Spausdinamo informacinio biuletenio konvertavimas naudoti žiniatinklyje

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Pastaba: Šiame straipsnyje pateikta informacija panaudota pagal paskirtį, jis netrukus bus panaikintas Siekiant išvengti pranešimo „Puslapis nerastas“, pašalinsime žinomus saitus. Jei sukūrėte saitus su šiuo puslapiu, pašalinkite juos, o kartu būsime nuolat prisijungę internete.

Naudodami programą Publisher savo verslo reikmėms sukuriate spausdinamą informacinį biuletenį. Kaip dabar tą patį leidinį naudoti internete? Turite dvi galimybes:

 • Galite kurti svetainę naudodami spausdinamą informacinį biuletenį.

 • Galite keisti spausdinamo informacinio biuletenio failą į PDF arba XPS failą ir tada publikuoti žiniatinklio svetainę, kurioje galite sukurti programoje "Publisher".

Siųsdami el. laišką, kuriame yra saitas su žiniatinklio informaciniu biuleteniu, galite sutaupyti siuntimo paštu išlaidas ir aprėpti didesnę auditoriją.

Ką norėtumėte daryti?

Svetainės kūrimas naudojant spausdinamą informacinį biuletenį

Spausdinamų leidinių konvertavimas į PDF ar XPS failų publikavimas žiniatinklyje

Failų publikavimas žiniatinklyje

Svetainės kūrimas naudojant spausdinamą informacinį biuletenį

Prieš pradedant informacinio biuletenio konvertavimą

Svarbu: Prieš konvertuodami spausdinamą informacinį biuletenį į žiniatinklio leidinį, atlikite jame visus norimus keitimus. Baigus konvertavimą, kai kurių redagavimo parinkčių nebebus. (Pavyzdžiui, panaudojus vedlį Konvertavimas į žiniatinklio leidinį spausdinamam informaciniam biuleteniui konvertuoti į žiniatinklio leidinį, užduočių srityje Puslapio parinktys nebebus parinkties Stulpeliai.)

Prieš konvertuodami spausdinamą informacinį biuletenį į žiniatinklio leidinį, atlikite šiuos keitimus:

 • Jei vientisas straipsnio tekstas užima kelis puslapius, perkelkite straipsnį į vieną puslapį, kad jį būtų lengviau skaityti. Arba, konvertavę leidinį, straipsnio skyriams sujungti galite naudoti hipersaitus.

 • Jei paskutiniame jūsų spausdinamo informacinio biuletenio puslapyje yra vietos rezervavimo tekstas, skirtas pasirinktiniam pašto adresui, ir įmonės kontaktinė informacija, galite naikinti puslapį, keisti informaciją arba perkelti kontaktinę informaciją į kitus puslapius.

 • Kadangi žiniatinklyje lengviau skaityti vieną nei kelis stulpelius, naudokite užduočių srityje Puslapio parinktys esančias parinktis Stulpeliai, kad pakeistumėte kelių stulpelių spausdinamą informacinį biuletenį į vieno stulpelio žiniatinklio leidinį.

  Pastaba: Kiekviename leidinio puslapyje pažymėtus stulpelius reikia keisti atskirai.

 • Spausdinamame informaciniame biuletenyje yra spausdinti skirtų dizaino priemonių, kurios žiniatinklyje nereikalingos. Pavyzdžiui, spausdinti skirtas elementas, kurį galima šalinti, yra turinyje arba kiekviename leidinio puslapyje esantys puslapių numeriai. Kitas pavyzdys – siųsti paštu skirta kliento informacija.

Žiniatinklio leidinio kūrimas naudojant spausdinamą informacinį biuletenį

Nustatę ir atlikę visus spausdinamo leidinio keitimus galite pradėti konvertavimą.

Spausdinamo informacinio biuletenio konvertavimas į žiniatinklio informacinį biuletenį

 1. Paleiskite programą Publisher.

 2. Sąraše Vėliausi leidiniai spustelėkite spausdinamo informacinio biuletenio failą. (Arba spustelėkite Iš failo, pereikite prie esamo informacinio biuletenio failo ir jį pažymėkite, tada failą atidarykite.)

 3. Atlikite visus informacinio biuletenio turinio arba maketo keitimus (pavyzdžiui, kelių puslapių straipsnį pakeiskite vienu puslapiu, kelių stulpelių maketą pakeiskite vieno stulpelio leidiniu, pašalinkite siuntimo paštu kliento adreso sritį arba spausdinti skirtas dizaino priemones).

 4. Meniu Failas spustelėkite Konvertuoti į interneto leidinį.

 5. Dalyje Dabartinio spausdinamo leidinio įrašymas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei prieš tęsdami konvertavimą keitimus norite įrašyti pradiniame spausdinamo informacinio biuletenio faile, spustelėkite Taip.

   Arba baigę vedlį, meniu Failas spustelėję Įrašyti kaip ir įvedę naują failo vardą, galite įrašyti pakeistą leidinį nauju failo vardu.

   Pastaba: Jei įrašysite naudodami pradinio leidinio failo vardą, pradinį leidinį perrašysite.

  • Norėdami konvertuoti informacinį biuletenį neįrašydami keitimų pradiniame spausdinamo informacinio biuletenio faile, spustelėkite Ne.

 6. Spustelėkite Pirmyn.

 7. Dalyje Naršymo juostos pridėjimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami į konvertuotą žiniatinklio leidinį įtraukti naršymo juostą, spustelėkite Taip.

  • Norėdami konvertuoti žiniatinklio leidinį neįtraukdami naršymo juostos, spustelėkite Ne.

   Svarbu: Jei nebus naršymo juostos, jūsų svetainės lankytojai negalės prieiti prie kitų žiniatinklio leidinio puslapių. Tačiau naršymo juostą galima įtraukti ir konvertavus informacinį biuletenį.

 8. Spustelėkite Baigti.

 9. Jei atlikdami 5 veiksmą, pasirenkate įrašyti modifikuotą spausdinamo informacinio biuletenio versiją, dialogo lange Įrašyti kaip bus rodomas siūlomas naujas modifikuotos versijos failo vardas. Lauke Failo vardas pakeitę siūlomą vardą, įrašykite modifikuotą spausdinamą leidinį naudodami naują aprašomąjį failo vardą (pavyzdžiui, Modifikuotas2008liepa), tada sąraše Įrašomo failo tipas pasirinkite Vieno failo tinklalapis arba Tinklalapis, filtruotas.

  Svarbu: Jei naudojate numatytąjį vardą, perrašysite savo spausdinamą leidinį.

  Pastaba: Naudodami kitą, ne pradinio spausdinamo leidinio, failo vardą, užtikrinate, kad pradinio spausdinamo informacinio biuletenio leidinys nesikeis.

 10. Konvertuotame žiniatinklio leidinyje atlikite norimus formatavimo keitimus. (Pavyzdžiui, galite į kitą vietą perkelti naršymo juostą.)

 11. Naują žiniatinklio leidinį įrašykite įvesdami aprašomąjį failo vardą (pavyzdžiui, Žiniatinklis2008liepa).

Naršymo juostos koregavimas

Jei konvertuodami leidinį įtraukiate naršymo juostą, vėliau galite koreguoti jos vietą taip, kad visuose puslapiuose ji būtų toje pačioje vietoje. Tinkamiausia vieta dažniausiai yra viršutinė puslapio paraštė, ypač jei norėdami, kad naršymo juosta geriau tilptų, padarote ją horizontalia.

Naujos naršymo juostos įtraukimas

Jei informacinio biuletenio konvertavimo metu pasirenkate neįtraukti naršymo juostos, atlikę šią procedūrą, ją galite įtraukti vėliau:

 1. Meniu Įterpimas nukreipkite žymiklį į Naršymo juosta, tada spustelėkite Naujas.

 2. Dialogo lange Dizaino galerija spustelėkite norimo dizaino naršymo juostą ir parinktis.

  Pastaba: Norėdami kurti saitus, kurių būsena būtų tiek nepasirinkta (rodomas numatytąja spalva), tiek pasirinkta (rodomas kita spalva, kai norėdami pasirinkti saitą, jį spustelite), spustelėkite Rodyti pasirinktą būseną.

 3. Dalyje Automatinis naujinimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami naujinti naršymo juostą įtraukdami saitą į visus esamus leidinio puslapius, pažymėkite žymės langelį Naujinti šią naršymo juostą pridedant saitų su esamais šio leidinio puslapiais.

  • Norėdami nurodyti, kuriuos puslapius susieti su naršymo juostą, neautomatiniu būdu išvalykite žymės langelį Naujinti šią naršymo juostą pridedant saitų su esamais šio leidinio puslapiais, tada norimus susieti puslapius nurodykite naudodami dialogo lange Naršymo juostos ypatybės esančias parinktis.

 4. Spustelėkite Įterpti objektą.

Naršymo juostos teksto keitimas

 1. Pažymėkite naršymo juostą bet kuriame puslapyje.

 2. Pažymėkite norimą keisti tekstą, tada įveskite naują tekstą, kuriuo norite pakeisti esamą tekstą.

  Pakeistas tekstas pakeičiamas visų puslapių naršymo juostoje.

Automatinis saitų įtraukimas į naršymo juostą

Jei į žiniatinklio informacinį biuletenį įtraukiate puslapių, saitus su puslapiais į esamą naršymo juostą galima įtraukti automatiškai.

 1. Pažymėkite naršymo juostą bet kuriame puslapyje.

 2. Meniu Formatavimas spustelėkite Naršymo juostos ypatybės.

 3. Dialogo lange Naršymo juostos ypatybės pažymėkite žymės langelį Naujinti šią naršymo juostą pridedant saitus su naujais į šį leidinį įtrauktais puslapiais.

Neautomatinis saitų įtraukimas į naršymo juostą

 1. Konvertuoti leidinyje spustelėkite naršymo juostą ir spustelėkite vedlio mygtuką Vedlio mygtukas .

 2. Dialogo lange Naršymo juostos ypatybės spustelėkite Įtraukti saitą.

 3. Dialogo lango Pridėti saitą dalyje Saitas su spustelėkite Vieta šiame dokumente.

 4. Dalyje Pasirinkite vietą šiame dokumente spustelėkite naršymo juostoje norimą susieti puslapį.

 5. Lauke Rodyti tekstą įveskite saito tekstą, kurį norite matyti naršymo juostoje, tada spustelėkite Gerai.

 6. Dialogo lange Naršymo juostos ypatybės spustelėkite Gerai.

Turinio konvertavimas į žiniatinklio turinio sąrašą

Jei spausdinamame informaciniame biuletenyje yra turinys, kuriame išvardyti visi straipsniai ir atitinkami jų puslapių numeriai, šis turinys gali tapti jūsų naršymo juosta, kurioje bus pateikti saitai su visais jūsų žiniatinklio leidinio puslapiais.

Pirmame leidinio puslapyje galima įtraukti nedidelį turinį, kuriame pateikiami saitai su konkrečiais straipsniais. Panaikinkite puslapių numerius ir formatuokite straipsnių pavadinimus kaip hipersaitus, kurie perkelia į atitinkamus straipsnius.

Straipsnio pavadinimo kaip hipersaito formatavimas

 1. Pažymėkite straipsnio pavadinimą turinyje.

 2. Meniu Įterpimas spustelėkite Hipersaitas.

 3. Dalyje Saitas su spustelėkite Vieta šiame dokumente.

 4. Dalyje Pasirinkite vietą šiame dokumente spustelėkite puslapį, su kuriuo norite susieti pavadinimą, tada spustelėkite Gerai.

Kiti žiniatinklio koregavimai

Spausdinimo formatavimo priemonės, kurios žiniatinklio naršyklėse rodomos neteisingai, žiniatinklio režimu nerodomos. Programai Publisher konvertavus spausdinamą leidinį į žiniatinklio leidinį, turėsite papildomai koreguoti leidinio formatavimą, kad jis būtų paruoštas rodyti žiniatinklyje.

Konvertavus tekstas automatiškai nebeišdėstomas aplink paveikslėlių rėmelius. Jei paveikslėlio rėmelis yra ant teksto rėmelio viršaus, tekstas paslepiamas. Galite perkelti teksto rėmelį, pakeisti jo dydį arba perkelti paveikslėlio rėmelį taip, kad jie nepersidengtų.

Iš tikrųjų vietos tarp teksto rėmelių ir leidinio kraštų svetainėje yra daugiau nei reikia. Norint geriau užpildyti tuščią erdvę, galima koreguoti bet kuriuos teksto arba paveikslėlio rėmelius.

Žiniatinklio leidiniuose galimos šriftų schemos skiriasi nuo spausdinamų leidinių šriftų schemų. Spausdinamame informaciniame biuletenyje naudojami šriftai automatiškai nekonvertuojami į žiniatinklyje geriau tinkančius šriftus. Konvertuotame informaciniame biuletenyje patartina visus šriftus pakeisti lengviau skaitomais žiniatinklio šriftais.

Norėdami pasirinkti žiniatinklio šriftų schemą

 1. Pažymėkite leidinyje šiek tiek teksto.

 2. Meniu Formatavimas spustelėkite komandą Šriftas.

 3. Patikrinkite, ar dialogo lango Šriftas dalyje Bendra pažymėtas žymės langelis Rodyti tik žiniatinklio šriftus.

 4. Meniu Formatavimas spustelėkite komandą Šriftų schemos.

 5. Dalies Taikyti šriftų schemą sąraše pasirinkite vieną iš šriftų.

  Viso leidinio šriftų schema konvertuojama į peržiūrėti žiniatinklyje tinkamus šriftus.

Puslapio dydžio keitimas konvertavimo metu

Konvertavę spausdinamą leidinį į žiniatinklio leidinį pastebėsite, kad pasikeitė puslapio dydis. Kadangi puslapio apačioje atsirado daugiau vietos, norėdami supaprastinti svetainę, galite perkelti kituose puslapiuose esančius teksto ir paveikslėlių rėmelius į vieną puslapį.

Grafinių elementų tikrinimas

Peržiūrėkite visų savo leidinio grafinių elementų atvaizdų failų formatą. Jei pradiniame informaciniame biuletenyje buvo didelės skiriamosios gebos nuotraukų arba iliustracijų, norėdami keisti jų dydį ir iš naujo įrašyti žiniatinkliui tinkančiu formatu, naudokite atvaizdų redagavimo programą, pavyzdžiui, Microsoft Picture It! arba Microsoft Digital Image Pro. Taip paspartinsite failų atsisiuntimo laiką.

Norėdami greitai peržiūrėti visus savo leidinio grafinius objektus, meniu Įrankiai spustelėkite Grafinių objektų vadovas.

Grįžimas į pradinį leidinį

Pastaba: Jei konvertavote informacinį biuletenį į žiniatinklio leidinį ir norite grįžti į pradinį informacinį biuletenį, meniu Failas nesirinkite Konvertuoti į spausdinamą leidinį. Tai padarę, konvertuosite jau konvertuotą failą ir pakeisite pradinį leidinį. Užuot tai darę, meniu Failas spustelėkite Atidaryti, tada suraskite savo pradinio informacinio biuletenio leidinį.

Svetainės peržiūra

 1. Meniu Failas spustelėkite Tinklalapio peržiūra.

 2. Svetainė atidaroma naršyklės lange. Naršyti puslapiuose galite spustelėdami leidinio hipersaitus ir žiniatinklio naršymo juostų saitus.

Informacinio biuletenio kaip svetainės publikavimas žiniatinklyje

Baigę redaguoti, esate pasirengę kurti savo interneto failai. Vykdykite instrukcijas, pateiktas jūsų interneto paslaugų teikėjas (ISP) publikuoti savo žiniatinklio svetainės arba publikuoti failus žiniatinklyje , skaitykite šio straipsnio.

Trumpą apžvalgą, kaip publikuoti failus žiniatinklyje, rasite toliau esančiame skyriuje Failų publikavimas žiniatinklyje.

Puslapio viršus

Spausdinamų leidinių konvertavimas į PDF ar XPS failų publikavimas žiniatinklyje

Prieš publikuodami Publisher failus internete, jums reikia konvertuoti juos į PDF ar XPS failus.

Pastaba: Galite įrašyti kaip PDF arba XPS failą iš „„2007 Microsoft Office“ sistema“ tik tada, kai įdiegiate priedą. Daugiau informacijos žr. Kitų failų formatų, pvz., PDF ir XPS, įgalinimas.

Saitų su informacija apie Publisher failų įrašymą tokiais formatais, kuriuos gali peržiūrėti kiti, ieškokite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Publisher failų įrašymas PDF arba XPS failus

Leidinio įrašymas PDF formatu

Naudokite šią parinktį, jei norite įrašyti leidinį dažnai naudojamu formatu, kurį parasta naudoti bendrai ir kurį naudoja daugelis komercinio spausdinimo įmonių.

 1. Programoje Publisher atidarykite kitiems norimą rodyti leidinį.

 2. Meniu Failas spustelėkite Publikuoti kaip PDF arba XPS.

 3. Dialogo lango Publikuoti kaip PDF arba XPS sąraše Įrašomo failo tipas spustelėkite PDF, tada spustelėkite Įrašyti.

  Leidinio pagal numatytuosius nustatymus yra įrašyta kaip leidinio pavadinimą.pdf aplanke Mano dokumentai jūsų kompiuteryje. Spustelėkite keisti, ir spustelėkite standartinį arba minimalus dydis publikavimo parinktys dialogo lange. Šie parametrai yra skirtas Peržiūrėti internete.

PDF formatu failą galima įrašyti ir naudojant dialogo langą Įrašyti kaip.

Leidinio įrašymas XPS formatu

Naudokite šią parinktį, jei norite įrašyti labiau nei PDF formatu suglaudintą leidinį ir išlaikyti aukštą spausdinamo failo kokybę, tinkamą spausdinti spausdintuvu.

 1. Naudodami programą Publisher atidarykite kitiems norimą rodyti leidinį.

 2. Meniu Failas spustelėkite Publikuoti kaip PDF arba XPS.

 3. Dialogo lango Publikuoti kaip PDF arba XPS sąraše Įrašomo failo tipas spustelėkite XPS, tada spustelėkite Įrašyti.

  Leidinio pagal numatytuosius nustatymus yra įrašyta kaip leidinio pavadinimą.xps aplanke Mano dokumentai jūsų kompiuteryje. Leidinio bus optimizuotas aukštos kokybės spausdinimas , tačiau galite pakeisti į žemesnius parametrus, spustelėkite keisti.

XPS formatu failą galima įrašyti ir naudojant dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Failų publikavimas žiniatinklyje

Galite publikuoti žiniatinklio svetainėje žiniatinklio serveris, tinklo serveryje, failų perdavimo protokolas (FTP) serverį arba į aplanką savo kompiuteryje.

Žiniatinklio svetainės publikavimas internete arba tinklo vietą

Norėdami publikuoti savo svetainę World Wide Web (WWW), galite prenumeruoti žiniatinklio išteklių nuomos teikėjas. Žiniatinklio išteklių nuomos teikėjas suteikia interneto prieiga ir saugojimo vietos žiniatinklio serveriuose. Prieš publikuodami savo svetainę, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėjas (ISP) arba sistemos administratoriumi, kad gautumėte informaciją, turite publikuoti ir globalų išteklių lokatorių (URL) žiniatinklio svetainės, kurioje norite įrašyti failus.

 1. Meniu Failas spustelėkite Publikuoti žiniatinklyje.

 2. Dialogo lango Publikavimas žiniatinklyje lauke Failo vardas įveskite žiniatinklio arba tinklo serverio, kuriame norite įrašyti svetainę, URL, pavyzdžiui, http://www.northwindtraders.com, tada spustelėkite Įrašyti.

 3. Jei esate raginami, įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, tada spustelėkite Gerai.

  Su URL susietas katalogas bus rodomas dialogo lange Publikavimas žiniatinklyje.

 4. Dukart spustelėkite aplanką, kuriame norite įrašyti svetainę.

 5. Lauke Failo vardas pažymėkite index kaip numatytąjį pagrindinio puslapio pavadinimą, tada spustelėkite Įrašyti.

 6. Kai esate raginami, spustelėkite Gerai.

Svetainės publikavimas naudojant FTP

Prieš atlikdami procedūrą, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją arba sistemos administratorių, kad gautumėte informacijos apie publikavimą FTP svetainėje. Taip pat FTP vietos turite sukurti FTP svetainę.

Kaip?

 1. Meniu Failas spustelėkite Publikuoti žiniatinklyje.

 2. Lauke įrašyti į spustelėkite FTP vietos.

 3. Dukart spustelėkite Pridėti/modifikuoti FTP vietas.

 4. Įveskite iš interneto paslaugų teikėjo gautą informaciją, tada spustelėkite Gerai.

 5. Spustelėkite Atšaukti.

 1. Meniu Failas spustelėkite Publikuoti žiniatinklyje.

 2. Lauke įrašyti į spustelėkite FTP vietos.

 3. FTP svetainių sąraše dukart spustelėkite norimą svetainę, tada dukart spustelėkite aplanką, kuriame norite publikuoti savo svetainę.

  Pastaba: Jei jūsų interneto paslaugų teikėjas (ISP) svetainei nusiųsti reikalauja naudoti konkrečią programą arba jei publikuojate svetainę įmonės intranete, svetainės versiją jums gali reikėti įrašyti tam tikru HTML failo formatu ir atlikti kitą svetainės publikavimo procedūrą. Informacijos apie svetainės įrašymą ir publikavimą teiraukitės savo ISP arba sistemos administratoriaus.

Svetainės įrašymas kompiuterio aplanke

 1. Meniu Failas spustelėkite Publikuoti žiniatinklyje.

 2. Dialogo lango Publikavimas žiniatinklyje sąraše Įrašyti į spustelėkite diską arba aplanką, kuriame norite publikuoti svetainę, pavyzdžiui, aplanką Mano dokumentai.

  Jei norite įtraukti svetainę į naują aplanką, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite toje vietoje, kurioje norite įtraukti naują aplanką, pažymėkite Naujas, spustelėkite Aplankas, kad sukurtumėte naują aplanką, tada lauke Pavadinimas įveskite naujo aplanko pavadinimą.

 3. Lauke Failo vardas įveskite pagrindinio puslapio failo vardą.

 4. Spustelėkite Įrašyti.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×