Tekstas ir lentelės

Teksto krypties ir padėties nustatymas figūroje arba teksto lauke

Teksto krypties ir padėties nustatymas figūroje arba teksto lauke

Teksto laukuose ir daugumoje figūrų gali būti teksto. Tekstas gali būti išdėstytas horizontaliai arba vertikaliai ir jis gali būti rodomas vienoje eilutėje arba keliamas į kelias eilutes.

Galite keisti teksto kryptį, taip pat galite keisti teksto laukų ir figūrų paraštes, kad galėtumėte patogiai išdėstyti, arba pakeisti figūrų dydį, kad geriau tilptų tekstas.

Linijos ir Jungtys yra figūros, kuriose negali būti teksto.

Figūroje ar teksto lauke įrašyto teksto krypties nustatymas

Teksto krypties pavyzdžiai: horizontaliai, pasuktas ir vertikaliai

Figūroje arba teksto lauke galite keisti kryptį, kuria skaitomas tekstas. T. y., galite pasukti tekstą 90 arba 270 laipsnių kampu, kad jis būtų rodomas šonu.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu pasirinkite Formatuoti figūrą.

  Figūros formatavimas kontekstiniame meniu

 3. Srityje Figūros formatavimas spustelėkite Dydis/maketas ir ypatybės Skirtukas Maketas ir ypatybės .

 4. Dalyje Teksto laukas spustelėkite norimą parinktį sąraše Teksto kryptis.

  Teksto krypties pasirinkimas srityje Figūros formatavimas

Parinktis Vertikaliai galima „PowerPoint“ ir „Excel“, bet ne „Word“.

Puslapio viršus

Teksto pasukimas (veidrodinis atspindys) figūroje arba teksto lauke

Veidrodinio teksto pavyzdys: pirmasis pasuktas 180 laipsnių kampu x ašyje, o antrasis – pasuktas 180 laipsnių kampu y ašyje
 1. Į dokumentą įterpkite teksto lauką arba figūrą, tada įveskite ir formatuokite tekstą.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką arba figūrą ir pasirinkite Formatuoti figūrą.

 3. Srityje Figūros formatavimas pasirinkite Efektai.

  Skirtukas Efektai srityje Figūros formatavimas
 4. Dalyje 3-D vaizdo pasukimas, lauke X pasukimas arba Y pasukimas įveskite 180.

 5. (Pasirinktinai) Jei teksto lauko užsipildo spalva, spalvą galite pašalinti srityje Figūros formatavimas. Dalyje Figūros parinktis spustelėkite skirtuką Užpildas ir linija Skirtukas Užpildas ir linija , išplėskite Užpildas, tada pasirinkite Be užpildo.

 6. (Pasirinktinai) Norėdami pašalinti teksto lauko kontūrą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite teksto lauką, spustelėkite Kontūras atsiradusioje mažoje įrankių juostoje, tada pasirinkite Be kontūro.

Daugiau vietos parinkimo parinkčių

Toliau pasirinkite antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas.

Horizontalus tekstas figūrose

Jei norite pakeisti horizontalų lygiavimą vienoje pastraipoje arba eilutėje:

 1. Spustelėkite pastraipą arba eilutę, kurios tekstą norite keisti.

 2. Skirtuke Pagrindinis (arba skirtuke Pranešimas, jei naudojate „Outlook“), spustelėkite norimą horizontaliosios lygiuotės parinktį.

Grupė Pastraipa skirtuke Pagrindinis
Sulygiuota kairėje, Centre, Sulygiuota dešinėje arba Abipusė lygiuotė

Jei norite pakeisti viso figūroje arba teksto lauke esančio teksto horizontalų lygiavimą

 1. Spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštinę, kad pažymėtumėte.

 2. Skirtuke Pagrindinis (arba skirtuke Pranešimas, jei naudojate „Outlook“), spustelėkite norimą horizontaliosios lygiuotės parinktį.

Grupė Pastraipa skirtuke Pagrindinis

Puslapio viršus

Trys vertikalios teksto lygiuotės parinktys: viršuje, viduryje ir apačioje

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą.

  Figūros formatavimas kontekstiniame meniu

 3. Srityje Figūros formatavimas spustelėkite Dydis/maketas ir ypatybės Skirtukas Maketas ir ypatybės .

  Teksto lauko parinktys srityje Figūros formatavimas

 4. Sąraše Vertikalus lygiavimas spustelėkite norimą parinktį.

Puslapio viršus

Kai tekstas yra keliamas, jis automatiškai tęsiamas naujoje eilutėje, kai pasiekia dešiniąją figūros arba teksto lauko kraštinę.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko, kuriame yra norimas kelti tekstas, kraštinę.

 2. Kontekstiniame meniu pasirinkite Formatuoti figūrą.

  Figūros formatavimas kontekstiniame meniu

 3. Srityje Figūros formatavimas pasirinkite Dydis/maketas ir ypatybės Skirtukas Maketas ir ypatybės , tada pasirinkite Teksto perkėlimas figūroje.

  Žymės langelis Teksto perkėlimas figūroje

Puslapio viršus

Paraštė yra atstumas tarp teksto ir išorinio figūros ar teksto lauko apvado.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu pasirinkite Formatuoti figūrą.

  Figūros formatavimas kontekstiniame meniu

 3. Srityje Figūros formatavimas spustelėkite Dydis/maketas ir ypatybės Skirtukas Maketas ir ypatybės .

  Teksto lauko parinktys srityje Figūros formatavimas

 4. Nurodykite bet kurios iš toliau nurodytų paraščių matmenis coliais arba milimetrais (mm) yra tokie skirtumai:

  Paraštė

  Aprašymas

  Kairioji paraštė

  Atstumas tarp figūros kairiosios kraštinės ir labiausiai į kairę nutolusio teksto

  Dešinioji paraštė

  Atstumas tarp figūros dešiniosios kraštinės ir labiausiai į dešinę nutolusio teksto

  Viršutinė paraštė

  Atstumas tarp figūros viršutinės kraštinės ir labiausiai į viršų nutolusio teksto

  Apatinė paraštė

  Atstumas tarp figūros apatinės kraštinės ir labiausiai į apačią nutolusio teksto

Puslapio viršus

Galite automatiškai padidinti figūros ar teksto lauko dydį vertikaliai, kad tekstas tilptų jo viduje.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą.

  Figūros formatavimas kontekstiniame meniu

 3. Srityje Figūros formatavimas spustelėkite Maketas ir ypatybės Skirtukas Maketas ir ypatybės , spustelėkite Teksto laukas ir pasirinkite Keisti figūros dydį, kad joje tilptų tekstas.

  Parinkties Keisti figūros dydį, kad joje tilptų tekstas pasirinkimas srityje Figūros formatavimas

Patarimas: Galite sumažinti teksto dydį, kad jis tilptų į figūrą arba teksto lauką, spustelėdami Perpildos atveju suspausti tekstą.

Puslapio viršus

Figūroje ar teksto lauke įrašyto teksto krypties nustatymas

Teksto krypties pavyzdžiai: horizontaliai ir pasuktas

Galite pakeisti figūros ar teksto lauko teksto kryptį. Pavyzdžiui, galite pasukti tekstą 90 arba 270 laipsnių kampu, kad jis būtų rodomas šonu.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros ar teksto lauko, kuriame yra tekstas, kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu pasirinkite Formatuoti figūrą.

 3. Dialogo lango kairiojoje srityje pasirinkite Teksto laukas.

  Dialogo langas Figūros formatavimas

 4. Dalyje Teksto maketas spustelėkite norimą parinktį sąraše Teksto kryptis.

  Pastabos: 

  • Jei norite gauti papildomos informacijos apie parinktis, esančias dialogo lango Figūros formatavimas srityje Teksto laukas, dialogo lango viršuje spustelėkite Žinynas Žinyno mygtuko paveikslėlis .

Teksto pasukimas (veidrodinis atspindys) figūroje arba teksto lauke

Veidrodinio teksto pavyzdys: pirmasis pasuktas 180 laipsnių kampu x ašyje, o antrasis – pasuktas 180 laipsnių kampu y ašyje
 1. Į dokumentą įterpkite teksto lauką arba figūrą, tada įveskite ir formatuokite tekstą.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką arba figūrą ir pasirinkite Formatuoti figūrą.

 3. Dialogo lango Figūros formatavimas kairėje pasirinkite 3-D vaizdo pasukimas.

  Dialogo lango Figūros formatavimas 3-D vaizdo pasukimo parinktys
 4. Lauke X įveskite 180.

Daugiau vietos parinkimo parinkčių

Toliau pasirinkite antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas.

Horizontalus tekstas figūrose

Jei norite pakeisti horizontalų lygiavimą vienoje pastraipoje arba eilutėje:

 1. Spustelėkite pastraipą arba eilutę, kurios tekstą norite keisti.

 2. Skirtuke Pagrindinis (arba skirtuke Pranešimas, jei naudojate „Outlook“), spustelėkite norimą horizontaliosios lygiuotės parinktį.

Grupė Pastraipa skirtuke Pagrindinis
Sulygiuota kairėje, Centre, Sulygiuota dešinėje arba Abipusė lygiuotė

Jei norite pakeisti viso figūroje arba teksto lauke esančio teksto horizontalų lygiavimą

 1. Spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštinę, kad pažymėtumėte.

 2. Skirtuke Pagrindinis (arba skirtuke Pranešimas, jei naudojate „Outlook“), spustelėkite norimą horizontaliosios lygiuotės parinktį.

Grupė Pastraipa skirtuke Pagrindinis

Puslapio viršus

Figūros su vertikaliai lygiuojamu tekstu

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą, tada kairiojoje srityje – Teksto laukas.

  Dialogo langas Figūros formatavimas

 3. Dalyje Teksto maketas pasirinkite norimą parinktį sąraše Vertikalus lygiavimas.

Puslapio viršus

Galite automatiškai padidinti figūros ar teksto lauko dydį vertikaliai, kad tekstas tilptų jo viduje.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros ar teksto lauko, kurio dydį norite keisti, kraštinę.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą, tada kairiojoje srityje – Teksto laukas.

  Dialogo langas Figūros formatavimas

 3. Dalyje Automatinis talpinimas spustelėkite Keisti figūros dydį, kad joje tilptų tekstas.

Patarimas: Galite sumažinti teksto dydį, kad jis tilptų į figūrą arba teksto lauką, spustelėdami Perpildos atveju suspausti tekstą.

Puslapio viršus

Vidinės paraštės yra keičiamas atstumas tarp teksto ir išorinio figūros ar teksto lauko apvado.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą, tada kairiojoje srityje – Teksto laukas.

  Dialogo langas Figūros formatavimas

 3. Dalyje Vidinė paraštė atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jeigu norite nurodyti atstumą tarp kairiojo figūros krašto ir teksto, įveskite naują paraštės dydžio skaičių lauke Kairė.

  • Jeigu norite nurodyti atstumą tarp dešiniojo figūros krašto ir teksto, įveskite naują paraštės dydžio skaičių lauke Dešinė.

  • Jeigu norite nurodyti atstumą tarp viršutinio figūros krašto ir teksto, įveskite naują paraštės dydžio skaičių lauke Viršus.

  • Jeigu norite nurodyti atstumą tarp apatinio figūros krašto ir teksto, įveskite naują paraštės dydžio skaičių lauke Apačia.

Puslapio viršus

Figūroje ar teksto lauke įrašyto teksto krypties nustatymas

Teksto krypties pavyzdžiai: horizontaliai ir pasuktas

Galite keisti teksto kryptį figūroje arba teksto lauke iš horizontalios (iš kairės į dešinę) į vertikalią (iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų).

„Word“ ir „Outlook“

 1. Dukart spustelėkite figūrą arba teksto lauką, kad jį pažymėtumėte, ir atidarykite skirtuką Formatas.

 2. Skirtuko Formatas grupėje Tekstas spustelėkite Teksto kryptis Teksto kryptis . Galite spustelėti Teksto kryptis kelis kartus, kad ratu eitumėte per tris parinktis (Pasuktas 90 laipsnių, Pasuktas 270 laipsnių, Horizontaliai).

„PowerPoint“

 1. Kai teksto laukas pažymėtas, skirtuko Pagrindinis grupėje Paragrafas spustelėkite Teksto kryptis Teksto kryptis ir pasirinkite norimą parinktį.

 2. Norimai pakeiskite teksto lauko dydį, kad jame tinkamai tilptų tekstas.

Puslapio viršus

Teksto pasukimas (veidrodinis atspindys) figūroje arba teksto lauke

Veidrodinio teksto pavyzdys: pirmasis pasuktas 180 laipsnių kampu x ašyje, o antrasis – pasuktas 180 laipsnių kampu y ašyje

Jei naudojate „Office 2007,“ galite pasukti tekstą dirbdami „Excel“ arba „PowerPoint“, bet ne „Word“.

 1. Į dokumentą įterpkite teksto lauką arba figūrą, tada įveskite ir formatuokite tekstą.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką arba figūrą ir pasirinkite Formatuoti figūrą.

 3. Dialogo lango Figūros formatavimas kairėje pasirinkite 3-D vaizdo pasukimas.

  Dialogo lango Figūros formatavimas 3-D vaizdo pasukimo parinktys
 4. Lauke X įveskite 180.

Daugiau vietos parinkimo parinkčių

Toliau pasirinkite antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas.

Horizontalus tekstas figūrose

Jei norite pakeisti horizontalų lygiavimą vienoje pastraipoje arba eilutėje:

 1. Spustelėkite pastraipą arba eilutę, kurios tekstą norite keisti.

 2. Skirtuke Pagrindinis (arba skirtuke Pranešimas, jei naudojate „Outlook“), spustelėkite norimą horizontaliosios lygiuotės parinktį.

Grupė Pastraipa skirtuke Pagrindinis
Sulygiuota kairėje, Centre, Sulygiuota dešinėje arba Abipusė lygiuotė

Jei norite pakeisti viso figūroje arba teksto lauke esančio teksto horizontalų lygiavimą

 1. Spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštinę, kad pažymėtumėte.

 2. Skirtuke Pagrindinis (arba skirtuke Pranešimas, jei naudojate „Outlook“), spustelėkite norimą horizontaliosios lygiuotės parinktį.

Grupė Pastraipa skirtuke Pagrindinis

Puslapio viršus

Figūros su vertikaliai lygiuojamu tekstu

„Word“ ir „Outlook“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštą.

 2. Jeigu dirbate su figūra, kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti automatines figūras ir spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

  Jei dirbate su teksto lauku, kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti teksto lauką, tada – skirtuką Teksto laukas.

  Dialogo langas Figūros formatavimas

 3. Dalyje Vertikalus lygiavimas spustelėkite norimą parinktį.

„PowerPoint“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą, tada spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

  Dialogo langas Figūros formatavimas

 3. Dalyje Vertikalus lygiavimas spustelėkite norimą parinktį.

Puslapio viršus

Kai perkeliate tekstą, tekstas automatiškai pradedamas naujoje eilutėje, kai pasiekiate dešiniąją figūros arba teksto lauko kraštinę.

„Word“ ir „Outlook“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko, kuriame yra norimas laužyti tekstas, kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jeigu dirbate su figūra, spustelėkite Formatuoti automatines figūras ir spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

   Pastaba: Figūroje nėra skirtuko Teksto laukas, jeigu joje nėra teksto.

  • Jeigu dirbate su teksto lauku, spustelėkite Formatuoti teksto lauką ir spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

 3. Po Parinktys pažymėkite žymės langelį Laužyti tekstą automatinėse figūrose.

„PowerPoint“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą arba teksto lauką, kuriame yra tekstas, kurį norite perkelti.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą, tada spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

 3. Pažymėkite žymės langelį Teksto perkėlimas figūroje.

Puslapio viršus

Vidinės paraštės yra keičiamas atstumas tarp teksto ir išorinio figūros ar teksto lauko apvado.

„Word“ ir „Outlook“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros ar teksto lauko, kuriame yra norima koreguoti paraštė, kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jeigu dirbate su figūra, spustelėkite Formatuoti automatines figūras ir spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

   Pastaba: Figūroje nėra skirtuko Teksto laukas, jeigu joje nėra teksto.

  • Jeigu dirbate su teksto lauku, spustelėkite Formatuoti teksto lauką ir spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

 3. Dalyje Vidinė paraštė įveskite naujus paraščių skaičius laukuose Kairėje, Dešinėje, Viršuje ir Apačioje, kad nurodytumėte atstumą tarp figūros ir teksto lauko kraštinių.

„PowerPoint“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros ar teksto lauko, kuriame yra norima koreguoti paraštė, kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą, tada spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

 3. Dalyje Vidinė paraštė įveskite naujus paraščių skaičius laukuose Kairėje, Dešinėje, Viršuje ir Apačioje, kad nurodytumėte atstumą tarp figūros ir teksto lauko kraštinių.

Puslapio viršus

Galite automatiškai padidinti figūros ar teksto lauko dydį vertikaliai, kad tekstas tilptų jo viduje.

„Word“ ir „Outlook“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko, kurių dydį norite keisti, kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jeigu dirbate su figūra, spustelėkite Formatuoti automatines figūras ir spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

   Pastaba: Figūroje nėra skirtuko Teksto laukas, jeigu joje nėra teksto.

  • Jeigu dirbate su teksto lauku, spustelėkite Formatuoti teksto lauką ir spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

 3. Dalyje Parinktys pažymėkite žymės langelį Keisti automatinės figūros dydį, kad joje tilptų tekstas.

  Patarimas: Galite sumažinti teksto dydį, kad jis tilptų į figūrą arba teksto lauką, spustelėdami Perpildos atveju suspausti tekstą.

„PowerPoint“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūros arba teksto lauko, kurių dydį norite keisti, kraštą.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą, tada spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

 3. Dalyje Automatinis talpinimas pasirinkite Keisti figūros dydį, kad joje tilptų tekstas.

  Patarimas: Galite sumažinti teksto dydį, kad jis tilptų į figūrą arba teksto lauką, pasirinkdami Perpildos atveju suspausti tekstą.

Puslapio viršus

Taip pat žr.

Apskritimo arba kitos figūros apgaubimas tekstu

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×