Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai kurti

Dauguma vartotojų mano, kad naudodami išorinę klaviatūrą ir „Windows“ esančius „PowerPoint“ sparčiuosius klavišus jie dirba efektyviau. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos sutrikimų, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to jie yra svarbi alternatyva pelei. Šioje temoje papunkčiui išvardinti „Windows“ esantys „PowerPoint“ spartieji klavišai, kuriuos galima naudoti.

Turime atskirą sąrašą sparčiųjų klavišų, kuriuos galima naudoti skaidrių demonstravimo metu.

Pastabos: 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Gauti šiuos sparčiuosius klavišus Word dokumente šiuo saitu: " PowerPoint", skirta "Windows" spartieji klavišai.

Spartieji saitai

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Naršymas juostelėje naudojant tik klaviatūrą

Įvesties vietos keitimas naudojant klaviatūrą

Judėjimas tarp sričių

Darbas struktūros rodinyje

Darbas su figūromis, paveikslėliais, laukais, objektais ir „WordArt“ objektais

Teksto ir objektų pasirinkimas ir redagavimas

Teksto formatavimas

Įterpimas ir atsakymas į komentarus

Skaidrių ar skyrių keitimas skaidrių komplekte

Prieiga prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Pasirinktiniai spartieji klaviatūros klavišai

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti dažniausiai naudojami spartieji klavišai PowerPoint.

Jei norite

Paspauskite

Naujos pateikties kūrimas

CTRL + N

Paryškinti pažymėtą tekstą

Ctrl + B

Pažymėto teksto šrifto dydžio keitimas

ALT + H, F, S

Dialogo lango mastelio keitimas

ALT + W, Q

Iškirpti pažymėtą tekstą, objektą arba skaidrę

Ctrl + X

Kopijuoti pažymėtą tekstą, objektą arba skaidrę

Ctrl + C

Įklijuoti iškirptą arba nukopijuotą tekstą, objektą arba skaidrę

Ctrl + V

Anuliuoti pastarąjį veiksmą

„Ctrl“ + Z

Pateikties įrašymas

Ctrl + S

Paveikslėlio įterpimas

ALT + N, P

Įterpti figūrą

ALT + H, S, H

Temos pasirinkimas

ALT + G, H

Skaidrės maketo pasirinkimas

ALT + H, L

Perėjimas į kitą skaidrę

Klavišas Page Down

Eiti į ankstesnę skaidrę

Klavišas Page Up

Eiti į skirtuką Pagrindinis

Alt + H

Eiti į skirtuką Įterpimas

Alt + N

Skaidrių demonstravimo paleidimas

F5

Skaidrių demonstravimo pabaiga

Esc

"PowerPoint" uždarymas

Ctrl + Q

Naršymas juostelėje naudojant tik klaviatūrą

Juostelė yra PowerPoint viršuje esanti juostelė, kuri komandas organizuoja į skirtukus. Kiekviename skirtuke rodomos skirtingos juostelės, kurias sudaro grupės, ir kiekvienoje grupėje yra viena ar daugiau komandų.

Juostelę galima naršyti naudojant tik klaviatūrą. "Access" klavišai yra specialūs spartieji klavišai, leidžiantys greitai naudoti juostelės komandą paspaudžiant kelis klavišus, neatsižvelgiant į tai, kur esate PowerPoint. Visas PowerPoint komandas galima pasiekti naudojant prieigos klavišus.

Yra du perėjimo tarp juostelės skirtukų būdai.

 • Norėdami pereiti į juostelę, paspauskite ALT, tada, norėdami pereiti nuo vieno skirtuko prie kitos, naudokite rodyklių dešinėn ir kairėn klavišus.

 • Norėdami pereiti tiesiai į juostelės skirtuką, paspauskite vieną iš prieigos klavišų.

  Norėdami tai atlikti

  Paspauskite

  Atidaryti puslapį Failas

  Alt + F

  Atidaryti Pagrindinį skirtuką

  ALT + H

  Atidaryti skirtuką Įterpimas

  Alt + N

  Atidaryti skirtuką dizainas

  „Alt“ + G

  Atidaryti skirtuką perėjimai

  „Alt“ + K

  Atidaryti skirtuką animacijos

  Alt + A

  Atidaryti skirtuką skaidrių demonstravimas

  Alt + S

  Atidaryti skirtuką Peržiūra

  Alt + R

  Atidaryti Rodinio skirtuką

  Alt + W

  Atidaryti ieškos lauką ir ieškoti komandos

  ALT + Q, tada įveskite ieškomą terminą

Pastaba: Papildiniai ir kitos programos gali įtraukti į juostelę naujų skirtukų ir teikti prieigos prie jų klavišus.

Juostelės skirtukų atidarymas naudojant klaviatūrą

 • Norėdami pereiti į juostelės skirtukų sąrašą, paspauskite ALT. Norėdami pereiti tiesiai į skirtuką, paspauskite spartųjį klavišą.

 • Norėdami pereiti tarp komandų, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB. Iš eilės eisite per komandas pirmyn arba atgal. Taip pat galite perkelti naudodami rodyklių klavišus.

 • Valdikliai suaktyvinami skirtingais būdais, atsižvelgiant į valdiklio tipą.

  • Jeigu pasirinkta komanda yra mygtukas, norėdami ją suaktyvinti, paspauskite tarpo arba ENTER klavišą.

  • Jei pasirinkta komanda yra mygtukas skaidyti (tai yra mygtukas, atidarantis papildomą parinkčių meniu), kad jį suaktyvintumėte, paspauskite ALT + rodyklės žemyn klavišą. Paspauskite klavišą TAB, kad pereitumėte per parinktis. Norėdami pasirinkti esamą parinktį, paspauskite tarpo klavišą arba ENTER.

  • Jei pasirinkta komanda yra sąrašas (pvz., šriftų sąrašas), Norėdami atidaryti sąrašą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Tada, norėdami pereiti nuo vieno elemento prie kitos, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Pasirinkę norimą elementą paspauskite ENTER.

  • Jeigu pasirinkta komanda yra galerija, norėdami pasirinkti komandą paspauskite tarpo arba ENTER klavišą. Tada paspauskite klavišą TAB, kad pereitumėte per elementus.

Patarimas: Galerijose, kuriose yra daugiau nei viena elementų eilutė, tabuliavimo klavišas perkelia įvesties vietą nuo dabartinės eilutės pradžios iki pabaigos ir, kai pasiekia eilutės pabaigą, į kitos eilutės pradžią. Paspaudus rodyklės dešinėn klavišą dabartinės eilutės pabaigoje, vėl pereinama prie dabartinės eilutės pradžios.

Įvesties vietos keitimas naudojant klaviatūrą

Toliau esančioje lentelėje pateikiami keli būdai, kaip perkelti klaviatūros įvesties vietą.

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkite aktyvų juostelės skirtuką ir suaktyvinkite prieigos klavišus

Alt arba F10. Norėdami pereiti į kitą skirtuką, naudokite prieigos klavišus arba rodyklių klavišus.

Perkelti įvesties vietą į juostelės komandas

TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Perkelti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn tarp juostelės elementų

Žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn rodyklių klavišais

Išplėsti arba sutraukti juostelę

CTRL + F1

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu

Shift + F10

Perkelti įvesties vietą į kitą sritį

F6

Perėjimas į kitą arba ankstesnę komandą juostelėje

TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį

Tarpo klavišas arba klavišas Enter

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją

Tarpo klavišas arba ENTER

Pasirinkto juostelės sąrašo atidarymas, pvz., šriftų sąrašo

Rodyklės žemyn klavišas

Perėjimas tarp elementų atidarytame meniu ar galerijoje

Klavišas Tab

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti aktyvinimą atgal į dokumentą

Klavišas ENTER

Prieigos klavišų naudojimas, kai matomi klavišų patarimai

Norėdami pasiekti komandas juostelėje, galite naudoti klavišų patarimus. Galite Rodyti pagrindinius patarimus, kurie yra "Access" komandoms naudojamos raidės, tada juos naudoti, kad pereitumėte į juostelę.

Klavišų patarimai programos „PowerPoint“ juostelėje

 1. Paspauskite ALT. Klavišų patarimai rodomi mažuose kvadratėliuose prie kiekvienos juostelės komandos.

 2. Norėdami pasirinkti komandą, paspauskite raidę, rodomą klavišo patarimo aikštėje, kurią jis rodo. Pavyzdžiui, paspauskite F, kad atidarytumėte skirtuką failas , H, kad atidarytumėte skirtuką Pagrindinis , N, kad atidarytumėte skirtuką Įterpimas ir pan.

  priartinimo sparčiųjų klavišų patarimai programos „PowerPoint“ juostelėje

Atsižvelgiant į tai, kurią raidę paspausite, gali būti parodyta papildomų sparčiųjų klavišų patarimų. Pvz., paspaudus ALT + F, „Office Backstage“ atidaromas puslapyje Informacija, kuriame yra kitas klavišų patarimų rinkinys.

Judėjimas tarp sričių

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Eiti ratu pagal laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje

F6

Perjungti prieš laikrodžio rodyklę naudojant sritis įprastame rodinyje

SHIFT + F6

Miniatiūrų srities ir struktūros rodinio srities perjungimas

CTRL + SHIFT + TAB

Darbas struktūros rodinyje

Jei norite

Paspauskite

Pastraipos paaukštinimas

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės kairėn klavišas

Mažinti pastraipą

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės dešinėn klavišas

Perkelti pažymėtas pastraipas aukštyn

Alt + Shift + rodyklės aukštyn klavišas

Perkelti pažymėtas pastraipas žemyn

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas

Rodyti 1 lygio antraštes

ALT + SHIFT + 1

Teksto išplėtimas po antrašte

ALT + SHIFT + pliuso ženklas (+)

Sutraukti tekstą po antrašte

ALT + SHIFT + minuso ženklas (-)

Darbas su figūromis, paveikslėliais, laukais, objektais ir „WordArt“

Figūros įterpimas

 1. Norėdami įterpti figūrą, paspauskite klavišus "Alt" + N, S, H.

 2. Naudokite rodyklių klavišus, kad naršytumėte turimas figūras, kol pasieksite norimą.

 3. Norėdami įterpti figūrą, paspauskite klavišą "įvesti".

Teksto lauko įterpimas

 1. Norėdami įterpti teksto lauką, paspauskite ALT + N, X.

 2. Įveskite savo tekstą.

 3. Kai būsite pasirengę, paspauskite F6, kad perkeltumėte įvesties vietą į teksto lauką.

Objekto įterpimas

 1. Norėdami įterpti įdėtąjį dokumentą arba skaičiuoklę kaip objektą, paspauskite ALT + N, J.

 2. Dialogo lange Įterpti objektą , kad perkeltumėte įvesties vietą į sąrašą objekto tipas , paspauskite klavišą "Tab".

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite norimo įterpti objekto tipą, tada paspauskite klavišą "įvesti", kad jį įterptumėte.

„WordArt“ įterpimas

 1. Norėdami įterpti "WordArt", paspauskite ALT + N, W.

 2. Norimam „WordArt“ stiliui pasirinkti naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

 3. Įveskite savo tekstą.

 4. Kai būsite pasirengę, paspauskite F6, kad perkeltumėte įvesties vietą į teksto lauką.

Figūros žymėjimas

Pastaba: Jei žymeklis yra tekste, paspauskite „Esc“ prieš naudodami šiuos sparčiuosius klavišus.

 • Norėdami greitai perkelti įvesties vietą į pirmą kintančią figūrą, pvz., vaizdą arba teksto lauką, paspauskite CTRL + ALT + 5. Tada norėdami peržiūrėti slankiąsias figūras, paspauskite klavišą TAB. Norėdami grįžti į įprastą naršymo sritį, paspauskite „Esc“.

 • Norėdami pasirinkti vieną figūrą, paspauskite klavišą TAB, kad judėtumėte į priekį (arba SHIFT + TAB, kad judėtumėte atgal) tarp objektų, kol bus rodomos objekto, kurį norite pasirinkti, dydžio nustatymo rankenėlės.

Figūrų, paveikslėlių ir WordArt objektų grupavimas ir išgrupavimas

 • Norėdami grupuoti figūras, paveikslėlius arba „WordArt“ objektus, pažymėkite elementus, kuriuos norite grupuoti, ir paspauskite CTRL + G.

 • Norėdami išgrupuoti grupę, pasirinkite grupę, tada paspauskite CTRL + SHIFT+G.

Figūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

  Pastaba: Jei pasirinksite figūrą su tekstu, nukopijuosite teksto apipavidalimą ir stilių be figūros atributų.

 2. Norėdami kopijuoti objekto atributus, paspauskite CTRL+SHIFT+C.

 3. Norėdami pasirinkti objektą, į kurį norite nukopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB.

 4. Norėdami įklijuoti atributus į pasirinktą objektą, paspauskite CTRL + SHIFT + V.

Teksto ir objektų pasirinkimas ir redagavimas

Teksto ir objektų žymėjimas

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti vieną simbolį į dešinę

SHIFT + rodyklės dešinėn klavišas

Pažymėti vieną simbolį į kairę

SHIFT + rodyklės kairėn klavišas

Pasirinkite žodžio pabaigą

CTRL + SHIFT + rodyklės dešinėn klavišas

Pasirinkti žodžio pradžią

CTRL + SHIFT + rodyklės kairėn klavišas

Pažymėti vieną eilutę aukštyn (laikant žymiklį linijos pradžioje)

SHIFT + rodyklės aukštyn klavišas

Pažymėti vieną eilutę žemyn (laikant žymiklį linijos pradžioje)

Shift + rodyklė žemyn

Pasirinkite objektą (kai pažymėtas tekstas objekto viduje)

Esc

Pasirinkti kitą objektą (kai pažymėtas vienas objektas)

TAB klavišas arba SHIFT + TAB, kol bus pažymėtas norimas objektas

Perkelti objektą atgal viena pozicija

Ctrl + kairysis laužtinis skliaustas ([)

Perkelti objektą į priekį viena pozicija

CTRL + dešinysis laužtinis skliaustas (])

Nukelti objektą į galą

CTRL + SHIFT + kairysis laužtinis skliaustas ([)

Perkelti objektą į priekį

CTRL + SHIFT + dešinysis laužtinis skliaustas (])

Pažymėti tekstą objekte (su pasirinktu objektu)

Klavišas Enter

Žymėti visus objektus

CTRL+A (skirtuke Skaidrės)

Medijos leidimas arba pristabdymas

Ctrl + tarpo klavišas

Pažymėti visas skaidres

CTRL + A (skaidrių rūšiuotuvo rodinyje)

Viso teksto žymėjimas

CTRL + A (skirtuke Struktūra)

Teksto ir objektų naikinimas ir kopijavimas

Jei norite

Paspauskite

Naikinti vieną simbolį į kairę

Klavišas „Backspace“

Naikinti vieną žodį į kairę

„Ctrl“ + „Backspace“

Naikinti vieną simbolį į dešinę

Klavišas „Delete“

Naikinti vieną žodį į dešinę

Pastaba: Norint tai padaryti, žymiklis turi būti tarp žodžių.

CTRL + DELETE

Iškirpti pažymėtą objektą arba tekstą

Ctrl + X

Kopijuoti pažymėtą objektą arba tekstą

Ctrl + C

Įklijuoti iškirptą arba nukopijuotą objektą arba tekstą

Ctrl + V

Objekto dublikatai

Ctrl + D

CTRL + vilkti

Anuliuoti pastarąjį veiksmą

„Ctrl“ + Z

Perdaryti pastarąjį veiksmą

Ctrl + Y

Kopijuoti tik formatavimą

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti tik formatavimą

CTRL + SHIFT + V

Kopijuoti animacijos žymiklį

ALT + SHIFT + C

Įklijuoti animacijos žymiklį

ALT + SHIFT + V

Atidaryti dialogo langą Specialusis įklijavimas

CTRL + ALT + V

Judėjimas tekste

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti vienu simboliu į dešinę

Rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti per vieną eilutę aukštyn

Rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti per vieną eilutę žemyn

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti vienu žodžiu į kairę

„Ctrl“ + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti vienu žodžiu į dešinę.

„Ctrl“ + rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti į eilutės pabaigą

Klavišas END

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų

„Ctrl“ + rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti per vieną pastraipą žemyn

„Ctrl“ + rodyklės žemyn klavišas

Pereiti į teksto lauko pabaigą

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią

CTRL + HOME

Pereiti prie kitos antraštės ar pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, šis veiksmas įterpia naują skaidrę su tuo pačiu skaidrės maketu kaip pradinė skaidrė

Ctrl + Enter

Pereiti prie paskutinio ieškos veiksmo kartojimo

Shift + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį

Klavišas Tab

Pereiti į prieš tai esantį langelį

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti į prieš tai esančią eilutę

Rodyklės aukštyn klavišas

Įterpti langelyje skirtuką

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą

Klavišas ENTER

Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje

Tabuliavimo klavišas apatiniame dešiniajame lentelės langelyje

Susietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Norėdami pasirinkti objektą, spauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB, kol pasieksite norimą objektą.

 2. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite klavišus SHIFT + F10.

 3. Norėdami redaguoti objektą, paspauskite O, įveskite ir paspauskite E.

Teksto formatavimas

Prieš naudodami šiuos sparčiuosius klavišus pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti.

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą šriftas

CTRL + SHIFT + F

Šrifto dydžio didinimas

CTRL + SHIFT + dešiniojo kampo skliaustas (>)

Šrifto dydžio mažinimas

CTRL + SHIFT + kairysis kampinis skliaustas (<)

Simbolio formatavimo taikymas

Jei norite

Paspauskite

Atidarykite dialogo langą šriftas , kad pakeistumėte simbolių formatavimą

Ctrl + T

Sakinio, mažosios arba Didžiosios raidės perjungimas

Shift + F3

Taikyti paryškintąjį formatavimą

Ctrl + B

Taikyti pabrauktąjį formatavimą

Ctrl + U

Taikyti pasvirąjį formatavimą

Ctrl + I

Apatinio indekso formatavimo taikymas (Automatinis intervalas)

CTRL + lygybės ženklas (=)

Viršutinio indekso formatavimo taikymas (Automatinis intervalas)

CTRL + SHIFT + pliuso ženklas (+)

Neautomatinio simbolių formatavimo, pvz., apatinio indekso ir viršutinio indekso, pašalinimas

Ctrl + tarpo klavišas

Įterpti hipersaitą

CTRL + K

Kopijuoti teksto formatavimą

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti formatavimą

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti formatavimą

CTRL + SHIFT + V

Pastraipų lygiavimas

Jei norite:

Paspauskite

Centruoti pastraipą

Ctrl + E

Lygiuoti pastraipą

CTRL + J

Lygiuoti pastraipą kairėje

Ctrl + L

Lygiuoti pastraipą dešinėje

Ctrl + R

Įterpimas ir atsakymas į komentarus

Prieš naudodami šiuos sparčiuosius klavišus, naudokite komandą įterpti komentarą (ALT + N, L), kad atidarytumėte sritį komentarai .

Jei norite

Paspauskite

Naujo komentaro įterpimas

CTRL + N

Atsakymas į pasirinktą komentarą

CTRL + R

Skaidrių ar skyrių keitimas skaidrių komplekte

Norėdami pakeisti skaidrių arba sekcijų tvarką skaidrių denyje:

Norėdami atlikti

Spauskite šiuos klavišus

Perkelti pažymėtą skaidrę arba sekciją aukštyn, kad būtų

„Ctrl“ + rodyklės aukštyn klavišas

Perkelti pažymėtą skaidrę arba sekciją žemyn pagal tvarką

„Ctrl“ + rodyklės žemyn klavišas

Perkelti pažymėtą skaidrę arba sekciją į pradžią

"Ctrl" + "Shift" + rodyklės aukštyn klavišas

Perkelti pažymėtą skaidrę arba sekciją į pabaigą

CTRL + SHIFT + rodyklės žemyn klavišas

Prieiga prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities.

F6

(Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.)

Kai užduočių srities parinktis suaktyvinamas, pereiti į paskesnę arba ankstesnę parinktį užduočių srityje.

„Tab“ arba „Shift + Tab“

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

Ctrl + tarpo klavišas

Pereiti į paskesnę komandą užduočių srities meniu.

Rodyklė aukštyn, rodyklė žemyn

Užduočių srities meniu pasirinkite pažymėtą parinktį.

Klavišas Enter

Užduočių srities uždarymas

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą, kad atidarytumėte užduočių srities meniu.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite „Enter“.

Užduočių srities perkėlimas

(Kai kurios užduočių sritys, pvz., fono formatavimas, gali būti perkeltos, o kiti, pvz., dizaino idėjos, negali būti.) 

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą, kad atidarytumėte užduočių srities meniu.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Perkelti ir spauskite klavišą „Enter“.

  Jei užduotis yra užfiksuotame PowerPoint lange, paspauskite klavišą "Ctrl", tada atlikite 4 veiksmą.

 4. Naudokite rodyklių klavišus, kad perkeltumėte užduočių sritį ten, kur norite, ir paspauskite klavišą "įveskite". 

Norėdami iš naujo prijungti slankiąją užduočių sritį, naudokite rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kad perkeltumėte slankiąją sritį į dešinįjį arba kairįjįPowerPoint lango kraštą iki jo dokų. 

Užduočių srities dydžio pakeitimas

(Gali būti keičiamas kai kurios užduočių sritys, pvz., fono formatavimas), o kiti, pvz., dizaino idėjos, negali būti.  

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą, kad atidarytumėte užduočių srities meniu.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Dydis ir spauskite klavišą „Enter“.

 4. Rodyklių klavišais keiskite užduočių srities dydį ir spauskite „Enter“.

  Naudokite šiuos klavišus, kai užduočių sritis yra užfiksuotame PowerPoint lange:

  Jei norite

  Paspauskite

  Išplėsti užduočių sritį

  Rodyklė kairėn

  Susiaurinti užduočių sritį

  Rodyklė dešinėn

  Naudokite šiuos klavišus, kai užduočių sritis yra slankusis langas:

  Jei norite

  Paspauskite

  Išplėsti užduočių sritį

  Rodyklė dešinėn

  Susiaurinti užduočių sritį

  Rodyklė kairėn

  Pailkite užduočių sritį

  Rodyklė žemyn

  Užduočių srities sutrumpimas

  Rodyklė aukštyn

Pasirinktiniai spartieji klaviatūros klavišai

Norėdami programoje „PowerPoint“ priskirti pasirinktinius sparčiuosius klaviatūros klavišus meniu elementams, įrašytoms makrokomandoms ir „Visual Basic for Applications“ (VBA) kodui, turite naudoti trečiosios šalies priedą, pavyzdžiui, programos „PowerPoint“ sparčiųjų klavišų tvarkytuvą, kurį galima atsisiųsti iš „OfficeOne“ priedai, skirti programai „PowerPoint“.

Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite TAB klavišą, kad pažymėtumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, tada – CTRL + P.

Spartieji saitai

Internetinis žinynas

„Office“ pagrindai

Naršymas juostelėje

Įprastos užduotys programoje „PowerPoint“

Žinynas tinkle

Spartieji klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia pasiekti visą „Office“ žinyno turinį. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Uždaryti žinyno langą.

ALT + F4

Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai.

ALT + TAB

Grįžti į „PowerPoint“ žinyną ir straipsnių „Kaip“ turinį.

ALT+ HOME

Žinyno lange pažymėti kitą elementą.

TAB

Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu.

ENTER

Žinyno lango dalyje Naršyti „PowerPoint“ žinyne pasirinkti atitinkamai paskesnį arba ankstesnį elementą.

TAB, SHIFT+TAB

Žinyno lango dalyje Naršyti „PowerPoint“ žinyne išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą.

ENTER

Pažymėti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje.

TAB

Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

PAGE UP, PAGE DOWN

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange).

SHIFT + F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti).

F5

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

Pastaba: Jei dabartinėje žinyno temoje žymeklio nėra, spustelėkite F6 ir tada spauskite CTRL + P.

CTRL + P

Keisti ryšio būseną. Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.

F6 (kol dėmesys bus lauke Įveskite ieškotinus žodžius), TAB, rodyklė žemyn

Įveskite tekstą lauke Įveskite ieškotinus žodžius. Gali tekti paspausti F6 kelis kartus.

F6

Perjungti žinyno lango sritis, pavyzdžiui, įrankių juostą, lauką Įvesti ieškomus žodžius ir sąrašą Ieška.

F6

Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

„Office“ pagrindai

Langų rodymas ir naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT+TAB, TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL+W arba CTRL+F4

Transliuoti atidarytą pateiktį nuotolinei auditorijai naudojant „PowerPoint“ taikomąją žiniatinklio programą.

CTRL+F5

Pereiti į kitą užduočių sritis iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę). Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

Pastaba: Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis neparodoma, paspauskite ALT, kad būtų pažymėta juostelė, tada paspausdami klavišus CTRL+TAB pereikite į užduočių sritį.

F6

Programos lange pereiti į sritį iš kitos srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT+F6

Perjungti kitą programos „PowerPoint“ langą, kai atidaryti keli „PowerPoint“ langai.

CTRL+F6

Perjungti ankstesnį programos „PowerPoint“ langą.

CTRL+SHIFT+F6

Kopijuoti paveikslėlį iš ekrano į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT + PRINT SCREEN

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Pastaba: Norint naudoti šiuos sparčiuosius klavišus, žymiklis turi būti teksto laukelyje.

Jei norite

Paspauskite

Keisti šriftą

CTRL+SHIFT+F

Keisti šrifto dydį

CTRL+SHIFT+P

Padidinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+>

Sumažinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Judėjimas tekste ir langeliuose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL + HOME

Pereiti prie kito antraštės arba pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo programoje „Microsoft Office PowerPoint“. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, bus įtraukta nauja skaidrė, kurios maketas toks pat, kaip ir pradinės skaidrės.

CTRL+ENTER

Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti.

SHIFT + F4

Radimas ir keitimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Radimas.

CTRL+F

Atidaryti dialogo langą Keitimas.

CTRL+H

Pakartokite paskutiniąją komandą Rasti.

SHIFT + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į prieš tai esantį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į prieš tai esančią eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti langelyje skirtuką.

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Įtraukti naują eilutę lentelės apačioje.

Paskutinės eilutės pabaigoje TAB

Prieiga prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritis iš kitos programos lango srities. (Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą).

F6

Pasirinkti kitą arba ankstesnę parinktį užduočių srityje, kai užduočių sritis yra aktyvi.

TAB, SHIFT+TAB

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Judėti per pasirinkimus pažymėtame antriniame meniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidaryti pažymėtą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atidaryti kontekstinį meniu; atidaryti pažymėto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT+F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinę komandas iš meniu arba submeniu, kai jie yra matomi.

HOME, END

Slinkti aukštyn arba žemyn pasirinktame galerijos sąraše.

PAGE UP, PAGE DOWN

Judėti į pasirinkto galerijos sąrašo viršų arba apačią.

HOME, END

Uždaryti užduočių sritį.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS, C

Atidaryti mainų sritį.

ALT+H, F, O

Užduočių srities uždarymas

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą, kad atidarytumėte užduočių srities meniu.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite „Enter“.

Užduočių srities perkėlimas

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą, kad atidarytumėte užduočių srities meniu.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Perkelti ir spauskite klavišą „Enter“.

  Jei užduotis yra užfiksuotame PowerPoint lange, paspauskite klavišą "Ctrl", tada atlikite 4 veiksmą.

 4. Naudokite rodyklių klavišus, kad perkeltumėte užduočių sritį ten, kur norite, ir paspauskite klavišą "įveskite". 

Norėdami iš naujo prijungti slankiąją užduočių sritį, naudokite rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kad perkeltumėte slankiąją sritį į dešinįjį arba kairįjįPowerPoint lango kraštą iki jo dokų. 

Užduočių srities dydžio pakeitimas

 1. užduočių sritis paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, jei norite, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

 2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Dydis ir paspauskite klavišą ENTER.

 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, spauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

Baigę keisti dydį, paspauskite ESC.

Dialogo langų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB

Perjungti kitą dialogo lango skirtuką. (Skirtukas turi būti pažymėtas atidarytame dialogo lange)

RODYKLĖ ŽEMYN

Perjungti ankstesnio dialogo lango skirtuką. (Skirtukas turi būti pažymėtas atidarytame dialogo lange)

RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

RODYKLĖ ŽEMYN, ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie parinkties sąraše.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba parinkčių grupėje.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Atlikti veiksmą, priskirtą pažymėtam mygtukui; pažymėti arba atžymėti pasirinktą žymės langelį.

TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti parinktį; pažymėti arba atžymėti žymės langelį.

Parinktyje pabraukta raidė

Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą.

ENTER

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Redagavimo laukų naudojimas dialogo languose

Redagavimo laukas yra tuščias laukas, kuriame įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

Klavišas HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę nurodyta tvarka.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pradžios.

SHIFT + HOME

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pabaigos.

SHIFT + END

Naudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Jei norite

Paspauskite

Lauko Atidaryti dialogo langą atidarymas

ALT + F, tada O.

Dialogo lango Įrašyti kaip atidarymas

ALT+F, tada A

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Rodyti pasirinkto elemento, pavyzdžiui, aplanko arba failo, laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Judėti tarp parinkčių arba sričių dialogo lange.

TAB

Atidaryti failo kelią išplečiamajame meniu

F4 arba ALT+Y

Atnaujinti failų sąrašą.

F5

Naršyti juostelėje

Prieiga prie bet kurios komandos keliais klavišo paspaudimais

 1. Paspauskite ALT.

  Virš kiekvienos funkcijos, pasiekiamos esamame rodinyje, rodomi sparčiųjų klavišų patarimai.

  Skirtuko Failas spartieji klaviatūros klavišai

 2. Spauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš priemonės, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Vietos yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos ar valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirmiausia reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę. Pavyzdžiui, jei skirtukas Pagrindinis yra aktyvus, paspaudę ALT+H, F, S, pateksite į sąrašo lauką Dydis, esantį grupėje Šriftas.

  Norėdami atšaukti vykdomą veiksmą ir paslėpti klavišų patarimus, spauskite ALT.

Klaviatūros įvesties vietos keitimas nenaudojant pelės

Dar vienas būdas panaudoti klaviatūrą dirbant su juostele yra perkelti aktyvinimą į skirtukus ir komandas, kol rasite norimą naudoti priemonę. Šioje lentelėje surašyta keletas būdų, kaip perkelti aktyvinimą klaviatūra nenaudojant pelės.

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti prieigos klavišus, spauskite bet kurį iš šių klavišų dar kartą.

Pereiti kairėn arba dešinėn į kitą juostelės skirtuką.

F10 norint pasirinkti aktyvųjį skirtuką ir tada RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Paslėpti arba rodyti juostelę.

CTRL+F1

Rodyti pasirinktos komandos laikinąjį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti įvesties vietą, norint pasirinkti bet kurią iš šių lango sričių:

 • Aktyvų juostelės skirtuką

 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį

 • Savo dokumentą

F6

Perkelti įvesties vietą į kiekvieną komandą juostelėje atitinkamai pirmyn arba atgal.

TAB, SHIFT+TAB

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn tarp juostelės elementų.

RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

TARPO KLAVIŠĄ arba ENTER

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

TARPO KLAVIŠĄ arba ENTER

Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, norint keisti reikšmę.

ENTER

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti aktyvinimą atgal į dokumentą.

ENTER

Gauti pasirinktos komandos arba valdiklio žinyno paaiškinimus juostelėje. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, vietoj jos rodoma bendra žinyno tema apie programą.)

F1

Įprastos užduotys programoje „PowerPoint“

Naujos pateikties kūrimas: CTRL + N

Judėjimas tarp sričių

Jei norite

Paspauskite

Judėti tarp sričių pagal laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje.

F6

Judėti tarp sričių prieš laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje.

SHIFT+F6

Perjungti skirtukus Skaidrės ir Struktūra įprasto rodinio struktūros ir skaidrių srityse.

CTRL + SHIFT + TAB

Darbas su struktūra

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Didinti pastraipą.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Mažinti pastraipą.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Rodyti antraštės 1 lygį.

ALT + SHIFT + 1

Išplėsti tekstą po antrašte.

ALT + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti tekstą po antrašte.

ALT + SHIFT + MINUSO ŽENKLAS

Darbas su figūromis, paveikslėliais, laukais, objektais ir „WordArt“ objektais

Figūros įterpimas

 1. Norėdami pasirinkti Figūros, paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, S, tada H.

 2. Naudokite rodyklių klavišus norėdami judėti tarp figūrų kategorijų ir pasirinkite norimą figūrą.

 3. Norėdami įterpti pasirinktą figūrą, paspauskite CTRL+ENTER.

Teksto lauko įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, o tada X.

 2. Norėdami įterpti teksto lauką, paspauskite CTRL+ENTER.

Objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada J, kad pasirinktumėte Objektas.

 2. Norėdami judėti tarp objektų naudokite rodyklių klavišus.

 3. Įterpkite norimą objektą paspaudę CTRL+ENTER.

„WordArt“ objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada W, kad pasirinktumėte WordArt.

 2. Norimam WordArt stiliui pasirinkti naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

Figūros žymėjimas

Jei žymeklis yra tekste, paspauskite ESC.

 • Norėdami pasirinkti vieną figūrą, paspauskite klavišą TAB, kad judėtumėte į priekį (arba SHIFT+TAB, kad judėtumėte atgal) tarp objektų, kol bus rodomos objekto, kurį norite pasirinkti, dydžio nustatymo rankenėlės.

 • Norėdami pažymėti keletą elementų, naudokite pasirinkimo sritį.

Figūrų, paveikslėlių ir „WordArt“ objektų grupavimas ir išgrupavimas

 • Norėdami grupuoti figūras, paveikslėlius arba WordArt objektus, pažymėkite elementus, kuriuos norite grupuoti, ir paspauskite CTRL+G.

 • Norėdami išgrupuoti grupę, pažymėkite grupę ir tada paspauskite CTRL+SHIFT+G.

Tinklelio arba kreipiamųjų rodymas arba slėpimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti tinklelį.

SHIFT + F9

Rodyti arba slėpti kreipiamąsias.

ALT + F9

Figūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

  Jei pažymėsite figūrą su tekstu, nukopijuosite ne tik figūros atributus, bet ir teksto išvaizdą bei stilių.

 2. Objekto atributams nukopijuoti paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+C.

 3. Norėdami pasirinkti objektą, į kurį norite nukopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT+TAB.

 4. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

Teksto ir objektų žymėjimas

Jei norite

Paspauskite

Žymėti vieną simbolį į dešinę.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti vieną simbolį į kairę.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti iki žodžio galo.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti iki žodžio pradžios.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti vieną eilutę aukštyn (žymikliu eilutės pradžioje).

SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Žymėti vieną eilutę žemyn (žymikliu eilutės pradžioje).

SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Žymėti objektą (kai tekstas yra pažymėtame objekte).

ESC

Žymėti kitą objektą (kai pažymėtas vienas objektas).

TAB arba SHIFT + TAB, kol bus pažymėtas objektas

Žymėti tekstą objekte (su pažymėtu objektu).

ENTER

Žymėti visus objektus.

CTRL + A (skirtuke Skaidrės)

Žymėti visas skaidres.

CTRL + A (skaidrių rūšiuotuvo rodinyje)

Žymėti visą tekstą.

CTRL + A (skirtuke Struktūra)

Teksto ir objektų naikinimas ir kopijavimas

Jei norite

Paspauskite

Naikinti vieną simbolį į kairę.

BACKSPACE

Naikinti vieną žodį į kairę.

CTRL + BACKSPACE

Naikinti vieną simbolį į dešinę.

DELETE

Naikinti vieną žodį į dešinę.

Pastaba: Norint tai padaryti, žymiklis turi būti tarp žodžių.

CTRL + DELETE

Iškirpti pažymėtą objektą arba tekstą.

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtą objektą arba tekstą.

CTRL + C

Įklijuoti iškirptą ar nukopijuotą objektą arba tekstą.

CTRL + V

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti pastarąjį veiksmą.

CTRL + Y

Kopijuoti tik formatavimą.

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti tik formatavimą.

CTRL + SHIFT + V

Atidaryti dialogo langą Specialusis įklijavimas.

CTRL + ALT + V

Judėjimas tekste

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL + HOME

Pereiti prie kitos antraštės ar pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, šis veiksmas įtrauks naują skaidrę, kurios maketas toks pat kaip pradinės skaidrės.

CTRL + ENTER

Pereiti prie paskutinio veiksmo Rasti kartojimo.

SHIFT + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į prieš tai esantį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į prieš tai esančią eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti langelyje skirtuką.

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Įtraukti naują eilutę lentelės apačioje.

Paskutinės eilutės pabaigoje TAB

Susietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Kad pasirinktumėte norimą objektą, paspauskite TAB arba SHIFT+TAB.

 2. Norėdami matyti laikinąjį meniu, spauskite SHIFT+F10.

 3. Naudokite RODYKLĘ ŽEMYN, kol bus pažymėtas Darbalapio objektas, paspauskite RODYKLĘ Į DEŠINĘ, kad pažymėtumėte Redaguoti ir paspauskite ENTER.

  Pastaba: Komandos pavadinimas kontekstiniame meniu priklauso nuo įdėto arba susieto meniu. Pavyzdžiui, įdėtajame „Microsoft Office Excel“ darbalapyje yra komanda Darbalapio objektas, o įdėtajame „Microsoft Office Visio“ piešinyje yra komanda „Visio“ objektas.

Simbolių ir pastraipų formatavimas ir lygiavimas

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Pastaba: Norėdami naudoti šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus, pirmiausia turite pažymėti norimą pakeisti tekstą.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL + SHIFT + F

Didinti šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Mažinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Simbolių formatų taikymas

Jei norite:

Paspauskite

Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL + T

Keisti sakinio raides į mažąsias arba didžiąsias.

SHIFT + F3

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti pabraukimą.

CTRL + U

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

CTRL + I

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

CTRL + LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

CTRL + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Šalinti simbolių formatavimą neautomatiniu būdu, pavyzdžiui, apatinį ir viršutinį indeksą.

CTRL + TARPO KLAVIŠAS

Įterpti hipersaitą.

CTRL+K

Teksto formatų kopijavimas

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti formatus.

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti formatus.

CTRL+SHIFT+V

Pastraipų lygiavimas

Jei norite

Paspauskite

Centruoti pastraipą.

CTRL + E

Lygiuoti pastraipą.

CTRL + J

Lygiuoti pastraipą kairėje.

CTRL + L

Lygiuoti pastraipą dešinėje.

CTRL + R

Pristatymo paleidimas

Rodydami pateiktį skaidrių demonstravimo režimu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Skaidrių demonstravimo spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių.

F5

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės.

N, ENTER, PAGE DOWN, RODYKLĖ DEŠINĖN, RODYKLĖ ŽEMYN arba TARPO KLAVIŠAS

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P, PAGE UP, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ AUKŠTYN arba BACKSPACE

Eiti į skaidrės numerį.

numeris + ENTER

Rodyti juodą ekraną arba iš juodo ekrano grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti baltą ekraną arba iš balto ekrano grįžti į pristatymą.

W arba KABLELIS

Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pristatymą.

ESC arba BRŪKŠNELIS

Trinti ekrane esančius komentarus.

E

Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Peržiūrint naudoti pradinį laiką.

O

Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn.

M

Iš naujo įrašyti skaidrės pasakojimą ir laiko nustatymą

R

Grįžti į pirmąją skaidrę.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę dešinįjį ir kairįjį pelės mygtuką 2 sekundes

Rodyti arba slėpti rodyklės žymiklį

A arba

Pakeisti žymiklį rašikliu.

CTRL + P

Pakeisti žymiklį į rodyklę.

CTRL + A

Pakeisti žymiklį į trintuką

CTRL + E

Rodyti arba slėpti žymėjimą rašalu

CTRL + M

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + H

Po 15 sekundžių paslėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + U

Peržiūrėti dialogo langą Visos skaidrės

CTRL + S

Rodyti kompiuterio užduočių juostą

CTRL + T

Rodyti laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą.

TAB

Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

ENTER pažymėjus hipersaitą

Medijos spartieji klavišai pateikties rodymo metu

Jei norite

Paspauskite

Sustabdyti medijos leidimą

ALT + Q

Perjungti grojimo ir pristabdymo režimus

ALT + P

Eiti į kitą žymelę

ALT + END

Eiti į ankstesnę žymelę

ALT + HOME

Padidinti garsumą

ALT + Up

Sumažinti garsumą

ALT + Down

Ieškoti toliau

ALT + SHIFT + PAGE DOWN

Ieškoti atgal

ALT + SHIFT + PAGE UP

Nutildyti garsą

ALT + U

Norėdami pamatyti valdiklių sąrašą pateikties rodymo metu, galite paspausti klavišą F1.

Žiniatinklio pateikčių naršymas

Šie klavišai skirti žiniatinklio pristatymo peržiūrai naršyklėje „Microsoft Internet Explorer 4.0“ arba vėlesnėje jos versijoje.

Jei norite

Paspauskite

Judėti pirmyn per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus.

TAB

Judėti atgal per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus.

SHIFT+TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

ENTER

Eiti į kitą skaidrę.

TARPO KLAVIŠAS

Pasirinkimo srities priemonės naudojimas

Žymėjimo srityje naudokite šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus.

Norėdami paleisti žymėjimo sritį, paspauskite ALT, tada H, tada S, tada L ir tada P.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis.

F6

Rodyti kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą į vieną elementą ar grupę.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti aktyvinimą iš elemento, esančio grupėje, į jo pirminę grupę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti aktyvinimą iš grupės į pirmą jos elementą.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti suaktyvintą grupę ir visas jos antrines grupes.

* (tik skaitinėje klaviatūroje)

Išplėsti suaktyvintą grupę.

+ (tik skaitinėje klaviatūroje)

Sutraukti suaktyvintą grupę.

- (tik skaitinėje klaviatūroje)

Perkelti aktyvinimą į elementą ir jį pažymėti.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti suaktyvintą elementą.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atžymėti suaktyvintą elementą.

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS arba SHIFT+ENTER

Perkelti pažymėtą elementą pirmyn.

CTRL+SHIFT+F

Perkelti pažymėtą elementą atgal.

CTRL+SHIFT+B

Rodyti arba slėpti suaktyvintą elementą.

CTRL+SHIFT+S

Pervardyti suaktyvintą elementą.

F2

Pasirinkimo srityje perjungti medžio rodinio ir mygtukų Rodyti viską ir Slėpti viską aktyvinimą klaviatūra.

TAB arba SHIFT+TAB

Sutraukti visas grupes.

Pastaba: Norint naudoti šį spartųjį klavišą, reikia pereiti į žymėjimo srities medžio rodinį.

ALT+SHIFT+1

Išplėsti visas grupes.

ALT+SHIFT+9

Norėdami programoje „Office PowerPoint 2007“ priskirti pasirinktinius sparčiuosius klaviatūros klavišus meniu elementams, įrašytoms makrokomandoms ir „Visual Basic for Applications“ (VBA) kodui, turite naudoti trečiosios šalies priedą, pavyzdžiui, programos „PowerPoint“ sparčiųjų klavišų tvarkytuvą, kurį galima atsisiųsti iš „OfficeOne“ priedai, skirti programai „PowerPoint“.

Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite TAB klavišą, kad pažymėtumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, tada – CTRL + P.

Spartieji saitai

Internetinis žinynas

„Office“ pagrindai

Naršymas juostelėje

Įprastos užduotys programoje „PowerPoint“

Žinynas tinkle

Spartieji klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia pasiekti visą „Office“ žinyno turinį. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Uždaryti žinyno langą.

ALT + F4

Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai.

ALT + TAB

Grįžkite į PowerPoint pagrindinį puslapį.

ALT + HOME

Žinyno lange pažymėti kitą elementą.

TAB

Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu.

ENTER

Žinyno lango dalyje Naršyti „PowerPoint“ žinyne pasirinkti atitinkamai paskesnį arba ankstesnį elementą.

TAB, SHIFT+TAB

Žinyno lango dalyje Naršyti „PowerPoint“ žinyne išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą.

ENTER

Pažymėti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje.

TAB

Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

PAGE UP, PAGE DOWN

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange).

SHIFT + F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti).

F5

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

Pastaba: Jei dabartinėje žinyno temoje žymeklio nėra, spustelėkite F6 ir tada spauskite CTRL + P.

CTRL + P

Keisti ryšio būseną. Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.

F6 (kol dėmesys bus lauke Įveskite ieškotinus žodžius), TAB, rodyklė žemyn

Įveskite tekstą lauke Įveskite ieškotinus žodžius. Gali tekti paspausti F6 kelis kartus.

F6

Perjungti žinyno lango sritis, pavyzdžiui, įrankių juostą, lauką Įvesti ieškomus žodžius ir sąrašą Ieška.

F6

Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

„Office“ pagrindai

Langų rodymas ir naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT + TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT + SHIFT + TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL+W arba CTRL+F4

Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus.

CTRL+F5

Pereiti į užduočių sritis iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę). Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

Pastaba: Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis neparodoma, paspauskite ALT, kad būtų pažymėta juostelė, , kuri yra „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja dalis, tada paspausdami klavišus CTRL+TAB pereikite į užduočių sritį. Juostelė yra naujo „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja dalis. Ji pakeičia kelis meniu ir įrankių juostas viena vieta, skirta patogiai rasti visas reikiamas komandas.

F6

Programos lange pereiti į sritį iš kitos srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT+F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

CTRL + F6

Perjungti ankstesnį langą.

CTRL + SHIFT + F6

Kai dokumento langas nepadidintas, vykdyti komandą Perkelti (esančią lango meniu Valdiklis). Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o baigę paspauskite ESC.

CTRL + F7

Kai dokumento langas nepadidintas, vykdyti komandą Dydis (esančią lango meniu Valdiklis). Norėdami keisti lango dydį, paspauskite rodyklių klavišus, o baigę paspauskite ESC.

CTRL + F8

Sumažinti langą iki piktogramos (veikia tik kai kuriose „Microsoft Office“ programose).

CTRL + F9

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

CTRL + F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT + PRINT SCREEN

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Jei norite:

Paspauskite

Keisti šriftą

CTRL+SHIFT+F

Keisti šrifto dydį

CTRL+SHIFT+P

Padidinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+>

Sumažinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Judėjimas tekste ir langeliuose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL + HOME

Pereiti prie kito antraštės arba pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo programoje „Microsoft Office PowerPoint“. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, bus įtraukta nauja skaidrė, kurios maketas toks pat, kaip ir pradinės skaidrės.

CTRL+ENTER

Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti.

SHIFT + F4

Radimas ir keitimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Radimas.

CTRL+F

Atidaryti dialogo langą Keitimas.

CTRL+H

Pakartokite paskutiniąją komandą Rasti.

SHIFT + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į prieš tai esantį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į prieš tai esančią eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti langelyje skirtuką.

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Įtraukti naują eilutę lentelės apačioje.

Paskutinės eilutės pabaigoje TAB

Prieiga prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritis iš kitos programos lango srities. (Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą).

F6

Pasirinkti kitą arba ankstesnę parinktį užduočių srityje, kai užduočių sritis yra aktyvi.

TAB, SHIFT+TAB

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Judėti per pasirinkimus pažymėtame antriniame meniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidaryti pažymėtą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atidaryti kontekstinį meniu; atidaryti pažymėto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT+F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinę komandas iš meniu arba submeniu, kai jie yra matomi.

HOME, END

Slinkti aukštyn arba žemyn pasirinktame galerijos sąraše.

PAGE UP, PAGE DOWN

Judėti į pasirinkto galerijos sąrašo viršų arba apačią.

HOME, END

Uždaryti užduočių sritį.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS, C

Atidaryti mainų sritį.

ALT+H, F, O

Užduočių srities uždarymas

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą, kad atidarytumėte užduočių srities meniu.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite „Enter“.

Užduočių srities perkėlimas

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą, kad atidarytumėte užduočių srities meniu.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Perkelti ir spauskite klavišą „Enter“.

  Jei užduotis yra užfiksuotame PowerPoint lange, paspauskite klavišą "Ctrl", tada atlikite 4 veiksmą.

 4. Naudokite rodyklių klavišus, kad perkeltumėte užduočių sritį ten, kur norite, ir paspauskite klavišą "įveskite". 

Norėdami iš naujo prijungti slankiąją užduočių sritį, naudokite rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kad perkeltumėte slankiąją sritį į dešinįjį arba kairįjįPowerPoint lango kraštą iki jo dokų. 

Užduočių srities dydžio pakeitimas

(Gali būti keičiamas kai kurios užduočių sritys, pvz., fono formatavimas), o kiti, pvz., dizaino idėjos, negali būti.  

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą, kad atidarytumėte užduočių srities meniu.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Dydis ir spauskite klavišą „Enter“.

 4. Rodyklių klavišais keiskite užduočių srities dydį ir spauskite „Enter“.

  Naudokite šiuos klavišus, kai užduočių sritis yra užfiksuotame PowerPoint lange:

  Jei norite

  Paspauskite

  Išplėsti užduočių sritį

  Rodyklė kairėn

  Susiaurinti užduočių sritį

  Rodyklė dešinėn

  Naudokite šiuos klavišus, kai užduočių sritis yra slankusis langas:

  Jei norite

  Paspauskite

  Išplėsti užduočių sritį

  Rodyklė dešinėn

  Susiaurinti užduočių sritį

  Rodyklė kairėn

  Pailkite užduočių sritį

  Rodyklė žemyn

  Užduočių srities sutrumpimas

  Rodyklė aukštyn

Prieiga prie intelektualiųjų žymių ir jų naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Intelektualiosios žymos meniu arba pranešimo rodymas. Jei yra daugiau nei viena intelektualioji žymė, pereinama prie kitos intelektualiosios žymės ir rodomas jos meniu arba pranešimas.

ALT+SHIFT+F10

Pasirinkti tolesnį elementą intelektualiųjų žymių meniu.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti ankstesnį elementą intelektualiųjų žymių meniu.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu intelektualiųjų žymių meniu.

ENTER

Uždaryti intelektualiųjų žymių meniu arba pranešimą.

ESC

Patarimai

 • Galite paprašyti, kad jus įspėtų garso signalu, kai bus rodoma intelektualioji žymė. Garsui girdėti reikia garso plokštės. Taip pat jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Microsoft Office Sounds“.

 • Jei turite prieigą prie žiniatinklio, galite atsisiųsti „Microsoft Office“ garsus iš „Microsoft Office Online“ svetainės. Įdiegę garsų failus atlikite šiuos veiksmus Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ar Microsoft Office Word 2007:

  1. "Microsoft Office" mygtuko Mygtuko paveikslėlis paspauskite ALT + F, tada paspauskite programos parinkčiųraidę I.

  2. Paspauskite A, kad pereitumėte į Išsamiau arba rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn, kad rastumėte šią sritį.

  3. Temos Bendra kategorijoje Išsamiau paspauskite ALT + F, kad pažymėtumėte žymės langelįTeikti atsiliepimus su garsu, paspauskite TAB, kol pamatysite mygtuką Gerai, tada paspauskite ENTER.

   Pastaba: Kai pažymite arba išvalote šį žymės langelį, parametras turės įtakos visoms „Office“ programoms, palaikančioms garsą.

Užduočių srities dydžio pakeitimas

 1. užduočių sritis paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, jei norite, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

 2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Dydis ir paspauskite klavišą ENTER.

 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, spauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

Pastaba: Baigę keisti dydį, paspauskite ESC.

Dialogo langų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

CTRL + TAB

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

CTRL + SHIFT + TAB

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie parinkties sąraše.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę.

TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

ALT + parinktyje pabraukta raidė

Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą.

ENTER

Redagavimo laukų naudojimas dialogo languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

Klavišas HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę nurodyta tvarka.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pradžios.

SHIFT + HOME

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pabaigos.

SHIFT + END

Naudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Jei norite

Paspauskite

Eiti į ankstesnį aplanką. Mygtuko paveikslėlis

ALT + 1

Mygtukas iki vieno lygio Mygtuko paveikslėlis : atidarykite aplanką vienu lygiu aukščiau nei atidaromas aplankas.

ALT + 2

Mygtukas naikinti Mygtuko paveikslėlis : panaikinkite pasirinktą aplanką arba failą.

ALT + 3 arba DELETE

Kurti naują aplanką Mygtuko paveikslėlis mygtukas: kurti naują aplanką.

ALT + 4

Rodinių Mygtuko paveikslėlis mygtukas: persijungti tarp galimų aplankų rodinių.

ALT + 5

Mygtukas Įrankiai: Rodyti meniu Įrankiai.

ALT + L

Rodyti pasirinkto elemento, pavyzdžiui, aplanko arba failo, laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Judėti tarp parinkčių arba sričių dialogo lange.

TAB

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti.

F4 arba ALT + I

Atnaujinti failų sąrašą.

F5

Naršyti juostelėje

Prieiga prie bet kurios komandos keliais klavišo paspaudimais

 1. Paspauskite ALT.

  Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje. Toliau pateiktas pavyzdys iš „Microsoft Office Word“.

  Juostelė su rodomais klaviatūros patarimais

 2. Spauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš priemonės, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Vietos yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos ar valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirmiausia reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę. Pavyzdžiui, paspaudę ALT+H, F, S, pateksite į sąrašo lauką Dydis, esantį grupėje Šriftas.

  Pastaba: Norėdami atšaukti atliekamą veiksmą ir slėpti klavišų patarimus, paspauskite ALT.

Klaviatūros įvesties vietos keitimas nenaudojant pelės

Dar vienas būdas panaudoti klaviatūrą dirbant su juostele yra perkelti aktyvinimą į skirtukus ir komandas, kol rasite norimą naudoti priemonę. Šioje lentelėje surašyta keletas būdų, kaip perkelti aktyvinimą klaviatūra nenaudojant pelės.

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti prieigos klavišus, spauskite bet kurį iš šių klavišų dar kartą.

Pereiti kairėn arba dešinėn į kitą juostelės skirtuką.

F10 norint pasirinkti aktyvųjį skirtuką ir tada RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Paslėpti arba rodyti juostelę.

CTRL+F1

Rodyti pasirinktos komandos laikinąjį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti įvesties vietą, norint pasirinkti bet kurią iš šių lango sričių:

 • Aktyvų juostelės skirtuką

 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį

 • Savo dokumentą

F6

Perkelti įvesties vietą į kiekvieną komandą juostelėje atitinkamai pirmyn arba atgal.

TAB, SHIFT+TAB

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn tarp juostelės elementų.

RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

TARPO KLAVIŠĄ arba ENTER

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

TARPO KLAVIŠĄ arba ENTER

Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, norint keisti reikšmę.

ENTER

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti aktyvinimą atgal į dokumentą.

ENTER

Gauti pasirinktos komandos arba valdiklio žinyno paaiškinimus juostelėje. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, vietoj jos rodoma bendra žinyno tema apie programą.)

F1

Įprastos užduotys programoje „PowerPoint“

Naujos pateikties kūrimas: CTRL + N

Judėjimas tarp sričių

Jei norite

Paspauskite

Judėti tarp sričių pagal laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje.

F6

Judėti tarp sričių prieš laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje.

SHIFT+F6

Perjungti skirtukus Skaidrės ir Struktūra įprasto rodinio struktūros ir skaidrių srityse.

CTRL + SHIFT + TAB

Darbas su struktūra

Norėdami atlikti

Paspauskite

Didinti pastraipą.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Mažinti pastraipą.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Rodyti antraštės 1 lygį.

ALT + SHIFT + 1

Išplėsti tekstą po antrašte.

ALT + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti tekstą po antrašte.

ALT + SHIFT + MINUSO ŽENKLAS

Darbas su figūromis, paveikslėliais, laukais, objektais ir „WordArt“ objektais

Figūros įterpimas

 1. Norėdami pasirinkti Figūros, paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, S, tada H.

 2. Naudokite rodyklių klavišus norėdami judėti tarp figūrų kategorijų ir pasirinkite norimą figūrą.

 3. Norėdami įterpti pasirinktą figūrą, paspauskite CTRL+ENTER.

Lauko įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada paspauskite N.

 2. Paspauskite TAB, kad pereitumėte į Teksto lauką, esantį skirtuke Įterpti grupėje Tekstas.

 3. Norėdami įterpti teksto lauką, paspauskite CTRL+ENTER.

Objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada J, kad pasirinktumėte Objektas.

 2. Norėdami judėti tarp objektų naudokite rodyklių klavišus.

 3. Įterpkite norimą objektą paspaudę CTRL+ENTER.

„WordArt“ objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada W, kad pasirinktumėte WordArt.

 2. Norimam WordArt stiliui pasirinkti naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

Figūros žymėjimas

Pastaba: Jei žymeklis yra tekste, paspauskite ESC.

 • Norėdami pasirinkti vieną figūrą, paspauskite klavišą TAB, kad judėtumėte į priekį (arba SHIFT+TAB, kad judėtumėte atgal) tarp objektų, kol bus rodomos objekto, kurį norite pasirinkti, dydžio nustatymo rankenėlės.

 • Norėdami pažymėti keletą elementų, naudokite pasirinkimo sritį.

Figūrų, paveikslėlių ir „WordArt“ objektų grupavimas ir išgrupavimas

 • Norėdami grupuoti figūras, paveikslėlius arba WordArt objektus, pažymėkite elementus, kuriuos norite grupuoti, ir paspauskite CTRL+G.

 • Norėdami išgrupuoti grupę, pažymėkite grupę ir tada paspauskite CTRL+SHIFT+G.

Tinklelio arba kreipiamųjų rodymas arba slėpimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti tinklelį.

SHIFT + F9

Rodyti arba slėpti kreipiamąsias.

ALT + F9

Figūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

  Jei pažymėsite figūrą su pridėtu tekstu, nukopijuosite ne tik figūros atributus, bet ir teksto išvaizdą bei stilių.

 2. Objekto atributams nukopijuoti paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+C.

 3. Norėdami pasirinkti objektą, į kurį norite nukopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT+TAB.

 4. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

Teksto ir objektų žymėjimas

Jei norite

Paspauskite

Žymėti vieną simbolį į dešinę.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti vieną simbolį į kairę.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti iki žodžio galo.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti iki žodžio pradžios.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pasirinkti vieną eilutę aukštyn.

SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pasirinkti vieną eilutę žemyn.

SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Žymėti objektą (su objekte pažymėtu tekstu).

ESC

Pasirinkti objektą (su pasirinktu objektu).

TAB arba SHIFT+TAB, kol bus pažymėtas objektas

Žymėti tekstą objekte (su pažymėtu objektu).

ENTER

Žymėti visus objektus.

CTRL + A (skirtuke Skaidrės)

Žymėti visas skaidres.

CTRL + A (skaidrių rūšiuotuvo rodinyje)

Žymėti visą tekstą.

CTRL + A (skirtuke Struktūra)

Teksto ir objektų naikinimas ir kopijavimas

Jei norite

Paspauskite

Naikinti vieną simbolį į kairę.

BACKSPACE

Naikinti vieną žodį į kairę.

CTRL + BACKSPACE

Naikinti vieną simbolį į dešinę.

DELETE

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

CTRL+DELETE

Iškirpti pažymėtą objektą.

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtą objektą.

CTRL+C

Įklijuoti iškirptą arba nukopijuotą objektą.

CTRL+V

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti pastarąjį veiksmą.

CTRL + Y

Kopijuoti tik formatavimą.

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti tik formatavimą.

CTRL + SHIFT + V

Specialus įklijavimas.

CTRL + ALT + V

Judėjimas tekste

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL + HOME

Pereiti prie kitos antraštės ar pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, šis veiksmas įtrauks naują skaidrę, kurios maketas toks pat kaip pradinės skaidrės.

CTRL + ENTER

Pereiti prie paskutinio veiksmo Rasti kartojimo.

SHIFT + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į prieš tai esantį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į prieš tai esančią eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti langelyje skirtuką.

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Įtraukti naują eilutę lentelės apačioje.

Paskutinės eilutės pabaigoje TAB

Susietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Kad pasirinktumėte norimą objektą, paspauskite SHIFT + TAB.

 2. Norėdami matyti laikinąjį meniu, paspauskite SHIFT + F10.

 3. Norėdami pasirinkti Darbalapio objektas, spauskite RODYKLĘ ŽEMYN, tada Redaguoti.

Simbolių ir pastraipų formatavimas ir lygiavimas

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Jei norite:

Paspauskite

Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL+SHIFT+F

Norėdami pakeisti šrifto dydį, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL + SHIFT + P

Didinti šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Mažinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Simbolių formatų taikymas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL + T

Keisti sakinio raides į mažąsias arba didžiąsias.

SHIFT + F3

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti pabraukimą.

CTRL + U

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

CTRL + I

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

CTRL + LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

CTRL + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Šalinti simbolių formatavimą neautomatiniu būdu, pavyzdžiui, apatinį ir viršutinį indeksą.

CTRL + TARPO KLAVIŠAS

Įterpti hipersaitą.

CTRL+K

Teksto formatų kopijavimas

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti formatus.

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti formatus.

CTRL+SHIFT+V

Pastraipų lygiavimas

Jei norite:

Paspauskite

Centruoti pastraipą.

CTRL + E

Lygiuoti pastraipą.

CTRL + J

Lygiuoti pastraipą kairėje.

CTRL + L

Lygiuoti pastraipą dešinėje.

CTRL + R

Pristatymo paleidimas

Rodydami pateiktį viso ekrano režimu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Jei norite

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių.

F5

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės.

N, ENTER, PAGE DOWN, RODYKLĖ DEŠINĖN, RODYKLĖ ŽEMYN arba TARPO KLAVIŠAS

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P, PAGE UP, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ AUKŠTYN arba BACKSPACE

Eiti į skaidrės numerį.

numeris + ENTER

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą.

W arba KABLELIS

Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pristatymą.

ESC arba BRŪKŠNELIS

Trinti ekrane esančius komentarus.

E

Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Peržiūrint naudoti pradinį laiką.

O

Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn.

M

Grįžti į pirmąją skaidrę.

1 + ENTER

Vėl rodyti paslėptą žymiklį arba pakeisti žymiklį rašikliu.

CTRL + P

Vėl rodyti paslėptą žymiklį arba pakeisti žymiklį rodykle.

CTRL + A

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + H

Po 15 sekundžių paslėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL+U

Rodyti laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą.

TAB

Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

Pažymėjus hipersaitą spausti ENTER

Patarimas: Norėdami pamatyti valdiklių sąrašą pateikties rodymo metu, galite paspausti klavišą F1.

Žiniatinklio pateikčių naršymas

Šie klavišai skirti žiniatinklio pristatymo peržiūrai naršyklėje „Microsoft Internet Explorer 4.0“ arba vėlesnėje jos versijoje.

Jei norite

Paspauskite

Judėti pirmyn per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus.

TAB

Judėti atgal per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus.

SHIFT+TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

ENTER

Eiti į kitą skaidrę.

TARPO KLAVIŠAS

Perėjimas į ankstesnę skaidrę.

BACKSPACE

Pasirinkimo srities priemonės naudojimas

Žymėjimo srityje naudokite šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti žymėjimo sritį.

ALT, J, D, A, tada P

Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis.

F6

Rodyti kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą į vieną elementą ar grupę.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti aktyvinimą iš elemento, esančio grupėje, į jo pirminę grupę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti aktyvinimą iš grupės į pirmą jos elementą.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti suaktyvintą grupę ir visas jos antrines grupes.

* (tik skaitinėje klaviatūroje)

Išplėsti suaktyvintą grupę.

+ (tik skaitinėje klaviatūroje)

Sutraukti suaktyvintą grupę.

- (tik skaitinėje klaviatūroje)

Perkelti aktyvinimą į elementą ir jį pažymėti.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti suaktyvintą elementą.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atžymėti suaktyvintą elementą.

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS arba SHIFT+ENTER

Perkelti pažymėtą elementą pirmyn.

CTRL+SHIFT+F

Perkelti pažymėtą elementą atgal.

CTRL+SHIFT+B

Rodyti arba slėpti suaktyvintą elementą.

CTRL+SHIFT+S

Pervardyti suaktyvintą elementą.

F2

Pasirinkimo srityje perjungti medžio rodinio ir mygtukų Rodyti viską ir Slėpti viską aktyvinimą klaviatūra.

TAB arba SHIFT+TAB

Sutraukti visas grupes.

ALT+SHIFT+1

Išplėsti visas grupes.

ALT+SHIFT+9

Norėdami programoje „Office PowerPoint 2007“ priskirti pasirinktinius sparčiuosius klaviatūros klavišus meniu elementams, įrašytoms makrokomandoms ir „Visual Basic for Applications“ (VBA) kodui, turite naudoti trečiosios šalies priedą, pavyzdžiui, programos „PowerPoint“ sparčiųjų klavišų tvarkytuvą, kurį galima atsisiųsti iš „OfficeOne“ priedai, skirti programai „PowerPoint“.

Taip pat žr.

„PowerPoint“ pateikčių pritaikymas neįgaliesiems

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×