Uždavinio apibrėžimas ir sprendimas, naudojant Sprendimo paiešką

Sprendimo paieška yra „Microsoft Excel“ priedo programa, kurią galite naudoti sąlyginė analizė atlikti. Naudodami sprendimo paiešką, galite rasti optimalią (maksimalią arba minimalią) formulė reikšmę viename darbalapio langelyje vadinamame paskirties langeliu , kuris priklauso nuo kitų darbalapio formulių langelių reikšmių apribojimų. Sprendimo paieška veikia grupėje langelių, vadinamų sprendimo kintamaisiais arba tiesiog kintamųjų langeliais, kurie naudojami skaičiuojant formules tikslo ir apribojimų langeliuose. Sprendimo paieška koreguoja sprendimo kintamojo langelių reikšmes, kad būtų atitikti apribojimo langelių apribojimai ir pateikia pageidaujamą rezultatą tikslo langelyje.

Paprasčiau tariant, galite naudoti sprendimo paiešką, kad nustatytumėte didžiausią arba mažiausią vieno langelio reikšmę pakeisdami kitus langelius. Pavyzdžiui, galite pakeisti planuojamo reklamavimo biudžeto sumą ir matyti savo numatomos pelno sumos efektą.

Pastaba: Ankstesnėse nei „Excel 2007“ sprendimo paieškos versijose tikslo langelis buvo vadinamas paskirties langeliu, o sprendimo kintamųjų langeliai – keičiamaisiais langeliais arba koreguojamaisiais langeliais. Daug patobulinimų buvo atlikta į sprendimo paieškos priedą, skirtą "Excel" 2010, Taigi, jei naudojate "Excel 2007", jūsų patirties bus šiek tiek kitoks.

Šiame pavyzdyje kiekvieno ketvirčio reklamavimo lygis turi įtakos parduotų vienetų skaičiui, netiesiogiai nustatydamas pardavimo įplaukų dydį, susijusias išlaidas ir pelną. Sprendimo paieška gali keisti ketvirčio reklamavimo biudžetus (sprendimo kintamųjų langeliai B5:C5) iki biudžeto sumos apribojimo, lygaus 20 000 USD (langelis F5), kol bendras pelnas (tikslo langelis F7) pasiekia maksimalią leidžiamą sumą. Kintamųjų langeliuose esančios reikšmės naudojamos kiekvieno ketvirčio pelnui skaičiuoti, todėl jos susijusios su formule, esančia tikslo langelyje F7, =SUM(Q1 pelnas:Q2 pelnas).

Prieš Sprendimo paieškos skaičiavimą

1. Kintamųjų langeliai

2. Apribotas langelis

3. Tikslo langelis

Paleidus sprendimo paiešką, naujos reikšmės yra tokios.

Po sprendimo paieškos skaičiavimo

 1. Skirtuko Duomenys grupėje Analizė spustelėkite Sprendimo paieška.
  Excel Ribbon Image

  Pastaba: Jei komanda Sprendimo paieška arba grupė Analizė nepasiekiama, turite suaktyvinti sprendimo paieškos priemonę papildinys. Žiūrėkite: kaip suaktyvinti sprendimo paieškos priedą.

  "Excel 2010" ir sprendimo paieškos dialogo lango paveikslėlis
 2. Dialogo lange Nustatyti tikslą įveskite langelio nuoroda arba tikslo langelio pavadinimas. Tikslo langelyje turi būti formulė.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad tikslo langelio reikšmė būtų kuo didesnė, spustelėkite Maks.

  • Jei norite, kad tikslo langelio reikšmė būtų kuo mažesnė, spustelėkite Min.

  • Jei norite, kad tikslo langelio reikšmė būtų tam tikra reikšmė, spustelėkite Reikšmė, tada į lauką įveskite reikšmę.

  • Lauke keičiant kintamųjų langelius įveskite kiekvieno sprendimo kintamojo langelių diapazono pavadinimą arba nuorodą. Atskirkite ne greta esančias nuorodas naudodami kablelius. Kintamųjų langeliai turi būti tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su objektyviu langeliu. Galite nustatyti iki 200 kintamųjų langelių.

 4. Lauke Taikomi apribojimai įveskite visus norimus taikyti apribojimus, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  1. Dialogo lange Sprendimo priemonės parametrai spustelėkite Pridėti.

  2. Lauke Langelio nuoroda įveskite langelio nuorodą arba norimo diapazono langelio, kuriam priskiriamas apribojimas, pavadinimą.

  3. Spustelėkite ryšį ( <=, =, >=, int, dėžęarba dif ), kurį norite nurodyti tarp nurodyto langelio ir apribojimo. Jei spustelėsite int, lauke apribojimas bus rodomas sveikasis skaičius . Spustelėjus dėžę, lauke apribojimas rodoma Dvejetainė . Jei spustelėsite dif, lauke apribojimas rodoma " AllDifferent ".

  4. Jei pasirinksite <=, =, arba >= ryšiui lauke Apribojimas, įveskite skaičių, langelio nuorodą, pavadinimą arba formule.

  5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei norite patvirtinti apribojimą ir pridėti kitą, spustelėkitePridėti.

   • Norėdami priimti apribojimą ir grįžti į dialogo langą Sprendimo paieškos parametrai, spustelėkite Gerai.
    Pastaba    galite taikyti int, bin, ir dif ryšius tik nuo sprendimo priklausomų langelių apribojimuose.

    Galite keisti arba panaikinti esamą apribojimą, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  6. Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite apribojimą, kurį norite pakeisti arba naikinti.

  7. SpustelėkiteKeisti ir atlikite norimus pakeitimus arba spustelėkite Naikinti.

 5. Spustelėkite Sprendimo priemonė ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami, kad sprendimo reikšmės būtų saugomos darbalapyje, spustelėkite mygtuką Išsaugoti sprendimo paieškos sprendimą, esantį dialogo lange Sprendimo paieškos rezultatai.

  • Norėdami atkurti originalias reikšmes, prieš spustelėdami Spręsti, spustelėkite Atkurti originalias reikšmes.

  • Galite nutraukti sprendimo procesą, paspausdami klavišą „Esc“. Programa „Excel“ iš naujo apskaičiuos darbalapio reikšmes pagal paskutiniąsias sprendimo kintamųjų langelių reikšmes.

  • Norėdami kurti ataskaitą pagal sprendimo paieškos priemonės rastą sprendimą, galite spustelėti ataskaitos tipą lauke Ataskaitos, tada spustelėti Gerai. Ataskaita kuriama naujame jūsų darbaknygės darbalapyje. Jei sprendimo paieška neranda sprendimo, pasiekiamos tik tam tikros ataskaitos arba nepasiekiamos jokios ataskaitos.

  • Norėdami įrašyti savo sprendimo kintamųjų langelių reikšmes kaip scenarijų, kurį galėsite naudoti vėliau, dialogo lange Sprendimo paieškos rezultatai spustelėkite Įrašyti scenarijų, tada lauke Scenarijaus pavadinimas įveskite scenarijaus pavadinimą.

 1. Apibrėžę problemą, dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite Parinktys.

 2. Dialogo lange Parinktys pažymėkite žymės langelį Rodyti iteracijos rezultatus, jei norite matyti kiekvieno bandomojo sprendimo reikšmes, tada spustelėkite Gerai.

 3. Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite mygtuką Spręsti.

 4. Dialogo lange Rodyti bandomąjį sprendimą atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sustabdyti sprendimo procesą ir peržiūrėti dialogo langą Sprendimo paieškos rezultatai, spustelėkite Stabdyti.

  • Norėdami tęsti sprendimo procesą ir peržiūrėti kitą bandomąjį sprendimą, spustelėkite Tęsti.

 1. Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite mygtuką Parinktys.

 2. Dialogo lange pasirinkite arba įveskite skirtukų Visi metodai, GRG netiesiniai ir Plėtotės parinkčių reikšmes.

 1. Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite Įkelti / įrašyti.

 2. Įveskite modelio srities langelių diapazoną, tada spustelėkite Įrašyti arba Įkelti.

  Įrašydami modelį, įveskite vertikalaus langelių diapazono, į kurį norite įterpti uždavinio modelį, pirmojo langelio nuorodą. Įkeldami modelį, įveskite viso langelių diapazono, kuriame yra uždavinio modelis, nuorodą.

  Patarimas: Galite įrašyti paskutinį pasirinkimą dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai su darbalapiu įrašydami darbaknygę. Kiekvienas darbaknygės darbalapis gali turėti savo sprendimo paieškos pasirinkimus ir visi jie įrašomi. Taip pat galite nustatyti daugiau nei vieną darbalapio problemą, jei norite atskirai įrašyti problemas.

Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai galite pasirinkti bet kurį iš trijų algoritmų arba sprendimo paieškos metodų:

 • Apibendrintas sumažintų gradientų (GRG) netiesinis    Naudokite sklandžioms netiesinėms problemoms spręsti.

 • LP Simpleksas    Naudokite linijinėms problemoms spręsti.

 • Plėtotės    Naudokite nesklandžioms problemoms spręsti.

Svarbu: Pirmiausia turėtumėte įgalinti sprendimo paieškos priedą. Daugiau informacijos ieškokite Sprendimo paieškos priedo įkėlimas.

Šiame pavyzdyje kiekvieno ketvirčio reklamavimo lygis turi įtakos parduotų vienetų skaičiui, netiesiogiai nustatydamas pardavimo įplaukų dydį, susijusias išlaidas ir pelną. Sprendimo paieškos priemonė gali pakeisti ketvirčio duomenų biudžetus (sprendimo kintamųjų langeliai B5: C5), neviršijant bendro "$20 000" (langelio D5) biudžeto apribojimo iki bendro pelno ("Objective"). Kintamųjų langelių reikšmės naudojamos apskaičiuojant kiekvieno ketvirčio pelną, kad jie būtų susiję su formulės tikslo langeliu D7, = SUM (Q1 profit: Q2 pelnas).

Example Solver evaluation

1 paaiškinimas kintamųjų langelius

2 paaiškinimas suvaržytas langelis

3 paaiškinimas tikslo langelis

Paleidus sprendimo paiešką, naujos reikšmės yra tokios.

Example Solver evaluation with new values

 1. "Excel 2016 for Mac": spustelėkite duomenų > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac" 2011: spustelėkite skirtuką duomenys , dalyje analizėspustelėkite sprendimo paieška.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Dalyje nustatymas nustatykitetikslo langelio langelio nuoroda arba pavadinimą.

  Pastaba: Tikslo langelyje turi būti formulė.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Norėdami

  Atlikite šiuos veiksmus

  Padarykite tikslo langelio reikšmę kiek įmanoma aukščiau

  Spustelėkite Maks.

  Padarykite tikslo langelio reikšmę kuo mažkiek įmanoma

  Spustelėkite min.

  Nustatykite tikslo langelį į tam tikrą reikšmę

  Spustelėkite reikšmė, tada lauke įveskite reikšmę.

 4. Lauke keičiant kintamųjų langelius įveskite kiekvieno sprendimo kintamojo langelių diapazono pavadinimą arba nuorodą. Atskirkite negretimas nuorodas kableliais.

  Kintamųjų langeliai turi būti tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su objektyviu langeliu. Galite nustatyti iki 200 kintamųjų langelių.

 5. Lauke taikomi apribojimai įtraukite apribojimus, kuriuos norite taikyti.

  Norėdami įtraukti apribojimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Dialogo lange Sprendimo priemonės parametrai spustelėkite Pridėti.

  2. Lauke Langelio nuoroda įveskite langelio nuorodą arba norimo diapazono langelio, kuriam priskiriamas apribojimas, pavadinimą.

  3. Laikinajame meniu <= ryšys pasirinkite norimą ryšį tarp nurodyto langelio ir apribojimo. Pasirinkus <=, =arba >=, lauke apribojimas įveskite skaičių, langelio nuorodą, pavadinimą arba formulę.

   Pastaba: Galite taikyti tik int, dėžę ir dif ryšius sprendimų kintamųjų langelių apribojimams.

  4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Norėdami

  Atlikite šiuos veiksmus

  Priimti apribojimą ir pridėti kitą

  Spustelėkite Pridėti.

  Priimti apribojimą ir grįžti į dialogo langą Sprendimo paieškos parametrai

  Spustelėkite Gerai.

 6. Spustelėkite spręsti, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Jei norite

  Atlikite šiuos veiksmus

  Tirpalo reikšmių išlaikymas lape

  Dialogo lange Sprendimo paieškos rezultatai spustelėkite saugoti sprendimo paiešką .

  Pradinių duomenų atkūrimas

  Spustelėkite Atkurti pradines reikšmes.

Pastabos: 

 1. Norėdami nutraukti sprendimo procesą, paspauskite "ESC". "Excel" perskaičiuoja lapą su paskutine koreguojamų langelių reikšmėmis.

 2. Norėdami kurti ataskaitą pagal sprendimo paieškos priemonės rastą sprendimą, galite spustelėti ataskaitos tipą lauke Ataskaitos, tada spustelėti Gerai. Ataskaita sukuriama naujame darbaknygės lape. Jei sprendimo paieškos priemonė neranda sprendimo, parinktis kurti ataskaitą negalima.

 3. Norėdami įrašyti koreguojamų langelių reikšmes kaip scenarijų, kurį galėsite Rodyti vėliau, dialogo lange Sprendimo paieškos rezultatai spustelėkite Įrašyti scenarijų ir lauke scenarijaus pavadinimas įveskite scenarijaus pavadinimą.

 1. "Excel 2016 for Mac": spustelėkite duomenų > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac" 2011: spustelėkite skirtuką duomenys , dalyje analizėspustelėkite sprendimo paieška.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Apibrėžę problemą, dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite parinktys.

 3. Pažymėkite žymės langelį Rodyti iteracijos rezultatus , kad pamatytumėte kiekvieno bandomojo sprendimo reikšmes, tada spustelėkite gerai.

 4. Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite mygtuką Spręsti.

 5. Dialogo lange Rodyti bandomąjį sprendimą atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Jei norite

  Atlikite šiuos veiksmus

  Sprendimo proceso sustabdymas ir dialogo langas Sprendimo paieškos rezultatai

  Spustelėkite baigti.

  Sprendimo proceso tęsimas ir paskesnio bandomojo sprendimo rodymas

  Spustelėkite Continue (Tęsti).

 1. "Excel 2016 for Mac": spustelėkite duomenų > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac" 2011: spustelėkite skirtuką duomenys , dalyje analizėspustelėkite sprendimo paieška.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Spustelėkite parinktys, tada dialogo lange parinktys arba Sprendimo paieškos parinktys pasirinkite vieną ar kelias iš šių parinkčių:

  Jei norite

  Atlikite šiuos veiksmus

  Sprendimo laiko ir iteracijų nustatymas

  Skirtuko visi metodai dalyje sprendimo apribojimai, esančiame lauke maksimalus laikas (sekundės) , įveskite skaičių sekundžių, kuriuo norite leisti naudoti sprendimo laiką. Tada lauke iteracijų įveskite maksimalų iteracijų skaičių, kurį norite leisti.

  Pastaba: Jei sprendimo būdas pasiekia maksimalų laiką arba pasikartojimų skaičių, kol sprendimo paieška randa sprendimą, sprendimo paieška rodo dialogo langą Rodyti bandomąjį sprendimą .

  Tikslumo laipsnio nustatymas

  Skirtuke visi būdai , esančiame lauke CONSTRAINT tikslumas , įveskite norimą tikslumo laipsnį. Kuo mažesnis skaičius, tuo didesnis tikslumas.

  Konvergencijos laipsnio nustatymas

  GRG netiesinio arba evoliucinio skirtuko lauke konvergencija įveskite santykinio pokyčio sumą, kurią norite leisti atlikti penkiais penkiais iteracijomis, prieš sprendimo paiešką sustojęs tirpale. Mažesnio skaičiaus, mažesnis santykinis pokytis leidžiamas.

 3. Spustelėkite Gerai.

 4. Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite spręsti arba uždaryti.

 1. "Excel 2016 for Mac": spustelėkite duomenų > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac" 2011: spustelėkite skirtuką duomenys , dalyje analizėspustelėkite sprendimo paieška.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Spustelėkite įkelti/įrašyti, įveskite modelio srities langelių intervalą, tada spustelėkite įrašyti arba įkelti.

  Įrašydami modelį, įveskite vertikalaus langelių diapazono, į kurį norite įterpti uždavinio modelį, pirmojo langelio nuorodą. Įkeldami modelį, įveskite viso langelių diapazono, kuriame yra uždavinio modelis, nuorodą.

  Patarimas: Galite įrašyti paskutinį pasirinkimą dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai su lapu įrašydami darbaknygę. Kiekvienas darbaknygės lapas gali turėti savo sprendimo paieškos pasirinkimus ir visi jie įrašomi. Taip pat galite nustatyti daugiau nei vieną lapo problemą spustelėdami įkelti/įrašyti , kad įrašytumėte atskiras problemas.

 1. "Excel 2016 for Mac": spustelėkite duomenų > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac" 2011: spustelėkite skirtuką duomenys , dalyje analizėspustelėkite sprendimo paieška.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Iššokančiajame meniu pasirinkite sprendimo būdą pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

Sprendimo būdas

Aprašas

GRG (apibendrintas sumažintas gradientas) netiesinis

Numatytasis pasirinkimas modeliams naudojant daugumą "Excel" funkcijų, išskyrus, jei norite, pasirinkite, peržvalgos ir kitos "veiksmo" funkcijos.

Paprastoji LP

Naudokite šį metodą linijinės programavimo problemoms. Modelyje turi būti naudojama SUM, SUMPRODUCT, + ir * formulėse, kurios priklauso nuo kintamųjų langelių.

Plėtotės

Šis metodas, pagrįstas genetiniais algoritmais, geriausiai tinka, kai modelis naudojamas, jei pasirinksite arba peržvalgos su argumentais, kurie priklauso nuo kintamųjų langelių.

Pastaba: Sprendimo paieškos programos kodo dalys yra Autorinės teisės 1990-2010 pagal "Frontline Systems", Inc. porcijas Copyright 1989 pagal optimalius metodus, Inc.

Kadangi papildinių programos Internetinė „Excel“ nepalaikomos, negalėsite naudoti sprendimo paieškos priedo, kad paleistumėte duomenų analizę, padėsiančią rasti optimalių sprendimų.

Jei turite "Excel" kompiuterio taikomąją programą, galite naudoti mygtuką Atidaryti naudojant "Excel" , kad atidarytumėte darbaknygę, kad galėtumėte naudoti sprendimo paieškos priedą.

Daugiau pagalbos naudojant sprendimo paiešką

Išsamesnės informacijos apie sprendimo paieškos kontaktą:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Svetainė: http://www.solver.com
El. paštas
: info@solver.comSprendimo paieškos žinynas "www.Solver.com".

Sprendimo paieškos programos kodo dalių autorių teisės priklauso 1990-2009, Frontline Systems, Inc. Dalies 1989 autorių teisės priklauso Optimal Methods, Inc.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Taip pat žr.

Sprendimo paieškos naudojimas kapitalinio biudžeto sudarymas

Sprendimo paieškos naudojimas norint nustatyti optimalų produktų derinį

"If" analizės Įvadas

„Excel“ formulių apžvalga

Kaip išvengti sugadintų formulių

Formulių klaidų aptikimas

„Excel“ spartieji klavišai

„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×