Suderinamumo su žiniatinkliu tikrinimas. Užklausų klaidos

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje pateikiamas užklausų klaidų, su kuriomis galite susidurti vykdydami suderinamumo tikrintuvą, sąrašas ir pateikiama informacija, kuri gali padėti ištaisyti klaidas.

Bendroji informacija apie suderinamumo tikrintuvas klaidas, ieškokite straipsnyje suderinamumo su žiniatinkliu pobūdžio klaidų tikrinimas.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Klaidos tekstas.    Užklausa nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Turite ieškoti suderinamumo su žiniatinkliu problemų užklausoje.

Ką daryti    Iš naujo sukurkite užklausą naudodami užklausų dizaino įrankis. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti žiniatinklio užklausos kūrimas užklausos dizaino įrankis, ieškokite straipsnyje Supažindinimas su užklausomis.

Puslapio viršus

ACCWeb102014

Klaidos tekstas.    SQL nesuderinamas su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Gali būti daug šios klaidos gavimo priežasčių. Galite atlikti vieną iš šių veiksmų:

 • Nurodyti su žiniatinkliu nesuderinamus objektus.

 • Nurodyti su žiniatinkliu nesuderinamas išraiškas.

Daugiau informacijos apie išraiškų kūrimą ieškokite išraiškos kūrimas.

Ką daryti     Apsvarstykite galimybę naudoti žiniatinklio užklausos dizainerio kurti užklausas, kurios žiniatinkliu. Daugiau informacijos apie vietinio užklausų žiniatinklyje, rasite Supažindinimas su užklausomis.

Puslapio viršus

ACCWeb103013

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes jos rezultatuose yra keli laukai tokiu pačiu pavadinimu.

Ką tai reiškia.    Yra keli laukai tokiu pačiu pavadinimu.

Ką daryti.    Ieškokite besidubliuojančių laukų pavadinimų ir pakeiskite dublikatus į atskirus laukų pavadinimus.

Puslapio viršus

ACCWeb103079

Klaidos tekstas.    Tipo neatitikimas išraiškoje.

Ką tai reiškia.    Abiejų junginio pusių tipai yra nesuderinami arba palyginti lauko tipai yra nesuderinamų tipų. Pavyzdžiui, negalima lyginti teksto su skaičiumi arba jų sujungti.

Ką daryti.    Užtikrinkite, kad junginių šonai būtų suderinami. Pavyzdžiui, sujunkite teksto tipą su teksto tipu ir numerio tipą su numerio tipu. Jei neatliekate sujungimo, patikrinkite, ar lyginate nesuderinamus laukų tipus.

Puslapio viršus

ACCWeb103900

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje.

Ką tai reiškia.    Programa „Access“ negalėjo publikuoti užklausos, nes ji naudoja nepalaikomą užklausos tipą, nepalaikomas išraiškas, nepalaikomus kriterijus ir kitas žiniatinklyje nepalaikomas funkcijas.

Ką daryti.    Naudokite programos „Access“ užklausų kūrimo priemonę, norėdami perkurti užklausą.

Puslapio viršus

ACCWeb103901

Klaidos tekstas.    Užklausos aprašas yra negaliojantis, kad nebūtų galima sukurti užklausos objekto.

Ką tai reiškia.    Serveris negalėjo analizuoti užklausos sintaksės, nes įvyko netikėta užklausos aprašo klaida.

Ką daryti.    Naudokite programos „Access“ kūrimo priemones, kad iš naujo sukurtumėte užklausą.

Puslapio viršus

ACCWeb103902

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes ji naudoja nepalaikomą užklausos tipą, nepalaikomas išraiškas, nepalaikomus kriterijus arba kitas žiniatinklyje nepalaikomas funkcijas.

Ką tai reiškia.    Užklausoje yra su žiniatinkliu nesuderinamų išraiškų. Ši klaida gali įvykti dėl serverio apribojimų arba tada, kai išraiškos negalima perkelti į serverį.

Ką daryti    Pašalinkite reiškinius, kurie nėra žiniatinkliu. Daugiau informacijos apie išraiškų galioja užklausose ieškokite išraiškos kūrimas.

Puslapio viršus

ACCWeb103903

Klaidos tekstas.    Užklausos aprašas yra negaliojantis, kad nebūtų galima sukurti užklausos objekto.

Ką tai reiškia.    Viena iš atributo reikšmių nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad tinkamai nustatytos toliau nurodytos sąlygos:

 • Pavadinimo atribute nėra:

lygybės ženklo pradžioje

=

taško

.

šauktuko

!

laužtinių skliaustų

[]

tuščios tarpo vietos

nespausdintinų simbolių

pavyzdžiui: <Enter> arba <TAB>

šių simbolių

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Pavadinimo atributą sudaro nuo vieno iki 64 simbolių.

 • Antraštės atributas: bet kuri eilutė iki 1024 simbolių.

Puslapio viršus

ACCWeb103904

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes joje yra antrinė užklausa.

Ką tai reiškia.    Užklausoje yra antrinė užklausa. Antrinės užklausos serveryje nepalaikomos.

Ką daryti.    Modifikuokite užklausą taip, kad joje nebūtų antrinės užklausos.

Puslapio viršus

ACCWeb103905

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes ji yra priklausoma nuo kitos užklausos, kuri yra nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Užklausoje yra įdėtoji užklausa kaip įvestis, kurios negalima rodyti serveryje arba joje yra įvesties šaltinis, kurio nepavyko rasti.

Ką daryti   

 • Įsitikinkite, kad įdėtoji užklausa yra galiojanti.

 • Norėdami sukurti galiojančią įdėtąją užklausą, naudokite programos „Access“ kūrimo priemones.

 • Įsitikinkite, kad užklausos įvesties šaltinio lentelė arba užklausa yra duomenų bazėje.

Puslapio viršus

ACCWeb103906

Klaidos tekstas.    Užklausos aprašas yra negaliojantis, kad nebūtų galima sukurti užklausos objekto.

Ką tai reiškia.    Nepavyko rasti šaltinio lentelės, pažymėtos užklausos arba rūšiavimo pagal stulpelius.

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad stulpelio įvesties šaltinio lentelė arba užklausa yra programos „Access“ duomenų bazėje.

Puslapio viršus

ACCWeb103907

Klaidos tekstas.     Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes jos rezultatuose nėra jokių laukų.

Ką tai reiškia.    Užklausoje nėra pažymėtų stulpelių.

Ką daryti.    Pažymėkite arba nurodykite bent vieną užklausos išvesties stulpelį.

Puslapio viršus

ACCWeb103908

Klaidos tekstas.     Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes rezultatuose ji rodo per daug laukų.

Ką tai reiškia.     Užklausos šaltinyje yra per daug stulpelių.

Ką daryti.     Tai išspręsti gali būti sudėtinga ir gali tekti patikrinti šaltinio lenteles. Lentelėje gali būti daugiau nei:

 • JET_ccolFixedMost fiksuoti stulpeliai.

 • JET_ccolVarMost kintančio ilgio stulpeliai.

 • JET_ccolTaggedMost pažymėti stulpeliai.

Puslapio viršus

ACCWeb103916

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes ji yra priklausoma nuo sąlygos ORDER BY, kuri yra nepalaikoma žiniatinklyje.

Ką tai reiškia.    Yra viena arba daugiau iš toliau nurodytų sąlygų:

 • Išdėstymo pagal elementą pavadinimas yra negaliojantis.

 • Šaltinio lentelės pavadinimas yra neleistinas.

 • Rūšiavimo tvarka yra nustatyta į kitą parinktį nei mažėjanti ar didėjanti.

 • Išraiška yra negaliojanti.

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad tinkamai nustatytos toliau nurodytos sąlygos:

 • Pavadinimo atribute nėra:

lygybės ženklo pradžioje

=

taško

.

šauktuko

!

laužtinių skliaustų

[]

tuščios tarpo vietos

nespausdintinų simbolių

pavyzdžiui: <Enter> arba <TAB>

šių simbolių

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Pavadinimo atributą sudaro nuo vieno iki 64 simbolių.

 • Išraiška yra galiojanti.

Puslapio viršus

ACCWeb103918

Klaidos tekstas.     Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes ji nurodo tipą JOIN, kuris yra nepalaikomas žiniatinklyje.

Ką tai reiškia.    Serveris nepalaiko užklausų, kuriose yra kelios dviejų lentelių jungtys (kelių laukų jungtys).

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad jungtys naudoja tik vieną vienos lentelės lauką.

Puslapio viršus

ACCWeb103926

Klaidų testas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes ji nenurodo, kurią lentelę SELECT FROM.

Ką tai reiškia.     Užklausoje nėra įvesties lentelių (trūksta sąlygos FROM).

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad jūsų užklausoje nurodytas įvesties stulpelis.

Puslapio viršus

ACCWeb103927

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes jos rezultatuose yra keli laukai tokiu pačiu pavadinimu.

Ką tai reiškia.    Nurodėte tą patį kelių laukų pavadinimą.

Ką daryti.    Ieškokite besidubliuojančių laukų pavadinimų ir pakeiskite dublikatus į atskirus laukų pavadinimus.

Puslapio viršus

ACCWeb103928

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes kai kurių parametrų nebuvo galima konvertuoti taip, kad juos būtų galima naudoti žiniatinklyje.

Ką tai reiškia.    Parametro pavadinimas arba tipas yra neleistinas.

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad parametro pavadinimas ir tipas yra leistinas.

 • Pavadinimo atribute nėra:

lygybės ženklo pradžioje

=

taško

.

šauktuko

!

laužtinių skliaustų

[]

tuščios tarpo vietos

nespausdintinų simbolių

pavyzdžiui: <Enter> arba <TAB>

šių simbolių

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Pavadinimo atributą sudaro nuo vieno iki 64 simbolių.

Yra galiojantys šie tipai:

Tekstas (iki 255 simbolių)

Skaičiai

Bulio logika

Data ir laikas

Valiuta

Puslapio viršus

ACCWeb103930

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes kai kurie jos parametrai rodomi kaip rezultatų laukai arba naudojami sakiniuose ORDER BY.

Ką tai reiškia.    Užklausoje yra parametras, kuris numatomas kaip skaliarinis arba kurį sakinys naudoja tvarkoje.

Tai gali įvykti, jei parametras naudojamas kaip numatomas stulpelis (pavyzdys: pažymėkite param1 iš Table1) arba kaip rūšiavimo tvarka (pavyzdys: pažymėkite * 1 lentelėje ir tvarkykite pagal field1= param).

Ką daryti.    Stenkitės nenaudoti parametrų, kurie yra numatomas stulpelis arba tvarkymas pagal stulpelį.

Puslapio viršus

ACCWeb103938

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje.

Ką tai reiškia.    Yra du laukai tokiu pačiu pavadinimu, todėl programa „Access“ negali sukurti galiojančių jų pseudonimų.

Ką daryti.    Ieškokite besidubliuojančių laukų pavadinimų ir pakeiskite dublikatus į atskirus laukų pavadinimus.

Puslapio viršus

ACCWeb103939

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje.

Ką tai reiškia.    Užklausoje yra ilgesnis nei 64 simbolių pseudonimas.

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad užklausoje naudojamas pseudonimas yra mažesnis arba lygus 64 simboliams.

Puslapio viršus

ACCWeb103940

Klaidos tekstas.    Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes ji nurodo tipą JOIN, kuris yra nepalaikomas žiniatinklyje.

Ką tai reiškia.    Serveris nepalaiko užklausų, kuriose yra kelios tu pačių dviejų lentelių jungtys (kelių laukų jungtys).

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad jungtys naudoja tik vieną vienos lentelės lauką.

Puslapio viršus

ACCWeb103942

Klaidos tekstas.     Programa „Access“ negalėjo konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje, nes joje yra ciklinių jungčių.

Ką tai reiškia.    Jūsų užklausos lentelių jungtys sudaro ciklinę lentelių jungtį, kuri neleidžia programai „Access“ konvertuoti užklausos taip, kad ją būtų galima naudoti žiniatinklyje.

Ką daryti.     Pašalinkite lentelių jungtis, kad būtų pašalintos ciklinės jungtys.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×