Turinio formatavimas arba tinkinimas

Turinio formatavimas arba tinkinimas

Programoje „Word“ sukūrę turinį, galite tinkinti jo išvaizdą. Pavyzdžiui, galite keisti maketą, keisti teksto formatavimą, pasirinkti, kiek antraščių lygių rodyti, ir pasirinkti, ar rodyti punktyrines linijas tarp įrašų ir puslapių numerių.

Pagrindinės turinio tinkinimo instrukcijos pateikiamos tolesniame skyriuje Turinio maketo keitimas.

Toliau pateikiama keletas turinio redagavimo būdų.

Teksto formatavimas:

Rodomi rodiniai prieš ir po turinio teksto stilių formatavimo

Įrašo lygio keitimas:

Rodomas 3 lygio įrašo pakeitimas 4 lygio įrašu

Taškinių pradžios tabuliatorių įtraukimas:

Rodomas taškinių linijų įtraukimas į turinį

Rodomų lygių skaičiaus keitimas:

Rodomas lygių skaičiaus keitimas, kad nebebūtų rodomas 3 lygis

Turinio maketo keitimas

 1. Skirtuke Nuorodos spustelėkite Turinys > Pasirinktinis turinys.

  Pasirinktinis turinys
 2. Dialogo lange Turinys atlikite keitimus. Srityse Spaudinio peržiūra ir Žiniatinklio peržiūra galite matyti, kaip atrodo pasirinktas formatas.

  • Punktyrinę liniją tarp turinio įrašų ir juos atitinkančio puslapio numerio įterpsite spustelėję sąrašą Tabuliacijos pradžia ir pasirinkę punktyrinę liniją. Taip pat galite pasirinkti brūkšninę liniją arba ją pašalinti ir palikti tuščią vietą.

   Pakeiskite turinio tabuliacijos pradžią į brūkšnelius ar taškus.
  • Norėdami pakeisti bendrą turinio išvaizdą, spustelėkite sąrašą Formatai ir pasirinkite norimą formatą.

  • Norėdami pakeisti rodomų turinio lygių skaičių, spustelėkite Rodyti lygius ir pasirinkite norimą lygių skaičių.

  Dialogo langas Turinys

  Patarimas: Šiame kontekste „lygiai“ reiškia antraščių lygius. Galima naudoti lygį 1 antraštė pagrindinėms antraštėms ir 2 antraštė antriniams skyriams. Jei pageidaujate, turinyje galima naudoti dar daugiau antrinių lygių.

 3. Spustelėkite Gerai.

Ką dar norėtumėte daryti?

Norėdami pakeisti turinio teksto rodymą, pakeiskite kiekvieno turinio lygio stilių.

 1. Skirtuke Nuorodos spustelėkite Turinys > Pasirinktinis turinys.

 2. Dialogo lange Turinys spustelėkite Modifikuoti. Jei mygtukas Modifikuoti yra pilkas, pakeiskite Formatai į Iš šablono.

  Naudokite dialogo langą Turinys norėdami pritaikyti turinio išvaizdą.
 3. Sąraše Stiliai spustelėkite norimą keisti lygį, tada spustelėkite Modifikuoti.

  Dialogo lange Modifikuoti stilių galima atnaujinti turinio teksto rodymą.
 4. Dialogo lange Stiliaus modifikavimas atlikite norimus formatavimo keitimus ir spustelėkite Gerai.

 5. Kartokite 3 ir 4 veiksmus su visais lygiais, kuriuos norite rodyti turinyje.

Programa „Word“ prisimins šiuos nustatymus kaskart atnaujinant dokumento turinį.

Norėdami keisti turinio įrašo lygį, tiesiog pakeiskite dokumente esančio teksto antraštės lygį.

 1. Spustelėkite norimą keisti antraštę.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite norimą antraštės lygį.
  1 antraštė stilių galerijoje

 3. Skirtuke Nuorodos spustelėkite Atnaujinti turinį.
  Turinio atnaujinimas

 4. Spustelėkite Naujinti visą turinį, tada spustelėkite Gerai.

Jei į dokumentą jau įtraukėte turinį, atlikus toliau nurodytą procedūrą jis bus pakeistas nauju turiniu, kuriame yra ta pati informacija ir tarp įrašų ir puslapių numerių yra taškiniai pradžios tabuliatoriai arba punktyrinės linijos.

 1. Spustelėkite Nuorodos, Turinys > Pasirinktinis turinys.

  Pasirinktinis turinys

 2. Dialogo lango Turinys sąraše Pradžios tabuliatorius spustelėkite punktyrinės linijos parinktį.

  Dialogo lango Turinys parinktis Taškinė linija

Norėdami keisti turinyje rodomų lygių kiekį, pakeiskite į turinį, turintį tiek lygių, kiek pageidaujate. Trumpesnis, bet sudėtingesnis būdas – lauko kodo informacijos keitimas.

 1. Spustelėkite Nuorodos, Turinys > Pasirinktinis turinys.

  Pasirinktinis turinys

 2. Dialogo lango Turinys sąraše Rodyti lygius pasirinkite norimą rodyti lygių skaičių ir spustelėkite Gerai.

  Dialogo langas Turinys

  Pavyzdžiui, jei spustelėsite 2, turinyje bus rodomas visas tekstas, kuriam pritaikytas stilius Antraštė 1 arba Antraštė 2.

 3. Kai bus klausiama, ar norite pakeisti esamą turinį, spustelėkite Taip.

Naudojant tam tikras komandas „Word“ įterpia laukus automatiškai. Pvz., kai pasirenkate Įterpti puslapio numerius, „Word“ įtraukia puslapio lauką. Pvz., kai pasirenkate Kurti turinį, „Word“ įtraukia turinio lauką.

Galite redaguoti lauko kodo informaciją ir greitai pakeisti turinyje rodomų lygių skaičių.

 1. Spustelėkite turinį ir paspauskite klavišų kombinaciją ALT + F9. Lauko kodo informacija pateikiama riestiniuose skliaustuose ir atrodo taip:

  Turinio lauko kodas

 2. Pakeiskite skaičių tarp kabučių. Pavyzdžiui, norėdami, kad būtų rodomi tik du lygmenys, pakeiskite "1-3" į "1-2".

 3. Kad vėl būtų rodomas turinys, dar kartą paspauskite Alt + F9.

 4. Pakeitimus išvysite atnaujinę turinį (Nuorodos ir Atnaujinti turinį).

Norėdami daugiau sužinoti apie laukų kodus, skaitykite Laukų kodai programoje „Word“.

Pagrindines turinio redagavimo instrukcijas rasite tolesniame skyriuje Tinkinto turinio įtraukimas.

Toliau pateikiama keletas turinio redagavimo būdų.

Teksto formatavimas:

Rodomi rodiniai prieš ir po turinio teksto stilių formatavimo

Įrašo lygio keitimas:

Rodomas 3 lygio įrašo pakeitimas 4 lygio įrašu

Taškinių pradžios tabuliatorių įtraukimas:

Rodomas taškinių linijų įtraukimas į turinį

Rodomų lygių skaičiaus keitimas:

Rodomas lygių skaičiaus keitimas, kad nebebūtų rodomas 3 lygis

Tinkinto turinio įtraukimas

Jei dokumente jau yra turinys, atlikus šią procedūrą jis bus pakeistas tinkintu turiniu.

 1. Skirtuko Nuorodos grupėje Turinys spustelėkite Turinys, tada spustelėkite Įterpti turinį.

  Turinio įterpimas

  Atidaromas dialogo langas Turinys.

  Dialogo langas Turinys

 2. Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Taškinį pradžios tabuliatorių, arba punktyrinę liniją, tarp turinio įrašų ir juos atitinkančio puslapio numerio įterpsite spustelėję sąrašą Pradžios tabuliatorius ir pasirinkę punktyrinę liniją.

   Taip pat galite pasirinkti brūkšninį pradžios tabuliatorių.

  • Norėdami pakeisti bendrą turinio išvaizdą, spustelėkite sąrašą Formatai ir pasirinkite norimą formatą.

   Lauke Spaudinio peržiūra galite pamatyti, kaip atrodys skirtingi formatai.

  • Norėdami pakeisti rodomų turinio lygių skaičių, spustelėkite Rodyti lygius ir pasirinkite norimą rodyti lygių skaičių.

Ką dar norėtumėte daryti?

Toliau pateikiama daugiau turinio redagavimo būdų. Norėdami gauti nuoseklių instrukcijų, pasirinkite parinktį iš toliau pateikto sąrašo.

Norėdami pakeisti turinio formatavimą, kurį sugeneruoja „Word“, pakeiskite kiekvieno turinio lygio stilių. Toks formatavimas yra atskiras nuo stilių, kuriuos pritaikėte dokumento antraštėms.

Atlikus stiliaus pakeitimus, „Word“ tą stilių naudoja kaskart, kai programa atnaujina turinį.

 1. Skirtuko Nuorodos grupėje Turinys spustelėkite Turinys, tada spustelėkite Įterpti turinį.

 2. Dialogo lange Turinys spustelėkite Modifikuoti.

  Dialogo langas Turinys

 3. Sąraše Stiliai spustelėkite norimą keisti lygį, tada spustelėkite Modifikuoti.

  Mygtukas Modifikuoti

 4. Dialogo lange Stiliaus modifikavimas atlikite norimus formatavimo keitimus ir spustelėkite Gerai.

 5. Kartokite 3 ir 4 veiksmus su visais lygiais, kuriuos norite rodyti turinyje.

Norėdami keisti turinio įrašo lygį, turite pakeisti dokumente esančio teksto antraštės lygį.

 1. Spustelėkite norimą keisti antraštę.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite antraštės stilių, kuris atitinka norimą lygį.

  Alternatyvusis tekstas

 3. Skirtuke Nuorodos, grupėje Turinys spustelėkite Naujinti turinį.

  Alternatyvusis tekstas

 4. Spustelėkite Naujinti visą turinį, tada spustelėkite Gerai.

Jei į dokumentą jau įtraukėte turinį, atlikus toliau nurodytą procedūrą jis bus pakeistas nauju turiniu, kuriame yra ta pati informacija ir tarp įrašų ir puslapių numerių yra taškiniai pradžios tabuliatoriai arba punktyrinės linijos.

 1. Skirtuko Nuorodos grupėje Turinys spustelėkite Turinys, tada spustelėkite Įterpti turinį.

  Alternatyvusis tekstas

 2. Dialogo lango Turinys sąraše Pradžios tabuliatorius spustelėkite punktyrinės linijos parinktį.

  Dialogo lango Turinys parinktis Taškinė linija

 1. Skirtuke Nuorodos, grupėje Turinys spustelėkite Turinys.

  Alternatyvusis tekstas

 2. Spustelėkite Pasirinktinis turinys.

 3. Dialogo lange Turinys, sąraše Rodyti lygius spustelėkite norimą turinio lygių skaičių.

  Dialogo langas Rodyti lygius turinyje

  Pavyzdžiui, jei spustelėsite 2, turinyje bus rodomas visas tekstas, kuriam pritaikytas stilius Antraštė 1 arba Antraštė 2.

 4. Kai bus klausiama, ar norite pakeisti esamą turinį, spustelėkite Taip.

Turite klausimų apie „Word“, į kurį čia neatsakėme?

Paskelbkite klausimą „Word“ atsakymų forume.

Padėkite patobulinti „Word“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti „Word“ turinį (ar bet kurią kitą funkciją)? Jei taip, apsilankykite „Word“ vartotojų balse ir praneškite mums!

Taip pat žr.

Turinio atnaujinimas

Turinio formatavimas arba tinkinimas programoje „Word 2016 for Mac“

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×