Svetainės kūrimas

Prieš kurdami svetainę, turite nuspręsti, ar norite antrinės svetainės esamoje svetainės struktūroje ar naujos aukščiausio lygio svetainės. Šis straipsnis suteikia pagrindinę informaciją, kuri padės jums apsispręsti. Jei reikia papildomos konsultacijos arba norite sukurti keletą antrinių ar aukščiausio lygio svetainių, turėtumėte kreiptis į savo administratorių.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Sprendimas kurti antrinę arba aukščiausio lygio svetainę

Antrinės svetainės kūrimas esamoje svetainėje

Aukščiausio lygio svetainės kūrimas naudojant savitarnos svetainių kūrimą

Kiti svetainių kūrimo būdai

Svetainė yra susijusių tinklalapių grupė, kurioje jūsų komanda gali kurti projektus, vesti susirinkimus ir bendrai naudoti informaciją. Jūsų įmonė gali naudoti antrinė svetainė ir aukščiausio hierarchinio lygio svetainė, kad suskirstytų svetainės turinį į aiškias, atskirai valdomas svetaines. Pavyzdžiui, jūsų įmonė gali norėti atskirų kiekvieno produkto arba regiono svetainių.

Aukščiausio lygio svetainės gali turėti kelias antrines svetaines, o antrinės svetainės gali turėti kelias antrines svetaines. Visa aukščiausio lygio svetainės struktūra ir visos jos antrinės svetainės vadinamos svetainių rinkinys.

Galimybė kurti svetaines ir antrines svetaines priklauso nuo to, kaip jūsų įmonė nustatė savo svetaines ir jų kūrimo teises. Kai kurios įmonės turi griežtai kontroliuoti kam leidžiama kurti svetaines arba kada ir kur sukuriamos svetainės. Kitos įmonės suteikia vartotojams didesnę prieigą ir laisvę kurti svetaines tada, kada reikia.

Antrinė svetainė

Galite sukurti naują antrinę svetainę esamoje svetainės struktūroje, jei turite dizaino teisių lygį. Numatyta, kad nauja antrinė svetainė naudoja pirminės svetainės URL kaip savo URL pirmą dalį. Antrinė svetainė gali paveldėti esamos svetainės teises ir naršymą, bet jūs galite nurodyti ir unikalias teises bei naršymą. Pavyzdžiui, numatyta, kad nauja antrinė svetainė naudoja esamą viršutinę saito juostą ir pagrindinį puslapį, bet jūs galite nurodyti, kad ji naudotų savo viršutinę saito juostą ir pagrindinį puslapį.

Viršutinė saito juosta

Viršutinė saito juosta rodoma visų puslapių viršuje kaip vienas ar keli hipersaitu susieti skirtukai. Pavyzdžiui, jei jūsų svetainė pavadinta Susirinkimo planavimas, saitai su jūsų Susirinkimo planavimo svetaine gali būti rodomi pirminės svetainės viršutinėje saito juostoje, kad pirminę svetainę lankantys žmonės galėtų lengvai rasti jūsų Susirinkimo planavimo svetainę.

Kai kuriate naują antrinę svetainę, galite ją įtraukti į pirminės svetainės naršymo elementus, kad padėtumėte žmonėms rasti savo svetainę. Pavyzdžiui, antrinę svetainę galite įtraukti į pirminės svetainės viršutinę saito juostą ir į greitosios paleisties sritį. Greitoji paleistis rodoma daugumos vartotojų puslapių šone, žemiau saito Peržiūrėti visos svetainės turinį.

Greitoji paleistis

Aukščiausio lygio svetainė

Numatyta, kad turite būti administratorius, jei norite kurti aukščiausio lygio svetaines (ir svetainių rinkinius, paremtus aukščiausio lygio svetainėmis). Tačiau jūsų administratorius gali įgalinti savitarnos svetainės sukūrimą, kad leistų kitiems žmonėms kurti aukščiausio lygio svetaines. Jei įgalintas savitarnos svetainių kūrimas, svetaines gali kurti žmonės, turintys visų teisių, dizaino, bendradarbiavimo ir skaitymo teisių lygius. Aukščiausio lygio svetainė negali paveldėti naršymo ar teisių iš kitos svetainės. Ji pateikia savo naršymo elementus ir teises, bet jūs galite keisti teises. Kai sukuriate naują aukščiausio lygio svetainę, saitai su ja nėra automatiškai pridedami kitoje svetainėje. Galite redaguoti kitų svetainių naršymo elementus vėliau, kad jie nurodytų jūsų svetainę.

Pastaba: Numatyta, kad naujos aukščiausio lygio svetainės ir jų svetainių rinkiniai sukuriami svetainės aplanke pagal serverio maršrutą. Pavyzdžiui, svetainės, kuri pavadinta Site_A, URL būtų: http://serverio_pavadinimas/sites/Site_A/default.aspx. Numatyta, kad maršrutas vadinamas /sites, nors pavadinimas gali keistis pagal svetainės kalbą. Administratorius gali pakeisti šio maršruto pavadinimą ar vietą nustatydamas valdomus maršrutus. Tačiau, kai sukuriate svetainę naudodami savitarnos svetainės kūrimą, svetainių maršruto pakeisti negalite.

Puslapio viršus

Sprendimas kurti antrinę arba aukščiausio lygio svetainę

Jūs turite apsispręsti, ar norite kurti antrines svetaines tame pačiame svetainių rinkinyje ar aukščiausio lygio svetaines atskiruose svetainių rinkiniuose. Šis apsisprendimas priklauso nuo to, kiek bendrybių turi svetainės, ar jūs norite jas tvarkyti atskirai ir ar norite, kad jos bendrai naudotų elementus, pvz., naršymą arba paiešką.

Svetainių rinkinyje svetainės gali naudoti tuos pačius:

 • Naršymą

 • Turinio tipus

 • Darbo eigas

 • Saugos grupes

 • Sąrašų peržvalgos laukus

 • Ieškos aprėptį

 • Funkcijų rinkinį

Pasirinkite antrines svetaines tame pačiame svetainių rinkinyje, jei:

 • Norite svetainėse bendrai naudoti naršymą.

 • Norite, kad antrinės svetainės paveldėtų teises iš pirminių svetainių.

 • Norite svetainėse bendrai naudoti sąrašus.

 • Norite svetainėse bendrai naudoti dizaino elementus (pvz., temas ar stilius).

Pasirinkite aukščiausio lygio svetaines atskiruose svetainių rinkiniuose, jei:

 • Reikia atskiros saugos skirtingoms svetainėms.

  Pastaba: Nors jūs ir galite turėti antrinės svetainės unikalias teises, galbūt kartais norite būti tikri, kad dviejose svetainėse nėra bendrų vartotojų ir teisių. Tokiais atvejais jums reikėtų naudoti atskirus svetainių rinkinius.

 • Ateityje gali prireikti perkelti svetainių rinkinį į kitą duomenų bazę.

 • Norite galėti sukurti tik konkrečios svetainės atsarginę kopiją ar tą svetainę atkurti.

 • Norite galėti riboti tik tos svetainės darbo eigos aprėptį.

 • Norite turėti atskirą tik tos svetainės ieškos aprėptį.

Puslapio viršus

Antrinės svetainės kūrimas esamoje svetainėje

Prieš kurdami svetainę įsitikinkite, kad esate toje savo svetainės vietoje, kurioje norite sukurti naują antrinę svetainę.

Spustelėkite Vaizduoti visą tinklapio turinį, tuomet visų tinklapių turinio puslapyje spustelėkite Sukurti.

Patarimas: Daugeliu atvejų galite naudotis meniu Svetainės veiksmai Svetainės veiksmų meniu , užuot atlikę iki galo šį žingsnį.

 1. Dalyje Tinklalapiai spustelėkite Svetainės ir darbo sritys.

 2. Sekcijoje Pavadinimas ir aprašas įrašykite savo svetainės pavadinimą. Pavadinimas yra privalomas.

  Pavadinimas rodomas tinklalapio viršuje ir naršymo elementuose, kurie padeda vartotojams surasti ir atidaryti svetainę.

 3. Įveskite savo svetainės tikslo aprašą lauke Aprašas. Aprašas nėra privalomas.

  Aprašas rodomas tinklalapio viršuje ir padeda vartotojams suprasti jūsų svetainės tikslą.

 4. Sekcijoje Svetainės adresas įveskite savo svetainės URL. Pirmoji dalis jums suteikta.

  Norėdami išvengti galimų problemų naujinant ar keičiant svetainę, kaip žiniatinklio adreso dalies nenaudokite nė vieno iš šių specialiųjų simbolių.

  Nenaudojami specialieji simboliai

  Nenaudojami specialieji simboliai

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Sekcijoje Šablono pasirinkimas spustelėkite norimą skirtuką, tada pasirinkite norimą svetainės šabloną.

  Dažniausių numatytųjų svetainių šablonų pavyzdžiai

 6. Sekcijoje Teisės pasirinkite, ar norite suteikti prieigą tiems patiems vartotojams, kurie turi prieigą prie šios pirminės svetainės, ar unikaliam vartotojų rinkiniui.

  Jei spustelėsite Naudoti unikalias teises, galėsite nustatyti teises vėliau, baigę įvesti informaciją dabartiniame puslapyje.

 7. Sekcijoje Naršymas pasirinkite, ar norite, kad nauja antrinė svetainė būtų matoma naršant jos pirminį puslapį.

  Numatyta, kad Greitoji paleistis rodoma daugumos vartotojų puslapių šone, žemiau saito Peržiūrėti visos svetainės turinį. Viršutinė saito juosta rodoma visų puslapių viršuje kaip vienas ar keli hipersaitu susieti skirtukai.

 8. Sekcijoje Naršymo paveldimumas nurodykite, ar norite, kad svetainė paveldėtų savo pirminės svetainės viršutinę saito juostą ar kad turėtų savo saitų rinkinį viršutinėje saito juostoje.

  Šis parametras taip pat turės įtakos ar nauja svetainė bus rodoma kaip pirminės svetainės naršymo kelio dalis. Naršymo kelias suteikia hipersaitų rinkinį, kuris leidžia svetainės vartotojams greitai naršyti aukštyn svetainių, esančių svetainių rinkinyje, hierarchiją, pvz., Susitikimo planavimas. Kai svetainės hierarchijoje naršote žemyn, naršymo kelias rodomas puslapyje, į kurį perėjote. Jei spustelėsite Ne, jūsų antrinė svetainė neturės pirminės svetainės naršymo kelio.

 9. Spustelėkite komandą Kurti.

  Jei nurodėte, jog norite, kad antrinė svetainė turėtų tas pačias teises kaip ir jos pirminė svetainė, nauja svetainė sukuriama, kai spustelite Kurti. Jei nurodėte unikalias teises, rodomas puslapis Nustatyti šios svetainės grupes, kuriame galite nustatyti antrinės svetainės grupes.

 10. Jei rodomas puslapis Nustatyti šios svetainės grupes, jums reikia nurodyti, ar norite kurti naujas grupes ar naudoti esamas grupes, skirtas šios svetainės lankytojams, nariams ir savininkams. Kiekvienoje sekcijoje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei spustelite Kurti naują grupę, priimkite automatiškai sukurtą naujos SharePoint grupės pavadinimą arba įveskite naują pavadinimą, tada pridėkite norimus asmenis. Spustelėkite varnelės piktogramą, jei norite patikrinti visus savo įvestus vardus, arba spustelėkite Adresų knygos piktogramą, jei norite savo kataloge ieškoti daugiau vardų.

   Sekcijoje Šios svetainės lankytojai galite pridėti visus autentifikuotus vartotojus į Lankytojų grupę, kuri pagal numatytąją reikšmę suteikia grupės nariams teisę skaityti jūsų svetainės turinį.

  • Jei spustelite Naudoti esamą grupę, pasirinkite norimą SharePoint grupę iš sąrašo.

   Jei turite keletą SharePoint grupių, sąrašas gali būti sutrumpintas. Spustelėkite Daugiau, jei norite peržiūrėti visą sąrašą, arba Mažiau, jei norite sutrumpinti sąrašą.

 11. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Aukščiausio lygio svetainės kūrimas naudojant savitarnos svetainių kūrimą

Kad galėtumėte kurti svetainę naudodamiesi savitarnos svetainės kūrimu, administratorius turi įjungti savitarnos svetainių kūrimą SharePoint centrinio administravimo puslapyje.

Jei savitarnos svetainių kūrimas įjungtas, skelbimas su svetainės kūrimo saitu rodomas svetainės sąraše Skelbimai. Jei skelbimo matyti nenorite, kreipkitės į savo administratorių dėl informacijos apie svetainių kūrimo savitarnos URL.

 1. Pereikite į šio svetainių rinkinio aukščiausio lygio svetainę.

  Jei esate aukščiausio lygio svetainės antrinėje svetainėje, viršutinėje saito juostoje spustelėkite pagrindinį puslapį arba pirmą naršymo kelio hierarchijos svetainę. Pavyzdžiui, jei jūsų naršymo kelias yra Komandos svetainė>Rinkodara>Projektai, jūs esate Rinkodaros svetainės puslapio puslapyje Projektai, todėl spustelėkite Komandos svetainė.

 2. Aukščiausio lygio svetainės pagrindiniame puslapyje peržiūrėkite sąrašą Skelbimai.

  Jei pagrindiniame puslapyje nematote skelbimo apie savitarnos svetainių kūrimą, spustelėkite ir peržiūrėkite visą sąrašą Skelbimai. Jei nematote sąrašo Skelbimai, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį ir dalyje Sąrašai ieškokite Skelbimai.

  Patarimas: Jei jau turite savitarnos svetainių kūrimo URL, galite įvesti ar įklijuoti jį tiesiai į savo naršyklės Adresų juostą ir nebeieškoti svetainės kūrimo skelbimo.

 3. Skelbime, pavadintame Savitarnos svetainių kūrimas, spustelėkite naujos svetainės kūrimo URL. Jei tokio URL nematote, spustelėkite skelbimą, kad atidarytumėte jį visą.

  Numatyta, kad skelbimas vadinamas Savitarnos svetainių kūrimas, bet jūsų administratorius galėjo jį tinkinti.

 4. Naujo SharePoint svetainės puslapio sekcijoje Pavadinimas ir aprašas įrašykite savo svetainės pavadinimą. Pavadinimas yra privalomas.

  Pavadinimas rodomas tinklalapio viršuje ir naršymo elementuose, kurie padeda vartotojams surasti ir atidaryti svetainę.

 5. Sekcijoje Pavadinimas ir aprašas įrašykite savo svetainės tikslo aprašą lauke Aprašas. Aprašas nėra privalomas.

  Aprašas rodomas tinklalapio viršuje ir padeda vartotojams suprasti jūsų svetainės tikslą.

 6. Sekcijoje Svetainės adresas įveskite savo svetainės URL. Pirmoji dalis jums suteikta.

  Norėdami išvengti galimų problemų naujinant ar keičiant svetainę, kaip žiniatinklio adreso dalies nenaudokite nė vieno iš šių specialiųjų simbolių.

  Nenaudojami specialieji simboliai

  Nenaudojami specialieji simboliai

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Sekcijoje Šablono pasirinkimas spustelėkite norimą skirtuką, tada pasirinkite norimą svetainės šabloną.

  Dažniausių numatytųjų svetainių šablonų pavyzdžiai

  • Komandų tinklapiai     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tinklapį, kurį komandos galėtų naudoti informacijos sukūrimui, valdymui ir dalinimuisi. Ruošinyje yra dokumentų biblioteka ir pagrindinis sąrašas, toks kaip Pranešimai, Kalendorius, Kontaktinė informacija, ir Nuorodos.

  • Tuščias tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tinklapį su tuščiu pagrindiniu puslapiu, kurį planuojate pasirinkti. Galite naudoti Voratinklio kūrimo programą, kuri yra suderinama su programa „Windows SharePoint Services“, tokia kaip Microsoft Office SharePoint Designer 2007, norint pridėti interaktyvų sąrašą ar bet kokias kitas funkcijas.

  • Dokumento darbų sričių tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tinklapį, kuris padėtų komandos nariams kartu dirbti su dokumentais. Šiame ruošinyje yra dokumentų biblioteka, skirta pradinių dokumentų saugojimui ir papildomi failai: sąrašas Užduotys, skirtas atliktinoms užduotims paskirti, ir sąrašas Nuorodos, skirtas su dokumentu susijusiai medžiagai.

  • Wiki tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį kuomet norite sukurti tinklapį, kuriame vartotojai galėtų greitai ir lengvai pridėti, redaguoti ir nurodyti Voratinklio puslapius.

  • Žurnalo tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tinklapį, kuriame vartotojai galėtų skelbti informaciją, kitiems vartotojams leidžiant ją komentuoti.

  • Paprastas susitikimų srities tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tinklapį, kuris jums padėtų planuoti, organizuoti ir sekti jūsų susitikimus su kitais komandos nariais. Ruošinyje yra tokie sąrašai: Tikslai, Dalyviai, Darbotvarkė ir Dokumentų biblioteka.

  • Tuščias susitikimų srities tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tuščią susitikimų srities tinklapį, kurį galėtumėte pasirinkti pagal savo poreikius.

  • Sprendimų susitikimų srities tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tinklapį, kuris idealiai tiktų dokumentams peržiūrėti ir sprendimams, kurie yra priimami susitikimo metu, registruoti. Ruošinyje yra tokie sąrašai:Tikslai, Dalyviai, Darbotvarkė, Dokumentų biblioteka, Užduotys ir Sprendimai.

  • Socialinių susitikimų srities tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tinklapį, kuris jums padėtų suplanuoti ir suorganizuoti socialinius įvykius. Ruošinyje yra tokie sąrašai: Dalyviai, Kryptys, Ką atsinešti, Diskusijos ir Paveikslėlių biblioteka.

  • Kelių puslapių susitikimų srities tinklapis     Pažymėkite šį tinklapio ruošinį, kai norite sukurti tinklapį, skirtą paprastam planavimui, organizavimui ir susitikimų sekimui pasitelkiant keletą puslapių. Be dviejų tuščių pagal jūsų poreikius pasirinktinų puslapių, ruošinyje yra tokie sąrašai: Tikslai, Dalyviai ir Darbotvarkė.

 8. Spustelėkite komandą Kurti.

  Rodomas puslapis Nustatyti šios svetainės grupes, kuriame galite nustatyti svetainės grupes.

 9. Kiekvienoje puslapio Nustatyti šios svetainės grupes sekcijoje priimkite automatiškai sukurtą naujos SharePoint grupės pavadinimą arba įveskite naują pavadinimą, tada pridėkite norimus asmenis ar grupes. Spustelėkite varnelės piktogramą, jei norite patikrinti visus savo įvestus vardus, arba spustelėkite Adresų knygos piktogramą, jei norite savo kataloge ieškoti daugiau vardų.

 10. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Kiti svetainių kūrimo būdai

Yra kitų svetainių kūrimo būdų, jei jūs esate administratorius ar kūrėjas arba turite žiniatinklio dizaino programą, kuri suderinama su Windows SharePoint tarnybomis.

 • Svetainių kūrimas SharePoint centrinio administravimo puslapyje    Jei esate serverio administratorius, galite kurti svetainių rinkinius naudodami SharePoint centrinį administravimą. Daugiau informacijos rasite centrinio administravimo žinyne ir Windows SharePoint tarnybų planavimo vadove.

 • Svetainių kūrimas naudojant komandų eilutės operaciją    Jei esate administratorius, galite kurti svetaines naudodami svetainių kūrimo komandą ir jos parametrus. Daugiau informacijos rasite centrinio administravimo žinyne ir Windows SharePoint tarnybų planavimo vadove.

 • Svetainių kūrimas programiškai    Jei esate kūrėjas, galite kurti ir tinkinti svetaines programiškai. Daugiau informacijos rasite Microsoft Windows SharePoint tarnybų kūrėjų centre.

 • Svetainių kūrimas naudojant suderinamą žiniatinklio dizaino programą    Jei turite žiniatinklio dizaino programą, kuri yra suderinama su Windows SharePoint tarnybomis, ja galite kurti ir tinkinti svetaines. Daugiau informacijos rasite programos žinyne.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×