Supažindinimas su lentelėmis

Lentelės yra esminis objektas duomenų bazėse, nes jose yra visa informacija arba duomenys. Pavyzdžiui, verslui skirtoje duomenų bazėje gali būti kontaktų lentelė, kurioje saugomi tiekėjų vardai, el. pašto adresai ir telefonų numeriai. Šis straipsnis suteikia „Access“ lentelių apžvalgą. Prieš kuriant lenteles, apgalvokite reikalavimus ir nuspręskite, kokių lentelių jums reikės. Norėdami sužinoti apie lentelių planavimą ir kūrimą žr. straipsnį Duomenų bazės kūrimo pagrindai.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Lentelės įtraukimas į „Access“ kompiuteriu duomenų bazę

Lentelės įrašymas

Apžvalga

Sąryšinių duomenų bazėse, pvz., „Access“, paprastai yra kelios susijusios lentelės. Gero dizaino duomenų bazėje kiekviena lentelė saugo informaciją apie konkretų objektą, pavyzdžiui, darbuotojus ar produktus. Lentelę sudaro įrašų (eilutės) ir laukų (stulpeliai). Laukuose pateikiami skirtingų tipų duomenys, pavyzdžiui, tekstas, skaičiai ir hipersaitai.

„Access“ lentelė Klientai, pateikianti įrašų ir laukų išdėstymą

 1. Įrašas: jį sudaro tokie specifiniai duomenys, kaip informacija apie konkretų darbuotoją ar produktą.

 2. Laukas: jį sudaro duomenys apie vieną lentelės subjekto aspektą, pvz., vardas arba el. pašto adresas.

 3. Lauko vertė: kiekvienas įrašas turi lauko vertę. Pavyzdžiui, Contoso, Ltd. arba kazkas@example.com.

Lentelių ir laukų ypatybės

Lentelių ir laukų charakteristikos ir elgesys yra apibrėžtas ypatybių. Lentelės ypatybės yra nustatomos lentelės ypatybių lape. Pavyzdžiui, galite nustatyti lentelės savybę Numatytasis rodinys, kad nurodytumėte kaip turi būti vaizduojama numatytoji lentelė. Lauko ypatybė apibrėžia lauko elgesio aspektą. Taip pat galite nustatyti lauko ypatybes rodinyje „Dizainas“, naudodami sritį Lauko ypatybės. Kiekviename lauke yra duomenų tipas, kuris apibrėžia kokios rūšies informacija yra saugoma lauke. Pavyzdžiui, kelios teksto eilutės arba valiuta yra duomenų tipai.

Lentelės ryšiai

Nors kiekvienoje duomenų bazėje esančioje lentelėje saugomi duomenys apie specifinį subjektą, santykinėse duomenų bazėse esančios lentelės, tokios kaip „Access“, saugo duomenis apie subjektus, kurie susiję vienas su kitu. Pavyzdžiui, duomenų bazėje gali būti:

 • Klientų lentelė, kurioje yra jūsų įmonės klientai ir jų adresai.

 • Jūsų parduodamų produktų lentelė, kurioje yra kiekvieno elemento kainos ir paveikslėliai.

 • Užsakymų lentelė, kuri seka klientų užsakymus.

Norėdami sujungti skirtingose lentelėse laikomus duomenis, sukurkite ryšius. Ryšys yra loginė dviejų lentelių, turinčių bendrą lauką jungtis.

Raktai

Laukai, kurie yra lentelių ryšių dalis, vadinami raktais. Raktą dažniausiai sudaro vienas laukas, tačiau jį gali sudaryti ir daugiau nei vienas laukas. Yra dviejų rūšių raktai:

 • Pirminis raktas: Lentelė gali turėti tik vieną pirminį raktą. Pirminį raktą sudaro vienas ar daugiau laukų, kurie unikaliai identifikuoja kiekvieną lentelėje saugomą įrašą. „Access“ automatiškai suteikia unikalius identifikavimo numerį, vadinamą ID numeriu, kuris tarnauja kaip pirminis raktas. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. pirminio lentelės rakto įtraukimas arba keitimas.

 • Išorinis raktas: Lentelė gali turėti ir vieną ar daugiau išorinių raktų. Išoriniame rakte yra reikšmės, atitinkančios kitos lentelės pirminio rakto reikšmes. Pvz., galite turėti lentelę Užsakymai, kurioje kiekvienas užsakymas turi kliento ID, atitinkantį lentelės Klientai įrašą. Laukas Kliento ID yra lentelės Užsakymai išorinis raktas.

Raktų laukų reikšmių atitikimas suformuoja lentelės ryšių pagrindą. Naudokite lentelės ryšį susijusių lentelių duomenims sujungti. Pvz., tarkime, kad turite lentelę Klientai ir lentelę Užsakymai. Lentelės Klientai kiekvienas įrašas yra identifikuojamas pagal pirminio rakto lauko ID.

Norėdami susieti kiekvieną užsakymą su klientu, į lentelę Užsakymai įtraukite išorinio rakto lauką, kuris atitiks lentelės Klientai lauką ID, o tada sukurkite dviejų raktų ryšį. Kai įtraukiate įrašą į lentelę Užsakymai, naudojate kliento ID reikšmę, kuri paimama iš lentelės Klientai. Kai tik norite peržiūrėti informaciją apie užsakymo klientą, naudojate ryšį, kad identifikuotumėte, kurie lentelės Klientai duomenys, kuriuos lentelės Užsakymai duomenis atitinka.

„Access“ lentelės ryšys parodytas lange Ryšiai
 1. Pirminis raktas yra identifikuojamas pagal rakto piktogramą šalia lauko pavadinimo.

 2. Išorinis raktas – atkreipkite dėmesį, kad nėra rakto piktogramos.

Ryšių naudojimo privalumai

Duomenų laikymas atskirai susijusiose lentelėse duoda tokios naudos:

 • Nuoseklumas    Kadangi kiekvienas duomenų elementas įrašomas tik kartą ir vienoje lentelėje, yra mažiau galimybių netikslumams ir prieštaringumams atsirasti. Pvz., kliento vardą išsaugote tik vieną kartą lentelėje apie klientus, nereikia saugoti pakartotinai (nes tokiu būdu galima padaryti klaidų) lentelėje, kurioje laikomi užsakymų duomenys.

 • Veiksmingumas    Kadangi duomenys įrašomi tik vienoje vietoje, tai reiškia, kad naudojama mažiau disko vietos. Be to, mažesnės lentelės greičiau pateikia duomenis nei didelės. Pagaliau, jei nenaudojate atskirų lentelių atskiriems subjektams saugoti, savo lentelėse naudojate nulines reikšmes (duomenų nebuvimas) ir dubliuojate reikšmes, o tokiu būdu eikvojate vietą ir trukdote našumui.

 • Aiškumas    Lengviau suprasti duomenų bazės struktūrą, jei subjektai tinkamai suskirstyti į lenteles.

Puslapio viršus

Lentelės įtraukimas į „Access“ kompiuteriu duomenų bazę

Sukurkite naują lentelę, jei turite naują duomenų, kurie nepriklauso jokiai esamai lentelei, šaltinį. Yra būdai įtraukti lentelę į „Access“ duomenų bazę, pavyzdžiui, sukurdami naują duomenų bazę, įdėdami lentelę į egzistuojančią duomenų bazę arba importuodami ar susiedami lentelę iš kito duomenų šaltinio, pavyzdžiui, „Microsoft Excel“ darbaknygės, „Microsoft Word“ dokumento, tekstinio failo, žiniatinklio tarnybos ar kitos duomenų bazės. Kai sukuriate naują tuščią duomenų bazę, jums automatiškai įdedama nauja tuščia lentelė. Tada galite įvesti duomenis į lentelę, norėdami pradėti laukų apibrėžimą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie lauko įtraukimą į lentelę, žr. straipsnį Lauko įtraukimas į lentelę.

Naujos lentelės kūrimas naujoje kompiuterio duomenų bazėje

 1. Dalyje Failas spustelėkite Naujas > Tuščia kompiuterio duomenų bazė.

 2. Lauke Failo vardas įrašykite naujos duomenų bazės failo vardą.

 3. Norėdami įrašyti duomenų bazę kitoje vietoje, spustelėkite aplanko piktogramą.

 4. Spustelėkite Kurti.

Atidaroma nauja duomenų bazė, kurios nauja lentelė pavadinta Lentelė1. Pervardykite lentelę pagal joje saugomų duomenų tipą.

Naujos lentelės kūrimas egzistuojančioje duomenų bazėje

 1. Spustelėkite Failas >, Atidarytiir, jei norima duomenų bazė yra sąraše Naujausia, spustelėkite tame sąraše esančią duomenų bazę. Jei duomenų bazės nėra sąraše, galite pažymėti vieną iš naršymo parinkčių, kad rastumėte norimą duomenų bazę.

 2. Dalyje Kurti spustelėkite Lentelė.

Įtraukiama nauja lentelė ir atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

Puslapio viršus

Išoriniai duomenys

Galite susieti įvairius išorinių duomenų šaltinius, pvz., kitas duomenų bazes, teksto failus ir „Excel“ darbaknyges. Kai susiejate su išoriniais duomenimis, „Access“ gali naudoti saitą lyg tai būtų lentelė. Galite redaguoti susietosios lentelės duomenis ir kurti ryšius, apimančius susietąsias lenteles, tačiau tai priklauso nuo išorinio duomenų šaltinio ir jūsų saito sukūrimo būdo. Išorinių duomenų dizaino naudodami saitą keisti negalite.

Lentelės kūrimas importuojant arba susiejant

Lentelę galite sukurti importuodami arba susiedami duomenis, saugomus kitur. Galite importuoti arba susieti duomenis, esančius „Excel“ darbalapyje, Windows SharePoint Services sąraše, XML faile, kitoje „Access“ duomenų bazėje, „Microsoft Outlook“ aplanke ar kitur.

Kai importuojate duomenis, sukuriate tų duomenų kopiją naujoje lentelėje dabartinėje duomenų bazėje. Paskesni šaltinio duomenų pakeitimai poveikio importuotiems duomenims neturės, o importuotų duomenų pakeitimai nepaveikia šaltinio duomenų. Prisijungę prie duomenų šaltinio ir importavę jo duomenis, galite naudoti juos nebeprisijungdami prie šaltinio. Galite keisti importuotos lentelės dizainą.

Kai susiejate su duomenimis, dabartinėje duomenų bazėje sukuriate susietą lentelę, kuri reiškia tiesioginį saitą su esama informacija, saugoma kitur. Kai keičiate susietoje lentelėje esančius duomenis, juos keičiate šaltinyje. Visada pakeitus duomenis šaltinyje, pakeitimai bus matomi susietoje lentelėje. Jūs turite turėti galimybę prisijungti prie duomenų šaltinio visada, kai tik naudojate susietą lentelę. Susietos lentelės dizaino keisti negalite.

Pastaba: Negalite redaguoti duomenų „Excel“ darbalapyje naudodami susietąją lentelę. Norėdami išspręsti šią problemą, importuokite šaltinio duomenis į „Access“ duomenų bazę, tada susiekite su duomenų baze iš „Excel“. Daugiau informacijos apie susiejimą su „Access“ iš „Excel“ ieškokite „Excel“ žinyne.

Lentelės kūrimas susiejant arba importuojant išorinius duomenis

 1. Skirtuke Išoriniai duomenys, grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite vieną iš galimų duomenų šaltinių.

 2. Vykdykite dialogo languose, kurie rodomi kiekvienu etapu, pateikiamas instrukcijas.

  „Access“ sukuria naują lentelę ir rodo ją naršymo srityje.

Patarimas: Taip pat galite importuoti arba susieti su „SharePoint“ sąrašu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Duomenų importavimas iš „SharePoint“ sąrašo arba jų susiejimas su šiuo sąrašu.

Puslapio viršus

Žiniatinklio tarnybos naudojimas lentelei kurti

Savo duomenų bazėje galite kurti lentelę, kuri prisijungia prie duomenų, esančių žiniatinklio svetainėje, kuri teikia žiniatinklio tarnybos sąsają.

Pastaba: Žiniatinklio tarnybos lenteles galima tik skaityti.

 1. Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite Daugiau, tada spustelėkite Duomenų tarnybos.

 2. Jei norimas naudoti ryšys jau įdiegtas, praleiskite 5 žingsnį. Kitu atveju toliau vykdykite kito žingsnio nurodymus.

 3. Spustelėkite Diegti naują ryšį.

 4. Pasirinkite norimą naudoti ryšio failą, tada spustelėkite Gerai.

 5. Dialogo lange Kurti žiniatinklio tarnybos duomenų saitą išplėskite norimą naudoti ryšį.

 6. Pažymėkite lentelę, su kuria norite susieti. „Access“ rodo laukus dešiniojoje dialogo lango pusėje.

 7. Pasirinktinai laukelyje Nurodyti saito pavadinimą galite įvesti susietos lentelės pavadinimą. „Access“ naudos šį pavadinimą naršymo srityje kaip susietos lentelės pavadinimą.

 8. Spustelėkite Gerai. Programa „Access“ sukuria susietą lentelę.

Puslapio viršus

Lentelės ypatybių nustatymas kompiuterio duomenų bazėje

Galite nustatyti ypatybes, kurios bus taikomos visai lentelei ar visiems įrašams.

 1. Pažymėkite lentelę, kurios ypatybes norite nustatyti.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ypatybių lapas.

  Rodyti/slėpti grupę „Access“ skirtuke „Dizainas“ .

 4. Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Bendra.

 5. Spustelėkite kairėje esantį norimos nustatyti ypatybės laukelį ir įveskite ypatybės parametrą. Kad pamatytumėte lentelės ypatybių sąrašą, spustelėkiteGalimos lentelės ypatybės

 6. Norėdami įrašyti keitimus, paspauskite CTRL+S.

  Naudokite šią lauko ypatybę

  Norėdami

  Peržiūrėti rodinius „SharePoint“ svetainėje

  Nurodyti, ar lentele pagrįsti rodiniai gali būti rodomi „SharePoint“ svetainėje.

  Pastaba: Šio parametro nustatymo poveikis priklauso nuo duomenų bazės ypatybės Visų rodinių rodymas „SharePoint“ svetainėje nustatymo.

  Papildomo duomenų lapo išplėtimas

  Išplėsti visus papildomus duomenų lapus jums atidarant lentelę.

  Papildomo duomenų lapo aukštis

  Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite išplėsti papildomo duomenų lapo langą, kad būtų rodomos visos eilutės, šios ypatybės nuostatą palikite 0".

  • Jei norite kontroliuoti papildomo duomenų lapo aukštį, įveskite pageidaujamą aukštį coliais.

  Padėtis

  Nustatyti rodinio padėtį, atsižvelgiant į tai, ar jūsų kalba rašoma iš kairės į dešinę, ar iš dešinės į kairę.

  Aprašas

  Nurodyti lentelės aprašą. Aprašas bus rodomas lentelės patarimuose.

  Numatytasis rodinys

  Nustatyti Duomenų lapas, PivotTable arba PivotChart kaip numatytąjį rodinį atidarant lentelę.

  Tikrinimo taisyklė

  Įvesti išraišką, kuri turi būti teisinga įtraukiant ar keičiant įrašą.

  Tikrinimo tekstas

  Įvesti pranešimą, kuris būtų rodomas, kai įrašas pažeis išraišką, nurodytą ypatybėje Tikrinimo taisyklė.

  Filtruoti

  Nurodyti kriterijus, kada duomenų lapo rodinyje rodomos tik atitinkančios eilutės.

  Rūšiuoti pagal

  Pasirinkti vieną arba daugiau laukų, norėdami nurodyti numatytąją eilučių rūšiavimo tvarką duomenų lapo rodinyje.

  Papildomo duomenų lapo pavadinimas

  Nurodyti, ar papildomas duomenų lapas turėtų būti pateikiamas kaip duomenų lapo rodinys, jeigu taip, kuri lentelė arba užklausa turėtų suteikti eilutes papildomam duomenų lapui.

  Susieti antrinius laukus

  Išvardyti lentelės ar užklausos laukus, kurie naudojami papildomame duomenų lape, atitinkančiame nurodytą lentelės ypatybę Susieti pagrindinius laukus.

  Susieti pagrindinius laukus

  Išvardyti lentelės laukus, kurie atitinka nurodytą lentelės ypatybę Susieti antrinius laukus.

  Filtruoti įkeliant

  Automatiškai taikyti filtro kriterijus, esančius ypatybėje Filtras (nustačius Taip), kai lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

  Įkeliant rūšiuoti pagal

  Automatiškai taikyti rūšiavimo kriterijus, esančius ypatybėje Rūšiuoti pagal (nustačius Taip), kai lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

  Patarimas: Kad būtų daugiau vietos įvedant arba redaguojant parametrą ypatybės lauke, paspauskite klavišus SHIFT+F2, kad būtų rodomas laukelis Mastelio keitimas. Jei nustatote ypatybę Tikrinimo taisyklė į išraišką ir reikia pagalbos ją kuriant, spustelėkite Daryklės mygtukas šalia ypatybės laukelio Tikrinimo taisyklė, kad būtų rodoma reiškinio daryklė.

Puslapio viršus

Lauko įtraukimas į „Access“ kompiuterio duomenų bazės lentelę

Kiekvieną duomenų elementą, kurį norite stebėti, turite laikyti lauke. Pvz., kontaktų lentelėje sukuriate laukus Pavardė, Vardas, Telefono numeris ir Adresas. Gaminių lentelės laukai: Gaminio pavadinimas, Gaminio ID ir Kaina.

Prieš kurdami laukus, pabandykite duomenis suskirstyti į mažesnes naudingas dalis. Vėliau daug lengviau sujungti duomenis nei atskirti. Pvz., užuot kūrę lauką Vardas ir pavardė, sukurkite atskirus laukus Pavardė ir Vardas. Jei naudodami duomenų elementą ketinate kurti ataskaitas, rūšiuoti, ieškoti ar skaičiuoti, saugokite tą elementą atskirame lauke.

Sukūrę lauką galite nustatyti ir jo ypatybes, kad galėtumėte kontroliuoti jo išvaizdą ir veikimo būdą.

Galite sukurti naują lauką „Access“ įvesdami duomenis į naują stulpelį duomenų lapo rodinyje. Kai kuriate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ laukui automatiškai priskiria duomenų tipą pagal jūsų įvestą reikšmę. Jei joks duomenų tipas nėra numanomas pagal įvestį, „Access“ nustato duomenų tipą Tekstas, bet jūs galite keisti duomenų tipą.

Lauko įtraukimas įvedant duomenis

Kai duomenų lapo rodinyje kuriate naują lentelę ar atidarote esamą lentelę, į ją galite įtraukti lauką įvesdami duomenis duomenų lapo stulpelyje Įtraukti naują lauką.

„Access“ duomenų lapas su stulpeliu Įtraukti naują lauką

1. Įveskite duomenis tuščiame stulpelyje Pridėti naują lauką .

Norėdami įtraukti naują lauką:

 1. Sukurkite arba atidarykite lentelę kaip duomenų lapo rodinį.

 2. Stulpelyje Pridėti naują lauką įveskite lauko, kurį norite kurti, vardą. Naudokite apibūdinamąjį vardą, kad lauką būtų lengva identifikuoti.

 3. Į naująjį lauką įveskite duomenis.

Puslapio viršus

Lauko ypatybių nustatymas

Sukūrę lauką galite nustatyti jo ypatybes, kad galėtumėte kontroliuoti jo išvaizdą ir veikimo būdą.

Pavyzdžiui, nustatydami ypatybes galite:

 • Kontroliuoti lauke esančių duomenų išvaizdą

 • Lengviau išvengti netinkamų duomenų įvedimo į lauką

 • Nurodyti numatytąsias lauko reikšmes

 • Pagreitinti iešką ir rūšiavimą lauke

Dirbdami duomenų lapo rodinyje galite nustatyti kai kurias galimas laukų ypatybes. Norėdami turėti prieigą ir nustatyti visą laukų ypatybių sąrašą, turite naudoti dizaino rodinį.

Lauko ypatybių nustatymas duomenų lapo rodinyje

Dirbdami duomenų lapo rodinyje galite pervardyti lauką, pakeisti jo duomenų tipą, pakeisti jo ypatybę Formatas ir pakeisti kai kurias kitas lauko ypatybes.

 • Jei norite atidaryti lentelės duomenų lapo rodinį:    Naršymo srityje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite lentelę ir laikinajame meniu spustelėkite Duomenų lapo rodinys.

 • Jei norite pervardyti lauką:    Kai įtraukiate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ automatiškai priskiria laukui bendrąjį jo pavadinimą. „Access“ pirmajam naujam laukui priskiria pavadinimą Laukas1, antrajam naujam laukui – Laukas2 ir t. t. Pagal numatytuosius nustatymus lauko pavadinimas, kad ir kur būtų rodomas laukas, naudojamas kaip jo žyma, pvz., stulpelio antraštė duomenų lape. Pervardinę laukus taip, kad jų pavadinimai būtų labiau aprašomieji, lengviau juos naudosite peržiūrėdami ar redaguodami įrašus.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimo pervardyti lauko antraštę (pvz., Laukas1).

 • Kontekstiniame meniu spustelėkite Pervardyti stulpelį.

 • Lauko antraštėje įveskite naują pavadinimą.

Laukų pavadinimus gali sudaryti iki 64 simbolių (raidžių ir skaičių), įskaitant tarpus.

Lauko duomenų tipo keitimas

Kai kuriate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ patikrina tuos duomenis, kad nustatytų tinkamą lauko duomenų tipą. Pvz., jei įvedate 2006\01\01, „Access“ šiuos duomenis atpažįsta kaip datą ir lauko duomenų tipą nustato kaip Data/laikas. Jei „Access“ negali tiksliai nustatyti duomenų tipo, pagal numatytuosius nustatymus nustatomas duomenų tipas Tekstas.

Lauko duomenų tipas nurodo, kokias kitas lauko ypatybes galite nustatyti. Pvz., lauko, kurio duomenų tipas Hipersaitas arba Atmintinė, galite nustatyti tik vieną ypatybę Tik pridėjimas.

Gali būti atvejų, kai norėsite rankiniu būdu pakeisti lauko duomenų tipą. Pvz., tarkime, turite vietų numerius, kurie panašūs į datas, pvz., 2001/10. Jei duomenų lapo rodinyje naujame lauke įvedate 2001/10, automatinio duomenų tipo aptikimo funkcija tam laukui parinks duomenų tipą Data/laikas. Kadangi vietų numeriai yra žymos, o ne datos, turi būti naudojamas duomenų tipas Tekstas. Norėdami pakeisti lauko duomenų tipą, atlikite tokią procedūrą.

 1. Spustelėkite skirtuką Duomenų lapas.

 2. Sąrašo Duomenų tipas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas pasirinkite norimą duomenų tipą.

  „Access“ duomenų tipo juostelės paveikslėlis ir formatavimo grupė

Lauko formato keitimas

„Access“ gali nustatyti ne tik naujo lauko duomenų tipą, bet ir lauko ypatybę Formatas, kuri priklauso nuo jūsų įvesties. Pvz., jei įvedate 10:50 val., „Access“ nustato duomenų tipą kaip Data/laikas, o ypatybę Formatas kaip Vidutinis laikas. Norėdami rankiniu būdu keisti lauko ypatybę Formatas, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Juostelėje spustelėkite skirtuką Duomenų lapas.

 2. Sąrašo Formatas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas įveskite norimą formatą.

  Pastaba: Kai kuriuose laukuose sąrašo Formatas gali nebūti (pvz., lauke Tekstas), tai priklauso nuo lauko duomenų tipo.

Kitų lauko ypatybių nustatymas

 1. Duomenų lapo rodinyje spustelėkite lauką, kurio ypatybę norite nustatyti.

 2. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas pasirinkite norimas ypatybes.

  „Access“ duomenų tipo juostelės paveikslėlis ir formatavimo grupė

Puslapio viršus

Lauko ypatybių nustatymas

Galite nustatyti lauko ypatybę atidarydami lentelę dizaino rodinyje.

 • Jei norite atidaryti lentelę dizaino rodinyje    : Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą atidaryti lentelę ir laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 • Jei norite pakeisti lauko duomenų tipą    : Raskite lauko pavadinimą, kurio duomenų tipą norite nustatyti, spustelėkite lauką Duomenų tipas ir iš sąrašo pasirinkite duomenų tipą.

 • Jei norite nustatyti kitas lauko ypatybe    : Lentelės dizaino tinklelyje pažymėkite lauką, kurio ypatybes norite nustatyti. Srityje Lauko ypatybės įveskite norimus kiekvienos ypatybės parametrus. Nuspauskite CTRL+S, kad įrašytumėte keitimus.

  Pastaba: Ypatybės, kurias galite nustatyti priklauso nuo lauko duomenų tipo.

Puslapio viršus

Lentelės įrašymas

Sukūrę arba modifikavę kompiuterio duomenų bazės lentelę, turite įrašyti dizainą. Jei pirmą kartą įrašote lentelę, suteikti jai pavadinimą, apibūdinantį,joje esančius duomenis. Galite naudoti iki 64 raidinių ir skaitinių simbolių, įskaitant tarpus. Pavyzdžiui, galite pavadinti lentelę Klientai, Atsarginės dalys arba Produktai.

„Access“ suteikia daug lankstumo suteikiant lentelėms pavadinimus, bet yra tam tikrų apribojimų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį: lentelės pavadinimas gali būti iki 64 simbolių ilgio, jį gali sudaryti bet koks derinys iš raidžių, skaičių, tarpų ir specialiųjų simbolių, išskyrus tašką (.), šauktuką (!), laužtinius skliaustus ([]), tarpą pavadinimo pradžioje, lygybės ženklą (=) pavadinimo pradžioje arba nespausdinamus simbolius, pvz., eilutės perkėlimą. Be to, pavadinime negali būti nė vieno iš šių simbolių: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Patarimas: Turite apgalvoti duomenų bazės objektų vardų suteikimo strategiją ir ją naudoti nuosekliai.

 1. Sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėkite Įrašyti arba paspauskite klavišus „Ctrl“ + S.

 2. Jei pirmą kartą įrašote lentelę, įveskite lentelės pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×