Spalvų kategorijų kūrimas ir priskyrimas

„Outlook“, skirta „Office 365“, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Spalvų kategorijos leidžia lengvai identifikuoti ir grupuoti susietus elementus „Microsoft Outlook“. Priskirkite spalvos kategoriją grupei tarpusavyje susijusių elementų, pvz., pastaboms, kontaktams, susitikimams ir el. laiškams, kad galėtumėte juos greitai sekti ir tvarkyti. Elementams galite priskirti ir daugiau nei vieną spalvos kategoriją.

Peržiūrėti spalvų kategorijas aplanke Gauta
Spalvų kategorijos leidžia greitai peržvelgti ir raskite susijusius elementus.

Galite rinktis iš numatytųjų kategorijų rinkinio arba sukurti savo, tada priskirti kategorijas savo Outlook elementams. Kategorijų spalvos aiškiai rodomos lentelė rodiniuose, pvz., aplanke Gauta ir pačiuose atidarytuose elementuose. Galite pakeisti kategorijų pavadinimus į jums prasmingesnius arba pasirinkti skirtingas kategorijų spalvas. Toks lankstumas leidžia sukurti spalvų kategorijų sistemą, atitinkančią jūsų asmeninį darbo stilių.

Spalvos kategorijos priskyrimas el. laiškui

Norėdami priskirti spalvos kategoriją laiškui iš laiškų sąrašo, spustelėkite laišką dešiniuoju pelės mygtuku. Pasirinkite Skirstyti pagal kategorijas, tada pasirinkite kategoriją iš sąrašo.

Patarimas: jei dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję laišką matote tik jo žymėjimo parinktis, bandykite spustelėti tuščią vietą siuntėjo vardo dešinėje.

Pastabos: 

 • Jei norite priskirti antrą arba trečią spalvos kategoriją, galite atlikti šį veiksmą kelis kartus.

 • Negalite priskirti spalvos kategorijos laiškui iš skaitymo srities arba iš laiškų sąrašo, jei naudojate pokalbių rodinį programoje „Outlook 2016“. Daugiau informacijos žr. Sužinokite daugiau apie pokalbių rodinį.

Norėdami priskirti spalvos kategoriją iš skaitymo srities ar atidaryto laiško, pasirinkite Skirstyti pagal kategorijas juostelėje esančioje grupėje Žymės, tada pasirinkite kategoriją iš sąrašo.

Jei juostelėje nematote parinkties Skirstyti pagal kategorijas, pasirinkite išplečiamąjį sąrašą dalyje Žymės.

Pasirinkite išplečiamąjį sąrašą Žymės, tada pasirinkite Skirstyti pagal kategorijas.

Pastaba: Išplečiamajame sąraše Skirstyti pagal kategorijas pateikiama dešimt vėliausiai naudotų kategorijų. Jei turite papildomų kategorijų, turėsite pasirinkti Visos kategorijos, kad galėtumėte matyti likusią sąrašo dalį.

 1. Bet kuriame laiškų aplanke, juostelėje esančioje grupėje Žymės, pasirinkite Skirstyti pagal kategorijas > Visos kategorijos.

  Komanda „Visos kategorijos“ grupėje „Žymės“

  Pastaba:  Kalendoriaus elementų grupė Žymės rodoma skirtuke Paskyra arba Susitikimas. Esant atidarytam kontaktui arba užduočiai, skirtuke Kontaktas arba Užduotis rodoma grupė Žymės.

 2. Dialogo lange Spalvų kategorijos pasirinkite Nauja.

 3. Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite spalvą bei, jei norite, spartųjį klavišą. Tada pasirinkite Gerai.

  Dialogo langas Įtraukti naują kategoriją

Sparčiojo spustelėjimo kategorija yra numatytoji kategorija, kurią galite nustatyti tam tikruose lentelės rodiniuose. Pavyzdžiui, jei išjungsite skaitymo sritį arba perkelsite ją po savo laiškų sąrašu, aplanke Gauta matysite papildomus stulpelius, įskaitant Gauta, Kategorija ir Paminėjimas. Norėdami priskirti sparčiojo spustelėjimo kategoriją viename iš šių rodinių, galite spustelėti kategorijos stulpelio viduje ir nustatyti kategoriją.

 1. Juostelės grupėje Žymės pasirinkite Skirstyti pagal kategorijas > Nustatyti spartųjį spustelėjimą.

 2. Naudodamiesi išplečiamuoju sąrašu pasirinkite spalvos kategoriją, tada pasirinkite Gerai.

Patarimas: Atidaryto laiško meniu Sparčiojo spustelėjimo nustatymas galite spustelėti Skirstyti pagal kategorijas, jei norite nustatyti ne tik pažymėto laiško, bet ir visų būsimų laiškų numatytąją spalvos kategoriją..

Ką norėtumėte daryti?

Spalvos pagerina jūsų „Outlook“ elementų matomumą. Pavyzdžiui, jei sukursite kategoriją pavadinimu Morris projektas ir priskirsite jai elementų, galėsite sekti visus su projektu susietus susitikimus, kontaktus ir laiškus.

Spalvų kategorijos kalendoriuje
Spalvų kategorijos apjungia susijusius „Outlook“ elementus, kad juos būtų lengviau identifikuoti. Čia matote, kad spalvos kategorija rodoma atidaryto elemento antraštėje ir Kalendoriuje, todėl galite matyti, kad abu elementai priklauso Morris projektui.

Spalvų kategorijos aiškiai rodomos „lentelė“ rodiniuose, pvz., aplanke Gauta ir pačiuose atidarytuose elementuose. Numatytasis šešių spalvų kategorijų rinkinys sukurtas taip, kad jį būtų galima tinkinti. Galite pakeisti kategorijų pavadinimus į jums prasmingesnius arba pasirinkti skirtingas kategorijų spalvas. Be šių šešių spalvų kategorijų, galite sukurti jų dar tiek, kiek reikia, taip pat priskirti elementams kelias spalvų kategorijas. Toks lankstumas leidžia sukurti spalvų kategorijų sistemą, atitinkančią jūsų asmeninį darbo stilių.

Peržiūrėti spalvų kategorijas aplanke Gauta
Spalvų kategorijos leidžia greitai peržvelgti ir raskite susijusius elementus.

Taip pat galite pasirinkti sparčiojo spustelėjimo kategorija, leidžiantį spustelėti aplanke Gauta ar kitame lentelės rodinyje tik vieną kartą, norint priskirti „Microsoft Outlook“ elementui numatytąją spalvos kategoriją. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Sparčiojo spustelėjimo kategorijos priskyrimas.

Kad galėtumėte lengviau rasti savo pagal kategorijas suskirstytus pašto elementus, į naršymo sritisieškos aplankus įtrauktas ieškos aplankas Kategorijomis suskirstytas paštas, kuriame rodomi visi jūsų pagal kategorijas suskirstyti pašto elementai. Šiame aplanke galite rūšiuoti ir grupuoti pagal kategorijas suskirstytus elementus. Taip pat galite kurti papildomus konkrečių kategorijų ieškos aplankus.

Nors galite naudoti ir tinkinti šešias numatytąsias spalvų kategorijas, toliau tvarkant elementus gali prireikti sukurti naujų kategorijų. Ypatybės, kurias galite taikyti bet kuriai kategorijai, yra spalva, pavadinimas ir spartusis klavišas.

 1. Įrankių juostoje spustelėkite Skirstyti pagal kategorijas Mygtuko paveikslėlis .

 2. Spustelėkite Visos kategorijos.

  Spalvos kategorijos meniu

 3. Spustelėkite Nauja.

  Atidaromas dialogo langas Įtraukti naują kategoriją.

  Dialogo langas Įtraukti naują kategoriją

 4. Lauke Pavadinimas įrašykite naujos spalvos kategorijos pavadinimą.

 5. Sąraše Spalva pasirinkite norimą spalvą, tada spustelėkite Gerai.

  Pastabos: 

  • Pasirinkti spartųjį klavišą nebūtina.

  • Jei norite sukurti spalvos kategoriją be jai priskirtos spalvos, spalvų paletėje spustelėkite Nėra. Kategorija pritaikys elementams pavadinimą (ir spartųjį klavišą, jei pasirinksite) ir galėsite rūšiuoti bei grupuoti elementus pagal kategoriją. Elementai taip pat bus pasiekiami atitinkamame kategorijų ieškos aplanke.

Spalvos kategorijos priskyrimas „Outlook“ elementui

Spalvos kategorija turi būti nurodyta spalvos kategorijų sąraše, kad galėtumėte ją priskirti. Jei spalvos kategorijos sąraše nėra, galite tuo pat metu sukurti naują spalvos kategoriją ir priskirti ją elementui.

Pastaba: Pirmą kartą priskirdami elementui numatytąją spalvos kategoriją, būsite paraginti ją pervardyti. Tuo metu taip pat galite keisti kategorijos spalvą ir pasirinkti spartųjį klavišą.

Spalvos kategorijos priskyrimas elementui lentelės rodinyje

Spalvų kategorijų priskyrimas elementams aplanke Gauta ar kituose „lentelė“ rodiniuose visų tipų „Outlook“ elementų atveju yra panašus.

Pastaba: Spalvų kategorijų priskyrimo kortelės rodinyje (pvz., vizitinių kortelių rodinyje) dalyje Kontaktai arba piktogramų rodinyje dalyje Pastabos procesas yra toks pat kaip spalvų kategorijų priskyrimo lentelės rodinyje procesas.

 • Jei norite priskirti spalvos kategoriją, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite elementą, įrankių juostoje spustelėkite Skirstyti pagal kategorijas Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite spalvos kategoriją.

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite elementą, kontekstiniame meniu perkelkite žymiklį ant Skirstyti pagal kategorijas Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite spalvos kategoriją.

   Meniu Skirstyti pagal kategorijas rodomos tik 15 vėliausiai naudotų spalvų kategorijų. Norėdami matyti daugiau kategorijų arba sukurti naują kategoriją, spustelėkite Visos kategorijos. Norėdami priskirti spalvos kategoriją dialogo lange Spalvų kategorijos, turite pažymėti žymės langelį šalia spalvos kategorijos.

   Naudodamiesi dialogo langu Spalvų kategorijos, taip pat galite greitai priskirti elementui kelias kategorijas.

   Pastabos: 

   • Laiko planavimo juostos rodiniuose, pvz., tuose, kurie siūlomi pasirinkus Užduotys ir Žurnalas, vienintelis būdas priskirti elementui spalvos kategoriją – naudoti anksčiau aprašytą kontekstinio meniu metodą.

   • Rodinyje Žurnalas pagal numatytuosius parametrus mygtukas Skirstyti pagal kategorijas įrankių juostoje nerodomas. Norėdami įtraukti šį mygtuką, meniu Įrankiai spustelėkite Tinkinti. Skirtuko Komandos sąraše Kategorijos spustelėkite Veiksmai. Sąraše Komandos spustelėkite Skirstyti pagal kategorijas ir vilkite į norimą vietą įrankių juostoje.

Numatytosios spalvų kategorijos turi bendro pobūdžio pavadinimus, pvz., Raudonos spalvos kategorija ir Mėlynos spalvos kategorija. Norėdami lengvai identifikuoti ir tvarkyti pagal kategorijas suskirstytus elementus, galite pervardyti spalvų kategorijas naudodami jums prasmingus pavadinimus.

Pastaba: Pakeitus spalvos kategoriją, kuri jau yra priskirta elementams, visi elementai, kuriems ta kategorija priskirta, bus atnaujinti pritaikant naująjį pavadinimą.

 1. Įrankių juostoje spustelėkite Skirstyti pagal kategorijas Mygtuko paveikslėlis .

 2. Spustelėkite Visos kategorijos.

  Spalvos kategorijos meniu

 3. Sąraše Pavadinimas spustelėkite spalvos kategorijos pavadinimą, tada spustelėkite Pervardyti.

 4. Sąraše Pavadinimas įveskite naują spalvos kategorijos pavadinimą.

  • Norėdami automatiškai priskirti spalvos kategoriją, kurią pervardijate, pagrindiniame „Microsoft Outlook“ lange pasirinktiems elementams, pažymėkite žymės langelį, esantį šalia spalvos kategorijos sąraše Pavadinimas, tada spustelėkite Gerai.

  • Kai pirmą kartą priskiriate esamą spalvos kategoriją elementui, būsite paraginti spalvos kategoriją pervardyti.

 1. Įrankių juostoje spustelėkite Skirstyti pagal kategorijas Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Nustatyti spartųjį spustelėjimą.

 2. Dialogo lango Sparčiojo spustelėjimo nustatymas sąraše pasirinkite spalvos kategoriją.

Pakeitus sparčiojo spustelėjimo kategoriją, bet kuriam elementui jau priskirta spalvos kategorija nepakeičiama. Tačiau pakeitus bet kurios spalvos kategorijos pavadinimą ar spalvą, visi elementai, kuriems priskirta ta spalvos kategorija, bus atnaujinti, kad atspindėtų naująjį pavadinimą ar spalvą.

Dabartinę sparčiojo spustelėjimo kategoriją taip pat galite nustatyti bet kurio atidaryto elemento meniu Skirstyti pagal kategorijas.

Sparčiojo spustelėjimo kategoriją galite priskirti daugumai „Outlook“ elementų, kai peržiūrite juos lentelės rodinyje, pvz., savo aplanke Gauta, arba užduočių juostoje.

 • Aplanke Gauta arba kitame lentelės rodinyje spustelėkite šalie laiško esantį stulpelį Kategorijos. Taip stulpelyje pridėsite spalvą, susietą su jūsų sparčiojo spustelėjimo kategorija. Jei atidarysite elementą, spalva ir spalvos kategorijos pavadinimas bus rodomi netoli elemento viršaus.

  Pastabos: 

  • Sparčiojo spustelėjimo kategoriją galite pašalinti tiesiog dar kartą spustelėdami stulpelį Kategorijos.

  • Sparčiojo spustelėjimo kategoriją galite priskirti keliems elementams vienu metu. Tiesiog pažymėkite visus elementus ir spustelėkite stulpelį Kategorijos šalia vieno iš elementų.

Susiedami spartųjį klavišą su „spalvos kategorija“, galite greitai priskirti spalvos kategoriją elementui, pvz., el. laiškui, pasirinkdami elementą aplanke Gauta ar kitame „lentelė“ rodinyje, tada paspausdami spartųjį klavišą. Taip pat galite naudoti spartųjį klavišą norėdami priskirti spalvos kategoriją keliems elementams vienu metu.

 1. Pagrindinio „Microsoft Office Outlook 2007“ lango įrankių juostoje spustelėkite Skirstyti pagal kategorijas Mygtuko paveikslėlis .

 2. Meniu apačioje spustelėkite Visos kategorijos.

 3. Sąraše Pavadinimas pažymėkite spalvos kategorijos žymės langelį.

 4. Sąraše Spartusis klavišas pasirinkite spartųjį klavišą.

„Office Outlook 2007“ negalite iš naujo nustatyti sąrašo, kad jame būtų šešios numatytosios kategorijos. Šios numatytosios kategorijos siūlomos kaip vietos rezervavimo ženklai, kuriuos pagal poreikį galite tinkinti.

Nors negalite atkurti šešių numatytųjų kategorijų iš „Outlook“, galite iš naujo sukurti sąrašą. Arba galite paleisti komandą naudodamiesi komandų eilutės jungikliu „Windows“ dialogo lange Vykdyti, kad automatiškai atkurtumėte numatytąjį šešių kategorijų sąrašą.

Sąrašo kūrimas iš naujo programoje „Outlook“

Šis bazinis šešių spalvų kategorijų rinkinys sukurtas taip, kad jį būtų galima tinkinti. Galite pervardyti kategorijas ir susieti jas su skirtingomis spalvomis. Be šių šešių spalvų kategorijų, lengva kurti naujas spalvų kategorijas. Toliau nuodytos šešios numatytosios spalvų kategorijos programoje „Outlook 2007“.

Raudonos spalvos kategorija

Geltonos spalvos kategorija

Mėlynos spalvos kategorija

Oranžinės spalvos kategorija

Žalios spalvos kategorija

Violetinės spalvos kategorija

Ypatybės, kurias galite taikyti bet kuriai kategorijai, yra spalva, pavadinimas ir spartusis klavišas. Pakeitus spalvos kategoriją, kuri jau yra priskirta elementams, spalvos kategorija tuose elementuose yra atnaujinama.

Pastaba: Jei diegdami „Office Outlook 2007“ naujinate iš kitos „Outlook“ versijos, pirmą kartą atidarius sąrašą Spalvų kategorijos, rodomos šešios numatytosios spalvų kategorijos, taip pat bet kokios kitos kategorijos, kurios buvo pritaikytos elementams jūsų ankstesnėje „Outlook“ versijoje.

Sąrašo atkūrimas naudojant komandinės eilutės jungiklį

Yra komandų eilutės jungiklis, kuriuo galima atkurti šešių numatytųjų kategorijų spalvas ir pavadinimus kategorijų sąraše. Sužinokite daugiau apie komandų eilutės jungiklių naudojimą.

Svarbu: Paleidus šį komandų eilutės jungiklį, bus panaikintos visos pasirinktinės kategorijos, kurias sukūrėte. Jei atnaujinote versiją į „Office Outlook 2007“ iš kitos „Outlook“ versijos, visos pasirinktinės kategorijos arba kategorijos iš pagrindinių kategorijų sąrašo bus panaikintos. Elementai išlaikys kategorijos pavadinimą, bet ne spalvą.

Pirmiausia patikrinkite, kurioje kompiuterio vietoje yra failas outlook.exe. Jei diegdami „Office Outlook 2007“ patvirtinote numatytąsias aplankų vietas, outlook.exe rasite čia: c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Jei šioje vietoje failo outlook.exe nėra, ieškokite failo ir, radę, įsidėmėkite jo maršrutą.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • „Windows Vista“    

   • Spustelėkite Pradėti Mygtuko paveikslėlis , perkelkite žymiklį ant Visos programos, spustelėkite Reikmenys, tada spustelėkite Vykdyti.

  • „Microsoft Windows XP“ arba „Microsoft Windows Server 2003“    

   • Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Vykdyti.

 2. Dialogo lange Vykdyti įveskite kabutes ir visą maršrutą iki failo outlook.exe, tada įveskite kitas kabutes. Arba spustelėkite Naršyti, kad šį failą surastumėte ir pažymėtumėte. Šiuo atveju kabutės pridedamos automatiškai.

 3. Uždarę kabutes, įveskite tarpą, tada įveskite jungiklį /cleancategories. Pavyzdžiui, jei naudojate numatytąją diegimo vietą, įvedamas tekstas turėtų atrodyti taip:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Spustelėkite Gerai.

  Pastaba: 

  • Jungikliai neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių. Pavyzdžiui, /CLEANCATEGORIES veikia taip pat kaip /cleancategories.

  • Nepamirškite prieš jungiklį palikti vieną tarpą.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×