Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko reikšmė

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko reikšmė

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Tarkime, kad norite sužinoti, kiek kartų langelių diapazone pasitaiko tam tikra tekstinė arba skaitinė reikšmė. Pavyzdžiui:

 • Jeigu diapazone A2:D20, yra skaitinės reikšmės 5, 6, 7 ir 6, skaičius 6 pasitaiko du kartus.

 • Jei stulpelyje yra Petraitis, Juozaitis, Juozaitis ir Juozaitis, vadinasi, Juozaitis pasitaiko tris kartus.

Yra keli būdai apskaičiuoti, kaip dažnai pasitaiko reikšmė.

Ką norite daryti?

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko viena reikšmė, naudojant funkciją

Skaičiavimas, pagrįstas keliais kriterijais, naudojant funkciją COUNTIFS

Skaičiavimas, pagrįstas kriterijais, kartu naudojant funkcijas COUNT ir IF

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios tekstinės arba skaitinės reikšmės, kartu naudojant funkcijas SUM ir IF

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios reikšmės, naudojant „PivotTable“ ataskaitą

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko viena reikšmė, naudojant funkciją

Šiai užduočiai atlikti naudokite funkciją COUNTIF.

Pavyzdys

Nukopijuokite duomenų pavyzdį šioje lentelėje ir įklijuoti jį į naują "Excel" darbalapio langelį A1. Formulės, kad būtų rodomi rezultatai, pažymėkite juos, paspauskite F2, ir paspauskite klavišą Enter. Norėdami pamatyti visus duomenis reikia, koreguokite stulpelių plotį. Apostrofo kairėje pusėje formulių, sekcijoje formulės leisti formulių Rodyti nuoroda, o formulės rezultatas stulpelyje dešinėje bus rodomas formulės rezultatai.

Pardavėjas

Sąskaita faktūra

Petraitis

15 000

Petraitis

9.000

Jonaitis

8.000

Jonaitis

20.000

Petraitis

5.000

Jonaitis

22.500

Formulė

Aprašas

Rezultatas

=COUNTIF(A2:A7,"Petraitis")

Petraičio įrašų skaičius (3)

=COUNTIF(A2:A7,"Petraitis")

'=COUNTIF(A2:A;,A4)

Jonaičio įrašų skaičius (3)

=COUNTIF(A2:A7,A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

Sąskaitos faktūros reikšmių, mažesnių nei 20 000, skaičius (4)

=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Sąskaitos faktūros reikšmių, didesnių arba lygių 20 000, skaičius (2)

=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

Norėdami daugiau sužinoti apie šios funkcijos naudojimą, žr. straipsnį Funkcija COUNTIF.

Puslapio viršus

Skaičiavimas, pagrįstas keliais kriterijais, naudojant funkciją COUNTIFS

Kartu su programa „Excel 2007“ pasirodžiusi funkcija COUNTIFS panaši į funkciją COUNTIF, bet yra viena svarbi išimtis: funkcija COUNTIFS leidžia taikyti kriterijus langeliams keliuose diapazonuose ir skaičiuoja, kiek kartų atitinka visus kriterijus. Taikant funkciją COUNTIF, galima naudoti iki 127 diapazono / kriterijų porų. Funkcijos sintaksė yra tokia:

COUNTIFS(kriterijų_diapazonas1, kriterijai1, [kriterijų_diapazonas2, kriterijai2],…)

Pavyzdys

Nukopijuokite duomenų pavyzdį šioje lentelėje ir įklijuoti jį į naują "Excel" darbalapio langelį A1. Formulės, kad būtų rodomi rezultatai, pažymėkite juos, paspauskite F2, ir paspauskite klavišą Enter. Norėdami pamatyti visus duomenis reikia, koreguokite stulpelių plotį. Apostrofo kairėje pusėje formulių formulė sekcijoje leisti formulių Rodyti nuoroda, o formulės rezultatas stulpelyje dešinėje bus rodomas formulės rezultatai.

Darbuotojo ID

Srities Nr.

Skyrius

20552

2

Pardavimai

21268

2

Finansai

23949

1

Administravimo

24522

4

Administravimo

28010

3

IT

29546

4

Pardavimai

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

Finansai

40499

1

Personalo

42051

1

Prekyba

43068

2

Personalo

45382

2

Finansai

47971

1

IT

Formulė

Rezultatas

Kiek darbuotojų yra 2 srityje, finansų skyriuje?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Finansų")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Finansų")

Pirmas kriterijų diapazonas yra sričių numeriai, antras kriterijų diapazonas yra skyriaus pavadinimas. Pirmam kriterijų diapazonui taikomas kriterijus „2“, antram kriterijų diapazonui taikomas kriterijus „Finansų“. Funkcija COUNTIFS tikrina, ar abu kriterijai tenkinami.

Norėdami daugiau sužinoti apie šios funkcijos naudojimą, kai skaičiuojant taikomi keli diapazonai ir kriterijai, žr. skyrių Funkcija COUNTIFS.

Puslapio viršus

Skaičiavimas, pagrįstas kriterijais, kartu naudojant funkcijas COUNT ir IF

Tarkime, kad jums reikia nustatyti, kiek pardavėjų pardavė tam tikrą prekę konkrečiame regione, arba norite žinoti, kiek kartų tam tikras pardavėjas atliko tam tikros vertės pardavimą. Galite kartu naudoti funkcijas IF ir COUNT, t. y. pirmiausia naudojate funkciją IF sąlygai išbandyti, ir tik jeigu funkcijos IF rezultatas yra „True“, naudodami funkciją COUNT, skaičiuojate langelius.

Pavyzdžiai

Nukopijuokite duomenų pavyzdį šioje lentelėje ir įklijuoti jį į naują "Excel" darbalapio langelį A1. Formulės, kad būtų rodomi rezultatai, pažymėkite juos, paspauskite F2, ir paspauskite klavišą Enter. Norėdami pamatyti visus duomenis reikia, koreguokite stulpelių plotį. Apostrofo kairėje pusėje formulių, sekcijoje formulės leisti formulių Rodyti nuoroda, o formulės rezultatas stulpelyje dešinėje bus rodomas formulės rezultatai.

Regionas

Pardavėjas

Įveskite

Pardavimas

Pietų

Petraitis

Gėrimai

3571

Vakarų

Onaitis

Pieno produktai

3338

Rytų

Jonaitis

Gėrimai

5122

Šiaurės

Jonaitis

Pieno produktai

6239

Pietų

Juozaitis

Daržovės ir vaisiai

8677

Pietų

Onaitis

Mėsos produktai

450

Pietų

Onaitis

Mėsos produktai

7673

Rytų

Jonaitis

Daržovės ir vaisiai

664

Šiaurės

Onaitis

Daržovės ir vaisiai

1 500

Pietų

Juozaitis

Mėsos produktai

6596

Formulė

Aprašas

Rezultatas

"= COUNT (IF ((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))

Mėsos produktų pardavimo skaičius Pietų regione. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Pietų")*(C2:C11="Mėsos produktai"),D2:D11))

"= COUNT (IF ((B2:B11="Suyama") * (D2: D11 > = 1000), D2: D11))

Adomaičio pardavimų, kurių vertė didesnė nei 1 000 EUR, skaičius. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Jonaitis")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Pastabos: 

 • Šio pavyzdžio formulėse turi būti įvestos kaip masyvo formulės. Jei atidarėte šią darbaknygę "Excel for Windows" arba "Excel 2016" skirta "Mac" ir pakeiskite formulę arba sukurti panašią formulę, paspauskite F2,ir paspauskite Ctrl + Shift + Enter , kad formulė pateikia rezultatus tikitės. Ankstesnėse "Excel", skirta "Mac" naudoti KOMANDA + Shift + Enter.

 • Kad formulės veiktų, antrasis funkcijos IF argumentas turi būti skaičius.

Funkcija COUNT skaičiuoja langelius, kuriuose yra skaičių, ir skaičiuoja skaičius, esančius jos argumentų sąraše. Funkcija IF pateikia vieną reikšmę, jei jūsų nurodyta sąlyga įvertinama kaip True, bei kitą reikšmę, jei sąlyga įvertinama kaip False.

Norėdami daugiau sužinoti apie šias funkcijas, žr. straipsnius Funkcija COUNT ir Funkcija IF.

Puslapio viršus

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios tekstinės arba skaitinės reikšmės, kartu naudojant funkcijas SUM ir IF

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose kartu naudojamos funkcijos IF ir SUM. Pirmiausia funkcija IF išbando reikšmes keliuose langeliuose ir jei bandymo rezultatas yra „True“, funkcija SUM sudeda bandymą išlaikiusias reikšmes.

Pavyzdžiai

Pardavėjas

Sąskaita

Petraitis

15000

Petraitis

9000

Jonaitis

8000

Jonaitis

20000

Petraitis

5000

Juozaitis

22500

Formulė

Aprašas

Rezultatas

"= SUM (IF ((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

Sąskaitų faktūrų, skirtų Petraičiui arba Vilučiui, skaičius.

=SUM(IF((A2:A7="Petraitis")+(A2:A7="Juozaitis"),1,0))

"= SUM (IF ((B2:B7<9000) + (B2: B7 > 19 000, skaičius), 1, 0))

Sąskaitų faktūrų, kurių vertė mažesnė nei 9 000 EUR arba didesnė nei 19 000 EUR, skaičius.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

"= SUM (IF (A2: A7 ="Petraitis", JEI (B2: B7 < 9000,1,0)))

Petraičiui skirtų sąskaitų faktūrų, kurių vertė mažesnė nei 9 000 EUR, skaičius.

=SUM(IF(A2:A7="Petraitis",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Pastaba: Šio pavyzdžio formulėse turi būti įvestos kaip masyvo formulės. Jei atidarėte šią darbaknygę "Excel for Windows" arba "Excel 2016" skirta "Mac" ir pakeiskite formulę arba sukurti panašią formulę, paspauskite F2,ir paspauskite Ctrl + Shift + Enter , kad formulė pateikia rezultatus tikitės. Ankstesnėse "Excel", skirta "Mac" naudoti KOMANDA + Shift + Enter.

Puslapio viršus

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios reikšmės, naudojant PivotTable ataskaitą

Norėdami rodyti sumas ir skaičiuoti unikalių reikšmių atvejus, galite naudoti „PivotTable“ ataskaitą. „PivotTable“ – tai sąveika pagrįstas būdas greitai apibendrinti didelius duomenų kiekius. „PivotTable“ galite naudoti duomenų lygiams išplėsti ir suspausti, rezultatams gauti ir jus dominančių sričių detalėms iš apibendrintų duomenų išnagrinėti. Be to, norėdami apibendrintai pateikti įvairius šaltinio duomenis, eilutes ir stulpelius galite sukeisti vietomis (arba „paversti“ ).

Šaltinio duomenų ir gautos „PivotTable“ ataskaitos pavyzdys

1   Šiuo atveju šaltinio duomenys paimti iš darbalapio

2   Trečio ketvirčio golfo suvestinės šaltinio reikšmės „PivotTable“ ataskaitoje

3   Visa „PivotTable“ ataskaita

4   Šaltinio reikšmių langeliuose C2 ir C8 suvestinė iš šaltinio duomenų

„PivotTable“ ataskaitos kūrimas

 1. Pažymėkite stulpelį, kuriame yra duomenų.
  Įsitikinkite, kad jame yra stulpelio antraštė.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje į Lentelės spustelėkite „PivotTable“.
  Rodomas dialogo langas Kurti „PivotTable“.

 3. Spustelėkite Pažymėti lentelę ar diapazoną.

 4. Spustelėję Naujas darbalapis, perkelkite PivotTable ataskaitą į naują darbalapį pradėdami nuo langelio A1.

 5. Spustelėkite Gerai.
  Į nurodytą vietą bus įtraukta tuščia PivotTable ataskaita ir rodomas PivotTable lauko sąrašas.

 6. PivotTable lauko sąrašo viršuje esančioje lauko srityje spustelėkite ir laikykite nuspaudę lauko pavadinimą, tada vilkite lauką į lauką Eilučių etiketės, kuris yra PivotTable lauko sąrašo apačioje esančiame maketo skyriuje.

 7. PivotTable lauko sąrašo viršuje esančioje lauko srityje spustelėkite ir laikykite nuspaudę to paties lauko pavadinimą, tada vėl vilkite lauką į lauką Reikšmės, kuris yra PivotTable lauko sąrašo apačioje esančiame maketo skyriuje.

Pastaba: Jei jūsų duomenyse yra skaičių, „PivotTable“ ataskaita įrašus sumuoja, o ne skaičiuoja. Norėdami keisti suvestinę funkciją „Sum“ į suvestinę funkciją „Count“, pažymėkite to stulpelio langelį, tada skirtuke Analizuoti, esančiame Aktyvus laukas, spustelėkite Lauko parametrai, spustelėkite skirtuką Sumuoti pagal, spustelėkite Skaičiuoti, tada spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

"Excel" formulių apžvalga

Kaip išvengti sugadintų formulių

Klaidų formulėse radimas ir taisymas

"Excel" spartieji klavišai ir funkciniai klavišai

Statistinės funkcijos (rodyklė)

Matematinės ir trigonometrinės funkcijos (rodyklė)

"Excel" funkcijos (pagal abėcėlę)

"Excel" funkcijos (pagal kategoriją)

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×