Turinio rengyklės puslapio dalis

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Turinio rengyklės puslapio dalį galite naudoti klasikinis dalių sudarytą puslapį įtraukti formatuotą tekstą, lenteles, hipersaitus ir vaizdus.

Svarbu: 

 • Turinio rengyklės puslapio dalis skirta HTML turiniui įtraukti į iš dalių sudarytą puslapį, kuriame gali būti hipersaitų. Tačiau ši puslapio dalis nėra skirta prisijungti prie žiniatinklio svetainėje. Jei turite prijungti puslapio dalį prie žiniatinklio svetainės, apsvarstykite galimybę naudoti puslapio peržiūros programos puslapio dalį.

 • Turinio rengyklės žiniatinklio dalis nepalaiko HTML FORM elemento. Jei turite įtraukti puslapio dalį, kuri naudoja FORM elementą, apsvarstykite galimybę naudoti puslapio peržiūros programos puslapio dalį arba formos puslapio dalį.

 • Publikavimo svetainės ir susieti puslapio dalių, pvz., turinio rengyklės puslapio dalį nepalaiko funkciją daugiakalbę vartotojo sąsają (MUI) su "SharePoint" turiniu. Vietoj to, naudodami funkciją variacijos ir nukreips vartotojus į atitinkamą variacijų svetainė, pagal savo žiniatinklio naršyklės kalbos parametrą. Daugiau informacijos rasite daugiakalbės žiniatinklio svetainės kūrimas.

Šiame straipsnyje

Turinio rengyklės puslapio dalies naudojimo būdai

Turinio įtraukimas į turinio rengyklės puslapio dalį

Redaguoto ir susieto turinio sujungimas

Turinio rengyklės puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Turinio rengyklės puslapio dalies naudojimo būdai

Turinio rengyklės puslapio dalį galite naudoti norėdami įtraukti:

 • Įžanginę, suformatuotą puslapio pastraipą.

 • Instrukcijų lentelę, paaiškinančią diagramą puslapyje, diagramoje naudojamus duomenis, ir kaip diagrama buvo sukurta.

 • Hipersaitų rinkinys – daugiau informacijos.

Puslapio viršus

Turinio įtraukimas į turinio rengyklės puslapio dalį

Turinį į turinio rengyklės žiniatinklio dalį galima įtraukti trimis būdais:

 • Raiškiojo teksto rengyklė    Galite naudoti raiškiojo teksto rengyklę, kad automatiškai įvestumėte turinį, net jei neišmanote HTML sintaksės. Spustelėkite mygtukus įrankių juostose Standartinė ir Formatavimas ekrano viršuje, kad įvestumėte ir formatuotumėte turinį. Spustelėkite Žinynas įrankių juostoje Standartinė, kad pateiktumėte suvestinę užduočių, kurias galite atlikti, ir jų atitinkamus mygtukus.

 • Šaltinio rengyklė    Šaltinio rengyklę galite naudoti norėdami įvesti arba modifikuoti HTML šaltinio kodą. Šaltinio rengyklė yra paprastojo teksto rengyklė ir skirta vartotojams, išmanantiems HTML sintaksę.

 • Turinio saitas    Užuot redagavę turinį, galite susieti turimą turinį įvesdami hipersaitą į teksto failą, kuriame yra HTML šaltinio kodą. Galima naudoti du hipersaitų protokolus:

  • Hiperteksto perdavimo protokolas (http://)

  • Hiperteksto perdavimo protokolas su privatumu, kuris naudoja saugiųjų jungčių lygmens (SSL) šifravimą (https://)

   Galite naudoti ir absoliutųjį URL arba santykinį URL. Tačiau negalite naudoti failo kelio.

Pastaba: Jei įvesite URL į turinio rengyklės puslapio dalį kaip santykinį saitą, įrašant įrašą saitas bus konvertuotas į absoliutųjį URL. Šis automatinis perskaičiavimas gali kelti problemų, jei turinį diegiate nuo aplinkos sukūrimo iki gamybos, kur absoliutieji URL nurodo į pradinio serverio vardą. Norėdami išspręsti automatinio perskaičiavimo problemą, turėsite redaguoti turinio rengyklės puslapio dalį gamybos serveryje ir rankiniu būdu atnaujinti URL.

Svarbu: Jei turinio saito ypatybė nurodo į failą, kuris yra ne svetainėje ir svetainė neturi anoniminės vartotojų prieigos, negalėsite pasiekti failo. Pagalbos kreipkitės į svetainės administratorių.

Puslapio viršus

Redaguoto ir susieto turinio sujungimas

Galite derinti redaguotą ir susietą turinį, kad pateiktumėte pirminės ir antrinės informacijos. Pavyzdžiui, jei susietas turinys arba pirminė informacija nepasiekiam, klaidos pranešimą galite pateikti kaip antrinę informaciją redaguotame turinyje. Kai sujungiate redaguotą ir susietą turinį, pirmiausia visada naudojamas susietas turinys. Jei susietas turinys nėra pasiekiamas, naudojamas redaguotas turinys.

Puslapio viršus

Turinio rengyklės puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Toliau pateiktos turinio rengyklės puslapio dalies pasirinktinės ypatybės.

Pastaba: Negalite peržiūrėti arba redaguoti šių pasirinktinių ypatybių asmeniniame rodinyje.

Ypatybė

Aprašas

Raiškiojo teksto rengyklė

Naudokite norėdami įvesti formatuotą tekstą, lenteles, hipersaitus ir vaizdus. HTML sintaksės išmanymas nėra būtinas.

Šaltinio rengyklė

Naudokite norėdami į paprastojo teksto rengyklę įvesti HTML šaltinio kodą. HTML sintaksės išmanymas yra būtinas.

Turinio saitas

Naudokite norėdami įvesti hipersaitą, nukreipiantį į teksto failą, kuriame yra HTML šaltinio kodas. Galima naudoti du hipersaitų protokolus:

 • Hiperteksto perdavimo protokolas (http://)

 • Hiperteksto perdavimo protokolas su privatumu, kuris naudoja saugiųjų jungčių lygmens (SSL) šifravimą (https://)

Galite naudoti ir absoliutųjį URL arba santykinį URL. Tačiau negalite naudoti failo kelio.

Svarbu: Jei turinio saito ypatybė nurodo į failą, kuris yra ne svetainėje ir svetainė neturi anoniminės vartotojų prieigos, negalėsite pasiekti failo. Pagalbos kreipkitės į svetainės administratorių.

Puslapio viršus

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines charakteristikas.

Pastaba:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius iš dalių sudarytą puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro iš dalių sudarytą puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo Ekrano patarimą, pateikiamą, pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš šių puslapių dalių galerijų įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis: svetainė, virtualusis serveris ir iš dalių sudarytas puslapis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

 • Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatyta.

 • Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba: Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „Windows SharePoint Services 3.0“ žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×