Trijų būsenų darbo eigos naudojimas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Trijų būsenų darbo eiga seka sąrašo elemento būseną pagal tris būsenas (fazes). Ją galima naudoti norint tvarkyti verslo procesus, kuriems vykstant įmonės turi sekti daug problemų ir elementų, pavyzdžiui, klientų palaikymo problemas, pardavimo duomenis arba projekto užduotis. Pavyzdžiui, trys projekto užduoties būsenos galėtų būti: nepradėta, vykdoma ir baigta.

Šiame straipsnyje

Kaip veikia trijų būsenų darbo eiga?

Sąrašo nustatymas naudoti trijų būsenų darbo eigą

Problemų sekimo sąrašą, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigoje, kūrimas

Pasirinktinio sąrašo, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigoje, kūrimas

Pasirinktinio sąrašo, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigos tinkinimas

Trijų būsenų darbo eigos įtraukimas į sąrašą

Rankiniu būdu pradėkite elemento trijų būsenų darbo eiga

Trijų būsenų darbo eigos užduoties užbaigimas

Kaip veikia trijų būsenų darbo eiga?

Trijų būsenų darbo eiga palaiko verslo procesus, kai reikia stebėti būseną problemų arba elementų per tris etapus ir du perėjimus tarp Valstijose. Su kiekvienos Valstijos perėjimą, darbo eiga priskiria užduotį asmeniui ir siunčia to asmens el. pašto įspėjimo apie užduotį. Atlikus šią užduotį, darbo eiga naujina elementą ir eigoje būseną į kitą būseną. Trijų būsenų darbo eiga veikia naudodami sąrašo šabloną Problemų sekimas . Tačiau ją galima naudoti su bet kuriuo sąrašu, nustatoma, kad yra stulpelis pasirinkimas su trimis ar daugiau reikšmių. Šiame stulpelyje pasirinkimas reikšmes naudoti kaip nustatyta, kad darbo eiga seka.

Sąraše gali būti daugiau nei vienas stulpelis pasirinkimas ir pasirinkti stulpelį gali turėti daugiau nei trys reikšmės. Vis dėlto trijų būsenų darbo eigą galite tik būti sukonfigūruotas naudoti vieną stulpelį pasirinkimas ir tik trys iš reikšmių stulpelyje pasirinktą pasirinkimas. Kai trijų būsenų darbo eigos įtraukimas į sąrašą ar biblioteką, galite pasirinkti pasirinkti stulpelį ir trys reikšmės pateikti pagal stulpelį. Norėdami sužinoti, kaip dirbti su sąrašo stulpelius, ieškokite sąrašo arba bibliotekos stulpelio kūrimas arba Naikinti stulpelį į sąrašą ar biblioteką.

Trijų būsenų darbo eigą galima naudoti valdant verslo procesus, kai reikia stebėti didelės apimties problemas ar elementus, pvz., palaikymo problemas, potencialius klientus ar projektų užduotis. Pavyzdžiui, nedidelės įvykių planavimo įmonės darbuotojams naudoti problemų sekimo sąrašo ir tinkintų trijų būsenų darbo eigos valdyti daug užduočių, susijusių su įvykiais ar planuojate. Trijų būsenų darbo eiga seka įvykių planavimo užduočių per tris etapus: aktyvus, Peržiūrėtiir baigta. Visos pasiruošimo įvykiui užduotys, susijusios su konkrečiu įvykiu yra sudarytas į problemų sekimo sąrašo, kuris buvo sukurtas, kad įvykis ir yra pažymėtas kaip aktyvų. Įvykio koordinatorius priskiria atskiras užduotis savo komandos nariams ir tada pradeda trijų būsenų darbo eigos šiuos elementus norite pradėti darbą su įvykio užduotimis.

Pradėjus darbo eigą, sukuriamos užduotys paskirtam asmeniui. Komandos narys, gavęs užduotį, atlieka darbą, būtiną užduočiai užbaigti. Tai gali būti darbas, neįtrauktas į sąrašą arba svetainę, kurioje yra problemų sekimo sąrašas. Pavyzdžiui, jei komandos narys gauna darbo eigos užduotį sukurti maisto tiekimo planą, jis susisiekia su maistą tiekiančia įmone ir planą kuria kartu su ja. Kai sukuriamas maisto tiekimo plano juodraštis, komandos narys pažymi savo užduotį kaip baigtą. Šiuo metu darbo eiga problemų sekimo sąraše naujina įvykio užduoties būseną iš aktyvios į parengtą peržiūrėti ir sukuria įvykio koordinatoriui antrą užduotį – peržiūrėti maisto tiekimo planą. Kai įvykio koordinatorius peržiūri ir patvirtina maisto tiekimo planą, darbo eigos užduotis pažymima kaip baigta, o darbo eiga naujina užduoties būseną iš parengtos peržiūrėti į baigtą.

Pastaba: Darbo eigos dalyvis trijų būsenų darbo eigos užduotį gali baigti dviem būdais. Dalyvis gali redaguoti darbo eigos užduotį ir pažymėti ją kaip baigtą arba dalyvis gali keisti darbo eigos elemento būseną sąraše (jei dalyvis turi sąrašo keitimo teises). Jei sąraše darbo eigos elemento būseną dalyvis atnaujina rankiniu būdu, darbo eigos užduotis baigta. Jei dalyvis redaguoja darbo eigos užduotį, kad pažymėtų ją kaip baigtą, darbo eigos elemento būsena sąraše naujinama į būseną Baigta.

Trijų būsenų darbo eigą, pateikti ankstesniame pavyzdyje veiksmai, naudokite stebėti procesą:

Trijų būsenų darbo eigos pavyzdžio vyksmo diagrama

Puslapio viršus

Sąrašo nustatymas trijų būsenų darbo eigai naudoti

Prieš pradedant naudoti trijų būsenų darbo eigą, sąrašo turi nustatymas naudoti darbo eigą. Šiame sąraše turi būti elementus, kuriuos planuojate stebėti arba tvarkymas naudojant darbo eigą. Sąrašo šabloną Problemų sekimas veikia trijų būsenų darbo eigoje. Tačiau taip pat galite sukurti pasirinktinį sąrašą, kurį naudosite šiose darbo eigose. Jei norite sukurti pasirinktinį sąrašą naudoti trijų būsenų darbo eigą, turite būti tikri, kad sąraše yra bent vienas pasirinkimas stulpelį, kuriame yra trijų ar daugiau pasirinkimas reikšmės. Kai nustatote trijų būsenų darbo eigą, kuris bus naudojamas su sąrašu, turite nurodyti pasirinkti stulpelį, kuriame yra būsenos reikšmes, kurios bus sekti darbo eigą.

Puslapio viršus

Problemų sekimo sąrašo, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigoje, kūrimas

Pagal numatytuosius parametrus trijų būsenų darbo eigą galite naudoti su bet kuriuo sąrašu, kurį sukuriate naudodami sąrašo šabloną Problemų sekimas.

 1. Meniu Svetainės veiksmai , spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį.

 2. Visi svetainės turinio puslapyje spustelėkite kurti.

 3. Dialogo lange kurti spustelėkite Problemų sekimasir įveskite sąrašo pavadinimą. Sąrašo pavadinimas yra būtinas.

  Pastaba: Sąrašo pavadinimas rodomas sąrašo puslapio viršuje, tampa sąrašo puslapio žiniatinklio adresą ir rodomas naršymo elementus, kurie padeda vartotojams raskite ir atidarykite sąrašą.

 4. Jei norite pateikti sąrašo aprašą arba nurodyti, jei nuoroda į sąrašą rodoma greitosios paleisties srityje, numatytoji reikšmė yra taip, spustelėkite Daugiau parinkčių.

  • Laike Aprašas įveskite sąrašo paskirties aprašą. Aprašas yra pasirinktinis.

  • Norėdami įtraukti saitą į šį sąrašą greitosios paleisties srityje, spustelėkite taip , kad naršymo skyriuje.

 5. Kurti dialogo lango apačioje spustelėkite kurti.

Puslapio viršus

Pasirinktinio sąrašo, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigoje, kūrimas

Jei norite kurti pasirinktinį sąrašą, kurį naudosite trijų būsenų darbo eigoje, turite įtraukti bent vieną stulpelį Pasirinkimas, kuriame būtų bent trys darbo eigos sekamų būsenų vertės.

 1. Meniu Svetainės veiksmai , spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį.

 2. Visi svetainės turinio puslapyje spustelėkite kurti.

 3. Dialogo lange kurti, spustelėkite Pasirinktinis sąrašasir įveskite sąrašo pavadinimą. Sąrašo pavadinimas yra būtinas.

  Pastaba: Sąrašo pavadinimas rodomas sąrašo puslapio viršuje, tampa sąrašo puslapio žiniatinklio adresą ir rodomas naršymo elementus, kurie padeda vartotojams raskite ir atidarykite sąrašą.

 4. Jei norite pateikti sąrašo aprašą arba nurodyti, jei nuoroda į sąrašą rodoma greitosios paleisties srityje, numatytoji reikšmė yra taip, spustelėkite Daugiau parinkčių.

 5. Laike Aprašas įveskite sąrašo paskirties aprašą. Aprašas yra pasirinktinis.

 6. Kad pridėtumėte saitą prie šio sąrašo greitosios paleisties srityje, skyriuje Naršymas spustelėkite Taip.

 7. Kurti dialogo lango apačioje spustelėkite kurti.

Puslapio viršus

Pasirinktinio sąrašo, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigoje, tinkinimas

 1. Pasirinktinio sąrašo, juostelėje spustelėkite skirtuką sąrašas ir tada spustelėkite Sąrašo parametrai.

 2. Dalyje Stulpeliai spustelėkite Kurti stulpelį.

 3. Skyriaus Pavadinimas ir tipas dalyje Stulpelio pavadinimas įveskite stulpelio, kurį norite naudoti darbo eigos būsenų reikšmėms nurodyti, pavadinimą.

 4. Dalyje Šiame stulpelyje esančios informacijos tipas pažymėkite Parinktis (pasirinkimo meniu).

 5. Skyriaus Papildomi stulpelio parametrai dalyje Aprašas įveskite pasirinktinį stulpelio aprašą.

 6. Dalyje Reikalauti, kad šis stulpelis būtų užpildytas spustelėkite Taip.

 7. Sąrašo lauke pagal įveskite kiekvieno pasirinkimas atskiroje eilutėje, įveskite trims arba daugiau pasirinkimas reikšmes, kurias norite naudoti šiame stulpelyje. Šios reikšmės taps darbo eigos būsenos.

 8. Dalyje Galimybes pasirinkti rodyti naudojant pažymėkite Išplečiamasis meniu arba Pasirinkimo mygtukai.

 9. Dalyje Leisti „užpildyti“ pasirinktis spustelėkite Ne.

 10. Nurodykite, ar norite nurodyti numatytąją šio stulpelio reikšmę, ar norite pridėti ją numatytajame sąrašo rodinyje.

 11. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Trijų būsenų darbo eigos pridėjimas sąraše

Prieš pradedant naudoti elementus į šį sąrašą, turite įtraukti trijų būsenų darbo eigą į sąrašą. Jei norite pridėti trijų būsenų darbo eigą į sąrašą, nurodote, kurioje sąrašo stulpelyje Būsena reikšmės, kurias norite sekti darbo eigą. Taip pat nurodyti informacijos apie tai, ką norite kilti kiekvienu etapu darbo eigą. Pavyzdžiui, galite nurodyti temą ir užduoties gavėjai gauna el. pašto įspėjimų tekstą.

Daugumoje svetainių tipų trijų būsenų darbo eiga įgalinta pagal numatytuosius nustatymus. Tačiau svetainių rinkinio administratorius gali išjungti šią funkciją. Jeigu trijų būsenų darbo eiga neprieinama, kreipkitės į svetainių rinkinio administratorių.

Svarbu: Norėdami sąraše pridėti darbo eigą, turite turėti sąrašų tvarkymo teises.

 1. Atidaryti sąrašą, į kurį norite pridėti trijų būsenų darbo eigą. Iš pasirinktinį sąrašą, juostelėje spustelėkite skirtuką sąrašas ir spustelėkite Sąrašo parametraiarba parametrai, skirti bibliotekos, kurį atidarote tipą. Pvz., dokumentų bibliotekoje, spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje teisės ir valdymasspustelėkite darbo eigos parametrai.

  Jei darbo eigos jau buvo įtraukti į šį sąrašą, biblioteką arba turinio tipą, šį veiksmą, pateksite tiesiai į puslapį keisti darbo eigos parametrus ir jums reikia spustelėkite eiti į lauką įtraukti darbo eigą įtraukti darbo eigą . Jei darbo eigų, įtrauktų į šį sąrašą, biblioteką arba turinio tipą, šį veiksmą pateksite tiesiai į įtraukti puslapio darbo eigos.

 3. Jei sąraše jau yra darbo eigos puslapio keisti darbo eigos parametrai spustelėkite įtraukti darbo eigą.

 4. Puslapio įtraukti darbo eigos puslapio sekcijoje darbo eiga , spustelėkite trijų būsenų darbo eigos šablono žymėjimas.

 5. Sekcijoje Pavadinimas įveskite unikalų darbo eigos pavadinimą.

 6. Sekcijoje Užduočių sąrašas nurodykite, kurį užduočių sąrašą naudoti darbo eigoje.

  Pastaba: 

  • Galite naudoti numatytąjį sąrašą Užduotys arba sukurti naują. Jei naudojate numatytąjį užduočių sąrašą, darbo eigos dalyviai galės lengvai rasti ir peržiūrėti savo darbo eigas naudodami užduočių sąrašo rodinį Mano užduotys.

  • Kurkite naujus užduočių sąrašus, jei darbo eigos užduotyse bus rodoma svarbūs arba konfidencialūs duomenys, kuriuos norite laikyti atskirai nuo bendro sąrašo Užduotys.

  • Kurkite naują užduočių sąrašą, jei jūsų įmonėje bus daug darbo eigų arba jei į darbo eigą bus įtraukta daug užduočių. Šiuo atveju galite kurti kiekvienos darbo eigos užduočių sąrašus.

 7. Sekcijoje Retrospektyvos sąrašas pažymėkite, kurį retrospektyvos sąrašą naudoti šioje darbo eigoje. Retrospektyvos sąraše rodomi visi darbo eigos įvykiai.

  Galite naudoti numatytąjį sąrašą Retrospektyva arba kurti naują sąrašą. Jei jūsų įmonėje bus daug darbo eigų, galite kurti atskirą kiekvienos darbo eigos retrospektyvos sąrašą.

 8. Sekcijoje Pradžios parinktys atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad būtų leista pradėti darbo eigą rankiniu būdu, pažymėkite žymės langelį Leisti pradėti šią darbo eigą autentifikuotam vartotojui, turinčiam dalyvavimo teises, rankiniu būdu. Pažymėkite žymės langelį Reikalauti sąrašų tvarkymo teisių, norint paleisti šią darbo eigą, jei norite reikalauti papildomų teisių darbo eigai įtraukti.

  • Jei sukūrę naujus elementus norite pradėti darbo eigą automatiškai, pažymėkite žymės langelį Paleiskite šią darbo eigą, kai sukuriamas naujas elementas.

 9. Spustelėkite Pirmyn.

 10. Skyriaus Darbo eigos būsenos dalyje Pasirinkite lauką Pasirinkimas pažymėkite sąrašo, kuriame yra jūsų darbo eigoje norimos naudoti būsenų reikšmės, stulpelį Pasirinkimas, tada pažymėkite stulpelio reikšmes, reikalingas nurodyti darbo eigos Pradinę būseną, Vidurinę būseną ir Galutinę būseną.

 11. Dviejuose skyriuose Nurodykite, kas turi būti atliekama inicijavus darbo eigą (pirmosios užduoties darbo eigoje parinktys) ir Nurodykite, kas turi būti atliekama darbo eigos būsenai pasikeitus į vidurinę (antrosios užduoties darbo eigoje parinktys) nurodykite šią informaciją:

  Išsami užduoties informacija

Užduoties aprašas:

Įveskite informaciją, kurią norite įtraukti į užduoties aprašą. Jei pažymite žymės langelį Įtraukti sąrašo lauką, jūsų pažymėtas laukas bus įtrauktas pranešimo gale. Jei pažymite žymės langelį Įterpti sąrašo elemento saitą, sąrašo elemento saitas įtraukiamas į aprašą.

Užduoties terminas:

Jei norite nurodyti užduoties terminą, pažymėkite žymės langelį Įtraukti sąrašo lauką, tada sąraše, kuriame yra terminui norima naudoti datos informacija, pažymėkite datos stulpelį.

Užduotis priskirta:

Jei norite priskirti užduotį sąraše nurodytam asmeniui, spustelėkite Įtraukti sąrašo lauką, tada sąraše, kuriame yra norimo naudoti vartotojo informacija, pažymėkite stulpelį. Kai darbo eiga pradedama, pirmoji užduotis priskiriama asmeniui, kurio vardas rodomas šiame darbo eigos elemento stulpelyje.

Jei visais darbo eigos atvejais norite priskirti šią užduotį nurodytam asmeniui, spustelėkite Pasirinktinis, tada įveskite arba pasirinkite asmens, kuriam norite priskirti užduotį, vardą.

 1. Pažymėkite žymės langelį Siųsti el. laišką, jei norite, kad darbo eigos dalyviai el. paštu gautų įspėjimus apie darbo eigos užduotis.

  Pastaba: Jei norite įsitikinti, kad darbo eigos dalyviai gauna el. pašto įspėjimus ir priminimus apie savo darbo eigos užduotis kai pradėjo darbo eigą, susisiekite su savo svetainių rinkinio administratorius, Norėdami patikrinti, ar svetainėje įgalintas el. laiškus.

  Išsami el. laiško informacija

Kam

Įveskite asmens, kuriam norite siųsti el. pašto įspėjimą apie darbo eigos užduotį, vardą. Pažymėkite žymės langelį Įtraukti užduotį, priskirtą, jei norite siųsti el. pašto įspėjimą užduoties savininkui.

Tema

Įveskite temos eilutę, kurią norite naudoti siųsdami el. pašto įspėjimus. Pažymėkite žymės langelį Naudoti užduoties pavadinimą, jei norite pridėti užduoties pavadinimą el. laiško temos eilutėje.

Pagrindinis tekstas

Įveskite informaciją, kurią norite rodyti el. pašto įspėjimo pagrindiniame pranešimo tekste. Pažymėkite žymės langelį Įterpti saitą į sąrašo elementą, jei pranešime norite įtraukti saitą į sąrašo elementą.

 1. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Rankiniu būdu pradėkite elemento trijų būsenų darbo eigą

Trijų būsenų darbo eigą pirmiausia reikia įtraukti į sąrašą, kad ją galima būtų naudoti su šio sąrašo elementais. Daugiau informacijos rasite ankstesniuose skyriuose.

Galima konfigūruoti, kad trijų būsenų darbo eiga būtų pradėta automatiškai, kai į sąrašą įtraukiama naujų elementų, arba darbo eigą galima konfigūruoti taip, kad vartotojams, turintiems konkrečias teises, būtų leidžiama pradėti darbo eigą rankiniu būdu. Vykdant kai kurias darbo eigas galimos abi parinktys.

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite rankiniu būdu pradėti sąrašo elemento trijų būsenų darbo eigą. Būtina teisė redaguoti sąrašo elementus. Vykdant kai kurias darbo eigas, reikalaujamos sąrašų tvarkymo teisės.

Pastaba: Jei norite įsitikinti, kad darbo eigos dalyviai gauna el. pašto įspėjimus ir priminimus apie savo darbo eigos užduotis po to, galite pradėti darbo eigą, susisiekite su savo svetainių rinkinio administratorius, Norėdami patikrinti, ar svetainėje įgalintas el. laiškus.

 1. Atidarykite sąrašą su elementu, kurio trijų būsenų darbo eigą norite pradėti.

 2. Nukreipkite žymiklį į elementą, kurio darbo eigą norite pradėti, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Darbo eigos.

  Pastaba: Komanda Darbo eigos galima tik tada, kai elementas yra sąraše arba bibliotekoje, kuriuose yra bent viena su jais susieta darbo eiga.

 3. Meniu Svetainės veiksmai , spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį.

 4. Dalyje Pradėti naują darbo eigą spustelėkite norimos pradėti trijų būsenų darbo eigos pavadinimą.

  Darbo eiga pradedama nedelsiant.

Puslapio viršus

Trijų būsenų darbo eigos užduoties užbaigimas

Norėdami užbaigti trijų būsenų darbo eigos užduotį, turite turėti bent elemento redagavimo teises užduočių sąrašuose, kuriuose įrašytos darbo eigos užduotys.

 1. Norėdami rasti savo darbo eigos užduotį, atidarykite svetainės sąrašą Užduotys ir meniu Rodymas pasirinkite Mano užduotys.

  Pastaba: Jei darbo eiga nenaudoja numatytuosius užduočių sąrašus, savo darbo eigos užduotį gali nebūti sąraše užduotys . Norėdami rasti savo darbo eigos užduotį, eikite į sąrašą arba biblioteką, kur įrašyti darbo eigos elemento. Nukreipkite žymiklį į elementą, kurį norite baigti, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę ir tada spustelėkite darbo eigospavadinimą. Darbo eigos būsenos puslapio dalyje Vykdomos darbo eigos, spustelėkite darbo eigą, kurioje esate dalyvis, vardą. Dalyje užduotys, raskite savo darbo eigos užduotį.

 2. Atidarykite sąrašą, kuriame yra elementas, kurį norite pažymėti kaip baigtą.

 3. Perkelkite žymiklį ant norimos baigti užduoties pavadinimo, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Redaguoti elementą.

 4. Dialogo lange Užduotys įveskite arba pažymėkite informaciją, kuri būtina norint pabaigti užduotį, ir tada spustelėkite Įrašyti.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×