Telkimai papildinyje „PowerPivot“

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Agregavimo – tai būdas sutraukimas, suvestine ar grupuojant duomenis. Kai jums pradėti naudojant neapdorotus duomenis iš lentelių ar kitų duomenų šaltinių, duomenys yra dažnai bazinio, tai reiškia yra daug informacijos, tačiau ji nėra pranešimus arba sugrupuoti kaip nors pakeičiamas. Nebūdami santraukos ar struktūra gali būti sudėtinga nustatyti duomenyse. Svarbi duomenų modeliavimas yra apibrėžti, kuriuose supaprastinti, abstraktus arba sumuoti atsakymo į klausimą tam tikri verslo modelius.

Dažniausiai pasitaikančios agregavimo, pavyzdžiui, vidurkis, skaičius, DISTINCTCOUNT, MAX, MINarba suma galima kurti priemonė automatiškai naudodami mygtuką Automatinė sudėtis. Kitų tipų agregavimo, pvz., AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSarba SUMXpateikia lentelę, tada reikia formulė, sukurta naudojant Duomenų analizės išraiškos (DAX).

Telkimų naudojimas „Power Pivot“

Telkimo grupių pasirinkimas

Telkiant duomenis jie grupuojami pagal atributus, pvz., produktą, kainą, regioną ar datą, tada apibrėžiama formulė, kurią galima taikyti visiems grupės duomenims. Pavyzdžiui, kurdami bendrąją metų sumą, kuriate telkimą. Jeigu vėliau kuriate šių metų ir praėjusių metų santykį ir pateikiate reikšmę kaip procentus, kuriamas kito tipo telkimas.

Duomenų grupavimo sprendimas priimamas atsižvelgiant į verslo poreikius. Pavyzdžiui, telkimai gali atsakyti į šiuos klausimus:

Skaičiuoja   Kiek operacijų buvo atlikta per mėnesį?

Vidurkiai    Kokie pardavimo šį mėnesį, pagal pardavėjus?

Minimalios ir maksimalios reikšmės    Kurie pardavimo regionai buvo parduotų vienetų penkių sėkmingiausi?

Jei norite sukurti skaičiavimą, kuris atsakytų į šiuos klausimus, privalote turėti išsamius duomenis su skaičiais, kuriuos būtų galima skaičiuoti arba pridėti, o tie skaitiniai duomenys turi būti tam tikru būdu susiję su grupėmis, kurias naudosite tvarkydami rezultatus.

Jei duomenys jau nėra reikšmės, kurias galite naudoti grupavimui, pvz., produktų kategorijos arba geografiniam regionui, kurioje yra parduotuvės pavadinimą, galite norėti grupės pristatyti savo duomenų įtraukdami kategorijas. Kai kuriate grupės programoje "Excel", galite rankiniu būdu įveskite arba pasirinkite norimą naudoti darbalapio stulpelius iš grupės. Tačiau reliacinės sistemoje, hierarchijas, pvz., produktų kategorijų dažnai saugomi kitą lentelės nei tai arba reikšmę lentelėje. Paprastai kategorijos lentelėje yra susietas su tai duomenis pagal tam tikrą kodą. Pavyzdžiui, Tarkime, pastebėsite, kad jūsų duomenyse yra produkto ID, bet ne produktų arba jų kategorijų pavadinimus. Norėdami įtraukti kategoriją į plokščią "Excel" darbalapį, jums reikės kopijuoti stulpelį, kuriame yra kategorijų pavadinimus. Su Power Pivot, galite importuoti produktų kategorijos lentelės į duomenų modelį, sukurti ryšį su duomenų lentelės ir produktų kategorijų sąraše ir naudodamiesi kategorijas, duomenų grupės. Daugiau informacijos rasite kurti ryšius tarp lentelių.

Telkimo funkcijos pasirinkimas

Identifikavus ir įtraukus grupavimus, būtina nuspręsti, kurios matematinės funkcijos bus naudojamos telkiant. Dažnai žodis „telkimas“ naudojamas kaip matematinių ar statistinių operacijų, naudojamų telkimuose, pvz., sumų, vidurkių, minimalių sumų ar skaičiavimų, sinonimas. Naudojant „Power Pivot“, be standartinių telkimų, naudojamų „Power Pivot“ ir „Excel“, galima kurti pasirinktines telkimo formules.

Pavyzdžiui, naudojant tą patį reikšmių ir grupavimų rinkinį, kuris buvo naudojamas ankstesniuose pavyzdžiuose, galima sukurti pasirinktinius telkimus, atsakančius į šiuos klausimus:

Filtruota skaičiuoja   Kiek operacijų buvo atlikta per mėnesį, išskyrus mėnesio pabaigos priežiūros laiko intervalą?

Santykiai naudojant vidurkius per tam tikrą laiką    Koks procentas didėjimas arba mažėjimas, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu pardavimo?

Sugrupuoti minimalios ir maksimalios reikšmės    Kurie pardavimo regionai įvertinti kaip geriausieji kiekvienoje produktų kategorijoje arba akcijų srityje?

Telkimų įtraukimas į formules ir „PivotTable“

Jeigu įsivaizduojate, kaip turėtų būti grupuojami duomenys ir reikšmės, kurias norite naudoti, nuspręskite, ar kurti „PivotTable“, ar kurti skaičiavimus pačioje lentelėje. „Power Pivot“ išplečia ir patobulina „Excel“ galimybes kurti telkimus, pvz., sumas, skaičiavimus ir vidurkius. Naudojant „Power Pivot“ galima kurti pasirinktinius telkimus „Power Pivot“ lange arba „Excel“ „PivotTable“ srityje.

  • Apskaičiuojamąjį stulpelį, galite sukurti agregavimo, atsižvelgiant į dabartinės eilutės kontekstas gauti susijusios eilutės iš kitos lentelės, ir tada sudėti, suskaičiuoti arba susijusios eilutės tų reikšmių vidurkis.

  • Priemonė, galite kurti dinamiškas, kuriuose naudoti apibrėžti formulėje filtrai ir filtrai, "PivotTable" dizaino ir duomenų filtrai ir stulpelių antraštes, eilučių antraščių žymėjimą. Naudodami standartinį agregavimo priemonės gali būti sukurta Power Pivot naudodami mygtuką Automatinė sudėtis arba formulių kūrimą. Taip pat galite sukurti netiesioginis priemonės naudojant standartinį agregavimo "PivotTable" programoje "Excel".

Grupavimų įtraukimas į „PivotTable“

Kurdami „PivotTable“ velkate grupavimus, kategorijas ar hierarchijas nurodančius laukus į „PivotTable“ stulpelių ir eilučių sritį, kad būtų sugrupuoti duomenys. Tada velkate laukus, kuriuose yra skaitinės reikšmės, į reikšmių sritį, kad jas būtų galima apskaičiuoti, nustatyti jų vidurkį arba sudėti.

Jei kategorijų įtraukimas į "PivotTable", tačiau kategorijos duomenis nėra susijęs su faktų duomenis, galite gauti klaidos ar būdingų rezultatus. Paprastai Power Pivot pabandyti išspręsti problemą, automatiškai aptikti ir rodo ryšius. Daugiau informacijos ieškokite darbas su "PivotTable".

Taip pat galima vilkti laukus į duomenų filtrus, kad būtų galima pasirinkti peržiūrimas duomenų grupes. Naudojant duomenų filtrus galima interaktyviai grupuoti, rūšiuoti ir filtruoti „PivotTable“ rezultatus.

Grupavimų naudojimas formulėse

Grupavimus ir kategorijas taip pat galima naudoti siekiant telkti lentelėse esančius duomenis. Reikia sukurti ryšius tarp lentelių, tada sukurti formules, kurios leidžia tiems ryšiams ieškoti susijusių reikšmių.

Kitaip tariant, jeigu norite sukurti formulę, kuri grupuotų reikšmes pagal kategorijas, iš pradžių naudodami ryšį sujunkite lentelę, kurioje yra išsamūs duomenys, su lentelėmis, kuriose yra kategorijos, tada kurkite formulę.

Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti formulių, kuriose naudojamos peržvalgos, ieškokite "Power Pivot" formulių peržvalgos.

Filtrų naudojimas telkimuose

Nauja funkcija Power Pivot yra galimybė taikyti filtrus stulpelių ir lentelių duomenys, ne tik vartotojo sąsajoje ir per "PivotTable" arba diagramos, bet labai formulėse, kuriose naudoti skaičiuojant agregavimo. Filtrų galite naudoti formules apskaičiuojamuosiuose stulpeliuose ir s.

Pavyzdžiui, naujosiose DAX sudėtinėse funkcijose vietoj to, kad nurodytumėte reikšmes, kurios bus sudedamos ar skaičiuojamos, kaip argumentą galite nurodyti visą lentelę. Jeigu lentelei netaikomi jokie filtrai, sudėtinė funkcija veiks naudodama visas nurodytame stulpelyje ar lentelėje esančias reikšmes. Tačiau naudojant DAX galima sukurti lentelės dinaminį arba statinį filtrą, kad būtų telkiami skirtingi duomenų pogrupiai, atsižvelgiant į filtro būseną ir esamą kontekstą.

Formulėse derinant sąlygas ir filtrus galima sukurti telkimus, kurie pasikeistų atsižvelgiant į formulėms teikiamas reikšmes, arba tas pokytis gali priklausyti nuo „PivotTable“ eilučių antraščių ir stulpelių antraščių pasirinkimo.

Daugiau informacijos rasite Duomenų filtravimas formules.

„Excel“ sudėtinių funkcijų ir DAX sudėtinių funkcijų palyginimas

Tolesnėje lentelėje išvardytos kai kurios „Excel“ teikiamos standartinės sudėtinės funkcijos ir nurodyti saitai, kaip pritaikyti tas funkcijas papildinyje „Power Pivot“. Šių funkcijų DAX versija veikia panašiai kaip „Excel“ versija. Yra tik nedidelių sintaksės ir tam tikrų duomenų tipų valdymo skirtumų.

Standartinės sudėtinės funkcijos

Funkcija

Naudojimas

VIDURKIS

Pateikia visų stulpelyje esančių skaičių vidurkį (aritmetinį vidurkį).

AVERAGEA

Pateikia visų stulpelyje esančių reikšmių vidurkį (aritmetinį vidurkį). Apdoroja tekstines ir neskaitines reikšmes.

SKAIČIUS

Skaičiuoja skaitinių reikšmių skaičių stulpelyje.

COUNTA

Skaičiuoja reikšmių, kurios nėra tuščios, skaičių stulpelyje.

MAX

Pateikia didžiausią stulpelio skaitinę reikšmę.

FUNKCIJA MAXX

Pateikia reiškinių rinkinio didžiausią reikšmę, apskaičiuotą naudojant lentelę.

FUNKCIJA MIN

Pateikia mažiausią skaitinę stulpelio reikšmę.

MINX

Pateikia reiškinių rinkinio mažiausią reikšmę, apskaičiuotą naudojant lentelę.

SUMA

Sudeda visus stulpelyje esančius skaičius.

DAX sudėtinės funkcijos

DAX apima sudėtines funkcijas, kurias naudojant galima nurodyti lentelę, kurioje bus atliekamas telkimas. Todėl vietoj to, kad tik įtrauktų reikšmes į stulpelį arba pateiktų jų vidurkį, šios funkcijos leidžia kurti reiškinį, kuris dinamiškai apibrėžia telkiamus duomenis.

Tolesnėje lentelėje išvardytos DAX sudėtinės funkcijos.

Funkcija

Naudojimas

AVERAGEX

Pateikia lentelėje esančių reiškinių rinkinio vidutinę reikšmę.

COUNTAX

Apskaičiuoja lentelėje esančių reiškinių rinkinio vidutinę reikšmę.

COUNTBLANK

Skaičiuoja stulpelyje esančių tuščių reikšmių skaičių.

COUNTX

Skaičiuoja bendrą lentelės eilučių skaičių.

COUNTROWS

Skaičiuoja eilučių, pateiktų iš įdėtosios lentelės funkcijos, pvz., filtro funkcijos, skaičių.

SUMX

Pateikia reiškinių rinkinio sumą, apskaičiuotą naudojant lentelę.

DAX ir „Excel“ sudėtinių funkcijų skirtumai

Nors šios funkcijos turi tuos pačius pavadinimus, kaip "Excel" kolegomis, jie naudoja Power Pivotatminties analizės modulis ir pertvarkytas dirbti su lentelėmis ir stulpeliais. Negalima naudoti DAX formulę "Excel" darbaknygę ir atvirkščiai. Jie galima naudoti tik lange Power Pivot ir "PivotTables", sukurtą pagal Power Pivot duomenis. Be to, nors funkcijų pavadinimai tokie patys, veikimas gali būti šiek tiek skiriasi. Daugiau informacijos ieškokite atskirą funkciją temose.

Stulpelių vertinimo telkime būdas skiriasi nuo telkimo tvarkymo programoje „Excel“. Toliau pateiktas pavyzdys, pademonstruojantis skirtumus.

Tarkime, kad norite gauti lentelės „Sales“ stulpelyje „Amount“ esančių reikšmių sumą, todėl sukuriate tokią formulę:

=SUM('Sales'[Amount])

Paprasčiausias atveju funkcija gauna reikšmes iš vieno nefiltruoto stulpelį ir rezultatas yra toks pat kaip "Excel", kuri visada tik sudeda reikšmes į stulpelio suma. Tačiau, Power Pivot, formulė yra traktuojamas kaip "kiekvienos eilutės lentelės pardavimo suma gauti reikšmę, ir tada sudėkite tų atskirų reikšmių. Power Pivot apskaičiuoja kiekvieną eilutę, virš kurios sumavimo atliekama apskaičiuoja vieną Skaliarinę reikšmę, kiekvienai eilutei ir tada atlieka telkimą šias reikšmes. Todėl formulės rezultatas gali skirtis, ar į lentelę taikomi filtrai ir ar vertės yra apskaičiuojamos pagal kitų, kuriuose gali būti filtruojamas. Daugiau informacijos rasite DAX formulių kontekstas.

DAX laiko informacijos funkcijos

Be ankstesniame skyriuje aprašyta lentelės sudėtinių funkcijų, DAX yra sudėtinių funkcijų, kurios veikia su datomis ir laikų nurodote, teikti įtaisytųjų laiko informacija. Šios funkcijos naudoti datų gauti susijusių reikšmių ir agreguoti reikšmes. Taip pat palyginti reikšmes datos diapazonų.

Tolesnėje lentelėje išvardytos laiko informacijos funkcijos, kurias galima naudoti telkimui.

Funkcija

Naudojimas

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Apskaičiuoja nurodyto laikotarpio kalendoriaus pabaigos reikšmę.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Apskaičiuoja prieš nurodytą laikotarpį esančio laikotarpio kalendoriaus pabaigos reikšmę.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Apskaičiuoja reikšmę intervalu, kuris prasideda pirmąją laikotarpio dieną ir baigiasi paskutinę nurodytame datų stulpelyje pateiktą datą.

Kitos funkcijos dalies laiko informacijos funkcijos (Laiko informacijos funkcijos) yra funkcijų, kurios gali būti naudojamas datų arba pasirinktinį diapazonų datų naudojimą agregavimo. Pvz., galite naudodami funkciją DATESINPERIOD pateikiama datų diapazoną, ir naudoti to rinkinio kaip kitos funkcijos argumentas pasirinktinį agregavimo tik toms datoms apskaičiuoti.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×