Skaidrių fono spalvos formatavimas

Galite formatuoti skaidrės foną, naudodami spalvą, užpildo trafaretą arba tekstūrą.

Skaidrės fono, kuriam naudojamas spalvos perėjimas, pavyzdys

Jei norite, kad fono ir teksto kontrastas skaidrėse būtų didesnis, galite pakeisti fono spalvas į kitas pereinančias spalvas ar vientisą spalvą. Formatuojant skaidrių spalvas ir foną, skaidrės bus vaizdingesnės.

Vientisos spalvos taikymas skaidrės fonui

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti fono spalvą, tada spustelėkite Formatuoti foną > Vientisas užpildas.

  Patarimas:    jei nematote parinkties Formatuoti foną, pabandykite dar kartą spustelėti dešiniuoju pelės mygtuku, tik šį kartą šalia skaidrės paraštės, kad pelės žymiklis nebūtų nukreiptas į teksto lauką arba kitą objektą.

 2. Pažymėkite Spalva, tada pasirinkite norimą spalvą.

  Vientisos spalvos fonas

  Patarimas:    jei norite pakeisti foną tokia spalva, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada norimą spalvą pasirinkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė. Vertėtų atminti, kad pasirinktinės ir skirtuko Standartinė spalvos nebus naujinamos, jei vėliau keisite dokumento tema.

 3. Norėdami keisti fono skaidrumas, stumkite slankiklį Skaidrumas.

  Skaidrumo procentą galite keisti nuo 0 % (visiškai nepermatomas; numatytasis parametras) iki 100 % (visiškai skaidrus).

 4. Atlikite nurodytus veiksmus.

  • Norėdami taikyti spalvą pažymėtoms skaidrėms, pažymėkite Uždaryti.

  • Norėdami taikyti spalvą visoms pateikties skaidrėms, pažymėkite Taikyti visoms.

Pereinančios spalvos taikymas skaidrės fonui

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti pereinančią fono spalvą, tada pažymėkite Formatuoti foną > Perėjimo užpildas.

 2. Norėdami naudoti iš anksto nustatytus „PowerPoint“ perėjimus, atlikite 3 veiksmą, tada pereikite prie 5 veiksmo. Norėdami patys tinkinti spalvų perėjimus, atlikite 4 veiksmą, tada pereikite prie 5 veiksmo.

 3. Norėdami naudoti iš anksto nustatytus spalvą, tipą ir perėjimų kryptį, spustelėkite Iš anksto nustatyti perėjimai, tada pažymėkite parinktį.

  Nustatyti perėjimai
 4. Norėdami tinkinti pereinančių spalvų schemą, atlikite nurodytus veiksmus.

  • Dalyje Perėjimo sustabdymai pažymėkite pirmą perėjimo sustabdymą (toliau pateiktoje diagramoje pažymėtas kaip 1).

  • Spustelėkite parinkties Spalva rodyklę žemyn ir pažymėkite Temos spalva arba Standartinė spalva.

   Kiekvieno perėjimo sustabdymo spalvos keitimas

   Patarimas:    pažymėkite Daugiau spalvų, kad būtų pateikta daugiau standartinių spalvų parinkčių arba kad sukurtumėte pasirinktinę spalvą.

  • Norėdami koreguoti pereinančios spalvos aprėptį, spustelėkite ir vilkite sustabdymus į dešinę arba kairę. Arba galite nustatyti didėjimo procentus, perkeldami parinktį Padėtis aukštyn ir žemyn, kad nustatytumėte norimą procentą.

  • Atlikite tuos pačius veiksmus naudodami kitus perėjimo sustabdymus (anksčiau pateiktoje pavyzdinėje diagramoje nurodyti 4).

 5. Jei reikia, koreguokite Ryškumą.

 6. Norėdami keisti fono skaidrumas, stumkite slankiklį Skaidrumas.

  Skaidrumo procentą galite keisti nuo 0 % (visiškai nepermatomas; numatytasis parametras) iki 100 % (visiškai skaidrus).

 7. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pereinančią spalvą taikyti tik pažymėtoms skaidrėms, spustelėkite Uždaryti.

  • Norėdami pereinančią spalvą taikyti visoms pateikties skaidrėms, spustelėkite Taikyti visoms.

Norite, kad pateiktis atrodytų stilingiau? Žr. „PowerPoint“ šablonų galeriją, kur rasite profesionalių dizainų, kuriuos galėsite įtraukti į pateiktis. Programoje „PowerPoint“ įveskite template (šablonas) lauke Nurodyk, ką daryti.

Vientisos spalvos taikymas skaidrės fonui

 1. Spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti fono spalvą.

  Patarimas:    norėdami pažymėti kelias skaidres, spustelėkite skaidrę, tada laikydami nuspaudę CTRL spustelėkite kitas skaidres.

 2. Eikite į Dizainas > Fono stiliai > Formatuoti foną.

 3. Pažymėkite Užpildas > Vientisas užpildas.

  Fono formatavimas
 4. Pasirinkite Spalva Spalvų parinkiklis , tada pasirinkite norimą spalvą.

  Jei reikia daugiau spalvų parinkčių, pažymėkite Daugiau spalvų, tada pasirinkite spalvą skirtuke Standartinė arba sumaišykite savo spalvą skirtuke Pasirinktinė. Jei vėliau keičiate dokumento tema, pasirinktinės spalvos ir skirtuke Standartinė esančios spalvos nenaujinamos.

  Patarimai.

  • Norėdami keisti fono skaidrumas, stumkite slankiklį Skaidrumas.

  • Skaidrumo procentą galite keisti nuo 0 % (visiškai nepermatomas; numatytasis parametras) iki 100 % (visiškai skaidrus).

 5. Atlikite vieną iš nurodytų veiksmų.

  • Norėdami taikyti spalvą tik pažymėtoms skaidrėms, spustelėkite Uždaryti.

  • Norėdami taikyti spalvą visoms pateikties skaidrėms, spustelėkite Taikyti visoms.

Gradiento spalvos taikymas skaidrės fonui

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrės, į kurią norite įtraukti gradiento fono spalvą, miniatiūrą, tada pasirinkite Formatuoti foną.

  Atidaromas dialogo langas Fono formatavimas.

 2. Skirtuke Užpildas pasirinkite Gradiento užpildas.

 3. Norėdami naudoti iš anksto nustatytus „PowerPoint“ gradientus, atlikite 4 veiksmą, tada pereikite prie 6 veiksmo. Norėdami patys tinkinti spalvų gradientus, atlikite 5 veiksmą, tada pereikite prie 6 veiksmo.

 4. Norėdami naudoti iš anksto nustatytus spalvą, tipą ir gradientų kryptį, spustelėkite Iš anksto nustatytos spalvos, tada pažymėkite parinktį.

  Norėdami naudoti iš anksto nustatytą gradientą, pasirinkite Iš anksto nustatytos spalvos, tada pasirinkite parinktį.
 5. Norėdami tinkinti gradiento spalvų schemą, atlikite nurodytus veiksmus.

  • Dalyje Gradiento žingsniai pasirinkite kairiausią gradiento žingsnį.

  • Spustelėkite parinkties Spalva rodyklę žemyn ir pažymėkite Temos spalva arba Standartinė spalva.

   Norėdami naudoti tinkintą gradiento spalvų schemą, pasirinkite pirmą gradiento žingsnį, tada atidarykite spalvų parinktis.

   Patarimas:    pažymėkite Daugiau spalvų, kad būtų pateikta daugiau standartinių spalvų parinkčių arba kad sukurtumėte pasirinktinę spalvą.

  • Norėdami koreguoti pereinančios spalvos aprėptį, spustelėkite ir vilkite sustabdymus į dešinę arba kairę. Arba galite nustatyti didėjimo procentus, perkeldami parinktį Padėtis aukštyn ir žemyn, kad nustatytumėte norimą procentą.

  • Atlikite tuos pačius veiksmus naudodami kitus gradiento žingsnius (anksčiau pateiktoje pavyzdinėje diagramoje nurodyti 6).

 6. Jei reikia, koreguokite Ryškumą.

 7. Norėdami keisti fono skaidrumas, stumkite slankiklį Skaidrumas.

  Skaidrumo procentą galite keisti nuo 0 % (visiškai nepermatomas; numatytasis parametras) iki 100 % (visiškai skaidrus).

 8. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pereinančią spalvą taikyti tik pažymėtoms skaidrėms, spustelėkite Uždaryti.

  • Norėdami pereinančią spalvą taikyti visoms pateikties skaidrėms, spustelėkite Taikyti visoms.

Vientisos spalvos taikymas skaidrės fonui

 1. Spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti fono spalvą.

  Norėdami pažymėti kelias skaidres, spustelėkite skaidrę, tada laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitas skaidres.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Fonas spustelėkite Fono stiliai, tada spustelėkite Formatuoti foną.

  Dizaino skirtuko paveikslėlis
 3. Spustelėkite Užpildas, tada spustelėkite Vientisas užpildas.

  Arba, jei norite naudoti spalvotą perėjimą ar tekstūros užpildą, spustelėkite Perėjimo užpildas arba Paveikslėlio ar tekstūros užpildas ir pasirinkite norimas parinktis.

 4. Spustelėkite Spalva Spalvų parinkiklis , tada spustelėkite norimą spalvą.

  Norėdami pakeisti į spalvą, kuri nepriklauso temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada spustelėkite norimą spalvą skirtuke Standartinės arba sumaišykite savo spalvą skirtuke Pasirinktinės. Pasirinktinės spalvos ir spalvos skirtuke Standartinės nebus atnaujintos, jei vėliau pakeisite dokumento tema.

 5. Norėdami keisti fono skaidrumas, stumkite slankiklį Skaidrumas.

  Skaidrumo procentą galite keisti nuo 0 % (visiškai nepermatomas; numatytasis parametras) iki 100 % (visiškai skaidrus).

 6. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami taikyti spalvą pažymėtoms skaidrėms, spustelėkite Uždaryti.

  • Norėdami taikyti spalvą visoms pateikties skaidrėms, spustelėkite Taikyti visoms.

Gradiento spalvos taikymas skaidrės fonui

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrės, į kurią norite įtraukti gradiento fono spalvą, miniatiūrą, tada pasirinkite Formatuoti foną.

  Atidaromas dialogo langas Fono formatavimas.

 2. Skirtuke Užpildas pasirinkite Gradiento užpildas.

 3. Norėdami naudoti iš anksto nustatytus „PowerPoint“ gradientus, atlikite 4 veiksmą, tada pereikite prie 6 veiksmo. Norėdami patys tinkinti spalvų gradientus, atlikite 5 veiksmą, tada pereikite prie 6 veiksmo.

 4. Norėdami naudoti iš anksto nustatytus spalvą, tipą ir gradientų kryptį, spustelėkite Iš anksto nustatytos spalvos, tada pažymėkite parinktį.

  Norėdami naudoti iš anksto nustatytą gradientą, pasirinkite Iš anksto nustatytos spalvos, tada pasirinkite parinktį.
 5. Norėdami tinkinti gradiento spalvų schemą, atlikite nurodytus veiksmus.

  • Dalyje Gradiento žingsniai pasirinkite 1 žingsnis.

  • Spustelėkite parinkties Spalva rodyklę žemyn, esančią iškart po žingsnio pavadinimo, ir pasirinkite Temos spalva arba Standartinė spalva.

   Norėdami naudoti pasirinktinę gradiento spalvų schemą, pasirinkite gradiento žingsnį, tada pasirinkite spalvą.

   Patarimas:    pažymėkite Daugiau spalvų, kad būtų pateikta daugiau standartinių spalvų parinkčių arba kad sukurtumėte pasirinktinę spalvą.

  • Norėdami koreguoti pereinančios spalvos aprėptį, spustelėkite ir vilkite sustabdymus į dešinę arba kairę. Arba galite nustatyti didėjimo procentus, perkeldami parinktį Padėtis aukštyn ir žemyn, kad nustatytumėte norimą procentą.

  • Tą patį atlikite su visais kitais gradiento žingsniais. (Aukščiau pateiktoje diagramoje yra 3 žingsniai. Norėdami keisti gradiento žingsnių skaičių, naudokite mygtuką Įtraukti arba Pašalinti).

 6. Norėdami keisti fono skaidrumas, stumkite slankiklį Skaidrumas.

  Skaidrumo procentą galite keisti nuo 0 % (visiškai nepermatomas; numatytasis parametras) iki 100 % (visiškai skaidrus).

 7. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pereinančią spalvą taikyti tik pažymėtoms skaidrėms, spustelėkite Uždaryti.

  • Norėdami pereinančią spalvą taikyti visoms pateikties skaidrėms, spustelėkite Taikyti visoms.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×