Tinkinkite puslapio dalis

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jei esate tinklalapio savininkas, galite tinkinti puslapio dalių keliais būdais. Naudojant žiniatinklio naršyklę, galite pakeisti puslapio dalies ypatybes, naudojant puslapio dalies tvarkymo puslapis. Galite toliau tinkinti puslapio dalių, naudodami žiniatinklio dizaino programą, suderinamą su Microsoft Windows SharePoint Services, pvz., Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Rasti daugiau informacijos apie žiniatinklio dalių ir žiniatinklio dalies puslapių skyriuje Taip pat žiūrėkite saitus.

Šiame straipsnyje

Puslapio dalies ypatybių keitimas naudojant įrankių sritį

Atidaryti ir naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapis

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Puslapio dalies ypatybių keitimas naudojant įrankių sritį

Galite keisti žiniatinklio dalies atributus priskirdami reikšmes žiniatinklio dalies ypatybėms. Visos puslapio dalys dalijasi bendrosios ypatybės, kad galėtumėte nurodyti atributus išvaizdą, maketą ir kitą informaciją. Puslapio dalį, taip pat gali būti pasirinktines ypatybes, taikomos tik žiniatinklio dalis.

Pastaba: Jei iš dalių sudarytas puslapis yra saugomas dokumentų bibliotekoje, gali tekti paimti ir užrakinti iš dalių sudaryto puslapio dokumentą prieš atliekant keitimus, pvz., įtraukiant puslapio dalis. Kai baigsite, būtinai įrašykite ir atrakinkite dokumentą bibliotekoje, kad keitimai būtų matomi visiems vartotojams.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Spustelėkite puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis puslapio dalies, kuriam norite keisti ypatybes, ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei esate bendrinamame rodinyje, spustelėkite Modifikuoti bendrinamą puslapio dalį.

  • Jei esate asmeniniame rodinyje, spustelėkite Modifikuoti mano puslapio dalį.

 3. Keiskite norimas ypatybes norite keisti.

 4. Norėdami įrašyti keitimus ir uždaryti įrankių sritį, spustelėkite Gerai. Norėdami peržiūrėti keitimus neuždarę įrankių srities, spustelėkite Taikyti.

Ypatybes, kurios bus taikomos pažymėtą puslapio dalį sąrašas įrankių srityje. Šių ypatybių yra bendrųjų ypatybių, taip pat pasirinktines ypatybes, puslapio dalies kūrėjas turi apibrėžtas puslapio dalies. Jei esate asmeniniame rodinyje, puslapio dalies kūrėjas gali apriboti kurios pasirinktinės ypatybės galite pakeisti žiniatinklio dalis.

Saitų, kur rasti daugiau informacijos apie įvairių žiniatinklio dalių tipų tinkinimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Atidaryti ir naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapis

Jei kyla problemų su žiniatinklio dalies arba puslapio dalių ryšys savo puslapyje, galite naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapis padėti izoliuoti ir išspręsti jūsų problemą. Turite atitinkamą puslapio dalies, puslapio dalis arba puslapio dalies zonos teisę naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapis.

Patarimas:  Jei tiksliai nežinote, kuri puslapio dalis ar puslapio dalies ryšys sukelia iš dalių sudaryto puslapio problemą, geras būdas dirbti nuosekliai, t. y. vienu metu uždaryti vieną puslapio dalį, tada naršyti visą iš dalių sudarytą puslapį (spustelėkiteGrįžti į mano iš dalių sudarytą puslapį), ir pamatysite, ar tai išsprendžia problemą. Jei aptikote probleminę puslapio dalį, galbūt verta ją nustatyti iš naujo arba panaikinti.

 1. Atidarykite dokumentų biblioteką, kurioje yra puslapio dalis.

 2. Nukreipkite žymiklį į puslapio pavadinimą, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę ir tada spustelėkite Redaguoti ypatybes.

 3. Spustelėkite Atidaryti iš dalių sudarytą puslapį tvarkymo rodinyje, kad būtų atidarytas puslapio dalies tvarkymo puslapis.

 4. Patikrinkite, ar esate norimame rodinyje: asmeniniame ar bendrinamame. Jei norite rodinius perjungti, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

  • Jei esate asmeniniame rodinyje ir norite perjungti į bendrinamą rodinį, spustelėkite Perjungti į bendrinamą rodinį.

  • Jei esate bendrinamame rodinyje ir norite perjungti į asmeninį rodinį, spustelėkite Perjungti į asmeninį rodinį.

 5. Pasirinkite vieną ar daugiau puslapio dalių atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite puslapio dalį perkelti į iš dalių sudarytų puslapių galeriją, spustelėkite Uždaryti.

  • Norėdami pašalinti asmeninės ypatybės reikšmės ir grąžinti bendro naudojimo ypatybių reikšmes žiniatinklio dalies, spustelėkite nustatyti iš naujo. Būsite paraginti patvirtinti prieš iš naujo puslapio dalį.

  • Norėdami visam laikui panaikinti žiniatinklio dalį iš puslapio, spustelėkite Naikinti. Būsite paraginti patvirtinti prieš panaikinant puslapio dalį.

   Tai gali būti teisę naikinti puslapio dalį į bendrinamą rodinį, o ne į asmeninį rodinį.

 6. Baigę spustelėkite Grįžti į iš dalių sudarytą puslapį.

  Patarimas: Prieiti prie puslapio dalies tvarkymo puslapio dalių sudaryto puslapio, kuris nėra saugomas dokumentų bibliotekoje, pvz., svetainės pagrindiniame puslapyje, papildyti ?content = 1 puslapio URL pabaigoje.

Pastaba: Uždaryti, iš naujo arba naikinti statinį žiniatinklio dalį (tai yra puslapio dalį puslapio dalies zonos), negalima naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapis. Norėdami išlaikyti statinį puslapio dalį, turite naudoti žiniatinklio dizaino programą, suderinamą su Microsoft Windows SharePoint Services, pvz., Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Puslapio viršus

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines charakteristikas.

Pastaba:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius iš dalių sudarytą puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro iš dalių sudarytą puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo Ekrano patarimą, pateikiamą, pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš šių puslapių dalių galerijų įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis: svetainė, virtualusis serveris ir iš dalių sudarytas puslapis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

 • Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatyta.

 • Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba: Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „Windows SharePoint Services 3.0“ žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×