal kurį norite sukurti užduotį.

 4. Nuvilkite laišką į užduočių sritį.

Naudokite užduočių sritį, kad sukurtumėte kalendoriaus elementą iš užduoties.

 1. Eikite Kalendorius, esantį „Outlook.com“.

 2. Pasirinkite Užduočių piktograma Užduotys įrankių juostoje, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 3. Užduočių sąraše raskite užduotį, kurios įvykį norite sukurti.

 4. Nuvilkite užduotį į kalendorių.

Naujų užduočių parametrai yra kiekvienos jų puslapyje. Puslapio Užduotys viršuje pasirinkite „Windows 10“ krumpliaračio mygtukas Parametrai , kad pamatytumėte visas naujų užduočių parinktis.

Skirtingai nei klasikinėje užduočių versijoje Outlook.com, naujame virtualiajame užduočių sąraše nėra laiškų, kuriuos pažymėjote. Galite sukurti užduotį iš laiško, nuvilkdami pranešimą į užduočių sritį dalyje Paštas.

Galite perjungti į klasikinę užduočių versiją, pasirinkdami perjungiklį Naujos užduotys, esantį puslapio Užduotys viršuje.

Jei perjungėte į klasikinę užduočių versiją, galite grįžti atgal, pasirinkdami perjungiklį Išbandyti beta versiją, esantį puslapio Užduotys viršuje.

„Outlook.com“ klasikinės versijos instrukcijos

Klasikinės versijos užduotys apima užduotis, kurias anksčiau sukūrėte ir įrašėte į bet kurį užduočių aplanką, taip pat jūsų pažymėtus laiškus.

Toliau pateikiamame paveikslėlyje su jo dalis atitinkančiais sunumeruotais elementais galite susipažinti su užduočių srities apžvalga.

Valdykite savo užduotis.

 1. Kurkite, naikinkite, perkelkite ir suskirstykite užduotis. Atlikę užduotis, pažymėkite, kad jos baigtos.

 2. Mano užduotys – pateikia aplankus, kuriuos galite naudoti užduotims peržiūrėti ir tvarkyti. Pasirinkite, ar norite matyti elementus, kuriuos pažymėjote kaip svarbius. Galite kurti naujus užduočių aplankus ir pervardyti arba perkelti esamus. Norėdami įtraukti aplanką, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Mano užduotys ir spustelėkite Kurti naują aplanką. Norėdami pervardyti arba panaikinti aplankus, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką ir spustelėkite Pervardyti arba Panaikinti.

 3. Užduočių sąrašas – filtruokite ir rikiuokite užduotis pagal joms priskirtą būseną. Norėdami rikiuoti užduotis pagal skirtingus kriterijus, naudokite filtravimo meniu.

  Pasirinkite, kaip filtruoti, rūšiuoti ir išdėstyti užduotis „Outlook.com“ užduočių sąraše

  Norėdami naikinti, priskirti kategoriją arba pažymėti pasirinktą užduotį kaip atliktą, naudokite komandų juostą, esančią virš užduočių sąrašo. Komanda Atsakyti naudojama el. laiškams.

  Užduočių komandų juosta

 4. Išsami užduoties informacija – peržiūrėkite išsamią iš užduočių sąrašo pasirinktos užduoties informaciją. Norėdami redaguoti išsamia užduoties informaciją, pvz., būseną, pirmenybę ir įvykdymo procentą, pasirinkite Redaguoti .

 1. Prisijungimas prie „Outlook.com“.

 2. Taikomųjų programų vykdyklėje pasirinkite Užduotys.

 3. Pasirinkite Nauja.

  Nauja užduotis

 4. Įveskite temą, terminą ir, jeigu pageidaujate, pastabą apie užduotį.

 5. Jeigu norite įvesti informacijos, pvz., pradžios datą, atlikimo datą ir būseną, kad galėtumėte stebėti užduoties atlikimo eigą, pvz., % atlikta arba kiek valandų dirbta, spustelėkite Rodyti daugiau išsamios informacijos.

 6. Norėdami prie užduoties pridėti failą, pasirinkite Pridėti.

 7. Pasirinkite Pagrindinis mygtukas, kad užduočiai priskirtumėte pagrindinį mygtuką. Pagrindiniai mygtukai yra piktogramos, kurias galite taikyti užduotims kaip vaizdines užuominas, kurios padeda greitai identifikuoti konkrečius užduočių tipus.

 8. Pasirinkite Įrašyti.

  Užduočių išsamios informacijos forma, skirta „Outlook.com“

 1. Prisijungimas prie „Outlook.com“.

 2. Taikomųjų programų vykdyklėje pasirinkite Užduotys.

 3. Pasirinkite norimą redaguoti užduotį ir užduočių srityje spustelėkite Redaguoti Redaguoti .

 4. Atlikite užduoties pakeitimus ir spustelėkite Įrašyti.

 1. Prisijungimas prie „Outlook.com“.

 2. Taikomųjų programų vykdyklėje pasirinkite Užduotys.

 3. Užduočių sąraše pasirinkite užduotį, kuriai norite priskirti kategoriją, pasirinkite Kategorijos, tada pasirinkite kategoriją. Pvz., pasirinkite geltonos spalvos kategorija.

  Užduočių kategorijos

 1. Prisijungimas prie „Outlook.com“.

 2. Taikomųjų programų vykdyklėje pasirinkite Užduotys.

 3. Pasirinkite filtravimo meniu ir pasirinkite, kaip norite rikiuoti užduočių sąrašo užduotis. Pvz., toliau pateiktame paveikslėlyje užduotys rikiuojamos pagal būseną (aktyvi), terminą ir seniausias užduotis viršuje. Galima rikiuoti pagal Aktyvi, Pradelsta arba Atlikta.

  Pasirinkite, kaip filtruoti, rūšiuoti ir išdėstyti užduotis „Outlook.com“ užduočių sąraše

Pastaba: Outlook.com nepalaiko užduočių rikiavimo pagal kategoriją.

Vis dar reikia pagalbos?

Bendruomenės forumo mygtukas Mygtukas Kreiptis į palaikymo tarnybą

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×