Suderinamumo su žiniatinkliu tikrinimas: schemos klaidos

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Šiame straipsnyje pateikiamas schemos klaidų sąrašas, su kuriomis galite susidurti paleisdami suderinamumo tikrintuvą, ir pateikiama informacija, kuri gali padėti išspręsti klaidas.

Bendroji informacija apie suderinamumo tikrintuvas klaidas, ieškokite straipsnyje suderinamumo su žiniatinkliu pobūdžio klaidų tikrinimas.

Peržvalgos vediklio naudojimas norint kurti ar modifikuoti peržvalgos lauką

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Peržvalgos vedlio naudojimas kuriant arba modifikuojant peržvalgos lauką

Daug schemos klaidos kyla problemų su peržvalgos laukų. Šios procedūros paaiškina, kaip paleisti peržvalgos vedlio duomenų lapo rodinyje išspręsti šias problemas kurti arba modifikuoti peržvalgos lauką.

Peržvalgos lauko kūrimas naudojant duomenų lapo rodinį

 1. Atidarykite lentelę, į kurią norite įtraukti peržvalgos lauką ir pažymėkite paskutinį stulpelį, pažymėtą kaip Įtraukti spustelint.

 2. Spustelėkite rodyklę šalia Įtraukti spustelint ir tada spustelėkite Peržvalga ir ryšys.

 3. Vykdydami peržvalgos vedlio veiksmus sukursite reikiamą peržvalgos lauką.

Peržvalgos lauko modifikavimas naudojant duomenų lapo rodinį

 1. Atidarykite lentelę ir pažymėkite norimą modifikuoti peržvalgos lauką.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Skirtuko lapo Laukai grupėje Ypatybės spustelėkite Modifikuoti peržvalgas.

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite peržvalgos lauką, tada spustelėkite Modifikuoti peržvalgas.

 3. Vykdydami peržvalgos vedlio veiksmus išspręsite konkrečią problemą.

ACCWeb105003

Klaidos tekstas    Reikšmių sąrašo peržvalgų stulpelio duomenų tipas turi būti Tekstas, kad jos būtų suderinamos su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodytoje peržvalgoje naudojamas sąrašas, kurio nepalaiko žiniatinklio duomenų bazė. Reikšmių sąrašas turi būti susietas su serverio teksto stulpeliu.

Ką daryti    Atidarykite lentelės dizaino rodinį ir pakeiskite peržvalgos lauko duomenų tipą į Tekstas. Jei dizaino rodinys negalimas, panaikinkite peržvalgos lauką ir sukurkite jį iš naujo, naudodami peržvalgos vedlį.

Puslapio viršus

ACCWeb105012

Klaidos tekstas    Peržvalgos eilučių šaltinius su sąlyga sakiniai yra nesuderinamas su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia    Nurodytas peržvalgos laukas naudoja užklausą, kurioje yra žiniatinklyje nepalaikoma sąlyga WHERE.

Ką daryti    Atidarykite dizaino rodinio lentelę ir pašalinkite atitinkamo peržvalgos lauko eilučių šaltinio ypatybės sąlygą WHERE. Jei dizaino rodinys negalimas, panaikinkite peržvalgos lauką ir sukurkite jį iš naujo naudodami peržvalgos vedlį.

Puslapio viršus

ACCWeb105018

Klaidos tekstas    Pirminis raktas (peržvalga) nesuderinamas su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia    Nurodytoje lentelėje yra su žiniatinkliu nesuderinamas pirminis raktas – peržvalgos laukas, nurodantis kitą lentelę.

Ką daryti    Atidarykite lentelės dizaino rodinį ir pakeiskite peržvalgos ypatybę Valdiklio tipas į Teksto laukas (skirtuko lape Peržvalga). Tada atidarykite ryšių langą ir panaikinkite visus ryšius, kurių peržvalgos lauko ryšio pusė yra „daugelis“ (rodyklė rodoma tolyn nuo peržvalgos lauko).

Jei dizaino rodinys ir ryšių langas negalimi, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

 1. Kurkite naują, tuščią duomenų bazę (ne žiniatinklio duomenų bazę).

 2. Importuokite reikiamas pradinės duomenų bazės lenteles į naują duomenų bazę.

 3. Atlikite reikiamus naujos duomenų bazės keitimus.

 4. Naikinkite pradinės duomenų bazės lenteles ir tada importuokite jas iš naujos duomenų bazės.

Puslapio viršus

ACCWeb107000

Klaidos tekstas    Lauko duomenų tipas nesuderinamas su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia    Nurodyto lauko duomenų tipo, pvz., OLE objekto, žiniatinklis nepalaiko.

Ką daryti    Iš naujo sukurkite lauką kaip vieną iš palaikomų duomenų tipų:

 • Tekstas

 • Skaičius

 • Valiuta

 • Taip/ne

 • Data/laikas

 • Apskaičiuotasis laukas

 • Priedas

 • Hipersaitas

 • Atmintinė

 • Peržvalga

Puslapio viršus

ACCWeb107001

Klaidos tekstas    Sudėtiniai indeksai nėra suderinami su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia    Nurodytoje lentelėje yra sudėtinis pirminis raktas (iš daugiau nei vieno lauko susidedantis raktas). Lauką Automatinis numeravimas galima naudoti tik kaip pirminį žiniatinklio lentelės raktą. Žiniatinklyje negalima naudoti sudėtinių indeksų.

Ką daryti    Jei sudėtinis indeksas skirtas pirminiam raktui, sukurkite nurodytos lentelės pirminį automatinio numeravimo raktą. Tada sukurkite įrašo tinkamumo taisyklę, kad įsitikintumėte, jog pradinių laukų duomenys yra unikalūs.

Puslapio viršus

ACCWeb107002

Klaidos tekstas    Lentelė su daugiau nei vienu priedo lauku yra nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia    Nurodytoje lentelėje yra daugiau nei vienas priedo laukas, kuris sukelia gedimą vykdant publikavimo operaciją, todėl yra nesuderinamas su žiniatinkliu.

Ką daryti    Apsvarstykite galimybę visus kiekvieno įrašo priedus saugoti viename priedų lauke. Jei reikia daugiau nei vieno įrašo priedo lauko, sukurkite naują kiekvieno papildomo priedo lauko lentelę, kurioje būtų tik ID laukas ir priedo laukas, tada naują lentelę ir pradinę lentelę susiekite, naudodami peržvalgos vedlį.

Puslapio viršus

ACCWeb107003

Klaidos tekstas    Apskaičiuotojo lauko išraiškoje yra įvesties laukas, kurio tipas nesuderinamas su žiniatinkliu, pvz., Automatinis numeravimas, Atmintinė arba Dvejetainis.

Ką tai reiškia    Nurodytas skaičiavimo laukas naudoja skaičiavimą, kuris kaip įvestį paima lauką, kuris žiniatinklyje nepalaikomas.

Ką daryti    Sureguliuokite skaičiavimus taip, kad visi įvesties laukai būtų vieno iš šių palaikomų duomenų tipų:

 • Tekstas

 • Skaičius

 • Valiuta

 • Taip/ne

 • Data/laikas

 • Apskaičiuotasis laukas

Puslapio viršus

ACCWeb107004

Klaidos tekstas.    Skaičiavimo laukelio rezultato duomenų tipas nesuderinamas su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto lauko apskaičiavimo rezultatas yra duomenų tipas, kuris žiniatinklyje nepalaikomas.

Ką daryti.    Iš naujo sukurkite apskaičiuotąjį lauką, kad gaunamas duomenų tipas būtų vieno iš šių palaikomų duomenų tipų:

 • Tekstas

 • Skaičius

 • Valiuta

 • Taip/ne

 • Data/laikas

Puslapio viršus

ACCWeb107005

Klaidos tekstas.    Lentelė, kurioje yra daugiau nei 220 laukų, yra nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodytoje lentelėje yra daugiau nei 220 laukų. Žiniatinklyje negalite publikuoti lentelės, kurioje būtų daugiau nei 220 laukų.

Ką daryti.    Sukurkite naują lentelę, kurioje talpintumėte papildomus laukus. Tada naudokite peržvalgos vedlį, norėdami sukurti naują lauką, kuris susietų naują lentelę su esama lentele.

Puslapio viršus

ACCWeb107006

Klaidos tekstas.    Lentelės pavadinimas yra rezervuotas pavadinimas ir nėra suderinamas su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodytas lentelės pavadinimas yra rezervuotas naudoti programai SharePoint ir jis žiniatinklyje nepalaikomas.

Ką daryti.    Stenkitės nenaudoti šių rezervuotų lentelės pavadinimų:

 • Vartotojo informacija

 • Sąrašai

 • Dokumentai

 • Tinklo dalys

 • ComMd

 • Žiniatinkliai

 • Darbo eiga

 • WFTemp

 • Sprendimai

 • Ataskaitos apibrėžimai

 • MSysASO

Puslapio viršus

ACCWeb107007

Klaidos tekstas.    Nepublikuotos lentelės, kuriose yra publikuotų lentelių peržvalgų, yra nesuderinamos su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyta lentelė dar nepublikuota ir joje yra peržvalgos laukas, nukreipiantis į publikuotą lentelę, todėl negalėsite publikuoti.

Ką daryti.    Publikuokite nepublikuotą lentelę neįtraukę peržvalgos. Norėdami tai atlikti, galite sinchronizuoti žiniatinklio duomenų bazę. Baigę publikuoti naują lentelę sukurkite pageidaujamą kitos publikuotos lentelės peržvalgą.

Puslapio viršus

ACCWeb107008

Klaidos tekstas.    Pasirinktiniai formatai nesuderinami su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Žiniatinklis nepalaiko nurodyto lauko pasirinktinio valiutos formato.

Ką daryti.    Lauke naudokite standartinį valiutos formatą. Nustatykite lauko formatą kaip Valiuta arba Euras, naudodami formatavimo išplečiamąjį lauką.

Puslapio viršus

ACCWeb107009

Klaidos tekstas.    Tik viena iš ypatybių Leisti tuščią eilutę ir Būtina turėtų būti nustatyta kaip Teisinga, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Abi nurodyto lauko ypatybės Leisti tuščią eilutę ir Būtina yra nustatytos kaip Teisinga.

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad ne daugiau nei viena iš nurodytų ypatybių yra nustatyta kaip Teisinga. Norėdami keisti šias ypatybes, galite naudoti dizaino rodinį.

Puslapio viršus

ACCWeb107010

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti nustatyta kaip Ne, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto hipersaito lauko ypatybė Tik pridėti nustatyta kaip Taip, todėl nepalaikoma žiniatinklio.

Ką daryti.    Pakeiskite ypatybės Tik pridėti reikšmę į Ne.

Puslapio viršus

ACCWeb107011

Klaidos tekstas.    Numatytoji reikšmė turėtų būti tuščia, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto peržvalgos lauko užklausoje arba sąraše yra numatytoji reikšmė, leidžianti kelias reikšmes, kurių nepalaiko žiniatinklis.

Ką daryti.    Įsitikinkite, kad:

 • nenustatyta jokia peržvalgos užklausos numatytoji reikšmė;

 • nenustatyta jokia peržvalgos reikšmių sąrašo numatytoji reikšmė, leidžianti kelias reikšmes.

Puslapio viršus

ACCWeb107012

Klaidos tekstas.    Numatytoji reikšmė turėtų būti tuščia, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Žiniatinklis nepalaiko nurodyto hipersaito numatytosios reikšmės.

Ką daryti.    Pašalinkite hipersaito lauko numatytąją reikšmę.

Puslapio viršus

ACCWeb107013

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto lauko Skaičius ypatybė Formatas nėra nustatyta kai Bendras skaičius, Procentas arba Standartas. Žiniatinklis palaiko tik šiuos formatus.

Ką daryti.    Pakeiskite lauko ypatybę Formatas į Bendras skaičius, Procentas arba Standartas.

Puslapio viršus

ACCWeb107014

Klaidos tekstas.    Lentelės pirminis raktas turėtų būti skaičius, kurio lauko dydis būtų Ilgas, kad jis būtų suderinamas su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodytoje lentelėje iškilo viena iš šių problemų:

 • lentelė neturi pirminio rakto;

 • pirminio rakto duomenų tipas nėra Skaičius;

 • pirminio rakto ypatybė Lauko dydis nėra Ilgas.

Ką daryti.    Pakeiskite esamą dizaino rodinio pirminį raktą, kad jo duomenų tipas ir ypatybė Lauko dydis būtų teisingi, arba sukurkite naują pirminį lentelės raktą, naudodami duomenų tipą Automatinis numeravimas. Jei dizaino rodinio nėra, sukurkite naują lentelę ir įtraukite į ją pradinės lentelės stulpelių. Tada pašalinkite pradinę lentelę.

Puslapio viršus

ACCWeb107015

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti nustatyta kaip Klaidinga, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto lauko Atmintinė ypatybė Unikali nustatyta kaip Teisinga, todėl žiniatinklis jos nepalaiko.

Ką daryti.    Pakeiskite ypatybės Unikali reikšmę į Klaidinga.

Puslapio viršus

ACCWeb107016

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti nustatyta kaip Klaidinga, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto lauko Taip/ne ypatybė Unikali nustatyta kaip Teisinga.

Ką daryti.    Pakeiskite ypatybės Unikali reikšmę į Klaidinga.

Puslapio viršus

ACCWeb107017

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti nustatyta kaip Klaidinga, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto hipersaito lauko ypatybė Unikali nustatyta kaip Teisinga, todėl žiniatinklis jos nepalaiko.

Ką daryti.    Pakeiskite ypatybės Unikali reikšmę į Klaidinga.

Puslapio viršus

ACCWeb107018

Klaidos tekstas.    Susietas stulpelis turėtų būti nustatytas kaip lentelės pirminis raktas ir būti pirmas, kad būtų suderinamas su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodytame peržvalgos lauke iškilo viena iš šių problemų:

 • nurodytas susietas stulpelis nustatytas ne kaip šaltinio lentelės pirminio rakto laukas;

 • susietas stulpelis nėra pirmas peržvalgos stulpelis.

Ką daryti.    Naudodami peržvalgos vedlį modifikuokite peržvalgos lauką.

Puslapio viršus

ACCWeb107019

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti nustatyta kaip Taip, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto peržvalgos lauko ypatybė Apriboti iki sąrašo nustatyta kaip Ne, tačiau peržvalgos laukas nėra vienos reikšmės reikšmių sąrašas, tad ypatybės parametrai nesuderinami su žiniatinkliu.

Ką daryti.    Naudodami peržvalgos vedlį modifikuokite peržvalgos lauką. Kai vedlys jį rodo, įsitikinkite, kad pažymėjote žymės langelį Apriboti iki sąrašo.

Puslapio viršus

ACCWeb107020

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti tuščia, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto lauko ypatybė Susieti antrinius laukus nėra tuščia, todėl nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką daryti.    Atidarykite lentelės dizaino rodinį ir išvalykite ypatybę Susieti antrinius laukus. Tada nustatykite ypatybę Antrinio duomenų lapo pavadinimas kaip [Automatinis] arba [Nėra]. Jei dizaino rodinys negalimas, duomenų lapo rodinio skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Daugiau, žymikliu nurodykite Papildomas duomenų lapas ir spustelėkite Pašalinti.

Puslapio viršus

ACCWeb107021

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti tuščia, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto lauko ypatybė Susieti pagrindinius laukus nėra tuščia, todėl nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką daryti.    Atidarykite lentelės dizaino rodinį ir išvalykite ypatybę Susieti pagrindinius laukus. Tada nustatykite ypatybę Antrinio duomenų lapo pavadinimas kaip [Automatinis] arba [Nėra]. Jei dizaino rodinys negalimas, duomenų lapo rodinio skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Daugiau, žymikliu nurodykite Papildomas duomenų lapas ir spustelėkite Pašalinti.

Puslapio viršus

ACCWeb107022

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti tuščia arba nustatyta kaip Automatinis, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto lauko ypatybė Papildomo duomenų lapo pavadinimas nustatyta kaip [Automatinis] arba [Nėra], todėl ji nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką daryti.    Atidarykite lentelės dizaino rodinį ir nustatykite ypatybės Antrinio duomenų lapo pavadinimas reikšmę kaip [Automatinis] arba [Nėra]. Jei dizaino rodinys negalimas, duomenų lapo rodinio skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Daugiau, žymikliu nurodykite Papildomas duomenų lapas ir spustelėkite Pašalinti.

Puslapio viršus

ACCWeb107023

Klaidos tekstas.    Ypatybės reikšmė turėtų būti nurodyta, kad ji būtų suderinama su žiniatinkliu.

Ką tai reiškia.    Nurodyto peržvalgos lauko ypatybė Stulpelio plotis yra tuščia, todėl nesuderinama su žiniatinkliu.

Ką daryti.    Atidarykite lentelės dizaino rodinį ir nurodykite ypatybės Stulpelio plotis reikšmę (skirtuko lape Peržvalgos ypatybės). Taip pat galite pažymėti stulpelį duomenų lapo rodinyje ir skirtuko lapo Laukai grupėje Ypatybės spustelėti Modifikuoti peržvalgas. Vykdykite peržvalgos vedlio veiksmus.

Puslapio viršus

ACCWeb107024

Klaidos tekstas.    Palaikomas tik pirminio rakto lauko automatinis numeravimas.

Ką tai reiškia.    Numatytame lauke naudojamas duomenų tipas Automatinis numeravimas, tačiau laukas nėra pirminis lentelės raktas, todėl yra nesuderinamas su žiniatinkliu.

Ką daryti.    Pakeiskite lauko duomenų tipą į Skaičius. Jei siekiate panašaus funkcionalumo, galite naudoti duomenų makrokomandas kaip apėjimus. Dizaino rodinyje pakeiskite lauką su tokia ypatybe į pirminį raktą arba pakeiskite duomenų tipą į Skaičius.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×