Sumanaus darbo vadovas: buvimo būsenos užduočių atlikimas už jus

Naudokite šį vadovą ir palaikykite ryšį su žmonėmis, kurie jums svarbūs arba be kurių negalite atlikti savo darbo.

Ką norėtumėte daryti?

Tegul žmonės žino, ką veikiate

Buvimo būsenos keitimas

Tegul kiti žmonės žino, kas vyksta šiandien

Vietos nustatymas

Ryšio su svarbiais žmonėmis palaikymas

Žmonių ieška

Dažnai naudojamų kontaktų prisegimas

Žmonių, su kuriais nuolat palaikote ryšį, grupių kūrimas

Grupės kūrimas

Žmonių įtraukimas į grupę

Tiesioginio pranešimo siuntimas kontaktui arba grupei

Kaip į IM pokalbį pakviesti daugiau žmonių

Užsiėmusio kolegos būsenos sekimas

Kontakto žymėjimas

Galimų bendravimo su kontaktu būdų peržiūra

Kontakto vietos patikrinimas

Kontakto kalendoriaus tikrinimas

Kasdienio ryšio išlaikymas

El. laiško siuntimas kontaktui

Susitikimo planavimas

Patikrinimas, ar nėra praleistų pokalbių

Kaip neleisti trukdyti

Būsenos Netrukdyti nustatymas

Tegul žmonės žino, ką veikiate

Ryšių programinė įranga „Microsoft® Lync™ Online“ automatiškai nustato buvimo būseną pagal jūsų veiklą arba „Microsoft® Outlook®“ kalendorių, tačiau jūs galite nustatyti ar įtraukti pastabą, kad pateiktumėte žmonėms daugiau informacijos.

Buvimo būsenos keitimas

 • Atidarykite „Lync Online“ ir pagrindiniame „Lync“ lange prie savo vardo spustelėkite pasiekiamumo meniu ir pasirinkite kitą būseną, pvz., Netrukus grįšiu.

Communicator

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomos buvimo būsenos, kurias mato kiti žmonės, ir jų reikšmės.

Buvimo būsena

Aprašas

„Lync“ buvimo būsena Pasiekiamas Pasiekiamas

Esate prisijungę ir su jumis galima bendrauti.

„Lync“ buvimo būsena Užsiėmęs Užsiėmęs

Dalyvaujate „Lync“ pokalbyje arba pagal jūsų „Outlook“ kalendoriaus įrašus esate susitikime ir jūsų negalima trukdyti.

„Lync“ buvimo būsena Netrukdyti Netrukdyti

Nenorite, kad jus trukdytų. Matysite tik tuos pokalbių pranešimus, kuriuos atsiųs kažkas iš jūsų sąrašo Darbo grupė.

„Lync“ buvimo būsena Atsitraukęs Netrukus grįšiu

Trumpam atsitraukiate nuo kompiuterio.

„Lync“ buvimo būsena Atsitraukęs Rodomas kaip atsitraukęs

Jūsų kompiuteris tam tikrą laikotarpį (pagal numatytuosius parametrus 15 min.) nenaudojamas.

„Lync“ buvimo būsena Atsitraukęs Ne darbe

Jūs nedirbate ir su jumis negalima susisiekti.

„Lync“ buvimo būsena, neprisijungęs Neprisijungęs

Nesate prisijungę. Jei tam tikriems asmenims neleidžiate matyti savo buvimo būsenos, jiems būsite rodomi kaip neprisijungę.

„Lync“ buvimo būsena Nežinoma Nežinoma

Jūsų buvimo būsena nežinoma. Jūsų buvimo būsena gali būti rodoma kaip nežinoma tiems, kurie nenaudoja „Lync“ kaip savo tiesioginių pranešimų (IM) programos.

Tegul kiti žmonės žino, kas vyksta šiandien

 • Pagrindiniame „Lync“ lange spustelėkite virš jūsų vardo esantį pastabų lauką ir įveskite pastabą, pvz., „Dirbu iš namų“ arba „Artėja mano užduoties galutinis terminas. Neikite pas mane – siųskite IM“.

Communicator

Vietos nustatymas

 • Pagrindiniame „Lync“ lange po buvimo būsena „Lync Online“ rodo vietą, kuri susijusi su tinklu, prie kurio esate prisijungę. Šios vietos pavadinimą galite padaryti informatyvesnį pakeisdami į „Darbas“ ar „Namai“. Tada kiekvieną kartą, kai prisijungsite būdami toje vietoje, visi kontaktai, su kuriais norite bendrinti šią informaciją, tiksliai žinos, kur esate. Daugiau informacijos apie privatumo ryšių konfigūravimą žr. Prieigos prie buvimo informacijos valdymas.

Communicator

Puslapio viršus

Ryšio su svarbiais žmonėmis palaikymas

Sukurkite savo kontaktų sąrašą taip, kad supaprastintumėte bendravimą ir galėtumėte matyti svarbiausių žmonių buvimo ir kontaktinę informaciją. Lengviausias būdas rasti žmones – nesvarbu, ar jie yra jūsų kontaktų sąraše – ieškoti jų ieškos lauke. Galėsite ieškoti ne tik pagal vardą ar telefono numerį, bet ir pagal bet kokį kitą terminą, kuris gali būti nurodytas kontakto profilyje. Jei mygtukas Įgūdžiai rodomas po ieškos lauku, bandykite ieškoti įgūdžio ar kompetencijos srities, pareigų ir pan.

Kad jums būtų lengviau tvarkyti kontaktų sąrašą, „Lync Online“ automatiškai užpildo jūsų Dažnai naudojami kontaktai pagal 10 kontaktų, su kuriais dažniausiai bendravote. Be to, svarbiausius kontaktus galite prisegti šios kontaktų grupės viršuje, kad galėtumėte greitai pasiekti. „Lync Online“ iš anksto automatiškai įveda jūsų komandos narius į prisegtą sąrašą.

Žmonių ieška

 • Pagrindiniame „Lync“ lange, kontaktų sąraše, ieškos lauke pradėkite vesti asmens vardą. Rezultatai bus rodomi po lauku.

Kontakto ieška

Dažnai naudojamų kontaktų prisegimas

 • Kontaktų sąraše arba ieškos rezultatų srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite asmenį, tada spustelėkite Prisegti prie dažnai naudojamų kontaktų.

Communicator

Puslapio viršus

Žmonių, su kuriais nuolat palaikote ryšį, grupių kūrimas

Reikia visai grupei nusiųsti pranešimą? Galite taip nustatyti kiekvienos komandos, su kuria dirbate, grupę, kad galėtumėte matyti, kas tam tikru metu pasiekiamas, arba galėtumėte kreiptis į visą komandą.

Grupės kūrimas

 • Pagrindiniame „Lync“ lange, kontaktų sąraše, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurios grupės pavadinimą (pvz., Dažnai naudojami kontaktai), spustelėkite Kurti naują grupę ir įveskite grupės pavadinimą.

Communicator

Žmonių įtraukimas į grupę

 • Kontaktų sąraše atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Vilkite kontaktus į grupę.

  • Ieškokite kontakto ir ieškos rezultatų srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite asmenį, Įtraukti į kontaktų sąrašą, galiausiai spustelėkite naujos grupės pavadinimą.

Tiesioginio pranešimo siuntimas kontaktui arba grupei

 • Kontaktų sąraše nukreipkite pelės žymiklį į kontaktą ar grupę ir palaukite, kol atsidarys kontakto kortelė.

 • Kontakto kortelėje spustelėkite mygtuką IM.

Communicator

Kaip į IM pokalbį pakviesti daugiau žmonių

 • Pokalbio lange spustelėkite meniu Žmonių parinktys, tada – Kviesti pagal vardą arba telefono numerį.

Communicator

Be to, norimus įtraukti kontaktus ar grupes iš kontaktų sąrašo į pokalbio langą galima ir nuvilkti.

Patarimas:  Jei yra kontaktų, kurie nėra jūsų organizacijos nariai, vis tiek galite juos įtraukti. Tiesiog spustelėkite Kviesti pagal el. paštą ir jie galės prisijungti prie pokalbio spustelėdami el. laiške esantį saitą (nesvarbu, ar jie turi įdiegę „Lync“).

Puslapio viršus

Užsiėmusio kolegos būsenos sekimas

„Lync Online“ ne tik rodo asmens būseną (pvz., Pasiekiamas, Užsiėmęs, Pasitraukęs), bet leidžia jums nustatyti jo buvimo vietą ir padeda pasirinkti geriausią bendravimo su juo būdą. Pavyzdžiui, galite pažymėti kontaktą ir „Lync Online“ rodys pranešimą iškart, kai to kontakto būsena pasikeis į Pasiekiamas. Taigi žinosite, kad galite jam siųsti tiesioginį pranešimą ar pas jį užeiti.

Kontakto žymėjimas

 • Pagrindiniame „Lync“ lange, kontaktų sąraše, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, tada spustelėkite Pažymėti būsenos keitimo įspėjimams gauti.

Communicator

Galimų bendravimo su kontaktu būdų peržiūra

 • Norėdami atidaryti kontakto kortelę, kontaktų sąraše nukreipkite pelės žymiklį į kontakto paveikslėlį.

 • Apačioje matysite įvairius bendravimo su tuo asmeniu būdus, pvz., el. paštas ir IM. Tiesiog spustelėkite vieną iš tų mygtukų, kad susisiektumėte su tuo asmeniu.

Communicator

Kontakto vietos patikrinimas

 • Kontaktų sąraše nukreipkite pelės žymiklį į kontakto paveikslėlį ir spustelėkite apatiniame dešiniajame kampe esančią išplėtimo rodyklę, kad išplėstumėte kontakto kortelę.

Kontakto kortelės išplėtimas

 • Kontakto kortelėje rodomi ne tik darbo ir namų telefono numeriai, bet ir asmens buvimo vieta (susieta su tinklu, prie kurio jis tuo metu prisijungęs).

Kontakto kalendoriaus tikrinimas

 • Norėdami atidaryti išplėstą kontakto kortelę, kontaktų sąraše dukart spustelėkite asmens paveikslėlį.

 • Pasižiūrėkite į įrašą šalia Kalendorius.

Communicator

Puslapio viršus

Kasdienio ryšio išlaikymas

„Lync Online“ glaudžiai susieta su „Outlook“. Naudodami „Lync Online“ galite ne tik valdyti savo IM pokalbius, bet ir siųsti el. laiškus bei „Outlook“ susitikimo užklausas „Lync“ kontaktams. Tiek „Lync“, tiek „Outlook“ praneša, kai praleidžiate pokalbius.

El. laiško siuntimas kontaktui

 • Pagrindiniame „Lync“ lange, kontaktų sąraše, nukreipkite pelės žymiklį į kontakto paveikslėlį arba buvimo indikatorių. Atidaroma kontakto kortelė ir, jei į šį asmenį galima kreiptis el. paštu, apačioje matysite el. pašto mygtuką.

 • Spustelėdami šį mygtuką atidarykite naują el. laišką „Outlook“.

Communicator

Susitikimo planavimas

 • Kontakto kortelėje šalia telefono mygtuko spustelėkite parinkčių meniu, tada spustelėkite Planuoti susitikimą.

Communicator

Patikrinimas, ar nėra praleistų pokalbių

 • Pagrindiniame lange spustelėkite piktogramą Pokalbiai, kad matytumėte visus pokalbius.

Pastaba:  Dialogo lange „Lync“ – parinktys spustelėkite Asmeninė informacija ir įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Įrašyti mano tiesioginių pranešimų pokalbius aplanke „Outlook“ pokalbių istorija.

Communicator

Puslapio viršus

Kaip neleisti trukdyti

Galite nustatyti savo būseną kaip Netrukdyti, kad kiti jums netrukdytų dirbti. Visi matys, kad nenorite būti trukdomas, ir jei bus bandoma pakviesti jus į pokalbį IM, jūsų neerzins pranešimai, siunčiami ne jūsų sąrašo Darbo grupė kontaktų. Išsamesnės informacijos žr. tolesniuose skyriuose.

Būsenos Netrukdyti nustatymas

 • Pagrindiniame „Lync“ lange spustelėkite savo buvimo būseną, tada – Netrukdyti.

Communicator

Pastaba:  Pagal numatytuosius parametrus visi jūsų kontaktai yra Kolegos. Kad kas nors iš jų būtų sąrašo Darbo grupė kontaktai ir kad gautumėte pokalbių pranešimus (net jei jūsų būsena Netrukdyti), dešiniuoju pelės mygtuku kontaktų sąraše spustelėkite kontaktą, spustelėkite Keisti privatumo lygį, galiausiai spustelėkite Darbo grupė. Norėdami išjungti visus pranešimus, kai jūsų būsena Netrukdyti, spustelėkite mygtuką Parinktys, Įspėjimai, galiausiai spustelėkite Nerodyti įspėjimų.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×