Teksto radimas ir keitimas el. laiške arba elemente

Programoje „Outlook“ galėsite naudotis redagavimo įrankiais, kurie leidžia el. laiške rasti ir pakeisti paprastą tekstą arba frazes. Taip pat naudodami pakaitos simbolius ir kodus galite išplėsti iešką, kad rastumėte žodžius ar frazes, kuriuose yra konkrečios raidės ar raidžių kombinacijos. Taip pat galite rasti ir pakeisti formatavimą, pvz., ieškoti pagal šrifto dydį, stilių, kalbą ir pastraipos ženklus, arba rasti ir pakeisti įvairias daiktavardžių formas ar veiksmažodžių laikus, pvz., „pranešimas“ ir „pranešimai“ ar „naudoti“ ir „naudota“.

Galite greitai ieškoti kiekvieno konkretaus žodžio ar frazės pasikartojimo naudodami parinktį Rasti.

 1. El. laiške ar elementuose, kuriuos kuriate, skirtuko Teksto formatavimas grupėje Redagavimas pasirinkite Rasti.

  Pasirinkite Formatuoti tekstą, tada Redagavimas, kad atidarytumėte išplečiamąjį sąrašą

 2. Lauke Rasti įveskite tekstą, kurio norite ieškoti.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rasti kiekvieną žodžio ar frazės pasikartojimą, pasirinkite Rasti paskesnį.

  • Norėdami vienu metu rasti visus konkretaus žodžio ar frazės pasikartojimus, pasirinkite Kur ieškoti > Pagrindinis dokumentas.

Patarimas: Norėdami atšaukti ieškos procesą, paspauskite ESC.

Galite automatiškai pakeisti žodį ar frazę kitu žodžiu ar fraze, pvz., žodį „Telefonas“ galite pakeisti žodžiu „Kompiuteris“.

Pastaba: Pakaitinio teksto didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba bus tokia pati, kaip ir keičiamo teksto. Pavyzdžiui, jei ieškote žodžio „UAB“ ir pakeičiate jį fraze „Uždaroji akcinė bendrovė“, rezultatas bus „UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ“.

 1. El. laiške ar elemente, kuriuos kuriate, skirtuko Teksto formatavimas grupėje Redagavimas pasirinkite Keisti.

  Programoje „Outlook“ eikite į Formatuoti tekstą, tada dalyje Redagavimas pasirinkite Keisti.

  Pastaba: Taip pat galite pasirinkti dialogo lango Radimas skirtuką Keisti.

 2. Dialogo lange Radimas ir keitimas pasirinkite skirtuką Keisti, tada lauke Rasti įveskite norimą ieškoti tekstą.

 3. Lauke Keisti į įveskite tekstą, kuriuo norite pakeisti.

  Dialogo langas Radimas ir keitimas programoje „Outlook“

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rasti paskesnį teksto pasikartojimą, pasirinkite Rasti paskesnį.

  • Norėdami pakeisti teksto pasikartojimą, pasirinkite Keisti, tada „Outlook“ pereina prie paskesnio pasikartojimo.

  • Norėdami keisti visus teksto pasikartojimus, pasirinkite Keisti viską.

Patarimas: Norėdami atšaukti vykdomą pakeitimą, paspauskite ESC.

Kad būtų lengviau vizualiai peržiūrėti kiekvieną dokumente esantį žodžio ar frazės pasikartojimą, galite ieškoti visų pasikartojimų ir juos pažymėti ekrane. Nors tekstas pažymėtas ekrane, jis nėra pažymėtas atspausdintame dokumente.

 1. El. laiške ar elemente, kuriuos kuriate, skirtuko Teksto formatavimas grupėje Redagavimas pasirinkite Rasti.

 2. Lauke Rasti įveskite tekstą, kurio norite ieškoti.

 3. Pasirinkite Ieškomų žodžių žymėjimas > Žymėti viską.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Pastaba: Norėdami išjungti žymėjimą ekrane, pasirinkite Ieškomų žodžių žymėjimas > Valyti žymėjimą.

Išplėstinė ieška ir keitimas

Galite ieškoti daugiau nei tik teksto. „Outlook“ leidžia ieškoti formatavimo, pvz., paryškintojo ar pasvirojo tipo, šriftų, pastraipų ženklų, tarpų, žymelių ar net kalbų.

Galite ieškoti ir pakeisti arba pašalinti simbolių formatavimą. Pavyzdžiui, galite ieškoti tam tikro žodžio arba frazės ir pakeisti šrifto spalvą arba galite ieškoti konkretaus formatavimo, pvz., paryškintojo šrifto, ir jį pakeisti.

 1. El. laiške ar elemente, kuriuos kuriate, skirtuko Teksto formatavimas grupėje Redagavimas pasirinkite Keisti.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rasti tekstą su konkrečiu formatavimu, lauke Rasti įveskite norimą ieškoti tekstą.

  • Norėdami rasti tik formatavimą, palikite lauką Rasti tuščią.

 3. (Pasirinktinai) Dalyje Ieškos parinktys pažymėkite ieškos žymės lauką.

 4. Pasirinkite Formatas, tada pasirinkite formatavimo parinktis, kurias norite rasti ir pakeisti.

  Dialogo lange Radimas ir keitimas pasirinkite Formatas, tada parinktį išplečiamajame sąraše.

  Pastabos: 

  • Jei nematote parinkties Formatas, pasirinkite Daugiau.

  • „Outlook“ dialogo lange Radimas ir keitimas pasirinkite mygtuką Daugiau, kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

 5. Lauke Keisti į pasirinkite Formatas, tada pasirinkite pakaitinio formato parinktis.

  Pastaba: Jei taip pat norite pakeisti tekstą, kurį įvedėte lauke Rasti, lauke Keisti į įveskite pakaitinį tekstą.

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rasti ir pakeisti kiekvieną nurodyto formatavimo egzempliorių, pasirinkite Rasti paskesnį > Keisti.

  • Norėdami pakeisti visus nurodyto formatavimo egzempliorius, pasirinkite Keisti viską.

Galite ieškoti ir pakeisti specialiuosius simbolius ir dokumento elementus, pvz., tabuliacijos žymes ir neautomatinius puslapių lūžius. Pavyzdžiui, galite rasti visus dvigubus pastraipų ženklus ir juos pakeisti viengubais pastraipų ženklais.

 1. El. laiške ar elemente, kuriuos kuriate, skirtuko Teksto formatavimas grupėje Redagavimas pasirinkite Rasti.

 2. Pasirinkite Specialusis, tada pasirinkite elementą.

  Dialogo lange Radimas ir keitimas pasirinkite Specialusis, tada parinktį sąraše.

  Pastabos: 

  • Jei nematote parinkties Specialusis, pasirinkite Daugiau.

  • „Outlook“ dialogo lange Radimas ir keitimas pasirinkite mygtuką Daugiau, kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

 3. Norėdami pakeisti elementą, pasirinkite skirtuką Keisti, tada lauke Keisti į įveskite tai, ką norite naudoti kaip pakaitinį elementą.

 4. Pasirinkite Rasti paskesnį, Rasti viską, Keisti arba Keisti viską.

  Patarimas: Norėdami atšaukti ieškos procesą, paspauskite ESC.

Galite naudoti pakaitos simbolius ieškodami teksto. Pavyzdžiui, galite naudoti žvaigždutės (*) pakaitos simbolį, norėdami ieškoti simbolių eilutės (pvz., įvedus „n*s“, bus randama „namas“, „naujas“ ir pan.).

Pakaitos simbolių naudojimas norint rasti ir keisti tekstą

 1. El. laiške ar elemente, kuriuos kuriate, skirtuko Teksto formatavimas grupėje Redagavimas pasirinkite Rasti arba Keisti.

 2. Dalyje Ieškos parinktys pažymėkite žymės lauką Naudoti pakaitos simbolius.

  Pastaba: Jei nematote parinkties Ieškos parinktys, pasirinkite Daugiau.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite Specialusis, pasirinkite pakaitos simbolį, tada lauke Rasti įveskite bet kokį papildomą tekstą. Daugiau informacijos žr. toliau šiame skyriuje esančios dalies „Elementų, kuriuos norite rasti ir keisti, pakaitos simboliai“ lentelėje.

  • Lauke Rasti tiesiogiai įveskite pakaitos simbolį. Daugiau informacijos žr. toliau šiame skyriuje esančios dalies „Elementų, kuriuos norite rasti ir keisti, pakaitos simboliai“ lentelėje.

  Pastaba: Jei taip pat norite pakeisti elementą, kurį įvedėte lauke Rasti, lauke Keisti į įveskite pakaitinį tekstą.

 4. (Pasirinktinai) Jei taip pat norite pakeisti elementą, kurį įvedėte lauke Rasti, pasirinkite skirtuką Keisti, tada lauke Keisti į įveskite tai, kuo norite keisti.

 5. Pasirinkite Rasti paskesnį, Rasti viską, Keisti arba Keisti viską.

  Patarimas: Norėdami atšaukti ieškos procesą, paspauskite ESC.

Elementų, kuriuos norite rasti ir pakeisti, pakaitos simboliai

 • Kai pažymėtas žymės langelis Naudoti pakaitos simbolius, „Outlook“ randa tik tikslų nurodytą tekstą. Atkreipkite dėmesį, kad žymės langeliai Skirti ABC nuo abc ir Ieškoti tik viso žodžio bus nepasiekiami (blankūs); tai reiškia, kad šios parinktys yra įjungtos automatiškai ir jų išjungti negalite.

 • Norėdami ieškoti simbolio, kuris apibrėžtas kaip pakaitos simbolis, prieš simbolį įveskite pasvirąjį kairinį brūkšnį (\).Pavyzdžiui, norėdami rasti klaustuką įveskite \?.

 • Norėdami grupuoti pakaitos simbolius ir tekstą bei nurodyti vertinimo tvarką, naudokite skliaustus. Pavyzdžiui, įveskite <(pri)*(as)>, kad rastumėte „pristatytas“ ir „priglobtas“.

 • Norėdami ieškoti reiškinio, tada pakeisti jį pertvarkytu reiškiniu, naudokite pakaitos simbolį \n. Pavyzdžiui, įveskite (Jonas) (Petraitis) lauke Rasti ir \2 \1 lauke Keisti į. „Outlook“ ras Jonas Petraitis ir pakeis į Petraitis Jonas.

Jei norite rasti

Įveskite

Pavyzdys

Bet kokį vieną simbolį

?

b?tas randa „batas“ ir „butas“

Bet kokią simbolių kombinaciją

*

n*s randa „nes“ ir „namas“

Žodžio pradžią

<

<(sau) randa „saulė“ ir „sauna“, bet ne „pasaulis“

Žodžio pabaigą

>

(as)> randa „geras“ ir „žalias“, bet ne „asmuo“

Vieną iš nurodytų simbolių

[ ]

lai[bv]as randa „laibas“ ir „laivas“

Bet kurį vieną simbolį, esantį šiame diapazone

[-]

[b-t]atas randa „batas“ ir „ratas“. Diapazonai turi būti nurodyti didėjančia tvarka

Bet kokį vieną simbolį, išskyrus simbolius, esančius skliaustuose nurodytame diapazone

[!x-z]

r[!a-g]mas randa „rimas“ ir „romas“, bet ne „rėmas“

Tiksliai n ankstesnio simbolio ar reiškinio pasikartojimus (-ų)

{n}

pri{2}mti randa „priimti“, bet ne „primti“

Bent n ankstesnio simbolio ar reiškinio pasikartojimus

{n,}

fe{1,}d randa „priimti“ ir „primti“

Nuo n iki m ankstesnio simbolio ar reiškinio pasikartojimų

{n,m}

10{1,3} ras 10, 100 ir 1000

Vieną ar daugiau ankstesnio simbolio ar reiškinio pasikartojimų

@

iš@auti randa „išauti“ ir „iššauti“

Naudokite toliau nurodytus kodus norėdami rasti raides, formatavimą, laukus ar specialiuosius simbolius. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie kodai veikia, tik jei parinktis Naudoti pakaitos simbolius įjungta arba išjungta.

Kodai, kuriuos galima naudoti laukuose Rasti ir Keisti į

Jei norite rasti

Įveskite

Pastraipos žymę ( Pastraipos žymė )

^p (neveikia lauke Rasti, kai įjungta parinktis Naudoti pakaitos simbolius) arba ^13

Tabuliacijos simbolį ( Tabuliacijos simbolį )

^t arba ^9

ASCII simbolį

^nnn, kur nnn yra simbolio kodas

ANSI simbolį

^0nnn, kur 0 yra nulis, o nnn yra simbolio kodas

Ilgą brūkšnį ( — )

^+

Trumpą brūkšnį ( – )

^=

Stogelio simbolį

^^

Neautomatinį eilutės lūžį ( Neautomatinis eilutės lūžis )

^l arba ^11

Stulpelio lūžį

^n arba ^14

Puslapio arba sekcijos lūžį

^ 12 (keičiant įterpia puslapio lūžį)

Neautomatinį puslapio lūžį

^ m (taip pat randa arba pakeičia sekcijų lūžius, kai įjungta parinktis Naudoti pakaitos simbolius)

Nekeliamąjį tarpą ( Nekeliamasis tarpas )

^ s

Nekeliamąjį brūkšnelį ( nekeliamasis brūkšnelis )

^~

Nebūtiną brūkšnelį ( Keliamasis brūkšnelis )

^-

Kodas, kuris veikia tik lauke Rasti (kai parinktis Naudoti pakaitos simbolius įjungta)

Jei norite rasti

Įveskite

Paveikslėlį ar grafinį elementą (tik įdėtąjį)

^g

Kodai, kurie veikia tik lauke Rasti (kai parinktis Naudoti pakaitos simbolius išjungtai)

Jei norite rasti

Įveskite

Bet kokį simbolį

^?

Bet kokį skaitmenį

^#

Bet kokią raidę

^$

„Unicode“ simbolį

^Unnnn, kur „nnn“ yra simbolio kodas

Paveikslėlį ar grafinį elementą (tik įdėtąjį)

^1

Puslapio išnašos žymę

^f arba ^2

Dokumento išnašos žymę

^e

Lauką

^d

Atidaromąjį lauko riestinį skliaustą (kai laukų kodai yra matomi)

^19

Uždaromąjį lauko riestinį skliaustą (kai laukų kodai yra matomi)

^21

Komentarą

^a arba ^5

Skyriaus lūžį

^b

Ilgąjį tarpą („Unicode“)

^u8195

Tarpą („Unicode“)

^u8194

Matomą tarpą

^ w (bet koks įprastų ir nekeliamųjų tarpų ir tabuliacijos simbolių derinys)

Kodai, kurie veikia tik lauke Keisti į

Jei norite rasti

Įveskite

„Microsoft Windows“ mainų srities turinys

^c

Lauko Rasti turinys

^&

Galite eiti į tam tikrą el. laiško elementą, pvz., puslapį, žymelę arba eilutę.

 1. El. laiške ar elemente, kuriuos kuriate, skirtuko Teksto formatavimas grupėje Redagavimas pasirinkite Rasti > Eiti į.

  Skirtuko Teksto formatavimas grupėje Redagavimas pasirinkite Rasti, tada pasirinkite Eiti į.

 2. Sąraše Perėjimo vieta pasirinkite elementą

  Norėdami pradėti, dialogo lango Radimas ir keitimas skirtuke Eiti į pasirinkite parinktį Perėjimo vieta.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pereiti prie konkretaus elemento, lauke Įvesti įveskite atitinkamą elementą identifikuojančią informaciją, tada spustelėkite Eiti į.

  • Norėdami pereiti prie paskesnio arba ankstesnio nurodyto tipo elemento, palikite lauką Įvesti tuščią, tada pasirinkite Kitas arba Ankstesnis.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×